Spokanisch Archief

PERSONEN: stichters en oprichters
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen

 
 
 

Bestandsgroep
Adel Beeldende kunst Bestuur Creatief beroep
Geestelijkheid Koninklijk personeel Leger + Politie
Literatuur Media Overig Politiek Stichten + Oprichten
Theater Vorsten + Familie Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Stichters en oprichters van bedrijven, organisaties, verenigingen, communes en dergelijke.

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam van Hout staat onder de V.


 1. Vunnt Aquberrte-Alber (1868-1948)

  Industrieel; een van de oprichters van de spoorwegmaterieelfabriek R&P&A in Hoggebim.

 2. Friyst Arjen-Jobffe (ca. 1540-ca. 1600)

  Stichter van de Fmp-Arjen-Kents, samen met Petriy Fmp.

 3. Zymer Atrogeniy (1901-1978)

  Oprichter van een hoogoven- en staalbedrijf in Korif (1940). Dankzij dit bedrijf was hij in staat om tussen 1960 en 1975 het weeshuis en het bejaardentehuis in deze stad financieel te steunen. In Korif is een straat naar hem vernoemd.

 4. Moffain Baleariy (1894-1965)

  Oprichter van fabriek voor verlichtingsartikelen (1923). Kleinzoon van Veronn Baleariy-Tnsac. (DOM 176) (YRCO.DOM)

 5. Veronn Baleariy-Tnsac (1825-1895)

  Industrieel. Bouwer en eerste exploitant van het Jabr-hotel in Drufpl. Grootvader van Moffain Baleariy.

 6. Gals Balynnadur-Zler (1808 [Zertoniyta]-1869 [Mie, gem. Gran])

  Bankier. Richtte samen met Sidn Qurten in 1861 de bank Qurten & Balynnadur op. In het jaar van zijn dood traden Ora Huva-Fantin en Ysjeg Tjprgy als directeuren toe. Vanaf 1870 heette de bank Qurten, Balynnadur, Huva ur Tjprgy.

 7. Cornelis Barendrecht (1939-....)

  Nederlandse tuinder, die samen met zijn broer Johannis Barendrecht de winkel Zjol ur ry in Asjetto opende. De formule om twee producten te verkopen die geen enkele relatie met elkaar hebben (zoals steenkool en kool als groente) blijkt zeer succesvol te zijn. (ASJETTO.DOM)

 8. Johannis Barendrecht (1949-....)

  Nederlandse brandstoffenhandelaar, die samen met zijn broer Cornelis Barendrecht de winkel Zjol ur ry in Asjetto opende. De formule om twee producten te verkopen die geen enkele relatie met elkaar hebben (zoals steenkool en kool als groente) blijkt zeer succesvol te zijn. (ASJETTO.DOM)

 9. Jnes Bertldi-Lff (ca. 1745-ca. 1800)

  Stichter van de Bertldi-Kents.

 10. Lerdu Bliytd (1811-1886)

  Oprichter van de glasfabriek in Hajequ (1855); heette oorspronkelijk Bliyt. (DOM 123)

 11. Bluta* (1860-1919)

  Stichtster van de Seplolo-Kents, samen met Jeely.

 12. Bochc Bremiy-Crwnn (1901-14.12.1989)

  Bochc Bremiy-Crwnn met op de achtergrond de door hem opgerichte cement-
  en betonindustrie in Amahagge (okt. 1989 - twee maanden voor zijn dood).
  Hvc Dulenne

   

  Bekend industrieel. Zijn moeder was onderwijzeres en zijn vader arts. Maar hijzelf voelde meer voor een commercile levensloop dan een intellectuele. In 1946 richtte hij in Amahagge de scheepswerf Bremiy-karee TC op. In 1955 volgde de cement- en betonindustrie Bremtnjiy in Amahagge. Tussen 1959 en 1965 werden ook betonfabrieken in Tsjech, Br, Zar-Husta en Komy geopend. De fabriek in Komy is in 1981 gesloten, maar de overige zijn tot op heden bloeiende bedrijven.
  In 1980 heeft B. zich als directeur teruggetrokken uit zijn bedrijven, maar tot aan zijn dood is hij een actieve rol achter de schermen blijven spelen. In de steden waar zijn bedrijven gevestigd zijn, is hij altijd royaal geweest met subsidies om allerlei culturele activiteiten te ondersteunen; alleen voor Tsjech was hij wat kariger, gezien een slepend conflict met de gemeenteraad aldaar.

 13. Celdars (1649-1721)

  Stichter van de rmyll-ef-Koffon-Kents.

 14. Petrus Cherse (1972-....)

  Oprichter van de internetprovider Cubu. Zijn broer is Johaniys Cherse, sinds 2014 minister van Algemene zaken en Communicatie.

 15. Rygt Colestiy-Fmp (1945-....)

  Richtte in 1988 het bouwbedrijf Colestiy-Fmp in Hoggebim op. Hoewel officieel met pensioen, zwaait hij nog steeds de scepter in het bedrijf, dat in 2010 door zijn twee zoons is overgenomen.

 16. Cndiyc (ca. 1430-1497)

  Zijn vader heeft waarschijnlijk de Hujaelle-Kents gesticht.

 17. Iva Cridell (1703-1769)

  Stichter van de Cridell-ur-Olyna-Kents, samen met Myja Olyna.

 18. Petriy Cylle (ca. 1685-1731)

  Stichter van de Kents rifo ef Slofaro.

 19. Ogrist Damc (1840 [Toleo]-1903 [Trendon])

  Bankier. Richtte samen met Crevo Teefyre-Blmt in 1882 de bank Damc & Teefyre-Blmt op. Toen beide bankiers in 1883 samen gingen wonen in een deftige villa in Trendon, ging al spoedig het gerucht dat er 'meer' was dan een zuiver zakelijke relatie. Gysela Quzoji-Hesmaniy heeft in haar proefschrift in 2003 aangetoond dat beide mannen inderdaad een homoseksuele relatie hadden. Zij kreeg voor haar onderzoek toegang tot de gemeentelijke archieven in Trendon waar een deel van de correspondentie tussen de twee heren wordt bewaard. Tussen de zakelijke stukken vond zij ook enkele liefdesbrieven (dit proefschrift is in 2004 in handelsvorm verschenen, onder de titel Bencers ur ef ekonomiy).

  Tine de Wit

  Zie Tine van Hout.

 20. Moffain Dentr-Vola (1932-....)

  Stichter van de Nutterkents.
  Was van 1986 t/m 1989 Minister van Onderwijs.

 21. Petriy Dirr-Deelff (1858-1937)

  Stichter van de Nalapnts-Kents.

 22. rmyll Doffiy-mirs (1723-1766)

  Stichter van de rmola-ef-Kles-Kents.

 23. Hydy Dnder (1941-....)

    

  Een van de laatste bewoners van het weeshuis in Hildi, dat in 1963 werd gesloten. In 1981 ontdekte hij het leegstaande instituut bij Bergosrt, en vatte het plan op om daar een badhuis van te maken. Anno 2006 is hij nog steeds de directeur van de badinrichting bij Bergosrt. (DOM 110/111)

  In 1983 staat Hydy Dnder de pers te woord; hij is serieus van plan om "iets" met het voormalige instituut te doen. Niemand wilde toen geloven dat het de dakloze 42 jaar oude wees zou lukken om een succesvol zakenman te worden.

 24. rvo Draheff (....-....)

  Werkloze metselaar, die samen met zijn eveneens werkloze collega Petriy Zlmen-Bala de winkel ntikmip ur Soza in Asjetto opende. De formule om twee producten te verkopen die geen enkele relatie met elkaar hebben (zoals oude boeken en worst) blijkt zeer succesvol te zijn. (ASJETTO.DOM)

 25. Merja Ef Agru-Sjeus* (ca. 1620-1669)

  Stichtster van de Merja-kaf-ef-Agru-Kents.

 26. Folyca Ef Gvrcer (1793-1858)

  Stichter van de Eestyna-Kents.

 27. Hne Ef Hupster (ca. 1410-ca. 1460)

  Vermoedelijke stichter van de Post-Kents.

 28. Stex Ef Kasser (1705-1774)

  Stichter van de Wegt-Cryrre-Kents.

 29. Victer Ef Kasser (ca. 1420-ca. 1480)

  Stichter van de Hekory-Kents.

 30. Justes Ef Ketter (1672-1753)

  Stichter van de Hajopaca-Kents.

 31. Elsa Ef Poensatjen* (1722-1799)

  Stichtster van de Kents furt Rommule.

 32. Promiy Ef Quista (1798-1853)

  Stichter van de Trme-Kents.

 33. Roemul Ef Quista* (ca. 1500-1577)

  Stichtster van de Quista-Roemul-Kents.

 34. Cryb Falo-Hss (1795-1865)

  Stichter van de Amekriy-Kents.

 35. Obn Farth-Fonsegg (1916-2001)

  Graanhandelaar; richtte samen met de ondernemer Sereg Rusen de fabriek Farth & Rusen op. In 1982 nam zijn zoon Moffain Farth-Rusen het bedrijf over.

 36. Gemell Fermylen* (ca. 1626-1705)

  Waarschijnlijke stichtster van de Enkroeff-Kents.

 37. Fryg Fes Ef Knurfel (1938-....)

  Stichter van de Fsrc-Kents.

 38. Michen Fijosiy (1835-1875)

  Stichter van de Fijosiy-Kents.

 39. Crle Flofari-Pott (ca. 1744-ca. 1810)

  Stichter van de Gizela-Kents.

 40. Slom Flomars-Pertres (1867-1934)

  Industrieel, oprichter van diverse bouwbedrijven en fabrieken van bouwmaterialen. Het huidige bedrijf ndul is de enige zaak die nog aan hem herinnert. Flomars gaf veel geld aan liefdadigheid, en daarmee runeerde hij uiteindelijk zijn bedrijven en zichzelf.

 41. Petriy Fmp (ca. 1545-1588)

  Stichter van de Fmp-Arjen-Kents, samen met Friyst Arjen-Jobffe.

 42. Fundran (1692-1775)

  Stichter van de Ynekoer-Kents.

 43. Ogrist Gajener (1968-....)

  Oprichter en directeur van de fabriek Ogrist Gajener TC in Sinto-Leraquen.

 44. Mefa Grenn-Hajde* (1900-1977)

  Was gemeenteambtenaar in Hoggebim. Samen met haar collega Lariy Kalc stak zij niet onder stoelen of banken hoe zij zich ergerden aan het slechte taalgebruik van de andere ambtenaren en hun onvermogen om een simpele brief te typen. Deze kritiek werd hun niet in dank afgenomen, met als gevolg dat zij hun ambtenarenbaan opzegden en besloten een opleidingsinstituut te beginnen voor secretaresses en typistes, waarbij ook de beginselen van de Spokaanse grammatica en spelling werden onderwezen. Dit instituut, Kalc & Grenn, is meer dan 50 jaar lang een begrip geweest, maar moest in 1988 zijn deuren sleuten omdat het niet de snelle ontwikkelingen van het moderne digitale tijdperk wist te volgen.

 45. Loma Gyr (1739-1798)

  Waarschijnlijke stichter van de Mjl-Kents.

 46. Mazu Hcer-Kiynes (ca. 1715-ca. 1775)

  Stichter van de Zutterseert-Kents.

 47. Que Halari-Neet (1910-1985)

  Eigenaar van een steengroeve in Amentlestu. In 1966 fuseerde zijn bedrijf met dat van Gabiy Mostam-Refsf, waardoor een van de grootste steengroeves in Spokani ontstond: MoHa TC.

 48. Hlstiy (ca. 1386-1457)

  Stichter van de Miltef-fes-Crana-Kents.

 49. Petriy Hrin (1823-1902)

  Stichter van de Hrin-Kents.

 50. Lerdu Hstf (1966-....)

  Oprichter van het restaurant Pale in het Moderne Museum van Asjetto. Burgemeester Huva Names-Sols heeft zich persoonlijk ingespannen om dit restaurant met deze uitstekende kok te openen.

 51. Clst Hecy (1654-1728)

  Stichter van de Pamiyraty-Kents.

 52. Iylmeene Heeder-ndunn* (1601-1656)

  Stichtster van de Hlda-Ecron-Kents.

 53. Moffain Heeder-Lopes (1960-....)

  Speculant in onroerend goed en oprichter/directeur van een onroerendgoedmaatschappij en een bouwbedrijf. Hij heeft onder meer de Heeder-toren in Br gebouwd, het hoogste gebouw van die stad. Hij is een nazaat van de bekende bankier Janos Heeder-Rkfr. Zit sinds 2012 in de politiek en werd in 2017 Kjelef van Plef.

 54. Janos Heeder-Rkfr (1836 [Hoggebim]-1919 [Hoggebim])

  Bankier. Richtte samen met Vinsenn Lnsmn in 1876 de bank Lnsmn & Heeder op.

 55. Oeve Heelda (1942-....)

  Oprichter en directeur van de drukkerij Heelda in Amahagge.

 56. Petriy Holare-Lofjec (1909-1990)

  Stichter van de Kgter-Kents.

 57. Lemb Hopiyf (1876-1942)

  Bekende Pegrevische industrieel. Zijn naam is voornamelijk verbonden aan de papierfabriek Zimb in Gralkrich, die hij samen met Zivver Neeferf-Iyndre oprichtte.

 58. Krle Hopiyf-Staliym (1879-1955)

  Begon in 1912 een drogisterij in Tunbas. Binnen 10 jaar had hij ook al winkels in Troebasrt, Lost, Mntariy en Jedenfals geopend. Bij zijn dood in 1955 liet hij een drogisterijketen met 56 winkels in 50 plaatsen na. Vanaf ongeveer 1935 verschijnt de naam Hosta voor zijn winkelketen; het is een samenvoeging van de eerste letters van zijn twee achternamen. Omstreeks 1924 was hij al zo vermogend dat hij het grote landhuis Sinto-Absta aan de oever van de Prek bij Jajes liet bouwen.

 59. Menerre Husof-Loma (1802-1878)

  Stichter van de Pirela-Moosa-Kents.

 60. Ora Huva-Fantin (1835 [Conityje]-1924 [New York])

  Dochter van een hoge legerofficier. Tijdens de kortstondge relatie die zij had met een rijke koopman raakte zij vertrouwd met succesvol zakendoen en voelde zij zich al spoedig thuis in de financile wereld in Hirdo. Voor zover bekend is zij de eerste vrouw in Spokani die het beroep van bankier uitoefent. Omstreeks 1919 (ze is dan al 84!) houdt ze de zakenwereld voor gezien en vertrekt ze met een half miljoen dollar naar New York waar ze haar laatste jaren verkwistend en losbandig slijt. Zie Gals Balynnadur-Zler.

 61. Klmen Hyfy (1722-1803)

  Stichter van de Iymper-Kents, samen met Merje Lo.

 62. Plefy lmensten Issa Nusa (1825-1902)

  Burggraaf en bankier. Richtte in 1865 de Amahagge Kafte-benc op.

 63. Krdes Itrzatreef Rifo Troef (1829-1896)

  Bankier. Richtte in 1874 de bank Benc Itrzatreef Rifo Troef op. Werd twee jaar voor zijn dood tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens fraude en oplichting, en is in de gevangenis van Amahagge gestorven (waarschijnlijk zelfmoord).

 64. Myzo Jque-Xmt (1544-1611)

  Stichter van de Ikoes-ef-Vildul-Kents.

 65. Jeely* (1851-1922)

  Stichtster van de Seplolo-Kents, samen met Bluta.

 66. Moffain Jolaiy-Gyrs (1761-1842)

  Stichter van de Kents tar Lr.

 67. Glo Jmer-Fens (1802-1876)

  Stichter van de Dserhille-Kents.

 68. Quny Jrhu-Fll (1802-1855)

  Stichter van de Grum-Hst-Kents.

 69. Lerdu Khysse (1601-1679)

  Stichter van de Zngiy-Kents.

 70. Lariy Kalc (1891-1953)

  Gemeenteambtenaar bij Hoggebim, samen met Mefa Grenn-Hajde oprichter van het instituut Kalc & Grenn.

 71. Krdes Krdes (1677-1765)

  Stichter van de Mliy-vildul-Kents.

 72. Otze Fjenne Keer (1867-1939)

  Industrieel. Oprichter van het containeroverslagbedrijf Coc (in 1909) in Amahagge. Neef van Fjenne Keer-Tanasatoriy.

 73. Fjenne Keer-Tanasatoriy (1871-1960)

  Industrieel. Oprichter van een fabriekje in Aflif waar het sigarettenmerk Keer werd geproduceerd (in 1914). Neef van Otza Fjenne Keer.

 74. Otze Fjenne Keer (1867-1939)

  Industrieel. Oprichter van het containeroverslagbedrijf Coc (in 1909) in Amahagge.

 75. Quzo Kelde-Mff (....-....)

  Initiatiefnemer voor de oprichting van de stichting Wencatos rifo Liftkar Arnkanolacs.

 76. Mndyra Kohylle (1741-1810)

  Stichter van de Alerbx-Kents.

 77. Dysse Kolra-Mue (1821-1903)

  Stichter van de Kents rifo ef Vildul.

 78. Flajc Komyra-Vildul (ca. 1700-ca. 1760)

  Stichter van de Kents rifo Lndy.

 79. Maliyster Konne (1801-1858)

  Stichter van de Vrmiy-Kents.

 80. Elsa Korelli-Haga* (1952-....)

  (Trofy, 2002)

    

  Ze begon haar carrire als cafhoudster in Komy, daarna maakte ze naam als schrijfster van kookboeken, en in 1990 begon ze het gastronomische restaurant Ef Dur cs ("De Drie Eiken") in Trofy, dat tegenwoordig een van de beroemdste eetgelegenheden van Spokani is. Het 10-jarig bestaan in 2000 werd op grootse wijze gevierd, en Trofy is van de ene dag op de andere opgewaardeerd van achterlijk provinciestadje in het zuiden tot gastronomisch bolwerk "waar heel Spokani een voorbeeld aan kan nemen", aldus het commentaar in het dagblad de Amagene. In 1987 richtte ze in Gr de Stichting ter Bevordering van de Kookkunst op; ze was er korte tijd voorzitster van, maar voelde zich toch meer thuis op het zuidelijke eiland Lomky. (ASJETTO.DOM)

 81. Janos-Kerfes Kriy-Forsater (1903-1989)

  Nam in 1925 de winkel met huishoudelijke producten van zijn vader in Liyrotyka over. Opende in 1930 een meubelzaak in Hoggebim. Combineerde huishoudelijke producten en meubels in beide zaken in 1939. Ging in deze zaken in 1943 ook speelgoed verkopen. Uiteindelijk bezat hij omstreeks 1960 zeven winkels met een dermate uitgebreid aanbod dat we van "warenhuizen" kunnen spreken. Vanaf ca. 1970 zijn de warenhuizen van Kriy een begrip in het hele land.

 82. Miko Kruna-Jst (1928-1991)

  Stichter van de Vila Nova-Kents.

  Petrus Rifo Kurriy

  Zie Petrus Rifo Kurriy.

 83. Vinsenn Lnsmn (1825 [Liyrotyka]-1900 [Liyrotyka])

  Bankier. Zijn grootvader (Vincent Landsman) behoorde tot de gemeenschap van Hollandse kooplui die halverwege de 18e eeuw in Liyrotyka woonden. Zie Janos Heeder-Rkfr.

 84. Maless Laperiy (1961-....)

  Oprichter en directeur van de investerings- en onroerendgoedmaatschappij Key Build in Hirdo (in 1995).

 85. Matest Lanes-Yqufjen (1921-1992)

  Stichtte in 1950 de verffabriek Lanes in Kanea. Kocht in 1968 het verwaarloosde kasteeltje Loroeg Seert in Lor en richtte dat in als "vakantiehuis" voor terminale kankerpatinten.

 86. Amest Leeserf (1875-1915)

  Stichtte in 1912 de bierbrouwerij Leeserf in Aflif.

 87. Gyrs Leesy-Lace (1881 [Luben]-1958 [Zrich])

  Bankier. Richtte in 1914 de bank Leesy-Lace-Benc op.

 88. Mike Leje-Mipermen (1945-2004)

  Stichter van de Liger-Kents.

 89. Qurt Lerdu-Hness (1704-1746)

  Stichter van de apiy-Lerdu-Kents, samen met Suche apiy-Ryter.

 90. Zyniy Lonaka-Quts (1794-1885)

  Stichter van de Kents furt Msyll.

 91. Merje Lo* (1731-1785)

  Stichtster van de Iymper-Kents, samen met Klmen Hyfy.

 92. Lotfrandera (1451-1513)

  Stichter van de Lotnummadn-Kents.

 93. Quly Luft Erget* (1431-1472)

  Stichtster van de Woenakbo-Kents.

 94. Matest Lunen-ndunn (1859-1933)

  Oprichter van de zinkfabriek Lunpr.

 95. Cales Mclajoh (ca. 1580-1602)

  Stichter van de Japriy-Kents.

 96. George McLowen (1946-1979)

  Stichter van de Ziyxter-Kents.

 97. Peoll Meertiy-Uiresa (1800-1869)

  Stichter van de Eon-Qundra-Kents.

 98. Petriy Melbech (1510-1589)

  Stichter van de Melbech-Kents.

 99. Hla Merbiyts-Tper (1899-1964)

  Oprichter van de busonderneming Merbiyts-gerlas in Trendon; zie bestand Buslijnen.

 100. Sidn Mesdul-Rifo Opper (....-....)

  Oprichter van de gelijknamige rederij in Aflif; zie Njebopiy-buro Sidn Mesdul-Rifo Opper in bestand Rederijen.

 101. Petriy Mikkon-Zjc (1846-1924)

  Stichter van de Ugoriy-Kents.

 102. Geeneg Mistr-Oqula (1846-1935)

  Van huis uit smid; richtte samen met de ondernemer Sulf Segt-Hypa in 1902 de ijzergieterij Mistr & Segt in Knolbol op. Zijn broer, ingenieur Moffain Mistr-Oqula heeft de fabriekshal ontworpen.

 103. Ber Moffain-Cosenn (1799-1872)

  Stichter van de Spits-Kents.

 104. Molliy (ca. 1500-ca. 1560)

  Stichter van de Fentiy-Trus-Kents.

 105. Elsa Mntare* (1774-1837)

  Stichtster van de Crelco-Zeruzze-Kents.

 106. Gabiy Mostam-Refsf (1914-1987)

  Eigenaar van een steengroeve in Amentlestu. In 1966 fuseerde zijn bedrijf met dat van Que Halari-Neet, waardoor een van de grootste steengroeves in Spokani ontstond: MoHa TC.

 107. Petriy Ngalim-Flerc (1961-....)

  Oprichter van de camping Ngalim op Garos.

 108. Dysse Nnkiy-Vl (1941-2015)

  Stichter van de Zutterkents-2.

 109. Moffain Neeato (ca. 1725-1765)

  Stichter van de Neeato-Kents.

 110. Zivver Neeferf-Iyndre (1881-1952)

  Bekende Pegrevische industrieel. Zijn naam is voornamelijk verbonden aan twee grote industrien: de papierfabriek Zimb in Gralkrich (samen met Lemb Hopiyf in 1919 opgericht) en de chocoladefabriek Zinka in Br (samen met Rnka apiy-Comura in 1925 opgericht).

 111. Herneg Nolec-Kist (1918-1986)

  Oprichter van het transportbedrijf Herneg Nolec-Kist in Fonist. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 112. Gizell Nnga-Mendoriy (1917-1985)

  Oprichter in 1950 van een chemische fabriek in Tanburo, die in 1982 fuseerde met het bedrijf van Noliyf Parselmiy. Het nieuwe bedrijf ging verder onder de naam Nnga & Parselmiy. In 1995 betrok de fabriek een grote locatie op het industrieterrein van Tanburo en veranderde toen de naam in Npar.

 113. Nuchyre* (ca. 1230-ca. 1290)

  Stichtster van de Nequrre-wuma-Kents en Nequrre-rng-Kents.

 114. Myja Olyna* (1710-1752)

  Stichtster van de Cridell-ur-Olyna-Kents, samen met Iva Cridell.

 115. Pyra Ozzpiyle (1929-1978)

  Stichter van de Quft-Kents.

 116. Noliyf Parselmiy (1920-1999)

  Oprichter in 1956 van een chemische fabriek in Tanburo, die in 1982 fuseerde met het bedrijf van Gizell Nnga-Mendoriy. Het nieuwe bedrijf ging verder onder de naam Nnga & Parselmiy. In 1995 betrok de fabriek een grote locatie op het industrieterrein van Tanburo en veranderde toen de naam in Npar.

 117. Lyda Prtell* (1870-1934)

  Stichtster van de Zumota-Kents.

 118. Piytriy Peeniy (1867-1933)

  Industrieel; een van de oprichters van de spoorwegmaterieelfabriek R&P&A in Hoggebim.

 119. Kjobee Pelger-Hls (1914-1987)

  Begon als wagenmaker, begon in 1941 kolenwagens voor de mijnbouwindustrie te bouwen en ging vanaf ca. 1960 ook spoorwegwagons reviseren en onderhouden. Toen zijn zoon Wesi Pelger-Toriym het bedrijf in 1976 overnam, stopte hij met de bouw van wagons en werden revisie en onderhoud de belangrijkste werkzaamheden. Zie ook het bedrijf Pelger-Hls.

 120. Wesi Pelger-Toriym (1943-....)

  Zoon van Kjobee Pelger-Hls.

 121. Hilta Pells-Krodur* (1874-1947)

  Oprichtster van de chemische fabriek Pells in Amahagge. Haar zoon had scheikunde gestudeerd en promoveerde in 1933. Haar man was door allerlei vage handel zeer vermogend en zijzelf had grote bestuurlijke en administratieve kwaliteiten. De combinatie van deze drie specialismen leidde tot de oprichting van een chemisch bedrijf in 1936.

 122. Quny Perdu (....-....)

  Oprichter van de grote schrijfwarenfabriek Perdu in Kurriy.

 123. Tiffian Prnaka (1841-1917)

  Oprichter van de zinkmijn Lunpr.

 124. Petrus Rifo Kurriy (ca. 1490-1533)

  Zoon van een smid uit Kurriy. Heeft in 1523 het Kasser-klooster gesticht. Is in 1533 door een bende struikrovers vermoord. Zie verder De stad Kurriy. (DOM 97-98)

 125. Dysse Plaft-Mender (....-....)

  Oprichter en eigenaar van een bekende restaurantketen.

 126. Heles Pmjne-Lerdu (1821-1871)

  Stichter van de Cal-Kents.

 127. Lerdu Pra (1877-1946)

  Enig kind van een arme boer. Begon in 1902 in Aflif met een smederij waar hij schoppen, ploegen en andere eenvoudige landbouwwerktuigen vervaardigde. Al spoedig breidde hij uit en ging hij steeds ingewikkelder machines bouwen. Momenteel is het bedrijf Pra de enige fabrikant in Spokani van geavanceerde landbouwmachines.

 128. Moffain Plf (ca. 1390-ca. 1455)

  Stichter van de Crgt-Plf-Kents.

 129. Fecyrre Qu (ca. 1610-1681)

  Stichter van de Tellefte-Kents.

 130. Friyst Quela (1929-1999)

  Stichter van de Koern-mn-Kents.

 131. Ryfyf Quista (1800-1865)

  Stichter van de Krufelgt-Kents.

 132. Marazze Qull (1698-1757)

  Stichter van de Gturc-Kents.

 133. Rins Qurbjent (1903-1972)

  Oprichter van de gelijknamige paardenfokkerij in Opjevu.

 134. Zreef Qurharrt (1615-1681)

  Ergynne-filosoof en stichter van de Qurharrt-Kents. Zie ook Bestand Godsdienst (Qurharrt-rytos).

 135. Sidn Qurten (1811 [Doder-srt, gem. Xemn]-1873 [Amahagge])

  Bankier. Zie Gals Balynnadur-Zler.

 136. Firm Rames Zjae-Roem (1781 [Gr]-1847 [Hoggebim])

  Jonkheer en bankier. Richtte samen met Lesse Tja Henna-Kerans ur Kerans in 1823 de bank Tja Henna & Rames Zjae op. Dit is een van de oudste banken van het land.

 137. Raverden (1733-ca. 1800)

  Stichter van de Kents tar ef Plezuvytys rifo Lajate.

 138. Leger Remste-Tgerate (1911-1989)

  Oprichter van de snoepgoedfabriek Remste-Tgerate TC in Br.

 139. Moffain Rifo mquff (ca. 1700-1772)

  Stichter van de mquff-Kents.

 140. Lerdu Rifo Berfytu (1704-1775)

  Stichter van de Berfytu-Kents.

 141. Plfiy Rifo Di-Keltiy (1921-1996)

  Oprichter en directeur van een kolenmijn in de gemeente Jareuc. Na zijn dood hebben zijn twee zoons het bedrijf voortgezet.

 142. Moffain Rifo Ef Dis (1655-1734)

  Stichter van de Kents rifo Pejo ur Pano.

 143. Olyna Rifo Ef Hynne* (1602-1676)

  Stichtster van de Ef Urpja-Kents.

 144. Lerdu Rifo Ef Plaju (ca. 1420-ca. 1460)

  Stichter van de Yla-Meen-Kents en Yla-Teujan-Kents.

 145. Janes Rifo Ef Vildul-Segt (1906-1989)

  Oprichter van een grote zaak voor audiovisuele en huishoudelijke apparaten in Hirdo.

 146. Maless Rifo Zpsz (ca. 1250-ca. 1300)

  Stichter van de Kents rifo Zps-ketters.

 147. Uder Riynek (....-....)

  Oprichter porseleinfabriek. (ST-HER.DOM)

 148. Sereg Rusen (1919-2002)

  Directeur van twee grote zuivelfabrieken; richtte samen met de graanhandelaar Obn Farth-Fonsegg de fabriek Farth & Rusen op. In 1982 nam zijn schoonzoon Moffain Farth-Rusen het bedrijf over.

 149. Krle Rusen-Vleys (1861-1932)

  Industrieel; een van de oprichters van de spoorwegmaterieelfabriek R&P&A in Hoggebim.

 150. Rnka apiy-Comura* (1883-1961)

  Dochter van een cacao- en koffiehandelaar. Erfde in 1923 na de dood van haar vader een vermogen dat voor het grootste deel gebruikt werd voor de oprichting van de chocoladefabriek Zinka in Br, waarbij ook de Pegrevische industrieel Zivver Neeferf-Iyndre betrokken was.
  .-C. is een nazaat van Suche apiy-Ryter, de stichter van een commune.

 151. Suche apiy-Ryter (1702-1766)

  Stichter van de apiy-Lerdu-Kents, samen met Qurt Lerdu-Hness.

 152. Petriy ator-Hss (ca. 1705-1766)

  Stichter van de Korda-Vender-Kents.

 153. Carua Seeteffe-Molehhe (1936-....)

  Bedreef tot 1999 samen met haar man Moffain het restaurant Ef Ecronaror Huron in Blort. Voordat zij in 1966 met Moffain trouwde, heette ze Carua Molehhe-Mff, en onder die naam is zij bekend als kokkin in het koninklijk paleis.

 154. Moffain Seeteffe-Molehhe (1934-....)

  Bedreef tot 1999 samen met zijn vrouw Carua het restaurant Ef Ecronaror Huron in Blort.

 155. Sulf Segt-Hypa (1844-1912)

  Zakenman; richtte samen met de smid Geeneg Mistr-Oqula in 1902 de ijzergieterij Mistr & Segt in Knolbol op.

 156. Kpiyf Sinto-Fala (ca. 1490-ca. 1555)

  Stichter van de Kpiyf-ef-Klarbr-Kents en Kpiyf-ef-Prusot-Kents.

 157. Jn Sinto-Vildul (ca. 1600-ca. 1670)

  Stichter van de Cltehynne-Kents.

 158. Justes Six (ca. 1260-ca. 1310)

  Waarschijnlijke stichter van de Ef Blof-rifo-Justes-Kents.

 159. Crena Sprns-Mender* (1944-....)

  Oprichtster van de Tarres.

 160. Michael Starnberger (1949-....)

  Stichter van de Unser Wunsch-Kents.

 161. Moffain Stoot-Kulle (1937-....)

  Oprichter van de gelijknamige busonderneming in Ozaneto a/e Prek; zie Stoot-Kulle TC in bestand Buslijnen.

 162. Styna (ca. 1587-ca. 1664)

  Stichter van de Vildul-Kents furt ef Luna.

 163. Elsine Tallamen* (1911-1993)

  Eigenaresse van het caf Hs Elsine. Ze heeft tot haar dood achter de tap gestaan. Vervolgens nam haar dochter de zaak over, die ook Elsine heet.

 164. Elsine Tallamen* (1943-....)

  Eigenaresse van het caf Hs Elsine. Ze volgde haar moeder in 1993 op, die ook Elsine heette.

 165. Moffain Tneess-Cvrf (1875-1946)

  Oprichter van het bouwbedrijf Tneess in Xemn. Zijn zoon Fpsiy Tneess-Draheff nam in 1936 het bedrijf over.

 166. Lariyg Tnsac (1971-....)

  Oprichter en eigenaar van het adviesbureau Tnsac Glfiy-tviseros, gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven die in financile problemen zitten. Het bureau staat niet goed aangeschreven en begin 2017 is Lariyg Tnsac veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden wegens fraude en oplichting. Zie ook het artikel in de Amagene .

 167. Mrje Taris-Hone* (1946-....)

  Stichtster van de Sentrukents.

 168. Crevo Teefyre-Blmt (1838 [ac]-1912 [Trendon])

  Bankier. Zie Ogrist Damc.

 169. Meate Thor Gyvryll* (1702-1766)

  Stichtster van de Fleer-Kents.

 170. Valgja Thyss-Suggee* (ca. 1846-1904)

  Stichtster van de Plechor-Kents.

 171. Lesse Tja Henna-Kerans ur Kerans (1773 [d. Hogorit Kerans]-1836 [d. Hogorit Kerans])

  Baron en bankier. Eigenaar van het landgoed Hogorit Kerans. Zie Firm Rames Zjae-Roem.

 172. Ysjeg Tjprgy (1826 [Garos]-1877 [Eeneteree])

  Bankier. Zie Gals Balynnadur-Zler.

 173. Moffain Trecha-Moffain (ca. 1600-1681)

  Stichter van de Trecha-Moffain-Kents.

 174. Javln Troef-Vogily (1909-1975)

  Stichter van de Wefotkents.

 175. Mrje Troef-Vogily* (1912-1975)

  Stichtster van de Wefotkents.

 176. Afrec Troftam (1900-1970)

  Richtte in 1939 samen met zijn tweelingbroer Lofjec Troftam het bedrijf Troftam in Clat op. Hier worden producten van (al dan niet geplastificeerd) metaaldraad vervaardigd. In 1969 hebben de broers zich teruggetrokken uit het bedrijf, en werd het verder geleid door de enige zoon van Afrec en de enige dochter van Lofjec, die, naar beweerd wordt, een incestueuze verhouding hebben, maar waar niemand in Clat zich om bekommert omdat vrijwel iedereen in het stadje economisch afhankelijk is van dit bedrijf.
  Beide broers kwamen gelijktijdig om het leven toen hun sportvliegtuigje in de winter van 1970 in de mist tegen hoogspanningsleidingen bij het dorp Luben-Zalas te pletter vloog. Op hun gemeenschappelijke graf staat de tekst: Perdrs poiro kaf ef feri-drat. Perdrs doeeto kaf ef cupra-drat. ("Beiden leefden van het ijzerdraad. Beiden stierven van/op het koperdraad." Dit is feitelijk onjuist, want de hoogspanningsleidingen waren van aluminium vervaardigd!).

 177. Lofjec Troftam (1900-1970)

  Zie Afrec Troftam.

 178. Dysse Tper (1854-1912)

  Stichter van de Tper-Kents.

 179. Petriy Umoet (1854-1924)

  Oprichter en directeur van de spoorwegmaatschappij Pegrefyte Arnkas, die voornamelijk in het woeste Kulano-gebergte op centraal Liftka opereerde. Umoet bleef directeur tot aan zijn dood in 1924.

 180. Petriy ndarjenn Furrs-Pacs (1950-....)

  Baron. Oprichter en eigenaar van de gerenommeerde herenkledingzaak Petriy in Hoggebim.

 181. Urbanus (ca. 1450-1516)

  Stichter van Sinto-Urba-klooster. (YRCO.DOM)

 182. Tine van Hout* (1942-2007)

  Nederlandse kunstenares. Vestigde zich als Tine de Wit in 1974 in Sinto-Alycro-Poniy, waar zij de galerie Rrra Tine de Wit oprichtte. Omstreeks 1986 wilde zij niet meer de naam van haar ex-man dragen en koos ze weer voor haar eigen naam Tine van Hout. De galerie ging toen eveneens Rrra Tine van Hout heten. Haar dochter Fleur van Hout heeft de galerie in 2007 overgenomen. (UIS)

 183. esse Varyh (ca. 1620-1674)

  Stichter van de Jepp-Kents en de Teneera-Kents.

 184. Jeanpaul Vaulaine (1906-1983)

  Stichter van de Jeanpaul-Kents.

 185. Roemul Vnor* (1841-1903)

  Haar vader was boekdrukker, en met zijn hulp richtte zij in 1866 een boekbindersbedrijf op, tegenwoordig bekend onder de naam Vnor-nats.

 186. Moffain Vul (ca. 1660-ca. 1715)

  Vermoedelijke stichter van de Xmpora-Kents.

 187. Yloje Weert* (1702-1767)

  Stichtster van de Mora-Zjoba-Kents.

 188. Vikter Xarfylle (1903-1968)

  Stichter van de Xarfylle-Kents.

 189. Tiffian Xrmenn-Geder (....-....)

  Directeur van een aantal steengroeven bij X jf Prusots.

 190. Polle Xers-Fgee (1826-1879)

  Stichter van de Cjoef-Kents.

 191. Lfer reesty-Qunt (1823-1898)

  Stichter van de reesty-Qunt-Kents.

 192. Petriy Zaferr (1562-1630)

  Stichter van de bro-Kents.

 193. Petriy Zagy-Zoega (1894-1965)

  Stichter van de Lehortiy-Zagy-Kents.

 194. Petriy Zlmen-Bala (....-....)

  Werkloze metselaar, die samen met zijn eveneens werkloze collega rvo Draheff de winkel ntikmip ur Soza in Asjetto opende. De formule om twee producten te verkopen die geen enkele relatie met elkaar hebben (zoals oude boeken en worst) blijkt zeer succesvol te zijn. (ASJETTO.DOM)

 195. Hyenecce Zebbeve (ca. 1230-1281)

  Stichter van de Lotndrynne-Kents.

 196. Zjurre (ca. 1250-ca. 1300)

  Stichter van de Zjurre-Kents.

 197. Irtava Zps* (ca. 1400-1461)

  Stichtster van de Bstuma-Kents en de Opperseert-Kents.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 14 jun 1999

jaartallen - JAARTALL.HTM