Spokanisch Archief


Klik op een zwart
lijnnummer op de kaart

Aermen is weliswaar
geclassificeerd als vliegveld
met geregelde lijndiensten,
maar op dit moment (stand
2008) zijn er geen verbin-
dingen met dit vliegveld.

  BINNENLANDSE VLIEGVERBINDINGEN