Spokanisch Archief

PERSONEN: wetenschap
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen

Zie ook
Publicaties
 

Bestandsgroep
Adel • Beeldende kunst • Bestuur • Creatief beroep •
Geestelijkheid • Koninklijk personeel • Leger + Politie •
Literatuur • Media • Overig • Politiek • Stichten + Oprichten •
Theater • Vorsten + Familie • Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Geleerden, uitvinders, wetenschappers, artsen.

GRAS = naam komt voor in Grammatica van het Spokaans, hoofdstuk Referenties

De meeste wetenschappers hebben werk gepubliceerd. Gebruikte codes:

FIfilosofisch
GSaartikel aangehaald in Grammatica van het Spokaans
GSb  boek aangehaald in Grammatica van het Spokaans
KUkunst, wetenschap, cultuur
NAnaslagwerk
SVsage-verzameling, volksverhalen
TAtaalkunde
VBverhalenbundel

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam van Bakel staat onder de V.


Afkortingen van tijdschriften en boeken (*) waarin werk is gepubliceerd.
Tijdschrift-afkortingen kunnen aangeklikt worden voor een nadere beschrijving in het bestand Periodieken. Bewerkers van boeken zijn zelf ook als wetenschapper opgenomen.

ASSF*  Actes du 3čme Congrčs de Société spocano-franēais (SSF)
(red. Christian Moulin)
CūltCūltura
EkŠōEkonomiy ur Šōnopros
FemiFemina
FHMtFortpit furt historise mux-tibān
FPLB*Fesmiype-tostoriy’ furt Prifjiof Lerdu Beelmānt-Fesk
(red. Latroma Keeche-Fiyndiy)
FrSpFrópj’ Spokānda
HeTfHertelafiy furt Tibān-filosofa
HSLiHirdo Studies in Linguistics
KlHiKleter Hirdoegg
LāTiLāngār + Tibān
Mōrf*Mōrfolōiy (red. Qurrde Romus-Alber)
MtBōMux-tibān ber Bōrā
ObSpObservations in Spocanian
PāĀlPārfās-Ālmanek
PuGLPublications of the Department of General Linguistics
SJoLSpocanian Journal of Linguistics
SoT’Sošologise T’dens
SpeeSpokānda-ézosz
SpocSpocanistics
TyĀlTypografise Ālmanek
TySp*Typically Spocanian (red. Quela Pārdova)
ZeT’Zest-T’den


 1. Angus Adie (1839-1915)

  Schotse arts en elektrotherapeut; heeft toestel ontwikkeld waarmee de patiėnten in het sanatorium van Bergos’rt elektrische schokken kregen. (DOM 108/109)

 2. Lisa Amyro-Keerā* (1811-1888)

  Astronoom. Ze is vooral bekend vanwege de ontwikkeling van een nieuw soort telescooplens. Een van de weinige vrouwelijke geleerden uit de 19e eeuw.

 3. Moffain Balynna-Rifo Ef Vildul (1951-....)

  Kunsthistoricus. (DOM 212)

  KU-1987: Religišela Monys ur Kūra (Religieuze Kostbaarheden en Kunst) (Amahagge: Belde ur Melde)

 4. Oesete Bārk-Rifo Ef Vildul* (1956-....)

  Historica en kenner van begrafenisrituelen.

  KU-1995: Ef lemnāsa ur tōmps fes Pitla-pārc / The tumuli and tombs of Pitla Park (Minde: Zvomina Ÿršos)

 5. Samora Bavān* (1976-....)

  Biologe aan de Staatsuniversiteit in Amahagge.

 6. Kjobee Beelmānt (1958-....)

  Taalkundige en socioloog. (GRAS)

  GSb-2002: Ef politiyca quāfe-tiyn ur ef kell politiyc (De politieke correctheid en de foute politiek) (Zest: Ef sers Tibāners)

 7. Leena Bikijanā-Huldufit* (1948-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1989: Tense, Mood and Aspect in Spocanian (Zest: Ef sers Tibāners)

 8. Thomas Blake (1932-1994)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1983: Aspects and tense in Spocanian (ObSp 5)

 9. Ignatz Bleinlein (1876-1948)

  Duitse heilpraktiker en iriscopist, geėmigreerd naar Spokaniė, en "uitvinder" van de maanbril. (DOM 48/49)

 10. Gernt Bošiyl-Boert (1911-1992)

  Antropoloog; onderzocht de zoutcultus op de Moens-eilanden. (DOM 82)

 11. Ursula Bradforth* (1940-2012)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1984: On Spocanian traces (PuGL 34)
  GSa-1991: Dead prepositions alive (PuGL 55)

 12. Riystef Breefāla (ca. 1733-1807)

  Schei- en natuurkundige. Was van 1765 tot 1804 een bekende hoogleraar aan de Universiteit van Zest. Hij was zeer populair bij zijn studenten en ging graag met hen de kroeg in. Andere hoogleraren vonden het maar niets dat hij zich liever met de studenten vermaakte dan met zijn collega's.

 13. Lōra Brujeer (....-....)

  Sterrenkundige. (KULANO.DOM)

 14. Jessica Bühler* (1936-2017)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1977: Double negation in Spocanian (SJoL 12)
  GSa-1981: Prepositional verbs in Spocanian (SJoL 22)

 15. James Burton-Rifo Ef Vildul (1853-1921)

  Taalkundige. Groot toneelliefhebber; richtte in 1903 het (nog altijd bestaande) toneelgezelschap Dureka-teatriy op. In 1907 richtte hij bovendien het Engelstalige maandblad Atlānta op, met nieuws over Spokaniė.

 16. Gajener Cālldere-Lerjen (1951-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1982: Cōmpanšo, veldur, mux (Maatschappij, mens, taal) (Jatty (BF): Pāmp-Kumorel)
  TA-1995: Sošolinguistiyc (Tsjech: Fyla Irjen-Ošyff) (& Eligys Fraker)

 17. Iyret Cāltiy (1847-1918)

  Filosoof. Zijn religieus georiėnteerde gedachtegoed staat bekend als de Cāltiyaanse filosofie.
  Genoemd in par. 64.48 van de Grammatica van het Spokaans

 18. Hydy Cana* (1947-....)

  Dialectologe. (GRAS; JELDE.DOM; DOM 84)

  GSb-1983: Ef dalets fes Liftka (De dialecten op Liftka) (Amahagge: Larmina)
  KU-1990: Eft kleter Tjempōr-stūderafiy (Een nieuwe studie van het Tjemps) (Hirdo: Eggerdiyn Otze)

 19. Gianpaolo Canarozzo (1917-1999)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1970: Spooksoliy tolāngār’ (Spokanische taal) (G’rō: Liebermann)

 20. Joseph Canarozzo (1944-2017)

  Taalkundige; zoon van Gianpaolo Canarozzo. (GRAS)

  GSa-1973: Ÿrlikvobaroser rifo tiynelders ur riješers (Gelijkvormigheid van substantieven en additieven) (ZeT’ 56)
  GSb-1975: Ef zintes puresmiy (Het wetenschappelijk purisme) (Zest: Ef sers Tibāners)
  GSa-1979: The principles of transportation (Spoc 13)

 21. Judyt Candell* (1946-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1980: A transformational view on Spocanian (Hirdo: General University Press)

 22. Otze Cārbriy (1871-na 1931)

  Professor psychologie aan de Generāl Universitiy van Hirdo (1922-1929). Lees verder over Otze Cārbriy .

  KU-1925: Ef psygologise oc’rmas, torkāx rifoliy ef froāp fūnkšos mip ef brenkā (Het psychologisch gedrag, bekeken vanuit de fysieke functies van de hersenen) (Hirdo: Generāl Universitiy)

 23. Jānpyt Cārw’nn (1691-1751)

  Botanicus uit Tuūn; heeft verscheidene naaldbomen naar Spokaniė gehaald (Cārw’nn-šōle = "Nikko zilverspar", Lat. Abies homolepsis; Cārw’nn-sparot = "Monterey-den", Lat. Pinus radiata).

 24. Pernen Tāsto Chālenosta (1884 [Bōrā]-1953 [Liyrotyka])

  Econoom aan de Economische Universiteit in Liyrotyka (1924-1947).

 25. Ugena Clofiy-Nōnga* (1898-1992)

  Archeologe. (AZY.DOM; DOM 103)

 26. Maliy Cofert (1910 [Zest]-1982 [Ies])

    

  Professor aan de Rijksuniversiteit in Amahagge; studeerde in Cambridge en Harvard (economie/bestuurskunde); bekend geworden als initiatiefnemer en oprichter van Ies. Meende dat de Industriėle Expansie (ca. 1950) slechts zou slagen als alle technologische en industriėle kennis in Spokaniė gebundeld en geconcentreerd zou worden op één plaats. Dank zij zijn goede buitenlandse contacten heeft hij veel bijgedragen aan de technologische en economische ontwikkeling van Spokaniė. De gecombineerde universiteits- en stadsbibliotheek in Zest is naar hem vernoemd. Zie Citaten.

  KU-1981: Eft vāsellarelira wélfa'ecos (Een stagnerende ontwikkeling)

  (1981)

 27. Glónt Cortesj (1927-2020)

  Socioloog. Deed samen met Edver Cryps onderzoek naar de begrafenisrituelen op Garos. De uitkomsten van dit onderzoek waren echter verzonnen en Cortesj kreeg (evenals Cryps) in 2005 drie maanden gevangenisstraf wegens fraude. Dit geldt als een van de meest spraakmakende gevallen van wetenschappelijke fraude in de recente Spokanische geschiedenis. Lees achtergrondinformatie .

  KU-1969: Terrafane-fjegs fes Garos (Begrafenisrituelen op Garos) (Zest: Ef sers Tibāners)
  KU-1978: Terrafanos fes Garos (Begraven op Garos) (Liyrotyka: Ekonomiy Universitiy)
  KU-2001: Terrafanōsta fes Garos (Begrafenissen op Garos) (SoT’ 17/4, p 12 (juli 2001))
  KU-2008: Garoszārs terrafane rāviym pert én rāviym mikar (Garosiėrs begraven opmerkelijk veel en opmerkelijk duur) (KlHi, 21 maart 2008)

 28. Mavy Cruss-Molliy* (1961-....)

  Econome, hoogleraar aan de Economische Faculteit van de Nieuwe Universiteit in Ies. Zit in de redactieraad van Ekonomiy ur Šōnopros en verschijnt regelmatig op de tv en voor de radio. Vanwege haar pittige uitspraken en voor de leek begrijpelijke uitleg van de economische problematiek is zij een populaire mediagast.

    

  Mavy Cruss-Molliy leest op 6 april 2011 in haar werkkamer het geruchtmakende rapport "Poirr ef herco" (Leve de herco).

  Genoemd in de Amagene
  en een Working Paper van
  het ISS (Den Haag)

  Zie ook de aankondiging
  van deze Working Paper.

  KU-2017: Spocania: the missing link in the global value chain (KU-EKO Working Paper 2017/12) (& Jānpyt Meesmān-Rifo Ef Vildul)
  KU-2017: Spooksoliy: ef tyrnelira lāft fes ef kuraclaba la'ycā-nópān (Spokaniė: de ontbrekende schakel in de mondiale waardeketen) (EkŠō 77/2 (feb 2017)) (& Jānpyt Meesmān-Rifo Ef Vildul)

 29. Edver Cryps (1939-....)

  Socioloog. Deed samen met Glónt Cortesj onderzoek naar de begrafenisrituelen op Garos. De uitkomsten van dit onderzoek waren echter verzonnen en Cryps kreeg (evenals Cortesj) in 2005 drie maanden gevangenisstraf wegens fraude. Dit geldt als een van de meest spraakmakende gevallen van wetenschappelijke fraude in de recente Spokanische geschiedenis. Lees achtergrondinformatie .

  KU-1969: Terrafane-fjegs fes Garos (Begrafenisrituelen op Garos) (Zest: Ef sers Tibāners)
  KU-1978: Terrafanos fes Garos (Burying on Garos) (Liyrotyka: Ekonomiy Universitiy)
  KU-2001: Terrafanōsta fes Garos (Begrafenissen op Garos) (SoT’ 17/4, p 12 (juli 2001))
  KU-2008: Garoszārs terrafane rāviym pert én rāviym mikar (Garosiėrs begraven opmerkelijk veel en opmerkelijk duur) (KlHi, 21 maart 2008)

 30. Lerdu Da Costa (1951-2012)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1990: Spocanian: a Functional Approach (Amahagge: Larmina)

 31. Peoll Dāfty (1869 [Hirdo]-1949 [Lamoneo])

  Filosoof en taalkundige. Wilde alle vreemde woorden uit het Spokaans verbannen en maakte zich vanwege zijn extreem puristische opvattingen onmogelijk in de taalkundige kringen in Hirdo. Heeft op latere leeftijd de wetenschap vaarwel gezegd en ging angora-geiten fokken. Zie Purisme in het Spokaans .

 32. Cales Dapozes (1952-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1990: Necošart cvyffs fes spokānda (Niet-bestaande diacritische tekens in het Spokaans) (TyĀl 1989)

 33. Gertrude Daufenbach* (1902-1967)

  Duitse taalkundige. (GRAS)

  GSb-1952: Urspokanisches Elementarbuch (Lostō: Cwānderhynne & Pura-Vilduler)

 34. Gontrā Deeter* (1906-1983)

  Kinderarts uit Hirdo. Ze had ruim drie decennia een bloeiende praktijk (1937-1970) en ouders kwamen uit het hele land met hun kinderen naar haar toe. De laatste jaren ontstonden er problemen vanwege haar toenemende dementie, waardoor ze uiteindelijk gedwongen werd haar praktijk op te geven. Het grote feest ter gelegenheid van haar 70e verjaardag, georganiseerd door een aantal collega-artsen, werd een genante vertoning omdat het evenement door haar ziekte geheel langs haar heen ging.
  Toen de gemeente Hirdo in 1984 een straat naar haar wilde vernoemen, stuitte men op het probleem dat er al een Deeter-laan was (genoemd naar het voormalige gehucht Deeter, nu het dorp Fōrt-Deeter). Men heeft toen besloten om de Deeter-laan te beschouwen als vernoemd zijnde naar de kinderarts.

 35. Alejandro de Viera y Clavijo (ca. 1740-ca. 1820)

  Spaanse bioloog, van wie verder nauwelijks iets bekend is. Hij schijnt omstreeks 1797 het Blizerū-moeras te hebben bezocht om de vogelwereld aldaar te bestuderen. Hij was de broer van José de Viera y Clavijo (1731-1813), een bekende plantkundige die de flora op de Canarische eilanden heeft beschreven. Zie ook bij de beschrijving van de flechā-ur-klavior (een soort fuut).

 36. Lyro Dentōr-Kurmān (1937-2018)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1970: Ef carakterr rifo kimore-kanas-cōnstrukšos (Het karakter van infinitief-constructies) (FrSp 30)
  GSa-1993: Ef net’tyniy ušos rifo horitpainns (Het beperkte gebruik van voltooide deelwoorden) (FrSp 123)
  GSa-1997: Blake revisited: aspect and tense (ObSp 19)

 37. Moffain Dercs-Heenōše (1934-1990)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1974: Hypercorrection and standard language in Spocanian cities (Sinto-Colostiy: Proscience)
  GSa-1980: Stairs, staircases and stairways in Spocanian (SJoL 20)
  GSb-1982: The use of the personal pronouns ef, kā and mittof in Spocanian spoken language (Sinto-Colostiy: Proscience)

 38. Genell Dercs-Xarfylle* (1820-1873)

  Bioloog. Een van de weinige vrouwelijke geleerden uit de 19e eeuw.

 39. Moffain Šiyzze-Kōnes (1907-2003)

  Taalkundige. Was een van de zeldzame mensen in de twintigste eeuw die Latijn als moedertaal kende, omdat zijn uiterst intellectuele ouders thuis altijd Latijn met elkaar spraken. Er wordt beweerd dat dit een soort compromis was omdat zijn moeder van huis uit Pegrevisch sprak en zijn vader Spokaans. Zelf heeft Š.K. altijd ontkend dat de twee rivaliserende talen van zijn ouders aanleiding waren om voor het "neutrale" Latijn te kiezen.
  Š.K. studeerde van 1925-1932 Spokanistiek en Klassieke talen aan de Universiteit van Zest, en rondde aldus in zeven jaar tijd twee studies tegelijk af. Drie jaar later, in 1935, promoveerde hij en van 1937-1987, dus precies vijftig jaar lang, was hij professor aan de Universiteit van Amahagge. Zijn promotie op zeer jonge leeftijd en zijn onafgebroken carričre van een halve eeuw zijn uniek in de Spokanische wetenschappelijke wereld.
  Na zijn emeritaat (1987) tot aan zijn dood schreef hij nog regelmatig kritische en/of humoristische stukjes in diverse taalkundetijdschriften, waarbij hij steevast zijn verbazing uitsprak over de manier waarop men tegenwoordig met de taal omgaat. De moderne taalkunde omschreef hij als een "gedigitaliseerde en door elektronische rekenmachines geconstrueerde gedachtenbrij die weinig raakvlakken heeft met de erudiete gedachtenexperimenten van mensen van vlees en bloed". Ook over deze "verloedering" van de taalwetenschap kon hij tot aan zijn dood smakelijk schrijven, zij het in een archaļsche, met vakjargon doorspekte, taal.

  TA-1993: Nontos fes ef mārg: Tobeldateiy (Gemompel in de marge: Pseudo-geleerdheid) (LāTi 7-1)

 40. Eeriys Dōrcā (1931-2008)

  Econoom. Hoogleraar aan de Universiteit van Zest (1971-1998). Bekend om zijn sociaal-economische theorie, die Dōrcā-analyse wordt genoemd. De eerste practische uitwerking van deze analyse is te vinden in zijn studie Kūf-zārer-aupross fes fabrošarks (1975), waarin het allochtonenbeleid in diverse landen wordt beschreven in termen van de economische ontwikkelingen in het land. Latere studies leggen een causaal verband tussen de stand van de economie en de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg. Met zijn kritiek op de neoliberale dogma's was hij zijn tijd ver vooruit, want al in de jaren tachtig voorspelde hij de misstanden die zich vanaf ca. 2000 in veel landen begonnen te manifesteren.

  GSp-1975: Kūf-zārer-aupross fes fabrošarks (Allochtonenbeleid in industrielanden) (Zest: Ef sers Tibāners)

 41. Georges Doyen (ca. 1875-ca. 1950)

  Franse ingenieur die te hulp werd geroepen door Silver Plāndo Fynn-Blufkriffer toen deze problemen had met de constructie van de spoorbrug over de Reeše-terf. Van Doyen is verder niet meer bekend dan dat het een uiterst arrogant heerschap was dat zeer neerkeek op de Spokanische cultuur en zich zo laatdunkend uitliet over het onvermogen van zijn Spokanische collega's om een brug over een zeestraat te bouwen, dat hij bij de opening van die brug volkomen is genegeerd door de koning en zijn gevolg.
  Het verhaal gaat dat Doyen direct erna de eerste boot naar Le Havre heeft genomen om daarna nooit meer één woord over Spokaniė kwijt te willen. Overigens is de man ook in Frankrijk als ingenieur geheel onbekend. Men vermoedt dat hij zich ergens in Afrika heeft teruggetrokken en aldaar tijdens een safaritocht door een leeuw is verscheurd.

 42. Jonās Dreemp (....-....)

  Psychiater. (ALES.DOM)

 43. Sara Dromāna* (....-....)

  Dierenarts, zie Mynall-gālk. (NENO.DOM)

 44. Melger Šūft-Cwejeńg (1951-....)

  Taalkundige. Is vanaf ca. 1995 ook politiek actief; hij is in 2005 Kjelef van Flāp geworden. (GRAS)

  GSa-1991: Eft kleter āksent-quz’r (Een nieuw accentueringspatroon) (LāTi 5-3)

 45. Geoffrey Dyne (1948-2020)

  Amerikaans taalkundige. (GRAS)

  GSa-1988: Gender and number in Spocanian (SJoL 37)

 46. Elger Ef Wopster-Atelva (1894-1977)

  Archeoloog. (DOM 103)

 47. Nādess Eutomiy-F’vi (1938-2013)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1980: Ef riješer-tolinnos’ (Het vraagstuk van de additieven) (FrSp 70)

 48. Peter Evergreen (1907-1986)

  Engels taalkundige. (GRAS)

  GSb-1964: Old Spocanian Grammar (Dublin: The Atlantic Press)

 49. Barbara Fedder Brown* (1942-2018)

  Taalkundige uit Los Angeles (USA).

 50. Natall Ferdwine-Rifo Kolini* (1977-....)

  Wetenschappelijk medewerkster bij Coburin. Was een goede kandidaat om per 15.02.2017 minister van Sociale Zaken, Werk en Jeugd te worden, maar moest op het laatste moment wijken voor Zreef Ytrācc-Ūpjader. De officiėle reden is nooit bekendgemaakt, maar vermoed wordt dat Zreef Ytrācc de voorkeur had omdat hij een partijgenoot van de minister-president en de ministers van Justitie en Defensie is (gedrieėn de zogenoemde "harde LiZa-kern"), terwijl Natall Ferdwine lid is van de AZR.

 51. Sājen Fermylen (1881-1948)

  Opticien in Tanb’r die de eerste maanbrillen vervaardigde, omstreeks 1919. (DOM 48/49)

 52. Zyiyns Fermylen (1876-1933)

  Broer van Sājen Fermylen. (RO-HIRDO.DOM)

 53. William Fesk (1817-1902)

  Archeoloog. Toen hij in 1850 een prehistorische grafheuvel bij het Puriy-meer onderzocht laaiden de protesten zo hoog op dat enkele archeologie-haters de Ānt-ārgeolōiy-bōnt oprichtten. (DOM 34/35)

 54. Toja Files* (1902 [Crobela]-1973 [Hirdo])

  Advocaat en juriste.

 55. Olyna Florez* (1924-1985)

    

  Taalkundige. Heeft ook enkele novellen op haar naam staan. Zie ook Ef Salonn. (GRAS)

  Olyna Florez (Ārmyll Jelafoiy-Reāmehhe buigt over haar heen -
  Ef Salonn 1971)

  GSa-1981: The linguistic feeling of Spocanians (SJoL 22) (& Petriy Parō Mesā-Xeelm)

 56. Eligys Fraker (1932-2000)

  Taalkundige.

  TA-1987: Linguistiyc-armtšeeos (Inleiding in de linguļstiek) (Tsjech: Fyla Irjen-Ošyff) (& Dura Kojen-N’nic)
  TA-1995: Sošolinguistiyc (Tsjech: Fyla Irjen-Ošyff) (& Gajener Cālldere-Lerjen)

 57. Petriy Freegh-Fisater (ca. 1850-1912)

  Taalkundige en historicus. Na ca. 1900 was hij omstreden vanwege zijn radicale politieke opvattingen. Hij verheerlijkte het militairisme en de dictatuur.

  TA-1899: Kult lāngār fes liftkar forts (Onze taal in oude tijden) (Amahagge: Nolān-Grańgt)

 58. Erwin Frischert (1910-1991)

  Duits taalkundige. (GRAS)

  GSb-1959: Altspokanischer Sprachdienst (Tübingen: Karl Stimme)

 59. Elsine Frygt* (1949-....)

  Taalkundige; van 1977-1997 redactrice van Spocanian Journal of Linguistics. Zie ook Moffain Heelfer-Klyna.

 60. Petriy Fr’j-Tūlmen (1899-1971)

  Archeoloog. (DOM 103)

 61. Vinsenn Gajener-Kārder (1953-....)

  Oorspronkelijk taalkundige. Vanaf 1995 is hij journalist bij de Amagene en het opinieweekblad Colises.

  GSa-1988: Ef wélfa'ecos rifo ronis fes spokānda (De ontwikkeling van pronomina in het Spokaans) (LāTi 2-4)

 62. Helee Galadryll-Fens* (1926-2006)

  Archivaris op het stadhuis in Amahagge; zie ook uitleg bij het standbeeld Klevylla. Zij is genoemd in de Amahākšo .

 63. Kāter Gālmiyn-Annderen (1952-....)

  Taalkundige.

  GSa-1985: The 'weight' of Spocanian clauses (SJoL 31) (& Vōlte Latra-Versaille)

 64. Irenn Gāres* (1945-2012)

  Taalkundige.

  GSa-1989: Furtplašas fara riješers, ur riješers fara furtplašas (Voorzetsels als additieven, en additieven als voorzetsels) (LāTi 3-2)
  GSa-1992: Gurnusludi furtplašas (Ruziezoekende voorzetsels) (Spoc 41)

 65. Klesto Gerārdus (1910-2000)

  Econoom uit Zest.

 66. Moffain Gerlas (1843-1920)

  Uitvinder van de autobus (die in Spokaniė ook gerlas heet); reeds in 1899 had hij een automobiel ontworpen voor het vervoer van 15 passagiers; bovendien was dit voertuig gesloten; de Daimler-motor was echter niet sterk genoeg om het massale gevaarte in beweging te zetten; in 1904 reed er echter een verbeterd exemplaar in Minde tussen het centrum en de boulevard op en neer; verder heeft hij een soort nettenboet-machine ontworpen die door de conservatieve houding van de vissers een mislukking werd; vanwege zijn nutteloze en mislukte uitvindingen wordt G. wel de Spokanische Da Vinci uit de 19e eeuw genoemd. Diverse uitvindingen van hem zijn te vinden in het Stadsmuseum van Minde. (DOM 154)

 67. Petriy Gerlas (1882-1964)

  Uitvinder; zoon van Moffain Gerlas. (ALES.DOM)

 68. Moffain Gerneert (1817-1882)

  Professor, taalkundige. Genoemd in het artikel Een nieuwe etymologie voor Spooksoliy en spokānda.

 69. Rudolf Gevers (1929-2002)

  Nederlands taalkundige. (GRAS)

  GSb-1960: De Atlantische talen (Zutphen: Thieme & Cie)
  GSa-1978: Nominalization by affixing in Pegrevian and Old Spocanian (SJoL 15)
  GSa-1979: Nominalization of Spocanian verbs (SJoL 17)

 70. Rufen Glopiy-Vlāgh (1852-1924)

  Hoogleraar in de natuurkunde aan de Staatsuniversiteit van Hirdo. Buiten zijn universitaire kring kreeg hij vooral landelijke bekendheid door de publicatie van het boek "De werking van de blaasbalg" in 1903, waarin het begrip "blaasbalg" zeer ruim werd opgevat: ook het darmstelsel werd als zodanig beschouwd, voor zover de (in zijn woorden) "pulserende in- en uitstulpende bewegingen" van de darmen verantwoordelijk waren voor de "met grove geluiden gepaard gaande ontsnappingen van lichaamsgassen". Kortom: het produceren van winden en boeren werd gelijkgesteld aan de voortbrenging van geluiden uit een trekharmonica of kerkorgel.

  KU-1903: Ef fitrutatjener ’rōmos (De werking van de blaasbalg) (Hirdo: Vliyteram)

 71. Heles Gonzales-Wocca (1969-....)

  Lepidopteroloog (vlinderkundige) bij de Fuwu.

 72. Ung Grumbol-Hiylft (1779-1844)

  Ingenieur uit Bōrā die omstreeks 1830 aantoonde dat de zeedijk langs de Atlantische kust van Tjemp versterkt moest worden om de herhaaldelijke overstromingen en dijkdoorbraken het hoofd te kunnen bieden. Twee jaar voor zijn dood was deze versterking gereed.

 73. Pablo Gutiérrez Pidal (1959-....)

  Taalkundige.

  GSa-1991: Subjects, Objects and Kernels (SJoL 43)

 74. Ōlmenst Gwārcer (1931-1995)

  Arts uit Tosiy die elk jaar voor gehandicapten een busreis naar Lourdes organiseerde. Begraven in het Sinto-Natall-pārc. (DOM 178)

 75. Moffain Haften-Stensiy (1911-1978)

  Bioloog; bekend om zijn populair-wetenschappelijke publicaties over dieren. (DOM 51/212)

  KU-1955: Grūmiyls fes Spooksoliy (Vleermuizen in Spokaniė) (Hirdo: Ef Veve-stent)

 76. Šyla Halān-Diync* (1911-1999)

  Planologe en verkeersdeskundige. Ze heeft een grote inbreng gehad bij de bouw van Ies. Het was Maliy Cofert die haar persoonlijk bij het project betrok.

 77. Remiy Halasdre-Pacef (1929-2001)

    

  Professor in de agrarische wetenschappen. Expert op het gebied van de land- en bosbouw in Spokaniė. Volgde in 1979 professor Qurten Lašōstiy-Tufgen op als hoofd van de Faculteit Agrarische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit in Milbo en heeft die functie tot in 1990 bekleed.

  Remiy Halasdre-Pacef (staand) en
  Qurten Lašōstiy-Tufge (mei 1979)

 78. Šelt Hālm-Vanyzah (....-....)

  Seismoloog, verbonden aan het Aquonda Instituša furt Geologise Qu’lapp.

 79. Nent Halofiysta (1953-....)

  Politicoloog en politiek analist. Genoemd in de Amagene pag. 1 en pag. 2 .

 80. Manōf Hārta-Jateuvi (1849-1911)

  Historicus, auteur van Hārta-Ryšo-encyclopedie.

 81. Milas Heedrāgter* (1942-....)

  Taalkundige.

  TA-1992: Wufta-chošos ur syntāx-ōc pai dynes (Woord- en syntaxkeuze door kleuters) (Hirdo: Eggerdiyn-Otze)

 82. Qulann Heelfer (1796-1876)

  Historicus, archeoloog, kunstkenner en componist. Een zeer veelzijdig en bovendien zeer welgesteld man met grote invloed in de landelijke politiek en de lokale politiek in Amahagge. Heeft veel voor deze stad gedaan op het gebied van kunst, cultuur en armenzorg. Hij woonde op het kasteel Zōx-Heelfer in het Heelfer-pārc. Hij organiseerde zowel in het kasteel als in het park regelmatig muziek- en toneeluitvoeringen, speciaal bestemd voor de armen en hulpbehoevenden. Zo hoopte hij ook de onderlaag van de bevolking enig idee voor kunst en cultuur bij te brengen. Een groot deel van zijn collectie archeologische vondsten en andere curiosa is te bezichtigen in het Heelfer-seyrt, een museum dat in 1888 is geopend, maar waarvoor hijzelf reeds in 1874 de plannen op papier had uitgewerkt.

 83. Moffain Heelfer-Klyna (1943-....)

  Taalkundige; van 1976-1987 hoofdredacteur van Spocanian Journal of Linguistics. Een van zijn beroemde voorouders was Qulann Heelfer. Zie ook Elsine Frygt.

 84. Lerdu Heenōše-Lajto* (1939-2013)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1982: Traces: occupying deletion voids, or marking deletion? (Spoc 20)

 85. Riko Hemmel-Crygte (1815-1886 [Amahagge])

  Mijnbouwingenieur.

 86. Jān Hemper-Ÿrtuhaj (1940-1992)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1985: Participles in Spocanian (Doct.diss.) (Hirdo: General University Press)

 87. Charlotte Hermans* (1959-....)

  Nederlandse taalkundige. (GRAS)

  GSa-1985: Ideāmbiguere-qurstoxuriys luft roni-riffos (Disambigueringsstrategieėn bij pronominalisatie) (ZeT’ 90)

 88. Javlān Hillt (1872 [Gralkrich]-1970 [Ritt-knō])

    

  Bioloog, heeft de Spokanische flora en fauna uitvoerig beschreven. Had speciale belangstelling voor vogels en vervaardigde een interessante verzameling "ornithografische" kleibeeldjes van meer dan 200 Spokanische vogelsoorten. Het grootste deel van deze verzameling is in het Biologisch Museum te Hoggebim ondergebracht. In 1974 is de Javlān-Hillt-stichting opgericht die zich ten doel stelt om de flora- en faunabeschrijving in de geest van H. voort te zetten.

  (ca. 1925)

 89. Brian Hilton (1949-....)

  Engels taalkundige. (GRAS)

  GSb-1988: The use of plurals in Spocanian and Pegrevian (Liyrotyka: Leemān & Sūmiy)

 90. Irva Holāpōftiy-Hānk (1936-2020)

  Taalkundige; redacteur van Lāngār + Tibān. (GRAS)

  GSb-1984: Etymologise wufmip (Etymologisch woordenboek) (Hirdo: Vliyteram)

 91. Kanista Homeg* (1906-1969 [Fonistā])

  Arts. Ze woonde aan de Tōrnado-weg, die in 1970 naar haar is vernoemd.

 92. Isiyder Huliy-Sareff (1879-1951)

  Professor aan de Geneeskundige Faculteit van de Algemene Universiteit in Hirdo. Heeft jarenlang de redactie gevoerd van het tijdschrift Ef Medikiy, samen met professor Svells Plāndo Fynn-Hanse Quela. Zie titelblad Ef Medikiy uit 1934.

 93. Lariy Husof (1826-1889)

  Professor uit Kruic die de Hebor-therapie heeft ontwikkeld; pleegde zelfmoord omdat hij vond dat de therapie bij hemzelf niet het gewenste effect had.

 94. Iva Hycāl-Rānt* (1944-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1978: The question of the Spocanian cases (Spoc 11)

 95. Nikola Itell-Iytter* (....-....)

  Kinderpsychologe in Hirdo.
  Genoemd in de Amagene .

 96. Mavy Itell-Rifo Recc* (1961-....)

  Professor bestuurskunde aan de Gemeente-universiteit van Trondom (sinds 2005).

 97. Megtert Jolarater-Quista (....-....)

  Onderzoeker bij het Instituša furt Wencāt Energiy.

 98. Roša Jōntiy-Sandman* (1951-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1989: Atakoffōsta kaf mōto-nivo (Nevenschikkingen op zinsdeelniveau) (LāTi 3-3)

 99. Sereg Jōntiy-Vnor (1947-2019)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1993: The conjunction den versus present participles (HSLi 5)
  GSa-1996: Deverbalizing of subordinate clauses (HSLi 6)

 100. Kārle Kalāc-Marrée (1945-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1989: The Spocanian Infinitive (Spoc 34)

 101. Vikter Kapiy (sr) (1906-1977)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1976: Dalet-chaquinders fes Spooksoliy (Dialectsprekers in Spokaniė) (Zest: Ef sers Tibāners)

 102. Vikter Kapiy (jr) (1926-1994)

  Taalkundige. Zoon van Vikter Kapiy (sr). Hij was tot in 1993 redacteur van Spocanistics.

 103. Sidōn Kārmenn-Šulū (1941-2002 [Zest])

  Spokanisch taalkundige, werkte lange tijd in Stockholm.

 104. Lutpōl Kāstesch (1778-1858)

  Leraar en historicus in Gret. (UIS 144)

  NA-1842: Eft monumentos-toramā’ fes Spooksoliy (Een standbeeld-inventarisatie in Spokaniė) (Hirdo)

 105. Latroma Keeche-Fiyndiy (....-....)

  Taalkundige.

  TA-1974: Fesmiype-tostoriy’ furt Prifjiof Lerdu Beelmānt-Fesk (Herdenkingsbundel voor Professor Lerdu Beelmānt-Fesk) (Amahagge: SISA) (red.)

 106. Petrus Keeche-Rāpip (1938-....)

  Historicus. Professor aan de Rijksuniversiteit in Zest. Komt regelmatig in het nieuws vanwege zijn opmerkelijke uitspraken, die dikwijls geen enkele wetenschappelijke waarde hebben, maar er slechts toe dienen "om de wetenschap een air van creativiteit en relativiteit te geven", zoals hij zelf zegt. Landelijke bekendheid kreeg hij door een televisie-interview waarin hij ook zijn bezoeken aan het Academisch Badhuis in Zest toegaf.

 107. Maliyster Keelterfiy-Ÿzolufo (1939-2016)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1979: Iplāfrōsta ur Logikā furt Grāmerr (Verzamelingen en logica voor grammatica) (Zest: Ef sers Tibāners)

 108. Joseph Keijzerswaard (1875-1942)

  Nederlands ingenieur die het Hazācki-meer in opdracht van B.O.C. Clermont de Fontaigny drooglegde in 1914. Zie ook Bestand Moerassen, delta's en polders (Hazācki-polder). Zie verder bij Silver Plāndo Fynn-Blufkriffer.

 109. Pōlfe Kerido-Jūst (1953 [Troeba a/e Ses]-....)

  Taalkundige.

  TA-1993: Ef érec’r oc’rma fes Ÿrofly-wefot-spokānda (Het gedrag van de r in het Ÿrofly-Westspokaans) (LāTi 7-1)

 110. Nōrbert Kerido-Ploema (1946-....)

    

  Taalkundige; hoofd van het Instituut voor Spokanistiek van de Algemene Universiteit in Hirdo (1993-2005). (GRAS)

  Nōrbert Kerido-Ploema op zijn werkkamer in het instituut (1995).

  GSb-1977: Introduction to Spocanistics (Hirdo: Vliyteram)
  GSb-1982: More about Spocanistics (Hirdo: Eggerdiyn-Otze)

 111. Dāzzertyl Kerrdiyf-Miävve (1927-1999)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1985: The status of fronted elements in Pegrevian (HSLi 4)

 112. Kryna Knurveltiy-Xlajes* (1935-1992)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1978: Mux-tibān ur Mosjeusz (Taalkunde en vrouwen) (Femi 6)

 113. Dura Kojen-N’nic* (1951-....)

  Taalkundige. Dochter van de beroemde taalkundige Lerdu-Sypa Kojen-Pōt.

  TA-1987: Linguistiyc-armtšeeos (Inleiding in de linguļstiek) (Tsjech: Fyla Irjen-Ošyff) (& Eligys Fraker)

 114. Lerdu-Sypa Kojen-Pōt (1907 [Mazyll-mōliy]-1980 [Amahagge])

    

  Een van de grootste taalkundigen in Spokaniė. Zijn laatste boek (Nōticas luft Spocanian Grammar) voltooide hij eind maart 1980. In juni dat jaar stierf hij. Het boek werd in oktober 1980 postuum uitgegeven. (GRAS)

  (1978)

  GSb-1963: Spokānda-grāmerr (Spokaanse grammatica 1e druk) (Hirdo: Vliyteram)
  GSb-1977: Spocanian Grammar (2e druk, tevens vertaling) (Hirdo: Vliyteram)
  GSb-1980: Nōticas luft Spocanian Grammar (Aantekeningen bij Spocanian Grammar) (Hirdo: Vliyteram)

 115. Lona Kompa-Wāndel* (1951-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1987: Toramā’ rifo Tumt-Cheetuc (Inventarisatie van het Platteland-Cheetuc) (Amahagge: Larmina) (& Rolandt Tweehuysen)

 116. Megt Kondor-Gemell (1915-1993)

  Marien bioloog. Was professor aan de universiteit van Zest. Wordt beschouwd als de grootste kenner van het zeeleven in de Spokanische wateren. Het mariene proefstation op het eilandje Belt-Hurt is naar hem vernoemd.

 117. Elselyne Kraumann-Endunn* (1932-2016)

  Taalkundige.

 118. Gārnkiy Kriyfter (1771-1845)

    

  Zie Kriyfter-museem.

  Gārnkiy Kriyfter - Zijn scheppingen zijn voor het nageslacht bewaard gebleven, maar zijn eigen buste uit 1842 naast de ingang van het Kriyfter-museum is reeds door de tand des tijds aangetast.

 119. Qurten Lašōstiy-Tufge (1911-1989)

  Professor in de agrarische wetenschappen. Was van 1951-1979 hoofd van de Faculteit Agrarische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit in Milbo. Werd in 1979 opgevolgd door professor Remiy Halasdre-Pacef (zie foto).

 120. Oliyi Lāgte-Gajener* (1889-1960)

  Politicologe en ethica, verbonden aan de Universiteit van Zest van 1937 tot 1950. De laatste 10 jaar als hoogleraar. Zij heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het Instituut voor Vredesvraagstukken, dat in 1952 werd opgericht en naar haar werd vernoemd (Lāgte-Gajener-instituša). De Tweede Wereldoorlog heeft een grote invloed gehad op haar werk en opvatting.

 121. Mues Lāmbert (1942-1974)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1970: Tāzjetelders (Reduplicanten) (PāĀl 47)

 122. Petriy Lāntmān (1939-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1979: Eft kleter grāmerr-š’rtycos (Een nieuw grammatica-voorstel) (Zest: Ef sers Tibāners)

 123. Vōlte Latra-Versaille (1950-2016)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1985: The 'weight' of Spocanian clauses (SJoL 31) (& Kāter Gālmiyn-Annderen)

 124. Moffain Laürden-Miras (1932-2005)

  Bouwkundig ingenieur. Tot 1998 docent aan de Academie voor Bouwkunst in Hoggebim. Hij was getrouwd met de beroemde zangeres Taja Miras. In tegenstelling tot zijn vrouw was hij niet zo politiek geėngageerd en fanatiek nationalistisch.
  Genoemd in de Amagene .

 125. Roma Leepāv* (1857-1932)

  Psycholoog/psychiater. Vanwege haar spartaanse behandelingsmethoden in een psychiatrische inrichting in Hoggebim werd ze door tijdgenoten bewonderd, maar later is ze verguisd. Ze wordt gerekend tot de weinige vrouwelijke geleerden uit de 19e eeuw.

 126. Toms Left-Riffertiy (1929-2020)

    

  Historicus; genoot bekendheid omdat hij pleitte voor een meer wetenschappelijke benadering van de archeologie. Zie Citaten. Lees Spokaniė en de Bond tegen Archeologie . (DOM 34-35)

  KU-1999: Ārgeolōiy melde w’s’r (Archeologie is oorlog) (Cūlt, juli 1999)

  (1978)

 127. Romus Leget-Kordarater (1978-....)

  ICT'er. Werkt bij SIT aan nieuwe internettechnologie.

 128. Fr’ty Lerdu-Husof (1820-1890)

  Psychiater.

 129. Huliy Lester-Oparigel (....-....)

  Huisarts in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 130. Peoll Lōnder-Heenōše (1955-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1988: Le résultatif nominal et verbal en spocanien (ASSF)
  GSa-1991: Resultative and reduplication: a comparison (Spoc 39)

 131. Zyniy Lorjen (1931-2016)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1974: Qu'errepe-cōmbinaša luft ronis (Afleidingscombinaties bij pronomina) (MtBō 65)

 132. Maliyster Māhhe-Quandre (1932-2015)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1979: Word order and acceptance in Spocanian (Amahagge: Social Studies) (& Quela McLowen)

 133. Petriy Makaber-Hūts (1930 [Hirdo]-....)

    

  Psycholoog. Vele publicaties. Gelooft heilig in de aangeboren goedheid van de mens en de criminele invloed van de maatschappij. Neigt tot romantische overpeinzingen en geeft een zodanige beschrijving van de (Spokanische) maatschappij dat we zijn opmerkingen en suggesties als etiquette-regels kunnen opvatten. Zijn ethische en morele benaderingswijze heeft grote invloed op de Spokanische basis-wetgeving en het sociale recht.

  (1988)

 134. Lerdu Maravyll-Olōf* (1959-....)

  Hoogleraar aan de Academie voor Bouwkunst in Amahagge.

 135. George McCane (1930-2013 [Boston])

  Amerikaans taalkundige, werkte lange tijd in Amahagge.

 136. Quela McLowen* (1944-2019)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1979: Word order and acceptance in Spocanian (Amahagge: Social Studies) (& Maliyster Māhhe-Quandre)

 137. Jānpyt Meesmān-Rifo Ef Vildul (1942 [Husta]-....)

    

  Vooraanstaand econoom. Grondlegger van het nieuwe economische model waarmee tussen 1975 en 1987 werd geėxperimenteerd: nationalisering van grote bedrijven met behoud van particulier initiatief en inspraak. Centralisatie van coördinatie, en decentralisatie van bestuur. De nationalisering heeft nooit echt beklijfd, tegenwoordig is privatisering eerder het modewoord. M.-R. studeerde economie in Zest en Amahagge, en oriėnteerde zich in diverse geļndustrialiseerde landen.

  (1982)

  KU-2017: Spocania: the missing link in the global value chain (KU-EKO Working Paper 2017/12) (& Mavy Cruss-Molliy)
  KU-2017: Spooksoliy: ef tyrnelira lāft fes ef kuraclaba la'ycā-nópān (Spokaniė: de ontbrekende schakel in de mondiale waardeketen) (EkŠō 77/2 (feb 2017)) (& Mavy Cruss-Molliy)

 138. Regiys Mepār-Trabana (1891 [Klaeu]-1978 [Klaeu])

  Eerst huisarts in Jedenfals, later chirurg in Hoggebim. Is na zijn pensioen teruggekeerd naar zijn geboorteplaats Klaeu, en heeft zich daar tot zijn dood actief en financieel ingezet voor cultuur en sport.

 139. Ernest Merbiyts-Galadryll (1911-1991)

  Geschiedkundige uit Fonistā en verbonden aan de Stat-universitiy in Amahagge. Als "pirāmer-gvārcer" hield hij zich bezig met het zoeken naar feiten, om op basis daarvan niet zozeer de geschiedenis te kunnen beschrijven, als wel een geschiedenistheorie te kunnen ontwikkelen. Ofwel: kun je het verloop van de geschiedenis voorspellen als je bepaalde feiten kent? Hij is genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 140. Lija Mesādul-Orešy* (1973-....)

  Taalkundige; sinds 2002 redactrice van Spocanian Journal of Linguistics. Zie ook Richard P. Zwickey.

 141. Moffain Mesta (1925-2008)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1964: Einige Aspekte über dem spokanischen Genitiv (Doct.diss.) (Amahagge: SISA)

 142. Miko Milas-Beelmānt (1944-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1991: Idem fara determinent (Idem als determinant) (LāTi 5-2)
  GSa-1992: Nert én noi, ur pai, enn én ón (Nert & noi, en pai, enn & ón) (LāTi 6-3)

 143. Lerdu Mindefit-Mip Seert (1937-2015)

  Taalkundige.

 144. Dysse Mist’r-Comura (....-....)

  Tandarts in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 145. Moffain Mist’r-Oqula (1850-1935)

  Ingenieur; heeft de fabriekshal van de ijzergieterij Mist’r & Segt in Knolbol ontworpen. Zijn broer, de smid Geeneg Mist’r-Oqula, was een van de oprichters van dit bedrijf. Een afbeelding van de fabriekshal staat op het bankbiljet van 100 herco.

 146. Arnold Mohr (....-....)

  Duitse musicoloog en antropoloog. Alles wat van deze man bekend is, moet gehaald worden uit zijn boekje over de geschiedenis van muziekinstrumenten (hiervan is de uitgever onbekend). (UIS 144)

  KU-1910: Kurzgefaßte Geschichte der Musikinstrumente aus aller Welt (Leipzig)

 147. Christian Moulin (1939-....)

  Frans taalkundige en Spokaniė-kenner.

  TA-1988: Actes du 3čme Congrčs de Société spocano-franēais (SSF) tenu ą Garos du 12 au 20 aoūt 1987) (Asjetto: Hylkā) (red.)

 148. Rense Nāgalim (1852-1917)

  Sterrenkundige uit een zeer vermogende familie. Liet omstreeks 1880 een privé-sterrenwachtje in Zuidoost-Hirdo bouwen, omdat hij van mening was dat de sterrenwacht van de universiteit niet voldeed. Het verhaal gaat dat hij zijn hele familie zwaar onder druk heeft gezet om geld voor de bouw bij te dragen. Toch was de sterrenwacht zo slecht geconstrueerd dat deze in 1913 min of meer spontaan tot ruļne verviel. Ongeveer op deze plek is in 1985 het enorme Nāgalim-gebouw verrezen, waarin diverse ministeries en andere (semi-)overheidsinstanties zijn gehuisvest.

 149. Elger Neef (1941-....)

  Taalkundige.

 150. Calār Neeferf (1952-....)

  Advocaat (tot 1996) en rechtsgeleerde. Is vanaf ca. 2000 ook politiek actief; hij is in 2013 Kjelef van Ben geworden.
  Genoemd in de Amahākšo .

 151. Niko Nisārda (1962-....)

  Professor aan de Economische Universiteit in Liyrotyka (sinds 2003).
  Genoemd in de Amagene .

 152. Henca Niysriy-Hānk* (1964-....)

  Hoogleraar Europese politicologie aan de Economische Universiteit in Amahagge.

 153. Plefy Niysriy-Taris (....-....)

  KNO-arts in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 154. Regiys Noliyf (1945-2000)

  Computerdeskundige. Was vanaf 1974 betrokken bij de ontwikkeling van computers en digitale techniek bij het computercentrum van IES. In 1985 voorspelde hij dat "binnen 20 jaar" in elk huis een computer zou staan die talloze taken van de mens zou overnemen. Hij voorzag ook dat al die computers "via telefoonleidingen" met elkaar in verbinding konden staan en communicatie zouden kunnen vergemakkelijken. Hij had geen idee hoe dat in detail te werk zou gaan, en velen hebben hem in de jaren tachtig uitgelachen. Toen de pc, de laptop en internet gemeengoed waren, stoorde het hem dat niemand meer wist dat hij dat allemaal al voorspeld had.

    

  April 1984: Regiys Noliyf aan het werk in het computercentrum van IES.

 155. Mārje Nōnga* (1941-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1978: Rifonn painer helkara tiynelder (Van werkwoord naar substantief) (FrSp 62)
  GSa-1980: Mōrfemiys ur mōrfemiy-finis (Morfemen en morfeemgrenzen) (Mōrf)

 156. Crena Noquss* (1900-1959)

  Hoogleraar farmacologie (1940-1959) aan de Generāl Universitiy in Hirdo.

 157. Ian O'Brien (1939-2013)

  Ierse taalkundige, was gastdocent aan de Algemene Universiteit in Hirdo (1982-2004). Gespecialiseerd in vergelijkend onderzoek naar het Oudspokaans en de Keltische talen. Zie ook informatie over Spocamerican.

 158. Jysteryll Oftehynne-Gāres (1922-2012)

  Historicus en kenner van de folklore; is bij het grote publiek bekend vanwege zijn boek Berrefoeg zampōr-zeffōsta (Berrefse Volksverhalen). Veel van zijn werk wordt tot het genre van de Smeulende-haardliteratuur gerekend. (DOM 17/212)

  SV-1974: Berrefoeg zampōr-zeffōsta (Berrefse volksverhalen), waarin het verhaal De Reus Berref.

 159. Hoddija Oleema-Heferg (1941-2019)

  Taalkundige uit Edinburgh. (GRAS)

  GSa-1981: The weight of words in Spocanian (Spoc 18)
  GSa-1983: Promošo ur demošo (Promotie en demotie) (ZeT’ 85)
  GSa-1990: Semantic components (SJoL 40)
  GSa-1992: Comparing and relating (PuGL 59)

 160. Biloni Opeck* (1954-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1987: Are Spocanian determinants a distinct part of speech? (TySp)

 161. Merlen Ōrympiy (1804/05-1892 [Hildi])

  Bekende jurist. Had in 1851-53 in opdracht van de overheid de leiding bij de hervorming van het Spokanische rechtsstelsel.

 162. Moffain Osagenis-Vlyg (1912-1978)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1968: Ef froba'efror landrō (De gecastreerde personificatie) (MtBō 25)

 163. Eeriys Paėnyhhe (1930 [Eratiyft]-1995 [Hirdo])

  Taalkundige, woonde vanaf sinds 1948 in Hirdo, bekend om zijn vertalingen van vooral Zweedse boeken in het Spokaans en Pegrevisch.

 164. Majer Pālmen-Fantin (1921-1999)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1973: Grammaticalized phonetic peculiarities (SJoL 6)

 165. Zesto Pano-Elbaros (1960-....)

  Filosoof en historicus. Docent op de universiteit van Ies.

  KU-2011: Idevlazzos, kāgos ur erros: ef tibān trekk’ra ef finis? (Fraude, fantasie en vergissing: waar trekt de wetenschap de grenzen?) (HeTf 12/10, p 8 (okt 2011))

 166. Quela Pārdova (1939-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1980: TGG in Spocanian (Gralkrich: Vliyteram)
  GSa-1982: Spocanian traces (SJoL 24)
  TA-1987: Typically Spocanian (Gralkrich: Vliyteram) (red.)

 167. Tulfiy Pārges (1852 [Tanburo]-1946 [Tanburo])

    

  Filosoof uit Tanburo; hij wordt beschouwd als een van Spokaniės grootste filosofen, hoewel zijn denkbeelden na 1910 duidelijk beļnvloed raakten door westerse ideeėn. Hij studeerde en doceerde filosofie en Latijn aan de Ergynne-universiteit te Tanburo (in 1940 opgeheven). Op latere leeftijd propageerde hij pedofilie omdat hij meende dat liefde voor/met kinderen de mensen beter maakte. Zijn woonhuis is tegenwoordig een museum. (DOM 83/84)

  (ca. 1920)

  FI-1892: Sōlšarers (Trekvogels)
  FI-1885: Eft eit š’m motrik (Een oog zonder mond)

 168. Petriy Parō Mesā-Xeelm (1938-2002)

  Baron en taalkundige. (GRAS)

  GSa-1981: The linguistic feeling of Spocanians (SJoL 22) (& Olyna Florez)

 169. Niko Pārtell-Zreggetāle (1952-2013)

  Theoloog, tot aan zijn dood hoogleraar (Niet-Europese Religie) aan de Staatsuniversiteit te Hirdo.

  KU-2009: Ālla pippōriyje (Allah is te almachtig) (Hirdo: Ef Veve-stent)

 170. Peül Pejaönje (1839-1895)

  Pegrevisch taalkundige. Hij schreef tussen 1889 en 1892 de tweetalige grammatica Spokaans voor Pegreviėrs - Pegrevisch voor Spokaniėrs, in een tijd dat er geruchten gingen dat Pegreviė bij Spokaniė zou worden ingelijfd. Zijn idee was dat beide volkeren wat meer begrip voor elkaar zouden krijgen als ze elkaars taal zouden begrijpen. Het boekje verscheen wel in Pegreviė, maar was verboden in Spokaniė, omdat de Spokanische overheid ervan uitging dat Pegreviėrs Spokaans moesten leren, en niet andersom. Toen Pegreviė in 1894 werd ingelijfd, werd het boekje overal toegestaan. Omdat er tot 1894 een taboe heerste om te speculeren dat Pegreviė zou worden ingelijfd, kon Pejaönje nooit hardop zeggen waarom hij deze grammatica schreef. Hij heeft altijd beweerd dat het "toeval" was dat hij het net in deze periode ging schrijven. Het idee om in één boekje twee talen te gebruiken die elkaars grammatica beschreven, is tamelijk uniek maar niet erg praktisch. Pejaönje werd in 1895 in Lor doodgeschoten. De moordenaar was een fanatieke Pegreviėr, die de pogingen van Pejaönje om Spokaniėrs en Pegreviėrs met elkaar te verzoenen, niet kon waarderen.

  GSb-1893: Spokānda furt ef Pegreffos - Pegreėvż fert iyf Spoėkseles (Spokaans voor Pegreviėrs) (Lor: Ōlmensten)

 171. Moffain Pelder-Stootā (1942-2018)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1980: Eft lilepiy analyss kura ef yplemerer den (Een verdere analyse van het voegwoord den) (FrSp 72)
  GSa-1997: Compound modality (Spoc 52)
  GSa-1998: Stylfor redupliserōsta (Verborgen reduplicaties) (ZeT’ 134)

 172. Mendra Piyfter* (1971-....)

  Taalkundige aan de Universiteit in Zest.

 173. Silver Plāndo Fynn-Blufkriffer (1887-1958)

  Jonkheer en ingenieur. Studeerde aan de universiteit in Trondom en in Engeland. Na zijn studie werkte hij op een ingenieursbureau in Liyrotyka, en in 1919 richtte hij zijn eigen bureau op. Hij moest zich voornamelijk tevreden stellen met onbetekenende opdrachten ("een bruggetje hier - een fabriekshalletje daar", zoals hij het ooit eens omschreef), maar in 1929 werd hem een prestigieuze opdracht gegund: een spoorbrug tussen Mollefin en Milbo, via het eilandje Vlociys. Eigenlijk waren het twee bruggen, De verbinding over de ondiepe zeestraat Ef Gūsitta tussen Milbo en Vlociys was niet al te moeilijk; maar de verbinding tussen Vlociys en Mollefin moest de diepe Reeše-terf, een zeestraat met sterke stromingen, overbruggen. Hier was de tamelijk onervaren ingenieur niet zo zeker van zijn zaak; hij heeft toen de Nederlandse ingenieur Joseph Keijzerswaard te hulp geroepen, die in Spokanische ingenieurskringen een goede naam had vanwege de drooglegging van het Hazācki-meer.
  Maar Keijzerswaard was een "drooglegger", geen "bruggenbouwer", en heeft Plāndo Fynn-Blufkriffer toen in contact gebracht met de Franse ingenieur Georges Doyen, die de problemen kon helpen oplossen. Uiteraard vonden al deze contacten uiterst discreet plaats, want het was voor Plāndo Fynn-Blufkriffer nogal pijnlijk dat hij de opdracht zelf niet aankon. In 1937 zijn de twee bruggen geopend door koning Huron Herco III. Ze kregen de namen Lindokiy Zabert-brug en Justes Michemm-brug. En toen was er een pijnlijk moment voor Georges Doyen: hij was wel bij de opening aanwezig maar werd door de koning en zijn gevolg volledig genegeerd. Het in 2000 geopende tentoonstellingsgebouw in Ies is naar hem vernoemd.

 174. Svells Plāndo Fynn-Hanse Quela (1874-1954)

  Jonkheer. Professor aan de Geneeskunde-afdeling van de Staatsuniversiteit in Amahagge. Heeft jarenlang de redactie gevoerd van het tijdschrift Ef Medikiy, samen met professor Isiyder Huliy-Sareff. Zie titelblad Ef Medikiy uit 1934.

 175. Petriy Quelle-Rōt (1885-1925)

  Geoloog en speleoloog, verbonden aan de Universiteit van Zest. Ontdekte in 1923 een nieuwe grot bij Tjokkyt. Is er in 1925 teruggekeerd om het grottenstelsel nader te onderzoeken, en daar verongelukt. Men heeft nimmer zijn lichaam in de grot gevonden. Velen gaan ervan uit dat er daarom nog meer onontdekte gangen aanwezig moeten zijn (waar Quelle-Rōt mogelijk gevonden zou kunnen worden), of dat de geoloog helemaal niet in de grot is omgekomen, maar elders. De grot is in 1927 officieel naar hem vernoemd.

 176. Janes Qurharrt-Zolter (1940-2010)

  Taalkundige.

 177. Jeely Rāgtōf-Dupont* (1947-....)

  Taalkundige.

 178. Herriy Rākala (1941-....)

  Taalkundige. Zijn zoon Gezulo Rākala is sinds 2009 Zāmrater ("Kamerlid") voor de LiZa. (GRAS)

  GSb-1979: Spocanian Affixes (Liyrotyka: Leemān & Sūmiy)

 179. Ardex Rāpip-Murrtes (1791-1857)

  Botanicus en natuurkundige, verbonden aan de universiteit van Zest. Vlak na zijn dood is de botanische tuin in Zest naar hem vernoemd.

 180. Zyla Reeše* (1924-1990)

  Medicus. Heeft in het ziekenhuis van Ies baanbrekend werk verricht op het gebied van kankeronderzoek.

 181. Eemerhōst Reönter-Gyntāv (....-....)

  Doctor, medicus. (FLENAZJ.DOM)

 182. Maliyster Rifo Dreumān-Rifo Mikkon (1955-....)

    

  Vooraanstaand en eigenzinnig econoom. Professor aan de Universiteit van Amahagge.

 183. Tedor Rifo Ef Capū-Geder (1951 [Fonistā]-....)

  Tedor Rifo Ef Capū-Geder begon zijn loopbaan als historicus, tot 1992 was hij verbonden aan de Universiteit van Amahagge, de laatste 3 jaar als hoogleraar. In de tussentijd is hij zich bovendien gaan toeleggen op de psychiatrie; tussen 1993 en 2002 had hij een bekende praktijk in Amahagge. Uiteindelijk koos hij voor een carričre als auteur, waarbij zijn gecombineerde kennis als psychiater én als historicus garant staat voor originele invalshoeken. Hij is tegenwoordig bekend vanwege zijn boeken en sprankelende essays. Zie ook het titelblad van Cūltura.

 184. Xaja Rifo Ef Jakām* (1956-....)

    

  Epidemiologe, verbonden aan het Stat-instituša furt Zampōr-helten. .... (diverse berichten)

 185. Lenn Rifo Ef Prusot (1907-1980)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1953: Liftkar-spooksoliy dokumentās ur istjos (Oudspokanische documenten en hun betekenis) (Hirdo: Eertef Zintes Ÿršos)

 186. Jāndra Rifo Ef Quista (1920-1999)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1966: Painers ur furtplašas (Werkwoorden en voorzetsels) (Amahagge: SISA)
  GSa-1980: Determinents ur furtplašas (Determinanten en voorzetsels) (Spee 12)
  GSa-1982: Determinents ur yplemerers (Determinanten en voegwoorden) (FrSp 79)

 187. Petriy Ripau (1933-2017)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1965: A new grammar of the Spocanian language (Chicago: Spocanian Publishers)

 188. Franēois Roiée (1918-1999)

  Neuroloog in Amahagge. Hij is genoemd in de Amahākšo .

 189. Olm Romain-Etercōtiy (1944-2021)

  Taalkundige.

 190. Qurrde Romus-Alber (1930-2011)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1977: Ef Klāmarer-messers (De Affix-criteria) (Amahagge: SISA)
  TA-1980: Mōrfolōiy (Morfologie) (Gralkrich: Vliyteram) (red.)

 191. Kers Romus-Leer (1770?-1842)

  Natuurkundige; werd bekend als de uitvinder van de paperclip, ca. 1830.

 192. Maliy Ru'etteg-Liyrka (1898-1972)

  Taalkundige en esperantist. Oprichter van de Spokana Esperantista Asocio.

 193. Richard Ruigi (1948-....)

  Amerikaans taalkundige. (GRAS)

  GSa-1984: Dead tense or death tense (Spoc 25)

 194. Alex Ruttenbeck (1944-....)

  Taalkundige.

  TA-1988: The language acquisition acquired (HSLi 4)

 195. Gerte Samuels (1931-2008)

  Taalkundige. Was gespecialiseerd in de Romaanse talen, en richtte in 1973 het tijdschrift Spocanian Journal of Linguistics op omdat hij van mening was dat de taalkunde zoals die in Spokaniė werd bedreven, veel te weinig internationale aandacht kreeg. Tot 1989 maakte hij deel uit van de redactieraad. Tussen 1971 en 1995 was hij verbonden aan de Universiteit van Zest.

 196. Geeneg Sandman-Seftāc (1947-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1988: Ef wišos rifo ef painoronis ef ur mittof (De verwijzing van de persoonlijke voornaamwoorden ef en mittof) (FrSp 103)

 197. Eleonora Santarem* (1952-....)

  Taalkundige. Haar grootouders waren vanuit Portugal naar Spokaniė geėmigeerd.

 198. Mārtsen Schiqufartiy-Mehratjen* (1942 [Harāfloja-Ÿrtuhaj]-....)

    

  Hoofd van het Instituut voor Spokanistiek aan de Rijksuniversiteit te Zest. Zij houdt zich voornamelijk bezig met ergettologische studies teneinde een verklaring te vinden voor de veronderstelde overeenkomsten tussen de Pegrevische R’rša-sagen en het Oudnoorse epos de Edda. Studeerde Scandinavische talen en West-Spokanisch aan de Algemene Universiteit in Hirdo. (GRAS)

  (1989)

  GSa-1970: Gopirus linne-pontos luft Mestaex ef geniteff-teoriy (Enkele vraagtekens bij de genitieftheorie van Mesta) (ZeT’ 48)

 199. Otto Schüller (1916-1997)

  Duits ingenieur. Werkte oorspronkelijk bij het Duitse bedrijf Orenstein & Koppel, en is omstreeks 1972 door IES-SEC naar Spokaniė gehaald vanwege zijn kennis op het gebied van locomotievenbouw. Zijn voormalige werkgever heeft hem ervan beschuldigd dat hij bedrijfsgeheimen aan de Spokaniėrs heeft prijsgegeven, maar Schüller hield vol dat het zijn eigen intellectuele eigendom was, en hij er dus mee mocht doen wat hij wilde. Uit angst voor gerechtelijke vervolging is hij nooit meer naar Duitsland teruggekeerd. Hij is in Zwitserland overleden. Zie ook zijn inbreng bij de ontwikkeling van het treinstel ELG Delfenn.

 200. Pofā Seeteffe* (1960-....)

  Verkeersdeskundige, werkzaam op het Ministerie van Verkeer. Heeft o.a. cybernetica aan de Technische Universiteit in Hirdo gestudeerd.

 201. Jón Sigmundsson (1974-....)

  IJslander, sinds 2008 geoloog aan de Staatsuniversiteit in Asjetto. (NEZE.DOM)

 202. Bz’c Sinto-Anderlec (1914-1983 [Amahagge])

  Oogarts die ooit in de Nikotynn-mirra woonde. Deze naam werd minder geschikt gevonden en is in 1989 vernoemd naar de oogarts.

 203. Trano Sinto-Palatiy (1961-....)

  Hoogleraar politieke ethiek aan de Economische Universiteit van Amahagge.

 204. Moffain Sprōns-Farth (1940-....)

  Politicoloog; houdt er provocerende ideeėn op na; een van zijn stellingen is dat Spokaniė gebaat zou zijn met een goede verstandhouding tussen Garos en Groot-Brittanniė, omdat Spokaniė zelf een zeer koele relatie met dat land heeft; daarom pleit S.-F. voor een onafhankelijk Garos.

 205. Lerdu-Pyt Sūlkriy (1950 [Tsjech]-....)

  Taalkundige, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Zest; begon zijn carričre met etymologisch onderzoek van geografische namen, houdt zich tegenwoordig bezig met het Oud-Pegrevisch en Oud-Spokaans. Zie verder zijn eigen website.

 206. Leffy Teecrā (1859 [Afacha]-1932 [Amahagge])

  Een boerenhuis in het dorp Ekedalen in het Zweedse district Västergötland. Links met de slagschaduw staat de onbekende Zweedse boer; bij de open deur poseert Leffy Teecrā, en in de deuropening is nog een hond te ontwaren (ca. 1910).

    

  Historicus; studeerde later bovendien filosofie en Spokanistiek aan de Rijksuniversiteit in Hirdo. T. is bekend omdat hij het Hupster Sagamip ("Grote Sagenboek" in 3 dikke delen, 1917) heeft samengesteld: een verzameling van alle Spokanische sagen, zo veel mogelijk teruggebracht naar hun originele vorm en inhoud. Omdat T. bijna geheel aangewezen was op mondelinge overleveringen, heeft hij een groot deel van zijn leven onder de boerenbevolking doorgebracht omdat daar de oude vertellingen het meest leven. In 1913 is T. in Scandinaviė geweest. Hij wilde nagaan in hoeverre de oude verhaaltraditie in deze landen van invloed geweest zou kunnen zijn op wat hij in zijn eigen land aantrof.

  Ergens in het Zweedse Västergotland, in het dorp Ekedalen, trof hij een oude boer die nog een paar strofen kon zingen van een oude ballade die qua inhoud en vorm zeer aan de Spokanische ballade ??? deed denken. Zulke overeenkomsten zijn natuurlijk overal te vinden: het gaat om archetypische gegevens die bij elk volk leven. Maar wat voor ons nu zo bijzonder is: T. heeft zich in 1913? laten fotograferen met deze Zweedse boer, en die foto is bewaard gebleven.
  T. had geen goed woord over voor het populaire boek Kult sagas uit 1850 van Maliyster Cats, dat bedoeld was voor een groter publiek, en niet de pretentie had "wetenschappelijk" te zijn.
  In 1912 publiceerde T. een verhalenbundel met de titel "Een vertelling bij de smeulende haard", die aanvankelijk nauwelijks werd opgemerkt. Pas toen zijn "Grote Sagenboek" verscheen, kwam ook zijn vroegere werk in de belangstelling. De titel van de verhalenbundel uit 1912 heeft ook gezorgd voor het begrip Smeulende-haardliteratuur.
  Zie Overzicht Sagen .

  VB-1912: Eft rafanos luft ef vabjelira lo’buti (Een vertelling bij de smeulende haard)
  SV-1917: Hupster Sagamip (Grote Sagenboek) (Liyrotyka: Spocana)

 207. Ugen Teenngochyve-Rusen (1918-1998)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSb-1963: Spooksoliy Quankas (Spokanische Namen) (Zest: Ef sers Tibāners)

 208. Flore Teezyste-Rifo Hāpst (1960-2015)

  Taalkundige.

  TA-1993: Eft kleter etymolōiy furt Spooksoliy ur ās spokānda (Een nieuwe etymologie voor Spooksoliy en spokānda) (LāTi 7-1)

 209. Iylle Tetaiy* (1836-1905)

  Scheikundige. Een van de weinige vrouwelijke geleerden uit de 19e eeuw.

 210. Anniy-Lisa Thelander (1928-2006)

  Van 1961 tot 1978 directeur van het Sošologise Instituša te Hirdo.

  Vindplaats: stickertje in Wolters Woordenboek Nederlands-Frans

 211. Roseline Tiffug-Queriše* (1938-2007)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1983: Pronominalization in Spocanian (SJoL 25)

 212. Lerdu Tōki-Andeler (1935-1998)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1981: Fort ur āspecc (Tijd en aspect) (Spee 13)

 213. Petriy Trifchost-Heenef (1897-1968)

  Natuurkundige; grondlegger van de radio in Spokaniė.

 214. Kryna Tšāšū* (1939-2020)

  Neurologe in Amahagge. Zij is genoemd in de Amahākšo .

 215. Hyrsā Tundare (1859-1936)

  Ingenieur die de talloze kunstwerken (zoals tunnels en viaducten) voor de spoorlijnen in het woeste Kulano-gebergte heeft ontworpen, met name de spoorlijnen van de Pegrefyte Arānkas.

 216. Rolandt Tweehuysen (1948-....)

  Taalkundige; Spokaniė-kenner. (GRAS)

  TA-1982-1990: Grammatica van het Spokaans (Zest: Spokanistiyc-Instituša, Stat-universitiy) (& Qurrde Ÿrmōheše-Jertek) [digitale versie herzien in 2018-2019]
  GSb-1987: Toramā’ rifo Tumt-Cheetuc (Inventarisatie van het Platteland-Cheetuc) (Amahagge: Larmina) (& Lona Kompa-Wāndel)
  GSa-1994: Resultative and Past Tense (Spoc 44)

 217. Etārt Tyrsįńg-Endunn (1943-....)

  Taalkundige.

 218. Lerdu Ūfte (1938-....)

  Taalkundige.

 219. Jystuven Uldovyll (1861 [Tsjech]-1934 [Zest])

  Bioloog. Werkte op de Universiteit van Zest.

 220. Ob’n Uleff-Jivru (1927-2012)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1982: Linnōsta frópj’ ef riješer-kernas (Vragen bij de additief-kernen) (ZeT’ 83)

 221. Berfowa Umāsse (1958-....)

  Professor in de Wetenschapstheorie aan de Filosofische Faculteit van de Zomar-Universitiy in Trondom. Kreeg op 11 april 2012 landelijke bekendheid vanwege een artikel in de Amagene, waarin hij zijn ongenoegen uitte over het feit dat een Nederlandse econoom van de Erasmus-universiteit in Rotterdam een 1 aprilgrap heeft uitgehaald door een lezing aan te kondigen, gehouden door minister Zāfte Bulger-Ÿriymme, die (op 1 april dus) niet gehouden is. Weliswaar was de minister op dat ogenblik voor een werkbezoek in Nederland, maar het idee van de lezing was een grap. Milber Umāsse (verslaggever bij de Amagene) is een zoon van hem.
  Zie ook het artikel in de Amagene. Genoemd in de Amagene .

 222. Kryna Undoryll-Sjocc* (1935-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1974: Mybbe-’tin rifo spooksoliy wuftas (Gevoelswaarde van Spokanische woorden) (FPLB)
  GSb-1975: Spooksoliy Vro'egie-grāmerr (Beschrijvende grammatica van het Spokaans) (Amahagge: Belde ur Melde)
  GSa-1987: Ef kluršiy[n] knurfel: singull oft plurull? (Ef kluršiy[n] knurfel: enkelvoud of meervoud?) (LāTi 1-2)

 223. Hōgta Urrvu-Diez (1652-1720)

  Grammaticus en dichter; schreef in 1690 belangrijk Spokaans grammaticaboek waarin hij o.a. het onderscheid concreet/abstract bij substantieven uitwerkte; dit boek heet T’rtzerfi furt kult Sientur-mux ("Spiegel voor onze Moedertaal", 1690), met een aanvulling in 1691. (GRAS)

  GSb/TA-1690: T’rtzerfi furt kult Sientur-mux (Spiegel voor onze Moedertaal) (Blumarr)

 224. Terre Ūtefusot-Pahoj (1957-....)

  Taalkundige.

  TA-1993: Spooksoliy ur spokānda fes eft kleter etymolōiy (Spooksoliy en spokānda in een nieuwe etymologie) (LāTi 7-1)

 225. Peter van Bergeijk (....-....)

  Nederlandse econoom en kunstenaar. Wordt algemeen beschouwd als de niet-Spokanische expert op het gebied van de Spokanische economie.
  Genoemd in de Amagene . Zie ook Working Paper 550 van het ISS (Den Haag) en de aankondiging ervan.

  KU-2012: Opārg fitfara eft ksvurf (Originaliteit als een molensteen) (EkŠō 72/8, p 6 (aug 2012))

 226. Helee Verass-Bojesen* (1940-....)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1987: Pallekrabés jen mennsentenšos jen susentenšos (Interacties tussen hoofd- en bijzinnen) (Spoc 31)

 227. Peoll Vercs-Hošā (1946-....)

  Taalkundige.

 228. Petriy Voetsavos-Jateuvi (1812-1883)

  Wordt in Spokaniė als de uitvinder van de naaimachine beschouwd; zijn naam leeft voort in het Spokaanse woord voetsavos (naaimachine) en de naaimachinefabriek firma Voetsavos TC te Hoggebim.

 229. Hara Vrymān* (1920-1990)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1979: On variable word order in Spocanian (Spoc 14)
  GSb-1982: Spocanian Pronouns (Husta: Ef Lōbā)
  GSa-1990: The principles of Reference (Spoc 36)

 230. Victer Vūcy-Zelma (1922-2003)

  Taalkundige. (GRAS)

  GSa-1971: Questions and Answers (SJoL 1)
  GSa-1983: Reference in colloquial Spocanian (SJoL 27)

 231. Gezulo Watereen-fesk (1978-....)

  Milieudeskundige bij de milieuorganisatie Tarršes.

 232. Keath White (1950-2016)

  Engels taalkundige uit Hirdo. (GRAS)

  GSa-1973: Ef tustu oft ef hennen? (Het ei of de kip?) (FHMt 12-2)
  TA-1992: Lāngār-filosofa (Taalfilosofie) (Tsjech: Fyla Irjen-Ošyff)

 233. Qurrde Ÿrmōheše-Jertek (1952-....)

  Taalkundige. (GRAS; DOM 212)

  TA-1982-1990: Grammatica van het Spokaans (Zest: Spokanistiyc-Instituša, Stat-universitiy) (& Rolandt Tweehuysen) [digitale versie herzien in 2018-2019]

 234. Geneva Ÿzolufo-Orešy* (1928-2005)

  Historica. Hoofd Manuscriptenafdeling Koninklijke Academie in Hirdo (1983-2001). Zie ook informatie over Spocamerican.

 235. Quny Zātreff-Ef Nutter (1720-1799)

  Ergynne-geleerde; bewerkte in 1769 de Ergemip opnieuw en beļnvloedde de spelling en het Westspokaanse taalgebruik in hoge mate.

 236. Jān Zeese-Ploema (1945-....)

  Taalkundige.

  TA-1986: Ideāmbiguere-qurstoxuriys (Disambigueringsstrategieėn) (Amahagge: Larmina)

 237. Richard P. Zwickey (1966-....)

  Amerikaans taalkundige; woont en werkt sinds 1997 in Spokaniė. Sinds 2004 redacteur van Spocanian Journal of Linguistics. Zie ook Lija Mesādul-Orešy.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 14 jun 1999

jaartallen - JAARTALL.HTM