Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 13 januari 2012
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Herco losgekoppeld van euro


Per 1 februari 2012 zal de koers van de herco losgekoppeld worden van die van de euro. Dit heeft de minister van FinanciŽn, Z‚fte Bulger-üriymme, op aandringen van de Spokanische Centrale Bank (CbS - Central Bank of Spocania) besloten.

Toen de euro werd ingevoerd, besloot de Spokanische regering om de koers van de herco hieraan te koppelen, ofwel: de herco zou evenveel waard moeten zijn als de euro. Al spoedig bleek deze zogenoemde "strikte koppeling" (bˇr cempos) niet haalbaar want dat zou een verregaande verstrengeling van de Spokanische economie met die in de Europese Unie vereisen, waarbij SpokaniŽ zijn economische en financiŽle onafhankelijkheid zou verliezen en een soort "pseudo-lid" van de EU zou worden. Een dergelijke verhouding met de EU was (en is) voor SpokaniŽ niet haalbaar, vooral niet binnen de politiek. Vanaf 2004 werd daarom de "tolerante koppeling" (uzůgem cempos) ingevoerd, wat inhield dat de koers van de herco mag afwijken van die van de euro, maar hoogstens met 10 procent. Dit ging tot begin 2008 goed, maar de economische crisis in de Verenigde Staten en de koersdaling van de dollar waren externe factoren die ertoe leidden dat ook de tolerante koppeling niet te handhaven bleek.

Op 2 januari 2008 was de herco nog maar 0,88 euro waard (ofwel: 1 euro = 1,13 herco), wat dus een koersafwijking van ruim 13 procent inhield.
De huidige eurocrisis heeft de bakens echter drastisch verzet, want momenteel is de herco ongeveer 1,05 euro waard. Dit is weliswaar binnen de marge van de oorspronkelijk beoogde 10 procent, maar dan wel in omgekeerde richting: de herco staat hoger dan de euro. De Spokanische Centrale Bank is van mening dat een hoge koers voor de herco niet in het belang van het land is en acht het voorts gewenst dat de herco niet meegetrokken wordt in de onvoorspelbare gedragingen van de euro. Daarom dient elke automatische koppeling met de euro losgelaten te worden, en moet er al naar gelang de omstandigheden en ontwikkelingen in het buitenland bepaald worden wat de beste koers van de herco zal zijn.

Hoewel Alister Br‚nöa-Kwent, president van de CbS, het loskoppelen van de herco en de euro "een nieuwe beleidsrichting" noemt, gaat het feitelijk om het oude beleid zoals dat gold vůůr de invoering van de euro. Ook toen was de koers van de herco niet gekoppeld aan enige andere buitenlandse valuta.


Categorie: EconomiePOiNT is een Spokanische provider voor iedereen, maar de provider die cultuur en kunst een warm hart toedraagt.
Wij hebben speciale tarieven voor de publicatie van cultuur- en kunstsites!
www.point.sp