Spokanisch Archief  

Het stadje Qutereeefo en de oude grens

De huidige grens tussen de districten Ales en Ben, die zo'n 12 km oostelijk van de Klinnˇr loopt, was ooit de grens tussen PegreviŽ en SpokaniŽ - totdat PegreviŽ in 1894 met SpokaniŽ werd samengevoegd. Het vestingstadje Qutereeefo (2900 inwoners, spreek uit: "koeter-vťfo") is eeuwenlang in tweeŽn gesplitst geweest: als een Berlijnse muur liep de landsgrens door het stadje heen, waarbij het een wonderlijke neutrale positie innam, ook als de conflicten tussen beide koninkrijken hoog opliepen. Na de samenvoeging van beide landen werd de landsgrens gedegradeerd tot districtsgrens, en om administratieve redenen moest Qutereeefo toen tot ťťn van beide districten (Ales of Ben) gaan horen, ofwel: de grens moest om het stadje heen gelegd worden. In een referendum spraken de inwoners zich uit voor een onderbrenging bij Ales. De grens werd toen met een boog oostelijk om de stadswallen heen gelegd, en deze keuze is nog steeds een doorn in het oog van het districtsbestuur en de bewoners van het aangrenzende Ben, die zich tot op de dag van vandaag meer "PegreviŽr" voelen dan "Ben-bewoner". Naar het idee van de hedendaagse PegreviŽrs hebben de bewoners van Qutereeefo toentertijd geen keuze gemaakt tussen twee gelijkwaardige districten, maar tussen twee verschillende naties, en dat steekt.

De oude "Berlijnse muur" door Qutereeefo is nog steeds herkenbaar. Weliswaar niet als betonnen muur (die is er ook nimmer geweest), maar als verschil in bouwstijl en kleuren van de kozijnen. In het Spokanische stadsdeel overheersen de okerkleurige kozijnen en zitten de huisdeuren in de voorgevel, in het Pegrevische deel is blauw favoriet en zitten de huisdeuren op een binnenplaats. Het is precies dŠt verschil in bouwstijl dat je overal op Berref en Liftka tegenkomt, maar Qutereeefo is uniek doordat die verschillen zich samenballen in ťťn enkel stadscentrumpje.

Qutereeefo presenteert zichzelf als "het wrijvingsvlak tussen twee culturen", en men doet er alles aan om dat voor de bezoekende toerist zo te houden. Een restaurant met Spokanische specialiteiten naast een eethuis met Pegrevische gerechten; een winkel met Spokanische hoofddeksels naast een winkel met de Pegrevische variant; de Spokanische vlag naast de Pegrevische (die voor de gelegenheid hier de status van nationale vlag krijgt); tweetalige straatnaamborden. Er wordt hier kunstmatig een onderscheid in stand gehouden dat de bewoners van dit stadje helemaal niet zo voelen, want het is juist altijd een smeltkroes geweest. Dat neemt niet weg dat meer naar het oosten, en met name op Brˇr en Teujan, er wel degelijk een "eigen" Pegrevische cultuur kan worden ontdekt, in een aantal opzichten subtiel verschillend van die in SpokaniŽ.

Qutereeefo is verder bekend omdat de beroemde schrijver Petriy Sugge-Enˇmt hier bijna zijn hele leven heeft gewoond. Zijn huis is te bezichtigen (adres: Opper Taris-terf). De schrijver is in 1997 echter overleden bij zijn zuster in Feut‚m.

© Rolandt Tweehuysen

16 dec 2004