Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van woensdag 24 oktober 2018
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

SpokaniŽ steeds meer
ingeklemd tussen VS en VK


Minister-president Vikter Oem‚ve-Mes‚dul en minister van Handel Gezulo R‚kala hebben op een congres (dinsdag 23 oktober in Hirdo) van hun partij (de (neo)liberale LiZa) hun verontrusting uitgesproken over de steeds sterkere toenadering van het VK naar de VS. Naarmate het VK zich steeds meer verwijdert van de EU, en tegelijkertijd steeds meer aanpapt met Trump, lijkt het VK weldra het pad op te gaan van een eigenzinnig, wereldvreemd, rancuneus beleid zoals Trump dat propageert.

"De Spokanische regering heeft steeds sterker het gevoel dat het land ingeklemd zit tussen twee vijandige staten, de VS in het westen en het VK in het oosten. De bekende 'brug' naar de EU, zoals al decennia in stand gehouden door het VK, is zo goed als geheel gesloopt", zo verklaarde Vikter Oem‚ve in zijn openingsrede op het congres.

"Er lijkt nauwelijks nog sprake van enige bereidheid om op een constructieve wijze met gezond verstand te streven naar een stabiliserende wereldorde. Amerika sloopt alle fundamenten waarop een stabiele wereld rust, en Engeland gaat steeds gretiger meedoen met dat desastreuze spelletje", zo vult Gezulo R‚kala zijn collega aan.

Stapje voor stapje lijkt het VK zich mee te laten slepen met de gekkigheid van de VS. Enkele dagen geleden heeft Gavin Williamson, de Britse minister van Defensie, verklaard geheel achter de suggestie van Trump te staan om het atoomwapenverdrag met Rusland op te zeggen. Evenals Trump, geeft ook Williamson de schuld aan Rusland dat het dit INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) in gevaar brengt.

"Dat meneer Trump ervan overtuigd is dat het opzeggen van werkelijk ťlk verdrag de ultieme oplossing is om conflicten die nog onder controle zijn zo snel mogelijk te laten escaleren, is al verontrustend genoeg. Dat er ook in het VK een weinig realistische minister is die de wartaal van Trump als verstandig beleid ophemelt, is heel griezelig. Wij moeten in SpokaniŽ zo snel mogelijk een koers gaan varen die de klippen van de VS en het VK omzeilt. En ik bedoel dit ook letterlijk: geen brug via Engeland, maar rechtstreeks naar de EU, aannemende dat dŠŠr de basis ligt voor een stabiel Europa en een stabiliserende werking naar de rest van de wereld", zo legde de minister-president zijn gehoor uit.

LiZa overstag

Dit is een opvallende omwenteling in het LiZa-beleid zoals dat al vele jaren wordt uitgedragen. De LiZa is altijd zeer eurosceptisch geweest en heeft elke toenadering tot de EU consequent op een pragmatisch laag niveau willen houden. Zo lang het VK de "brug" tussen SpokaniŽ en de EU was, kwam SpokaniŽ hiermee weg. Maar nu de brug is opgeblazen zal SpokaniŽ zťlf zijn PR en lobbyen in Brussel moeten gaan doen.

Noch Vikter Oem‚ve noch Gezulo R‚kala leek bereid om tijdens de persconferentie naar aanleiding van dit congres uit te leggen hoe hun land zijn banden met de EU zou kunnen bestendigen als het VK geen schakel meer is in de keten. En met die keten wordt niet alleen het beleid en de diplomatie bedoeld, maar ook meer concreet het verkeer van goederen, diensten en personen. Een meer intensieve relatie met Ierland ligt voor de hand, en zeker ook met Frankrijk.

In het rapport Voor SpokaniŽ geen exit na de Brexit van het Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen in Blumarr (Instituöa furt Mipöarcess Cijazutosz; IMC), dat op 12 oktober is verschenen, wordt ook gesuggereerd dat de handelsbetrekkingen tussen SpokaniŽ en Ierland intensiever kunnen worden, want, om een voorbeeld te noemen, als Ierland zijn zuivelproducten (denk aan cheddarkaas) niet meer in het VK kan slijten omdat de prijs van zulke producten in dat land dankzij de afwezigheid van een handelsverdrag zal stijgen, dan zal Ierland andere afzetgebieden gaan zoeken. Het ligt voor de hand dat het land zijn zuivelproducten in SpokaniŽ wil gaan aanbieden. Dat kan met relatief voordelige handelsovereenkomsten omdat Ierland, als EU-lid, kan profiteren van de afspraken die SpokaniŽ al met de EU heeft gemaakt.


Categorie: Politiek


AMAGENE

The progressive national quality newspaper. With a daily English news service


Ef progreseff öarcess rŻsaly quiyrda lef eft riyfain toftos enelantiy kletertiyn-kafkrosos.


AMAGENE

Het dagblad voor
de serieuze lezer



Your Daily News