Het compleetste
woordenboek voor de
Spokanische taal.
Met regelmatige updates
en links naar het
Spokanisch Archief.

Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

Home       Legenda       Hoofdmenu SPARC       Taalmenu SPARC


SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  d:: {C} reegeit, vrw ree.
  ache:: {K} inhouden, behelzen.
  aag:: {I} optilbaar, op te tillen.
  Daba:: {G} (stad in Neno).
  Daba-Chrg:: {G} (stad in Neno).
  abiy:: {N} (arkdomenn bij Daba-Chrg; district Neno); .
  aba-klemk:: {N} (klemk; gemeente Daba-Chrg); .
  dabe:: {C} schar (vis) (L. Limanda limanda).
  Dabe-mirra:: {W} .
  dbiy:: {I} (dl= Tjemp/Plef/Munt); dmbiy.
  bre:: {mv} bro.
  bro:: {C; mv= bre} monnik; ef bre: (Erg) de monniken en nonnen (alg: de geestelijken); (RK) de monniken (slechts mnl).
  bro-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Hajequ); .
  bro-korda:: {G} (dorp; gemeente Hajequ).
  bro-mirra:: {G} (dorp; gemeente Hajequ).
  bro-pt:: {W} .
  bro-phatos:: {W} .
  bro-seerts:: {Nmv} "Monnikshuizen" (bekende rij huizen in Hajofese); ; (DOM 54).
  bro-terf:: {W} .
  Da Costa:: {F}.
  Dadcs-riyg-fresta:: {G} (bosgebied; gemeente Trendon); .
  Dadcs-riyg-pt:: {W} .
  Dadcs-riyg-weg:: {W} .
  da'e:: {I} vluchtig, snel verdampbaar.
  Daeefft-helmy:: {G} (grot; gemeente Ula); .
  ene:: {K} laten wapperen, wapperen met, zwaaien met.
  ft:: {C} kastanje.
  Dfty:: {F}.
  fty:: {G} (dorp; gemeente Pla, district Bloi).
  fty-hove:: {N}
  1. (museumkasteel met restaurant, gedeeltelijk bewoond; gemeente Pla, district Bloi); ; (DOM 134-135).
  2. (prestigieus restaurant in gelijknamig kasteel op 2e etage); .
  fty-hove-mirra:: {W} .
  ftyiy:: {C; rs= ftyte} kastanjeboom.
  ftyiy-ef-Mlf:: {G} (dorp; gemeente Feuni).
  ftyiy-mirra:: {W} .
  fty-mirra:: {W} .
  ftys:: {N} (wegsrt langs autoweg M57; gemeente Lift); .
  ftyte:: {rs} ftyiy.
  fve-mirra:: {W} .
  ge:: {K} plassen (urine lozen).
  gel:: {C} plas (urinelozing).
  gos:: {C} het plassen (urinelozen).
  gtame:: {G} (dorp; gemeente Blort).
  Dajs-kanol:: {G} (kanaal tussen Vendne-kanaal en de Kjoep-monding); .
  dajer:: {A; mv=enk} sereenheid, soberheid.
  dajiy:: {I} sereen (in rust).
  dajyng:: {I} sfeervol.
  dk:: {C} beslag (v paard); bekleding (v voorwerp).
  ak:: {C} kaars.
  ak-armt:: {C} kaarslicht.
  kele:: {K} uitoefenen (bedrijf, baan).
  kelos:: {C} uitoefening (v bedrijf).
  Dkiyk-kah:: {W} .
  dakk::
  1. {I} geraakt, beledigd.
  2. {gst} dakre.
  ak-kronm:: {C} kandelaar, blaker.
  klaje:: {I} praktisch (niet theoretisch).
  klen:: {C} praktijk.
  klen-koles:: {C} (alg) "praktijkschool" [school voor] lager beroepsonderwijs.
  klen-Koles:: {N} (klen-koles, gezien als Spok onderwijsinstituut); .
  klen-riffe:: {K} in de praktijk brengen.
  klen-riffos:: {A} het in de praktijk brengen; praktische uitvoering.
  klen-srt:: {C} "praktijkhuis" (pand waar enkele artsen en aanverwante beroepen (zoals fysiotherapeut) gezamenlijk hun praktijk uitoefenen).
  dakrare:: {E} beledigd zijn.
  dakre:: {K; gst= dakk} beledigen.
  dakros:: {A} belediging.
  dl:: {C} (lett) barrire.
  Dl:: {J}.
  al:: {C} roddelpraat.
  Dla:: {M}.
  ale:: {K} ~ flj/rst n rst: roddelen over iets/iemand tegen iemand; Mariy ~ Petriy n Elsa: Mariy roddelt tegen Elsa over Petriy.
  Dldest:: {N} (wijngaard; gemeente Lijerc-srt); .
  dalet:: {C} dialect.
  Dalet-chaquinders fes Spooksoliy:: {N} (boektitel); .
  daletiy:: {I} dialectisch.
  dalja:: {C} dahlia.
  dlme::
  1. {K} aanhalen, citeren.
  2. {E} zich afvragen.
  dlmos:: {C} aanhaling, citaat.
  dlnese:: {I} in/naar het buitenland; uitheems; in den vreemde.
  alos:: {C} geroddel.
  dalotoje::
  1. {III} buiten; do feldre ~: hij zit buiten.
  2. {VZ} (beweging binnen bep grenzen) buiten, uit; do farte ~ ef srt: hij loopt buiten het huis [rond].
  dalotoje-:: {PX} buitenlands; ~-spiryts: buitenlandse sterke drank.
  Dalotoje-mittors:: {W} .
  Dalotoje-Pacs Heegt-mirra:: {W} .
  Dalotoje-plep:: {W} .
  Dalotoje-Port-weg:: {W} .
  Dalotoje-siyclo:: {W} .
  Dalotoje-Tiyns:: {N} (afk= DT) [ministerie van] buitenlandse zaken.
  alpit:: {C} roddelblad; (= ale + mimpit).
  alpjl:: {C} roddelpraat.
  Dalpo:: |dapo| {G} (dorp; gemeente Min-zutter).
  Dalton-laboratorym:: {N} (laboratorium in Amahagge); .
  dm:: {C} fust, vat (vrnl voor drank); mip ef labora ~: van de oude stempel.
  Dm:: {G} (rivier van Ziffon-gebergte naar Hildi-inham); ; (DOM 118/126-127).
  damaef:: {C} iemand met pit, doorzetter.
  damf:: {vdw} dama'ife.
  damaif:: {gst} dama'ife.
  dama'ife:: {K; gst= damaif; vdw= damf} onderhevig zijn aan; (fig) het slachtoffer zijn van; vatbaar zijn voor; ef kleter lacsplan ~ velk ns-zerfsta: het nieuwe wetsontwerp is nog vatbaar voor wijzigingen.
  damaiy:: {I} verregaand; ver gaand; ~te (rs!): te ver gaand; k rviy melde ~te: die opmerking gaat te ver.
  Dmarr:: {G} (natuurreservaat bij Trunschen, waar de Dm doorheen stroomt); ; (DOM 125-126).
  Dm-skn:: {W} .
  dmbiy:: {I} (Erg) levenslustig.
  dmena:: {C} (Erg) gebed, overpeinzing; ef kette ~ n flj: iets overpeinzen.
  dmennt:: {C} gepeins; ef gre nt ef ~: in gepeins verzonken zijn.
  dmennt:: {C} (overpeinzings- en meditatieperiode, vrnl voorafgaand aan een Reel-verkiezing).
  dmenntelst:: {wst} dmenntelstje.
  dmenntelstje:: {U; gst= dmentell; wst= dmenntelst} peinzen.
  dmentell:: {gst} dmenntelstje.
  Dm-greel-weg:: {W} .
  mm:: {I} duf, muf.
  am:: {G} (stad in Jelafo).
  Damc:: {F}.
  Damc & Teefyre-Blmt:: {N} (afk= D&TB) (voormalige bank te Trendon; .
  mpi:: {G} (beek, gemeente Hajofese); .
  dm-poi:: {I} getapt, uit het vat (bier, wijn; in tegenstelling tot in flessen).
  dmsa:: {C} damhert (L. Dama dama).
  Dm-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Keunee); .
  n:: {J}.
  ana:: {M} Diana.
  Dnda:: {M}.
  dndeljon:: {C} paardebloem (L. Taraxacum officinale); ef rze ja ef ~s: een potje vrijen.
  Dndeljon:: {N} "Paardebloem" (Bergparel-B&B in Acaratsa); .
  Dndeljon-plep:: {W} .
  Dnder-mirra:: {W} .
  Dnder-seert:: {N} (boerderij; gemeente Sinto-Han); .
  Dne:: {J} Daan.
  danen:: {I; =vt v tar 1} dichterbij; do zre ~ dus gress: hij woont dichterbij dan ik; gress armtju'ecce eft ~ kruttater: ik geef de voorkeur aan een dichterbij gelegen kruidenier/meer in de buurt; ef durtef zurtarr ur ~: drie uur of minder; ef ktef srt ur ~: acht huizen of minder; Lerdu rinne ef erg-serstef herco ur ~: Lerdu verdient twintig herco of minder; nert A ur ~ fes B: niet zozeer A, als wel B; veeleer B dan A; Lerdu nert melde eft artiys ur ~ fes eft veldur lef kgos: Lerdu is niet zozeer een artiest als wel een fantasievol persoon; (het gebruik v danen als vz wordt niet als correct Spok beschouwd, zoals:) do zre ~ ef garrent dus gress (beter: do zre vluf tar ef garrent dus gress): hij woont dichter bij het station dan ik; lilepiy; tar.
  dnke:: {U} bonzen.
  dnkos:: {C} gebons.
  nn:: {C} gong.
  dane:: {U; vdw= dnsen} dansen; ps ~ kaf otlgt musiyc: ze dansen op wilde muziek.
  dnsen:: {vdw} dane.
  dane-srt:: {C} dancing, discotheek.
  danos:: {C} dans.
  dnta:: {C} vonkenregen.
  Dnta XL:: {N} (tandpastamerk); .
  Dapozes:: {F}.
  daqu:: {I} (lett) rondom, in het rond.
  daqujess:: {C} schaal, wijzerplaat (rond, met verdeling in uren, kilometers ed); daqu; jesme.
  ar:: {C} (arch/dl= Centraal-Berref) jongen, knaap.
  dare:: {K} ~ [beri]: durven, aandurven; do nert ~ beri gfque: hij durft niet te klagen, hij durft het niet aan om te klagen; do ~ jazy dena rm: hij durft dit werk wel aan.
  drg:: {S} (dl= Tjemp/Plef) stevige maaltijdsoep (met uien en/of wortelen en/of bonen en/of prei); ; (DOM 84).
  ark:: {G} (stad in Ziyp).
  Darkhouse Company:: {N} (filmproductiemaatschappij, in Conityje); .
  rlo:: {I; =ot v pert 1} [het] meest; ef ~ veldurs: de meeste mensen; gress trempe pert tur do trempe ~: ik lees veel maar hij leest het meest; pert.
  rlotiy:: {C} hoeveelheid; eft ~ rifo pleko: een hoeveelheid zand.
  armiy:: {C} [berg]dal.
  armiy-korda:: {N} (Erg kerk; gemeente Xeno); .
  armiy-lk:: {S} daslook (L. Allium ursinum).
  armiy-mirra:: {W} .
  drnel:: {S} raaigras (vrnl in samenstellingen als Enelandes-~ = Engels raaigras, of Teujan-~ = kweek).
  Daro Gabanos:: {N} (transportbedrijf, in Noniy); .
  Darola-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Xariy); .
  Darola-lirrotiy:: {W} .
  Darola-mirra:: {W} .
  Darola-siyclo:: {W} .
  daros:: {C} durf.
  Darx:: {N} (eenvoudig, stijlvol pension in Drufpl); .
  drte:: {U} ijlen (in koorts).
  drter:: {U} (lett) iemand die ijlt van de koorts; (fig) iemand die wartaal uitslaat; warhoofd.
  drtos:: {C} geijl.
  drtyg:: {C} sandaal.
  Daryniy:: {G} (beek, gemeente Mena); .
  das::
  1. {VG} (positieve voorwaarde) maar dan, en dan; tu pratog lelmo luppor, ~ tintt fesrt mas: je mag vanavond uit, maar dan moet je morgen thuisblijven; (sequentieel): en dan, en vervolgens; Tonja qugle eft strek n Qurt, ~ Styna obezjerne do: Tonja geeft Qurt een klap, en vervolgens lacht Styna hem uit; (en vervolgens; niet echt als "doel"): eup putto ef malode na dfo, ~ eup sterdo mintof eft paqur kin-zirdos: ze hield het componeren voor gezien, om vervolgens na een lang ziekbed te sterven (das als dt heeft deze sequentile interpretatie echter NIET!); ~ ... fit: maar dan wel ....
  2. {DT} (positieve voorwaarde) maar dan, en dan; tu ~ pratog lelmo luppor, tu perkilme beri tinde fesrt mas: je mag vanavond uit, maar dan moet je morgen thuisblijven.
  a:: {G} (stad in Ales).
  Dslo:: {F}.
  dsn::
  1. {VG} (negatieve voorwaarde) maar dan niet, en dan niet; (evtl nert in bijzin) gress kette 10 n tu kaf tim aiyk, ~ [nert] wempe-te!: ik geef je voor de laatste keer 10 en zeur dan niet meer.
  2. {DT} (negatieve voorwaarde) maar dan niet, en dan niet; (evtl nert in bijzin) gress ~ kette 10 n tu kaf tim aiyk, tu [nert] gelderilme beri wempe: ik geef je voor de laatste keer 10 , maar dan mag je niet meer zeuren.
  Dstajy-skn:: {W} .
  Dstajy-Opper:: {N} (tankstation langs de M8; gemeente Amahagge); .
  Dstajy-seerts:: {W} .
  Dstajy-Wefot:: {N} (tankstation langs de M8; gemeente Amahagge); .
  DAT:: {afk} Deprtemen furt Dalotoje-Tiyns.
  datas:: {Cmv} data (gegevens).
  datc:: {I; =mt v horit 1} [het] minst vroeg; Petriy ur gress levere riyfain horit, tur gress levere ~: Petriy en ik staan altijd vroeg op, maar ik het minst vroeg; horit.
  Datriy:: {F}.
  dts:: {C; mv= ~e} dadel (vrucht); todts.
  dtse:: {mv} dts.
  dtse-vildul:: {C} dadelpalm.
  datumas:: {C; mv= datumse} datum; kaf ef ~ (afk= ked): de dato.
  datumse:: {mv} datumas.
  datumere:: |..je| {K} dateren, van een datum voorzien.
  Daufenbach-mirra:: {W} .
  David:: {J}.
  David Cohen uLG:: {N} "David Cohen & Co" (groot makelaarskantoor te Amahagge); .
  Daviyt:: {J}.
  dxa:: {C} (klassieke dichtvorm met 4 coupletten v elk 4 strofes).
  dazf::
  1. {S} (soort chocolademelk; kinderdrankje).
  2. {I} duizelingwekkend, daverend.
  dazen:: {I} verward (spreken, praten).
  dazen-mux:: {C} wartaal.
  dazenne:: {C} [feest]gedruis; rumoer.
  Dazy:: {M}.
  zyhinne:: {E} ef ~, den ...: het valt niet te ontkennen dat ...; toegegeven moet worden dat ...; (den kan NIET door een lira-constructie vervangen worden).
  Dzzertyl:: {J} (Peg).
  DB-TV:: {afk} doffiy-blakker-televio.
  DB-lacs:: {afk} Dreutos-burg-rniyka-lacs.
  de:: {C} (naam vd letter D).
  De:: (Ned lw; Fra vz: zie lemma's hieronder).
  De Atlantische talen:: {N} (boektitel); .
  De la Bouillre:: {F}.
  De Labouillaire ur Steefj:: |Spok: st; Peg: stf/st| {F}.
  de Noord:: {F} (Ned).
  de Peafort:: {F} (Spa).
  Dead tense or death tense:: {N} (tijdschriftartikel); .
  Debando:: {F}.
  ebantiy:: {G} (stad in Ales).
  ebnto:: {F}.
  ebbe:: {I} iebbe.
  Debussy:: {F}.
  dec:: {C} dek (v schip).
  decadiy:: {C} decennium.
  decaniy:: {C} deken, decaan.
  decann:: {C} (RK) deken, priester.
  decc:: {S} aanslag, condens.
  decce::
  1. {K} doen beslaan; ef huma luktsta ~ ef wjos: het vochtige wasgoed doet de ruiten beslaan.
  2. {Upr} beslaan, aanslaan (vocht op ruiten ed).
  dec-kloitt:: {C; mv= ..-klt} zwabber, scheepsjongen.
  dec-klt:: {mv} dec-kloitt.
  dec-lados:: {C} deklading, deklast.
  declarao:: {C} [belasting]aangifte; ; deklarao.
  declare:: {K} (alg) verklaren; (belasting) aangifte doen.
  declarelira:: {I} in ieder geval; in alle gevallen; ~, gress sen nert vone ef: hoe dan ook, ik ben het er niet mee eens.
  declaros:: {A} verklaring; ef qugle eft ~: een statement geven.
  decort:: {SC; mv= ~eo; rsmv= ~ett} visioen.
  decorteo:: {mv} decort.
  decortett:: {rsmv} decort.
  decs:: {C} deksel (alg); klep (in motor).
  decs-strek:: {C} klepstoter (in motor).
  deliy:: {I} olijk, guitig, ondeugend, [vrolijk] spottend.
  dam:: {III} achteruit (fig: verslechterend).
  damarte::
  1. {U} achteruitgaan (fig: verslechteren).
  2. {SC} achteruitgang (fig: verslechtering).
  dedde:: {U} babbelen.
  deddos:: {C} [babbel]praatje.
  e:: {K} (alg) drukken, duwen; (fig) aanzetten, opjagen; ~ bleftess: (fig) achteruitstellen, opzijzetten; ~ sum {Upr}: aandrukken tegen, aanduwen tegen.
  e-cn:: {C} drukknoop, drukker (aan kleding); drukknop, drukschakelaar.
  e-nos:: {K} samendrukken.
  Deefcvf:: {W} .
  Deelff:: {F}.
  elira:: {I} dringend; eft ~ naxyfolos: een dringend advies.
  Deelm-weg:: |dm-| {W} .
  er:: {C} proces (alg, behalve rechtszaak).
  er:: {C} streber, eerzuchtig mens.
  eerbl-terf:: {W} .
  eersiy:: {G} (dorp; gemeente Iji).
  eer-weg:: {W} .
  e-rte:: {C} (afk= r) (Spok eenheid voor druk: 1 e-rte = 1r = 1r/:tr = 1 rte/ins = 0,205 g/cm); .
  Deeter:: {F}.
  Deeter-prc:: {N} (sportcomplex; gemeente Hirdo); .
  Deeter-plep:: {W} .
  Deeter-tmp:: {N} (graf; gemeente Moze-Lpran); .
  def:: {C} bloemengeur.
  DeF:: {afk} Demokratiy-Farte.
  defeko:: {S} afval (restmateriaal: officieel).
  deff:: {I} doof.
  eff:: {SC} berusting, gelatenheid.
  ff:: {gst} fje.
  deffer:: {C} dove, doof persoon.
  deffiy:: {C} doofheid.
  definiere:: |..je| {K} definiren.
  definio:: {C} definitie.
  definiteff:: {I} (alg) definitief; (taalk) Spok verleden/voltooide tijd (uitgedrukt met tempus-sx a of o, of met woordvolgorde SOV).
  fje:: {K; gst= ff} verslappen, verminderen (aandacht).
  fjos:: {A} verslapping, vermindering (aandacht).
  def:: {C} plaag (ziekte).
  dfoe:: {I} (fig) eindeloos.
  defliya:: {C; rs= defliyte} (Erg) vrw plaaggeest (vooral de met name genoemde Vyriy, Cana en Lc; altijd in deze volgorde genoemd!).
  Defliya-siyclo:: {W} .
  defliye:: {K} kwellen, plagen.
  defliyos:: {A} kwelling, het plagen.
  defliyte:: {rs} defliya.
  deft:: {C} (pej) wijf, onaangenaam vrouwmens.
  Degas-mirra:: {W} .
  degenereratjen:: {C} dgener; gedegenereerd persoon.
  degenerere:: |..je| {U} degenereren.
  DEG-Gara:: {N} (voormalige garage in Amahagge); .
  DEG-Medi:: {N} (groepspraktijk in Amahagge); .
  degradao:: {C} degradatie.
  degradere:: |..je| {K} degraderen.
  -gre-fest:: {C} bajonetsluiting.
  -gre-lelder:: {C} bajonetfitting (voor gloeilamp).
  Degroot:: {F}.
  DEG-seert:: {N} (gebouw met sportfaciliteiten in Amahagge); .
  dhr:: {C} zegepraal, triomf.
  dhr-rc:: {C} triomfboog.
  dhre:: {E} zegevieren.
  dhriy:: {I} (lett) zegevierend, triomfantelijk.
  dhros:: {A} zegepraal.
  de-jet:: (= et = djet = d-jet) {C} (naam vd letter ; in dit woordenboek en verder in het Spokanisch Archief geschreven als /); jet.
  Dejiygfu:: {G} (dorp; gemeente X ja ef Prusots).
  deka:: {PX} deca (in het Spok zijn de deka-vormen (en ook desi, senti ed) gebruikelijk zodra een maat of gewicht hiermee met een kleiner, geheel getal uitgedrukt kan worden; (bijv) 2 dekalitriy = 20 liter; 21 litriy (en niet: 2,1 dekalitriy) = 21 liter; deka-.
  dekagrma:: {C} (afk= dkg) decagram, 10 gram.
  dekalitriy:: {C} (afk= dkl) decaliter, 10 liter.
  dekameter:: {C} (afk= dkm) decameter, 10 meter.
  dekeniy:: {C} rechter (persoon die recht spreekt).
  dekeniy-tp:: {C} (hoge hoed zoals rechters die dragen); ; (DOM 117).
  dekir:: {S} kreupelhout.
  dekir-vycc:: {S} vogelwikke (plant) (L. Vicia cracca).
  Dekir-vycc-mirra:: {W} .
  deklarao:: {C} declaratie (lijst v ingredinten en andere karakteristieken die op etiketten v voedingsmiddelen moeten worden vermeld; de wetgever heeft bedacht dat deklarao in deze specifieke betekenis met een k geschreven moet worden); declarao.
  deklarao-utykett:: {C} declaratie-etiket (etiket op voedingsmiddelen waarop de verplichte voedingsdeclaratie vermeld staat; vaak een apart etiket aan de achterzijde van een pak of fles, maar eventueel ook op het hoofdetiket zelf; deklarao.
  deklinao:: {C} (taalk) verbuiging.
  deklinere:: |..je| {K} (taalk) verbuigen.
  ekmc:: {I} officieel; van hogerhand; formeel.
  ele:: {U} (alg, behalve v personen) trillen, vibreren; (mbt personen) klappertanden.
  delfenn:: {C} dolfijn (L. Delphinus delphis); martel ~: bruinvis (Phocoena phocoena).
  delft-blotter:: |delf-| {I} Delftsblauw [aardewerk].
  delg:: {C} dolk.
  delg-lofa:: {C/S} schermhavikskruid (L. Hieracium umbellatum).
  Delka-weg:: {W} .
  Delle:: {W} .
  delpe:: {K} begraven (alg, behalve v doden).
  delpe-fes:: {K} ingraven.
  delper:: {C} (alg) kuil; (dl= Plef) tinmijn (dagbouw in Az-gebergte).
  delperrere:: {K} graven.
  delperreros:: {C} het graven.
  delpos:: {C} begraving; dat wat begraven is.
  delpos-fes:: {C} ingraving.
  Delst:: {F}.
  delta:: {C} delta.
  demandiy:: {C} [huwelijks]aanzoek.
  demarrine:: {K} fokken.
  demarriner:: {C} fokstier.
  demarrinos:: {C} fok, het fokken.
  demarriyn:: {C} fokkerij.
  demokrao:: {C} democratie.
  demokratise:: {I} democratisch.
  Demokratise Zampr-n:: {N} (afk= DZ) "Democratische Volksunie" (politieke partij); .
  demokratisere:: |..je| {K} democratiseren.
  demokratiseros:: {C} democratisering.
  Demokratiy-Farte:: {N} (afk= DeF) "Vooruitgang van de Democratie" (politieke partij); .
  Demon:: {N} (internationale internetprovider); .
  demonise:: {I} demonisch.
  demonstrao:: {C} demonstratie.
  demonstrere:: |..je| {U} ~ fes/mip: demonstreren voor/tegen.
  demonstrerer:: {C} demonstrant.
  den::
  1. {BT} (tijdsbepaling) als, wanneer, dat; ef tof, ~ do prate: de dag als/wanneer hij vertrekt.
  2. {VG} dat; gress nute, ~ do arfine: ik hoor dat hij komt; (soms wordt een bijzin met den vertaald door een infinitief-complement) do rajiyte, ~ [do] arfine mas: hij hoopt morgen te komen; hij hoopt dat hij morgen kan komen; (leidt indirecte rede in als performatief ww achteraan staat) ~ do pratt mas, Petriy blompe: hij vertrekt morgen, beweert Petriy (vgl: Petriy blompe, do pratt mas: Petriy beweert, dat hij morgen vertrekt); lira.
  dena:: {AW; enk-concr/semc} (neutraal) die, dat, deze, dit; b c, lelmo bst ur ~ peple: die eik [daarginds], deze beuk [hier] en die/deze populier [in het midden]; ~ kost oto: deze/die auto van mij.
  enc:: {C} teil, tobbe, vat; ~ [lef trchs]: (pop) vehikel, gammel voertuig.
  enciy:: {I} verlopen, verliederlijkt.
  denon:: {C} galm, weerkaatsing.
  denone:: {U} galmen (weerkaatsen).
  denerami:: {VG} (positieve voorwaarde) in/voor het geval dat; ralputte-te ef k, ~ gress nert melde fesrt!: neem de sleutel mee voor het geval ik niet thuis ben!.
  den Haan:: {F} (Ned).
  Denis:: {J} Dennis.
  denise:: {C} Deens (taal).
  denjen:: {C} kerker; (daar vele archasche woorden op het gebied vd krijgs- en bouwkunde op het sx n eindigen, komt ook de variant denjn voor; het gebruik v deze hypercorrecte vorm is af te raden); dnjen.
  Denmarka:: {Cef} Deense vrouw.
  denmarko:: {IIef} Deens bv.
  Denmarko:: {G} Denemarken.
  Denmarky:: {Cef} Deen.
  denme:: {E; gst= denn} hagelen.
  denmos:: {S} hagel.
  Denmos:: {N} (naam v steenkolenmijn, gemeente Vlel); .
  denn::
  1. {III} pas dn, eerst dn; (in een bijzin neemt denn de plaats in vh vg den, zodat denn het karakter v vg krijgt) do zjoffe, ~ do arfinec (en niet: do zjoffe, den do arfinec denn): hij beweert dat hij pas dn kan komen; den.
  2. {gst} denme.
  dens:: {BT} (tijdsbepaling in mv; arch) als, wanneer, dat; mics terrats, ~ do prate: alle dagen als/dat hij vertrekt; den.
  Dentr:: {F}.
  Denys:: {J} Dennis.
  Denysa::
  1. {M} Denise.
  2. {N} (naam v steenkolenmijn, gemeente Zar); .
  or-fes-molarriy:: {I} verstoord (kijken).
  os:: {C} (alg) druk, duw; (fig) aanzetting, opjaging; (in auto) gaspedaal.
  p:: {C} zweer, ontstoken plek.
  deprtemen:: {C} departement, ministerie (minister met zijn naaste medewerkers en de kantoren met alle ambtenaren; vgl menestery; Deprtemen).
  Deprtemen:: {N} Departement, Ministerie (overheidsinstantie met een minister aan het hoofd); .
  deprtemena:: {I} departementaal, ministerieel.
  Deprtemena Pree-harbos:: {N} (afk= DPH) "Ministerile Persdienst" (vgl Rijksvoorlichtingsdienst, maar dan alleen mbt de ministeries; in Hirdo); .
  Deprtemen furt Agraria, Mpeh ur Ebezze:: {N} (afk= AME) (ministerie); .
  Deprtemen furt Agraria ur Mpeh:: {N} (afk= AUM) (voormalig ministerie); .
  Deprtemen furt Dalotoje-Tiyns:: {N} (afk= DAT) (ministerie); .
  Deprtemen furt Ekonomiy, Weelfa'ecos ur Tegnoliy:: {N} (afk= EWT) (ministerie); .
  Deprtemen furt Entraferos ur Rekreao:: {N} (afk= EUR) (ministerie); .
  Deprtemen furt Fesdu-Tiyns:: {N} (afk= FET) (voormalig ministerie); .
  Deprtemen furt Fesdu-Tiyns ur Lydos-ns-vobaros:: {N} (afk= FEL) (ministerie); .
  Deprtemen furt Generl Tiyns:: {N} (afk= GET) (voormalig ministerie); .
  Deprtemen furt Generl Tiyns ur Cmunikao:: {N} (afk= GTC) (ministerie); .
  Deprtemen furt Helten, Ubara-menah ur Cnsumeratjen-tiyns:: {N} (afk= HUC) (ministerie); .
  Deprtemen furt Infrastrukturiy ur arkiffos:: {N} (afk= IA) (ministerie); .
  Deprtemen furt Kolestiy, Tibn ur Kra:: {N} (afk= KTK) (ministerie); .
  Deprtemen furt Milju ur ar:: {N} (afk= MU) (ministerie); .
  Deprtemen furt ark ur Knurfel:: {N} (afk= UK) (voormalig ministerie); .
  Deprtemen furt Soalo-tiyns, rm ur Efantoiy:: {N} (afk= SE) (ministerie); .
  Deprtemen furt Tibn ur Kra:: {N} (afk= TUK) (voormalig ministerie); .
  Deprtemen furt Ubara ur c-zutos:: {N} (afk= UUZ) (voormalig ministerie); .
  pe:: {U} zweren, ontstoken zijn.
  deportao:: {C} deportatie, wegvoering.
  deportere:: |..je| {K} deporteren, wegvoeren (ook dieren naar het slachthuis).
  deputt:: {C} afgevaardigde.
  dequ:: {C} mitrailleur; dreutequut.
  r:: {S} leder, leer (gelooide huid).
  ra:: {I} lederen, van leder gemaakt; ef musts melde ~: de schoenen zijn van leer.
  Derain-mirra:: {W} .
  derngere:: |..je| {U} (fig) scheef, fout, de verkeerde kant opgaan (v persoon).
  r-chnt:: {C} miterus ~: (naar juchtleer ruikende paddestoel op bergweiden: L. Camarophyllus russocoriaceus).
  Dercs::
  1. {F}.
  2. {G} (dorp; gemeente Oofo).
  Dercs-weg:: {W} .
  Dercs-zeces:: {G} (dorp; gemeente Oofo).
  Dercx:: {N} (herberg bij Hajofese); .
  Dercx-dl:: {G} (bergrug, gemeente Hajofese); .
  Dercx-wuma-poh:: {W} .
  Derebtje:: {G} (stad op Garos).
  riygt:: {C} punaise.
  derjiy:: {I; mv=enk} deerlijk, jammerlijk; ~ [melde] n dena mimpit: [dat is] zonde voor dat boek.
  Derjiy n dena miyna-cne:: {N} (titel toneelstuk); .
  rlot:: {C} wijnzak (v leder).
  drma:: {C} klaproos (in Spok vrnl ruige klaproos: L. Papaver argemone); presr ~: gewone klaproos (L. P- rhoeas).
  dermatolche:: {C} dermatoloog, huidarts.
  dermatologise:: {I} dermatologisch.
  dermatoliy:: {C} dermatologie.
  Dermehhy:: {F}.
  ermsra:: {N} (Bergparel-pension in Quandep); .
  derr:: {C} (pop) schat[je], liefje.
  errce:: {F}.
  erriy:: {F}.
  derrs::
  1. {C} ketel.
  2. {Cef} baksteen (voorwerp).
  3. {Sef} baksteen (materiaal).
  4. {I} bakstenen, van baksteen gemaakt.
  derrs-drm:: {C} pauk.
  Derrs-weg:: {W} .
  derser:: {C} warmwaterkan; eft pl ~: een stomme trut.
  erunt:: {I} zeldzaam, sporadisch.
  Deruter:: {F}.
  derviy:: {I; =ot v tild} [het] slechtst, meest slecht; ps nert melde ef ~n ts, ...: zij zijn niet de minsten ...; tild.
  ryf:: {C} lederen riem, strook, ceintuur; (= r + ryf).
  des:: {afk} desembry.
  Descartes:: {F}.
  desembry:: {Cef} (afk= ds of des) december.
  desi:: {PX} deci; deka.
  design:: |Eng. / (spr) desnn| (de Spok uitspraak wordt als onverzorgd beschouwd, maar steeds meer gebruikt door mensen uit creatieve beroepen die zelf met design bezig zijn)
  1. {S} design.
  2. {I} design.
  desigrma:: {C} (afk= dg) decigram.
  desilitriy:: {C} (afk= dl) deciliter.
  desimaliy:: {C} decimaal (zn).
  desimalo:: {I} decimaal (bv).
  desimeter:: {C} (afk= dm) decimeter.
  esse:: {J}.
  st:: {I} taai.
  dester:: {C} (alg) woestijn; (dl= Centraal-Berref) door regen of storm verwoest korenveld.
  dester-kar:: {C} "schip van de woestijn", kameel.
  dester-ljniy:: {C} (lett) oase.
  Dester-plep:: {W} .
  destinao:: {C} bestemming, reisdoel.
  destinere:: |..je|
  1. {K} bestemmen.
  2. {Upr} ~ furt: bestemd zijn voor.
  destineror:: {I} ~ furt: bestemd voor.
  destineros:: {C} bestemming (alg).
  desnn:: {C} ontwerp.
  desnne:: {K} ontwerpen.
  et:: {C} de-jet.
  detecterr:: {C} detector.
  detekmip:: {C} detective (boek).
  detekteff:: {C} detective (persoon).
  determinent:: {C} determinant.
  Determinents ur furtplaas:: {N} (tijdschriftartikel); .
  dett:: {C} praatje (vaak niet geheel waar); quista ~s: mooie praatjes.
  ette:: {K}
  1. aantrappen (met de voet aanstampen);
  2. (dl= Cheetuc) verklikken, verraden.
  detle:: {K} detailleren; [gedetailleerd] omschrijven.
  detll:: {C} detail.
  detll-ferbiy:: {I} gedifferentieerd.
  detlos:: {C} detaillering; [gedetailleerde] omschrijving.
  det:: {I} bits, vinnig.
  DEV:: {afk} Devendos-deprtemen.
  devendos:: {C} afweer, noodweer, verdediging, defensie.
  Devendos-deprtemen:: {N} (afk= DEV) (ministerie); .
  devenseff:: {I} verdedigend, defensief.
  dvern:: {C} (alg) donjon (grootste toren ve kasteel); (in Zuid-Spok: losse uitkijkpost in de buurt ve kasteel); n.
  devijate::
  1. {K} omleggen, omleiden (v weg/route).
  2. {U} ~ rifo: (lett/fig) afwijken van.
  3. {C} [weg]omlegging.
  devijatos::
  1. {C} het [tijdelijk] omleggen van een weg/route.
  2. {A} afwijking.
  Devj:: {M}.
  Dewyt:: {F}.
  dezze:: {U} fluisteren (met trillende stembanden).
  dezzos:: {C} gefluister (met trillende stembanden).
  dg:: {afk} desigrma.
  DH:: {afk} dres-harbos.
  di:: {DT} (vormt toek tijd, al dan niet met een speciale woordvolgorde of ww-sx'n) gress ~ trempu ef mimpit: ik zal het boek lezen; do ~ dhre!: hij zal zegevieren!; do reppa, den do ~ trempui ef mimpit: hij zei dat hij het boek zou lezen (dat heeft hij dus ook gedaan).
  dia:: {C; rs= ~t} dia, lantaarnplaatje.
  diagnoses:: {mv} diagnoss.
  diagnoss:: {C; mv= diagnoses} diagnose.
  dialektoliy:: {C} dialectologie.
  diametra:: {C} (alg) diameter; dyjametra.
  diat:: {rs} dia.
  diatat:: {C} diaprojector, toverlantaarn.
  diatonise:: {I} diatonisch.
  Dib:: {afk} Distrycciy Bibliotekke ur rgeff.
  Dicorona:: {F}.
  didas:: {C} gymschoen, gympie.
  dide:: {K} genoegen nemen met.
  Diederik:: {J} (Ned).
  Diego-Garsiy:: {G} Diego Garcia.
  diesel:: |dissel| {C} dieselmotor.
  iess:: {I} ontspannen, rustig.
  diet:: {rs} di.
  Diez:: {F}.
  Diezyrgh:: {N} (uitgeverij in Gasky); .
  diffiyk:: {I} moeilijk; ef melde ~ beri [riffe eft quergos lef ef kindis]: het is moeilijk om [een afspraak met de koning te maken].
  diffiyksel:: {C} moeilijkheid.
  diftngao:: {C} diftongering.
  diftngere:: |..je| {K} ~ [helkara]: diftongeren [tot].
  Diga.cm:: {N} (fabrikant v computerchips en andere digitale componenten, te Ies); .
  digi:: {I} (spr) digitaal; (vaak in samenstellingen:) eft ~-curs: een digitale cursus.
  digi-fesende:: {K} inloggen.
  digi-mipende:: {K} uitloggen.
  digitala:: {I} digitaal.
  dijode:: (= diode) {C} diode.
  Dika Kabi:: {N} (voormalige uitgeverij in Blort); ; (DOM 212).
  diktaterr:: {C} dictator.
  diktater:: {I} dictatoriaal.
  diktaturiy:: {C} dictatuur.
  Dill:: {G} (rivier van Az-gebergte naar de p); .
  Dilliscop:: {F} (Eng).
  diluvve:: {C} zondvloed.
  dimeno:: {C} dimensie.
  dimenonalo:: {I} dimensionaal.
  dina:: {N} (merk v benzine, diesel- en smeerolie); .
  dinelo:: {C} diner, avondeten; fes ~: aan het diner; ps melde fes ~: ze zitten aan het diner.
  DInIS:: {afk} Distrykalo Industriela Informao-sentrym.
  di:: {SC; rs= diet} god; luft ~!: in godsnaam!.
  Di:: {N} God; fes ~ex ef zr: onder Gods hoede.
  diode:: {C} dijode.
  Die:: {F}.
  dii:: {SC; rs= dit} godin.
  dii-bamico:: {C} venusspiegel (plant) (L. Specularia).
  Dii-rcel:: {W} .
  Dii-jakm:: {G} (vlakte in district Ren); .
  Dii-mjl:: {N} (molen in gemeente Halepoai); .
  Dii-srt:: {G} (dorp; gemeente Harfloja-rtuhaj).
  diiyba:: {SC} godheid.
  Diiyer:: {F}.
  di-lelde:: {!} godverdomme! (vrnl bij boosheid).
  di-probaros:: {A} ef jabince lef ~: oogluikend toestaan.
  Di-prusot:: {G} (dorp; gemeente Hier).
  di-quanka:: {C} vrnaam; alle vrnamen van iemand tezamen.
  dit:: {rs} dii.
  dite:: {I} goddelijk.
  ditea:: {I} goddeloos.
  di-vlukk:: {C} godslastering.
  diplomao:: {C} diplomatie.
  diplomatiyc:: {I} diplomatiek.
  diplomm:: {C} diploma.
  diplommer:: {C} gediplomeerde, iemand die een [bepaald] diploma behaald heeft.
  dira:: {DT} (positieve voorwaarde; bijzin in de toek tijd, uitgedrukt met di; dira mag ook weggelaten worden) als, indien, mits; tu [dira] pnze eft zlef, quandro tu di lpilme bent eft kredek: je krijgt een paard, mits/indien je eerst zelf een stal bouwt.
  Dirc-lemns:: {N} (grafheuvel; gemeente Sa Crono); .
  direcc:: {I} direct, rechtstreeks.
  direcc-sompiy:: {I} rechtlijnig (fig).
  directeff:: {SC} richtlijn (juridisch: bindend voorschrift).
  direkter:: {C} hoofdcommissaris (v politie).
  Dirr:: {F/J}.
  dirt:: {S} vuil, smerigheid.
  dirtare:: {K} vervuilen, bevuilen (sterker dan dirte).
  dirtaros:: {C} vervuiling, bevuiling.
  dirte:: {K} verontreinigen (minder sterk dan dirtare).
  dirter:: {C} vuiligheid.
  dirtiy::
  1. {Cef} verontreiniging (dat wat verontreinigt).
  2. {I} vuil, smerig.
  dirtos:: {C} verontreiniging (wat verontreinigd is).
  disc:: {C} schijf.
  discnto:: {C} disconto.
  disimilao:: {SC} dissimilatie.
  disjungao:: {C} afscheiding, het afscheiden.
  disjunger:: {C} afscheiding (iets dat ergens v afgescheiden is).
  disjungere:: |..je| {K} afscheiden, afzonderen.
  disjungos:: {C} afscheiding (iets dat twee dingen v elkaar scheidt, zoals een hek of schot).
  disko:: {C} disco[theek].
  diskrepano:: {C} discrepantie.
  diskriminao:: {C} discriminatie.
  diskriminere:: |..je| {K} discrimineren.
  diskuo:: {C} discussie; ef obiyre flj lo ~: iets ter discussie stellen.
  diskutere:: |..je| {E} discussiren, discuteren; ~ rifo flj: discussiren over iets.
  dislosta:: {SC} dislostra.
  dislostiy:: {I} dislostriy.
  dislostra:: {SC} waan.
  dislostriy:: {I} in een waan verkerend; een idee-fixe hebbend.
  dismyse:: {K; vdw= dismyst} ontslaan.
  dismysos:: {C} ontslag.
  dismyst:: {vdw} dismyse.
  disputt:: {C} dispuut.
  dist:: {Iid} goedaardig||kwaadaardig; eft ~ pak fry ef cubu: een goedaardige kerel; eft ~ fitrutos lef poir: een goedaardig gezwel; eft ~ hurt lef nucer ynts: een kwaadaardige hond; eft ~ fitrutot (rs!): een kwaadaardig gezwel; eft ~ pakke (rs!): een kwaadaardige kerel.
  Dista:: {M}.
  distnt:: {C} afstand; lf eft ~ rifo 300m: over een afstand van 300 m; fes eft ~ rifo 4km: op 4 km afstand; ef wencate flj furt ~: (lett/fig) iets op een afstand houden.
  distingao:: {C} onderscheid; ef ~ rifonn A helkara B: het onderscheid tussen A en B.
  distingere:: |..je| {K} onderscheiden.
  distribuere:: |..je| {K} verdelen, distribueren.
  distribuo:: {C} verdeling, distributie.
  distributerr:: {C} verdeler (in automotor).
  districa:: {C} streek, gebied.
  Districa Empecho BC:: {N} (voetbalclub in Empecho); .
  districa-zre:: {U} buiten, op het platteland wonen.
  distrycc:: {C} district, provincie (in Spok: de 5 grootste mennilesets ("hoofdeilanden") zijn onderverdeeld in elk 2 of meer districten).
  distrycciy:: {I} districtaal (betr een Spok district).
  Distrycciy Bibliotekke ur rgeff:: {N} (afk= Dib) "Districtale Bibliotheek en Archieven" (gloednieuw gebouwencomplex in Br); ; (DOM 73-74).
  distrycc-korsamen:: {C} "districtsrechtbank"; .
  Distrycc-korsamen:: {N} (distrycc-korsamen, gezien als Spok instantie).
  Distrycc-weg:: {W} .
  distrykalo:: {I} regionaal.
  Distrykalo Industriela Informao-sentrym:: {N} (afk= DInIS) "Regionaal Industrieel Informatiecentrum" (museum in Knolbol); .
  dita:: {C} sloot.
  dius:: {C} op[een]stapeling; stapel; houtvoorraad voor 1 winter (om te stoken).
  diuse:: {K} opstapelen.
  diusos:: {C} opstapeling, het opstapelen.
  divn:: {C; mv= ~a} divan.
  divna:: {mv} divn.
  divers:: {II} diverse.
  ivvs:: {G} (dorp; gemeente Kros).
  ivve-Kylb:: {G} (pk-are in district Plef).
  ivve-jakm:: {G} (vlakte op zuidpunt v Plef); ; (DOM 103).
  diy:: {C} (arch) echtgenoot, echtgenote, andere partner; crlo-diy; tlokko-diy.
  iyc:: {C} deuk; gress lelperre eft ~: ik heb een knorrende maag.
  iycs:: {C} (lett) deuk; (fig) inbreuk.
  iycynare:: {K} saboteren.
  iycynarer:: {C} saboteur.
  iycynaros:: {C} sabotage.
  iycyne:: {K} inbreuk maken op.
  iycynos:: {A} het inbreuk maken op.
  Diyfy:: {J}.
  iygt:: {mv} yg.
  Diykart-plep:: {W} .
  Diylt:: {J}.
  diym:: {I} mat, wazig.
  diym-glaza::
  1. {Sef} matglas.
  2. {I} matglazen, van matglas gemaakt.
  diymjo:: {C} matglazen ruit.
  Diyn:: {G} (dorp; gemeente Hcr).
  Diync:: {F}.
  Diyncsa-mirra:: {W} .
  diynden:: {S} (spr) gebeier.
  diyndenne:: {U} beieren.
  diyndennos:: {C} gebeier.
  Diyndijaka:: {W} (straatnaam/buurtschap); .
  iynk:: {C} stengel, steel.
  iynkbl:: {C} magere griet; lange slungel (zowel mnl als vrw).
  iynk-krono:: {I} kaarsrecht.
  iynk-plep:: {W} .
  Diyns:: {M}.
  Diynta:: {M}.
  iynts:: {C} kapje, hoedje (zonder rand).
  diyr:: {DT} (negatieve voorwaarde; bijzin in de toek tijd, uitgedrukt met di; evtl nert in bijzin) tenzij, indien niet; gress ~ rte, ef [nert] di bidalilme: ik rijd paard, tenzij het regent/indien het niet regent.
  diyslste:: {I} diyslstre.
  diyslstre:: {I} ontgoocheld, ontnuchterd.
  diyst:: {III} aaneen, aan elkaar.
  diyst-cloor:: {I} aaneengesloten.
  Diysterhynne:: {G} (voormalig eilandje voor de kust bij Lift); .
  Diysterhynne TC:: {N} (rederij, hoofdkantoor in Lift); .
  Diyster-lirrotiy:: {W} .
  diystym:: {C} graafschap.
  diyvre:: {C} kruipende of blauwe muurpeper (alleen in Spok) (L. Sedum repens).
  Diyvre:: {N} (sinds 1992 de nieuwe naam vh Flipflorlurfel te Lift, thans een Grand Caf); ; (DOM 136).
  Diyx:: {J} Dick.
  iyzze:: {F/J/M}.
  Dizjeft-pt:: {W} .
  djakiy:: {C} diaken.
  djamanta:: {I} diamanten, van diamant gemaakt; met diamanten bezet.
  djamantiy:: {S} diamant (materiaal).
  Djamantiy-mirra:: {W} .
  djamantiyn:: {C} diamant (steen); diamanten voorwerp.
  djamantiy-tosmatjen:: {C} diamantslijper.
  Djega:: {M} (Gar).
  Djercje:: |erkje| {F}.
  djet:: |et| {C} de-jet.
  d-jet:: {C} de-jet.
  djibutiy:: {IIef; mv=enk} Djiboutiaans (bv).
  Djibutiy:: {G} Djibouti.
  Djibutiyna:: {Cef} Djiboutiaanse vrouw.
  Djibutiyny:: {Cef} Djiboutiaan.
  Djoeten-prc:: {W} .
  DK:: {afk} Doffiy Kolini.
  d.k.b.:: {afk} (= dotoje kost blmtiffos).
  dkg:: {afk} dekagrma.
  dkl:: {afk} dekalitriy.
  dkm:: {afk} dekameter.
  dl:: {afk} desilitriy.
  DL:: {afk} dollar.
  dlc:: {I} ongemanierd, lomp.
  Dlajjev:: {F}.
  dlave:: {U} versprngen (niet in 1 lijn liggen; ook v datum).
  dlavos:: {C} versprnging.
  Dleebro:: {F}.
  dlett:: {III} afgelopen, voorbij.
  dlonafiy:: {C} "gedoogbrief" (schriftelijke toestemming gericht aan het distrycc-korsamen, zoals de Spok wet eist als iemands "particuliere rechten" door overheids-toedoen geschonden [zouden kunnen] worden).
  dlone:: {K} dulden, gedogen.
  dlonos:: {A} het dulden, gedoging.
  dlofatjen:: {C} kassier.
  dlofatjena:: {C} caissire.
  dlofe:: {K} opzijschuiven, opzijzetten.
  dlofer:: {C} telraam.
  dlofos:: {C} het opzijschuiven, het opzijzetten.
  dlyn:: {III; vt= dotriy; ot= sfnt; vk= strt; mt= poj} niet graag, ongaarne; met tegenzin.
  dm:: {afk} desimeter.
  DM:: {afk} dfo-mux.
  M:: {afk} mrmiy-mipzlbinasos.
  M-eren:: {afk} mrmiy-mipzlbinasos-eren.
  .n.f.:: {afk} (= nos na fort).
  DNM:: {afk} dfo-nalalvos-mannatjen.
  do::
  1. {C} do (muzieknoot).
  2. {PV; 1niv-3enk-mnl} hij, hem; ~ zerfe Petriy: hij ziet Petriy; Petriy zerfe ~: Petriy ziet hem; ~ Elsa = Elsa ur ~: Elsa en hij; flifados ~: hij die aardig is; obezjerelira ~: hij die lacht; (als soort add bij familietitel) ef ~ frera rifo Elsa: hij, de broer van Elsa; (pluralis majestatis) Do Huron Herco Loefe 4, Kindis rifo Spooksoliy: Wij Huron Herco Loefe IV, Koning van Spokani; (poe: bij uitdrukkingen voor "regen") ~ bidale: het regent; ~ tiyste: het hoost; ex.
  d:: {PV} (arch); de.
  ::
  1. {S} dauw.
  2. {III} erop af; ef melde ~ kaf flj: afkomen op iets; pij ~: recht toe recht aan; do zerfe ~ ef lense: hij kijkt recht in de lens.
  3. {VZ} (richting) op ... af; do arfine ~ gress: hij komt op mij af.
  :: {PX.ww > ww} (nieuwe ww'n); 3; -.
  Doa:: {M}.
  doa:: {PX.c > c} zwart.
  Doaboert-terf:: {W} .
  doakerly:: {C} zwartrok (scheldnaam voor RK geestelijke).
  doalnt-hme:: {C} zwartstreeptjiftjaf (komt vrnl op Vlociys en Rurf voor) (L. Phylloscopus striata).
  Doaplinker Lost:: {N} (voetbalclub in Lost); .
  obiyre:: {K} [neer]zetten, plaatsen; ef ~ rst jag: iemand in het ongelijk stellen; ef ~ A lo B: A voorstellen als B; ef ~ flj lo diskuo: iets ter discussie stellen; ef ~ ef kloppa lo tradam: de klok vooruitzetten (als deze achter loopt); ef ~ rst kaf eft wriy: iemand een standje geven; ef ~ flj fes ef gros: iets aan de praat krijgen; la'yc; ponto.
  obiyre-fes:: {K} inladen (v lading).
  obiyre-mip:: {K} uitladen (v lading).
  obiyror:: {I} gevestigd (al lang bestaand).
  obiyros:: {C} staanplaats; het neerzetten; plaatsing; (vrnl chemisch) neerslag, afzetting.
  obiyros-fes:: {C} inlading, het inladen (v lading).
  obiyros-mip:: {C} uitlading, het uitladen (v lading).
  obo:: {I} verkeerd.
  oboe:: {E; vdw= ~r} verkeerd zijn; het verkeerd hebben; grs ~ kusami: u bent hier verkeerd (tegen iemand die op een verkeerd adres aanbelt); tu ~ ef ts: dat heb je bij het verkeerde eind; (tdw: geeft speciale constructie) do farte-hups nert ~lira, do di meanu kiygt jazy: al loopt hij hard, hij zal toch te laat komen; ef bidale nert ~lira, quardere kirro ef fenta jazy: al regent het, we zullen zeker naar het feest gaan; kirro melde ~lira familas, felisitere kirro do kiykirot: al zijn we geen familie, we zullen hem toch feliciteren.
  oboer:: {vdw} oboe.
  oboos:: {A} het verkeerd-zijn; het verkeerde, dat wat er verkeerd is.
  dc:: {C} pen (stevige vogelveer).
  Dccajiyt:: {W} .
  dchmp:: {C} raar mens, vreemd type.
  ciy:: {I} gemeen (vals).
  Dock-Wood:: |Eng.| {N} (new-age restaurant in Amahagge); .
  oao:: {C} (vlugge Spok volksdans waarbij de vrouwen snel ronddraaien).
  dode:: {U} uitsterven.
  Doder-srt:: {G} (dorp; gemeente Xemn).
  dodor:: {I} (lett) uitgestorven, niet meer bestaand.
  dodos:: {C} uitsterving.
  Doe:: {G} (stad in Ziyp).
  de:: {PV} (passieve afleiding v do B) hij, hem; blul vpjelije ~: hij wordt geplaagd; (indirecte imperatief) trempe-~ ef mimpit: laat hij het boek [eens] lezen; (causatief) gress trempe-~ ef mimpit: ik laat hem het boek lezen; ik geef hem het boek te lezen; do; ex.
  Doec:: {N} (7-Up-achtige frisdrank v fabrikant Steel in Lammafin); ; (DOM 93).
  Doec-fresta:: {G} (bosgebied; gemeenten St.Groje en Ozaneto a/e Prek); .
  doere:: {U} (verbale afleiding v do B) ef ~: hij is het, dat is hij; ef zft ~: hij is de dief; kost ~lira frera: hij, mijn broer; ef ~, t crtiravy iftam: HIJ wil wel helpen; kost doeror nurp: hij, mijn vroegere baas; (algemene bewering) ef nert ~ beri nie sest qundrs: hij is er niet voor om zulke karweitjes op te knappen; (arch: met object) ef ~ sener frinta: hij met/en zijn vriendin; do.
  dotare:: {U} afsterven (langzaam sterven: v bos ed).
  dote:: {E} sterven, heengaan; do doto tjg knks: hij is aan kanker gestorven.
  dote-p:: {I} sterfelijk.
  dotelira::
  1. {tdw} stervende; ef paine ~: op sterven liggen.
  2. {I} schurftig, goor, smerig.
  dot'kurre:: {I} nert ~: onsterfelijk.
  dotos:: {C} sterfte.
  df:: {C} voedster, haas (vrw); poes (vrw).
  dfa:: {C} dreun, opdonder.
  dfa-kette:: {K} ~ rst: iemand een dreun verkopen, een opdonder geven.
  ofne:: {K} ~ flj n rst: iemand iets afleren.
  doffr:: {C} braam[bes] (vrucht); todoffr.
  doffr-flyddere:: {C} braamspinner (L. Thyatira batis).
  doffrs-lyot:: {C} bramenstruik.
  doffiy:: {I} zwart.
  Doffiy-agru:: {G} (bergtop in Ziffon-gebergte; 1126 m hoog); .
  doffiyb:: {C} zwarte bes.
  Doffiy-Berga:: {N} (bewoond kasteel; gemeente Amentlestu); .
  Doffiy-Berga-mirra:: {W} .
  doffiy-blakker-televio:: {C} (afk= DB-TV) zwartwit-televisie.
  doffiyen:: {C} zwart; zwarte kleur; rouwkleding; zwarte kleding: eup farte fes ~s: ze is in de rouw; ze gaat in het zwart gekleed.
  Doffiy Fresta:: {G} (bosgebied; gemeente Plekotex); .
  doffiy-helk:: {C} zwarte mees (L. Parus ater).
  Doffiy-hove:: {N} (kasteelrune; gemeente St.Colostiy); .
  Doffiy-hove-mirra:: {W} .
  Doffiy Kolini:: {N} (afk= DK) "Zwarte Steen" (Spok Grondwet, genoemd naar de zwarte steen waarop Koning Mazu Chale in 1521 de voorloper vd huidige grondwet liet beitelen); .
  Doffiy-mirs:: {F}.
  Doffiyn Dunjes:: {G} (duingebied; gemeente Plekotex); .
  Doffiy Prgt:: {N} (wonderlijk monument, of is het alleen een kunstwerk?; gemeente Troebasrt); .
  doffiy-radie:: {C} rammenas.
  Doffiy Uza:: {N} "Zwarte Kruis" (Bergparel-hotel in Gran); .
  doffiy-vlp:: {C} grote mantelmeeuw (L. Larus marinus).
  doffiy-zjol:: {S} antraciet.
  ofiymp-mirra:: {W} .
  ofiyry-mirra:: {W} .
  f-weg:: {W} .
  ofiy:: {I} zo gauw mogelijk; pijlsnel.
  ft:: {C} (vulg) tiet, borst.
  dghurt:: {C} bloedhond.
  giffe:: {U} opstappen (weggaan).
  dgma:: {SC} dogma.
  henn:: {III} af-en-aan (rijden); mintof ef treno-moplariy ef kinnolacs ufirfire ~: na het treinongeluk rijden de ziekenauto's af en aan.
  iy:: {I} (fig) treffend, raak geschoten.
  dojelpe:: {K} ophijsen.
  dojelpos:: {C} het ophijsen; dat wat opgehesen wordt, hijslast.
  dok::
  1. {C} dok (voor schepen).
  2. (doker) {I} (arch/dl= Zuid-Berref) donker (geen licht).
  Dk:: {F}.
  doka:: {III} (spr) natuurlijk, vanzelfsprekend; pirandoka.
  dokast:: {C} dokwerker.
  doker:: {I} dok 2.
  dokerat:: {C} bioscoop.
  kette:: {K} ~ n: herinneren aan (doen denken aan); dena kloppa ~ eft korda-taris n gress: die klok doet mij denken aan een kerktoren.
  -ketter:: {C} vrouwenmantel (plant) (L. Alchemilla vulgaris).
  kltos:: {C} toevloed.
  dokuments:: |..tas| {mv} dokumentos.
  dokumentos:: {C; mv= dokuments} document, akte, verklaring, officieel schrijven.
  dokumentos-buros:: {C} archiefbrand (in Spok een veel voorkomend verschijnsel; vaak werden archieven moedwillig in brand gestoken door fanatieke Erg aanhangers die vinden dat het verleden niet bewaard mag worden); ; (DOM 33).
  dokverf:: {C} stam (mensen).
  dokverfe:: {K} afstammen van/uit.
  dokverfer:: {C} afstammeling.
  dokverfos:: {C} afstamming.
  Dola:: {M}.
  late:: {S} sparregroen.
  le:: {C} spar[reboom] (L. Abies); blakker ~: zilverspar (L. A- alba); blotter ~: (Spok variant vd zilverspar: L. A- spocanica); presr ~: fijnspar (L. Picea abies).
  le-mirra:: {W} .
  oliych:: {I} eventueel.
  dollar:: {C} (afk= DL) dollar.
  dlmen:: {C} hunebed, dolmen.
  Dlmen-mirra:: {W} .
  Dlty:: {F/J}.
  dolys:: {C} (kleedruimte in Erg kerk).
  dolysta:: {C} (alg benaming voor een Erg ritueel).
  dlze:: {C} wilde eend (L. Anas platyrhynchos).
  Dlze Bm:: {F}.
  Dlze-knurfel:: {G} (nette naam voor Dlze-pee).
  dlze-mle:: {C} vogelbekdier.
  Dlze-pee:: {G} (modderige waterstroom in Ergnt-moeras); ; (DOM 147).
  Dlze-plep:: {W} .
  dm:: {I} sloom, suf; (spr) aangeschoten, dronken.
  omg:: {III} jammer.
  Domel:: {F}.
  -meldor:: {vdw} afgekomen (op); do ierquare ef ~ vnas kaf ef soza: hij verjaagt de wespen die op de worst zijn afgekomen; .
  domenn:: {C} landgoed, domein, bosgebied (staatseigendom).
  domenner:: {C} eigenaar ve landgoed (met name ve arkdomenn).
  domenneren:: {C} feodaal stelsel (zoals in Spok heerste).
  Dominica:: {G} Dominica.
  dominicer:: {C} dominicaan (mnl lid v RK kloosterorde).
  Dominicer:: {Cef} Dominicaan (uit de Dominicaanse Republiek).
  dominicera:: {C} dominicanes (vrw lid v RK kloosterorde).
  Dominicera:: {Cef; mv= ~s} Dominicaanse vrouw.
  Dominicer-wlka:: {C} Dominicaner orde; .
  dominiciy:: {IIef; mv=enk} Dominicaans (bv: uit de Dominicaanse Republiek).
  Dominiciy Republic:: {Gef} Dominicaanse Republiek.
  Dominico:: {J} (Ita).
  domino:: {C} domino[spel].
  dominomerr:: {C} dominospeler.
  dominomerre:: {U} domineren, domino spelen.
  dominomert:: {C} dominospel (alle stenen bij elkaar).
  dominotiyn:: {C} dominosteen.
  domiy:: {C} dom[kerk].
  Domiy-lirrotiy:: {W} .
  Domiy-plep:: {W} .
  Domiy rifo ef Quista Cubus:: {N} (domkerk in Tosiy); .
  mk:: {C} (trommel op 1 poot, voor religieuze treurmuziek, vooral op Oost-Berref); .
  mpe:: {U} duikelen, tuimelen.
  mper:: {C} duikeling, tuimeling.
  mpos:: {C} geduikel, getuimel.
  don:: {afk} donatof.
  donao:: {C} donatie.
  donaterr:: {C} donateur.
  donatof:: {Cef} (afk= dt of don) donderdag.
  Dnder:: {F}.
  dndiy:: {I} brallend, schreeuwerig.
  doner:: {C} donor (iamdn die orgaan, weefsel ed afstaat); voor de Wet op orgaandonatie, zie .
  Dongen:: {F}.
  nha:: |nha/nja| {G} (dorp; gemeente Foteuso).
  nha-belt:: |nha-/nja-| {G} (dorp; gemeente Foteuso); (DOM 52/53).
  nhe-lofa:: |nhe-/nje-| {S} gewone veldsla (L. Valerianella locusta).
  nherivo:: |nhe../nje..| {G} (dorp; gemeente Ziffon-belt).
  nhe-ses:: |nhe-/nje-| {G} (stuwmeer in het Ziffon-gebergte, oorspronkelijk een natuurlijk meer); .
  nhe-ses-sentraliy:: {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Foteuso); .
  dnjen:: {C} torenkamer; (daar vele archasche woorden op het gebied vd krijgs- en bouwkunde op het sx n eindigen, komt ook de variant dnjn voor; het gebruik v deze hypercorrecte vorm is af te raden); n; denjen.
  donne:: {K} dragen, ophebben, omhebben (sjaal, hoofddeksel ed; NIET kleding om het lichaam, zoals jas, rok, broek ed); (arch/jur) voeren (v vlag).
  Dnne:: {G} (vruchtbare heuvels in het stroomgebied vd Trendon, ten noordwesten v Hirdo); .
  Dnne-pt:: {W} .
  donnos:: {C} het dragen, het ophebben, het omhebben (v sjaal, hoofddeksel ed; NIET kleding om het lichaam, zoals jas, rok, broek ed); (arch/jur) het voeren, voering (v vlag).
  nopros:: {C} samenleving, maatschappij.
  nos:: {III} samen, tegelijk.
  nosamare:: {K} ~ [mip]: samenstellen [uit].
  nosamarer:: {C} samensteller.
  nosamariy:: {I} samengesteld.
  nosamaros:: {C} (lett) samenstelling, iets wat samengesteld is; compilatie.
  nosame:: {C} (fig) samenstel, combinatie.
  nos-obiyre:: {K} combineren.
  nos-obiyros:: {A} combinatie.
  nose:: {K} samenvatten.
  nosef:: {VZ} (betrekking) tegelijk met, samen met; gress vende ~ Petriy helkara zirrot: ik ga samen met Petriy op vakantie (in elkaars gezelschap); (= nos + lef); nosfortiy.
  noseldos:: {C} samenzijn (zn); eft kittianer ~: een gezellig onderonsje; (= nos + meldos).
  nos-folte:: {K} opvouwen, samenvouwen.
  nos-foltos:: {C} het opvouwen, het samenvouwen.
  nosfortiy:: {VZ2n} (tijd) tegelijk met, gelijktijdig met; gress vende ~ Petriy helkara zirrot: ik ga tegelijk met Petriy op vakantie (dus NIET in elkaars gezelschap); nosef.
  nosiy:: {I} bijeen, bijelkaar.
  nosmiype:: {K} associren.
  nosmiypos:: {A} associatie.
  nosos:: {C} samenvatting, wat samengevat is.
  nos-riffe:: {K} (alg) construeren; (v krant) opmaken.
  nos-riffos:: {C} (alg) constructie; (v krant) opmaak.
  nos-rfto:: {C} coalitie.
  nosrme:: {K} meewerken met, samenwerken met.
  nosrmos:: (= nos + rmos)
  1. {C} (lett) samenwerking, het samenwerken, het gemeenschappelijk met elkaar werken.
  2. {A} samenloop (v omstandigheden); (fig) samenwerking (onderlinge invloed).
  nos-rupke:: {K} bijeenroepen.
  nos-rupkos:: {C} bijeenroeping.
  nos-efce:: {K} opstropen (mouwen).
  nos-efcos:: {C} opstroping, het opstropen.
  nos-slape:: {U} copuleren.
  nos-trekke:: {U} (fig) samenspannen, onder n hoedje spelen.
  nos-trekkos:: {A} (fig) samenspanning.
  nos-rm:: {C} samenwerk[ing]; lef ~ rifo/tukst: in samenwerking met.
  nos-zros:: {C} samenwonen (zn).
  ont:: {C} keukenmeisje.
  donut:: {C} donut (rond baksel (zoet brood) met een gat erin).
  op:: {C} hak (v schoen).
  paine:: {K} verlagen (belasting, loon ed).
  painos:: {A} verlaging (belasting, loon ed).
  pre:: {K} strijken (zeil, sloep).
  prka:: {C} sloep.
  pros:: {C} het strijken (v zeil, sloep).
  pecc:: {C} kosten (zn); ef ksvenne ef ~ rifo flj: iets bekostigen.
  pecce:: {K} een koop beslissen; zeggen dat je met de koop accoord gaat.
  pecc-ksvennos:: {A} bekostiging.
  r:: {I} dor.
  orae:: {U} verschrompelen, rimpelig worden.
  oraor teldos:: {N} (titel toneelstuk); .
  ors:: {G} (stad in Jelafo).
  rce:: {K} kruisen.
  rcel:: {C} kruising, kruispunt, viersprong (v wegen).
  rcel-korda:: {N} (Erg kerk; gemeente Harfloja-rtuhaj); .
  rcos:: {C} kruising, het kruisen (alg).
  Doregt-quntiyst:: {G} (ondergrondse waterloop; verbinding met de Ziffon); .
  dormy::
  1. {Cef} toonladder.
  2. {I} (iro) muzikaal; eft ~ efanty: een muzikaal wonderkind.
  ormt:: {I; =vk v tild} minder slecht; Petriy zjoffe, lkool meldelira ~ dus tobacc: Petriy beweert dat alcohol minder slecht is dan tabak; tild.
  Dorotea:: {M}.
  Dorothania:: {M}.
  Dorothea:: {M} (Ned).
  dort:: {C} steenbolk (vis) (L. Trisopterus luscus).
  Dorteje:: {M} Dorothea.
  Dryto:: {J}.
  s:: {F/J}.
  dose:: {C} dosis.
  dtn:: {SC} zege; n.
  te:: {I} bedauwd, dauwig.
  Doterwille:: {F} (Ned).
  tinde:: {U} uitblijven (niet komen); ef kjndor guldersta ~: de aangekondigde verbeteringen blijven uit.
  otoch:: {C} [gewone] oorworm (L. Forficula auricularia).
  dotoje:: {VZ} (betrekking) buiten, afgezien van, behoudens; ef tild wnzol ~ ef, eft olla mirros meldo: afgezien van het slechte weer was het een fijne wandeling; ~ kost blmtiffos (afk= d.k.b.): buiten mijn medeweten; (eig gereduceerde vorm v dalotoje 2); ~ ef l ...: nog daargelaten of...; dalotoje.
  dotriy:: {III; =vt v dlyn} met meer tegenzin; meer ongaarne; Elsa quardere dlyn ef ynt-medikiy, tur gress paine ~ ef: Elsa gaat niet graag naar de tandarts, maar ik nog minder; dlyn.
  dott:: {I} (lett/fig) uitgestorven, geheel en al verlaten.
  tvoke:: {K} zich onderscheiden van (in positieve zin anders zijn dan).
  tvokos:: {C} onderscheiding (prijs).
  douba:: {C/S} mist, nevel.
  douba-grult:: {C} mistbank.
  Douba-seert:: {N} (voormalige galerie in Amahagge); .
  doube:: {E} misten; ef ~ graviy: er hangt een dikke mist.
  doubiy:: {I} mistig, nevelig.
  Dourain:: {N} (kasteelrune; gemeente Piroes); .
  dvrda:: {C; mv= ~s} ezelin.
  dvrda-lappos:: {C} nuk, gril, rare kuur.
  vende:: {U} uitgaan (jas, sokken).
  -vendos:: {C} toeloop (v mensen).
  Dovjan:: {M}.
  dx:: {C} opwachting, plechtig bezoek; ef paine ef ~: zijn opwachting maken.
  Dxa-weg:: {W} .
  dxe:: {K} verwachten.
  dxos:: {A} verwachting.
  Doyen:: {F} (Fra).
  o'yte:: {C} (lett/fig) puinhoop.
  doyt:: {C} [wam]buis, kiel.
  DPH:: {afk} Deprtemena Pree-harbos.
  DQ:: {afk} dreutequut.
  r:: {afk} e-rte.
  Dr.:: {afk} dramo.
  dra::
  1. {I} weldra, aanstonds; gress arfine ~: ik kom zo.
  2. {VG} (natijdigheid) zodra [als]; tu tumog ef mimpit tukst gress, ~ gress enn ef trempe: je mag het boek van me lenen, zodra ik het gelezen heb.
  drabone:: {K} betrappen (inbreker); ef ~ rst fes ef flecs: iemand op heterdaad betrappen.
  drabonos:: {C} het betrappen.
  draca:: {C} draak, monster.
  Draca:: {N} "Draak" (monster dat in het Oz-ses schijnt te wonen; tevens naam vh kunstwerk dat Fns Domel-Fla'ecc in dit meer heeft gemaakt (1995)).
  draca-kroff:: {C} libel (met [enigszins] plomp lichaam); blotter ~: platbuik (libel) (L. Libellula depressa).
  dracc:: {C} bakbeest.
  drf:: {C} (alg) vizier (v harnas); (arch/poe/dl= Peg) gezicht; voorkant van het hoofd.
  drfte:: {U} (dl= Peg) harnas/uniform/rijkostuum aantrekken ("het vizier/gezicht bedekken", dwz een specifieke uitrusting aandoen die uit losse onderdelen bestaat: jas, broek, laarzen, pet, helm, kuras, ed); eup ~, putte ef kylk ur farte helkara ef kredek: ze trekt haar rijkostuum aan, pakt het rijzweepje en loopt naar de paardenstal; te; tece.
  drfy:: {C} rouwmantel (vlinder) (L. Nymphalis antiopa).
  dragatjen:: {C} boodschapper; (sprkw) eft ~ nert ripje sener nng furt ef: het is niet om over naar huis te schrijven; ripje.
  dragg:: {gst} dragje.
  dragje:: {K; gst= dragg} brengen.
  dragjos:: {C} dat wat gebracht moet worden; (fig) boodschap, dat wat gezegd moet worden; ef ~ raage: de boodschap is duidelijk.
  Drgmn:: {F}.
  drgna:: {C} vreugdevuur; furt ef ~!: godzijdank!.
  Drgna-Blufk:: {N} "Vreugdevuurweide" (Bergparel-hotel in Crobela); .
  Drgna-mbriy:: {N} (monument; gemeente Lift); .
  Drgna-plep:: {W} .
  drgt:: {I} drassig.
  drah:: {C} wee geur.
  Draheff:: {F}.
  draiy:: {VG} (gelijktijdigheid) zodra [als]; kirro pnze gurnus, ~ kirro finne rifo politiycs: we krijgen ruzie, zodra we over politiek beginnen.
  Drajam:: {G} (waterval in de Ons; gemeente Plafot); .
  drk:: {C} groei; het uitkomen van een knop.
  draka:: drak.
  Draka:: {N} "Waag" (waaggebouw en gildehuis in Hirdo); (DOM 208); Ef Draka 2.
  drak:: {C} (= draka) waag[gebouw].
  Drak:: {N} "Waag" (museum in Amahagge); .
  Draka-mirra:: {W} .
  drakamuter:: {A; mv=enk} zwaarmoedigheid, droefgeestigheid.
  drakamutiy:: {I} zwaarmoedig, droefgeestig.
  drakare:: {K} (lett) [af]wegen.
  drakare-pnt:: {C} weegbrug.
  drakaros:: {C} (lett) [af]weging, het wegen.
  draks:: {C} gewicht, zwaarte; spesifiyc ~ (afk= SD): soortelijk gewicht (SG).
  draksiy:: {I} zwaarwegend, gewichtig.
  drak-tiyn:: {C} grote weegschaal, balans (met arm en 2 schalen).
  Drak-tiyn:: {N} Weegschaal (sterrenbeeld).
  drake:: {U} ~ lo: wegen (bepaald gewicht hebben); do ~ lo 62kg: hij weegt 62 kg.
  draker:: {C} weegschaal (alg).
  drakiy:: {Iid} licht||zwaar; eft plariy ~ mul: een lichte last; ef kolini melde graviy ~: de steen is zwaar; melde lelmos kolinis ~n?: hoeveel wegen deze stenen?; eft ~ surdare-kar: een licht bootje; eft ~ merater lef zefa tifvents: een zware kerel.
  dramatise:: {I} dramatisch (vrnl fig).
  dramm:: {C} drama (in theater).
  Dramm-mirra:: {W} .
  dramo:: {C} (afk= Dr.) (een aan een universiteit verbonden persoon die een wetenschappelijk werk heeft gepubliceerd, dat door een commissie als "standaard-werk" aangemerkt is; (let op: Dr. is in Spok GEEN doctorstitel!); prifjiof.
  drmp:: {I} achterlijk (stom).
  drs:: |dras/drs| {mv} dro.
  drsiy:: {I} drassig.
  drat:: {C} [metaal]draad.
  drtj:: {C} vlaskam, repel.
  drave:: {K} tekenen (op papier).
  drave-film:: {C} tekenfilm.
  drave-kra:: {C/S} tekenkunst.
  draver:: {K} tekenaar.
  Draver-mirra:: {W} .
  dravos:: {C} tekening (op papier).
  dravostjaga:: {C/S} tekengerei, tekengereedschap.
  Dreegt:: {G} (kanaal tussen Trendon-kanaal en plaats Monny); ; (DOM 130-131).
  Dreegta:: {G} (dorp; gemeente Ameronne); (DOM 130).
  Dreegt-kah:: {W} .
  Dreelf-cs:: {G} (dorp; gemeente Balier).
  Dreemp:: {F}.
  Dreepala-weg:: {W} .
  Dreest:: {J}.
  Dreezaliy-blufk:: {W} .
  drm:: {C} droom.
  Dremn-mirra:: {W} .
  drme:: {K} dromen.
  drme-zerfos:: {A} droomgezicht.
  drm-tjef:: {C} droombeeld.
  drnp:: {C} ventilatieluik (zoals op Liftka in veel huizen boven de ramen aangebracht, waarbij de ramen zelf niet open kunnen; de luiken scharnieren veelal aan de bovenkant en worden opengetrokken met een touw dat over katrolletjes door de muur - meestal vlak onder de dakrand - naar binnen gaat).
  drent:: {I} (lett) gevoelig, pijnlijk.
  drentare:: {U} pijnlijk worden (fig).
  drente:: {U} pijnlijk zijn (fig).
  drent:: {C} (lett) gevoel, tastzin.
  drentule:: {U} drentelen.
  drentulos:: {C} gedrentel.
  dres:: {II} eigen, zelf; (spr) flj melde ~: iets is voor jezelf bestemd; r.
  dres-:: {PX} zelf, eigen; vermogen (waartoe iets/men in staat is); dres--.
  dresa:: {C} individu, persoon.
  dres-cijazut:: {I} hoog in het hoofd hebbend, laatdunkend, hoogmoedig.
  dres-cijazutiy:: {A; mv=enk} hoogmoed; (sprkw) ef ~ melde futtof ef overcho: hoogmoed komt voor de val.
  dres-cryre:: {K} [doen] bevriezen; ef knurfel sena ~: het water bevriest.
  dres-cryros:: {C} bevriezing.
  dres-crzos:: {A} zelfverwijt.
  dres-dama'ife:: {K} verfoeien.
  dres-dama'ifos:: {A} verfoeiing.
  dres-obiyr:: {C} laadvermogen.
  drse:: {U} aan [komen] stormen.
  dres-envanos:: {A} prestige; lef ~: prestigieus.
  dres-frenvuter:: {A; mv=enk} onverenigbaarheid.
  dres-frenvutiy:: {I} onverenigbaar.
  dres-gyf:: {C} hijsvermogen.
  dres-harbos:: {C} (afk= DH) zelfbediening.
  dres-kafquennos:: {A} zelfverloochening.
  dres-kette:: {K} beslag leggen op; in beslag nemen.
  dres-kettos:: {C} inbeslagneming.
  dres-lebet:: {C} monopolie (in de handel).
  dres-lfs:: {C} (lett/fig) draagwijdte.
  dres-lytt:: {C} zelfbestuur.
  dres-mebar:: {I} aangeboren.
  dres-miype:: {K} constateren.
  dres-miypos:: {C} constatering.
  dres-moi:: {I} selfsupporting.
  dres-nalalf:: {I} zelfbevestigend.
  dres-oaro:: {I} consequent.
  dres-put:: {I} tolerant, verdraagzaam.
  dres-putte:: {K} accepteren.
  dres-putte-p:: {I} acceptabel.
  dres-puttos:: {A} acceptatie.
  dres-quanka:: {C} eigennaam.
  dres-reppos:: {C} alleenspraak, monoloog.
  dres-sgns:: {I} ideaal (bv).
  dressiy:: {C; rs= dresste} dressoir (meubel); toonbank (in winkel).
  dresste:: {rs} dressiy.
  dres-ovos:: {C} uittreksel, extract.
  dres-splnje:: {K; gst= ..-splnt} doordrijven (mening, wil).
  dres-splnjos:: {C} doordrijving, het doordrijven (v mening, wil).
  dres-splnt:: {gst} dres-splnje.
  dres-tif:: {I} eigenwijs, eigenzinnig.
  dres-tjef:: {C} zelfbeeld.
  dres-glyner:: {A; mv=enk} onzelfzuchtigheid.
  dres-glyniy:: {I} onzelfzuchtig.
  dres-tin:: {C} draagvermogen.
  dres-zrer:: {C} autochtoon.
  dres-zefn:: {I} barmhartig.
  dres-zovert:: {I} zelfgenoegzaam.
  Dreumn:: {G} (stad in Ales).
  dreumnater:: {C} reder (v schepen).
  Dreumnater-Fesququl:: {N} "Redersgenootschap" (belangenbehartiger en sociteit voor reders; in Br); .
  Dreumn-belt:: {G} (dorp; gemeente X).
  dreumne:: {K} (alg) vaartuig/voertuig/machine vaar-/rij-/draaiklaar maken; optuigen (schip); inspannen (paard); dekken (tafel); opmaken (bed); opstarten (computer).
  dreumner:: {C} machinist.
  dreumnos:: {C} (alg) het vaar-/rij-/draaiklaar maken; (v leger) mobilisatie.
  dreut:: {C} instrument, werktuig; (pop) muziekinstrument.
  dreutequut:: {C} (afk= DQ) mitrailleur; dequ.
  dreuteren:: {C} nijverheid.
  dreutiy:: {I} (lett) machinaal, door middel van een machine.
  dreutos:: {C} machine, motor.
  Dreutos-burg-rniyke-lacs:: {N} (afk= DB-lacs) "Wet op de Rantsoenering van Motorbrandstoffen" (Spok wet, in 1988 afgeschaft); .
  dreutrif:: {C} instrumentenmaker; (pop) muziekinstrumentenmaker, -bouwer.
  Drien:: {G} (dorp; gemeente Kjeja).
  driycah:: {C} refrein (in een traditioneel Spok vers).
  Driyft:: {W} .
  dro:: {C; mv= drs} halo (kring om maan); wolk/nevelsliert (beschenen door de volle maan).
  Dromhille:: {G} (dorp; gemeente Kurriy).
  drbe:: {U} pruttelen (koken).
  Drber:: {G} (riviertje in het Blizer-moeras); .
  Droem:: {F}.
  Droemne:: {F}.
  Droemote::
  1. {F}.
  2. {G} (beek, gemeente Zekon); .
  Droemote-fresta:: {G} (bosgebied; gemeenten Hutnsch, Mena en Zekon); .
  Droemote-fresta-weg:: {W} .
  Droet-bajuft:: {N} "Forellenbeek" (Bergparel-B&B in Crobela); .
  Droet-mirra:: {W} .
  drg::
  1. {C} teelt, het telen.
  2. {I} betrokken (v hemel).
  drge:: {K} telen, verwekken, voortbrengen.
  Drge-ark:: {G} (beschermd natuurgebied; gemeente Slofaro); .
  Drge-ark-klemk:: {N} (klemk; gemeente Slofaro); .
  drgos:: {C} teelt (wat geteeld is); voortbrenging, voortbrengsel.
  drm:: {C}
  1. (alg) trom[mel] (muziekinstrument);
  2. (pop) auto-ongeluk; drme.
  Dromna:: {F}.
  drme:: {U} tekeergaan (natuurgeweld, machine).
  dromedarr:: {C} dromedaris.
  drmerr:: {C} tamboer, trommelslager.
  Drmote:: {F/J/M}.
  Drmp-rcel:: {W} .
  drm-pinkos:: {S} tromgeroffel.
  drne:: {U} (pop/spr) verzuipen (verdrinken: ihb v dieren).
  Drntjy:: {F}.
  drpp:: {C} gepruttel (koken).
  drst:: {I} laaiend (vuur, enthousiasme ed).
  drot:: {SC} visioen; onwerkelijke droom.
  drt:: {C} forel (L. Salmo trutta).
  drote:: {K} dromen, zich verbeelden.
  drue::
  1. {U} ~ fara: klinken als.
  2. {E} klinken (geluid).
  druf:: {I} (dl= Tjemp) droevig.
  druff:: {I} droevig, droef, bedroefd.
  druffiy:: {A; mv=enk} droefheid, droefenis.
  druff-uberor:: {I} aangedaan, ontroerd.
  Drufpl:: {G} (dorp; gemeente Krea, district Ziyp); (DOM 156).
  druge:: {C} narcotica, verdovende middelen.
  druos:: {C} klank, het klinken.
  drup:: {C} druppel.
  drur:: {C} munt[stuk]; penning; (op Spok munten kijkt de beeldtenaar traditiegetrouw naar links als het een man is, en naar rechts als het een vrouw is; gildeteken vd Stat-drureren is een aambeeld; laatste muntmeesterstekens: vijfpuntige ster (1975-1987); zandloper (1987-1992); paddestoeltje (1992-...)).
  drurater:: {C} penningmeester.
  drure:: {K} [aan]munten.
  drureren:: {C} muntstelsel (systeem vd indeling v munten en bankbiljetten; in Spok bestaat sinds 1969 een tientallig stelsel waarbij 1 herco = 100 tftos; ; (DOM 192-193).
  drur-klta:: {C} munteenheid.
  Drusa:: {M}.
  Drusa Plafo'es-mirra:: {W} .
  dryche:: {U} dreunen, denderen (zwaar voorwerp, trein).
  drychos:: {C} gedreun, gedender.
  dryk:: {C} salontafel, bijzettafel (met korte poten).
  Dryna-plep:: {W} .
  drynet:: {vdw} drynje.
  drynje:: {K; gst= drynt; vdw= drynet} (Erg) wijden, heiligen.
  drynjos:: {C} wijding, heiliging.
  drynt:: {gst} drynje.
  Drys:: {J} Dries.
  Drysa:: {F/M}.
  Dryst:: {F}.
  Drysto:: {J}.
  Drysto-mjl:: {W} .
  Drystotall:: {G} (dorp; gemeente Plekotex).
  ds:: {afk} desembry.
  dt:: {afk} donatof.
  DT:: {afk} Dalotoje-Tiyns.
  D&TB:: {afk} Damc & Teefyre-Blmt.
  d:: {SX.vz} (gereduceerde vorm v do) (dl= Zuid-Liftka/Tigof/Lomky) (bijv) nd = n do: aan hem; 'karad = helkara do: naar hem [toe]; do.
  ann:: {C} douane, tol.
  anner:: {C} douanebeambte.
  annsrt:: {C} douanekantoor.
  ann-xuriymos:: {Cenk} douanebepalingen.
  ann-zollos:: {C} douanedepot.
  ubiy:: {C} (lett/fig) omweg.
  ubiy:: {G} (stad in Munt).
  ubiy-Ubama:: {N} (station).
  dubla:: {Cef} afschrift.
  dubla:: {I} dubbel.
  dublae:: {K} verdubbelen.
  dublaos:: {C} verdubbeling.
  Dubonnet:: {F}.
  ducc:: {S} textiel.
  ducce:: {K} afdoen, afvegen (met een vochtige doek).
  dccle:: {K; gst= dcel; wst= dcl} schenden; overtreden; ef inchosz efa ~: de rechten worden geschonden.
  dcclos:: {A} schending; schennis; overtreding.
  dcel:: {gst} dccle.
  dcl:: {wst} dccle.
  ucr:: {F}.
  duet:: {SC} plicht.
  duet-feskettos:: {A} plichtsbesef.
  duetiy:: {I} plichtig; (alleen in samenstellingen) (bijv) koles-~: leerplichtig.
  duett:: {C} duet.
  duff:: {I} suf, sloom.
  dufja:: {C; mv= dfts} duivel; ef vende kaf ef ~: storm lopen, zeer druk bezocht worden; ef kasole rifo ef ~: het is te gek om los te lopen.
  dufja-efanty:: {C} plf ~: stofzaad (L. Monotropa hypopithys).
  Dufjaex ef Giyrt:: {N} (titel dichtwerk; titel muziekdrama); .
  dufja-ferdu:: {C} "duivelsstoel" (middeleeuws folterwerktuig: stoel met ijzeren pinnen die uit zitting en rugleuning steken); ef feldre kaf ef ~: in de aap gelogeerd zijn.
  dufja-helt:: {S} wolfsmelk (plant) (L. Euphorbia).
  Dufja-kl:: {G} (bergpas in rc-gebergte; 834 m hoog); ; (DOM 177).
  Dufja-kl-plkom:: {N} (spoorwegtunnel tussen Hier en p); .
  Dufja-taris:: {N} (toren; gemeente p); ; (DOM 177).
  dufja-tjoks:: {C} gevlekte scheerling (L. Conium maculatum).
  dufja-tlc:: {C} satansboleet (L. Boletus satanas); tlc.
  Dufja-woedenn:: {G} "Duivelskloof" (diepe kloof in het rc-gebergte); ; (DOM 173-175).
  Dufja-woedenn-plep:: {W} .
  ft:: {F}.
  dfts:: {mv} dufja.
  dg:: {I} lij, van de wind af, uit de wind.
  dgter:: {C} windstilte.
  dgtiy:: {I} windstil.
  Dugr-Xeermiynstiy:: {G} (dorp; gemeente Grlab); (DOM 130-131).
  duh:: {C} (fig) gebaar.
  duh-ketter:: {C} "uitslover" (overdreven hulpvaardig en attent persoon, alleen om bij onbekenden een goede indruk te maken).
  Duhoux:: {F}.
  Duji:: {G} (stad in Plef).
  Duji-covent:: {N} (RK klooster; gemeente Duji); .
  dujiy:: {I} ontgonnen (maar nog niet bewerkt: land, akker).
  dul:: {SX > c} (gereduceerde vorm v vildul) boom; (bijv) kriystdul: kerstboom; mesdul: altijd groene boom; vildul.
  Dulenne:: {F}.
  ulent:: {I} preventief.
  ulente:: {K} voorkmen; tegengaan.
  ulentos:: {A} voorkming; het tegengaan.
  dullintn:: {Crs} vesting, verdedigingswerk; (in Peg) vestingstad (stad met vesting of omringd door wallen); n.
  ul:: {F/M}.
  ume:: {C} duim (vinger).
  umm:: {C} duim (lengtemaat; in Spok echter ongebruikelijk: 1 umm = 1,32 cm).
  dunje:: {C} duin.
  Dunje:: {F}.
  dunje-Eunnes-huron:: {C} echt duizendguldenkruid (L. Centaurium erythraea).
  dunje-huron:: {C} pinksterbloem (in duinvalleien) (L. Cardamine palustris).
  dunje-knzor:: {C} duinsalomonszegel (L. Polygonatum odoratum).
  dunje-nurp:: {C} duintop.
  Dunje-pola:: {W} .
  Dunjes-hove:: {N} (bewoond museumkasteel; gemeente Wena); .
  Dunjes-hove-mirra:: {W} .
  Dunjes-Zerfos:: {N} (onbewoond museumkasteel; gemeente Floran); .
  Dunjes-Zerfos-mirra:: {W} .
  dunje-temp:: {C} duinenrug.
  dunje-tolab:: {C} duindoorn[struik] (L. Hippopha rhamnoides); to.
  dunje-trott:: {C} bruin blauwtje (vlinder) (L. Aricia agestis).
  dunje-vjoly:: {C} zandviooltje (L. Viola rupestris).
  Dunkeld-large:: |..ldl..| {C} Dunkeldlarix (L. Larix x eurolepsis).
  dns:: {I} verwijfd, vrouwelijk (man).
  duo:: {C; rs= dute} duo.
  duogre:: {C} tandem, tweepersoons fiets.
  dute:: {rs} duo.
  duplikt:: {C} duplicaat.
  duplisere:: |..je| {K} dupliceren.
  dupliseros:: {C} duplicatie.
  ply:: {G} Dublin.
  Dupont:: {F}.
  dupylfa:: {C} stijgbeugel.
  dur:: {TW} drie; ~ tu: jullie drien (om expliciet aan te geven dat "tu" meervoudig is).
  Dura:: {M} (eig "het derde kind").
  Durain:: {F}.
  duranty:: {C} drieling; (= dur + anty).
  dur-dimenonalo:: {I} driedimensionaal.
  Dur-distryccs-lirrotiy:: {W} .
  dureka:: {C} triangel.
  Dureka-teatriy:: {N} (toneelgezelschap uit Mollefin); .
  dur-kanasiy:: {I} in VIERvoud (met 3 kopien); driedelig.
  Dur-keldusz-mirra:: {W} .
  durlaf:: {C} driehoek.
  durlofa:: {C} klaver (vrnl in de samenstelling hp-~ = hopklaver); drieblad; hp-durlofa; clamia-durlofa.
  dur-marsiy:: {I} driekleurig, met drie kleuren.
  Dur meters ninker melde quista zjentiy hardlap:: {N} "Drie meter laag is hoog genoeg" (soort strijdlied voor hoogtevreeslijders die jaarlijks rondom de Volaj-toren dansen); ; (DOM 79).
  rmiy:: {F}.
  durnerfiy-miyr:: {C/S} drienerfmuur (L. Moehringia trinervia).
  durplex:: |ks| {S} triplex (hout).
  Durponto:: {G} (dorp; gemeente Piroes).
  dursa:: {TW} dertig (rekenkundig).
  dursas:: {ZV; rs= dursat; gnp= ~er; gnz= ~r} zij drien, met hun drien, alledrie.
  dursaser:: {gnp} dursas.
  dursasr:: {gnz} dursas.
  dursat:: {rs} dursas.
  Durseerts:: {W} .
  urt:: {C} (Erg) reliekschrijn.
  Dur-tarisz-lirrotiy:: {W} .
  durtefar:: {III} voor de derde keer.
  Durtef Fabrokiy-mirra:: {W} .
  Durtef Fabrokiy-weg:: {W} .
  Durtef Kveer-weg:: {W} .
  Durtef Pogalo-mirra:: {W} .
  Durtef Pola-ovap:: {W} .
  durtefs:: {Cmv} derden (zn).
  Durtef Siyclo-mirra:: {W} .
  Durtef Stay-mirra:: {W} .
  durtefsrtiy:: {I} tertiair.
  Durtef Unkiyst:: {W} .
  durtel:: {C} kwartaal; drie maanden; (= dur + hertel).
  urt-gerta:: {C} "schrijnbewaarster" (non die de sleutel ve reliekschrijn bewaart en verantwoordelijk is voor de kostbaarheden in een Erg kerk; met name deze non in de Kerrfewyne-kerk te Lost).
  durtimiy:: {C} drievoud.
  Dursvergu:: |drsvergu| {G} (dorp; gemeente Conityje).
  Dursvergu-pt:: |drsvergu-| {W} .
  dus::
  1. {III} dan, zo, wel, toch; hm, tja (geen duidelijk "ja" of "nee"); arfine-te ~!: kom dan toch!; aftel tu merfe ~? - we ~...: lieg je soms? - tja... (wat zal ik zeggen...); (spr: inleiding v hoofdzin, als bijzin vooraan staat) fara ef bidale, ~ kirro tinde fesrt: als het regent dan blijven we thuis; ~ den: alsof (vergeet niet dat ..., stel je voor dat ...); ~ den do tiffui iftam: alsof hij het wel zou weten; (beleefdheid in vraag aan goede bekende:) aftel tu lelperre eft pen furt gress ~?: heb je even een pen voor me?; helkara ~ ur lilepiy: nog geruime tijd (gerekend vanaf nu); fit.
  2. {VG} (vergelijking) dan; do melde hupster terat ~ gress: hij is groter dan ik; gress melde hupster oiba ~ tu: ik ben minder groot dan jij; do dakre graviy terat hpsat ~ tsil = do dakre graviy terat eup ~ do gress: hij beledigt haar erger dan mij (dan hij mij beledigt); (vgl:) do dakre graviy terat eup/hpsat ~ gress: hij beledigt haar erger dan ik [haar beledig]; (vergelijking) als; dur tims hupster terat ~: drie keer zo groot als; ten tims vluf ~: twee keer zo veel als; oiba; terat.
  us:: {C} (dl= Tigof) voorraad brandhout; dius.
  dusa:: {III} dan (refereert aan eerder genoemde tijdsbepaling); do brade sener hst riyfain kest bloir fr zurt, tur dena belp gavy kv ~: hij laat zijn hond altijd om precies vier uur uit, maar dan wil dat beest nooit plassen.
  dussrtiy:: {I} secundair.
  duva:: {C} tortelduif (L. Streptopelia turtur).
  uvelme:: {N} (een vd oudste cafs in Gr); .
  uvelme-mirra:: {W} .
  uvelme-plep:: {W} .
  uvelme-toberg:: {G} (deel v Kulano-gebergte op Centraal-Liftka); .
  uzy:: {C} afvoer; afwatering.
  uzye:: {K}
  1. afvoeren (v water ed);
  2. ~ flj: (dl= Bloi/Noord-Ziyp) iets met tegenzin doen; eup ~ ef heltaros enn ef boerts: ze melkt met tegenzin de koeien.
  uzyer:: {C} afvoerpijp (water ed).
  uzyos:: {C} afvoer, het afvoeren (v water ed).
  dvf:: {C} (alg) knul, jongen; (dl= Tigof/Lomky) stalknecht.
  dvf:: {C} slabbetje (kindertaal); (pej) poot, nicht, homofiel.
  dvagcvyste:: {K} vermorsen, verspillen.
  dvagcvystos:: {C} vermorsing, verspilling.
  dvagfsto:: {C; mv= ..fste; rsmv= ~tt} slabbetje.
  dvagfste:: {mv} dvagfsto.
  dvagfstott:: {rsmv} dvagfsto.
  dvagg::
  1. {Cef} gemors, het morsen.
  2. {I} morsig, onzindelijk.
  dvagge:: {U} morsen.
  dvaggos:: {C} dat wat gemorst is; ef ~ melde kusamat ef molarriy-ttel: de gemorste pap ligt naast het bord.
  dvren:: {I} nederig.
  dvrle:: {U; gst= dvrr} dwarrelen.
  dvrlos:: {C} gedwarrel.
  dvrr:: {gst} dvrle.
  dvrt:: {I} sjofel.
  dvrt-neit:: {C} kleine watersalamander (L. Triturus vulgaris).
  dvbe:: {U} zwaaien, zwieren.
  dvbe-kest:: {K} omslaan (sjaal, mantel).
  Dvenzt-lirrotiy:: {W} .
  Dvenzt-plep:: {W} .
  dvpp:: {C} zwaai, zwier; gezwaai, gezwier.
  Dverrelt:: {G} (dorp; gemeente Balison).
  Dvoets-pt:: {W} .
  dvts:: {C} tra, open plek in bos.
  Dwrfjeg:: {F} (Gar).
  d:: {C} dij[been].
  y:: {III} weliswaar.
  Dyder:: {J} Diederik.
  dydiy:: {S} dons, fijne veren.
  dydiy-sako:: {C} dekbed (donzen deken).
  dyek:: {C/S} wier, alg[en].
  Dyek-terf:: {W} .
  dfe::
  1. {U} ~ beri: stoppen, ophouden; Yvonn ~ beri rme kest 5 zurt: Yvonn houdt om 5 uur op met werken.
  2. {Upr} eindigen, aflopen, ten einde zijn.
  3. {K} (perfectief) afmaken, beindigen (met nadruk op de "voltooiing"); Petriy ~ sener rm kest 5 zurt: Petriy maakt/heeft om 5 uur zijn werk af; croifte.
  4. {E} uitgaan (kaars, kantoor, school).
  dfei:: {C; rs= dftt} staking.
  dfer:: {C} nagerecht, dessert, toetje.
  dftt:: {rs} dfei.
  dfiare:: {U} vervallen (wissel, termijn).
  dfiaros:: {A} het vervallen-zijn (v wissel, termijn).
  dfiatjen:: {C} (pej) staker (zoals de werkgever hem noemt; dfier.
  dfiatjen-kafstrer:: {C} onderkruiper (degene die het werk ve staker doet).
  dfie:: {U} staken.
  dfier:: {C} staker (zoals hij zichzelf noemt; dfiatjen.
  dfiiy:: {I} (alg) vervallen, afgeschaft; (v termijn) verstreken.
  dflnt:: {C} finish, eindstreep; ef ste ef ~: de eindstreep halen (lett/fig).
  dyfmliy:: {S} gewone dopheide (L. Erica tetralix).
  dfo:: {C} einde, slot; uiteinde; uiterste; ~ melde!: het is afgelopen/uit!; eft ~ tinkere armt ...: er komt een einde aan...; eft tupplip m ~: een eindeloze reis; fara ~: ten slotte; tot besluit; do cnsiderere ef lo ~: hij houdt het voor gezien; lf ef ~: aan het einde (gedurende korte tijd als iets afloopt); finne.
  dfo-col:: {C; mv= ..-cle} einddoel.
  dfo-cle:: {mv} dfo-col.
  dfo-jrstos:: {C} colofon (in boek).
  dyflg:: {I} fier.
  dfo-mux:: {C} (afk= DM) naschrift, PS.
  dfo-nalalvos:: {A} testament.
  dfo-nalalvos-mannatjen:: {C} (afk= DNM) executeur testamentair.
  dfo-nute:: {K} uithoren, tot het einde toe horen.
  dfo-ponto:: {C} eindpunt.
  dfos::
  1. {C} [uit]einde (laatste deel v iets langwerpigs).
  2. {A} afloop, einde; mintof ef ~ kura: na afloop van.
  dfosmurfiy:: {I} failliet; ef armtkimore rst/flj lo ~: iemand/iets failliet verklaren; ef tasse fes ~: failliet gaan.
  dfosmurfos:: {C} faillisement.
  d-ftos:: {C} lies.
  dfo-trempe:: {K} uitlezen, tot het einde toe lezen.
  dfo-vendelira:: {I} terminaal.
  dfo-zerfe:: {K} uitzien, tot het einde toe zien.
  dfygc:: {I} uiteindelijk; ultiem.
  yg:: {C; mv= iygt} dop, stop (om fles/bad ed af te sluiten).
  yg-liskos:: {C; mv= ~z} flacon, stopfles.
  d-hs:: {C} lieslaars.
  dyja:: {III} doorheen.
  dyjaba'efros:: {C} doorsnede.
  dyjametra:: {C} middellijn (meetkundig; diametra.
  dyjastrle:: {K} doorlichten (met rntgenstralen).
  dyjastrlos:: {C} doorlichting (met rntgenstralen).
  dyjazerfiy:: {I} (lett) doorzichtig, transparant.
  yje:: {C} som gelds.
  Dkgraaf:: {F}.
  dykse:: {C} pleegmoeder; schoonmoeder; stiefmoeder (elke vrouw die als moeder fungeert maar niet de natuurlijke moeder is).
  dykse-liftientur:: {C} "stiefgrootmoeder"; (zie hiervoor ratle).
  dl:: {III} praktisch (zo goed als); do meldo ~ koffon: hij was praktisch dood; fes ~ cradef hspitalos: in praktisch alle ziekenhuizen.
  m::
  1. {I} eindeloos; ~ mscelira (td): tot vervelens toe.
  2. {VZ} (betrekking) zonder; do nert poirec ~ mimpits: zonder boeken kan hij niet leven; ~ hc: ijdel, nutteloos; ~ moris: in principe; ~ tr: (fig) gesmeerd, op rolletjes, voor de wind; (m kan veelal vervangen worden door m, behalve in idiomatische uitdrukkingen); ~ kf: berhaupt.
  m:: {PXimpr} (geeft antoniem, absentie of ontkenning) on, loos; (bijv) fals/mfals: geweten (zn)/gewetenloos; (samenstellingen met het px m worden in het algemeen als pegrevismen beschouwd; gebruik liever ne of net-; alleen de samenstellingen in de hieronder volgende lemma's zijn correct Spok); m-; m.
  mcecrosiy:: {I} zonder (te) aarzelen.
  mdoffiy:: {F}.
  menvlpiy:: {I} onomwonden, onverbloemd.
  mfgoiy:: {I} onsamenhangend.
  mfals:: {I} gewetenloos.
  mfiniiy:: {I} onbegrensd.
  miypy:: {I} fantasieloos.
  mspkiy:: {I} onbemiddeld.
  myjfiy:: {I} belangeloos, onbaatzuchtig.
  mrmelde:: {C} werkloosheid.
  mrmiy:: {I} werkloos.
  mrmiy-Meeg:: {N} (mrmiy-mg, gezien als officile Spok instantie).
  mrmiy-mg:: {C} "werklozenraad" (instantie die zich met arbeidsbemiddeling en uitkeringen bezighoudt; combinatie v arbeidsbureau en sociale dienst).
  mrmiy-mipzlbinasos:: {C} (afk= M) werkloosheidsuitkering.
  mrmiy-mipzlbinasos-eren:: {C} (afk= M-eren) stelsel van werkloosheidsuitkeringen; eren.
  mrmm:: {C} werkloze (persoon).
  dyn:: {I} bezweet.
  dyna:: {C; mv= ~s} klein meisje, meiske lief (aanstellerige aanspreekvorm, bijv door een oma tegen haar kleindochter); dyne.
  dynamise:: {I} dynamisch.
  dynamo:: {C} dynamo.
  dynamyto:: {S} dynamiet.
  dynby:: {C} (bep soort roze straatklinker, zeshoekig v vorm, vrnl voor straten in Peg steden).
  dyne:: {C} kleuter (zowel mnl als vrw); dyna.
  niare:: {K} prijsgeven.
  niaros:: {C} prijsgeving.
  ny:: {C} prijs (wat iets kost); fes folarra ~: voor welke prijs.
  ny-kette:: {K} prijzen, de prijs vermelden.
  ny-nivo:: {C} prijspeil.
  r::
  1. {I} eigenmachtig, eigenhandig.
  2. {II} eigen, zelf; dres.
  rfortiy:: {I} eigentijds, modern, contemporain.
  riff:: {I} eigengemaakt.
  rm:: {C} welvaart, voorspoed.
  rm-farte-mbriy:: {N} "Voorspoedsmonument" (monument; gemeente Trendon); .
  rm'k:: {I} welvarend.
  rpainn:: {F}.
  Drpseert:: {N} (kasteelrune; gemeente Hajofese); .
  Drpze:: |drbze| {G} (dorp; gemeente Gaquggee).
  Drpze-sentraliy:: |drbze-| {N} (elektriciteitscentrale; gemeente Hajofese); .
  Drpze-ses:: |drbze-| {G} (stuwmeer in district Ziyp); ; (DOM 58).
  r-respecc:: {SC} zelfrespect.
  dre:: {U} (fig) vaststaan, definitief zijn; ef ~!: dat is zo!.
  dren:: {I} vaststaand, definitief, onoverkomelijk.
  r-tsp:: {Aid} tsp.
  r-tspiy:: {Iid} tspiy.
  r-trustos:: {A} zelfvertrouwen.
  r-trgiy:: {I} maat (v kleding); ~ helbi: maatkleding; ~ kolestiy: maat-onderwijs (bijzonder onderwijs voor mensen met een handicap); .
  dyry:: {C} (ca 8 m lange en 1 dm brede reep stof, meestal damast, die op kunstige wijze om lichaam en hoofd ve Erg geestelijke gewikkeld wordt om de sist bijeen te houden).
  Dserhille-Kents:: {G} (Erg commune; gemeente Tren); .
  Dserhille-lofipana:: {N} (paleis; gemeente Lassos); .
  yss:: {Iid} jong||oud; eft ~ merater: een jonge man die er ouder uitziet/een oude man die er jonger uitziet; eft liftkar n ~ merater: een oude man die er jonger uitziet; plariy ~: jong; rkamr ~: heel erg jong, piepjong; graviy ~: oud; eft ~ mosjeus lf zempers: een oude vrouw, een vrouw op leeftijd; ef baby melde 4 hertels ~: de baby is 4 maanden oud; wlfa'ece hift ~ zempers eft quiyros rifo stat lf hurtos bent tukst dus: als ze ouder worden, zullen ze gezag leren aanvaarden.
  Dysse::
  1. {F/J}.
  2. {N} (bekende restaurantketen); .
  ysse-Lerdu-Kents:: {G} (voormalige Erg commune; gemeente Menscherr); .
  Dysse ur Mrle:: {N} (restaurant in Br); .
  Dysta:: {M}.
  dtnt:: {C} schapevacht (geprepareerd).
  yvojel:: {J}.
  dyzze:: {S} geruis, gesuis.
  DZ:: {afk} Demokratise Zampr-n.


TOP

© (2000) Rolandt Tweehuysen, Kimswerd, the Netherlands