• Kaartmenu SAS

Hirdo

• Omgeving
• Stadswijken
• Centrum 1
• Regiokaart 2
• Deelkaarten
• Ministeries
• Postcode-verdeling
• Rondom Hirdo 3

1 Met namen van straten
   en gebouwen
2 De kaart reg-hird.gif wordt
   buiten SPARC getoond
3 Demonstratie van wegwijzers

Informatie in SPARC:
• Ministeries
• Veraquandro-zaal

MINISTERIES IN HIRDO

Alle ministeries en veel andere (semi-)overheidsinstanties zitten op een kluitje in een lommerrijke wijk in het zuidoosten van Hirdo. Op deze kaart zijn de wegen en huisnummers van de ministeries en aanverwante instanties aangegeven.
Ook andere adressen die in SPARC zijn genoemd, zijn op deze kaart aangegeven.

Zie ook de stadswijkenkaart Hirdo Tangodâm-pârc.

 Avenű Rifo Florino
20Min. Toerisme en Recreatie
23Huis van Eilandsafgevaardigden (Stamero)
25ingang openbare tribune Stamero
50Min. Sociale zaken, Werk en Jeugd
53Min. Huisvesting
54Min. Economie
65Min. Buitenlandse zaken
67kantoor Min. President; Min. Binnenlandse zaken
67BNâgalim-huflif (oa de SEQU)
69Min. Onderwijs, Wetenschap en Kunst
112hoofdkantoor Accijns
200cSpokanische Landschapsbescherming
200dSpokanisch Energiebureau
  
Fârdes-lirrotiy
106hoofdkantoor Aankoopbelasting
108hoofdkantoor Milieuheffing
112hoofdkantoor Productiebelasting
  
Genova-mirra
1Min. Financiën
2Ministeriële Persdienst
26restaurant Les Arbres
38DUitgeverij Ratequ TC
42AVereniging voor de Spokanische Bankenbranche
  
Genova-plep
11Fhoofdkantoor Autobelasting
33-35  Sociale Ziekteverzekering
160Commissie voor de terminologie-aanpassing in
   de informatietechniek
  
Kojelen-plep
17Ahoofdkantoor Voorheffing van de Inkomstenbelasting;
   Loonbelasting
39Banc-Liga TC
85FUitgeverij Telepôsta-kabi
  
Milano-krum
11hoofdkantoor Spooksoliy Benc
68publieke ingang Veraquandro-zaal
70Veraquandro-zaal (gebouw Volksvertegenwoordiging)
73-75Waterkantoor
77Nationale Bibliotheekadministratie
80Lindokiy-zaal (vergaderruimte ministers)
84ingang openbare tribune Lindokiy-zaal
97Min. Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij
99Min. Algemene zaken
102Min. Justitie
106Min. Verkeer
107restaurant Ef Qudex
110Min. Defensie
  
Napoll-plep
7Bhoofdkantoor Inkomstenbelasting
10Ombudsmannen
14Centraal Verkeersbureau
18FAdviesraad voor Sociaal-economische Vraagstukken
19restaurant Wagâg
30Nationale Rechtspraak-Raad
  
Rom-avenű
12-16BenCôm (vroegere giro)
27-29Economische Landscommissie
34restaurant Jakila
43Inspectie voor de Luchtvaartveiligheid
  
Veneša-plep
4Min. Handel
5ANationale Raad voor Rekeningen
6Min. Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken
8Min. Milieu en Natuur
10Min. Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat
27See Nature
53Coördinatie van Luchtvervoer