Spokanisch Archief

PERIODIEKEN
Bestandsgroep Boeken & tijdschriften
Periodieken
Dagbladen
Publicaties
Uitgeverijen
 
 
Dit bestand (beginletter van krant of tijdschrift)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Alle dagbladen, weekbladen, maandbladen, jaarboeken en andere regelmatig verschijnende publicaties, voor zover zij in DICTIO, ARCHIEF of GRAMMATICA genoemd zijn, of in een DA-dossier bewaard worden.

Onderstreepte namen kunnen aangeklikt worden voor een overzicht van de nummers die er van het desbetreffende tijdschrift zijn verschenen of nog zullen verschijnen, inclusief de data. Ze kunnen voorts aangeklikt worden indien er een afbeeldbaar logo aanwezig is en/of er elders in het Spokanisch Archief teksten te lezen zijn uit een aflevering van het desbetreffende periodiek.

PH = publicatienummer (alleen aangegeven voor zover het bij SPARC bekend is).

Jaargang

Er bestaat enige onduidelijkheid wat we onder een "jaargang" (zemper-pelbôt) moeten verstaan. De meeste tijdschriften hanteren een kalenderjaar als volledige jaargang. Het jaar waarin een blad voor het eerste verschijnt, is dan jaargang 1. Verscheen het eerste nummer van een maandblad bijvoorbeeld in oktober 1990, dan is dat jaargang 1. Het januarinummer in 1991 is het eerste nummer van jaargang 2. De jaargang is dus als volgt te berekenen: stel een blad verschijnt de eerste keer in 1997, dan is elk blad dat in 2001 verschijnt van de jaargang 2001 – 1997 = 4 + 1 = 5.
Er zijn ook tijdschriften die niet per kalenderjaar rekenen, maar per periode van 12 maanden. In dat geval is een maandblad dat voor het eerst in oktober 1990 verschijnt, jaargang 1. Deze jaargang duurt dan 12 maanden, dus het septembernummer in 1991 is nog steeds jaargang 1. Met het oktobernummer in 1991 gaat jaargang 2 in.
Tot in de 19e eeuw gold het eerste jaar waarin een blad verscheen wel als jaargang 0. Dus een krant die voor het eerst op 4 augustus 1840 verscheen, was jaargang 0. Met de krant die op 5 augustus 1841 verscheen, begon jaargang 1 (dus een telling zoals die ook bij leeftijden geldt: een kind dat zijn 1e verjaardag viert, was tot die tijd nog 0 jaar).


 1. Âkšo!

  • Opgericht in 1955 • oplage 59.000 • uitgever Ef Prešes TC in Tsjech

  Weekblad over sport.

 2. Ales-Pôst

  • Opgericht in 1765 • oplage 78.000 • uitgever Ales-preše in Tunbas

  Regionaal dagblad (avondkrant) in Ales en Ben.

 3. Amagene

  • Opgericht in 1850 • oplage 404.000 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  T/m 1966 bekend onder de naam Amahagge Generâl. Landelijk dagblad (ochtendkrant) met linkse signatuur. Speciale stadseditie voor Amahagge. Op woensdag en zaterdag is er een Engelstalig nieuwsoverzicht.

  Zie ook de Nederlandse vertaling van het artikel Spooksoliy fara tr˙belp furt nelandes qu˙lapp ("Spokanië als proefkonijn voor Nederlands onderzoek") van woensdag 11 april 2012.

  SPARC heeft 10 originele pagina's in zijn bezit (woensdag 11 april 2012 en donderdag 10 november 2016). De bladzijden ervan zijn als pdf-bestanden te raadplegen.

  Amagene, 11 april 2012
  * pagina 8 pagina 10 pagina 12
  pagina 9 pagina 11 pagina 13
  * Het artikel "Spooksoliy fara tr˙belp furt nelandes
  qu˙lapp" op pagina 8 is in het Nederlands vertaald.

  Amagene, 10 november 2016
  pagina 1 pagina 3
  pagina 2 pagina 4

 4. Amahâkšo
  • Opgericht in 1975 • oplage 5.000 • PH: MK-S-8776.999 • uitgever Free Press in Amahagge

  Weekkrant, uitgegeven in samenwerking met het actiecentrum Port-wuma, die actief was in de verloederde havenbuurt Port-arâbe. Amahâkšo (een samentrekking van Amahagge en "actie") verscheen als een getypte, gefotokopieerde, krant (in die tijd de enige mogelijkheid als er geen geld was voor een professionele drukkerij). Op zaterdag 4 oktober 1986 verscheen het laatste nummer (nr. 40).
  SPARC heeft één origineel exemplaar in zijn bezit (nr. 18, zaterdag 7 mei 1983). De bladzijden ervan zijn als pdf-bestanden te raadplegen.

  Amahâkšo, 7 mei 1983
  pagina 1 pagina 5 pagina 8a pagina 11
  pagina 2 pagina 6 pagina 8b pagina 12
  pagina 3 pagina 7 pagina 9 pagina 13
  pagina 4 pagina 8 pagina 10 pagina 14

 5. Amahinfo

  • Opgericht in 1913 • oplage 200.000 • uitgever Ef Ports in Amahagge

  Gratis huis-aan-huis-blad in de gemeente Amahagge. Onderscheidt zich door de goede journalistiek en het hoge literaire gehalte. Verschijnt elke donderdag.

 6. Ameronne T˙dens

  • Opgericht in 1927 • oplage 17.000 • uitgever Ef Latihonn in Ameronne

  Lokale avondkrant in Ameronne en 8 aangrenzende gemeenten, verschijnt niet op maandag en zondag.

 7. Atlânta (Atlâ)
  • Opgericht april 1907 (door James Burton-Rifo Ef Vildul) • uitgever Bűst ur źc in Lift

  Engelstalig maandblad met nieuws uit Spokanië. Het laatse nummer was 1197 (december 2006). Het tijdschrift had geen bestaansrecht meer omdat de nieuwsvoorzienig steeds meer via inernet verloopt. Bovendien had de overheid in 2004 de subsidie gestopt.
   

  Uitgave van september 1994, nr. 1050.
  Het uiterlijk van het blad is
  nooit met zijn tijd meegegaan.


 8. Bôrâ-t˙den (Bôrâ-nieuws)

  • Opgericht in 1923 • oplage 62.000 • uitgever Ef T˙dens in Bôrâ

  Regionaal dagblad (avondkrant) op Berref; tamelijk progressief.

 9. Colises (Coulissen)
  • Opgericht maart 1962 • oplage 14.500 • uitgever Blort-kabi in Blort

  Opinieweekblad van sociaal-democratische signatuur. Het eerste nummer verscheen op donderdag 12 april 1962, in een tijd dat het "vanzelfsprekend" was dat er in Spokanië een linkse regering was, of in ieder geval links van het midden. Door de tegenwoordige verrechtsing, het neoliberalisme en de financiële crises is de toon in Colises steeds feller en kritischer geworden.


 10. Cűltura
  • Opgericht april 1891 • oplage 18.000 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Maandblad voor cultuur, letteren en kunst; redactie door de Spooksoliy Bônt furt Hôfruos én Kolestiy in Hirdo.


 11. Digi
  • Opgericht april 1997 • oplage 32.500 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Maandblad voor computers, software, randapparatuur, netwerken, games, communicatie - kortom de hele digitale wereld.


 12. Ef Garostiy

  • Opgericht in 1872 • oplage 46.000 • uitgever Jornali in Garos

  Regionaal dagblad (ochtendkrant) op Garos en Lomky. Schrijft gedeeltelijk in het Zuidspokanische dialect (Cheetuc).

 13. Ef Hoggebimiy

  • Opgericht in 1850 • oplage 110.000 • uitgever Fonis-preše in Hoggebim

  Landelijk dagblad (avondkrant). Schrijft gedeeltelijk in het Druk-Pegrevisch.

 14. Ef Hymâ (Het Vaderland)

  • Opgericht in 1799 • oplage 292.000 • uitgever Hymâ-preše in Trendon

  Landelijk dagblad (avondkrant), gematigd progressief; op zaterdag is er een Engelstalig nieuwsoverzicht.

 15. Ef Ierquf (De Jager)
  • Opgericht in 1903 • oplage 3.000 • uitgever Ef Prešes TC in Tsjech

  Maandblad voor jagers, de jacht en grootgrondbezitters, officiële publicatie van de Nationale Jagers-associatie en de Bond voor Landheren. Ook voor mensen die pension- en kampeeraccommodatie of activiteiten op het platteland zoeken, is dit blad een bron van informatie.


 16. Ef Jeenszerfi (De Verrekijker)

  • Opgericht in 1888 • oplage 85.000 • uitgever Blort-kabi in Blort

  Oudste familietijdschrift, bestaat nog steeds. (DOM 60)

 17. Ef Jolaiy (De Vrijheid)

  • Opgericht in 1911 • oplage 215.000 • uitgever Jola in Hirdo

  Landelijk dagblad (avondkrant); politiek neutraal maar vaderlandslievend. De enige landelijke krant die ook berichtgeving in de Pegrevische taal heeft; in de maanden juni, juli en augustus is er dagelijks een kort nieuwsoverzicht in het Engels. En populaire rubriek is "Knyfo ur Flemla" (Mes en Vork) waarin Henca Gindirô-Sareff verslag doet van haar ervaringen in een gerenommeerd restaurant.

 18. Ef Kôbo (De Zon)
  • Opgericht in 1887 • oplage ca. 10.000 (hoogtepunt in 1910) • uitgever Râpip in Blort

  Weekblad met veel roddelpraat en schandaaltjes. Verscheen elke zaterdag. In 1921 opgeheven.

  In het hier afgebeelde exemplaar (5 augustus 1905) staat een afbeelding van Mata Hari.


 19. Ef Kolaveemân (De Gele Vlag)
  • Opgericht in 1866 • oplage 110.000 • uitgever Ef Veemân in Tsjech

  Kritisch RK opinie- en nieuwsweekblad. Was tot 1969 een dagblad. Omstreeks 1920 was de oplage op zijn hoogst (men zegt: 410.000).
  Genoemd in de Amahâkšo .

 20. Ef Liftkaoegg

  • Opgericht in 1830 • oplage 180.000 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Regionaal dagblad (avondkrant) op Liftka en Tigof.

 21. Ef Medikiy (De Arts)
  • Opgericht 1847 • oplage 13.000 • uitgever Ef Lôbâ in Husta

  Meest vooraanstaande medische tijdschrift in Spokanië. Verschijnt twee keer per maand en wordt als verplichte kost beschouwd voor alle medische studenten, medici en anderen in de (para)medische sector. Het wordt gesponsord door de Bônt furt medise creft en de Medise Ratt.
  Het blad was oorspronkelijk alleen bedoeld voor medische studenten en artsen, en behandelde hoofdzakelijk ziektes en medische ingrepen. Vanaf ongeveer 1950 kreeg ook de algemene gezondheidzorg meer en meer aandacht, en tegenwoordig is dat zelfs de hoofdzaak geworden, zoals ook de ondertitel aangeeft: "Vakblad voor medische en paramedische professionals". Aangezien de moderne medische wetenschap voornamelijk stoelt op internationale (Engelstalige) literatuur, meende de redactie van Ef Medikiy halverwege de jaren tachtig dat het tijdschrift alleen levensvatbaar zou kunnen blijven met een meer algemene invalshoek waarbij de gehele gezondheidszorg aan bod komt. Sinds 1992 is het blad algemeen te koop en niet meer specifiek voor medici of studenten bestemd. Griezelige plaatjes van vergroeide en verminkte lichaamsdelen staan er dan ook niet meer in.

 22. Ef Pegrefytiy

  • Opgericht in 1879 • oplage 102.000 • uitgever Egpeäf in Lostô

  Regionaal dagblad (ochtendkrant) op Liftka, Br˙r en Teujan. Schrijft uitsluitend in het Druk-Pegrevisch. Verschijnt ook op zondag.

 23. Ef Tjef (Het Beeld)
  • Opgericht in 1983 • oplage 42.000 • uitgever Ef Prešes TC in Tsjech

  Glossy maandblad met prachtige foto's en originele artikelen. Het eerste nummer verscheen in januari 1983. Veel over natuur, cultuur, human interest en lifestyle. Oorspronkelijk richtte het blad zich uitsluitend op Spokanië, maar toen omstreeks 2000 de oplages kelderden, heeft het blad een nieuwe formule gevonden met ook veel aandacht voor eten en drinken, en het buitenland. Daarmee kwam de oplage weer boven de 40.000.


 24. Ef Zutter Littekipt (De Donkere Vuurtoren)
  • Opgericht in 1932 • oplage 41.000 • uitgever Flecs in Hirdo

  Literair en cultureel maandblad; schenkt relatief veel aandacht aan Europese en Amerikaanse literatuur en cultuur, en zorgt er daarom voor dat buitenlandse literatuur in het Spokaans vertaald gaat worden.

 25. Eits (Ogen)
  • Opgericht in 1951 • oplage 84.000 • uitgever Eit-kabi in Hirdo

  Weekblad met roddels over bekende Spokaniërs, onsmakelijke misdaadverhalen, sentimenteel menselijk leed en schaars geklede vrouwen. Eits wordt beschouwd als het ordinaire zusje van het meer ingetogen Gert Eit.

 26. Ekonomiy ur Đônopros (E&Đ; Economie en Samenleving)
  • Opgericht in 1940 • oplage 6.000 • uitgever Larmina in Amahagge

  Het enige Spokaanstalige maandblad op het gebied van economie. Het is een gemeenschappelijke uitgave van de Economische Universiteiten van Amahagge en Liyrotyka, en de economische faculteiten van de Nieuwe Universiteit in Ies en de Staatsuniversiteit in Milbo.

  Zie originele pagina .


 27. Femina (Femi)
  • Opgericht in 1971 • oplage 11.000 • uitgever Femina in Hirdo

  Feministisch maandblad.

 28. Flâp-quiyrda (Flâp-krant)

  • Opgericht in 1903 • oplage 23.000 • uitgever FQ in Asjetto

  Regionaal dagblad (ochtendblad), oorspronkelijk alleen voor het district Flâp, maar sinds 1995 voor het gehele eiland Tigof - hoewel de regionale berichtgeving zich meer op Flâp dan op Neno dient te concentreren, omdat er in Neno reeds een andere krant beschikbaar is.

 29. Fortpit furt historise mux-tibân (FHMt; Tijdschrift voor historische taalwetenschap)
  • Opgericht in 1916 • oplage 3.500 • uitgever Staatsuniversiteit in Amahagge

  Tijdschrift voor historische taalkunde; verschijnt 5 tot 7 keer per jaar.

 30. Fotoafiy (Fotoblad)
  • Opgericht in 1929 • oplage 55.000 • uitgever Ef Prešes TC in Tsjech

  Gerenommeerd maandblad over fotografie. Tegenwoordig wordt ook veel aandacht aan digitale beeldverwerking besteed.


 31. Frópj˙ Spokânda (FrSp; Wat het Spokaans betreft)
  • Opgericht in 1921 • oplage 12.600 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Tijdschrift voor het correcte gebruik van het Spokaans en het onderwijs in deze taal; verschijnt in principe 4 keer per jaar. Redactie: Bônt rifo Gekkers furt ef Spokânda-kolestiy in Amahagge.

 32. Gert Eit (Uw Oog)
  • Opgericht in 1955 • oplage 110.000 • uitgever Eit-kabi in Hirdo

  Weekblad, bekend om zijn roddels over bekende Spokaniërs. Vooral artiesten, politici en tv-beroemdheden moeten het ontgelden. Het Koninklijk Huis wordt relatief gespaard - daarin zijn andere bladen meer gespecialiseerd (zoals Terrats). Gert Eit wordt beschouwd als het beschaafdere zusje van het ordinaire Eits.

 33. Gert Wertlâ (Uw Wereld)

  • Opgericht in 1868 • oplage ca. 5.000 • uitgever Râpip in Blort

  Weekblad met roddels en satire. Tekeningen van gedurfde onderwerpen waren belangrijker dan tekst. Het laatste nummer verscheen in maart 1922. Zie ook de Stuw in de Ziffon.

 34. Ghost-writer (GhWr)
  • Opgericht september 1986 • oplage 9.000 • uitgever Berref Publications in Conityje

  Engelstalig maandblad voor taal en taalkunde in Spokanië; redactie: Instituša furt Palequeo Tibân in Hirdo. Het laatste papieren nummer verscheen in september 2012. Sindsdien verschijnt het alleen nog digitaal, en onregelmatig (www.ghostwriter.sp).

 35. Grât-marestjer (Grât-bode)

  • Opgericht in 1903 • oplage 4.500 • uitgever Tona-kabi in Tona a/e Grât

  Regionale krant in de gemeenten die aan de Grât liggen (Doe, Ef Plâkomer, Mena, St.Ditra-Menso, Tona a/e Grât en Zekon). Verschijnt op dinsdag, donderdag en zaterdag.

 36. Hertelafiy furt Tibân-filosofa (HeTf; Maandblad voor Wetenschapsfilosofie)
  • Opgericht in 2000 • oplage 5.500 • uitgever Larmina in Amahagge

  Maandblad voor Wetenschapsfilosofie. Een initiatief van de Vereniging voor Wetenschapsfilosofie, in samenwerking met de Gemeente-universiteit van Trondom. Het eerste nummer verscheen in september 2000.


 37. Hirdo Studies in Linguistics (HSLi)
  • Opgericht in 1970 • oplage ca. 1.000 • uitgever Generâl Universitiy (GUH) in Hirdo

  Oorspronkelijk een kwartaalblad voor algemene taalwetenschap, uitgegeven door de afdeling Algemene Taalwetenschap van de GUH. Verscheen in februari, mei, augustus en november. Sinds 1993 heeft het meer het karakter van een working paper en verschijnt het vaker, maar wel onregelmatig. De nummering begint elk jaar opnieuw.

 38. Jenva

  • Opgericht in 1939 • oplage 112.000 • uitgever Ef Prešes in Tsjech

  Degelijk maar informatief vrouwenblad, te vergelijken met Margriet of Libelle. Omstreeks 1970 was de oplage nog ruim boven de 700.000, maar tegenwoordig zijn vrouwen in andere media geďnteresseerd. Vooral tot in de jaren zestig speelde Jenva een belangrijke rol bij de informatievoorziening voor (huis)vrouwen. Het blad sneed onderwerpen aan waar nauwelijks informatie over te vinden was, een behandelde problemen en taboes die tot die tijd onbespreekbaar waren.

 39. Jo (Jeugd / Jong)
  • Opgericht in 1965 • oplage 45.000 • uitgever Blort-kabi in Blort

  Vlak na de oprichting een modern jongerenblad, maar in de loop der jaren wat oubollig en belerend geworden. Maandblad.


 40. Jóles Fortes (Vrije Tijden)

  • Opgericht in 1935 • oplage 45.000 • uitgever Zvom-preše in Minde

  Regionaal dagblad (avondkrant) langs Zverosta-kust. Schrijft uitsluitend in het Zverostaďsch.

 41. Kindistee (Koninkrijk)

  • Opgericht in 1854 • oplage 178.000 • uitgever Vliyteram in Hirdo

  Regionaal dagblad (ochtendkrant) op Berref. Verschijnt ook op zondag.

 42. Kleter Hirdoegg (Nieuwe Hirdo'se)

  • Opgericht in 1867 • oplage 260.000 • uitgever Vliyteram in Hirdo

  Landelijk conservatief, religieus georiënteerd, dagblad (ochtendkrant); op vrijdag is er een Engelstalig nieuwsoverzicht.

  Zie ook de Nederlandse vertaling van het artikel Aftel Mohammed B. meldo kva fes Spooksoliy? ("Is Mohammed B. ooit in Spokanië geweest?") van zaterdag 11 juni 2005.

 43. Kleter Lift
  • Opgericht in 1892 • oplage 31.500 • uitgever Bűst ur źc in Lift

  Regionaal dagblad (avondkrant) in Noord-Bloi, inclusief de gemeente Blort.

 44. Kleter-Zverosta (Nieuw-Zverosta)

  • Opgericht in 1884 • oplage 74.000 • uitgever Zvom-preše in Minde

  Landelijk dagblad (ochtendkrant). Schrijft gedeeltelijk in het Zverostaďsch.

 45. Knowbook of Spocania
  • Opgericht in 1980 • oplage 10.000 • uitgever Tiffapoentâ in Hirdo

  De Engelstalige versie van het jaarboek Tiffapoentâ.

 46. Lângâr + Tibân (LâTi; Taal + Wetenschap)
  • Opgericht maart 1987 • oplage 6.000 • uitgever Petersen & Lôra in Fonistâ

  Verschijnt 4x per jaar, totaal ca. 400 blz. Het meest gerenommeerde tijdschrift voor taalwetenschap en andere wetenschappen die een band met taal hebben; redactie: Instituša furt Jofy-tibânsec˙r Fâšos (IJF) te Eesty-Urenget (Fonistâ), in samenwerking met de Staatsuniversiteit in Amahagge.
  Veel publicaties uit dit tijdschrift verschijnen tevens in een Engelse versie in Spocanian Journal of Linguistics. Tegenwoordig e-mailadres: lati@ijf.tib.sp.


 47. Larmin-Pôst

  • Opgericht in 1933 • oplage 132.000 • uitgever Larmin-Pôst in Gret

  Regionaal dagblad (avondkrant) in Bloi en Ziyp.

 48. Litra
  • Opgericht in 1911 • oplage 10.000 • uitgever Literariy Instituša in Zest

  Tweemaandelijks literair tijdschrift onder redactie van Peoll Côlmann.

 49. Macett-arânkas (Modelspoor)

  • Opgericht in 1982 • oplage 11.400 • uitgever Ef Kainot Trempest in Jek

  Maandelijks tijdschrift voor de treinhobbyist. Het accent ligt op modelspoor, maar ook het grootbedrijf krijgt relatief veel aandacht. Zie ook het artikel Een Spokanische modelbaan (gepubliceerd op Spokanische website).

 50. Mâgazynn furt ubara én ubara-c˙rbatt (Tijdschrift voor voedsel en voedselvoorziening)

  • Opgericht in 1949 • oplage 2.100 • uitgever Feslosos furt Helten-Tolinnos˙s in Ies

  Maandelijks vakblad over voedsel en voedselvoorziening, bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie, beleidsmakers en de agrarische sector.

 51. Mux-tibân ber Bôrâ (MtBô; Taalwetenschap in Bôrâ)
  • Opgericht in 1964 • uitgever źrđos Ošann in Bôrâ (Ympacc)

  Tweemaandelijks tijdschrift over taalkunde, redactie: Ef Bôrâ-siyclo furt ˙zebbers rifo lângâr ur literaturiy. Opgeheven na nr.162 (1990).

 52. Observations in Spocanian (ObSp)
  • Opgericht in 1979 • oplage ca. 3.000 • uitgever Ef Veve-stent in Hirdo

  Jaarlijkse uitgave met artikelen gebaseerd op de lezingen gehouden tijdens het Congres voor Spokanistiek (elk jaar in mei in Asjetto). T/m 1978 verscheen deze uitgave in het Spokaans (zie Spokânda-ézosz); in 1979/80/81 waren er een Spokaanse en een Engelse versie, en vanaf 1982 wordt alleen nog een Engelstalige uitgave verzorgd.

 53. Opper-quiyrda (Oostkrant)

  • Opgericht in 1918 • oplage 124.000 • uitgever Ef Taris in Milbo

  Regionaal dagblad (ochtendkrant) in Ben en Renô, op Teujan en Br˙r. Schrijft gedeeltelijk in het Druk-Pegrevisch.

 54. Pârfâs-Âlmanek (PâÂl)
  • Opgericht in 1923 • oplage ca. 6.000 • uitgever Pârfâs źrđos in Lostô

  Taal- en letterkundig jaarboek, verschijnt sinds 1923 (dat was nummer 0). Naast een overzicht van de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen op taal- en letterkundig gebied in Spokanië bevat dit jaarboek ook altijd enkele opzienbare artikelen en essays.

 55. Pegrycloem

  • Opgericht in 1829 • oplage 31.000 • uitgever Ef Taris in Milbo

  Regionaal dagblad (ochtendkrant) in Ben en Renô, op Teujan en Br˙r. Schrijft voornamelijk in het Druk-Pegrevisch, en soms ook in het Noordspokanisch. Verschijnt ook op zondag.

 56. Pirâmer & Arfinvelkiy (Geschiedenis & Toekomst)
  • Opgericht in 1994 • oplage 21.000 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Maandblad "over de toekomst, gezien vanuit de geschiedenis en het verleden". En dit vanuit zowel een nationale als internationale optiek. Met een populair-wetenschappelijk karakter, hoewel sommige artikelen erg wetenschappelijk kunnen zijn.


 57. Publications of the Department of General Linguistics (PuGL)
  • Opgericht in 1971 • oplage ca. 800 • uitgever Staatsuniversiteit Amahagge

  Onregelmatig verschijnende publicatie.

 58. Ralo (Heden)
  • Opgericht in mei 1992 • oplage 6.700 • uitgever Fulana in Amahagge

  Het tweemaandelijke blad prijst zichzelf aan als "de hedendaagse caleidoscoop van onze cultuur en kunst".

 59. Ratequ-t˙den (Ratequ-nieuws)

  Logo 1982-1992

   Logo 1993-

  • Opgericht in 1941 • oplage 780.000 • uitgever Ratequ TC in Hirdo


  Een oud exemplaar (nog in zwart-wit) van Ratequ-t˙den uit 1978, in het Fysieke Archief aanwezig.
  Programmablad, verschijnt elke maandag. Tot 1987 de enige informatiebron voor radio- en tv-programma's. Dagbladen mochten alleen de programma's voor de volgende dag publiceren. Vanaf 1987 waren er meer weekbladen die een uitgebreid overzicht van het programma-aanbod mochten publiceren. Tegelijkertijd was er kijk- en luistergeld ingevoerd om de kosten van de openbare omroep te dekken. In 1997 is het kijk- en luistergeld weer afgeschaft, en het jaar erop verloor Ratequ-t˙den het monopolie op het publiceren van radio- en tv-programma's. Sindsdien heeft het weekblad zich ontwikkeld tot een Spokanische versie van Privé: veel roddel over het Koninklijk Huis, maar vooral ook over de vele artiesten en tv-persoonlijkheden. Terwijl het blad tot 1997 een positief beeld van radio en tv schetste, en de programma's aanbeval, worden de media tegenwoordig door de roddelpraat in een slecht daglicht gezet - het lijkt wel of Ratequ-t˙den hiermee wraak wil nemen op het verlies van de monopoliepositie!


 60. Rominâstra
  • Opgericht in 1833 • oplage ca. 2.000 • uitgever onbekend

  Cultureel-literair maandblad, genoemd naar de Godin van de Kunst. Het blad is in 1877 opgeheven. Er zijn nauwelijks exemplaren van dit blad bewaard gebleven, en de weinige overgebleven nummers zijn tegenwoordig als verzamelobject zeer veel geld waard. De uitgever zat in Trondom, maar het is niet bekend wie dat was. Verder vermoedt men dat het lang niet elke maand verscheen, dus zogenaamde "verloren gegane" nummers hebben wellicht nooit bestaan. De oplage weten we vrij precies omdat in een van de bewaard gebleven nummers gesproken wordt van "onze bijna 2000 betalende lezers en al die anderen die gratis meelezen".

 61. Satiyr
  • Opgericht in 1921 • oplage 280.000 • uitgever Blort-kabi in Blort

  Satirisch maandblad; heeft dikwijls een verschijningsverbod opgelegd gekregen wegens belediging van de Koning of "scheve voorstelling van politieke zaken".


 62. Sošologise T˙dens (Sociologische Berichten)
  • Opgericht in 1985 • oplage 10.500 • uitgever Ef Lôbâ in Husta

  Tweemaandelijks tijdschrift over sociologie en sociale kwesties. Feitelijk een vakblad, maar ook interessant voor de "leek".

  Links: vormgeving 2000-2008.
  Rechts: vormgeving vanaf 2009.


 63. Spocanian Journal of Linguistics (SJoL)
  • Opgericht augustus 1971 • oplage 4.500 • uitgever University Press in Zest

  Het meest gerenommeerde Engelstalige tijdschrift op het gebied van de taalkunde zoals die in Spokanië bedreven wordt; de Spokanistiek neemt hierin een voorname plaats in. Veel artikelen zijn vertalingen van oorspronkelijk Spokaanse publicaties in het gerenommeerde Lângâr + Tibân.


 64. Spocanistics (Spoc)
  • Opgericht november 1973 • oplage 1.100 • uitgever University Press in Amahagge

  Redactie: Staatsuniversiteit in Amahagge, faculteit Letteren en Wijsbegeerte (tot eind 1995 was de redactie verbonden aan de afdeling Spokanische Cultuur; die is toen opgeheven). Onregelmatig verschijnend Engelstalig tijdschrift over de Spokanistiek. In februari 2014 verscheen het laatste papieren nummer (89). Vanaf nummer 90 (april 2014) verschijnt het alleen nog digitaal (4 nummers per jaar: www.spocanistics.sp).


 65. Spokânda-ézosz (Spee; Spokaanse observaties)
  • Opgericht 1969 • oplage ca. 1.000 • uitgever Ef Veve-stent in Hirdo

  Jaarlijkse uitgave met artikelen gebaseerd op de lezingen gehouden tijdens het Congres voor Spokanistiek (elk jaar in mei in Asjetto). In 1979/80/81 verscheen deze uitgave tevens in het Engels. Sinds 1982 wordt alleen nog een Engelstalige uitgave verzorgd; zie Observations in Spocanian.

 66. Spookt˙den

  • Opgericht in 1954 • oplage 90.000 • uitgever Telepôsta-kabi in Hirdo

  Landelijk dagblad (avondkrant).

 67. Sport ur heltiy (Sport en gezondheid)
  • Opgericht in 1962 • oplage 32.500 • uitgever Blort-kabi in Blort

  Tweewekelijks tijdschrift over sport.

 68. Tangodâm-t˙dens (TT; Regeringsberichten)
  • Opgericht in 1894 • oplage 45.000 • uitgever Stat-Publiseros TC in Hirdo

  Uitgever:
  Stat-Publiseros TC • Nutter-Avenű 34-D • 3001-Hirdo • Tf (010) 2355331 • Ep tty@statpub.sp
  Redactie:
  Nutter-Avenű 34-A • 3001-Hirdo • Tf (010) 2183166 • Fx (010) 7075210 • Ep redakso@tanty.sp

  Ook op de schrikkeldag vrijdag 29 februari 2008 verschijnt Tangodâm-t˙dens.

  Officieel orgaan van de Spokanische overheid, te vergelijken met de Staatscourant (hoewel deze per 1 juli 2009 is verdwenen). Het blad verschijnt drie keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) en bevat alle officiële mededelingen van de landsregering en de eilands- en districtsbesturen. Het eerste nummer (het "nulnummer") verscheen op zondag 12 augustus 1894 als een proclamatie waarin het "nieuwe Koninkrijk Spokanië" werd aangekondigd (ofwel: de inlijving van Pegrevië). Op maandag 20 augustus verscheen nummer 1, nu als officieel mededelingenblad van de overheid, zoals dat nog steeds het geval is.
  Voor wetten en andere officiële regelgeving geldt dat deze pas juridische status hebben nadat ze, met de datum van inwerkingtreding, in Tangodâm-t˙dens zijn gepubliceerd (zie ook briefpapier ).

 69. Tegnise T˙dens (Technische Berichten)

  • Opgericht in 1976 • oplage 39.500 • uitgever Ef Prešes TC in Tsjech

  Maandelijks tijdschrift over techniek in het algemeen. Populaire artikelen "voor de geďnteresseerde leek" wisselen af met meer technische verhandelingen "voor de leergierige specialist". In SPARC is het artikel Elektriciteitsvoorziening in Spokanië te lezen.

 70. Telepôsta

  • Opgericht in 1946 • oplage 98.000 • uitgever Telepôsta-kabi in Hirdo

  Landelijk dagblad (ochtendkrant). Verschijnt ook op zondag.

 71. Terrats (Dagen)
  • Opgericht in 1966 • oplage 115.000 • uitgever Terrats in Bôrâ

  Spokanisch weekblad, bekend om zijn roddelpraat over het Koninklijk Huis en de "nieuwtjes" over bekende Spokaniërs. Daarnaast is er behoorlijk veel aandacht voor seks, astrologie, alternatieve geneeswijzen en paranormale verschijnselen.


 72. Tewegga (Op weg)
  • Opgericht in 1961 • oplage 37.000 • uitgever Ef Prešes TC in Tsjech

  Maandblad voor de autoliefhebber. Ook uitgebreide catalogus met occasions en nieuws/informatie voor beroepschauffeurs.


 73. The Ampersand
  • Opgericht in 1994 • oplage 20.000 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Tweemaandelijks Engelstalig tijdschrift verzorgd door de redactie van het dagblad Amagene. Onthult de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap in Spokanië, is kritisch en wil een schakel vormen tussen de wereld van de lezer en de wereld van de Spokaniër.


 74. Tibân-wertlâ (Wetenschapswereld)
  • Opgericht in 1969 • oplage 100.000 • uitgever Fulana in Amahagge

  Populair-wetenschappelijk tijdschrift.

 75. Tiffapoentâ (Kennis-boek)
  • Opgericht in 1951 • oplage 15.000 • uitgever Tiffapoentâ in Hirdo

  Jaarboek, onder redactie van Lebet-Buroex ef Ququlâ (Vereniging van Kamers van Koophandel), waarin een overzicht van het belangrijkste nieuws op economisch, politiek, cultureel en wetenschappelijk gebied. Veel achtergrondartikelen en illustraties. Verder bekend vanwege de schitterende typografische verzorging. De Engelstalige uitgave heet Knowbook of Spocania.

 76. Tocômpanđo (Schijnmaatschappij)
  • Opgericht in 1995 • oplage 12.000 • uitgever Berref Publications in Conityje

  Maatschappijkritisch maandblad, waarin alle moderne ontwikkelingen, en in het bijzonder de toenemende bureaucratie, commercialisering, globalisering en digitalisering op ironische, humoristische en parodiërende wijze op de hak worden genomen, waarbij ook de aanval op bekende personen niet geschuwd wordt. Ondanks de luchtige toon in dit tijdschrift zijn de problemen die aan de orde komen meestal wel degelijk van serieuze aard, hoewel sommige banaliteiten ook wel tot problemen worden opgeblazen.
  De meest opmerkelijke en controversiële onderwerpen zijn ook te lezen op de eigen website, www.tocompando.sp.

 77. Trenos (Treinen)
  • Opgericht in 1939 • oplage 17.000 • uitgever Rasôc in Gralkrich

  Maandblad voor spoorweggeďnteresseerden. Uitgegeven door Roefto furt Arânka-stunners een Ôc-côstišerpas (Rasôc; Verbond voor Spoorwegbetrokkenen en -belangstellenden). Het blad is primair bedoeld voor mensen die beroepshalve met railgebonden vervoer te maken hebben, maar ook anderen kunnen zich erop abonneren. Hoewel het van oorsprong een verenigingsblad is, is het vanaf 1981 ook in de losse verkoop.


 78. Trofy-t˙den (1) (Trofy-nieuws)
  • Opgericht in 1819-1837 • oplage ca. 1000 • uitgever Trofy-t˙den in Trofy

  Weekblad; naast het gewone nieuws besteedde deze krant veel aandacht aan de cultuur en politiek van Tigof en Lomky. Regelmatig sprak dit blad over "Cheetuc-land" waarmee gedoeld werd op een onafhankelijke, katholieke republiek, bestaande uit Tigof, Lomky en Garos. Vanwege deze separatistische tendens kreeg de krant in 1834 een verschijningsverbod opgelegd, en dat leidde tot de opheffing van de krant in 1837. De schrijver Hirdostenn Myna was vanaf 1820 tot aan zijn dood in 1825 redacteur bij dit blad. De huidige Trofy-t˙den is een regionaal dagblad.

 79. Trofy-t˙den (2)

  • Opgericht in 1900 • oplage 29.000 • uitgever Trofy-kabi in Trofy

  Regionaal dagblad (ochtendkrant) in Neze. Deze krant heeft niets te maken met het vroegere weekblad van dezelfde naam (zie hierboven).

 80. Trondom-quiyrda (Trondom-krant)
  • Opgericht in 1856 • oplage 21.000 • uitgever Metrussekabi in Trondom

  Regionaal ochtendblad in Trondom en omstreken.

 81. Typografise Âlmanek (TyÂl)
  • Opgericht in 1977 • oplage 3.400 • uitgever Vliyteram in Hirdo

  Typografisch jaarboek; overzicht van de stand van zaken in de typografische wereld van Spokanië. Tevens is dit jaarboek een proeve van druktechniek en typografische innoventie op hoog niveau.

 82. Vala
  • Opgericht in 1988 • oplage 26.000 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Maandblad voor pop- en jazzmuziek in Spokanië. Had ca. 1990 nog een oplage van 77.000, maar omstreeks 2010 zal het niet veel meer zijn dan 20.000, want evenals elders op de wereld richten jongeren zich meer op internet (waar zij ook muziek kunnen downloaden) dan op een traditioneel papieren tijdschrift.


 83. Vini

  • Opgericht in 1962 • oplage 42.000 • uitgever Vliyteram in Amahagge

  Maandblad voor de wijnliefhebber. Zie ook artikelen sept. 2003, okt. 2004, mei 2005 en juni 2005 (gepubliceerd op Spokanische website).

 84. Yf Tjempę (De Tjempse)

  • Opgericht in 1860 • oplage 39.000 • uitgever Kônka-Helfer in Kussik

  Regionaal dagblad (ochtendkrant) in Tjemp. Schrijft in het Tjemps.

 85. Zampôr-quiyrda (Volkskrant)

  • Opgericht in 1923 • oplage 32.000 • uitgever Furt Ef Zampôr in Hoggebim

  Landelijk dagblad (ochtendkrant).

 86. Zest-T˙den (ZeT˙; Zest-Bericht)

  • Opgericht januari 1954 • oplage 2.400 • uitgever SUZ Publications in Zest

  Tijdschrift voor taal- en tekstwetenschap, redactie: Mux-˙rzjôđiy van de Staatsuniversiteit in Zest. Verschijnt 3 keer per jaar.

 87. Zűmbara-Ycloem (Goed Zűmbara-Nieuws)

  • Opgericht in 1756 • oplage 50.000 • uitgever Jânes in Lassos

  Regionaal dagblad (avondkrant) op Br˙r en Teujan. Schrijft in het Noordspokanisch.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 28 mrt 1998

namen van periodieken - DICTIO {N} - 15.03.09