Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 11 januari 2017
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Trumps invloed in SpokaniŽ


Hoe "isolationistisch" de Spokanische politiek, en hoe stroef de verhoudingen tussen SpokaniŽ en de Verenigde Staten ook heten te zijn, de geest van Trump waart reeds rond op de in zichzelf gekeerde archipel. Zijn getwitter over dat "onbeduidende fantasielandje" en zijn stiekeme penetratie in het bedrijfsleven van dat kennelijk toch niet zo "onbeduidende" landje doen veler wenkbrauwen fronsen.

Dinsdag 15 november, toen het inmiddels duidelijk was dat Trump president zou gaan worden, sprak minister Moffain Crymp‚f Hueste-Hal‚f Ur Steen van Defensie zijn ongerustheid uit over de mogelijke gevolgen die het toekomstige zwalkende beleid van de nieuwe president zouden hebben voor de Spokanische veiligheid. De indruk was immers gewekt dat Trump er weinig voor voelde om Amerikaanse troepen in Europa gestationeerd te houden, wat tevens impliceerde dat de Amerikaanse basis op Rurf wellicht gesloten zou worden. "In de afgelopen decennia is de Amerikaanse militaire bijdrage in ons land steeds minder geworden. In 1970 waren er nog 5 Amerikaanse bases, nu is er nog maar ťťn. Enerzijds is dat natuurlijk een goed teken voor zover deze militaire afbouw een gevolg is van de meer ontspannen verhoudingen tussen Rusland en het Westen. Anderzijds is het redelijk om een versterking van de Amerikaanse ondersteuning te verwachten nu die verhoudingen steeds meer gespannen worden", aldus minister Moffain Crymp‚f Hueste. Hij vindt het daarom verontrustend dat Trump kennelijk van mening is dat juist bij de toenemende Russische agressie de Amerikaanse ondersteuning in Europa, en dus ook in SpokaniŽ, wel wat minder kan.

Uiteraard spelen ook economische overwegingen een rol: de Amerikaanse overheid heeft altijd royaal betaald om op Spokanisch grondgebied te mogen vertoeven en opereren, en dat ook het netwerk van autosnelwegen voor een groot deel met Amerikaans geld tot stand is gekomen, vergeten de SpokaniŽrs evenmin. Het is dus des te pijnlijker als Trump SpokaniŽ afdoet als een "onbeduidend fantasielandje" dat zich "afzondert van al zijn buurlanden en de Verenigde Staten al helemaal niet serieus neemt", zo heeft Trump volgens het altijd goed geÔnformeerde dagblad Amagene getwitterd.

Maar de ongerustheid van minister Moffain Crymp‚f Hueste maakt sinds enkele dagen plaats voor verwarring bij het hele kabinet, aangezien er een document is uitgelekt waaruit zou blijken dat een vertegenwoordiger van Trump eind december in het uiterste geheim besprekingen heeft gevoerd met enkele topmanagers uit het Spokanische bedrijfsleven, waarbij ook een of meer regeringsvertegenwoordigers aanwezig geweest zouden zijn. De bijzondere ontmoeting schijnt op Malta plaats te hebben gevonden, maar het kan ook op de Azoren geweest zijn. Wie het rapport heeft laten uitlekken is onbekend - vermoed wordt dat het een lid van de Volksvertegenwoordiging is geweest, maar het kan ook iemand van de QULA (de Spokanische inlichtingendienst) geweest zijn.

Wat er precies besproken is op dat eiland, is niet bekend, maar vermoed wordt dat Trump zich wil oriŽnteren in hoeverre hij zijn imperium verder kan uitbreiden. Zouden er interessante fusies, overnames of samenwerkingsverbanden met Spokanische bedrijven mogelijk zijn? Zou investering in en ontwikkeling van onroerend goed in SpokaniŽ mogelijk zijn? In hoeverre kan Trump als politicus zijn zakelijke belangen met Spokanische politici bespreekbaar maken? Zie hier enkele vragen die Kar‚st Teereso-GindirŰ, onderzoeksjournalist bij de Amagene en werkzaam bij het Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen (Instituöa furt Mipöarcess Cijazutosz; IMC), zich stelt naar aanleiding van de geheime ontmoeting op Malta of ergens op de Azoren.

Op vragen uit de Volksvertegenwoordiging hoe deze geheime ontmoeting geduid moet worden, wat Trump in zijn schild voert en hoe de regering zich denkt voor te bereiden op de rigoureuze omwenteling die de Amerikaanse politiek nu ondergaat, heeft minister-president Vikter Oem‚ve-Mes‚dul geen heldere antwoorden kunnen geven. Dit lijkt erop te duiden dat de regering op helemaal niets is voorbereid.

Firm Water, Volksvertegenwoordiger van de sociaal-democratische SAP, en bekend om zijn kritische houding jegens het huidige neoliberale kabinet dat een veel te hechte band met het veel te machtige bedrijfsleven ounderhoudt, verklaart naar aanleiding van de geheime ontmoeting: "Wij mogen in de ogen van president Trump dan wel een onbeduidend fantasielandje zijn, maar in de ogen van ondernemer Trump zijn wij een gewillige prooi om te vangen. En hij snapt donders goed dat onze regering een belangenverstrengeling tussen bedrijfsleven en politiek net zo vanzelfsprekend vindt als hijzelf." En Firm Water concludeert dan ook: "Alleen een integere links-georiŽnteerde regering zou een frauduleuze zakenman als Trump buiten de deur kunnen houden."


Categorie: Politiek