Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 10 februari 2000
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Politieke ontwikkelingen in Oostenrijk gaan ook SpokaniŽ niet voorbij


De extreem rechtse overwinning in Oostenrijk houdt ook de gemoederen in SpokaniŽ bezig. De recente ontwikkelingen in Oostenrijk en de hierdoor aangewakkerde internationale commotie hebben ook de EU-discussie in SpokaniŽ nieuw leven ingeblazen.

De Demokratise ZampŰr-Řn (Democratische Volksunie, de politieke partij die zich profileert als de felste tegenstander van een eventuele aansluiting van SpokaniŽ bij de Europese Unie) noemt het succes van JŲrg Haiders FP÷ een "aantasting van de Oostenrijkse democratie" en vraagt zich af in hoeverre de Europese Unie als organisatie bij machte is om een dwarsligger als Oostenrijk weer op het goede spoor te krijgen.
"Zolang de regering van de EU geen reŽle mogelijkheid heeft om een minder loyale lidstaat formeel tot de orde te roepen, laat staan om deze als lid te royeren, kan de EU niet meer doen dan de dwarsligger negeren en symbolisch onder druk zetten. Het ongewenste effect zal zijn dat de dwarsligger elke besluitvorming zal gaan traineren en dat de EU een vleugellamme kloek wordt met een ongewenst koekoeksjong in haar nest. Van zo'n club moet SpokaniŽ zeker geen lid worden," aldus de verklaring van mevrouw Myla Lˇff, partijvoorzitter van de DZ.

Peoll Metrusse-DŰnder, woordvoerder van de regeringspartij Demokratiy-Farte (Vooruitgang van de Democratie), die een eventuele toetredening van SpokaniŽ tot de EU als positieve optie ziet, is evenmin gecharmeerd van het idee dat mede-leden zich kunnen ontpoppen als "ondemocratische instituten die de doelstellingen van de EU op geen enkele wijze serieus wensen na te streven maar uitsluitend uit zijn op eigen gewin", aldus Peoll Metrusse van de DF.


Minister-president J‚nes Omeriy-Mip Seert

Minister-president Omeriy-Mip Seert heeft in zijn wekelijkse televisie-praatje op zondag 6 februari verklaard dat de Spokanische regering vooralsnog niet van plan is om de contacten met Oostenrijk te bevriezen.
"Ten eerste zijn de contacten tussen onze beide landen hoe dan ook al zo minimaal dat een vermindering ervan niet significant is, en ten tweede is de Spokanische regering van mening dat onze ongerustheid over de Oostenrijkse situatie zich niet primair moet richten op het feit dat de extreem rechtse partij van JŲrg Haider nu deel uitmaakt van een coalitie. Deze situatie is ons inziens een rechtstreeks gevolg van de democratische besluitvorming in dat land. Wat ons wel verontrust is het gegeven dat de FP÷ zo veel stemmen heeft gekregen dat een dergelijke coalitie mogelijk is geworden. Het succes van de FP÷ onthult dat extreem-rechtse gevoelens onder een groot deel van de Oostenrijkse bevolking leven - en dat baart ons zorgen. Laten we hopen dat ook in Oostenrijk de democratie nog vitaal genoeg is om aan deze tendenzen het hoofd te bieden." Aldus de verklaring van de minister-president.

Ten slotte kan vermeld worden dat de Spokanische ambassadeur in Wenen door koning Huron Herco IV op diens paleis in Hirdo is ontboden om persoonlijk verslag uit te brengen van de Oostenrijkse ontwikkelingen. Zowel de MinisteriŽle Persdienst als de Voorlichtingsdienst van het Koninklijk Huis weigert evenwel om nadere mededelingen te doen omtrent de precieze inhoud van het onderhoud dat de Koning met de ambassadeur heeft gehad.
Voorts wordt uit informele bron vernomen dat de Oostenrijkse ambassadeur in Hirdo, Richard RŲstl, een ernstig onderhoud heeft gehad op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de aard van het onderhoud is echter niets bekend en van officiŽle zijde worden vooralsnog geen verdere mededelingen gedaan.


Matyss Rames Zjae-Řtefusot, de populaire directeur en woordvoerder van de MinisteriŽle Persdienst in Hirdo (links) en Dr. Moetsa Klajes-Segt, SpokaniŽs ambassadeur in Wenen (rechts).

Categorie: Politiek

ZILLE-AREŘ bezit en beheert
ruim 20 natuuurgebieden met de
status van "reservaat". Voor
tientallen andere waardevolle
natuurgebieden coŲrdineert
ZILLE-AREŘ het beheer, het
onderhoud en de financiŽle en
juridische aspecten.
 
ZILLE-AREŘ is een naamloze
vennootschap maar is voor haar
inkomsten sterk afhankelijk van
subsidies, legaten en contributies.
 
Heeft u hart voor de Spokanische
natuur? Help ons deze natuur te
beschermen. Uw financiŽle steun
is welkom en onontbeerlijk!
 
Garrent-lirrotiy 17 - 3700-Conityje
www.zillareu.com


Aquonda Jeerstatjen-bŰnt
(Nationale Makelaarsbond)
 
Fetu-klarbˇr 3-5
3100-Blort
T (030) 3690509
E ajb@bark.sp
Alle erkende makelaars in onroerend goed zijn aangesloten bij de AJB. Zij hanteren vaste tarieven, hebben voldoende kennis van de bouwkundige en juridische aspecten, erkennen de geschillencommissie en respecteren de gedragscode.