Spokanisch Archief

MINISTERIES en NAMEN VAN MINISTERS
Per juli 2006 hebben veel
ministeries een nieuwe
naam gekregen; sommige
zijn samengevoegd.
 
Terug naar
Politiek
Adressen
 
Dit bestand
1. Algemeen
2. Ministeries
 
Status: Alle telexnummers zijn vervallen.
 
 
Nāgalim-huflif
Avenū Rifo Florino 65-69

Info over dit gebouw
 
Ministerie van Algemene zaken
Milano-krum 99
 
Ministerie van Gezondheid
Ministerie van Milieu
Veneša-plep 6-8
 

1. Algemeen

In Spokaniė wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. Depārtemen ("departement") = instantie inclusief alle ambtenaren, waarvan de minister aan het hoofd staat;
 2. Menestery ("ministerie") = het kantoor van de minister; hier werken alleen de minister en enkele naaste medewerkers (secretaresses, woordvoerders ed.).

Een menestery is dus onderdeel van een depārtemen. Over het algemeen kan depārtemen het beste in het Nederlands vertaald worden met "ministerie", en menestery met "bureau van de minister".

In Spokaniė wordt elk depārtemen altijd door één minister bestuurd; staatssecretarissen bestaan er niet. (Merk op dat in Nederland een ministerie opgesplitst kan zijn en door twee ministers bestuurd kan worden, zoals ooit bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie met de ministers Donner voor Justitie en Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie.)


Hieronder wordt van de onderstreepte items het adres in de linkerkolom gegeven. Alle ministeries zijn aangegeven op de speciale plattegrond van Hirdo.

Milano-krum 80
3001-Hirdo
Tf (010) 2321623
Fx (010) 7074837
Tx 383851
Ingang openbare tribune:
Milano-krum 84
De ministers voeren hun gemeenschappelijke vergaderingen en besprekingen in de Lindokiy-zaal. Hier kan het publiek de discussies op een openbare tribune volgen (tenzij de bijeenkomsten besloten zijn).
Milano-krum 70
3001-Hirdo
Tf (010) 2321715
Fx (010) 7070984
Ingang openbare tribune:
Milano-krum 68
Alle openbare discussies met de Volksvertegenwoordiging (vgl. Tweede Kamer) worden gehouden in de Veraquandro-zaal, in het gebouw van de Volksvertegenwoordiging (Zāmporementec). Ook hier is een publieke tribune.
Napoll-plep 10
3001-Hirdo
Tf (010) 2321232
Tf 017-54545 (gratis)
Fx (010) 7072707
Tx 386909
Ep ralpoirater@spok.sp
Voor klachten kan de burger terecht bij een van de ombudsmannen (ralpoiraters) die door de gezamenlijke ministeries zijn aangesteld. Zie verdere informatie.
Cendāc-plep
Mōjōl-zeces
3001-Hirdo
Tf (010) 2391088
In goepsverband te
bezichtigen na
telefonische afspraak
De ambtswoning van de minister-president heet Syl-s’rtiy (letterlijk "Welgelegen") en bevindt zich aan de oever van de Trendon bij het dorpje Mōjōl-zeces. De meeste ministers-presidenten geven er de voorkeur aan om in de week in Hirdo te wonen. Syl-s’rtiy wordt dan alleen in het weekend gebruikt, en is verder beschikbaar om belangrijke gasten te ontvangen (vergelijk het Catshuis).
Avenū Rifo Florino 67
(Nāgalim-huflif)
3001-Hirdo
Tf (010) 2188888
Fx (010) 7072436
Sinds 1984 is de minister-president (Eertef Menester) tevens minister van Binnenlandse Zaken. Dit is echter eerder een traditie geworden dan een officiėle regel.

2. Ministeries


Dysse Flofarri (1986)
Hieronder volgt een overzicht van alle ministeries, in de traditionele volgorde zoals die in de Spokanische politiek gehanteerd wordt. Per ministerie zijn alle ministers vanaf 1982 genoemd (in 1982 was laatste regering van de populaire minister-president Dysse Flofarri). Tussen haakjes staat de naam van de politieke partij waartoe de minister behoort.

De minister-president (Eertef Menester) is in groen gedrukt. Vrouwelijke ministers zijn gemarkeerd met *.
Ministeries die niet meer bestaan, en de ministers die hieronder dienden, zijn in rood gedrukt.
Per juli 2006 (regeerperiode j.) zijn een aantal ministeries opgeheven of samengevoegd met andere. Ook hebben veel ministeries een andere naam gekregen. De verdwenen ministeries of de oude namen zijn heldergroen gedrukt. Lees ook analyse 002 van al deze wijzigingen.
Bestaande ministeries zijn zwart vet onderstreept.


Regeerperiodes
a.13.07.8212.07.84  g.13.07.9814.07.02
b.13.07.8412.07.86  h.15.07.0222.04.05
c.13.07.8612.07.89  i.25.04.0511.07.06
d.13.07.8912.07.90  j.12.07.0611.07.10
e.13.07.9021.01.94  k.12.07.1011.07.14
(1)22.01.9411.07.94  l.12.07.1411.07.18
f.12.07.9412.07.98  m.12.07.18??

(1)  periode van demissionair kabinet
      (samenstelling gelijk aan periode e.)

Alfabetisch overzicht
Nederlandse namen
van de ministeries
en hun taken

 
(klik hierop om het
juiste ministerie
te vinden)
Agrarische zaken • Algemene zaken • Begroting • Belastingen • Bestuurlijke hervorming • Binnenlandse zaken • Bosbouw • Buitenlandse zaken • Communicatie • Consumentenzaken • Cultuur • Defensie • Economie • Energie • Financiėn • Gezondheid • Handel • Huisvesting • Infrastructuur • Jeugd • Justitie • Kunst • Landbouw • Landinrichting • Milieu • Mobiliteit • Natuur • Onderwijs • Ontwikkeling • Recreatie • Sociale zaken • Technologie • Toerisme • Transport • Veeteelt • Verkeer • Verstedelijking • Visserij • Voedselkwaliteit • Vreemdelingenzaken • Waterstaat • Werk • Wetenschap • Woningbouw

Alle ministeries in alfabetische volgorde

De ministeries zijn gerangschikt volgens de namen die sinds juli 2006 in gebruik zijn; de woorden Depārtemen furt ("Ministerie van") zijn bij de alfabetisering buiten beschouwing gelaten. Ook de per juli 2006 opgeheven ministeries zijn nog in de alfabetische lijst opgenomen.

Onder de Spokanische naam van het ministerie staan tussen haakjes de taken die dat ministerie uitvoert. Nieuwere ministerienamen reflecteren deze taken (zoals Depārtemen furt Ekonomiy, Weelfa'ecos ur Tegnolōiy, dus de taken Economie, Ontwikkeling en Technologie); traditionele ministerienamen zijn korter en bevatten niet alle taken (zo voert het Finanšos-depārtemen niet alleen de taak Financiėn uit, maar ook Begroting en Belastingen)


Milano-krum 97
3001-Hirdo
Tf (010) 2322456
Fx (010) 7078863
Tx 385214
Ep agramop@tang.sp
Ep ame@tang.sp

Depārtemen furt Agrariša, Mōpeh ur Ebezze - AME
(Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij)
Depārtemen furt Agrariša ur Mōpeh - AUM
(Landbouw/Veeteelt en Bosbouw (en ook Visserij))

 1. Cermel Ÿrlanes-Uleff (SAP)
 2. Cermel Ÿrlanes-Uleff (SAP)
 3. Barenn Larden-Watereen (SAP)
 4. *Dazy Zunder (CSP)
 5. *Dazy Zunder (CSP)
 6. Maliyster Cārderame-Halāf Ur Steen (CSP)
 7. Maliyster Cārderame-Halāf Ur Steen (CSP)
 8. Hysa Bertōldi-Hecc (CSP)
 9. Hysa Bertōldi-Hecc (CSP)
 10. Moffain Dicorona-Pelatiy (CSP)
 11. *Ravaja Cordelha de Lopez-Hara (AZR)
 12. *Matilda Eester-Dōlty (AZR)
 13. Qulann Zōmpsy-Lajto (AZR)
Veneša-plep 10
3001-Hirdo
Tf (010) 2187666
Fx (010) 7076555
Tx 383840
Ep info@comdep.sp

 
Het gebouw Veneša-
plep 10 huisvest vanaf
1 augustus 2006
Infrastructuur,
Landinrichting en
Waterstaat
.

Cōmunikašo-depārtemen - CŌM
(Communicatie en Voorlichting)

 1. *Drysa Šerwan (AZR)
 2. Calār Rifo Ef Capū-Rifo Ducšā (DeF)
 3. Petriy Lopiy-Lopiy (CSP)
 4. *Cala Jolarater-Lozé (SAP)
 5. *Cala Jolarater-Lozé (SAP)
 6. Pārf Henkaler-Ugoėtos (DeF)
 7. *Mitja Būst-Agerer (SAP)
 8. *Mitja Būst-Agerer (SAP)
 9. *Mitja Būst-Agerer (SAP)
 10. (ministerie is opgegaan in
  Algemene zaken en Communicatie)
Avenū Rifo Florino 65
(Nāgalim-huflif)
3001-Hirdo
Tf (010) 2187474
Fx (010) 7073600
Tx 382555 en 385522
Ep info@dalot.sp

Depārtemen furt Dalotoje-Tiyns - DAT
(Buitenlandse zaken)

 1. Cārle Gramentō-Bōl (AZR)
 2. Antiy Kraumann (SAP)
 3. Antiy Kraumann (SAP)
 4. Cruss Bāljer-Oftehynne (CSP)
 5. Crevo Lajjeve-Seftāc (DeF)
 6. Vikter Hajde-War’ (DeF)
 7. Vikter Hajde-War’ (DeF)
 8. Vikter Hajde-War’ (DeF)
 9. Lorjen Koj-Viyndy (CSP)
 10. Lorjen Koj-Viyndy (CSP)
 11. Lorjen Koj-Viyndy (CSP)
 12. Rufen Ferdu-Fraveff (LiZa)
 13. Šelt Jālba Holiy-Hojic Manōf (AZR)
Milano-krum 110
3001-Hirdo
Tf (010) 2322424
Fx (010) 7079564
Tx 388000
Ep info@devendos.sp

Devendos-depārtemen - DEV
(Defensie en Nationale Veiligheid)

 1. Hānse Nester-Ÿriymme (CSP)
 2. Fredā Nutā Lemm’-Saly Fahōgge (CSP)
 3. Fredā Nutā Lemm’-Saly Fahōgge (CSP)
 4. Jules Izimkobyjo (CSP)
 5. Neemt Lob’nn-Halofiysta (AZR)
 6. Cales Lāgte-Johānaler (CSP)
 7. Cales Lāgte-Johānaler (CSP)
 8. Feelix Laünes-Lajjeve (CSP)
 9. Amest Gerlas-Mendoriy (CSP)
 10. Saresten Lunen (CSP)
 11. Saresten Lunen (CSP)
 12. Moffain Crympāf Hueste-Halāf Ur Steen (LiZa)
 13. Moffain Crympāf Hueste-Halāf Ur Steen (LiZa)
Avenū Rifo Florino 54
3001-Hirdo
Tf (010) 2188244
Tf (010) 2188231*
Fx (010) 7077172
Fx (010) 7075587*
Tx 387521
Ep info@ekono.sp
Ep info@tegno.sp
Ep info@weelfa.sp*
 
De met * gemerkte con-
tactgegevens zijn van het
per juli 2006 opgeheven
Ministerie van Ontwikkeling,
maar blijven ook in de
nieuwe organisatie (op
hetzelfde adres) geldig.

Zie brief van EWT
(en vertaling)

Depārtemen furt Ekonomiy, Weelfa'ecos ur Tegnolōiy - EWT
(Economie, Ontwikkeling en Technologie)
Ekonomiy-depārtemen - EKO
(Economie)

 1. Henec Botriy-Pull (DeF)
 2. Jānpyt Šark-Ferdu (CSP)
 3. Xām Rānt-Bartmān (DeF)
 4. Lester Grepiyr-Gōp (SAP)
 5. Lester Grepiyr-Gōp (SAP)
 6. *Carola Šūft-Feldariy (DeF)
 7. Moffain Bāldriy-Rifo Ef Ses (DeF)
 8. Lerdu Alorje-Palynne (DeF)
 9. Milā Xaless-Hurfiy (CSP)
 10. Hastām Molestā-Rifo Ef Vola (SAP)
 11. Petriy Jabārt-Šerrce (SAP)
 12. *Noa Qurrše-Siōst (DeF)
 13. *Noa Qurrše-Siōst (DeF)
Avenū Rifo Florino 20
3001-Hirdo
Tf (010) 2322768
Fx (010) 7078086
Tx 383946
Ep info@depenre.sp

Depārtemen furt Entraferos ur Rekreašo - EUR
(Tourisme en Recreatie)

 1. *Rina Olōf-Kreehé (DeF)
 2. Hara Fāga-Bergo (SAP)
 3. Hara Fāga-Bergo (SAP)
 4. Gyss Rames Zjae-Tonneā (AZR)
 5. Gyss Rames Zjae-Tonneā (AZR)
 6. *Lerfa Blaaf (SAP)
 7. *Lerfa Blaaf (SAP)
 8. *Joveeny Mepār (AZR)
 9. *Joveeny Mepār (AZR)
 10. *Irenn Adolent-Sinto-Trofi (AZR)
 11. *Larō Tāgerate (Mes (DZ))
 12. *Larō Tāgerate (Mes)
 13. Sidōn Quleeše (AZR)
Avenū Rifo Florino 67
(Nāgalim-huflif)
3001-Hirdo
Tf (010) 2187250
Fx (010) 7075988
Tx 385720
Ep info@fesdut.sp
Ep info@depfel.sp

Depārtemen furt Fesdu-Tiyns ur Lydos-nās-vobaros - FEL
(Binnenlandse zaken en Bestuurlijke hervorming)
Depārtemen furt Fesdu-Tiyns - FET
(Binnenlandse zaken)

 1. Olm Blafūs-Noquss (DeF)
 2. *Mārgret Cviylpa-Firani (CSP)
 3. *Mārgret Cviylpa-Firani (CSP)
 4. Lores Hees-Fiyndiy (CSP)
 5. Lores Hees-Fiyndiy (CSP)
 6. Jānes Omeriy-Mip Seert (CSP)
 7. Jānes Omeriy-Mip Seert (CSP)
 8. Jānes Omeriy-Mip Seert (CSP)
 9. Lerdu Heedrāgter-Pliyfon (DZ)
 10. Lerdu Heedrāgter-Pliyfon (DZ)
 11. Milā Xaless-Hurfiy (CSP)
 12. Vikter Oemāve-Mesādul (LiZa)
 13. Vikter Oemāve-Mesādul (LiZa)
Genova-mirra 1
3001-Hirdo
Tf (010) 2322761
Fx (010) 7078349
Tx 381512
Ep info@finansdep.sp

Finanšos-depārtemen - FIN
(Financiėn, Begroting en Belastingen)

 1. Miko Paraquro-Ÿrfall (AZR)
 2. Celf Ÿrozze-Cwārden (DeF)
 3. Celf Ÿrozze-Cwārden (DeF)
 4. Uteer Prūnt-Hest (CSP)
 5. Clopiy Tāmpeere-Otaniy (DeF)
 6. Blocriy Loestā (AZR)
 7. Blocriy Loestā (AZR)
 8. Moffain Bāldriy-Rifo Ef Ses (DeF)
 9. Saresten Lunen (CSP)
 10. Zāfte Bulger-Ÿriymme (AZR)
 11. Zāfte Bulger-Ÿriymme (AZR)
 12. Zāfte Bulger-Ÿriymme (AZR)
 13. Zāfte Bulger-Ÿriymme (AZR)
Milano-krum 99
3001-Hirdo
Tf (010) 2321855
Fx (010) 7077254
Tx 385250
Ep info@gentiyns.sp

Depārtemen furt Generāl Tiyns ur Cōmunikašo - GTC
(Algemene zaken en Communicatie)
Depārtemen furt Generāl Tiyns - GET
(Algemene zaken)

 1. Frerk Jānaler-Titeref (AZR)
 2. *Elsa Umerr-Jāstiy (AZR)
 3. *Maquerta Tonystiy (AZR)
 4. Aver Xaless-Hurfiy (CSP)
 5. Aver Xaless-Hurfiy (CSP)
 6. Hara Fāga-Bergo (SAP)
 7. Hara Fāga-Bergo (SAP)
 8. Lex Bloes-Brysa (DeF)
 9. Lex Bloes-Brysa (DeF)
 10. Ranō Itārzatreef Rifo Troef-Hedrāgter (SAP)
 11. Ranō Itārzatreef Rifo Troef-Hedrāgter (SAP)
 12. Johaniys Cherse (DeF)
 13. Johaniys Cherse (DeF)
Veneša-plep 6
3001-Hirdo
Tf (010) 2321732
Fx (010) 7075494
Tx 386950
Ep info@dephuc.sp
 
Ep info@heltendep.sp is
per 1 aug 2006 vervallen.

Depārtemen furt Helten, Ubara-menah ur Cōnsumeratjen-tiyns - HUC
(Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken)
Helten-depārtemen - HLT
(Gezondheid en Voedselkwaliteit)

 1. *Roša Remste-Ljanstee (SAP)
 2. Lorjen Koj-Viyndy (CSP)
 3. Āgen Achumm-Debando (DeF)
 4. *Verass Blocriy-Melger (DeF)
 5. Tedor Neflamū (CSP)
 6. Pōlfer Āndunn-Ef Poiros (CSP)
 7. Merlen Ebezzer (DeF)
 8. *Gizell Plaja-Losk (DeF)
 9. *Gizell Plaja-Losk (DeF)
 10. *Neja Qummertee-Halān (SAP)
 11. Gylt Coliyf (Mes (GeRi))
 12. Gylt Coliyf (Mes) (tot 10.03.15),
  *Poji Rifo Capū-Lāsta (LiZa) (vanaf 10.03.15)
 13. Yseng Heegg-Lōnn (CSP)
Veneša-plep 10
3001-Hirdo
Tf (010) 2321922
Fx (010) 7075055
Tx 386952
Ep info@saknur.sp
 
Tot 1 aug 2006 was het
adres Veneša-plep 6.
Tx 386950

Depārtemen furt Infrastrukturiy ur Šarkiffos - IŠA
(Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat)
Depārtemen furt Šark ur Knurfel - ŠUK
(Ruimtelijke ordening en Infrastructurele planning)

 1. *Valāgja Har-Greem (CSP)
 2. Moffain Crea-Noliyf (AZR)
 3. Molle Botriy-Pasostiy (AZR)
 4. *Lyna Noliyf-Qurharrt (DeF)
 5. *Antyra Rifo Pl’p (SAP)
 6. Engerr Lelperiy (CSP)
 7. Engerr Lelperiy (CSP)
 8. Milā Xaless-Hurfiy (CSP)
 9. Nelty Remste (AZR)
 10. Sidōn Quleeše (AZR)
 11. Sidōn Quleeše (AZR)
 12. Sidōn Quleeše (AZR)
 13. *Faly Glōppe-Yrgh (DeF)
Milano-krum 102
3001-Hirdo
Tf (010) 2321551
Fx (010) 7075077
Tx 381928
Ep justis@spok.sp

Justišo-depārtemen - JUS
(Justitie en Vreemdelingenzaken)

 1. Zōnje Sevyla-Girjōn (CSP)
 2. Hānse Nester-Ÿriymme (CSP)
 3. Pāskel Fandare-Keltus (CSP)
 4. Cristo Frederiksson (CSP)
 5. Cristo Frederiksson (CSP)
 6. Cales Helfer-Āmo (DeF)
 7. Cales Helfer-Āmo (DeF)
 8. Cales Helfer-Āmo (DeF)
 9. Flaāf Oleema-Six (CSP)
 10. *Ivonn Eemere (CSP)
 11. Moffain Dicorona-Pelatiy (CSP)
 12. *Lisa Gonzales-Pārtell (LiZa)
 13. Rufen Ferdu-Fraveff (LiZa)
Milano-krum 106
3001-Hirdo
Tf (010) 2188599
Fx (010) 7077924
Tx 381487
Ep kolestiy@tang.sp

 
Het gebouw Milano-
krum 106 huisvest
vanaf 1 augustus 2006
Verkeer en Mobiliteit.
Kolestiy-depārtemen - KST
(Onderwijs en Jeugdzorg)
 1. Xām Rānt-Bartmān (DeF)
 2. *Drysa Šerwan (AZR)
 3. Moffain Dentōr-Vola (DeF)
 4. *Piga Zalas-Rifo Hirdo (DeF)
 5. Xām Rānt-Bartmān (DeF)
 6. Aliās Xeelm (AZR)
 7. Petriy Jabārt-Šerrce (SAP)
 8. Sidōn Quleeše (AZR)
 9. Herriy Blerdenert-Olevy (CSP)
 10. (afd. Onderwijs is opgegaan in
  Onderwijs, Wetenschap en Kunst;
  afd. Jeugdzorg is opgegaan in
  Sociale zaken, Werk en Jeugd)
Avenū Rifo Florino 69
(Nāgalim-huflif)
3001-Hirdo
Tf (010) 2188567
Tf (010) 2188599*
Fx (010) 7072284
Fx (010) 7077924*
Tx 389224
Ep info@tuk.sp
Ep kolestiy@tang.sp*
 
De met * gemerkte con-
tactgegevens zijn van het
per juli 2006 opgeheven
Ministerie van Onderwijs,
maar blijven ook in de
nieuwe organisatie geldig.
Tx 381487

Depārtemen furt Kolestiy, Tibān ur Kūra - KTK
(Onderwijs, Wetenschap en Kunst)
Depārtemen furt Tibān ur Kūra - TUK
(Wetenschap en Kunst)

 1. Moffain Alicropa (SAP)
 2. Amest Jāquše (CSP)
 3. Petriy Sūmiy (CSP)
 4. Moffain Tāstō-Kojen (CSP)
 5. *Uper Rifo Huis-Xeerft (DeF)
 6. Petriy Jabārt-Šerrce (SAP)
 7. Ōrs Heelfer-Miynt (SAP)
 8. Blocriy Loestā (AZR)
 9. Blocriy Loestā (AZR)
 10. *Matilda Eester-Dōlty (AZR)
 11. *Grytt Camyra-Moffayn (SAP)
 12. *Juliy Celdarās (Mes) (tot 07.02.17)
  Fernent Spokā-Ijirr (CSP) (vanaf 15.02.17)
 13. Lerdu Manetaler-Teereso (CSP)
Milano-krum 106
3001-Hirdo
Tf (010) 2322171
Fx (010) 7072924
Tx 383948
Ep info@kufos.sp
 
Tot 1 aug 2006 was het
adres Avenū Rifo Florino
20. Tx 383946 Overige gegevens
zijn ongewijzigd.

Zie briefpapier van het departement
Zie briefpapier van het ministerie

Kūfōs-depārtemen - KŪF
(Verkeer en Mobiliteit)

 1. Lōra Emmerliyst-Oliyi (CSP)
 2. Lōra Emmerliyst-Oliyi (CSP)
 3. Lako Terneetjen (AZR)
 4. Myzo Astrite-Melger (DeF)
 5. Myzo Astrite-Melger (DeF)
 6. *Marina Polater-Plāfiy (DeF)
 7. *Marina Polater-Plāfiy (DeF)
 8. *Marina Polater-Plāfiy (DeF)
 9. *Marina Polater-Plāfiy (DeF)
 10. Petriy Jabārt-Šerrce (SAP)
 11. Cales Lāgte-Johānaler (CSP)
 12. Zesto-Kālmen Hemper-Albes (DeF)
 13. Zesto-Kālmen Hemper-Albes (DeF)
Veneša-plep 4
3001-Hirdo
Tf (010) 2321714
Fx (010) 7074190
Tx 386900
Ep info@lbdep.sp

Lebet-depārtemen - LEB
(Handel en Internationale samenwerking)

 1. Dāne Mender-Laji (DeF)
 2. Lako Terneetjen (AZR)
 3. *Vala Ānker-Ef Opper (CSP)
 4. Friyst Pila-Māhhe (SAP)
 5. *Acerna Leesy-Atrogeniy (SAP)
 6. *Alynne Joplamiy (AZR)
 7. *Elsyne Vricc-Ÿrfall (SAP)
 8. *Ravaja Cordelha de Lopez-Hara (AZR)
 9. *Ravaja Cordelha de Lopez-Hara (AZR)
 10. *Geolle Pinā (CSP)
 11. *Matilda Eester-Dōlty (AZR)
 12. Gezulo Rākala (LiZa)
 13. Gezulo Rākala (LiZa)
Veneša-plep 8
3001-Hirdo
Tf (010) 2188622
Fx (010) 7079577
Tx 389112
Ep info@milsad.sp

Depārtemen furt Ubara ur Ōc-zutos - UUZ
(Voedselvoorziening)
Depārtemen furt Milju ur Šašōr - MUŠ
(Milieu en Natuur)

 1. *Elwe Ners (DeF)
 2. Lerdu Būlfer-Zjōc (SAP)
 3. Cermel Ÿrlanes-Uleff (SAP)
 4. Husse Aquberrte (GeRi)
 5. Heef Pālfer (CSP)
 6. Loskam Otryff-X’mt (DeF)
 7. Loskam Otryff-X’mt (DeF)
 8. *Carola Šūft-Feldariy (DeF)
 9. *Carola Šūft-Feldariy (DeF)
 10. Vromiy Fandare (SAP)
 11. Nuser Moffain Laterafe-Nutā Lemm’ (Mes (DZ))
 12. Govert Makaber (DeF) (tot 07.02.17)
  *Rosina Kelde-Taris (AZR) (vanaf 02.05.17)
 13. *Rosina Kelde-Taris (AZR)
Avenū Rifo Florino 50
3001-Hirdo
Tf (010) 2188700
Fx (010) 7077554
Tx 383828
Ep sostiyns@tang.sp
Ep yref@tang.sp

Depārtemen furt Sošalo-tiyns, Ÿrōm ur Efantoiy - SŸE
(Sociale zaken, Werk en Jeugd)
Sošalo-tiyns-depārtemen - SOT
(Sociale zaken)

 1. *Elsine Haften (AZR)
 2. Laja Gāmpa-Lajiy (AZR)
 3. Laja Gāmpa-Lajiy (AZR) (tot 01.06.88),
  Peoll Rifo Dreumān-Vult (AZR) (vanaf 01.06.88)
 4. Petriy Cōlmer-S’ss (AZR)
 5. Petriy Cōlmer-S’ss (AZR)
 6. Jān Firos-Umāsse (AZR)
 7. Zāts Pacarefaniy-Lomiy (DeF)
 8. Zāts Pacarefaniy-Lomiy (DeF)
 9. Cales Lāgte-Johānaler (CSP)
 10. *Gryhelle Lyndyll-Treüles (SAP)
 11. *Gryhelle Lyndyll-Treüles (SAP)
 12. Nuser Moffain Laterafe-Nutā Lemm’ (Mes) (tot 07.02.17)
  Zreef Ytrācc-Ūpjader (LiZa) (vanaf 15.02.17)
 13. Weljśn Hopjārte-Iytter (DeF) (tot 01.09.18)
  Olm Keeche-Šiyzze (DeF) (vanaf 20.09.18)
Avenū Rifo Florino 54
3001-Hirdo
Tf (010) 2188231
Fx (010) 7075587
Tx 387521
Ep info@weelfa.sp

 
Dit ministerie is samen-
gegaan met Economie,
maar dat heeft geen
consequenties voor het
adres, want beide zaten
al in hetzelfde gebouw.

Weelfa'ecos-depārtemen - WFA
(Ontwikkeling en Bestuurlijke hervorming)

 1. Dysse Flofarri (DeF)
 2. Āgen Achumm-Debando (DeF)
 3. *Coll Larden-Inate (SAP)
 4. Ronesa Mequs-Xaless (CSP)
 5. Ronesa Mequs-Xaless (CSP)
 6. *Cruss Bāljer-Oftehynne (CSP)
 7. *Cruss Bāljer-Oftehynne (CSP)
 8. *Cruss Bāljer-Oftehynne (CSP)
 9. *Cruss Bāljer-Oftehynne (CSP)
 10. (ministerie is opgegaan in
  Economie, Ontwikkeling en Technologie)
Avenū Rifo Florino 53
3001-Hirdo
Tf (010) 2188959
Fx (010) 7076704
Tx 385050
Ep info@zaraje.sp

Zampōrzāraje-depārtemen - ZZJ
(Volkshuisvesting)
Zāraje-depārtemen - ZJE
(Huisvesting, Woningbouw en Verstedelijking)

 1. *Sūmiy Ÿrpsūleky-Cōrdiy (CSP)
 2. Molle Botriy-Pasostiy (AZR)
 3. Peoll Rifo Dreumān-Vult (AZR) (vanaf 01.06.66 tevens waarnemend minister van SOT, wegens ziekte van de aangestelde minister)
 4. *Reexa Lotōc-Comāf (CSP)
 5. *Reexa Lotōc-Comāf (CSP)
 6. Aver Xaless-Hurfiy (CSP)
 7. *Yna Muryhille (CSP)
 8. *Yna Muryhille (CSP)
 9. *Yna Muryhille (CSP)
 10. Nuser Moffain Laterafe-Nutā Lemm’ (DZ)
 11. Hastām Molestā-Rifo Ef Vola (SAP)
 12. Giyrte Durain-Eemere (DeF)
 13. *Spensa Tarisz-Wees (DeF)

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 38-180182 • SPARC 17 jul 1999

ministeries - DICTIO {N} - 27.02.19
afkortingen - DICTIO {afk} - 27.02.19
persoon - PERSLYST.HTM - 15.07.06
straat - STRATENL.HTM - 15.07.06
straat + huisnummer - STRATENO.HTM - 15.07.06
telefoon/fax - TELLIJST.HTM - 15.07.06
telex - TEXLIJST.HTM - 15.07.06
internet - WEBEMLYS.HTM - 15.07.06
politieke partijen - POLPARTI.HTM - 15.07.06
kabinetten - KABINETT.HTM - 15.07.06