Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 22 januari 2009
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

SpokaniŽ ziet Amerika weer zitten


De uiterst koele relatie die er decennialang tussen SpokaniŽ en de Verenigde Staten bestond, lijkt sinds de komst van Barack Obama aan het ontdooien. SpokaniŽ heeft zich nooit kunnen vinden in het agressieve, protectionistische, opdringerige en wereldvreemde beleid zoals met name door president Bush werd gevoerd. SpokaniŽ is te vaak geconfronteerd geweest met maatregelen van de kant van de USA die de integriteit, onafhankelijkheid en Europese gerichtheid van de archipel aantastten. Hoewel SpokaniŽ de aanwezigheid van Amerikaanse bases altijd heeft "getolereerd" (niet in de laatste plaats omdat hier interessante financiŽle tegemoetkomingen tegenover stonden), heeft de regering er nooit een geheim van gemaakt dat de Amerikaanse militairen in het land niet meer dan "gasten" waren en geen aanleiding dienden te zijn voor een verdergaande Amerikaanse inmenging in de binnenlandse politiek of economie.

De pogingen die de Verenigde Staten herhaaldelijk hebben gedaan om meer invloed in SpokaniŽ te krijgen, hebben de verhouding tussen beide landen geen goed gedaan. Zeker toen in de zomer van 2006 een Amerikaans legertoestel vol gevangengenomen "terroristen" een tussenlanding gemaakt bleek te hebben op de Amerikaanse basis in SpokaniŽ, om vervolgens met onbekende bestemming te vertrekken naar een land waar de gevangenen "hard ondervraagd" konden worden (Polen?), was dat de bekende druppel die het inmiddels goed gevuld vat deed overlopen. "De Spokanische overheid tolereert een Amerikaanse basis op haar grondgebied als deze dient voor de handhaving van strategische en uitgebalanceerde militaire verhoudingen in een wereldwijde context", aldus de woordvoerder van het Ministerie van Defensie op 12 juli 2006. "SpokaniŽ kan echter niet tolereren dat de Verenigde Staten op enigerlei wijze de aanwezigheid van hun basis in ons land aanwenden om praktijken te faciliteren die in strijd zijn met internationale verdragen of specifieke opvattingen die het Koninkrijk SpokaniŽ koestert ten aanzien van zijn onafhankelijkheid, de mensenrechten en militaire operaties."

De laatst overgebleven Amerikaanse militaire basis in SpokaniŽ, op het eiland Rurf. De barakken zien er onbewoond uit, maar schijn bedriegt. De wachttorens suggereren een mogelijke vijandelijke aanval, maar reŽel is dit allerminst.

Maar, zo bevestigen minister-president Lerdu Heedr‚gter-Pliyfon en minister van Buitenlandse Zaken Lorjen Koj-Viyndy in een gemeenschappelijke verklaring op 21 januari 2009: "Wij interpreteren de intenties van de heer Barack Obama zů dat de Verenigde Staten onder zijn leiding een koers zullen gaan volgen die strookt met de Spokanische opvattingen op het gebied van internationale onderhandelingspolitiek, mensenrechten, economische en financiŽle principes en milieu. Wij zijn bereid om de Verenigde Staten weer als een integere partner tegemoet te treden en hopen van harte dat ook het omgekeerde het geval zal zijn."

Deze gemeenschappelijke verklaring (op zich al opvallend dat beide ministers hierin zo eensgezind zijn) is vandaag door de Spokanische ambassadeur in de Verenigde Staten, Kasmyr NŰmbary Tjˇrco-TŰcsajas, overgebracht aan het Witte Huis. Formeel gezien zou, als reactie hierop, ook de Amerikaanse ambassadeur in Hirdo, Chris A. Frederickson, zich aan moeten dienen bij de Spokanische minister-president, maar de regering van Obama lijkt er de voorkeur aan te geven om eerst een andere ambassadeur te benoemen, die "adequater in staat is om het beleid van de nieuwe Amerikaanse president uit te dragen", aldus het politieke commentaar in de Amagene van 20 januari.

Ambassadeur Kasmyr NŰmbary Tjˇrco-TŰcsajas in zijn ambtswoning in Washington, tijdens een interview met een verslaggever van de Kleter Hirdoegg in maart 2008.
Naar aanleiding van het overbrengen van de gemeenschappelijke verklaring aan president Obama, laat de ambassadeur zich ontvallen: "Ik denk dat dit in de zeven jaar dat ik nu in Washington zit, wel de belangrijkste opdracht is die ik uit Hirdo heb gekregen. Nog niet eerder ben ik in de gelegenheid gesteld om zo'n positief signaal aan de Amerikaanse overheid over te brengen. En nog niet eerder ben ik zo hoffelijk door de medewerkers van het Witte Huis ontvangen. - Alleen al het feit dat ik zoiets nu kan zeggen, is een indicatie hoe Hirdo en Washington hun relatie aan het normaliseren zijn."

Categorie: PolitiekBank of Spocania
 Your business is oursZILLE-AREŘ bezit en beheert
ruim 20 natuuurgebieden met de
status van "reservaat". Voor
tientallen andere waardevolle
natuurgebieden coŲrdineert
ZILLE-AREŘ het beheer, het
onderhoud en de financiŽle en
juridische aspecten.
 
ZILLE-AREŘ is een naamloze
vennootschap maar is voor haar
inkomsten sterk afhankelijk van
subsidies, legaten en contributies.
 
Heeft u hart voor de Spokanische
natuur? Help ons deze natuur te
beschermen. Uw financiŽle steun
is welkom en onontbeerlijk!
 
Garrent-lirrotiy 17 - 3700-Conityje
www.zillareu.com