Nieuws uit Spokanië, verzorgd door het officiële persbureau Prespo
Bericht van 15 januari 2000
 
Commerciële mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Privatisering van staatsbedrijven slecht geregeld


Uit een rapport, op 12 januari door de Privatiseringscommissie gepubliceerd, blijkt dat het Ministerie van Economie de privatisering van overheidsbedrijven slecht heeft voorbereid.

Volgens Peoll Larmatiy, hoofd van de Privatiseringscommissie, heeft het ministerie zich onvoldoende in de problematiek ingewerkt en is de regelgeving gebrekkig en inconsequent. Zoals bekend worden de meeste overheidsbedrijven eerst in kleinere onderdelen opgesplitst (of moeten dat nog doen), alvorens tot privatisering over te gaan. Het rapport stelt vast dat dergelijke opsplitsingen doorgaans met zulke grote problemen gepaard gaan dat de overgang naar een geprivatiseerde status hierna niet meer soepel verloopt.

De Commissie concludeert in haar rapport dat de opsplitsing van grote ondernemingen beter uitgesteld kan worden tot een moment waarop de privatisering een voldongen feit is.

Een goed voorbeeld is de voormalige PTT. Dit staatsbedrijf had beter eerst in zijn geheel geprivatiseerd kunnen worden, en vervolgens opgesplitst kunnen worden in de drie onafhankelijke bedrijven TelCôm, PôsCôm en BenCôm. Volgens Peoll Larmatiy heeft de gelijktijdige opsplitsing en privatisering geleid tot drie slecht geleide ondernemingen die niet meer kunnen profiteren van de ervaringen van de voormalige PTT.

De Privatiseringscommissie waarschuwt in haar rapport dat de toekomstige privatisering van de Spokanische Spoorwegen beslist anders moet: eerst een particuliere spoorwegmaatschappij, en als deze "lekker in zijn vel zit" kan gedacht worden aan de opsplitsing in een aantal kleinere gespecialiseerde bedrijven.

Hyndy Slagortiy-Grât, de directeur-generaal van de Economische Raad, interpreteert het rapport als een aanklacht tegen het huidige beleid van Minister Moffain Bâldriy-Rifo Ef Ses (DeF, Economie), en suggereert dat de minister "ernstige consequenties" aan het rapport moet verbinden. "Ik wil niet zeggen dat de minister moet opstappen", zegt Hyndy Slagortiy, "maar ik raad de minister wel sterk aan om serieus naar alle Adviesraden te luisteren die bij deze materie betrokken zijn. De Spokanische burger zit echt niet te wachten op een woud van privébedrijfjes die elk inzicht in een goede bedrijfsvoering ontberen. Het is een schande dat de ervaring en knowhow van een groot bedrijf als onze voormalige PTT samen met die PTT op de vuilnisbelt zijn gegooid." Aldus Hyndy Slagortiy.


Categorie: Maatschappij
Ef ludi ÿkatle-ôtlazrer lef parasetamôl fara stala

De effectieve pijnstiller op basis van paracetamol