Spokanisch Archief

PERSONEN: media
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen

Zie ook
Publicaties
 

Bestandsgroep
Adel • Beeldende kunst • Bestuur • Creatief beroep •
Geestelijkheid • Koninklijk personeel • Leger + Politie •
Literatuur • Media • Overig • Politiek • Stichten + Oprichten •
Theater • Vorsten + Familie • Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Journalisten, presentatoren, programmamakers, uitgevers.

Sommige personen hebben boeken gepubliceerd. Gebruikte codes:

KU  kunst, wetenschap, cultuur
POpolitiek
PRpraktisch boek, kookboek ed.
SVsage-verzameling, volksverhalen

Afkortingen van tijdschriften en boeken waarin werk is gepubliceerd.
Tijdschrift-afkortingen kunnen aangeklikt worden voor een nadere beschrijving (opgenomen in het bestand Periodieken).

Cūlt  Cūltura

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam van Bakel staat onder de V.


 1. Eeriys Aelbātiy-Qurten (1912-1987)

  Uitgever, zie uitgeverij Aelbātiy-Qurten.

 2. Petriy Amagg-Rifo Ef Jakām (1946-....)

  Journalist, verbonden aan het Nieuws- en Informatiecentrum van de GEP in Ies. Is onder meer samensteller en presentator van de rubriek "De agrarische sector". Zie foto van GEP-medewerkers.

 3. Etulle Amyro-Crūtte (1954-....)

  Journalist en publicist. Tussen 1986 en 1993 presentator van Āktuell. Zie foto van GEP-medewerkers.

 4. Uper Atelva-Rifo Āmquff* (1890-1969)

  Uitgeefster, zie uitgeverij Troef ur Atelva.

 5. Šerm Bānpa-Haj (1954-....)

  Publicist en cultuurkenner. (CRONA.DOM)

 6. Alk’ Blafūs* (1977-....)

  Journaliste en columniste. Werkt o.a. bij Telepōsta.

 7. Yvonn Cālmarr-Hedrāgter* (1947-....)

  Freelance-journaliste, schilderes. Ze schrijft voor diverse weekbladen over kunst, en maakt zelf waterverfschilderijen van abstracte landschappen.

 8. Petriy Carst-Homeg (1934-1996)

  Televisiepresentator. Geliefd en verguisd vanwege het tv-programma Ef Tustu ("Het Ei"), dat hij vanaf 1970 tot en met 1986 samen met Maria Lona op GEP II presenteerde. Ef Tustu bestaat nog steeds, nu gepresenteerd door Justus Pāl.

 9. Milenn Cārvata (1955-....)

  Journalist, publicist. Bekend om zijn kritische analyses van politieke en sociale misstanden. Omdat hij Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans en Italiaans kan lezen, is hij uitstekend op de hoogte van het reilen en zeilen in de landen van de Europese Unie en kan hij zo ook de Spokanische burger goed informeren. In mei 2005 verraste hij het publiek met een uiterst kritisch boek over de politieke crisis die op dat moment in Spokaniė heerste, waarbij hij parallellen trekt met de situatie in Nederland die hem zeer somber stemt.

  PO-2005: Ef topo'erec’r tragikiy (De tragiek van de vermeende macht) (Amahagge: Vliyteram)

 10. Maliyster Cats (1803-1864)

  Uitgever, zie uitgeverij Maliyster Cats TC. Gaf in 1850 in eigen beheer een verzameling van een tiental populaire sagen uit, ontdaan van langdradigheid en ellenlange uitweidingen, en geschreven in redelijk populaire taal. Zijn doel was om de sagen ook voor het grotere publiek toegankelijk te maken. De historicus en filosoof Leffy Teecrā, die in 1917 drie dikke delen met een compleet overzicht van alle sagen publiceerde (Hupster Sagamip), had geen goed woord over over de populaire uitgave van Maliyster Cats. Teecrā wilde niet inzien dat zijn wetenschappelijk verantwoorde publicatie niet te vergelijken viel met het populaire boek van Cats.

  SV-1850: Kult sagas (Onze sagen) (Hirdo: Maliyster Cats)

 11. Lāmpa Cwānderhynne (1898-1968)

  Uitgever, zie uitgeverij Cwānderhynne & Pura-Vilduler.

 12. Jānes C’rbarās-Vloja (1951-....)

  Architectuurcriticus. (ALES.DOM)

 13. Clément Debussy (....-....)

  Uitgever in Amiens. (RENO.DOM)

 14. Iynder Delst (1903-1981)

    

  Uitgever, zie uitgeverij Heldrec & Delst TC.

  Iynder Delst (aan telefoon)
  en Drysto Heldrec (1956)

 15. Megtert Diez-Kalāc (1935-2007)

  Uitgever, zie uitgeverij Diezyrgh.

 16. Ogrist Eemānen-Dāslo (1970-....)

    

  Kunsthistoricus. Schrijft veel over kunst en cultuur in de Amagene.
  Genoemd in de Amagene .

  (2005)

 17. Edver Eemere (1930-....)

  Uitgever, zie uitgeverij Edver Eemere.

 18. Keldy Ef Opper-Rāno* (1985-....)

  Presentatrice van populaire tv-programma's (spelletjes, quizzen, praatprogramma's). Dat ze gehandicapt is (ze mist een arm), wordt door de meeste tv-kijkers als "normaal" ervaren en lijkt geen rol te spelen bij haar populariteit.

 19. Elsyne Eftarane* (1969-....)

  Journaliste, publiciste. Schrijft in veel tijdschriften over de meest uiteenlopende onderwerpen (zoals het artikel over een gezamenlijk wijnarrangement in Vini).

 20. Bijān Eggerdiyn-Otze (1885-1960)

  Uitgever, zie uitgeverij Eggerdiyn-Otze.

 21. Gezulo Feldariy-Datriy (1968-....)

  Hoofdredacteur van het dagblad Ef Jolaiy.

 22. Javlān Fōster (1935-....)

  Bekend kunsthistoricus; publiceert frequent in de culturele bijlage van de Amagene en in diverse tijdschriften. Leidde van 1985 tot 2001 een van de populairste praatshows op de televisie (Furt Fōster "Voor Fōster"), waarin hij niet schroomde om aartsvijanden uit de sport- en kunstwereld tegen elkaar op te zetten. Soms moest een glazen wand tussen twee gasten een vechtpartij voorkomen. In 2001 stopte Fōster met de tv-show (hij was toen 66), maar als publicist werkt hij nog steeds door.

 23. Vinsenn Gajener-Kārder (1953-....)

  Journalist bij de Amagene en het opinieweekblad Colises. Was oorspronkelijk taalkundige.

 24. Jān Geeneg-Leget (1959 [Monce]-....)

  Programmamaker en presentator van diepgravende discussieprogramma's op de TV.

 25. Henca Gindirō-Sareff (1971-....)

  Journaliste bij het dagblad Ef Jolaiy. Haar rubriek "Knyfo ur Flemla" (Mes en Vork) waarin ze verslag doet van haar ervaringen in een gerenommeerd restaurant, is razend populair.

 26. Hezy Grenn-Bochōc (1957-....)

  Journalist en publicist. Vanaf 1984 presentator van Āktuell. Zie foto van GEP-medewerkers.

 27. Elsa Grist* (1955-....)

  Journaliste, verbonden aan het Nieuws- en Informatiecentrum van de GEP in Ies. Zie foto van GEP-medewerkers. Onder meer samenstelster van de rubriek "Buitenlandse Politiek".

 28. Brugg Hālm-Stootā (1935 [Ms.Pōmān]-....)

    

  Tot 1989 bekend journalist en TV-presentator van het actualiteitenprogramma Ākta. Vanaf 1989 directeur van de GEP. Hij volgde Milas Coliyf-Herfegge op.

  (1983)

 29. Turre Halofiysta-Pārfās (1981-....)

  Presentator van populaire tv-programma's (spelletjes, quizzen, praatprogramma's), maar ook van meer serieuze discussieprogramma's, waarbij hij altijd weer bewondering oogst vanwege zijn dossierkennis en originele inzichten in ingewikkelde onderwerpen.

 30. Moffain Hazāky (....-....)

  Journalist bij de Amagene.
  Genoemd in de Amagene .

 31. Peoll Heedrec (1912-1961 [Trofy])

  Journalist.

 32. Heef Heels (1978-....)

  Journalist, publicist. Schrijft in veel tijdschriften over de meest uiteenlopende onderwerpen (zoals het artikel over de Kurkcrisis in Vini).

 33. Qurt Heemān (1951-....)

  Journalist, publicist. (DOM 49/212)

  KU-1998: Ef njamos ur okošos rifo ef luna-speccs (Opkomst en verwording van de maanbrillen) (Cūlt, november 1998)

 34. Drysto Heldrec (1921-1994)

  Uitgever, zie uitgeverij Heldrec & Delst TC.
  Zie foto bij Iynder Delst.

 35. Eeriys Hylkā (1944-....)

  Uitgever, zie uitgeverij Hylkā.

 36. Fyla Irjen-Ošyff (1880-1935)

  Uitgever, zie uitgeverij Fyla Irjen-Ošyff.

 37. Monja Isaak-Cridell* (1942-....)

  Schrijfster en journaliste. Haar boek Tarisz ur kipts fes ef šarkofiy is een unieke inventarisatie van alle geļsoleerde torens die in het Spokanische landschap te vinden zijn: brandtorens, vuurtorens, uitkijktorens, folly's en andere eenzame bouwsels die niet bij een kerk horen. (JELDE.DOM)

  KU-1996: Tarisz ur kipts fes ef šarkofiy (Torens en uitzichttorens in het landschap) (Hirdo: Ef Bax)

 38. Ōrs Jabārt-Eldrem (1960-....)

  Journalist, genoemd in de Amahākšo .

 39. Ronyla Jāstiy-Meerdōr* (1956-....)

  Journaliste bij de Amagene.
  Genoemd in de Amagene .

 40. Nest Joplamiy-Vandelft (1981-....)

  Wetenschapsjournalist. Werkt onder andere voor het maandblad Tegnise T’dens.

 41. Lisa Kanyndre* (1988-....)

  Journaliste bij de Amagene.
  Genoemd in de Amagene .

 42. Trofila Kartmann* (1961-....)

  Journaliste bij de Amagene.
  Genoemd in de Amagene .

 43. Lerdu Kliyst (1961-....)

  Journalist en schrijver van restaurantgidsen. Zijn uiterst negatieve recensie (in de Amagene in 1998) van het restaurant Janōs in Minde leidde tot algehele verontwaardiging in de gehele stad. Een wethouder dreigde met een rechtszaak, maar dat ging niet door omdat de rechter bepaalde dat alleen de restauranthouder zélf als belanghebbende een rechtszaak zou kunnen aanspannen. De wethouder had zich niet te bemoeien met de vrijheid van meningsuiting. (DOM 212)

  PR-1999: Ef Larde fes Spooksoliy (Eten in Spokaniė) (Hirdo: Ef Bax)

 44. Jānes Kojen-Firani (1866-1935)

  Uitgever, zie uitgeverij Kojen.

 45. Oesete Kōlšiy-Sareff* (1945-....)

  Uitgeefster, zie uitgeverij Kōlšiy.

 46. Ryna Koll-Lāgte* (1946-2013)

  Journaliste. Expert op het gebied van voedsel en drank. Schreef tot haar dood vele artikelen in Vini en andere tijdschriften over eten en drinken.

 47. Ārma Kordarater-Lozé* (1958-....)

  Televisiepresentatrice (1979-2004), o.a. van het programma Tuffes Reelfmit (1981-2002). Eind 2002 werd ze door het bestuur van de tv-maatschappij op nogal onhebbelijke wijze de laan uit gestuurd, omdat men haar "te oud" vond worden om dit tv-programma te presenteren. Ze werd opgevolgd door Lesta Šerwan-Biyca.
  K.-L. is genoemd in de Amahākšo .

 48. Kroniy Lecc-Yne (1950-....)

  Journalist en politiek commentator bij het dagblad Kleter Hirdoegg. Lees een krantenartikel van hem.

 49. Bacyna Leemān-Zeeėr (1931-2015)

  Uitgever, zie uitgeverij Leemān & Sūmiy Ÿršos.

 50. Rātse Liebermann (1901-1976)

  Uitgever, zie uitgeverij Liebermann.

 51. Maria Lona (1939-....)

  Televisiepresentatrice. Geliefd en verguisd vanwege het tv-programma Ef Tustu ("Het Ei"), dat zij vanaf 1970 tot en met 1986 samen met Petriy Carst-Homeg op GEP II presenteerde. Ef Tustu bestaat nog steeds, nu gepresenteerd door Justus Pāl.

 52. Ana Lyder-Lindqvist* (1946 [Lift]-....)

    

  Tussen 1980 en 1991 de meest populaire omroepster en presentatrice bij de GEP (volgens het jaarlijkse populariteitsonderzoek van de SS). Zij vervult tevens de rol van "Gastvrouw van Spokaniė" en oefent haar openbare taken immer met een glas rode wijn uit. Over het soort wijn (die zo langzamerhand een onvermijdelijke image geworden is) wordt in de boulevard-pers druk gespeculeerd. Haar moeder was Zweedse.

  (1997)

 53. Lota Makaber-Verc* (1952-....)

  Kunsthistorica. Schreef tot 2002 ook een column in de behoudende avondkrant Ef Hoggebimiy. Zie ook de Kunstkaravaan.

 54. Urbany Manetaler (1838-1907)

  Uitgever, zie uitgeverij Manetaler TC.

 55. Kālmen Māršant (1860-1948)

  Uitgever, zie uitgeverij Pelger & Māršant TC.

 56. Walter McAfee (1962-....)

  Bekend journalist. (DOM 45)

 57. Pārf Mofainaler-Stootā (1951-....)

  Journalist; redacteur van het actualiteitenprogramma Eft H’ Tof ("Weer Een Dag"). Zie foto van GEP-medewerkers.

 58. Lisa Mona* (1960 [Hoggebim]-....)

    

  Begon eind jaren tachtig als een middelmatig zangeresje, slechts bekend in Hoggebim en omstreken. In 1989 verwierf ze nationale bekendheid als gastvrouw in een maandelijkse talkshow op de televisie waarin muziek en poėzie de hoofdmoot vormen. Ze is tegenwoordig zeer populair, en dankzij haar programma heeft onder meer Justes Left-Taris de kans gehad om zijn talenten te tonen. Zie ook het titelblad van Terrats.

  (1991)

 59. Lāfer Monāc (1946 [Andel]-....)

  (1987)

    

  Hoofdredacteur van de Prespo (de nationale Spokanische Persdienst), afdeling buitenlandse voorlichting. Hij is verantwoordelijk voor alle nieuws over Spokaniė dat via officiėle kanalen in het buitenland wordt verspreid. Hij en zijn staf werken nauw samen met het Nieuws- en Informatiecentrum van de GEP te Ies. De Prespo (hoofdkantoor te Amahagge) is een particuliere onderneming die aan het ministerie van Communicatie verantwoording moet afleggen.

 60. Merysse Morris* (1960-....)

  Redactrice bij de weekkrant Amahākšo.
  Genoemd in de Amahākšo .

 61. Jenvarina Neflamū-Grāstiy* (1961-....)

  Journaliste, publiciste.

  KU-2001: Mosjeusz āfry mipa-seg (Spreekwoordelijke vrouwen) (Gralkrich: Vliyteram) (zie bestand Spreekwoorden).

 62. Regiys Nisān-Pōxy (1964-....)

  Journalist, gespecialiseerd in toerisme, cultuur en uitgaansleven. (DOM 212)

  PR-2000: Ef Larderamā (De Eetlijst) (Gralkrich: Vliyteram)

 63. Sypa Niymt-Nolec (1940-2001)

  Uitgever, zie uitgeverij Niymt.

 64. Gāres Nramel-Fens (1942-....)

  Journalist in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 65. Hānes Romus Tiros Ochā-Molza (1911-1981)

  Uitgever en boekhandelaar in Fonistā. Een excentrieke man die erop stond dat altijd alle drie zijn voornamen genoemd zouden worden. Zie boekhandel Ochā-Molza in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 66. Katija Ochestlop* (1939-....)

  Uitgeefster, zie uitgeverij Ochestlop.

 67. Basyll Ojic-Nrussee (1957-2008)

  Hoofdredacteur bij de weekkrant Amahākšo.
  Genoemd in de Amahākšo .

 68. Riko Ōlmaris-Kaf Ef Dunjes (1950-....)

  Populaire tv-presentator van spelletjesprogramma's, meer bekend onder de artiestennaam Ricardo. Vooral het programma Trovōc-korfe trekt zeer veel publiek. (advertentie)

 69. Justus Pāl (1949-....)

  Televisiepresentator. Bekend vanwege het TV-programma Ef Tustu ("Het Ei"), dat hij vanaf 1986 presenteert op GEP II. P. probeert zijn voorganger Petriy Carst-Homeg te evenaren maar dat lukt hem niet altijd. Ef Tustu is en blijft echter een populair programma.

 70. Heef Pālfer (1942-2010)

  Vanaf ca. 1965 werkzaam als journalist en schrijver; van 1990 t/m 1994 heeft hij het geprobeerd als Minister van Milieu en Natuur, maar de politiek lijkt niet weggelegd voor deze creatieve geest.

 71. Jense Pāmp-Kumorel (1937-....)

  Uitgever; publicist van reisverhalen. Zie uitgeverij Pāmp-Kumorel en Citaten. (DOM 212)

  PR-1987: Eft Spooksoliy-tupplip (Een Spokaniė-reis) (Jatty (BF): Pāmp-Kumorel)

 72. Sājen Pārfās (1832-1902)

  Journalist. Hoofdredacteur van de Amahagge Generāl (tegenwoordig Amagene) 1865-1881.

 73. Fala Paro (1969-....)

  Journalist. Heeft zich in 2011 in de politiek begeven en is sinds 2013 Stamelef voor Liftka.

 74. Ardeena Pelger-Quela* (1865-1924)

  Uitgeefster, zie uitgeverij Pelger & Māršant TC.

 75. Crynne Piyx* (1941 [Bōrā]-2014)

    

  Samenstelster en regisseuse van kinderprogramma's voor diverse Spokanische radio- en tv-omroepen. Zij verwekte in 1979 opschudding toen zij in een openhartig interview verklaarde een intieme relatie met een 14-jarig meisje te hebben (14 jaar is in Spokaniė de wettelijk toegestane minimumleeftijd voor seksuele handelingen, mits beide partners ermee instemmen).

  (1982)

 76. Nest Pliywāk-Han (1955-....)

  Journalist, genoemd in de Amahākšo .

 77. Lota Pura-Vilduler* (1897-1975)

  Uitgeefster, zie uitgeverij Cwānderhynne & Pura-Vilduler.

 78. Zenne Qurharrt-Datriy (1841-1916)

  Uitgever, zie uitgeverij Qurharrt.

 79. Tiros Rāgteit-Bellart (1857-1951)

  Uitgever, zie uitgeverij Rāgteit.

 80. Noliyf Rāpip-Rusen (1952-....)

  Bekende tv-presentator (1984-2006) van het sportprogramma Ef D’fl’nt.

 81. Lerdu Raverden-Zolter (1949-....)

  Journalist, genoemd in de Amahākšo .

 82. Lindy Remste-Verc* (1981-....)

  Columniste bij de Amagene.
  Genoemd in de Amagene .

  Ricardo

  Artiestennaam van Riko Ōlmaris-Kaf Ef Blufks.

 83. Šān Riffertiy-Riynes (1947-....)

  Bekend columnist bij de Amagene. Hij had tussen 1975-1985 een ook wekelijks gesproken column op de radio.

 84. Jānpyt Rurf-Stootā (1948-....)

  Journalist en publicist. Tussen 1985 en 1996 presentator van Āktuell. Zie foto van GEP-medewerkers.

 85. Patriyk Seeteffe-Mej (1925 [Amahagge]-....)

  Bekend regisseur. Werd in 1982 "betrapt" toen hij samen met Prinses Helee Quly ergens op Tigof vakantie had (zie geruchtmakende foto).

 86. Lesta Šerwan-Biyca* (1979-....)

  Presentatrice van het tv-programma Tuffes Reelfmit (sinds 2003). Zij volgde Ārma Kordarater-Lozé op omdat die door het bestuur van de tv-maatschappij langzamerhand "te oud" werd gevonden. Terwijl Kordarater-Lozé het programma populair had gemaakt door haar intelligente en adremme manier van optreden, zorgt het onervaren en dommige optreden van Šerwan-Biyca voor een tanende populariteit. "Vroeger nam een scherpe Ārma het publiek in de zeik - nu neemt het publiek een slome Lesta in de zeik", zo verwoordde een recensent het.

 87. Veronn Sinto-Stemān (1960-....)

  Journalist bij de Amagene en auteur.
  Genoemd in de Amagene .

 88. Moffain Steen-Riynes (1952-2003)

  Journalist, genoemd in de Amahākšo .

 89. Elsa Stootā-Uft* (1945 [New York]-1995 [Tibet])

    

  Woonde sinds 1965 in Hirdo. Was regisseuse en later programmamaakster van documentaires en actualiteitenprogramma's bij de GEP. Werkte veel samen met Brugg Hālm-Stootā. Kwam in maart 1995 om het leven bij een auto-ongeluk in Tibet, tijdens de opnames voor een documentaire.

  (1983)

 90. Petriy Sūmiy (1934-1999)

  Uitgever, zie uitgeverij Leemān & Sūmiy Ÿršos.
  Van 1986 t/m 1989 is Sūmiy Minister van Wetenschap en Kunst geweest.

 91. Karāst Teereso-Gindirō (1968-....)

  Onderzoeksjournalist bij de Amagene en medewerker bij het Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen (IMC te Blumarr).

 92. Rinās Troef (1896-1983)

  Uitgever, zie uitgeverij Troef ur Atelva.

 93. Milber Umāsse (1984-....)

  Verslaggever bij het dagblad Amagene. Hij is een zoon van professor Berfowa Umāsse.
  Genoemd in de Amagene .

 94. Peoll Utterā (1973-....)

  Hoofdredacteur van het dagblad Ef Hymā (stand oktober 2013).

 95. Hilta Vequesy* (1971-....)

  Journaliste, hoofd van de Kunstredactie van de Amagene.
  Genoemd in de Amagene .

 96. Chyver Vliyteram (ca. 1800-1887)

  Uitgever en oprichter van het grote uitgevers- en drukkersconcern Vliyteram TC.
  In 1843 begon Chyver Vliyteram een bedrijfje op het Claba-lirrotiy in Amahagge waar hij boeken drukte en uitgaf. In 1850 nam hij een drukkerij voor kranten in Hirdo over, en toen hij merkte dat het drukken en uitgeven van kranten veel lucratiever was dan boeken, ging hij ook in Amahagge over op de krantenproductie. Zijn zoon zette na 1887 de zaak van zijn vader voort en richtte in 1902 in Hirdo een kleine uitgeverij op voor het goedkoop drukken en uitgeven van proefschriften en andere wetenschappelijke publicaties met een kleine oplage. Deze divisie van het huidige concern bestaat nog steeds, maar wordt nu gerund door studenten. In 1912 nam het intussen al machtige concern een uitgeverijtje in Gralkrich over, dat zou uitgroeien tot een van de grootste literaire uitgeversbedrijven in Spokaniė. Ook het huidige hoofdkantoor van Vliyteram TC is nog steeds in Gralkrich gevestigd.

 97. Cupert Wender (1867-1937)

  Uitgever, zie uitgeverij Wender & Wender. Broer van Halōk Wender.

 98. Halōk Wender (1872-1949)

  Uitgever, zie uitgeverij Wender & Wender. Broer van Cupert Wender.

 99. Huva Wisse-Ōlm (1853-1932)

  Uitgever, zie uitgeverij Wisse.

 100. Plona Yrgh-Ferden* (1913-1995)

  Uitgeefster, zie uitgeverij Diezyrgh.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 14 jun 1999

jaartallen - JAARTALL.HTM