Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 27 juni 2016
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

SpokaniŽ is zijn brug naar
de EU kwijt


Al vanaf circa 1990, maar zeker sinds 2014, toen de neoliberale LiZa aan de macht kwam, gaan de contacten tussen SpokaniŽ en de Europese Unie veelal via het Verenigd Koninkrijk. Voor een deel formeel - voor zover SpokaniŽ niet direct in Brussel zijn gespreksparners vindt, maar vooral ook informeel. Met name de vertrouwelijke informatie die binnen de EU-gremia wordt uitgewisseld, en waarvan het VK uiteraard deelgenoot is, siepelt via de Britse overheid door naar SpokaniŽ.
 

Waarom doen de Britten dat? Analisten, zoals de hoogleraar Europese politicologie Henca Niysriy-N‚nk van de Economische Universiteit in Amahagge, vermoeden dat het er bij de Britten alles aan gelegen is om SpokaniŽ te vriend te houden, aangezien de verhouding tussen SpokaniŽ en de Verenigde Staten behoorlijk stroef is, en de Britten geen fysieke en politieke barriŤre tussen hun eigen land en de VS wensen. Andere redenen dat de Britten zo toeschietelijk zijn als het gaat om bemiddeling en informatie-uitwisseling tussen SpokaniŽ en de EU zijn vooral economisch. Britse bedrijven werken veel in en voor SpokaniŽ en profiteren van een voorkeursbehandeling ten opzichte van bedrijven uit andere EU-lidstaten.

Zeker toen de LiZa ging regeren, zijn de banden tussen beide landen nog sterker aangehaald. De neoliberale regering streeft ernaar om via de bemiddelende rol van het VK een graantje mee te pikken van de "service" die de EU biedt, zonder zelf lid van de club te hoeven zijn. Maar nu het VK uit de EU stapt, is de Spokanische regering in paniek. Want de "brug" die het VK tussen SpokaniŽ en Brussel vormde, is ingestort. SpokaniŽ vreest dat deze plotselinge situatieverandering zal kunnen onthullen hoe de al dan niet informele samenwerking tussen dit land en het VK had beklijft. SpokaniŽ raakt verstoken van nuttige informatie, zal moeite moeten gaan doen om hun eigen lobbycircuit in Brussel op te zetten, en loopt het gevaar dat Brussel SpokaniŽ extra onder druk zet om ook lid te worden, dan wel geheel buitengesloten te worden.

Er zullen geen Engelsen meer zijn die een faciliterende, bemiddelende rol kunnen spelen tussen beide partijen. Maar minister Rufen Ferdu-Fraveff van Buitenlandse Zaken spreekt zijn hoop uit dat hetzij de Ierse hetzij de Schotse regering de rol van de Britse regering kan overnemen, als het om die "brug" tussen SpokaniŽ en de EU gaat.


Rufen Ferdu-Fraveff
"Schotland is een primaire optie, mits het als zelfstandig land bij de EU blijft. Ierland is secundair", aldus minister Rufen Ferdu. Hij verduidelijkt dit door erop te wijzen dat er tegenover de brugfunctie van hetzij Schotland hetzij Ierland altijd iets moet staan. Dat zijn vooral economische motieven. "Met Schotland zouden we zaken kunnen doen want die hebben wat te bieden waar wij profijt van kunnen hebben en zij aan kunnen verdienen. Met Ierland is dat op dit moment niet zo evident", legt de minister uit.

Vooralsnog is de situatie onduidelijk, temeer daar de politieke sitatie in SpokaniŽ redelijk instabiel is en analisten er rekening mee houden dat het neoliberale beleid wel eens zou kunnen omslaan in een meer sociaaldemocratisch beleid, waarbij het "geheul" met de EU veel minder prioriteit zal hebben.


Categorie: Politiek