Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 9 juli 2013
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer
Meer informatie
in SPARC:

Politieke partijen en
Volksvertegenwoordiging


Verkiezingen: extreem succes voor de Liberalen


De uitslag van de verkiezingen voor de Volksvertegenwoordiging is schokkend: extreem succes voor de Liberalen en groot verlies voor Conservatieven en Socialisten.

De Z‚mporementec-verkiezingen op 9 juli hebben de Spokanische politieke verhoudingen op hun grondvesten doen schudden. De LiZa, de liberale partij die altijd in de marge opereerde met gemiddeld zoín 7 zetels, kwam in 2009 uit op 34 zetels, en explodeert nu naar 74 zetels. Een partij die nooit regeringsverantwoordelijkheid droeg, zal nu bij de eerstkomende ministersverkiezingen (in 2014) een aanzienlijk aantal ministers moeten gaan leveren. Daarentegen zijn de huidige regerende partijen (de conservatieve CSP en de socialistische SAP) hun meerderheid kwijt.

Het is duidelijk dat de huidige regering, met 5 CSP-ministers en 5 SAP-ministers, het in de ogen van de kiezer niet goed doet. Alleen de AZR (nu 4 ministers) en de Groenen (nu 3 ministers) lijken het als regerende partijen goed te doen, want zij komen nu op 60 resp. 64 zetels (was 60 resp. 59 zetels).

Overwinningsroes voor de LiZa: 5 prominente partijleden glimmen van trots. Vooraan in het midden Vikter Oem‚ve-Mes‚dul (partijvoorzitter). Links vooraan (rechts van de partijvoorzitter) Pof‚ Pjeens-H‚lef (lid Raad van Advies van de regering inzake subsidieverleningen); rechts vooraan Corina Chafe-Operhenyll (eilandsraadslid van Berref); links achteraan Ronyla Hal‚f ur Steen-Lajy HeenŰöe (districtsraadslid van Jelafo); rechts achteraan Flore BertŰldi (burgemeester van Minde). De drie dames en de burgemeester schijnen een ministerspost te ambiŽren. Partijvoorzitter Vikter Oem‚ve wil blijven waar hij zit.
De drie personen vooraan zijn gekleed in de partijkleuren: zwart met rode accenten.

De toch al gecompliceerde politieke verhoudingen worden er nu niet simpeler op. Te meer daar ook de DeF opgeklommen is van 52 naar 66 zetels. Deze partij nam ondanks het grote aantal zetels niet deel aan de huidige coalitie CSP/SAP/AZR, maar zal bij de ministersverkiezingen wel moeten gaan samenwerken met de LiZa. Zal dat lukken? De LiZa presenteert zich weliswaar als een partij die opkomt voor de belangen van het volk en die bij machte is om de huidige financiŽle crisis het hoofd te bieden, maar in feite is dit populistisch gebral en zal hun beleid beperkt blijven tot neoliberale dogmaís met een innige verstrengeling met het bedrijfsleven, waarbij de belangen van de burger, en dus van de Spokanische maatschappij als geheel, niet of nauwelijks erkend zullen worden.

Zetelverdeling Volksvertegenwoording
bij de laatste 3 verkiezingen
(totaal 347 zetels)
 200520092013
LiZa 8 34 74
DeF 63 52 66
Mes (DZ+GeRi) (42+29) 59 64
AZR 58 60 60
CSP 70 69 44
SAP 77 71 35
- 2 4

De verrassende opkomst van de LiZa kan alleen verklaard worden door hun succesvolle populistische propaganda waarbij handig gebruikgemaakt wordt van het falende regeringsbeleid van dit moment.

Politieke analitici voorspellen dat een volgende coalitie met de LiZa tot een bestuurlijke en politieke ramp gaat leiden. De LiZa zal het gehele sociale, maatschappelijke, cultuele en educatieve gebouw slopen en bovendien heeft deze partij geen enkele ervaring om het land te besturen, want dat hebben ze nog nooit gedaan. Waar halen ze de capabele ministers vandaan?

SpokaniŽ is redelijk goed door de financiŽle crisis heen gekomen (dankzij de isolationistische politiek, een eigen valuta, transparante banken en veel familiebedrijven zonder graaiende managers), maar zal alsnog - zo voorspellen analitici en economen - ten onder gaan aan een (neo)liberaal wanbeleid dat dankzij de massale overwinning van de LiZa mogelijk wordt gemaakt.


Categorie: PolitiekPOiNT is een provider die cultuur en kunst een warm hart toedraagt.
Wij hebben speciale tarieven voor de publicatie van cultuur- en kunstsites!
www.point.sp

Het dagblad voor
de serieuze lezer

Bank of Spocania
 Your business is ours


Spooksoliy Benc
 Gert tiyns melde ef kultiy