Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van vrijdag 24 juli 2020
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Minister Moffain Crymp‚f Hueste-
Hal‚f ur Steen stapt op


Olm Keeche-–iyzze, minister van Sociale Zaken, Werk en Jeugd wilde graag geld vrijmaken om alle noodmaatregelen die hij nodig acht om de gevolgen van de coronacrisis voor het mkb en de zzp'ers (een aanzienlijk deel van de Spokanische economie) het hoofd te bieden, te kunnen betalen. Hij had daarom een beroep gedaan op zijn collega Moffain Crymp‚f Hueste-Hal‚f ur Steen van Defensie om een deel van het defensiebudget over te hevelen naar Sociale Zaken, omdat "we meer geld nodig hebben om een bestaande crisis aan te pakken dan om een hypothetische inval van een vijandige mogendheid af te slaan", aldus Olm Keeche. Zie het PRESPO-bericht van 8 mei.

 
Minister Moffain Crymp‚f Hueste-
Hal‚f ur Steen

De minister van Defensie voelde hier niets voor en minister-president Vikter Oem‚ve-Mes‚dul bleek niet in staat om het conflict tussen beide ministers op te lossen. Zodoende is de Volksvertegenwoordiging in actie gekomen en die heeft met een grote meerderheid (249 stemmen voor, 95 tegen en 3 onthoudingen) een motie van wantrouwen tegen de minister van Defensie aangenomen. Heel bijzonder is dat deze motie door alle politieke partijen heen is aangenomen. Deze motie impliceert dat ook de Volksvertegenwoordiging van mening is dat Defensie een deel van zijn budget beschikbaar moet stellen aan Sociale Zaken, om de huidige crisis aan te kunnen pakken. Moffain Crymp‚f Hueste-Hal‚f ur Steen heeft zijn conclusie getrokken en zal per 1 augustus opstappen.
Het is nog niet bekend wie hem zal opvolgen en of dat iemand is die wťl bereid is om defensiegeld voor Sociale Zaken beschikbaar te stellen.

Interessant in deze context is het argument dat Moffain Crymp‚f Hueste aangedragen heeft om het defensiebudget op peil te houden. Nu bekend is geworden dat president Trump besloten heeft om de Amerikaanse legerbasis op Rurf op te doeken en verklaard heeft dat SpokaniŽ "zijn eigen boontjes moet doppen", oftewel dat de Verenigde Staten op geen enkele manier meer in willen staan voor de handhaving van de vrede in SpokaniŽ in het bijzonder en in Europa in het algemeen, kan, volgens Moffain Crymp‚f Hueste, SpokaniŽ het zich niet veroorloven om te beknibbelen op het defensiebudget. "Als wij ons niet meer kunnen verlaten op de VS, en de VS ook niet meer bereid is om de vrede in Europa te garanderen, zullen we het zelf moeten opknappen. Daar zijn een sterke defensie en veel geld voor nodig", aldus de minister. Het is duidelijk: een hypothetisch gevaar voor de vrede is in zijn ogen belangrijker om aan te pakken dan een concrete crisis die op dit moment speelt.


Categorie: Politiek
Het traditionele mineraalwater
voor de moderne tafel