Spokanisch Archief

Wat is het Spokanisch Archief?

SPARC is de compleetste website over het Koninkrijk SpokaniŽ.
"Als je het hier niet kunt vinden, vind je het nergens."


Het Spokanisch Archief is de verzameling van alle gegevens die met elkaar het "Koninkrijk SpokaniŽ" vormen. Deze gegevens kunnen bestaan in de vorm van teksten, afbeeldingen, boeken, geluids- en beeldopnames, concrete voorwerpen of in welke andere vorm dan ook die in staat is om een menselijk zintuig zodanig te prikkelen dat de bezitter van dit zintuig zich bewust is van het feit dat er een bijdrage geleverd wordt aan zijn/haar kennis over SpokaniŽ.
Nieuw gecreŽerde gegevens kunnen alleen als behorend tot het Spokanisch Archief aangemerkt worden indien de Archiefcommissie daaraan zijn goedkeuring hecht. De gegevens kunnen hetzij door deze commissie, hetzij door derden, aangedragen worden.
De Archiefcommissie bestaat uit de volgende leden:

Rolandt Tweehuysen
Joost den Haan

Opname van gegevens in het Spokanisch Archief impliceert dat deze gegevens vatbaar kunnen zijn voor elke vorm van modificatie, zoals: actualisering, rectificatie, aanpassing of verwijdering.
Tekstuele, visuele of auditieve onderdelen uit het Spokanisch Archief worden indien mogelijk in digitale vorm opgeslagen. Dit gedigitaliseerde deel van het Spokanisch Archief is bekend onder de naam en het logo

Dit is feitelijk het enige onderdeel van het Spokanisch Archief dat zich leent voor openbaarmaking via een website, cd-rom, dvd of andere (digitale) datadragers.
Daarnaast bestaat er ook nog een fysieke afdeling van het Spokanisch Archief (het zogenaamde Fysieke Archief ): dit bestaat uit twee deelverzamelingen:

  1. het analoge archief: alles wat te raadplegen is als geschreven/gedrukte/getypte teksten, of getekende/gedrukte afbeeldingen en kaarten (kortom, de gebruikelijke vorm van een "archief" zoals dat vůůr de uitvinding van de computer al bestond); een groot deel ervan is tevens digitaal vastgelegd of verwerkt; en
  2. het fysieke collectie: de verzameling voorwerpen die geacht worden origineel uit SpokaniŽ afkomstig te zijn, zoals verkeersborden, vlaggen, wijnflessen met hun etiket, rijbewijzen, identiteitskaarten, postzegels, sigarettenpakjes, sieraden, uniformen, klederdrachten, gebruiksvoorwerpen, enzovoort.

Het ligt in de bedoeling om al het materiaal uit het analoge archief te scannen, digitaal vast te leggen en in SPARC op te nemen. De fysieke collectie moet fotografisch vastgelegd worden, en eveneens in SPARC worden opgenomen. Zo ontstaat een uniek document van de ontwikkeling van SpokaniŽ tussen ca. 1960 en 1985, zoals in deze periode is vormgegeven door Rolandt Tweehuysen.

Indien iemand van mening is dat bepaald tekst- of beeldmateriaal ten onrechte in dit archief is openbaar gemaakt, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met de Archiefcommissie.

Lees ook de Disclaimer.

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands