Nieuws uit Spokanië, verzorgd door het officiële persbureau Prespo
Bericht van 12 augustus 2009
 
Commerciële mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Weer nieuwe concessie voor Cônex


De busmaatschappij Cônex is een dochter van de SA (Spooksoliy Arânkas: Spokanische Spoorwegen) en exploiteert snelle busverbindingen tussen grotere steden die niet met een spoorlijn met elkaar zijn verbonden. Cônex verzorgt dus "aanvullend railvervoer op rubberbanden". Cônex is in 1961 opgericht, uitsluitend met als doel om een directe busverbinding tussen Blort en Trendon te onderhouden: twee steden die het zonder een directe railverbinding moeten stellen.

Nu heeft de overheid ook concessie verleend voor een snelle busverbinding tussen Bôrâ en Kussik. Ook hier gaat het om twee grotere steden waartussen een spoorwegverbinding ontbreekt.

Op 12 augustus rijdt de eerste snelbus tussen de stations van Bôrâ en Kussik, omdat een spoorlijn tussen deze stations ontbreekt. De bus volgt weg nummer 9, en stopt ook in de plaatsen Ÿrbas, Kjefa en Ponune. Het is dus de eerste keer dat de overheid toestaat dat een Cônex-busdienst ook in tussenliggende plaatsen mag stoppen. Tot nu toe stond het Ministerie van Transport op het standpunt dat Cônex-verbindingen uitsluitend een ontbrekende spoorlijn tussen twee grotere plaatsen mochten vervangen. Het regionale busvervoer diende verantwoordelijk te zijn voor alle overige verbindingen in de regio, dus ook voor die tussen de tussenliggende plaatsen.

 

Minister
Petriy Jabârt-Ðerrce
Dit rigide beleid lijkt dus wat soepeler geworden te zijn. "Als een trein onderweg bij diverse stations mag stoppen, zie ik niet in waarom een treinvervangende busdienst niet onderweg een aantal keer mag stoppen", aldus Petriy Jabârt-Ðerrce, minister van Transport. Hij voegt eraan toe: "Regionale busdiensten hebben als taak om de grove mazen van het spoorwegnet op te vullen met een fijnmazig netwerk. Als er in het grofmazige systeem een link ontbreekt, is het niet de taak van het regionale vervoer om daar in te springen, maar dienen de spoorwegen dat gat te vullen. Daarvoor is Cônex in het leven geroepen." Daarmee neemt de socialistische minister een geheel ander standpunt in dan al zijn liberale en conservatieve voorgangers, die élke vorm van busvervoer beschouwden als een regionale aangelegenheid, en geen taak zagen voor busverbindingen die gelijkwaardig waren aan ter plaatse ontbrekende treinverbindingen.

Categorie: Transport