Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van vrijdag 8 maart 2019
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Huren omhoog


De DeF-minister voor Huisvesting, Spensa Tarisz-Wees, heeft bepaald dat de huren van sociale huurwoningen per 1 mei met 2,1 procent omhoog mogen. Met deze maatregel breekt zij met de jarenlange traditie dat de huurverhoging van sociale woningen afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Huurverhogingen waren altijd tussen de 0,8 en 4,2 procent. Met de nieuwe maatregel gaan de lagere inkomens er dus op achteruit en de hogere worden er beter van. Dit past in het neoliberale beleid van het kabinet van premier Vikter Oem‚ve-Mes‚dul, die al vanaf 2014 bezig is om de burgers met een laag inkomen te pesten. Enkele Kamerleden van de DeF, SAP en MaJo hebben nog geprobeerd om de huurverhogingsplannen van de minister te blokkeren, maar ze konden hier geen meerderheid voor vinden.

Wethouder Slom‚ Kalbos-Samuels van Huisvesting in BŰr‚ - een stad met een relatief groot aantal woningen in de sociale sector - heeft al verklaard dat de huren in zijn gemeente met hoogstens 1,3 procent omhoog gaan, ook al "mag" het dus 2,1 procent zijn. Of huurders met grotere inkomens wel meer dan 2,1 procent moeten gaan betalen, kon hij niet zeggen. "Het is vooralsnog onduidelijk of die 2,1 procent een maximum is, of alleen een indicatie is voor de verhoging van de huren van bewoners die de verhoging zich het minst kunnen veroorloven", zo deelde hij mee.

Ook in enkele andere gemeenten met relatief veel sociale huurwoningen (zoals Amahagge, Hoggebim en Husta) gaan stemmen op om de maatregel van de minister te negeren. Maar geen van deze gemeenten wil hier vooralsnog formeel op reageren. "We onderhandelen nog met onze wethouder over deze kwestie", is het enige wat Elsyne Priymp-Husof, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Verhuur (Zomarte Harbos furt Soöala Mitaros) in Amahagge kwijt wil.

De minister kan niet rekenen

Volgens minister Spensa Tarisz gaan huurders in een sociale huurwoning die in aanmerking komen voor huursubsidie er bij een huurverhoging niet op achteruit omdat deze verhoging gecompenseerd wordt met meer huursubsidie.
Dat is echter niet het geval. Als de huur bijvoorbeeld met 2% omhoog gaat, wordt ook het percentage van het inkomen dat huishoudens maximaal aan hun huur moeten besteden, met 2% verhoogd. Een rekenvoorbeeld:

Vůůr de huurverhoging is het maandinkomen van een echtpaar 1.200 herco. Zij hoeven maximaal 30% van hun inkomen aan de sociale huur te besteden, oftewel 360 herco. De huur is echter 540 herco, dus ze hebben recht op 540 Ė 360 = 180 herco huursubsidie per maand.
Nu komt er een huurverhoging van 2%. Dat werkt ook door in het percentage dat het echtpaar maximaal van hun inkomen hoeft te besteden. 2% verhoging van 30% komt neer op 30,6%. Zij hoeven nu dus maximaal 30,6% van hun inkomen aan de sociale huur te besteden, oftewel 367,20 herco (het was 360 herco). De huur is echter 540 + 10,80 = 550,80 herco geworden, dus ze hebben recht op 550,80 Ė 367,20 = 183,60 herco huursubsidie. Hoewel de huursubsidie is omhooggegaan, moet het echtpaar dus toch nog 367,20 Ė 360 = 7,20 per maand meer betalen.


Categorie: Maatschappij


Spooksoliy Benc
 Gert tiyns melde ef kultiy