Spokanisch Archief

UITSPRAAK VAN HET SPOKAANS
Terug naar
Talen | Dialecten
 
 

Onder Google Chrome werkt deze file niet goed (u hoort alle teksten tegelijk, zonder iets aangeklikt te hebben). Probeer dan de Chrome-vriendelijke variant.


Hieronder worden een aantal minimale verschillen tussen klinker- en consonantenparen gedemonstreerd.

Klik in de geluidsbalk op om de uitspraak te horen; klik op of om te stoppen.


1. Verschil tussen a en :

albe - lbe
pat - pt
kva - kv
maras - mars

2. Verschil tussen o en :

blompe - blmpe
col - cl
kirro - cirr
chikono - chikno

3. Verschil tussen u en :

purte - prte
tus - ts
bu - b
flaju - flj

4. Verschil tussen e en :

epe - pe
lef - lf
rigtte - rigtt
mer - Meer (in eigennamen schrijft men ee i.p.v. )

5. Verschil tussen o en :

tomare - tmare
drot - drt
rons - Roensa (in eigennamen schrijft men oe i.p.v. )

6. Verschil tussen i en iy:

binde - biynde
bis - biys
ni - niy
halin - hliyn

7. Verschil tussen i en y:

glitare - glytare
rif - ryf
stmi - stmy

8. Verschil tussen y en :

bye - be
wys - ws
my - m
klodery - kloder

9. Verschil tussen ku/cu en qu:

cure - qure
kul/cul - qul
makurfiy - maqurfiy
kuista - quista

10. Verschil tussen korte en lange klinkers:

rat - ratt
ola - olla
cure - kurre
zefe - zeffe
rviy - rvviy
nfc - nffc

11. Lange klinkers hebben altijd de klemtoon:

crnyt - crnytt
vildul - vildull
zefelira - zeffelira
urbest - urbesst

12. Verschil tussen s, en ch:

Perse - pere - perche
rsiy - riy - rchiy
ses - es - ches
prosc - proc - prchk

13. Verschil tussen d en :

doda do - oao
d -
jede - jee

14. h en ch aan het woordeinde:

k - kah
lekk - lekkoh
du - duh
mch - mch
crche - crch
mache - mach

15. Verschillende uitspraken van r en l:

br - brbe
fera - ferdu
qure - qurts
pyr - pyrt
kul - kult
mila - milpa

16. Verschil tussen lange klinker en klinker+r:

putte - purte
koffe - korfe
nett - nert
tte - trte
alliy - arliy

17. Verschil tussen w en v
     (tussen 2 klinkers wordt w niet geschreven maar wel altijd uitgesproken):

waler - valer
roi - rovi
pi - piv
ruu - ruvu

18. dl en tl:

matliy
tloise
dlone
jesudla

19. r heeft twee lettergrepen:

pyr - pr
cs - cr
rra - ra
lje - lr

 

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 5 feb 2001