Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van donderdag 23 mei 2019
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Pompeo afgeserveerd


De Spokanische regering heeft het zo langzamerhand wel gehad met de Angelsaksische buren. De relatie met het Verenigd Koninkrijk verslechtert met de dag sinds dat land geen "normale" regering meer heeft en zich heeft vastgeklampt aan de zeepbel die Brexit heet. Vanaf het moment dat het VK zich bij de EU aansloot fungeerde het land als een brug tussen SpokaniŽ en de EU. Hoewel zelf geen EU-lid, wenste SpokaniŽ wel altijd nauw betrokken te zijn bij de politieke en economische beslissingen die in Brussel genomen werden. EU-burgers merkten dat bijvoorbeeld als ze naar SpokaniŽ wilden: een visum was niet nodig, de euro wordt op veel plaatsen geaccepteerd en handelsverdragen en andere verdragen tussen SpokaniŽ en de EU kwamen redelijk soepel tot stand dankzij de intermediaire functie van het VK. Dat alles zal binnenkort dus verleden tijd zijn. SpokaniŽ gaat nu zijn heil bij Ierland zoeken.

De verhouding met de Verenigde Staten is altijd al moeizaam geweest - al was er wel sprake van enige dooi toen Obama aan de macht was. Maar het huidige regime van Trump doet er alles aan om de sfeer te verzieken - de hele wereld inclusief SpokaniŽ moet het ontgelden. Je kan je afvragen waarom de regering-Trump zich zo om SpokaniŽ "bekommert". Trump heeft immers ooit getwitterd dan hij "helemaal niets had met dat fantasielandje". Hij riep zijn ambassadeur terug, de Amerikaanse basis op Rurf is zo goed als ontmanteld, kortom Trump wil niks meer te maken hebben met SpokaniŽ. De regering in Hirdo is daar niet echt rouwig om. Maar er is wel grote onrust ontstaan omdat het land zich ingeklemd voelt tussen twee landen die het heel goed met elkaar kunnen vinden en die weinig respect hebben voor de basale waarden en normen die in de westerse wereld gelden: democratie, scheiding van de machten, sociaal beleid, zorgen om het milieu - allemaal zaken waar SpokaniŽ zich om bekommert maar voor de VS niet bestaan. Nu Theresa May - verblind door een haat jegens Europa - aan de knieŽn gaat liggen van Trump, en zich door hem laat inpakken (iets wat de hele wereld ziet aankomen behalve zijzelf) heeft minister äelt J‚lba Holiy-Hojic ManŰf van Buitenlandse Zaken onomwonden verklaard dat SpokaniŽ in de naaste toekomst zich geheel zal oriŽnteren op de EU en "de rest van de beschaafde westerse wereld". Expliciet sluit de minister elke toekomstige verstandhouding met het VK en de VS uit, "zolang deze landen verzeild zijn geraakt in het moeras van een neoliberale dictatuur", zo drukt de minister zich uit.

Witte Huis woedend

Het radicale standpunt van de Spokanische regering, dat overigens mag verbazen gezien het geflirt met het neoliberale gedachtegoed, heeft de woede van het Witte Huis, en dus van Mike Pompeo gewekt. Hij heeft onlangs een bliksembezoek aan Hirdo gebracht en een ernstig onderhoud gehad met premier Vikter Oem‚ve-Mes‚dul, minister äelt J‚lba Holiy en minister Noa Qurrūe-SiŰst (Economie). Pompeo heeft duidelijk te verstaan gegeven dat hij verwacht dat SpokaniŽ zich "neutraal" zal opstellen en niet uitsluitend het bondgenootschap met de EU mag nastreven. "De aanstaande alliantie van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is een factor waar SpokaniŽ rekening mee moet houden", zo klonk Pompeoís dreigende taal. Hij zegt ervan uit te gaan dat SpokaniŽ, geografisch tussen het VK en de VS in, zich niet wil laten vermorzelen, en "dus" "on speaking terms" zal wensen te blijven met het VK en de VS.

Premier Vikter Oem‚ve is uiterst gepikeerd over deze arrogante bemoeizucht en ongefundeerde dreigementen van Pompeo en heeft meegedeeld dat hij de ontmoeting met deze Amerikaanse "adviseur" zal beschouwen als een "niet terzake doend incident". "SpokaniŽ vaart zijn eigen route. Wij staan open voor internationale samenwerking, maar blijven onze isolationistische uitgangspunten omarmen zolang dat geen belemmeringen oplevert voor onze veiligheid en welvaart. Wij bepalen zelf met wie we in zee gaan en zoals de situatie nu is, is dat primair met de EU. Aan Angelsaksische dreigementen hebben we niets", aldus de premier.


Categorie: Opmerkelijk


Het dagblad voor
de serieuze lezer

Tank bij

De beste kwaliteit
benzine en diesel
voor de laagste prijs