Spokanisch Archief

SPOORWEGEN: systeem van Intercity's
Terug naar
Spoorwegen  
Zie ook
Dienstregelingen
 
Status: Schematische kaart is verouderd.
 


Tussen de grotere steden rijden luxe Intercity's, waarvoor een toeslag van 10% berekend wordt. De frequentie varieert van elk uur tot enkele malen per dag; de gemiddelde frequentie is hieronder per lijn aangegeven.
De hieronder aangegeven stations zijn de stopplaatsen van de Intercity. De getallen achter deze stations geven de Intercity-lijnen aan die hier een aansluitende (overstap-)verbinding hebben.

MG = menngarrent (centraalstation, CS). Een dollarteken ($) tussen twee stations geeft aan dat de treinreis met een veerboot onderbroken wordt. Als (een deel van de) de treinwagons op de boot meegevoerd wordt, is het dollarteken zwart; moet er overgestapt worden, dan is het teken rood.

Zie verdere informatie over de veerbootverbindingen Gret--Amahagge, Aflif--Girdes en Gralkrich--Tsjech.

Tot 1992 heetten de luxe sneltreinen in Spokanië menntreno. Deze naam is nu in het internationale begrip intercity veranderd.


Lijn 1 (rood) 1x per uur

Tanburo-MG (2,3) • Holare (2) • Bôrâ-MG (2,9) • Lammafin (9) • Trondom-MG (3,9) • Trendon-MG (9) • Hirdo-MG (4,9) • Xea • Ef Pârenkiy (4,9) • Gret-MG (9) • Gret-Port (9) •$• Amahagge-Port (9) • Amahagge-Kanol (5,7,9) • G˙rô-MG (6,9) • Hoggebim-MG (6) • Aflif-Port •$• Girdes • Tuűn • St.Leraquen • Quitas-Olas • Leeserf • Milbo-MG (7,9) • Lassos (7,9) • Prus (7,9) • Husta-Okryrf • Husta-Nurp


Lijn 2 (blauw) 1x per uur

Tanburo-MG (1,3) • Holare (1) • Bôrâ-MG (1,9) • Kurriy-MG • Ylt-g˙rt • Knolbol • Korif-MG


Lijn 3 (groen) 1x per 2 uur

Tanburo-MG (1,2) • Kussik • Klank • Trondom-MG (1,9) • Empecho • St.Her • Hildi-Zutter • Hajequű • Trunschen • Baixa • Tosiy • Piroes • Berezze (4) • Minde-MG (4) • Minde-Port


Lijn 4 (geel) 1x per 2 uur   dienstregeling

Lift-MG • Lâuben • Blort • Blumarr • Hirdo-Blof • Hirdo-Kanol • Hirdo-MG (1,9) • źno-Zeanu (9) • Ef Pârenkiy (1,9) • Mena • Ozaneto a/e Leije • Berezze (3) • Minde-MG (3)


Lijn 5 (bruin) 1x per uur

Tunbas (8) • Marafaniy (7) • Polefi-Jariâlo (7) • Fonistâ (7) • Amahagge-Kanol (1,7,9) • Feuni • Ies • Gralkrich-Nutter (6) • Gralkrich-Port (6) •$• Tsjech-Port (6) • Tsjech-Lysse (6) • Zest • St.Alycro (6) • St.Jeny-đôrcel (6) • Asjetto-MG


Lijn 6 (oranje) 1x per 2 uur

Tanb˙r-Grufoci • Tanb˙r-MG (8) • źrlentô • Oneus˙rt (7) • Granô • Halepoai a/e Kjoep (9) • G˙rô-MG (1,9) • Hoggebim-MG (1) • Xolestajo • Gralkrich-Nutter (5) • Gralkrich-Port (5) •$• Tsjech-Port (5) • Tsjech-Lysse (5) • St.Alycro (5) • St.Jeny-đôrcel (5) • Blefmirra • Trofy • Komy • Lasy • Jatty-Lomky


Lijn 7 (paars) 2x per 3 uur

Husta-MG • Zar-Husta • Zar • Prus (1,9) • Lassos (1,9) • Milbo-MG (1,9) • Milbo-Port (9) • Mollefin-MG (8,9) • Floran (8,9) • Oneus˙rt (6) • Imenal • Crelco • Marafaniy (5) • Polefi-Jariâlo (5) • Fonistâ (5) • Amahagge-Kanol (1,5,9)


Lijn 8 (lichtblauw) 1x per 2 uur

Tunbas (5) • Lostô • Môntariy • Tanb˙r-MG (6) • Floran (7,9) • Mollefin-MG (7,9)


Lijn 9 (lichtgroen) 1x per 4 uur

Husta-Port • Husta-Atlânto • Prus (1,7) • Lassos (1,7) • Milbo-MG (1,7) • Milbo-Port (7) • Mollefin-MG (7,8) • Floran (7,8) • Halepoai a/e Kjoep (6) • G˙rô-MG (1,6) • Đorâs • Amahagge-Kanol (1,5,7) • Amahagge-Port (1) •$• Gret-Port (1) • Gret-MG (1) • Ef Pârenkiy (1,4) • źno-Zeanu (4) • Hirdo-Tygt • Hirdo-MG (1,4) • Trendon-MG (1) • Trondom-MG (1,3) • Lammafin (1) • Bôrâ-Port • Bôrâ-MG (1,2)


Zie ook de Dienstregeling Intercity's.


Tot 1992 werd de Intercity "Menntreno" genoemd. Er waren toen 16 lijnen. De relatie met de oude lijnnummering en de huidige is als volgt:

Menntreno Intercity
  1. Tanburo-MG <> Husta-Nurpidem
  1a.  Girdesef <> Tuűnvervallen
  2. Tanburo-MG <> Korif-MGidem
  3. Tanburo-MG <> Minde-Portidem
  4. Lift-MG <> Minde-MGidem
  5. Trondom-MG <> Piroesvervallen
  6. Andel <> Korif-MGvervallen
  7. Tunbas <> Asjetto-MGheet nu lijn 5
  8. Tanb˙r-Grufoci <> Jatty (LY)heet nu lijn 6
  8a.Gasky <> Blefmirravervallen
  9. Mollefin-Port <> Liyrotykavervallen
10. Husta-MG <> Amahagge-Kanol   heet nu lijn 7
11. vervallen 
12. Tunbas <> Mollefin-MGheet nu lijn 8
13. vervallen 
14. Husta-Port <> Bôrâ-MGheet nu lijn 9

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 19-010481 • SPARC 22 jun 1997