Spokanisch Archief  

KUNSTROUTE WÛNSERADIEL - mei 2003
  Rolandt Tweehuysen schildert een gedicht op de hooibalen die belangeloos ter beschikking zijn gesteld door boer Thae Heida.

In 2003 werd de Kunstroute Wûnseradiel voor de 7e keer gehouden. Alle voorgaande jaren concentreerde de route zich op de ateliers van de vele kunstenaars in de dorpjes van deze mooie Friese gemeente.
Dit jaar lag het accent niet alleen op de ateliers, galeries en andere gebouwen waar de kunst zich nestelt, maar óók op de route zelf. Hooibalen, aardappelkisten, spandoeken en andere elementen in het landschap droegen de poëzie van hen die zich in dit platte, weidse landschap thuisvoelen.
Ook twee Spokanische kunstenaars zijn door deze Friese weidsheid geïmponeerd geraakt:


Fijaker Haj (geboren in 1949 in de Spokanische stad Mollefin; wonend in Lostô)

Een veelzijdig kunstenaar: woord, gebaar, video, schilderijen, beeldhouwwerk, landschappelijke ingrepen - geen medium is voor hem veilig. Haj wilde, als buitenlandse gast, voor deze kunstroute een video-installatie maken over een exotisch Fries dorp. Dit project had helaas vertraging opgelopen (ziekte, verkeerde planning, wie weet...), maar per e-mail ontvingen we dit fragment uit zijn gedicht Eit-hâng (Ogentroost):

Eft zé armt tumt
eft njep armt kÿl      
ef ponta-runt
ðÿm detÿll
 
Een zee van land
een schip van licht
de overkant
uit zicht
(vertaling: Joost den Haan, Kimswerd)


Toriym (pseudoniem, echte naam is Toriym Vliyteram-Toriym; geboren in 1938 in de Spokanische stad Korif; wonend in het bergdorpje Huragge)

Deze tamelijk onbekende dichter leeft in het eenzame berggehucht Huragge (Azÿ-gebergte), waar hij in zijn onderhoud voorziet met het fokken van geiten. Hij maakt zelf geitenkaas en ook jam, en snijdt beeldjes uit het hout van de peren- en appelbomen die zijn huis omringen. Ooit was hij enkele dagen in Friesland omdat hij de Afsluitdijk wilde zien. Of het hier gepubliceerde gedicht als vrolijke kijk op het Friese agrarische leven bedoeld is, is niet bekend:

Âl gress dâlke hôsta,
ef boert reppe.
Hahaha!
Per-anos, ðÿm keppe.      
 
Of ik van hooi baal,
zei de koe.
Hahaha!
Ik gier het uit, en hoe.
(vertaling: Rolandt Tweehuysen, Kimswerd)


Mensen die van Kimswerd via Dijksterburen naar Pingjum reden (of de andere kant op), kwamen deze gedichten op hooibalen en houten constructies tegen. Ja, ook hier hadden Spokaniërs hun voetafdruk nagelaten.

De goedbezochte afsluiting van de Kunstroute Wûnseradiel vond plaats op 25 mei, de laatste zondag van die maand, om 17.30 uur in 'In Nije Dei', midden in Idsegahuizum. Rolandt Tweehuysen nam ons mee naar Spokanië. Muziek en zang uit dit land werden door Mania Kats en Frank van der Duin uitgevoerd. Teksten voor deze site en de afsluiting zijn van Joost den Haan.


Opgenomen in SPARC: 10 mrt 2004
*