Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van maandag 15 juni 2020
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Kustverdediging moet beter


Minister Faly GlŰppe-Yrgh van Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat stelt 5 miljoen herco (5,5 miljoen euro) beschikbaar voor een inventarisatie van de staat van de kustverdediging. Een deel van de Spokanische kusten wordt beschermd met dijken en duinen die misschien niet toereikend zijn om een rijzing van de zeespiegel het hoofd te bieden. Ook de steeds frequentere zware stormen die vooral de West-Atlantische kust teisteren, zijn een reden tot zorg.

Met name de laaggelegen kusten van de districten Tjemp, Bloi en Ales lopen steeds meer kans om te overstromen als dijken en duinen niet versterkt worden. De minister maakt zich vooral zorgen om de dijken langs de Bˇnˇriy-kust ten noorden van BŰr‚.

Enkele milieuorganisaties, zoals de Boterbloemen (Tarrūes) en het Labane-instituut, hebben al vraagtekens gezet bij de beschikbaarstelling van 5 miljoen herco. "Dit bedrag is alleen bedoeld voor inventarisatie. De minister kan niet duidelijk maken hoeveel geld er beschikbaar kan komen voor daadwerkelijke maatregelen om de kustverdediging op orde te brengen en de gevaren van de zeespiegelrijzing aan te pakken. En wat zijn de gevolgen als dijken doorbreken en duingebieden weggevaagd worden? Ik wil daar wel wat meer details over horen", aldus Gezulo Watereen-Fesk, milieudeskundige bij de Boterbloemen. Vanwege de coronacrisis is het momenteel onduidelijk hoe de financiŽle situatie van de overheid er op de korte termijn uit zal zien.


Categorie: Milieu

 

WIJ KUNNEN UW
ONGELUK NIET
 VOORSPELLEN.
WIJ KUNNEN DE
GEVOLGEN WEL IN
GOEDE BANEN LEIDEN.

PREDICT
De verzekeringsmaatschappij
waar u zich zeker voelt.