Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 12 november 1999
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Onderverhuur aan banden gelegd, vestiging op het platteland wordt bevorderd


Minister Yna Muryhille is op weg naar de Veraquandro-zaal,
waar zij de Volksvertegenwoordiging zal inlichten over
haar nieuwe wetsvoorstel.

Minister Yna Muryhille van Huisvesting heeft de Volksvertegenwoordiging een interessant en verstrekkend wetsvoorstel aangeboden, waarmee het onderverhuren van luxueuze appartementen in de grote steden, en de daarmee gepaard gaande woekerwinsten tot het verleden moeten gaan behoren.
Voorts heeft de minister in haar wetsvoorstel een beleidshervorming opgenomen die ertoe moet leiden dat wonen op het platteland weer aantrekkelijk gemaakt wordt. De toenemende verstedelijking en ontvolking van het platteland (een gevolg van het regeringsbeleid dat tussen 1950 en 1980 gevoerd werd) moet een halt toegeroepen worden, met name in die regio's waar verstedelijking leidt tot een ongecontroleerde groei van verpauperde buitenwijken.

De bewindsvrouw stelt zich voor dat met name een verbetering van het openbaar vervoer in de dunbevolkte gebieden en een subsidieregeling voor de aanschaf van een woning in zulke gebieden stimulerend kan werken. Er moet echter voorkůmen worden dat de trek naar het platteland zodanig ongecoŲrdineerd gaat groeien dat agrarische dorpen verworden tot "slaapdorpen". De term "slaapdorpen" kan beschouwd worden als een equivalent voor "verpauperde buitenwijken".
Minister Yna Muryhille benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling is dat de sociale en economische problemen in de periferie van de stedelijke gebieden verplaatst moeten worden naar de nog onaangetaste plattelandsgemeenschappen. Haar wetsvoorstel beoogt slechts een "gecoŲrdineerde en bescheiden terugkeer naar de demografische verhoudingen zoals die golden vůůr 1950, waarbij anno 2000 het accent niet meer moet liggen op een agrarische gemeenschap maar op een multifunctionele gemeenschap waarin ook plaats is voor dorpsbewoners die economisch afhankelijk zijn van de non-agrarische sector".

Het gedurfde wetsvoorstel van de Minister zal zeker nog tot heftige discussies gaan leiden, en in politieke kringen in Hirdo wordt nu al openlijk getwijfeld aan de haalbaarheid van deze beleidsombuiging.


Categorie: PolitiekAMAGENE

De progressieve landelijke kwaliteitskrant. Elke dag een Engelstalig nieuwsoverzicht.


AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE