Spokanisch Archief  

Originele afmetingen: hoogte 26,8 cm; breedte 21 cm
 
 
[vertaling]
 
ECONOMIE en
SAMENLEVING
 
[jrg] 71/ [nr] 12
 
december 2011
 
DOSSIER
Baten en lasten
van mobiliteit en
infrastructuur
 
Euro en herco: huwelijk
of apartheid?
 
Werkloosheid in
achterstandswijken

02 feb 2015