Spokanisch Archief

Disclaimer

De naam SpokaniŽ is als handelsmerk gedeponeerd bij het Merkenbureau van de Benelux te Den Haag (inschrijvingsnummer 0643737), en noch deze naam noch de afleidingen ervan (zoals Spokaans of Spokanisch) mogen door derden voor commerciŽle doeleinden gebruikt worden, tenzij de Archiefcommissie schriftelijke toestemming verleent voor een dergelijk gebruik.


De samenstellers van het Spokanisch Archief kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk aanstootgevende, discriminerende, racistische, blasfemische of anderszins verwerpelijke feiten en uitdrukkingen die in dit archief zijn te vinden. Het betreft in al deze gevallen opvattingen of gebeurtenissen in SpokaniŽ - en niet de opvattingen of beweringen van de samenstellers van dit archief.


Alle informatie die in het Spokanisch Archief wordt verstrekt, is geheel vrijblijvend. De samenstellers van dit archief kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel, financiŽle of materiŽle schade, of anderszins onaangename gevolgen die de raadpleger van de in dit archief geboden informatie ondervindt als hij/zij zijn/haar interpretaties, gedragingen, handelingen of initiatieven op die informatie afstemt.


De "officiŽle" versie van het Spokaans Archief is alleen bedoeld voor intern gebruik; hierin is ook tekst- en beeldmateriaal opgenomen waarop copyright rust.
De versie die op het web is te raadplegen, is openbaar, en hierin kan tekst- en beeldmateriaal waarop copyright rust, ontbreken.
Indien iemand van mening is dat bepaald tekst- of beeldmateriaal ten onrechte in dit archief is openbaar gemaakt, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met de Archiefcommissie.


ģ SpokaniŽ
© Rolandt Tweehuysen

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands