Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 22 februari 2001
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Europees Jaar van de Talen


De Europese Unie en de Raad van Europa hebben 2001 uitgeroepen als "Europees Jaar van de Talen". In dit bijzondere jaar dient een brede talenkennis onder de Europese burgers gestimuleerd te worden, want "talen openen deuren. Naar andere culturen, andere mensen, naar werk. En talen leren is leuk". Zo lezen we op de officiŽle website.

In hoeverre gaat dit initiatief SpokaniŽ aan? "Het is beslist geen item voor de Spokanische politiek," zei minister-president Omeriy-Mip Seert in zijn wekelijkse televisiepraatje op zondag 18 februari jl. Hij voegde eraan toe: "Zolang ons land geen lid is, worden de ontwikkelingen binnen de Europese Unie met interesse gadegeslagen. Maar de Spokanische regering onthoudt zich van commentaar."
Hiermee geeft de minister-president voor de zoveelste keer te kennen dat "al dan niet aansluiten bij de EU" een heet politiek hangijzer is en dat elke officiŽle discussie vermeden dient te worden. Voor Spokanische politici is het al te veel gevraagd om een mening te geven over een initiatief als het Europees Jaar van de Talen.

Maar dat ligt anders bij de culturele en wetenschappelijke wereld van SpokaniŽ. Op 1 februari jl. hebben de universiteiten van Amahagge, Asjetto en Zest de Stichting voor de Bevordering van het Tweede-taalonderwijs opgericht, waarvan de doelstellingen - niet geheel toevallig - overeenkomen met die in het Europese Jaar van de Talen.
"Zolang wij nog niet op Europees niveau kunnen meepraten en meedoen, zullen we alle goede initiatieven die vanuit Europees verband de oceaan komen overwaaien, op nationaal niveau moeten koesteren. Europa mag best zien dat ook SpokaniŽ in staat is om het spel mee te spelen - al mogen we dat vooralsnog niet op officieel politiek niveau doen," aldus Rolaver Moffayn-Vlom‚, voorzitter en woordvoerder van de kersverse stichting. Zij benadrukt dat haar mening gedeeld wordt door een aanzienlijk deel van de culturele en wetenschappelijke elite, en hiermee geeft zij impliciet te kennen dat er in SpokaniŽ wel degelijk een draagvlak bestaat voor een mogelijke aansluiting bij de EU - iets wat van regeringswege nog steeds officieel ontkend wordt.

Maar wat wil de Stichting nu precies doen in dit Jaar van de Talen? Wil men officieus aansluiten bij de activiteiten elders in Europa? Wil men bij de doelstellingen ook de officiŽle Spokanische politiek betrekken? Vooralsnog is het niet geheel duidelijk wat de stichting voor ogen heeft. "We zullen zien wat dit Europese Jaar van de Talen ons te bieden heeft, en alert inspelen op alle initiatieven en activiteiten die er in Europa komen", zo belooft mevrouw Rolaver Moffayn.
Zoals de situatie nu is, lijkt het Jaar van de Talen voornamelijk gestalte te krijgen met congressen en debatten. Of er werkelijk iets van de grond komt, valt nog te betwijfelen. Als de Stichting "alert wil inspelen" op dat wat dit bijzondere Europese Jaar te bieden heeft, kunnen we niet meer verwachten dan een enkel congresje op regionaal niveau.


Categorie: Wetenschap


 
¬KE - NYN
Supermarkten
Altijd open van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds
Altijd bij u in de buurt
Altijd voordelig
 

De drie Rijksuniversiteiten die interessante programma's voor buitenlandse studenten bieden!