Spokanisch Archief

PERSONEN: politiek
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen Politiek

 
 

Bestandsgroep
Adel • Beeldende kunst • Bestuur • Creatief beroep •
Geestelijkheid • Koninklijk personeel • Leger + Politie •
Literatuur • Media • Overig • Politiek • Stichten + Oprichten •
Theater • Vorsten + Familie • Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Zie ook het hulpbestand poljaren.doc waarin de levensjaren van de politici staan gerangschikt.

Onder "politici" verstaan we ministers, hoofden van eilanden en districten, burgemeesters en alle andere personen die een openbare functie bekleden met een vastgestelde termijn. Ook adviseurs van het staatshoofd, bestuurders van politieke partijen en dergelijke worden tot de politici gerekend.
Onder de namen volgen de data met de politieke functies. Mocht iemand ook andere (niet-politieke) bezigheden (gehad) hebben, zoals journalist of wetenschapper, dan is hij/zij ook in het desbetreffende bestand opgenomen.
Achter de jaartallen staat tussen rechte haken de politieke partij waartoe de persoon behoort/behoorde.

Sommige personen hebben iets gepubliceerd. Gebruikte codes:

RA  rapport

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam van Bakel staat onder de V.  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Āgen Achumm-Debando* (1945-20.07.2006) [DeF]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Ontwikkeling
  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Gezondheid
  1995-1997 - Kjelef van Munt
  2004-2006 - Voorzitter Zāmporementec
  Is 20 juli 2006 geheel onverwacht aan een hartstilstand overleden.

 2. Irenn Adolent-Sinto-Trofi* (1951-....) [AZR]

  1995-1997 - Mejōje van Tigof
  1997-2000 - Voorzitter van de Aquonda Zampōr-Ratt
  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Tourisme en Recreatie

 3. Moffain Alicropa (1929-2002) [SAP]

  13.07.1974-12.07.1984 - Minister van Wetenschap en Kunst
  1985-1995 - Directeur van de Economische Landscommissie (EŠC)
  Genoemd in de Amagene .

 4. Lerf Ālmer-Durain (1960-....) [CSP]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Litii
  2011-2019 - Beltstamelef voor Litii

 5. Lerdu Alorje-Palynne (1970-....) [DeF]

  15.07.2002-22.04.2005 - Minister van Economie
  feb. 2013-.... - Waarnemend burgemeester van Tul’nn (nadat Bryget Elbaros-Jobōffe is opgestapt).

 6. Pōlfer Āndunn-Ef Poiros (1950-....) [CSP]

  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Gezondheid
  2005-2009 - Kjelef van Neze

 7. Vala Ānker-Ef Opper* (1936-2000) [CSP]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Handel

 8. Tyca Annderen-Otaniy (1947-2011) [CSP]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Neno

 9. Jāndra Antiganee (1947-....) [SAP]

  1985-1987 - Kjelef van Jelafo
  1993-1995 - Kjelef van Jelafo

 10. Huva Appel (1952-....) [CSP]

  1989-1993 - Stamelef voor Tigof
  2001-2005 - Stamelef voor Tigof
  2007-2015 - Beltstamelef voor Flenazjekk

 11. Husse Aquberrte (1963-....) [GeRi]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Milieu en Natuur
  1995-1997 - Kjelef van Ben
  2003-2009 - Mejōje van Garos

 12. Kerrdiyf Aragōrn-Liyrka (1959-....) [AZR]

  1995-2007 - Beltstamelef voor Flenazjekk
  2008-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 13. Fyffe Ārdures-Fonsegg (1948-2004) [AZR]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Litii

 14. Jules Arjen (1945-2012) [AZR]

  1993-1997 - Stamelef voor Berref

 15. Erfyn Arjen-Arjen* (1956-....) [DeF]

  1997-2001 - Kjelef van Ziyp

 16. Milas Asjettor-Ochā* (1974-....) [CSP]

  2003-2005 - Kjelef van Flenazjekk
  2015-2019 - Beltstamelef voor Neno

 17. Myzo Astrite-Melger (1932-2010) [DeF]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Verkeer

 18. Nyjā Astrite-Š’ff* (1957-2012) [AZR]

  2001-2009 - Stamelef voor Lomky


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 19. Moffain Bāldriy-Rifo Ef Ses (1941-....) [DeF]

  13.07.1998-14.07.2002 - Minister van Economie
  15.07.2002-22.04.2005 - Minister van Financiėn

    

   

  Januari 2001.
  De minister van Economie wordt hier "betrapt" bij het schilderen van zijn zomerhuisje bij het dorpje Kochāg.

 20. Cruss Bāljer-Oftehynne* (1946-2010) [CSP]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Buitenlandse Zaken
  12.07.1994-11.07.2006 - Minister van Ontwikkeling

 21. Lerdu Bartmān-Mānderfit* (1937-2009) [SAP]

  1985-1991 - Kjelef van Renō

 22. Jānes Bavān-Ofenhefer (1924-1995) [SAP]

  14.07.1970-22.09.1972 - Minister van Binnenlandse Zaken
  Moest aftreden wegens het medicijnproeven-schandaal in Ies. Zie opvolger Gāres Dapozes.

 23. Crevo Beeckbergh (1946-....) [GeRi]

  1982-1991 - Voorzitter van de Generāl Riffek
  1995-1999 - Mejōje van Teujan

 24. Nest Beelmānt (1933-2001) [SAP]

  1976-1984 - Voorzitter Zāmporementec
  1987-1991 - Beltstamelef voor Neno

 25. Neemt Bellart (1964-....) [AZR]

  2003-2009 - Kjelef van Bloi

 26. Hānis Beneficiara-Gōp (....-....) [AZR]

  1981-1990 - Hoofd van de afdeling Culturele Zaken op het Spokanische Consulaat in Amsterdam.

 27. Flore Bertōldi (1965-....) [LiZa]

  2007-.... - Burgemeester van Minde

 28. Hysa Bertōldi-Hecc (1961-....) [CSP]

  15.07.2002-11.07.2006 - Minister van Land- en bosbouw
  2007-2017 - Voorzitter van de Cōnservateff Stat-Party
  2017-2021 - Mejōje van Teujan

 29. Xām Bilardo-Kwānt* (1926-2005) [AZR]

  1985-1989 - Kjelef van Plefō

 30. Lerfa Blaaf* (1952-....) [SAP]

  1988-1992 - Voorzitter van de Sošalistise Aquonda Party
  12.07.1994-14.07.2002 - Minister van Toerisme en Recreatie
  2003-.... - Voorzitter van Focus.

 31. Olm Blafūs-Noquss (1941-2000) [DeF]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Binnenlandse Zaken

 32. Herriy Blerdenert-Olevy (1959-....) [CSP]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Bloi
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister van Onderwijs

 33. Marys Bliyrstry-Platt (1891-1944) [CSP]

  1935-1944 - Burgemeester van Milbo
  Kwam in de winter van 1944 bij een auto-ongeluk om het leven.

 34. Verass Blocriy-Melger* (1951-....) [DeF]

  1985-1987 - Mejōje van Liftka
  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Gezondheid
  2005-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid). Haar portefeuille is onder meer Mensenrechten.

 35. Lex Bloes-Brysa (1944-2020) [DeF]

  1997-2001 - Kjelef van Jelafo
  15.07.2002-11.07.2006 - Minister van Algemene Zaken

 36. Petriy Blof (1920-1992) [CSP]

  13.07.1958-08.11.1963 - Minister van Sociale Zaken
  Moest toen aftreden wegens ..???.. en werd opgevolgd door Lerdu Fürth.

 37. Lerdu Blotter (1946-....) [AZR]

  1995-1999 - Beltstamelef voor Ales
  1999-2007 - Beltstamelef voor Jelafo
  2007-2015 - Beltstamelef voor Ben

 38. Moffain Blotter-Romain (1960-26.11.2003) [DeF]

  2003 - Kjelef van Jelafo
  Kwam op 26.11.03 bij een auto-ongeluk om het leven; hij was nog maar enkele maanden Kjelef. Is per 28.11.03 opgevolgd door Clemens Pergola.

 39. Gezulo Boef-Albes (1954-2004) [AZR]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Munt

 40. Gyder Boesh-Deelff (1969-2002) [AZR]

  1991-1993 - Mejōje van Teujan

 41. Olyna Boesh-Vever* (1942-2008) [AZR]

  1983-1985 - Kjelef van Neze

 42. Dorothea Bosch-Rifo Hirdo* (....-....)

  1997-2011- Medewerkster Nederlandse consulaat in Hoggebim

 43. Kula Botriy-Cōlmen (1950-....) [DeF]

  1997-2005 - Stamelef voor Liftka

 44. Molle Botriy-Pasostiy (1951-....) [AZR]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Volkshuisvesting
  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Ruimtelijke Ordening

 45. Henec Botriy-Pull (1937-2009) [DeF]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Economie

 46. Willem Bozeman (....-....)

  1998-2011 - Plaatsvervangend Chef de Poste, Nederlandse ambassade in Hirdo

 47. Dorothy Bricks (1969-....)

  06.09.2013-20.1.2017 - Amerikaans ambassadeur in Hirdo. Een Democraat, aangesteld door president Obama, die hoopte dat deze vrouw de relatie tussen Spokaniė en Amerika weer kon herstellen. Ze volgde Brian Reddenhurst op, maar is per 20.01.2017 door Trump teruggehaald naar Amerika.

 48. Philip Brins (1954-....)

  Sinds 2013 topdiplomaat op de Amerikaanse ambassade in Hirdo. Heeft onduidelijke contacten met de Amerikaanse zakenman Gregg Lefaber en de Russische ambassadeur Onisim Solovjov.

 49. Quly Brokjiys* (1944-....) [GeRi]

  1983-1985 - Wethouder van Energie en Communicatie in Amahagge

 50. Clāst Brujeer-Atelva (1901-1972) [JoZa]

  11.07.1950-10.07.1954 - Minister van Landbouw
  Zie groepsfoto "Gewichtig bezoek bij Kūrānien".

 51. Iylle Brūnk-Weesel* (1934-2018) [CSP]

  1983-1985 - Mejōje van Lomky

 52. Lerdu Būlfer-Zjōc (1941-2000) [SAP]

  1975-1984 - Burgemeester van Blort
  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Voedselvoorziening

 53. Zāfte Bulger-Ÿriymme (1959-....) [AZR]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Ben
  12.07.2006-.... - Minister van Financiėn
  Vormde in de regeerperiode 2014-2018 samen met Vikter Oemāve-Mesādul (minister-president), Lisa Gonzales-Pārtell (Justitie) en Moffain Crympāf Hueste-Halāf Ur Steen (Defensie) de zogenoemde "harde LiZa-kern", hoewel Zāfte Bulger zelf tot de AZR behoort.

    

   

  Maart 2008
  Tijdens een raadsvergadering. "Een streng maar rechtvaardig man die bij meer informele gelegenheden uiterst joviaal kan overkomen", zo typeerde zijn chauffeur hem ooit.

  Genoemd in de Amagene .

 54. Mitja Būst-Agerer* (1947-....) [SAP]

  13.07.1998-11.07.2006 - Minister van Communicatie en Voorlichting
  Zie ook het titelblad van Terrats.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 55. Lorysse Cāfrās-Ef Agru (1939-2015) [AZR]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Litii

 56. Peoll Calafiy-Hestiy (1914-1985) [AZR]

  14.07.1966-12.07.1970 - Minister van Financiėn

 57. Kryna Cales-Palin* (1966-....) [SAP]

  2011-2015 - Beltstamelef voor Plefō

 58. Leger Cālm Hufy (1939-1999) [DeF]

  1989-1991 - Kjelef van Jelafo

 59. Lerdu-Ōrs Cālmer-Chyss (1948-....) [AZR]

  1997-1999 - Kjelef van Flāp

 60. Ymper Cālmer-Ef Wopster (1941-2002) [CSP]

  1993-1997 - Stamelef voor Liftka

 61. Irva Cālstef-Eftarane* (1944-2012) [SAP]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Ziyp

 62. Dāne Cālstef-Greńg (1945-....) [CSP]

  1985-1993 - Stamelef voor Berref
  2001-2009 - Stamelef voor Berref

 63. Grytt Camyra-Moffayn* (1950-....) [SAP]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Munt
  2001-2003 - Mejōje van Tigof
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Onderwijs, Wetenschap en Kunst
  Genoemd in de Amagene .

 64. Modesta Cāpitana-Nōck* (1977-....) [CSP]

  2013-2021 - Mejōje van Br’r

 65. Maliyster Cārderame-Halāf Ur Steen (1941-....) [CSP]

  12.07.1994-14.07.2002 - Minister van Land- en bosbouw
  Hij is ridder, maar heeft ervoor gekozen om zijn adellijke naam als 2e naam te gebruiken)

 66. Wales Cārderame-Hylah (1939-2017) [AZR]

  1983-1985 - Kjelef van Munt
  1987-1995 - Burgemeester van Hirdo

 67. Jāndra Carell (1980-....) [LiZa]

  2017-2021 - Kjelef van Munt

 68. Kreehé Cārfryll-Maravyll* (1967-....) [SAP]

  2003-2005 - Mejōje van Lomky
  2009-2013 - Mejōje van Lomky
  2016-.... - Voorzitter van de Sošalistise Aquonda Party

 69. Gest Cārrdelen-Lisacao (1942-....) [GeRi]

  1985-1991 - Mejōje van Garos
  1995-1997 - Mejōje van Garos

 70. Justes Cārrdev’n (1943-....) [CSP]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Renō
  2003-2015 - Beltstamelef voor Renō

 71. Holiy Cāsserdem-Otaniy (1929-2013) [CSP]

  1985-1991 - Mejōje van Lomky

 72. Heef Cats-Sevyla (1951-....) [SAP]

  1997-2001 - Mejōje van Berref

 73. Juliy Celdarās* (1978-....) [Mes]

  2009-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)
  12.07.2014-07.02.2017 - Minister van Onderwijs, Wetenschap en Kunst
  Vertrok per 7 februari 2017 omdat zij zich niet kon verenigen met de neoliberale dominantie van de laatste coalitie. Haar plaats is per 15 februari 2017 ingenomen door Fernent Spokā-Ijirr van de CSP.
  Genoemd in de Amagene .

 74. Piga Cervell* (1914-1986)

  1957-1966 - Afgevaardigde van Berref
  Raakte halverwege de jaren 60 in opspraak omdat ze te intiem met het koninklijk huis omging en zodoende haar onpartijdigheid op het spel zette. Moest daarom in 1966 aftreden.
  Zie groepsfoto "Familieportret Huron III".

 75. Corina Chafe-Operhenyll* (1973-....) [LiZa]

  2007-.... - Consylater in Berref (eilandsraadslid)

 76. Johaniys Cherse (1962-....) [DeF]

  1991-1993 - Mejōje van Liftka
  12.07.2014-.... - Minister van Algemene zaken en Communicatie
  Zijn broer, Petrus Cherse, richtte in 2014 de internetprovider Cubu op. De rol die de minister hierbij speelde, wordt bekritiseerd.

 77. Pōlfer Clofiy-Ma'itte (1968-....) [CSP]

  1999-2007 - Beltstamelef voor Neze
  2013-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 78. Fala Clošer-Edisōn (1902-1971) [JoZa]

  1949-1955 - Mejōje van Tigof
  Zie groepsfoto "Gewichtig bezoek bij Kūrānien".

 79. Gysel Cofert-Cofert (....-....) [ZV]

  1996-2002 - Voorzitter van de Zvomin

 80. Gylt Coliyf (1956-....) [GeRi, heet sinds maart 2009 Mes]

  1997-2001 - Mejōje van Br’r
  12.07.2010-10.03.2015 - Minister van Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken
  Stapte vroegtijdig op omdat hij zich niet kon verenigen met de neoliberale dominantie van de laatste coalitie. Met name de bezwaren die de coalitie had toen hij een strengere Wet voor het Gebruik van Tabak wilde uitwerken, was een reden om op te stappen. Zijn plaats is ingenomen door Poji Rifo Capū-Lāsta van de LiZa.

    

   

  Gylt Coliyf tijdens een persconferentie in het Districtshuis te Tuūn, naar aanleiding van een ernstig busongeluk op 6 juni 2001.

 81. Petriy Cōlmer-S’ss (1944-1998) [AZR]

  13.07.1974-11.07.1978 - Minister van Onderwijs
  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Sociale Zaken

 82. Huva Comāf-Š’rpainn (1933-2007) [SAP]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Litii

 83. Fyršiy Cōmsa-Bergo (1916 [Trondom]-1959 [Ameronne])

    

  Arts. Werd in 1951 lid van de LJP en zette zich in de hoedanigheid van Sociaal Adviseur in voor de medische en sociale hervormingen in het kader van de Industriėle Expansie. Is in 1959 doodgeschoten door zijn collega Murrtes die zich niet kon verenigen met de progressieve ideeėn van C.-B. en vreesde dat deze het zelfs tot minister zou brengen.

  (ca. 1950)

 84. Turre Cōndiyc (1949-....) [AZR]

  1989-1991 - Mejōje van Br’r

 85. Berta Coopmans* (....-....)

  2000-2011 - Hoofd Algemene Zaken, Nederlandse ambassade in Hirdo

 86. Ravaja Cordelha de Lopez-Hara* (1968-....) [AZR]

  15.07.2002-11.07.2006 - Minister van Handel
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij
  2017-2021 - Mejōje van Lomky

    

   

  Mei 2011, de minister staat een tv-verslaggever te woord voor het gebouw van de Aquonda Ratt furt Notōsta (vergelijk Algemene Rekenkamer) in Hirdo.

  Mevrouw Ravaja Cordelha de Lopez-Hara volgde in 2010 Moffain Dicorona-Pelatiy als minister van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij op, toen de laatste minister van Justitie kon worden.
  Daar mevrouw Cordelha de Lopez en de heer Dicorona reeds goed bevriend met elkaar waren, is het vermoeden gerechtvaardigd dat hij haar aan deze positie heeft geholpen. Zij beiden ontmoeten veel kritiek omdat er aan hun capaciteiten en integriteit wordt getwijfeld.
  De samenwerking met haar collega, minister Nuser Moffain Laterafe van Milieu & Natuur, is uitermate stroef.

 87. Moffain Crea-Noliyf (1947-2015) [AZR]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Ruimtelijke Ordening
  1987-1991 - Beltstamelef voor Munt
  1995-1999 - Beltstamelef voor Munt
  2003-2007 - Beltstamelef voor Munt

 88. Tavry Cridell-Ferdu* (1952-....) [GeRi]

  1991-1993 - Mejōje van Br’r
  2013-2017 - Kjelef van Ales

 89. Vikter Cruss-Hubert (1924-2005) [AZR]

  1985-1989 - Stamelef voor Berref

 90. Moffain Crympāf Hueste-Halāf Ur Steen (1963-....) [LiZa]

  2005-2012 - Zāmrater (vergelijk Kamerlid). Zijn portefeuille was Defensie.
  12.07.2014-01.08.2020 - Minister van Defensie
  Vormde in de regeerperiode 2014-2018 samen met Lisa Gonzales-Pārtell (Justitie) en Vikter Oemāve-Mesādul (minister-president) de zogenoemde "harde LiZa-kern", waarbij ook AZR-minister Zāfte Bulger-Ÿriymme (Financiėn) als "meeloper" wordt gerekend.
  Op 23 juli 2020 werd een motie van wantrouwen tegen Moffain Crympāf Hueste aangenomen, vanwege een onoplosbaar conflict tussen hem en Olm Keeche-Šiyzze, de minister van Sociale Zaken. Deze laatste wilde graag dat een deel van het defensiebudget werd gebruikt om alle extra uitgaven vanwege de coronacrisis te dekken. Daar voelde de minister van Defensie niets voor. Hij werd per 10 augustus opgevolgd door Genell Ūtefusot-Hūpsō. Zie ook het bericht van PRESPO.
  Hij is burggraaf.

    

  Augustus 2016, de minister in het Ministerie van Defensie. Hij is afkomstig uit een oud adellijk geslacht (burggraaf) en heeft van 1983 tot 2003 bij de luchtmacht gediend, tussen 1990 en 2000 als straaljagerpiloot. In 2003 zei hij de luchtmacht vaarwel en ging hij namens de LiZa de politiek in. Tussen 2005 en 2012 als Volksvertegenwoordiger, en van 2012 tot 2014 als adviseur van de toenmalige minister van Defensie, Saresten Lunen. Vervolgens kon hij zelf minister worden.

  Genoemd in de Amagene .

 91. Mārgret Cviylpa-Firani* (1940 [Hajisen]-2016) [CSP]

  13.07.1984-12.07.1989 - Minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken
  1991-2003 - Burgemeester van Hajisen


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 92. Cesse Da Costa (....-....) [ZV]

  2008-2015 - Voorzitter van de Zvomin

 93. Gāres Dapozes (1922-1977) [DeF]

  24.09.1972-12.07.1974 - Minister van Binnenlandse Zaken
  Volgde Jānes Bavān-Ofenhefer na het medicijnproeven-schandaal in Ies op.

 94. Moffain Dentōr-Vola (1932-2006) [DeF]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Onderwijs
  Werd in 1966 bekend als de stichter van de Nutterkents.

 95. Moffain Dicorona-Pelatiy (1951-....) [CSP]

  1991-1993 - Mejōje van Lomky
  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Justitie

  November 2007, in de bossen bij Manes-Sjeny

    

  De uiterst conservatieve en katholieke minister Dicorona-Pelatiy is een fervent vrijetijdsjager. Bij voorkeur kleedt hij zich traditioneel: de gryllā (zwarte breedgerande hoed), de donkerblauwe litte (hooggesloten jas tot de knieėn) en de vūldiy (brede lederen buikgordel) zijn de kledingstukken waaraan men een jager herkent.
  Jagen als "sport" wordt door de meeste Spokaniėrs als not done beschouwd. Moffain Dicorona is dan ook bij velen niet bepaald geliefd, en maakt een weinig oprechte indruk als hij in de hoedanigheid van minister van Veeteelt en Visserij pleit voor een meer diervriendelijke veeteelt- en visserijsector.

 96. Arend Doterwille (....-....)

  2009-2011 - Nederlands ambassadeur in Hirdo

 97. Dāl Šuc’r-Teereso* (1942-1996) [AZR]

  1983-1985 - Kjelef van Litii

 98. Melger Šūft-Cwejeńg (1951-....) [SAP]

  2005-2009 - Kjelef van Flāp
  2009-2017 - Mejōje van Garos
  Was tot ca. 1995 taalkundige.

 99. Carola Šūft-Feldariy* (1952-2009) [DeF]

  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Economie
  15.07.2002-11.07.2006 - Minister van Milieu en Natuur

 100. Jān Dupont (1952-2019) [SAP]

  1982-1986 - Wethouder van Jeugdzaken in Amahagge

 101. Giyrte Durain-Eemere (1961-....) [DeF]

  2001-2005 - Stamelef voor Berref
  2010-2012 - Voorzitter van de Demokratiy-Farte
  12.07.2014-11.07.2018 - Minister van Huisvesting

 102. Elsiy Dysse-Niymt* (1953-....) [LiZa]

  1982-1990 - Wethouder van Recreatie en Sport in Amahagge


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 103. Merlen Ebezzer (1952-....) [DeF]

  13.07.1998-14.07.2002 - Minister van Gezondheid
  2003-2009 - Mejōje van Liftka

    

   

  Oktober 1998
  De kersverse minister op werkbezoek bij de Verenigde Staalfabrieken in Mollefin.

 104. Ivonn Eemere* (1963-....) [CSP]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Jelafo
  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Justitie
  2011-.... - Directeur van het ziekenhuis Ef Gre-stars in Blort.

 105. Cōrna Eemere-Crevo (1961-2010) [SAP]

  1999-2001 - Kjelef van Plefō

 106. Quny Eer-Dāslo (1956-....) [SAP]

  1982-1986 - Wethouder van Milieu en Reiniging in Amahagge

 107. Matilda Eester-Dōlty* (1949-....) [AZR]

  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Onderwijs, Wetenschap en Kunst
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Handel
  12.07.2014-11.07.2018 - Minister van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij

  Foto mei 2006

    

  Matilda Eester-Dōlty is begonnen als onderwijzeres op een lagere school in Liyrotyka. Ze combineerde deze baan met een studie sociologie aan de Economische Universiteit van deze stad. Na de studie werd ze lerares aan een middelbare school in Mollefin, en vervolgens koos ze voor diverse bestuurlijke functies bij een aantal onderwijsorganisaties. In 2000 kwam ze naar Hirdo, als ambtenaar op het ministerie waar ze in 2006 minister van zou worden.

  Genoemd in de Amagene .

 108. Tina Eester-Olōf* (1951-....) [GeRi]

  2001-2003 - Kjelef van Ben

 109. Heef Ef Esperos (1967-....) [AZR]

  2013-2021 - Stamelef voor Lomky

 110. Bašany Ef Hupster-Merf’nn* (1950-2003) [AZR]

  1995-2003 - Beltstamelef voor Plefō

 111. Ingret Ef Opper-Ferden* (....-....) [ZV]

  2015-.... - Voorzitter van de Zvomin

 112. Veronn Eggerdiyn (1951-1999) [AZR]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Flenazjekk

 113. Moffain Ejtsa (1947-....) [AZR]

  1993-1997 - Stamelef voor Liftka
  2003-.... - President van de Spooksoliy Benc
  Zie afbeelding .

 114. Bryget Elbaros-Jobōffe* (....-....) [CSP]

  2003-2013 - Burgemeester van Tul’nn
  Is opgestapt nadat in 2013 bleek dat ze de mijnramp in 2012 verkeerd had aangepakt en niets voor de nabestaanden van de 23 slachtoffers had geregeld.

 115. Ryvynn Ellmariyn (1955-2017) [DeF]

  1991-2007 - Beltstamelef voor Ziyp
  2009-2017 - Kjelef van Ziyp

 116. Javlān Eltu Varyh-Meert (1955-....) [AZR]

  1995-1997 - Kjelef van Flenazjekk
  1998-2015 - Directeur van het Sentrala Krediytramā (Centraal Kredietregister)
  2017-2021 - Kjelef van Renō
  Hij is jonkheer.

 117. Lōra Emmerliyst-Oliyi (1941-....) [CSP tot 1992]

  13.07.1982-12.07.1986 - Minister van Verkeer
  1994-2005 - Directeur van de Landelijke Mijn- en Groeveraad, daarna met pensioen (ŠHU)
  Zie groepsfoto "Luchtvaartverdrag Nederland-Spokaniė".

 118. Heef-Petriy Endunn-Gōp (1862-1942) [KP]

  20.03.1911-01.09.1922 - Minister-president en Minister van Algemene Zaken

 119. Hōgta Eutomiy-Qurfj (1937-2011) [DeF]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Ziyp

 120. Dāl Evźque-Buros (1892-1954) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister-president en Minister van Buitenlandse Zaken
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 121. Hara Fāga-Bergo (1942-2016) [SAP]

  13.07.1984-12.07.1989 - Minister van Toerisme en Recreatie
  01.10.1989-24.05.1994 - Directeur van Fōrestas ur Wumaa (Bossen en Wouden)
  12.07.1994-14.07.2002 - Minister van Algemene Zaken
  2007-2015 - Beltstamelef voor Ziyp

 122. Chyss Fāga-Kordaa (1953-....) [AZR]

  1999-2001 - Mejōje van Tigof
  2003-2009 - Mejōje van Tigof

 123. Lerdu Fāgee-Fandare (1932-1998) [AZR]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Jelafo

 124. Iynder Fanįj-Lyder (1942-....) [CSP]

  1995-2003 - Beltstamelef voor Bloi

 125. Regiys Fandare (1874-1933) [JoŠar]

  1911-1933 - Burgemeester van Hirdo

 126. Vromiy Fandare (1966-....) [SAP]

  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Milieu en Natuur
  Haalde in oktober 2008 de voorpagina's van alle Spokanische kranten vanwege een auto-ongeluk in Minde. Zijn auto raakte zwaar beschadigd nadat hij op een stoep tegen een muur tot stilstand kwam. Hij beweerde dat hij de macht over het stuur verloor omdat hij moest uitwijken voor een overstekende hond. Vermoed wordt echter dat hij mobiel zat te bellen - ook in Spokaniė een serieuze overtreding waar een hoge boete op staat. Ook gaan er geruchten dat de minister te veel wijn gedronken had. De officiėle lezing van de "overstekende hond" staat elk objectieve onderzoek in de weg, en Fandare's reputatie is dan ook niet geschaad. De hond is nimmer teruggevonden. Zie ook het titelblad van Satiyr.

 127. Pāskel Fandare-Keltus (1935-2007) [CSP]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Justitie

 128. Lerfāc Feenn-Ozzūpiyle (....-....)

  Juridische ombudsman. Zie ook het overzicht Ombudsmannen.

 129. Rygtā Feertupiyre (1949-....) [CSP]

  1999-2015 - Burgemeester van Zelzakiy
  Genoemd in de Amagene .

 130. Vequesy Feertupiyre* (1887-1965) [JoZa]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Wetenschap en Kunst
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 131. Zarten Feldariy (1982-....) [Mes]

  2013-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 132. Lester Ferden-Ferden (1968-....) [SAP]

  2013-2017 - Kjelef van Flāp

 133. Rufen Ferdu-Fraveff (1956-....) [LiZa]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Flāp
  12.07.2014-11.07.2018 - Minister van Buitenlandse zaken
  12.07.2018-.... - Minister van Justitie

    

   

  September 2014. Locatie onbekend.
  Het (neo)liberale kabinet dat sinds 2014 aan de macht is, heeft de contacten met het buitenland (en dus ook de EU) tot een minimum beperkt. Toen Rufen Ferdu-Fraveff minister van Buitenlandse Zaken was, waren er dan ook niet veel interessante taken voor hem weggelegd. Als minister van Justitie kan hij zich beter profileren.

  Genoemd in de Amagene .

 134. Carola Ferken Heles-Hācōstater* (1912-1973) [JoZa]

  11.07.1950-10.07.1954 - Minister van Plattelandsontwikkeling
  Zij is jonkvrouw. Zie groepsfoto "Gewichtig bezoek bij Kūrānien".

 135. Elger Fes Ef Fōresta-Blach’ (....-....) [LiZa]

  2009-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)
  Broer van Ora Rišōs-Fes Ef Fōresta (voormalig manager van bouwbedrijf Kānda).
  Genoemd in de Amagene .

 136. Cōrna Fes Ef Knurfel (1946-....) [AZR]

  1985-1989 - Kjelef van Tjemp
  1993-1995 - Mejōje van Br’r

 137. Ant Fes Ef Knurfel-Lettiy (1942-....) [AZR]

  1983-1985 - Mejōje van Tigof
  1995-1999 - Beltstamelef voor Flāp

 138. Stex Fes Ef Pārc (1979-....) [AZR]

  2015-2019 - Beltstamelef voor Ales

 139. Hugg Fes S’rts-Fr’j (1942-....) [AZR]

  1987-1989 - Mejōje van Tigof

 140. Moffain Fesk-Atori (1949-....) [SAP]

  2005-2009 - Kjelef van Kina
  2011-2015 - Beltstamelef voor Renō
  Zie ook foto "Opening Helee Quly-hōspitalo".

 141. Wāndra Fimastry-Solōs* (....-....) [PL]

  1999-2008 - Voorzitter van de Pola

 142. Jān Firos-Umāsse (1960-2017) [AZR]

  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Sociale Zaken

 143. Petriy Flaf (1901-1988) [AZR]

  13.07.1958-10.07.1962 - Minister van Plattelandsontwikkeling en Bouw

 144. Hyndy Flās Comāf-Klajes (1823-1907) [KP vanaf 1898]

  14.10.1894-17.12.1896 - Minister-president en Minister van Algemene Zaken
  22.04.1899-21.04.1903 - Minister-president en Minister van Algemene Zaken
  Hij is ridder en de laatste minister-president die direct door de koning werd gekozen.

 145. Gysel Fleufiy (1970-....) [SAP]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Ziyp
  2013-2021 - Mejōje van Berref

 146. Lotgirjen Flofariy-Fōlcwyne (1922-2000) [AZR]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Renō.
  Heeft in 2000 zelfmoord gepleegd.

 147. Dysse Flofarri (1931 [Husta]-....) [JoZa, DeF]

  1952-1957 -Juridische studie aan de Universiteit van Amahagge
  1960-1966 - Politieke carričre als voorzitter van de liberale partij JoZa (in 1969 opgegaan in de socialistische DeF)
  1967-1969 - Stamelef voor Berref
  14.07.1970-12.07.1984 - Minister-president en Minister van Ontwikkeling
  1985-1992 - Burgemeester van Blort (volgde Lerdu Būlfer-Zjōc op die in 1984 Minister van Voedselvoorziening werd)

    

  Populair politicus. Niemand is zo lang Minister-president geweest als hij.
  Sinds 1993 met pensioen, maar heeft achter de schermen nog steeds politieke invloed. Verder besteedt hij veel tijd aan het schrijven van een gedegen studie over de geschiedenis van het socialisme in Spokaniė.

  (1986)

 148. Krōl Florez-Heeder* (1954-....) [AZR]

  1993-2001 - Stamelef voor Lomky
  2001-2005 - Stamelef voor Teujan
  2015-2019 - Beltstamelef voor Flenazjekk

 149. Hinnerāc Fōrestā-Lepberiy (1951-....) [GeRi]

  1995-1999 - Beltstamelef voor Ziyp

 150. Regiys Fōsty-Nāg (1894-1970) [LJP]

  02.01.1940-10.07.1946 - Minister van Wetenschap en Kunst
  Wetenschap en kunst hadden niet bepaald de hoogste prioriteit tussen 1940 en 1946, toen Spokaniė alle zeilen diende bij te zetten om zijn neutraliteit in de Tweede Wereldoorlog te kunnen handhaven. Maar minister Fōsty-Nāg wist in de oorlogsperiode met zijn diplomatie en goede kennis van de Engelse taal wél namens de gehele regering de contacten met de Verenigde Staten en Groot-Brittanniė gaande te houden om de neutraliteit niet in gevaar te laten komen. Onder meer in zijn geboorteplaats Lāuben is er een straat naar hem vernoemd.

 151. Gyrūs Frākkeny Rifo Flāgpe (1959-....) [LiZa]

  1995-1999 - Beltstamelef voor Ben
  1999-2001 - Mejōje van Liftka
  2007-2011 - Beltstamelef voor Jelafo
  2017-2021 - Stamelef voor Liftka
  Hij is baron.

 152. Petrus Fransen (....-....)

  1999-2011 - Hoofd Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Nederlandse ambassade in Hirdo

 153. Rufen Fredā-Kāpp (1947-....) [AZR]

  1997-1999 - Mejōje van Tigof
  1999-2003 - Beltstamelef voor Flāp

 154. Chris A. Frederickson (....-....)

  2006-2009 - Amerikaans ambassadeur in Hirdo
  Een uiterst conservatief man die geheel op de golflengte van president Bush zat. Is op 4 mei 2009 door president Obama vervangen door de Democraat Brian Reddenhurst.

 155. Cristo Frederiksson (1933-2010) [CSP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Justitie

 156. Drōmote Freegh-Kamer (1942-....) [DeF]

  1983-1985 - Mejōje van Teujan

 157. Lyn Frex-Xeemān* (1963-....) [CSP]

  1999-2001 - Kjelef van Flenazjekk
  2005-2009 - Kjelef van Flenazjekk

 158. Jonās Friyndās-Trabana (1862-1921) [GCP]

  1907-1921 - Burgemeester van Zest
  Een geliefd man, die helaas voortijdig overleed door een val van zijn paard.

 159. Lutpōl Frizjūschte (1944-....) [CSP]

  1991-1993 - Kjelef van Neze
  1997-1999 - Mejōje van Garos

 160. Amyro Fruzih-Freegh* (1928-2007) [DeF]

  1983-1985 - Kjelef van Ben

 161. Alessiy Frytsaler-Heelda* (1951-....) [LiZa]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Neze

 162. Lerdu Fürth (1930-2001) [CSP]

  08.11.1963-12.07.1966 - Minister van Sociale Zaken
  Volgde Petriy Blof op, die moest aftreden.

 163. Elfens Fyndyāndo (1854-1942) [KP]

  1903-1911 - Minister van Financiėn
  Kreeg het voor elkaar om het rampzalige begrotingstekort terug te dringen, zonder dat de bevolking de last van bezuinigingen of belastingverhogingen ervoer.

 164. Lerdu F’vi-Metrusse (1878-1940) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Voedselvoorziening en Huisvesting
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 165. Laja Gāmpa-Lajiy* (1949-1990) [AZR]

  13.07.1984-01.06.1988 - Minister van Sociale Zaken
  Werd halverwege 1988 ernstig ziek waarna Peoll Rifo Dreumān-Vult haar ministertaken waarnam. Zie ook Werklozenraad.

 166. Mareo Gāres-Hamiy (1965-....) [DeF]

  2005-2009 - Kjelef van Munt
  2013-2017 - Kjelef van Munt
  2017-2021 - Kjelef van Ziyp

 167. Pōlfe Gāres-Oparigel (1951-....) [DeF]

  2003-.... - Burgemeester van Hirdo

 168. Matest Gāres-Quntā (1970-....) [Mes]

  2009-2015 - Voorzitter van de Mesāer
  2015-2019 - Beltstamelef voor Munt

 169. Amest Gerlas-Mendoriy (1942-2018) [CSP]

  1991-1999 - Beltstamelef voor Tjemp
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister van Defensie

 170. Clopiy Gerneert-Moffainu (1956-....) [SAP]

  2003-2011 - Beltstamelef voor Plefō

 171. Vequ Gilltāc-Ōsel* (1975-....) [Mes]

  2009-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 172. Flortof Glāmee (....-....) [AZR]

  2017-.... - Voorzitter van de Aquonda Zampōr-Ratt

 173. Faly Glōppe-Yrgh* (1982-....) [DeF]

  12.07.2018-.... - Minister van Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat

 174. Roma Glūmenn* (1960-2015) [CSP]

  2009-2013 - Kjelef van Flenazjekk

 175. Petriy Gonzales (1941-....) [DeF]

  1983-1985 - Kjelef van Ales

 176. Lisa Gonzales-Pārtell* (1959-....) [LiZa]

  2003-.... - Burgemeester van Aelas
  12.07.2014-11.07.2018 - Minister van Justitie
  Vormde in de regeerperiode 2014-2018 samen met Vikter Oemāve-Mesādul (minister-president) en Moffain Crympāf Hueste-Halāf Ur Steen (Defensie) de zogenoemde "harde LiZa-kern", waarbij ook AZR-minister Zāfte Bulger-Ÿriymme (Financiėn) als "meeloper" wordt gerekend. Zie ook foto "Opening Helee Quly-hōspitalo".

 177. Burēak Görgülü (....-....)

  2014-.... - Turks ambassadeur in Hirdo

 178. Cārle Gramentō-Bōl (1922-1986) [AZR]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Buitenlandse Zaken

 179. Hesta Grenn-Puriyta* (1943-....) [DeF]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Bloi

 180. Lester Grepiyr-Gōp (1948-....) [SAP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Economie
  1995-1999 - Beltstamelef voor Litii

 181. Glopiy Grū-Jansen (1888-1951) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Financiėn
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 182. Xue Guangyi (....-....)

  2004-.... - Chinese ambassadeur in Hirdo

 183. Moffain Gyrōs-Lotpālmen (1930-2014) [AZR]

  1985-1993 - Kjelef van Ben


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 184. Elsine Haften* (1930-1990) [AZR]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Sociale Zaken

 185. Vikter Hajde-War’ (1951-....) [DeF]

  12.07.1994-22.04.2005 - Minister van Buitenlandse Zaken

 186. Ronyla Halāf Ur Steen-Lajy Heenōše* (1976-....) [LiZa]

  2010-.... - Beltconsylater in Jelafo (districtsraadslid)
  Zij is ridderes.

 187. Leon Halāf Ur Steen-Preno Tacarifity (1964-....) [AZR]

  2009-2013 - Stamelef voor Teujan
  Hij is burggraaf.

 188. Mares Halāf ur Steen-Quleeše (....-....) [LiZa]

  2014-.... - Voorzitter van de Liberala Zampōr
  Hij is ridder.

 189. Valten Hālef-Ōlmaris (1907 [Kriyziy, gem. Hildi]-1976 [Hildi]) [AZR]

  13.07.1954-05.09.1954 - Minister-president en Minister van Buitenlandse Zaken
  02.04.1956-10.07.1962 - Minister-president en Minister van Buitenlandse Zaken
  14.07.1966-12.07.1970 - Minister-president en Minister van Ontwikkeling

 190. Kruna Haleftiy* (....-....) [DeF]

  2019-.... - Voorzitter van de Demokratiy-Farte

 191. Wiyst Hāl’stiy-Bux (1984-....) [AZR]

  2017-2021 - Kjelef van Tjemp

 192. Qurrde Hāmliy-Verass (....-....) [LiZa]

  2007-.... - Burgemeester van Tunbas

 193. Glopiy Hānk (1949-....)

  2015-.... - Ambassadeur van Spokaniė in Washington.

 194. Faly Hanse Quela* (1950-....) [CSP]

  1989-1993 - Kjelef van Litii

 195. Sels Har-Greem (1934-2005) [CSP]

  14.07.1970-11.07.1978 - Minister van Land- en bosbouw
  Broer van Valāgja Har-Greem.

 196. Valāgja Har-Greem* (1939-1996) [CSP]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Ruimtelijke Ordening
  Zuster van Sels Har-Greem.

 197. Moffain-Lerdu Hārt-Aberhyll (1870-1950) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Land- en bosbouw
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 198. Pelcer Hāstāf (1969-....) [CSP]

  2016-2019 - Beltstamelef voor Neze
  Volgt in 2016 Riyp Trenkary na diens overlijden op.

 199. Peoll Hāstāf (....-....)

  Ombudsman Belastingen. Zie ook het overzicht Ombudsmannen.

 200. Migge Hāstāf-H’pa* (1963-....) [NŠ]

  2007-.... - Burgemeester van Amahagge
  Een van de eerste politieke bestuurders die lid is van de NŠ (in 2005 afgesplitst van de DeF).

 201. Hōgta Hecāne Gyrrt-Nutā Lemm’ (1960-....) [CSP]

  2005-2009 - Stamelef voor Liftka
  Hij is jonkheer.

 202. Moffain Heeder-Lopes (1960-....) [LiZa]

  2017-2021 - Kjelef van Plefō
  Maakte oorspronkelijk carričre als speculant in onroerend goed. Zit sinds 2012 in de politiek.

 203. Lerdu Heedrāgter-Pliyfon (1943-....) [DZ]

  1987-1991 - Voorzitter van de Demokratise Zampōr-Ūn
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken
  12.07.2006-11.07.2010 - Minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken en Bestuurlijke Hervorming
  Zie foto "Ontvangst Chinese ambassadeur".

    

  Minister-president Lerdu Heedrāgter-Pliyfon staat niet bekend als een vriendelijk en charmant man. Maar algemeen wordt aangenomen dat er achter zijn norse uiterlijk en botte optreden een grote mate van integriteit en goedwillendheid schuil gaat.

 204. Yseng Heegg-Lōnn (1951-....) [CSP]

  1997-2001 - Stamelef voor Berref
  2003-2007 - Beltstamelef voor Bloi
  2009-2013 - Stamelef voor Lomky
  12.07.2018-.... - Minister van Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken

 205. Ōrs Heelfer-Miynt (1950-....) [SAP]

  13.07.1998-14.07.2002 - Minister van Wetenschap en Kunst
  2003-... - Burgemeester van Doe

 206. Qurtiy Heemen-Maravyll (1948-....) [GeRi; sinds 2002 Zvomin]

  1982-1995 - Coördinator sociale zaken bij de GeRi
  1995-1999 - Voorzitter van de Generāl Riffek
  2002-.... - Wethouder in Minde
  Stelde zich sinds 1989 kandidaat voor een ministerschap, maar hij werd telkens door anderen voorbijgestreefd. Hij dreigde om in 2000 een eigen partij op te richten als hij dan nog geen minister zou zijn. Deze fanatieke houding werd als een vorm van chantage beschouwd, zodat hij zijn carričre bij de GeRi verder kon vergeten. In 2002 is hij overgestapt naar de lokale politiek en is hij wethouder in Minde voor de regionale partij Zvomin.
  Zie groepsfoto "Oprichting van de GeRi".

 207. Amyro Heenōše* (1975-....) [CSP]

  2013-2017 - Kjelef van Flenazjekk

 208. Dāl Heenōše Zyftoen-Qummertee (1939-....) [LiZa]

  1978-1986 - Wethouder van Politie en Juridische zaken in Amahagge

 209. Lores Hees-Fiyndiy (1933-2015) [CSP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken

 210. Calār Helee-Loō (1961-....) [AZR]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Plefō
  1999-.... - Burgemeester van Ubama

    

  Burgemeester Calār Helee maakte zich begin april 2009 belachelijk door een relatie te leggen tussen de naam van zijn stad (Ubama) en de naam van de Amerikaanse president (Obama). Hij hoopte hiermee toeristen te trekken, en dan natuurlijk voornamelijk Amerikaanse.

 211. Cales Helfer-Āmo (1948-....) [DeF]

  12.07.1994-22.04.2005 - Minister van Justitie

 212. Zesto-Kālmen Hemper-Albes (1955-....) [DeF]

  1995-1999 - Beltstamelef voor Neno
  2005-2013 - Stamelef voor Garos
  12.07.2014-.... - Minister van Verkeer

 213. Afrec Henkaler-Mareo (1949-2002) [DeF]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Flāp

 214. Pārf Henkaler-Ugoėtos (1957-....) [DeF]

  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Communicatie en Voorlichting

 215. Justa Hilariy-Jabārt* (1956-....) [CSP]

  2009-2013 - Kjelef van Neno
  2013-2017 - Kjelef van Neze

 216. Ōga Hoffmann-Warner* (1936-2001) [SAP]

  1991-1993 - Kjelef van Ziyp

 217. Riynes Hojic Manōf-Chālenosta (1947-....) [DeF]

  1999-2004 - Voorzitter Zāmporementec
  Hij is baron.

 218. Kruna Holito-Leje* (1910-1982) [DeF]

  11.07.1962-12.07.1970 - Minister van Onderwijs
  Zie groepsfoto "Familieportret Huron III".

 219. Weljśn Hopjārte-Iytter (1963-....) [DeF]

  1997-2005 - Stamelef voor Garos
  2009-2013 - Kjelef van Kina
  12.07.2018-01.09.2018 - Minister van Sociale Zaken, Werk en Jeugd
  Stapte na anderhalve maand al weer op vanwege zijn politieke nederlaag naar aanleiding van zijn afgewezen voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen. Zie opvolger Olm Keeche-Šiyzze.

 220. Porrte Hōster-Umoet (1950-....) [CSP]

  2017-... - Burgemeester van Kurriy

 221. Petriy Hubert (1969-....) [SAP]

  1997-2001 - Stamelef voor Teujan
  2001-2007 - Voorzitter van de Sošalistise Aquonda Party

 222. Justes Hunn-Mejor (1947-....)

  1981-1987 - Persattaché Spokanische Ambassade te Den Haag
  Zie groepsfoto "Luchtvaartverdrag Nederland-Spokaniė".

 223. Josselyn Hunne (1954-....) [AZR]

  1991-1999 - Beltstamelef voor Renō

 224. Moffain Hunne-Reeše (1967-....) [AZR]

  2013-2017 - Kjelef van Neno
  Zie ook in bestand Overige personen.

 225. Vikter Hupermiyftiy-Gāns (1962-2014) [DeF]

  2007-2011 - Beltstamelef voor Neno

 226. Halass Hupla-Kurmān (1952-....) [GeRi]

  1993-1997 - Kjelef van Litii

 227. Tefyll-Lariy Hupstera-Xeemān (1949-....) [GeRi]

  1991-2003 - Beltstamelef voor Kina

 228. Yloje Hurdjergtjįńg (1937-1987) [AZR]

  1983-1985 - Mejōje van Garos

 229. Jyst’ber Hurgrōne-Flygh (1936-2020) [SAP]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Flenazjekk

 230. Mareo Hypa-Hences (1949-....) [DeF]

  1993-1995 - Mejōje van Liftka

 231. Katija H’pa-Rynte* (1885-1953) [AŸP]

  1924-1941 - Wethouder van Onderwijs in Hirdo
  Ze is geboren in de later naar haar vernoemde H’pa-straat in Hirdo.

 232. Aprofiy Hyss (1840-1912)

  1891-1905 - Wethouder in Amahagge.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 233. Petriy Ilo Zjae-Holāpōftiy (1956-....) [AZR]

  1997-2001 - Stamelef voor Tigof
  2001-2003 - Kjelef van Flāp
  2003-2007 - Beltstamelef voor Neno
  Hij is baron.

 234. Lesta Imertotterāne-Heenōše* (1951-....) [AZR]

  1995-1997 - Mejōje van Br’r
  1997-1999 - Mejōje van Lomky
  2001-2003 - Kjelef van Kina

 235. Hurfiy Irameene (1944-....) [CSP]

  1983-1985 - Kjelef van Tjemp

 236. Pelfa Irrše* (1945-....) [AZR]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Bloi

 237. Lyda Isaak-Xeerft* (1946-1997) [GeRi]

  1995-1997 - Kjelef van Kina

 238. Pejo Ista Lōra-Indermān (1947-2012) [DZ]

  1991-1998 - Voorzitter van de Demokratise Zampōr-Ūn
  Hij is jonkheer.

 239. Moffain Itārzatreef Rifo Troef (1971-....) [CSP]

  2007-2011 - Beltstamelef voor Litii
  Hij is jonkheer.

 240. Rāno Itārzatreef Rifo Troef-Hedrāgter (1958-....) [SAP]

  1999-2001 - Kjelef van Litii
  2003-2005 - Kjelef van Renō
  12.07.2006-11.07.2014 - Minister van Algemene zaken en Communicatie
  Hij is jonkheer.

 241. Ardiysto Itārzatreef Rifo Troef-Kešamrater (1935-....) [CSP]

  1981-1988 - Burgemeester van Ajertaliy
  Een excentrieke baron, die graag met zijn dure rijpaard door de gemeente rijdt en de aandacht trekt omdat niet alleen hijzelf maar ook het paard een hoge hoed draagt. Ondanks (of dankzij?) zijn excentrieke gedrag was hij als burgemeester niet erg geliefd. In 1988 moest hij wegens corruptie vertrekken. Sinds ca. 1990 doet hij iets onduidelijks in de wijnhandel, maar zijn paard met de hoge hoed is nog steeds een bekend straatbeeld. (NENO.DOM)

 242. Rodreg Itchquas Fyljgiy (1912-1980) [DZ]

  1973-1979 - Kjelef van Tjemp

 243. Miko Itchquas Fyljgiy-Bāldrāck (1945-....) [AZR]

  1993-1995 - Mejōje van Tigof
  Hij is jonkheer.

 244. Javlān Itchquas Fyljgiy-Hojic Manōf (1934-1994) [CSP]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Neze
  Hij is baron.

 245. Jān Iymerstiy (1942-....) [CSP]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Plefō

 246. Minša Iymerstiy-Jajes* (1971-....) [AZR]

  2017-2021 - Kjelef van Ales

 247. Jules Izimkobyjo (1934-2008) [CSP]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Defensie


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 248. Petriy Jabārt-Šerrce (1955-....) [SAP]

  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Wetenschap en Kunst
  13.07.1998-14.07.2002 - Minister van Onderwijs
  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Verkeer
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Economie, Ontwikkeling en Technologie

    

   

  Petriy Jabārt staat bekend als een pragmatisch man, maar in de politiek is dat niet altijd erg handig. Toch weet hij het al 20 jaar als minister vol te houden.

  (ASJETTO.DOM)

 249. Petriy Jakorsa-Kūnndery (1963-....) [LiZa]

  2017-2021 - Mejōje van Garos
  Was tot 2014 hoofd van de Afdeling Wegbeheer van het district Neze.

 250. Šelt Jālba Holiy-Hojic Manōf (1960-....) [AZR]

  1995-1997 - Mejōje van Liftka
  12.07.2018-.... - Minister van Buitenlandse Zaken
  Hij is baron.

 251. Frerk Jānaler-Titeref (1926-2003) [AZR]

  1960-1979 - Adviseur en vertrouwensman van Koning Huron Herco III en Koning Huron Herco IV
  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Algemene Zaken
  Zie groepsfoto "Familieportret Huron III".

 252. Amest Jāquše (1942-2003) [CSP]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Wetenschap en Kunst

 253. Fōns Jastaf (1852-1930) [ZP/GCP]

  04.09.1910-23.02.1911 - Minister-president en Minister Algemene Zaken [ZP]
  03.09.1914-02.09.1918 - Minister van Justitie [GCP]

 254. Manōf Jāstiy-Makaber (1900-1989) [JoZa]

  1947-1951 - Mejōje van Liftka

 255. Prūts Johānaler (1978-....) [CSP]

  2017-2021 - Stamelef voor Berref

 256. Pyt Jolaiy-Keldes (1944-....) [AZR]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Ales

 257. Cala Jolarater-Lozé* (1949-....) [SAP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Communicatie en Voorlichting
  1995-1997 - Kjelef van Neno

 258. Pōlcerrde Jolarater-Qurten* (1970-....) [CSP]

  2013-2021 - Stamelef voor Teujan

 259. Cermel Jolarater-Zūps (1938-....) [AZR]

  1987-1989 - Mejōje van Teujan

 260. Alynne Joplamiy* (1946-....) [AZR]

  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Handel

 261. Lykkeliy Jūst (1873-1937) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Binnenlandse Zaken
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 262. Hezy Kalāc-Sipperūsta (1959-....) [DeF]

  1999-2001 - Kjelef van Munt
  2005-2009 - Stamelef voor Berref

 263. Slomā Kalbos-Samuels (1975-....) [SAP]

  2013-... - Wethouder van Huisvesting in Bōrā

 264. Puriyta Kamer-Promiy (1900-1971) [SAP]

  1962-1970 - Voorzitter Zāmporementec

 265. Olyna Kapiy* (1963-....) [LiZa]

  2015-2019 - Beltstamelef voor Plefō

 266. Criyst Kāpp (1956-2009) [SAP]

  1989-1993 - Stamelef voor Berref
  1995-1997 - Mejōje van Berref

 267. Lāt Karamāna (1953-....) [GeRi]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Renō

 268. Riystef Kareh (1963-....) [AZR]

  2009-2013 - Kjelef van Bloi
  2013-2017 - Mejōje van Tigof
  2017-2021 - Stamelef voor Tigof

 269. Mendra Kareh-Deelff* (1981-....) [SAP]

  2013-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 270. Holiy Kārmenn-Vever (1865-1942) [KP]

  20.03.1911-02.09.1914 - Minister van Handel en Openbare Werken
  Voerde vanwege het opkomende autoverkeer in 1911 de eerste officiėle verkeersborden in.

 271. Uper Karnoek-Haleftiy (...-....) [LiZa]

  2015-... - Wethouder van Sociale Zaken in Aflif

 272. Mānes Kee (1949-....) [AZR]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Ziyp

 273. Olm Keeche-Šiyzze (1961-....) [DeF]

  2009-2017 - Stamelef voor Berref
  20.09.2018-.... - Minister van Sociale Zaken, Werk en Jeugd
  Volgde Weljśn Hopjārte-Iytter op, toen deze als minister opstapte vanwege een conflict over de AOW-leeftijd.

 274. Leta Keett-Gemell* (1884-1938) [JoZa]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Justitie
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 275. Rosina Kelde-Taris* (1965-....) [AZR]

  2009-2013 - Mejōje van Tigof
  02.05.2017-.... - Minister van Milieu en Natuur
  Volgde Govert Makaber op, toen deze als minister opstapte vanwege de neoliberale dominantie van de coalitie.

 276. Lerdu Keldu-Mešyf (1950-....) [AZR]

  1997-1999 - Kjelef van Renō
  2003-2011 - Burgemeester van Hoggebim

 277. Erwin Ketel (....-....)

  2001-2011 - Secretaresse Nederlandse consulaat in Bōrā

 278. Moffain Kilasō-Gendre (1944-....) [AZR]

  1985-1989 - Stamelef voor Berref
  2001-2005 - Mejōje van Berref

 279. Vūlō Kitianos-Warner* (1965-....) [AZR]

  1999-2001 - Kjelef van Ales

 280. Tek Klachet-Mej* (....-....) [SAP]

  2005-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid). Haar portefeuille is Kunst en Cultuur.
  Genoemd in de Amagene .

 281. Moetsa Klajes-Segt (1948-....)

  1996-2008 - Ambassadeur in Oostenrijk

    

   

  Moetsa Klajes kwam in 2000 in het nieuws toen de Spokanische regering haar zorgen uitte over de grote overwinning van de extreem-rechtse Oostenrijkse partij FPÖ.

 282. Ykrō Klalwa (1942-1997) [CSP]

  1983-1985 - Mejōje van Berref

 283. Pofā Knurfeltiy* (1955-....) [DZ/NŠ]

  2007-2011 - Beltstamelef voor Renō

 284. Lorjen Koj-Viyndy (1940-....) [CSP]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Gezondheid
  25.04.2005-11.07.2014 - Minister van Buitenlandse Zaken

    

  Minister van Buitenlandse Zaken Lorjen Koj-Viyndy. "Ingekaderd in een deurpost. De deur om open te trappen. Het handvat om je aan vast te klampen" - Het is duidelijk: de Spokanische politiek is afgezakt tot een woordspelletje en er kan geen foto van een minister worden gepubliceerd, of er is wel iets venijnigs over te zeggen.
   
  (12 april 2006)

  Genoemd in de Amagene .

 285. Poji Kojen* (1941-....) [DeF]

  1985-1987 - Kjelef van Bloi
  1987-1989 - Kjelef van Munt

 286. Festo Kokaliys-Pajec (....-....)

  Nationale ombudsman. Zie ook het overzicht Ombudsmannen.

 287. Sūmiy Kolesmerater-Mōja* (1949-....) [SAP]

  1982-1994 - Wethouder van Publieke werken in Amahagge

 288. Elsa Kolini-Sevyla* (1962-....) [GeRi]

  1999-2005 - Voorzitter van de Generāl Riffek
  Dochter van Elsa Sevyla-C’rta'enn.

 289. Kers Kolra-Ojic (1892-1991) [JoZa]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Onderwijs
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 290. Car’vo Kōnes-van Schijndel* (....-....)

  1994-2011 - Hoofd Consulaire Zaken, Nederlandse ambassade in Hirdo

 291. Kref Kōs-Agtencō (1946-....) [SAP]

  1991-1995 - Beltstamelef voor Ben

 292. Diederik Kramer (....-....)

  1997-2011 - Cultureel Attaché, Nederlandse ambassade in Hirdo

 293. Ymper Krārt-Cahors (1950-....) [SAP]

  1993-1997 - Mejōje van Lomky
  1999-2001 - Mejōje van Lomky
  2005-2013 - Kjelef van Plefō

 294. Antiy Kraumann (1944-....) [SAP]

  13.07.1984-12.07.1989 - Minister van Buitenlandse Zaken

 295. Marlieze Kropholler* (....-....)

  1997-2011 - Pers-attaché, Nederlandse ambassade in Hirdo

 296. Viola Kruidt* (....-....)

  2004-2011 - Nederlandse consul in Bōrā

 297. Barenn Kurmān-Stootā (1955-....) [CSP]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Tjemp

 298. Pyra Kveef-Joplamiy (1957-....) [DeF]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Kina

 299. Iyret Kwakel-Gonzales (1937-....) [AZR]

  1985-1987 - Kjelef van Ales

 300. Ameeda Kymm-Kiven* (1939-2016) [AZR]

  1997-2001 - Stamelef voor Liftka


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 301. Dōryto Lāffiy (....-....) [GeRi]

  1975-1982 - Voorzitter van de Generāl Riffek

 302. Cales Lāgte-Johānaler (1947-....) [CSP]

  12.07.1994-14.07.2002 - Minister van Defensie
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister van Sociale Zaken
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Verkeer

 303. Jōsiy Lajiy-Ālgriy* (1945-....) [AZR]

  1989-1993 - Mejōje van Tigof
  2003-2007 - Beltstamelef voor Ales

 304. Crevo Lajjeve-Seftāc (1950-....) [DeF]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Buitenlandse Zaken

 305. Roma Lānder-Myzāle* (1954-....) [AZR]

  1995-2007 - Burgemeester van Xolestajo
  2013-2021 - Kjelef van Litii

 306. Tōlst Lānder-Vulā (1943-....) [CSP]

  1985-1997 - Zāmrater (vergelijk Kamerlid). Zijn portefeuille was onder meer Sociale Zaken.

 307. Verasyll Lānder-Zuöhhe* (1965-....) [CSP]

  2007-2011 - Beltstamelef voor Jelafo
  2015-2019 - Beltstamelef voor Jelafo

 308. Coll Larden-Inate* (1940-....) [SAP]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Ontwikkeling

 309. Barenn Larden-Watereen (1942-....) [SAP]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Land- en bosbouw
  1989-1993 - Stamelef voor Br’r
  1997-2001 - Stamelef voor Br’r
  2001-2005 - Mejōje van Br’r

 310. Laskom Larkof-Kviyft (1912-1982) [DeF]

  1959-1967 - Burgemeester van Hirdo

 311. Peoll Larmatiy (1952-....) [DeF]

  2013-2021 - Kjelef van Kina
  Was tot halverwege 2005 hoofd van de Privatiseringscommissie.

 312. Riynes Larmatiy-Weesel (1970-....) [GeRi]

  2013-2017 - Kjelef van Renō

 313. Ōrs Lāsta-Holiy (1856-1935) [KP]

  1899-1919 - Burgemeester van Trondom

 314. Feelix Laünes-Lajjeve (1954-....) [CSP]

  1999-2001 - Mejōje van Teujan
  15.07.2002-22.04.2005 - Minister van Defensie

 315. Sjocc Leeg-Gūnne (1958-2019) [DZ/NŠ]

  2003-2007 - Beltstamelef voor Renō
  2015-2019 - Beltstamelef voor Ziyp

 316. Acerna Leesy-Atrogeniy* (1943-....) [SAP]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Handel

 317. Fytrona Leffef-Ef Kasser* (1958-....) [GeRi]

  1991-1995 - Mejōje van Garos

 318. Jān Leget-Ardekir (1961-....) [DeF]

  1997-2001 - Stamelef voor Berref

 319. Moffain Leget-Blārc (1903-1975) [DeF]

  13.07.1958-20.02.1962 - Minister van Economie
  Moest aftreden vanwege zijn drastische voorstellen voor brandstofrantsoenering (1962); opvolgster werd Elsa Tāgerate-Meer.

 320. Apolla Lejynne-Michemm* (1957-....) [SAP]

  1995-1999 - Beltstamelef voor Bloi

 321. Engerr Lelperiy (1950-....) [CSP]

  12.07.1994-14.07.2002 - Minister van Ruimtelijke Ordening

 322. Petriy Lerdu-Mōjōl (1921-1991)

  1962-1967 - Voorzitter van de Economische Controleraad (EKOER)
  Was in 1966 aanwezig bij de oprichting van de GeRi, en zou binnen deze partij de zogenoemde "harlekijn" worden, dat is de persoon die op de achtergrond de contacten legt en de relaties onderhoudt met de andere politieke partijen. Zulke contacten en relaties zijn met name binnen een coalitie van belang om eensgezind in het openbaar te treden, en zich af te zetten tegen de oppositie.
  Zie groepsfoto "Oprichting van de GeRi".

 323. Ardoyll Lesto Morō* (1953-....) [CSP]

  1995-2003 - Beltstamelef voor Renō
  Zij is jonkvrouw.

 324. Lenert Lesto Morō-Neeše (1888-1954) [KŪ]

  1928-1936 - Mejōje van Berref
  Hij is jonkheer. Zie foto "Mejōje-delegatie".

 325. Droja Liocc (ca. 1690-1759)

  ca. 1730-1741 - Mejōje van Tigof
  Is bekend omdat hij in 1732 (tijdens de Grote Hongersnood van 1731-1738) een sterk beroep op koningin Larō Atori Thyrra deed om voedsel van Berref (waar voldoende te eten was) naar Tigof en Lomky te verschepen. De koningin (die in 1732 net een jaar regeerde) negeerde het verzoek volkomen. Ze maakte toen al duidelijk dat ze niets om haar onderdanen gaf, iets wat tijdens de rest van haar regeerperiode vaak genoeg zou blijken.

 326. Germana Lippe-Lānder* (1957-....) [CSP]

  1995-1999 - Kjelef van Plefō
  1999-2007 - Beltstamelef voor Tjemp

 327. Tekel Liyrka-Cāperazytt (1943-....) [SAP]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Ben

 328. Ugen Lob’nn (1968-....) [LiZa]

  2010-... - Wethouder van Stadsplanning en Huisvesting in Hoggebim

 329. Neemt Lob’nn-Halofiysta (1931-....) [AZR]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Defensie

 330. Blocriy Loestā (1949-....) [AZR]

  12.07.1994-14.07.2002 - Minister van Financiėn
  15.07.2002-11.07.2006 - Minister van Wetenschap en Kunst
  Sinds 1 augustus 2007 is hij bankpresident.

    

   

  Minister Blocriy Loestā (Financiėn; rechts) in gesprek met de bekende verslaggever Henrec Stex-Haften van de Amagene.
   
  (juni 1998)

 331. Quentiy Lokiy-Lamk (1938-....) [AZR]

  1970-1976 - Voorzitter Zāmporementec
  1985-1987 - Kjelef van Ziyp

 332. Petriy Lopiy-Lopiy (1939-2008) [CSP]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Communicatie en Voorlichting

 333. Ziyki Lotgirjen* (....-....)

  1998-.... - Woordvoerster bij het Ministerie van Economische Zaken

 334. Matyss Lotlorjen (1881 [Tuūn]-1955) [JoZa]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Defensie
  Grootvader van Leta Lotlorjen
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 335. Reexa Lotōc-Comāf* (1956-....) [CSP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Huisvesting

 336. Luces Lozé-Lejynne (1943-....) [SAP]

  1987-1989 - Kjelef van Jelafo

 337. Saresten Lunen (1952-....) [CSP]

  1991-1999 - Beltstamelef voor Jelafo
  2001-2003 - Mejōje van Teujan
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister van Financiėn
  12.07.2006-11.07.2014 - Minister van Defensie

    

  Saresten Lunen is geboren en getogen op het platteland van Ben, in een conservatief Pegrevisch milieu waar religie en separatisme het dagelijks leven bepalen. Maar anders dan veel van zijn familieleden streeft Saresten Lunen niet naar een onafhankelijk Pegreviė, maar staat hij achter een onverdeeld en souverein Spokaniė. Prestigieuze posten als minister van Financiėn, en later minister van Defensie, zouden aan hem voorbij zijn gegaan als de Pegrevische onafhankelijkheid voor hem een issue was.

 338. Marys L’cc-Pliywāk (1954-....) [CSP]

  1993-1997 - Kjelef van Neze
  1999-2005 - Kjelef van Neze

 339. Myla L’ff* (1939-....) [DZ]

  1975-1987 - Voorzitter van de Demokratise Zampōr-Ūn
  1988-1997 - Vice-voorzitter van de Aquonda Ratt furt Notōsta (vgl. Algemene Rekenkamer)
  1998-2002 - Voorzitter van de Demokratise Zampōr-Ūn (2e maal)
  Genoemd in de Amahākšo .

 340. Gryhelle Lyndyll-Treüles* (1961-....) [SAP]

  12.07.2006-11.07.2014 - Minister van Sociale zaken, Werk en Jeugd

 341. Jostiy Lyster-Crevo (1949-2000) [AZR]

  1997-1999 - Kjelef van Kina


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 342. Cala Mac’r* (1936-....) [DeF]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Ales

 343. Karāst Magelhas-Celenn (1950-....) [CSP]

  1997-2001 - Kjelef van Neno
  2003-2005 - Kjelef van Neno

 344. Govert Makaber (1966-....) [DeF]

  12.07.2014-07.02.2017 - Minister van Milieu en Natuur
  Vertrok per 7 februari 2017 omdat hij zich niet kon verenigen met de neoliberale dominantie van de laatste coalitie. Zijn plaats is per 2 mei 2017 ingenomen door Rosina Kelde-Taris van de AZR. Van 8 februari tot 1 mei heeft minister-president Vikter Oemāve-Mesādul zich over het Ministerie van Milieu en Natuur ontfermd, omdat er niet zo snel een geschikte opvolger voor Govert Makaber te vinden was.

 345. Dyder Malāst (1951-....) [SAP]

  1993-1995 - Kjelef van Ben

 346. Isiyder Males (1972-2014) [GeRi/Mes]

  2007-2011 - Beltstamelef voor Munt

 347. Vert Maliyster (....-....) [PL]

  1990-1999 - Voorzitter van de Pola

 348. Ina Mānderfit* (1969-....) [GeRi/Mes]

  1991-1995 - Voorzitter van de Generāl Riffek
  1999-2001 - Mejōje van Garos
  2011-2015 - Beltstamelef voor Jelafo
  2017-2021 - Stamelef voor Liftka

 349. Bertel Mānderfit-Pofā (1950-....) [LiZa]

  1998-.... - Wethouder Culturele Zaken in Hirdo
  Vooral bekend omdat hij de gay-sauna Helsinki frequenteert.
  Genoemd in de Amagene .

 350. Lerdu Mānes-Ellmariyn (1944-....) [GeRi]

  1987-1989 - Mejōje van Br’r

 351. Lerdu Manetaler-Teereso (1966-....) [CSP]

  2009-2013 - Kjelef van Neze
  12.07.2018-.... - Minister van Onderwijs, Wetenschap en Kunst

 352. Henca Manōf* (1972-....) [SAP]

  2015-.... - Burgemeester van Huron-s’rt

 353. Hōlda Mantiyc* (1962-....) [SAP]

  1999-2012 - Woordvoerster van de Socialistische Nationale Partij

 354. Akel Mantsjoks (1942-....) [AZR]

  1989-2005 - Stamelef voor Berref

 355. Cales Maravyll-Bellart (1948-2011) [SAP]

  1993-1997 - Stamelef voor Berref
  2005-2009 - Mejōje van Berref

 356. Hecoiy Māršant (1978-....) [LiZa]

  2015-2019 - Beltstamelef voor Jelafo

 357. Elsa Māršant-Ardekir* (1943-2011) [SAP]

  1991-1997 - Kjelef van Renō
  2001-2003 - Kjelef van Renō

 358. Kōnda Mareo* (1974-....) [GeRi/Mes]

  2005-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)
  Zuster van Tek Mareo.

 359. Tek Mareo* (1980-....) [Mes]

  2015-.... - Voorzitter van de Mesāer
  Zuster van Kōnda Mareo.

 360. Ob’n Mareo-Kiven (1929-2005) [DeF]

  1979-1987 - Burgemeester van Amahagge

 361. Mefa Maria-Jabār* (1940-2018) [CSP]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Kina

 362. Hilda Mārje-Otryff* (1975-....) [AZR]

  2011-.... - Burgemeester van Hoggebim

 363. Kōmurr Matilda-Chelma (1938-2018) [SAP]

  1983-1989 - Kjelef van Flenazjekk

 364. Tiros Matō-Zyšu (1915 [Blort]-1978 [Trendon]) [LJP]

  1963-1969 - Kjelef van Munt

 365. Toliy Matteriy-Fercen* (1964-....) [DeF]

  2015-2019 - Beltstamelef voor Ziyp

 366. Rātse Meert-Mariy (1962-....) [AZR]

  2001-2003 - Kjelef van Bloi

 367. Biyx Mej-Ošyff (1949 [Milbo]-....) [DZ]

  1991-.... - Burgemeester van Lor
  Was tussen 1973 en 1981 voorzitter van het actiecomité Bergrōnda in Lor.

 368. Moffain Mej-Weena (1929-2015) [LiZa]

  1978-1986 - Wethouder van Havens en Industrie in Amahagge

 369. Truh Melbech-Names* (1959-....) [CSP]

  2009-2013 - Kjelef van Tjemp

 370. Dāne Mender-Laji (1938-2001) [DeF]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Handel

 371. Joveeny Mepār* (1952-....) [AZR]

  1989-1993 - Stamelef voor Liftka
  1995-1999 - Beltstamelef voor Jelafo
  15.07.2002-11.07.2006 - Minister van Tourisme en Recreatie

 372. Marina Mepār* (1955-....) [AZR]

  2001-2009 - Stamelef voor Liftka
  2009-2017 - Stamelef voor Tigof

 373. Zita Mequs-Vromjagenn* (1971-....) [AZR]

  2003-2005 - Kjelef van Kina

 374. Ronesa Mequs-Xaless (1962-2004) [CSP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Ontwikkeling

 375. Ōrs Mercu-Kojen (1964-....) [GeRi]

  1999-2001 - Kjelef van Kina

 376. Kāter Merlen Zelzer (1937-1993) [CSP]

  1985-1989 - Mejōje van Berref

 377. Hānse Mesturia Ploji-Nutā Lemm’ (1951-....) [DeF]

  2005-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 378. Peoll Metrusse-Dōnder (....-....) [DeF]

  1995-2003 - Woordvoerder van de politieke partij Demokratiy-Farte
  2003-2006 - Woordvoerder en communicatiespecialist voor het Ministerie van Milieu en Natuur

 379. Hānes Metrusse-Lojiy (1963-....) [AZR]

  2011-2015 - Beltstamelef voor Ziyp
  2017-2021 - Mejōje van Tigof

 380. Mazu Michequandro (1942-....) [SAP]

  1985-1989 - Stamelef voor Br’r
  1993-1997 - Stamelef voor Br’r
  2001-2005 - Stamelef voor Br’r

 381. Crevo Miflifclošer (1956-....) [DeF]

  1989-1997 - Stamelef voor Garos
  2003-2005 - Kjelef van Munt
  2006-2017 - Voorzitter Zāmporementec

    

   

  Op 1 augustus 2006 nam Crevo Miflifclošer voor het eerst plaats achter de microfoon van de voorzitterstafel bij de Volksvertegenwoordiging. Zijn aanstelling kwam snel en onverwacht nadat de maand ervoor voorzitster Āgen Achumm-Debando plotseling aan een hartstilstand was overleden.

 382. Odlen Mikkon (1927-2009) [AZR]

  1981-1985 - Repper en vice-Kjelef van Jelafo. Zie foto, samen met Petriy Mofainaler-Pōt.
  Genoemd in de
  Amahākšo .

 383. Megtert Mikoe-Tjonder (1978-....) [SAP]

  2009-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)
  Was in februari 2016 de initiatiefnemer voor de oprichting van de nieuwe politieke partij MaJo.

 384. Crybō Milas-Lyder (1952-....) [SAP]

  1997-1999 - Kjelef van Flenazjekk

 385. Lurjozy Milas-Trecha (1944-....) [AZR]

  1985-1987 - Mejōje van Tigof

 386. Mariy Mintefit* (1932-2008) [DeF]

  1989-1991 - Kjelef van Ziyp

 387. Kāhysse Mirnurp (1932-2014) [DeF]

  1977-1986 - Wethouder van Interlokale betrekkingen in Amahagge

 388. Tulfiy Mirra-Uvinas (1849-1914) [KP]

  1903-1914 - Burgemeester van Fonistā

 389. V’ziy Modderfyne-Rifo Flāgpe* (1959-....) [DeF]

  2005-2009 - Stamelef voor Teujan
  2013-2017 - Mejōje van Teujan
  2017-2021 - Stamelef voor Br’r

 390. Petriy Mofainaler-Pōt (1941-....) [AZR]

  1981-1985 - Mejōje van Liftka.
  Genoemd in de Amahākšo .

  Petriy Mofainaler-Pōt (links), samen met Odlen Mikkon (midden) en Meche Rifo Ef Vildul-Ypeerrt (rechts).
  Foto genomen in maart 1983.

   

 391. Nuser Moffain Laterafe-Nutā Lemm’ (1958-....) [DZ, heet sinds maart 2009 Mes]

  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Huisvesting
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Milieu en Natuur
  12.07.2014-07.02.2017 - Minister van Sociale zaken, Werk en Jeugd
  Hij is jonkheer.
  Vertrok per 7 februari 2017 omdat hij zich niet kon verenigen met de neoliberale dominantie van de laatste coalitie. Zijn plaats is per 15 februari 2017 ingenomen door Zreef Ytrācc-Ūpjader van de LiZa. In maart 2017 heeft hij de Mes verlaten en zich aangesloten bij de nieuwe partij MaJo.

    

   

  Mei 2011, de minister staat een tv-verslaggever te woord voor het gebouw van de Aquonda Ratt furt Notōsta (vergelijk Algemene Rekenkamer) in Hirdo.

  Het ministerie van Milieu & Natuur behartigt belangen die onverenigbaar zijn met de belangen van het Ministerie van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij. Het was de bedoeling dat minister Nuser Moffain Laterafe samen met collega Ravaja Cordelha de Lopez de tegenstrijdigheden zou kunnen oplossen, maar het tegendeel blijkt waar: het is complete oorlog tussen beide ministeries (en beide ministers).

 392. Sūmiy-Elsa Mōja-Mōja* (1880-1967) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Algemene Zaken
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 393. Hastām Molestā-Rifo Ef Vola (1955-....) [SAP]

  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Economie, Ontwikkeling en Technologie
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister van Huisvesting

    

  8 augustus 2007.
  Minister Hastām Molestā legt tijdens een informele bijeenkomst op het landgoed Riycsa-seert op speelse wijze uit waar Spokaniė zich ergens op de wereld bevindt. Zijn ludieke optreden heeft echter een serieuze en pijnlijke achtergrond: de delegatie aan wie hij de situatie van Spokaniė tracht duidelijk te maken, bestaat uit een aantal vooraanstaande Amerikaanse zakenlieden en politici die de indruk hadden gegeven zich nauwelijks bewust te zijn welk land het was waar ze waren uitgenodigd om met de minister te dineren.

 394. Moffain Monert-Mac’r (1952-2007) [SAP]

  1985-1997 - Stamelef voor Teujan
  2001-2005 - Kjelef van Plefō

 395. Vyncha Mōns-Jobleempiyt* (1872 [Tura]-1948 [Blort]) [GCP]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Gezondheid
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 396. Ōrs Mōns-Loper (1970-....) [DeF]

  2009-2013 - Kjelef van Munt

 397. Costeliy Mōntarée* (1960-....) [GeRi]

  1997-1999 - Kjelef van Ben
  2010-2016 - Voorzitter van de Generāl Riffek

 398. Sypa Motrik (1970-....) [CSP]

  2002-2016 - Woordvoerder gemeente Sinto-Leraquen
  2017-2021 - Kjelef van Flenazjekk

 399. Petriy Mradfregs-Quleeše (1948-....) [SAP]

  1989-1991 - Kjelef van Flāp
  2013-2021 - Stamelef voor Berref

 400. Babs Müller-Broekmans* (....-....)

  1993-2011 - Secretaresse Nederlandse consulaat in Husta

 401. Yna Muryhille* (1949-....) [CSP]

  13.07.1998-11.07.2006 - Minister van Huisvesting

    

  12 november 1999.
  Minister Yna Muryhille is op weg naar de Veraquandro-zaal, waar zij de Volksvertegenwoordiging zal inlichten over haar nieuwe wetsvoorstel, waarmee het onderverhuren van luxueuze appartementen in de grote steden, en de daarmee gepaard gaande woekerwinsten tot het verleden moeten gaan behoren.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 402. Lezo Nacheufiy-Ojic (1950-....) [AZR]

  1989-1991 - Kjelef van Bloi

 403. Krōl Nagel-Lunen (1933-....) [SAP]

  1989-1993 - Kjelef van Plefō

 404. Huva Names-Solōs* (1946-....) [SAP]

  1995-.... - Burgemeester van Asjetto

    

  Haar beleid is er geheel op gericht om van Asjetto de meest culturele stad van Spokaniė te maken. Zij is een van de weinige politici in Spokaniė die onomwonden durven toe te geven dat zij graag zien dat Spokaniė zich bij de Europese Unie zou aansluiten. Voor burgemeester N. zou dat een uitdaging zijn om Asjetto ook eventueel tot culturele hoofdstad van Europa te maken. Zie ook foto van persconferentie.

  Huva Names-Solōs, de populaire en invloedrijke
  burgemeester van Asjetto.
  © 1998; PRESPO

 405. Uper Nāndrec (1902-1984) [LJP]

  11.07.1946-10.07.1954 - Minister van Wetenschap en Kunst

 406. Ÿft Neāšy (1950-....) [SAP]

  1985-1987 - Mejōje van Br’r

 407. Grenna Neeato-Nusa* (1974-....) [CSP]

  2007-2019 - Beltstamelef voor Tjemp

 408. Calār Neeferf (1952-....) [SAP]

  2013-2017 - Kjelef van Ben
  Was tot 1996 advocaat.

 409. Piytriy Neeferf-Stunne (1961-....) [AZR]

  1999-2001 - Kjelef van Flāp

 410. Tedor Neflamū (1948-2002) [CSP]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Gezondheid

 411. Elwe Ners* (1925-1993) [DeF]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Voedselvoorziening

 412. Cermel Nestafie (1902-1981) [SŠB, heet sinds 1952 DeF]

  12.07.1942-10.07.1950 - Minister-president en Minister van Economie
  11.07.1950-10.07.1954 - Minister-president en Minister van Buitenlandse Zaken

 413. Hānse Nester-Ÿriymme (1940-....) [CSP]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Defensie
  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Justitie
  2001-2003 - Kjelef van Flenazjekk
  Genoemd in de Amahākšo .

 414. Neja Niymt* (1945-....) [DeF]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Ziyp

 415. Gāres Niymt-Nolec (....-....) [PL]

  2012-.... - Voorzitter van de Pola

 416. Diyfiy Niymt-Zlemp (1950-....) [SAP]

  2007-2019 - Beltstamelef voor Bloi

 417. Amāchto Njeboper-Ef Gwārcer (1941-1993) [SAP]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Ziyp

 418. Kryna Njeboper-Zūps* (1966-....) [SAP]

  1997-2003 - Kjelef van Tjemp
  2013-2017 - Kjelef van Tjemp
  2018-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 419. Frānser Noleanah-Mōjōl (1952-2016) [SAP]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Bloi

 420. Lyna Noliyf-Qurharrt* (1959-....) [DeF]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Ruimtelijke Ordening
  2001-2003 - Kjelef van Neno

 421. Kasmyr Nōmbary Tj’rco-Tōcsajas (1951-....)

  2002-2010 - Ambassadeur van Spokaniė in Washington. Is opgevolgd door jonkheer Tiffian Pōrtessi Hiylft.
  Hij is baron.

    

   

  Kasmyr Nōmbary Tj’rco-Tōcsajas houdt er niet van om op zijn adellijke titel "baron" gewezen te worden. Maar zijn dubbele achternaam verloochent de adellijke afkomst natuurlijk niet. Van een goed glas champagne houdt hij des te meer.

 422. Kers Nucerater (1947-....) [SAP]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Flenazjekk

 423. Fredā Nutā Lemm’-Saly Fahōgge (1942-....) [CSP]

  13.07.1984-12.07.1989 - Minister van Defensie
  Hij is jonkheer.

 424. Lyn Nutterkeltes-Undyl* (1946-....) [AZR]

  1985-1987 - Mejōje van Teujan

 425. Jān Nydriy-Cālldere (1947-....) [SAP]

  1991-1997 - Kjelef van Flāp


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 426. Lerdu Ochā (1941-....)

  1978-1984 - Wethouder van Gezondheid en Veiligheid in Amahagge
  Genoemd in de Amahākšo .

 427. Peoll Ochā-Mōja (1953-....) [SAP]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Bloi

 428. Vikter Oemāve-Mesādul (1958-....) [LiZa]

  1994-2014 - Voorzitter van de Liberala Zampōr
  12.07.2014-.... - Minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken en Bestuurlijke Hervorming
  Vormde in de regeerperiode 2014-2018 samen met Lisa Gonzales-Pārtell (Justitie) en Moffain Crympāf Hueste-Halāf Ur Steen (Defensie) de zogenoemde "harde LiZa-kern", waarbij ook AZR-minister Zāfte Bulger-Ÿriymme (Financiėn) als "meeloper" wordt gerekend.
  Genoemd in de Amagene pag. 1 en pag. 2 .

 429. Lyn Okerrtemā* (....-....) [NŠ]

  2012-.... - Voorzitter van de Nenatumt Šark

 430. Molle Oleema-Nolec (1936-....)

  1982-1990 - Wethouder van Burgerzaken in Amahagge
  Genoemd in de Amahākšo (abusievelijk Oleema-Nolac genoemd).

 431. Flaāf Oleema-Six (1949-....) [CSP]

  1992-2004 - Hoofdcommissaris van politie in Hirdo
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister van Justitie
  2011-2015 - Beltstamelef voor Jelafo
  2015-2019 - Beltstamelef voor Ben
  Niet bepaald een charismatisch en tactvol strateeg. Al in de eerste maand van zijn ministerschap maakte hij zich belachelijk door de wijze waarop hij reageerde op de uiterst vage suggestie dat Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) in Spokaniė zou hebben gewoond. Zie krantenartikel .

    

   

  Flaāf Oleema-Six, nog geen maand in de functie van Minister
  van Justitie.
  De baardige man op de achtergrond is een woordvoerder
  van de Ministeriėle Persdienst. (mei 2005)

 432. Moffain Olevy (....-....) [GeRi]

  2016-.... - Voorzitter van de Generāl Riffek

 433. Cegte Ōlmaris (1965-....) [GeRi]

  2001-2003 - Kjelef van Munt

 434. Rina Olōf-Kreehé* (1950-....) [DeF]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Toerisme en Recreatie
  2007-2015 - Directeur van het Coördinatieplatform voor Internetgebruik bij de Overheid
  Zie foto "Commissie ter bevordering van het Toerisme".
  Genoemd in de Amagene .

 435. Fyla Omeriy-Mip Seert* (1954-2014) [CSP]

  1987-1994 - Burgemeester van Zutterseert
  1995-2014 - Theaterdirecteur in Blort
  Echtgenote van Minister-president Jānes Omeriy-Mip Seert. Toen haar man in 1994 minister-president werd, heeft zij haar functie van burgemeester van Zutterseert moeten opgeven (wegens de verhuizing naar Hirdo en wegens politieke belangenverstrengeling); zij werd toen theaterdirecteur in Blort.

 436. Jānes Omeriy-Mip Seert (1948-....) [CSP]

  12.07.1994-22.04.2005 - Minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken

    

   

  Jānes Omeriy-Mip Seert en zijn vrouw Fyla worden hier ongedwongen verwelkomd in het gerenommeerde restaurant Ef Elder in Conityje (17 juli 1998).
  © 1998; PRESPO

 437. Moffain Omeršiy-Niche Flofarri (1913-1988) [DeF]

  11.07.1962-12.07.1966 - Minister van Handel
  14.07.1966-12.07.1974 - Minister van Sociale Zaken
  Hij is jonkheer.

 438. Tulfiy Oolmerater-Nruswamel (1932-....) [AZR]

  1990-1997 - Voorzitter van de Aquonda Zampōr-Ratt

 439. Ryna Oolmerater-Nūfux* (1952-2008) [DeF]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Flāp

 440. Jonās Opeck-Weert (1969-....) [SAP]

  2013-2017 - Stamelef voor Br’r

 441. Gest Operhenyll-Kalāc (1852-1928) [AŸP]

  1895-1907 - Burgemeester van Tunbas
  De eerste burgemeester die lid was van de in 1895 opgerichte AŸP.

 442. Sylvest Oqula (1915-1989) [DeF (RK-flank)]

  14.07.1970-12.07.1974 - Minister van Financiėn
  Zie ook het Bestand Geld en Banken (TĀEEP).

 443. Megtert Oqula-Hālef (....-....) [AZR]

  2008-2017 - Voorzitter van de Aquonda Zampōr-Ratt

 444. Nuser Oqula-Rifo Ef Jakām (1932-2016) [AZR]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Neno

 445. Gremsū Orešy-Achumm (1938-....) [AZR]

  1993-1995 - Kjelef van Ales

 446. Tek Osagenis* (1942-2005) [DeF]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Bloi

 447. Ypeer Ossagenis (1902-1979)

  1932-1951 - Wethouder in Amahagge
  Heeft in de jaren dertig en veertig voor veel sociale woningbouw in Amahagge gezorgd.

 448. Lāt Otaniy-Halā (1938-....)

  1982-1988 - Wethouder van Stadsplanning en Verkeer in Amahagge
  Genoemd in de Amahākšo .

 449. Edvar Oten-Ālkreene (1941-....) [SAP]

  1980-1984 - Voorzitter van de Sošalistise Aquonda Party
  1992-2001 - Voorzitter van de Sošalistise Aquonda Party
  2005-2013 - Stamelef voor Berref
  Genoemd in de Amahākšo .

 450. Loskam Otryff-X’mt (1943-2019) [DeF]

  12.07.1994-14.07.2002 - Minister van Milieu en Natuur

 451. Ryna Ozzūpiyle* (1900-1980) [KŪ]

  02.01.1940-10.07.1942 - Minister-president en Minister van Financiėn

 452. Brugg Ozzūpiyle-Qurfj (1879-1951) [CSP]

  1930-1936 - Mejōje van Liftka
  Zie foto "Mejōje-delegatie".


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 453. Zāts Pacarefaniy-Lomiy (1955-....) [DeF]

  13.07.1998-22.04.2005 - Minister van Sociale Zaken
  2017-2021 - Kjelef van Neze

 454. Jense Pacōs-Heegt (1872-1938) [GCP]

  1914-1923 - Burgemeester van Fonistā

 455. Heef Pālfer (1942-2010) [CSP]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Milieu en Natuur
  Vóór zijn loopbaan als minister verdiende Pālfer zijn brood als journalist en schrijver; dit beroep heeft hij in 1995 weer opgepakt.

 456. Fūtent Pālfer-Pelmer (1939-....) [LiZa]

  1989-1991 - Kjelef van Flenazjekk

 457. Lisela Paly-Pārges* (1967-....) [LiZa]

  2012-.... - Wethouder van Economische Zaken in Krsitsi
  Genoemd in de Amagene .

 458. Riypen Pāniyh-Gerlas (1958-....) [DeF]

  2011-.... - Burgemeester van Amentōlestu

 459. Raverden Panosarejec-Rāgtōf (1978-....) [DeF]

  2009-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid). Zijn portefeuille is onder meer Justitie.

 460. Moffain Pāntiyf-Quandre (1970-....) [SAP]

  2009-.... - Burgemeester van Xariy

 461. Herneg Papadčnikos (1938-2006) [DeF]

  1983-1985 - Kjelef van Flāp

 462. Elselyne Paraquro-Boert* (....-....)

  1995-2011 - Medewerkster Nederlandse consulaat in Bōrā

 463. Miko Paraquro-Ÿrfall (1947-1998) [AZR]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Financiėn

 464. Moffain Pārdova-Taris (1900-1968) [SŠB]

  12.07.1942-10.07.1954 - Minister van Verkeer
  Heeft veel aan de verbetering van de Spokanische infrastructuur gedaan; o.a. verbreding van de hoofdwegen; de driebaanswegen waarbij afwisselend de ene of de andere richting van de middenbaan gebruik mag maken zijn naar hem vernoemd; zie Bestand Verkeersinformatie (Pārdova-wegen).

 465. Peoll Pariyna (....-....) [DeF]

  2005-.... - Wethouder in Tunbas

 466. Fala Paro (1969-....) [CSP]

  Oorspronkelijk journalist. Heeft zich in 2011 in de politiek begeven.
  2013-2017 - Stamelef voor Liftka

 467. Sidōn Parō Mesā-Hakvaniy (1962-....)

  Consumenten-ombudsman. Zie ook het overzicht Ombudsmannen.
  Genoemd in de Amagene .

  RA-2016: To-oibāniys ur to-offertosz (Schijnkortingen en schijnaanbiedingen)

 468. Ryna Peeniy-Osagenis* (1955-....) [CSP]

  1995-2003 - Voorzitter van de Cōnservateff Stat-Party
  2009-2017 - Stamelef voor Berref

 469. Clemens Pergola (1965-....) [DeF, AZR]

  2003-2005 - Kjelef van Jelafo [DeF]
  2005-2013 - Kjelef van Jelafo [AZR]
  Volgde op 28.11.2003 Moffain Blotter-Romain op, die 2 dagen ervoor bij een auto-ongeluk om het leven kwam.

 470. Kiynes Pernen-Johānaler (1874-1925) [AŸP]

  1915-1925 - Burgemeester van Hoggebim
  Populaire burgemeester, maar stierf op 51-jarige leeftijd tijdens een raadsvergadering aan een hartstilstand. Niet alleen deze gebeurtenis, maar vooral ook omdat hij zich fanatiek inzette voor verbetering van de huisvesting, het onderwijs en de gezondheidszorg van de armelijke arbeidersbevolking in de toenmalige industrie- en havenstad Hoggebim, is hij een bekend politicus geworden.

 471. Friyst Pila-Māhhe (1941-....) [SAP]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Handel (ALES.DOM)
  2005-2009 - Kjelef van Ziyp

 472. Geolle Pinā* (1966-....) [CSP]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Bloi
  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Handel

 473. Pofā Pjeens-Hālef* (1962-....) [LiZa]

  2007-.... - Ātvises (lid van de Regeringsraad van Advies, inzake Subsidieverleningen)

 474. Gizell Plaja-Losk* (1957-....) [DeF]

  15.07.2002-11.07.2006 - Minister van Gezondheid
  2012-2019 - Voorzitter van de Demokratiy-Farte

 475. Edver Plas Mert-Fesrāhe (1937-....) [CSP]

  1983-1985 - Kjelef van Renō

 476. Eera Plinkert* (1952-....) [AZR]

  2005-2009 - Kjelef van Neno

 477. Peeter Plocā (....-....) [SAP]

  1984-1988 - Voorzitter van de Sošalistise Aquonda Party

 478. Hesta Plōck* (17.01.1948-....) [AZR]

  1991-1995 - Burgemeester van Sinto-Hafegge
  Zie verder bij Personen: Bestuur.

 479. Molle Ploema (1949-....) [SAP]

  1993-1997 - Kjelef van Ziyp
  2001-2005 - Kjelef van Ziyp
  2007-2011 - Beltstamelef voor Ziyp
  2015-2019 - Beltstamelef voor Bloi

 480. Mārje Plōx-Cozenn* (1953-2014) [SAP]

  1993-1995 - Kjelef van Bloi

 481. C’rumō Pōermiy (1908-1960) [SAP]

  1951-1955 - Kjelef van Jelafo 1955-1960 - Mejōje van Liftka.

 482. Jān Pofā-Buta (1950-....) [AZR]

  1993-1995 - Kjelef van Plefō
  2009-2013 - Stamelef voor Liftka
  2013-2017 - Mejōje van Liftka

 483. Gezulo Pogalo (1854-1925) [ŪFT]

  1892-1911 - Burgemeester van Amahagge
  03.09.1914-02.09.1918 - Minister van Onderwijs

 484. Marina Polater-Plāfiy* (1957-....) [DeF]

  12.07.1994-11.07.2006 - Minister van Verkeer

 485. Barenn Polefi* (1952-2011) [AZR]

  2003-2007 - Beltstamelef voor Ziyp

 486. Iylma Polefi* (1955-....)

  2007-.... - Wethouder van Openbare Werken in Asjetto

 487. Friysta Pomiy-Brāfoh* (1923-2012) [SAP]

  1981-1985 - Kjelef van Jelafo.
  Genoemd in de Amahākšo .

 488. Tiffian Pōrtessi Hiylft (1956-....)

  2010-2014 - Ambassadeur van Spokaniė in Washington. Is opgevolgd door Glopiy Hānk.
  Hij is jonkeer.

 489. Lerdu Prāndec-Myhhen (1880-1955) [AŸP]

  1928-1932 - Burgemeester van Amahagge
  Veroorzaakte een politieke rel vanwege de lampen in de hal van het Stadhuis in Amahagge. Moest in 1932 wegens diverse rellen en fraude als burgemeester opstappen.

 490. Antonio Pritā (1877-1945) [CSP]

  1927-1943 - Burgemeester van Laffenet

 491. Crevo Prūnt-Cales (1940-2000) [GeRi]

  1985-1987 - Kjelef van Munt
  1989-1995 - Kjelef van Munt

 492. Uteer Prūnt-Hest (1945-2013) [CSP]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Financiėn
  2007-2011 - Beltstamelef voor Neze

 493. Elsa Prwįńg-Srżvegjelft* (1890-1976) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Sociale Zaken
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 494. Zreef Purfāliy-Argytoles (1944-1994) [DeF]

  1991-1993 - Kjelef van Jelafo

 495. Yne Puriy* (1946-....) [LiZa]

  1993-1995 - Kjelef van Flenazjekk
  2001-2003 - Kjelef van Ales
  2005-2013 - Mejōje van Br’r


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 496. Yne Querrié-Pernen* (1943-....) [AZR]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Munt
  1989-1999 - Voorzitter Zāmporementec

 497. Leon Quggernees-Panosarejek (1947-....) [AZR]

  1993-1995 - Kjelef van Neno

 498. Sidōn Quleeše (1959-....) [AZR]

  15.07.2002-22.04.2005 - Minister van Onderwijs
  12.07.2006-11.07.2018 - Minister van Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat
  11.07.2018-.... - Minister van Toerisme en Recreatie
  Genoemd in de Amagene .

 499. Lerdu Quleeše-Bochōc (....-....)

  1995-2011 - Nederlandse vice-consul in Asjetto

 500. Neja Qummertee-Halān* (1959-....) [SAP]

  12.07.2006-11.07.2010 - Minister van Gezondheid, Voedsel en Consumentenzaken
  Zie ook foto "Opening Helee Quly-hōspitalo".

 501. Rosina Qummertee-Qualer* (1976-....) [PL; sinds 2014 DeF]

  2008-2012 - Voorzitter van de Pola
  2017-2021 - Mejōje van Liftka [DeF]

 502. Jān Qunn-Leget (1972-....) [CSP]

  2003-2007 - Beltstamelef voor Bloi
  2008-2017 - Financieel specialist van de CSP
  2017-2021 - Stamelef voor Berref

 503. Gizell Quntā (1954-....) [CSP]

  2009-2013 - Stamelef voor Liftka
  2013-2017 - Kjelef van Jelafo

 504. Cales Qurbjent-Atelva (1950-....) [DeF]

  2000-2010 - Voorzitter van de Demokratiy-Farte

 505. C’rtich Qurbjent-Tynovyll (1951-....) [SAP]

  1983-1985 - Mejōje van Br’r

 506. Kers Qurrde-Pōt (1889-1942) [GCP]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Ontwikkeling
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 507. Noa Qurrše-Siōst* (1970-....) [DeF]

  12.07.2014-.... - Minister van Economie, Ontwikkeling en Technologie

 508. Jysteryll Qurrdealer-Klalwa (1927-1995) [DeF]

  1985-1989 - Kjelef van Flāp

 509. Lerdu Qurten-Safjéńg (1912 [Fonistā]-1991 [Fonistā]) [DeF]

  13.09.1954-12.07.1966 - Minister van Verkeer
  1985-1989 - Stamelef voor Liftka

    

  De uiterst populaire politicus (hij was minister in 4 achtereenvolgende kabinetten) was de initiatiefnemer van de aanleg van autosnelwegen, en tevens altijd een voorvechter voor het behoud van secundaire spoor- en tramlijnen. Hij meende dat openbaar railvervoer en particulier wegvervoer elkaar goed konden aanvullen in Spokaniė, in plaats van elkaar min of meer uit te sluiten zoals elders in Europa. Zo lang de brandstof in Spokaniė gerantsoeneerd was, wat een onbeperkt gebruik van de auto verhinderde, had hij gelijk. Sinds de opheffing van de brandstofdistributie neemt het wegverkeer toe en krijgt het railvervoer het steeds moeilijker. Q.-S. was een groot en populair politicus, maar zijn denkbeelden waren eind 20e eeuw niet goed meer houdbaar.

  Marktplein te Fonistā (1987)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 510. Cafociy Rāgtōf-Reešemān (1959-....) [CSP]

  1995-1997 - Kjelef van Bloi

 511. Gezulo Rākala (1980-....) [LiZa]

  2009-2014 - Zāmrater (vergelijk Kamerlid).
  12.07.2014-.... - Minister van Handel
  Zoon van de taalwetenschapper Herriy Rākala. Een man met een grote bek en een van de meest fanatieke aanhangers van de neoliberale dogmatiek binnen de LiZa. Hij is van mening dat Spokaniė op het gebied van sport en bedrijfsleven een invloedrijke internationale rol moet spelen. Sinds de LiZa in 2013 de meeste Kamerzetels heeft gehaald, ontpopt Rākala zich als een zelfverzekerd mannetje dat altijd streefde naar een belangrijke ministerspost. In 2014 kreeg hij zijn zin: hij verliet de Volksvertegenwoordiging en werd minister van Handel - een nogal vage post die pas betekenis zou krijgen als Spokaniė ook werkelijk een internationaal georiėnteerd handelsland zou worden. Hij raakte in augustus 2015 in opspraak toen hij het landgoed Kleter Gapochiy voor bijna anderhalf miljoen herco kocht en in contanten betaalde.
  Genoemd in de Amagene .

 512. Nelty Rames Zjae-Reälā (1949-....) [LiZa]

  1991-1993 - Kjelef van Flenazjekk
  Hij is jonkheer.

 513. Gyss Rames Zjae-Tonneā (1934-....) [AZR]

  1985-1989 - Stamelef voor Lomky
  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Tourisme en Recreatie
  1995-2004 - Voorzitter van Zutter-Spooksoliy Sectā-ylām-grup (Zuid-Spokanisch Wijngilde)
  2009-2013 - Kjelef van Flāp
  Hij is jonkheer.

 514. Matyss Rames Zjae-Ūtefusot (1946 [Gret]-2010 [Hirdo])

  1980-1985 - Consul in Amsterdam
  1985-1994 - Ambassadeur in Luxemburg
  1995-2005 - Directeur Ministeriėle Persdienst (DPH) te Hirdo
  Heeft veel gedaan om zijn land te promoten als toeristische trekpleister. Is in 2010 aan alvleesklierkanker overleden. Hij is jonkheer.
  Zie foto "Commissie ter bevordering van het Toerisme". (DOM 11)

 515. Xām Rānt-Bartmān (1931-2019) [DeF]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Onderwijs
  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Economie
  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Onderwijs

 516. Yne Reālā-Ÿrtōlle* (1952-....) [AZR]

  1983-1987 - Kjelef van Neno
  1991-1993 - Kjelef van Neno

 517. Brian Reddenhurst (1954-....)

  04.05.2009-06.09.2013 - Amerikaans ambassadeur in Hirdo. Een Democraat, aangesteld door president Obama, die hoopte dat deze man de relatie tussen Spokaniė en Amerika weer kon herstellen. Is opgevolgd door Dorothy Bricks.

 518. Maless Reekāg (1968-....) [AZR]

  2003-2005 - Kjelef van Flāp

 519. Xoles Reenšā (....-....) [NŠ]

  2005-2011 - Voorzitter van de Nenatumt Šark

 520. Hānse Reeše-Napoli (1873-1928) [JoŠar/JoZa]

  1911-1928 - Burgemeester van Fach
  Bezweek plotseling aan een hartstilstand tijdens een verhitte gemeenteraadsvergadering.

 521. Nelty Remste (1956-....) [AZR]

  1987-1993 - Kjelef van Ales
  1994-2001 - Directeur van de Aquonda Husof-Meeg (Nationale Kastelenraad)
  2001-2003 - Kjelef van Jelafo
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister van Ruimtelijke Ordening

 522. Roša Remste-Ljanstee* (1934-2011) [SAP]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Gezondheid
  1984-1989 - Voorzitter Zāmporementec

 523. Frānsa Riffertiy* (1946-....) [AZR]

  1991-1993 - Kjelef van Bloi

 524. Poji Rifo Capū-Lāsta* (1974-....) [LiZa]

  10.03.2015-11.07.2018 - Minister van Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken
  Volgde Gylt Coliyf op, toen deze als minister opstapte vanwege de neoliberale dominantie van de coalitie.

 525. Peoll Rifo Dreumān-Vult (1940-2013) [AZR]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Huisvesting
  Vanaf 01.06.1988 tevens waarnemend Minister van Sociale Zaken (wegens ziekte van Minister Laja Gāmpa-Lajiy)

 526. Calār Rifo Ef Capū-Rifo Ducšā (1945-....) [DeF]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Communicatie en Voorlichting

 527. Migge Rifo Ef Lōbā-Stootā* (1929-2009) [AZR]

  1987-1989 - Kjelef van Ziyp

 528. Lerdu Rifo Ef Vildul (1839-1901)

  01.01.1897-16.03.1899 - Minister-president en Minister Algemene Zaken (laatste "partijloze" minister)

 529. Meche Rifo Ef Vildul-Ypeerrt (1938-....) [DeF]

  1979-1987 - Burgemeester van Xemān. Zie foto, samen met Petriy Mofainaler-Pōt.
  Genoemd in de
  Amahākšo .

 530. Bertela Rifo Ef Vola* (1891-1963) [JoZa]

  1931-1939 - Burgemeester van Bōrā
  De eerste vrouwelijke burgemeester van Bōrā.

 531. Uper Rifo Huis-Xeerft* (1950-2010) [DeF]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Wetenschap en Kunst

 532. Jānpyt Rifo Kolini (1949-....) [GeRi]

  1989-1993 - Kjelef van Kina

 533. Remiy Rifo Mikkon-Stunne (1923-1993) [CSP]

  11.07.1962-12.07.1966 - Minister-president en Minister van Ontwikkeling

 534. Antyra Rifo Pl’p* (1956-....) [SAP]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Ruimtelijke Ordening
  1995-1997 - Kjelef van Tjemp
  2005-2009 - Stamelef voor Br’r
  2017-2021 - Kjelef van Flāp

 535. Sterre Rifomister-Kapiy (1959-....) [SAP]

  2009-2013 - Mejōje van Berref
  2013-2017 - Kjelef van Bloi
  2017-2021 - Kjelef van Bloi

 536. Kāhysse Rivoser (1945-....) [AZR]

  1987-1989 - Kjelef van Kina
  1993-1995 - Kjelef van Kina

 537. Erma Rōfta Crybbe-Quūzzt* (1956-....) [CSP]

  1999-2001 - Kjelef van Bloi
  Zij is barones.

 538. Richard Röstl (....-....)

  1997-2005 - Oostenrijkse ambassadeur in Hirdo

 539. Xoles Rumer-Sverostā (1944-....) [AZR]

  1983-1987 - Kjelef van Kina


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 540. Marazze Safjéńg (1935-2011) [SAP]

  1985-1987 - Kjelef van Neze

 541. Quly Sareff-Sinto-Recc* (....-....) [CSP]

  2017-.... - Voorzitter van de Cōnservateff Stat-Party

 542. Jānpyt Šark-Ferdu (1936-2013) [CSP]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Economie
  1997-1999 - Kjelef van Munt

 543. Mares Seert-Jāstiy (1966-....) [CSP]

  2007-2015 - Beltstamelef voor Bloi

 544. Victer Seip (1962-....) [CSP]

  2003-2007 - Voorzitter van de Cōnservateff Stat-Party

 545. Drysa Šerwan* (1941-....) [AZR]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Communicatie en Voorlichting
  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Onderwijs
  2003-2009 - Kjelef van Ales

 546. Lili Settort-Rumer* (1971-....) [SAP]

  2007-.... - Gemeenteraadslid in Hoggebim

 547. Elsa Sevyla-C’rta'enn* (1930-1996) [GeRi]

  1966-1975 - Voorzitter van de Generāl Riffek
  Zie groepsfoto "Oprichting van de GeRi".

 548. Zōnje Sevyla-Girjōn (1928-1986) [CSP]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Justitie
  Genoemd in de Amahākšo .

 549. Sypa Sevyla-Warner (1893-1965) [CSP]

  11.07.1938-23.12.1939 - Minister-president en Minister van Defensie

 550. Jelāy Sinto-Leer (1968-....) [DZ/Mes]

  2007-2019 - Beltstamelef voor Flāp

 551. Jānes Sinto-Mofain-Thelander (1948-....) [GeRi]

  1982-1994 - Wethouder van Openbaar vervoer in Amahagge

 552. Glo Sinto-Stemān (1948-....) [AZR]

  2003-2013 - Kjelef van Litii

 553. Gryja Siōst* (1956-....) [SAP]

  1997-1999 - Kjelef van Bloi

 554. Wāndra Sješiynchy* (12.03.1944 [Frāk]-....) [SAP]

  12.07.1978-11.07.1982 - Minister van Onderwijs

 555. Juliy Sješiynchy-Ochā* (1943-....) [GeRi]

  Voorzitter van de afdeling Xemān van de Generāl Riffek.
  Genoemd in de Amahākšo .

 556. Petriy Sjocc (1948-....) [AZR]

  1989-1991 - Kjelef van Neno

 557. Fyla Sjocc-Boert (1943-....) [DeF]

  1982-1987 - Wethouder van Culturele zaken in Amahagge

 558. Quzo Slebūršana-Drysa (1960-....) [SAP]

  2005-2009 - Kjelef van Ben
  2013-2017 - Kjelef van Plefō
  2017-2021 - Kjelef van Ben

 559. Onisim Solovjov (....-....)

  2012-.... - Russisch ambassadeur in Hirdo

 560. Fernent Spenkels-Zwomina (1962-....) [AZR]

  1995-1997 - Kjelef van Ales

 561. Fernent Spokā-Ijirr (1962-....) [CSP]

  2003-2013 - Mejōje van Teujan
  15.02.2017-11.07.2018 - Minister van Onderwijs, Wetenschap en Kunst
  Volgde Juliy Celdarās op, toen deze als minister opstapte vanwege de neoliberale dominantie van de coalitie.

 562. Jules Spravoliy-Itārzatreef (1956-....) [AZR]

  1995-1997 - Kjelef van Jelafo
  1997-1999 - Kjelef van Ales
  2013-2017 - Stamelef voor Liftka

 563. Sv’rša Sprjyfjatsh (1977-....) [LiZa]

  2017-2021 - Stamelef voor Garos

 564. Lerdu Stāp (1923-1989) [JoZa]

  1963-1966 - Burgemeester van Tanburo
  Was in 1966 aanwezig bij de oprichting van de GeRi en zou zich spoedig binnen de partij ontpoppen als de expert op het gebied van economische vraagstukken. Hij heeft toen ontslag genomen als burgemeester. Dit is een unieke daad, want burgemeesters worden geacht hun ambtsperiode uit te zitten.
  Zie groepsfoto "Oprichting van de GeRi".

 565. Rātse Steen-Pūfegjiy (1945-....) [SAP]

  1997-1999 - Mejōje van Liftka

 566. Jonās Stizjo-Metruss (1962-....) [AZR]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Ales

 567. Voede Stootā-Hylle (1946-....) [CSP]

  1987-1991 - Beltstamelef voor Neze
  1995-1999 - Beltstamelef voor Neze

 568. Gyder Stootā-Rituzeenūn (1957-....) [AZR]

  1997-1999 - Kjelef van Litii

 569. Petriy Stootā-Ÿrloniy (1934-2015) [DeF]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Ben

 570. Petriy Strālt-Beneficiara (1940-....) [AZR]

  1989-1995 - Kjelef van Tjemp

 571. Quše Strūftāmmui (1839-1903)

  1889-1894 - Pegrevische minister van Buitenlandse Zaken
  Sloot in 1894 vrede met Spokaniė (Vrede van Mora); Pegrevische koning Lotcārmen was op 13 maart 1894 overleden.

 572. Petriy Sūmiy (1934-1999) [CSP]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Wetenschap en Kunst
  Was oorspronkelijk uitgever.

 573. Kāpiyf Š’ff-Ses (1944-2019) [CSP]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Tjemp
  1987-1991 - Beltstamelef voor Plefō


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 574. Larō Tāgerate* (1967-....) [DZ, heet sinds maart 2009 Mes]

  2003-2007 - Beltstamelef voor Flāp
  12.07.2010-11.07.2018 - Minister van Toerisme en Recreatie

    

   

  Minister Larō Tāgerate op werkbezoek in Zest.
  Hier in de tropische kas van de Rāpip-Murrtes-arābe
  (een beroemde botanische tuin). Juni 2011.

 575. Riynes Tāgerate (1962-....) [SAP]

  2011-2015 - Beltstamelef voor Munt

 576. Elsa Tāgerate-Meer* (1928-2011) [AZR]

  20.02.1962-12.07.1966 - Minister van Economie
  Volgde in 1962 Moffain Leget-Blārc op en kwam met mildere voorstellen voor brandstofdistributie; voerde in 1965 de Wet op de Rantsoenering van Motorbrandstoffen in; zie DBŸ-lacs. Tot haar dood in 2011 was zij de oudste nog in leven zijnde voormalige minister.

 577. Welm Tālmeenhe (....-....)

  2002-2011 - Nederlandse consul in Husta

 578. Clopiy Tāmpeere-Otaniy (1942-....) [DeF]

  13.07.1990-11.07.1994 - Minister van Financiėn

 579. Lerdu Tānsac (1952-....) [CSP]

  1985-1989 - Stamelef voor Garos
  2001-2003 - Mejōje van Garos

 580. Spensa Tarisz-Wees* (1985-....) [DeF]

  12.07.2018-.... - Minister van Huisvesting

 581. Moffain Tāstō-Kojen (1944-....) [CSP]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Wetenschap en Kunst

 582. Falynne Tejoden-Jeers* (1951-....) [DeF]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Jelafo

 583. Henec Teleft-Rāgt (1937-....)

  1979-1984 - Hoofd van de afdeling "Tnef’rzjo" van de QULA
  Had altijd contact met de buitenlanders die in Spokaniė woonden. Na 1985 is hij spoorloos verdwenen. Het gerucht doet de ronde dat hij door de CIA is vermoord omdat zijn "contact met de buitenlanders" door de Amerikanen geļnterpreteerd werd als een vorm van (contra)spionage die hun eigen pogingen om informatie uit Spokaniė te verkrijgen in de weg zat.

 584. Lako Terneetjen (1943-....) [AZR]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Handel
  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Verkeer

 585. Fryg Tetaiy-Mjogt (1950-....) [SAP]

  1987-1991 - Kjelef van Neze

 586. Toliy Thor Manen-Huss* (1942-....) [CSP]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Jelafo
  Zij is ridderes.

 587. Celenn Thor Manen-Tōs* (1953-....) [AZR]

  2001-2003 - Mejōje van Lomky
  2009-2015 - Beltstamelef voor Kina
  Volgde in 2009 Moffain Ušān-Fynn op, die dan Kjelef van Renō wordt.
  Zij is ridderes.

 588. Petriy Tlych’-Mradfregs (1930-....) [CSP]

  1985-1993 - Stamelef voor Liftka
  Zie Leger.

 589. Mitja Tōksajas* (1906-1983) [DZ]

  1971-1979 - Mejōje van Berref

 590. Maquerta Tonystiy* (1944-....) [AZR]

  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Algemene Zaken

 591. Ponyša Trānn* (1947-....) [AZR]

  1999-2001 - Kjelef van Renō

 592. Rense Trānn-Canec (1966-....) [AZR]

  2005-2009 - Stamelef voor Tigof
  2011-.... - Burgemeester van Ajertaliy
  Genoemd in de Amagene .

 593. Nuser Trecha (1947-2006) [AZR]

  2001-2003 - Kjelef van Litii

 594. Orana Trecha-Šiyzze* (....-....) [SAP]

  2007-2016 - Voorzitter van de Sošalistise Aquonda Party

 595. Lerdu Treebā-Šenk (1878 [Vyl-Qummertiy, gem. Tosiy]-1947) [JoZa]

  10.07.1934-23.12.1939 - Minister van Economie en Handel

 596. Riyp Trenkary (1949-2016) [CSP]

  2003-2007 - Beltstamelef voor Jelafo
  2011-2016 - Beltstamelef voor Neze
  In 2016 opgevolgd door Pelcer Hāstāf.

 597. Ungala Tryf-Ma'itte* (1939-....) [DeF]

  1987-1989 - Mejōje van Liftka

 598. Nōnga Tufge (1899-1972)

  1938-1946 - Wethouder in Bōrā


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 599. Moffain Ušān-Fynn (1964-2017) [GeRi]

  2003-2009 - Beltstamelef voor Kina
  2009-2013 - Kjelef van Renō
  Wordt in 2009 als Beltstamelef voor Kina opgevolgd door Celenn Thor Manen-Tōs.

 600. Elsa Umerr-Jāstiy* (1937-....) [AZR]

  13.07.1984-12.07.1986 - Minister van Algemene Zaken

 601. Kāter Umerr-Keldus (1963-....) [AZR]

  2000-2008 - Voorzitter van de Aquonda Zampōr-Ratt

 602. Leta Ūpjader* (1977-....) [Mes]

  2013-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 603. Elsa Ūpjader-Irjen* (1971-....) [GeRi]

  2005-2010 - Voorzitter van de Generāl Riffek

 604. Amagg Urrvu (1956-....) [LiZa]

  2017-2021 - Kjelef van Neno

 605. Jānder Urrvu (1953-....) [GeRi]

  1989-1991 - Mejōje van Teujan
  1993-1995 - Mejōje van Teujan
  2003-2005 - Kjelef van Ben
  2005-2009 - Kjelef van Renō

 606. Wetja Ūtefusot* (1961-....) [ZV]

  2002-2008 - Voorzitter van de Zvomin

 607. Genell Ūtefusot-Hūpsō* (1962-....) [LiZa]

  2015-2019 - Beltstamelef voor Kina
  10.08.2020-.... - Minister van Defensie
  Volgde Moffain Crympāf Hueste-Halāf ur Steen op, toen deze na een motie van wantrouwen opstapte.

 608. Eemere Ūto-Bala (....-....)

  2016-... - Woordvoerster gemeente Tunbas


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 609. Herman van Bakel (....-....)

  2000-2011 - Nederlandse consul in Hoggebim

 610. Geertje van der Vaart-Hoefmans* (....-....)

  1993-2011 - Secretaresse Nederlandse consulaat in Hoggebim

 611. Karel-Ferdinand van Ittersum (....-....)

  1995-2011 - Hoofd Economische Afdeling, Nederlandse ambassade in Hirdo

 612. Anna van Wijk-de Noord* (....-....)

  2000-2009 - Nederlands ambassadeur in Hirdo

 613. Wersja Veen-Monert (1952-....) [AZR]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Renō
  2009-2013 - Mejōje van Liftka

 614. Aukje Veenema-van der Ploeg* (1952-....)

  1996-2011 - Algemeen secretaresse Nederlandse ambassade in Hirdo

 615. Leon Verass-Marte (1949-....) [AZR]

  1989-1993 - Stamelef voor Lomky
  1993-1997 - Stamelef voor Tigof

 616. Glo Vildul-Diōiyer (1929-1989) [DeF]

  1983-1985 - Kjelef van Bloi

 617. Robert Vinkentouw (....-....)

  2003-2011 - Hoofd Verkeer, Industrie en Techniek, Nederlandse ambassade in Hirdo

 618. Zula Vleys* (1939-....)

  1982-1990 - Wethouder van Onderwijs in Amahagge
  Genoemd in de Amahākšo .

 619. Hysa Vliyteram-Kurmān (1946-....) [DeF]

  1989-1991 - Mejōje van Liftka

 620. Crajo Vloetās-Pūrf (1955-....) [DeF]

  2011-2015 - Beltstamelef voor Neno

 621. Quela Vnor-Chreepiy* (1964-....) [DeF]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Neno

 622. Mitārt Vnor-Flomarūs (1934-....) [DeF]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Renō

 623. Mariy Vrānciy-Woidano* (1938-2000) [CSP]

  1985-1989 - Stamelef voor Tigof

 624. Elsyne Vricc-Ÿrfall* (1938-....) [SAP]

  13.07.1998-14.07.2002 - Minister van Handel

 625. Moffain Vrient-Brahfoh (1948-....) [AZR]

  1987-1989 - Kjelef van Neno

 626. Ārmyll Vromiy-Nōnga (1938-2004)

  1981-1994 - Wethouder van Arbeid en Werkvoorziening in Amahagge
  Genoemd in de Amahākšo .


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 627. Heegiy Wārtuqul-Fōlcwine (1968-....) [SAP]

  2009-2013 - Kjelef van Ben

 628. Firm Water (1953-....) [SAP]

  2009-.... - Zāmrater (vergelijk Kamerlid)

 629. Quše Weertiy-Weertiy (1942-....) [DeF]

  1983-1987 - Beltstamelef voor Ales

 630. Moffain Wees (1957-....) [AZR]

  1999-2003 - Beltstamelef voor Renō

 631. Olyna Wenberg-Ef Zutter* (1876-1951) [ŪFT]

  04.09.1930-16.06.1934 - Minister van Handel en Verkeer
  Dochter van Minister Mazu Wenberg-Fynn.
  Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet".

 632. Mazu Wenberg-Fynn (1850-1925) [KP]

  03.05.1903-03.09.1910 - Minister-president en Minister Algemene Zaken
  Vader van Minister Olyna Wenberg-Ef Zutter.

 633. Janos Wesi-Hālm (1986-....) [SAP]

  2015-2019 - Beltstamelef voor Renō

 634. Maliyster Wocca (1967-....) [GeRi]

  1999-2001 - Kjelef van Ben
  2005-2009 - Mejōje van Lomky
  2009-2013 - Kjelef van Ales


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 635. Aver Xaless-Hurfiy (1949-....) [CSP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Algemene Zaken
  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Huisvesting
  Broer van Milā Xaless-Hurfiy.

 636. Milā Xaless-Hurfiy (1953-....) [CSP]

  15.07.2002-22.04.2005 - Minister van Ruimtelijke Ordening
  25.04.2005-11.07.2006 - Minister van Economie
  12.07.2010-11.07.2014 - Minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken en Bestuurlijke Hervorming
  Broer van Aver Xaless-Hurfiy.
  Zie foto "Ontvangst Chinese ambassadeur".
  Genoemd in de Amagene .

 637. Hōgge Xaless-Rifo Ef Montrazen (1873-1944) [JoZa]

  04.09.1922-02.09.1926 - Minister-president en Minister van Financiėn
  03.09.1926-02.09.1930 - Minister-president en Minister Binnenlandse Zaken

 638. Zōnje Xārmenn-Rott (1933-2018) [AZR]

  1983-1985 - Kjelef van Ziyp

 639. Aliās Xeelm (1958-....) [AZR]

  12.07.1994-12.07.1998 - Minister van Onderwijs (DOM 35)

 640. Šyla Xeelm-Ma'itte (1979-....) [LiZa]

  2013-2017 - Mejōje van Lomky

 641. Šana Xeerft-Ung* (1955-....) [DeF]

  1982-1994 - Wethouder van Sociale zaken en Wonen in Amahagge
  2013-2017 - Stamelef voor Garos


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 642. Jān Ÿrcas-Ef Wefot (1935-....) [SAP]

  1987-1995 - Beltstamelef voor Jelafo

 643. Cermel Ÿrlanes-Uleff (1936-2014) [SAP]

  13.07.1982-12.07.1986 - Minister van Land- en bosbouw
  13.07.1986-12.07.1989 - Minister van Voedselvoorziening

 644. Celf Ÿrozze-Cwārden (1948-....) [DeF]

  13.07.1984-12.07.1989 - Minister van Financiėn

 645. Sūmiy Ÿrpsūleky-Cōrdiy* (1937-....) [CSP]

  13.07.1982-12.07.1984 - Minister van Volkshuisvesting

 646. Trofila Ÿrtōlle-Wulfa (1964-....) [AZR]

  2007-2015 - Beltstamelef voor Ales
  2015-2019 - Beltstamelef voor Renō

 647. Cridell Ÿrtuhaj Opjevuter-Clermont de Fontaigny (1952-....) [LiZa]

  2003-2007 - Beltstamelef voor Ben
  Hij is baron.

 648. Alynne Yseršen-Maliyster* (1931-2010) [AZR]

  1989-1995 - Mejōje van Berref

 649. Zreef Ytrācc-Ūpjader (1976-....) [LiZa]

  15.02.2017-11.07.2018 - Minister van Sociale Zaken, Werk en Jeugd
  Volgde Nuser Moffain Laterafe-Nutā Lemm’ op, toen deze als minister opstapte vanwege de neoliberale dominantie van de coalitie.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 650. Regiys Zaferr-Wali (1959-....) [CSP]

  2003-2007 - Beltstamelef voor Litii

 651. Piga Zalas-Rifo Hirdo* (1939-2001) [DeF]

  13.07.1989-12.07.1990 - Minister van Onderwijs

 652. Lerdu Zamyna-Zertā (1961-....) [SAP]

  2007-.... - Burgemeester van Ÿrtazo

 653. Tora Zatrac-See* (1964-....) [CSP]

  2017-2021 - Kjelef van Jelafo

 654. Jan Zeeman (....-....)

  1998-2011 - Medewerker Nederlandse consulaat in Bōrā

 655. Drysa Zeese-Melbech* (1945-....) [SAP]

  1987-1989 - Kjelef van Bloi

 656. Uteer Zellem-Ef Belt (....-....)

  Ombudsman douanezaken. Zie ook het overzicht Ombudsmannen.

 657. Uper Zlomiy (1976-....) [Mes]

  2013-.... - Woordvoerder gemeente Alerita
  Genoemd in de Amagene .

 658. Moffain Zoėnhe-Xlajes (1890-1972) [CSP]

  10.07.1934-10.07.1938 - Minister-president en Minister van Justitie
  13.09.1954-23.03.1956 - Minister-president en Minister van Algemene Zaken

 659. Qulann Zōmpsy-Lajto (1979-....) [AZR]

  12.07.2018-.... - Minister van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij

 660. Dazy Zunder* (1956-2001) [CSP]

  13.07.1989-11.07.1994 - Minister van Land- en bosbouw

 661. Apolla Zutter-Klopaliy* (1966-....) [AZR]

  2003-2009 - Kjelef van Tjemp

 662. Dirr Zutter-Lindokiy (1942-....) [DeF]

  1985-1989 - Kjelef van Litii
  2001-2003 - Mejōje van Liftka

 663. Drysto Zutter-Ÿrtōlle (1949-2005) [CSP]

  1997-1999 - Kjelef van Neze

 664. Sypa Zwomina-Vromiy (1938-....) [LiZa]

  1982-1990 - Wethouder van Financiėn en Economie in Amahagge


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 07 aug 2001

jaartallen - JAARTALL.HTM