Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 29 september 2008
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Kredietcrisis gaat vooralsnog
aan SpokaniŽ voorbij


Dankzij de isolationistische politiek, die onder meer inhoudt dat SpokaniŽ ook op financieel en economisch gebied zo onafhankelijk mogelijk van Europa en de Verenigde Staten wenst te blijven, wordt het land niet direct meegesleurd in de kredietcrisis en de daarmee samenhangende algehele malaise die de westerse wereld in haar greep houdt.

Spokanische banken hebben niet of nauwelijks financiŽle bindingen met, of belangen bij, buitenlandse financiŽle instellingen, en al zeker niet met die in de Verenigde Staten. Wat dat betreft wordt de positie van Spokanische banken niet aangetast door de chaos in de VS. Wel is het zo dat Spokanische banken belangen hebben in de Europese Unie, en ook omgekeerd. Omdat de Spokanische aandelenmarkt weinig ontwikkeld is en nauwelijks beÔnvloed wordt door de gebeurtenissen in het buitenland, blijft deze ook nu nog stabiel. SpokaniŽ kent geen specifieke hypotheekbanken en verder zijn verzekerings- en beleggingsmaatschappijen niet op een zodanig innige manier verstrengeld met het bankwezen dat ook zij momenteel risico zouden lopen als de banken in een problematische sfeer terechtkomen.

Ondanks het feit dat de financiŽle en bancaire wereld in SpokaniŽ nog geen direct gevaar loopt, bestaat er in de geldwereld van dit land wel een potentiŽle ongerustheid. De Spokanische Bank (Spooksoliy Benc) is daarom op 1 maart 2008 opgesplitst in twee onafhankelijke organisaties: Spooksoliy Benc (SB) blijft de commerciŽle tak, en de nieuw opgerichte Central Bank of Spocania (CbS) zal de controlerende en regulerende taken overnemen. Op deze wijze wordt de vanouds bestaande verstrengeling van commerciŽle en controlerende activiteiten uit elkaar gehaald. Dat er een aparte controlerende en regulerende organisatie moet zijn, staat voor de minister van FinanciŽn, Z‚fte Bulger-üriymme, als een paal boven water. Maar het valt niet te ontkennen dat ook de Europese Unie wat dit betreft een dwingende suggestie richting SpokaniŽ heeft laten uitgaan.

Alister Br‚nöa-Kwent, de nieuwe president van de CbS.

Jean-Claude Trichet, president van de Europese Centrale Bank, heeft reeds medio 2007 een duidelijk signaal aan Moffain Ejtsa, president van de SB, afgegeven, dat ook SpokaniŽ een onafhankelijk, niet-commercieel, bancair instituut dient te hebben dat als een overkoepende autoriteit de integriteit en solvabiliteit van alle andere (commerciŽle) banken dient te bewaken en de belangen van de cliŽnten dient te garanderen. Dat bankpresident Ejtsa en minister Bulger-üriymme de suggesties uit de hoogste regionen van de EU-wereld ter harte nemen, bewijst eens te meer dat SpokaniŽ zijn onafhankelijkheid op financieel en economisch gebied niet kan waarborgen in een mondiaal netwerk van belangen. Ook SpokaniŽ zal zijn beleid moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden in de rest van de wereld.

J‚n Qunn-Leget, de financieel specialist van de Conservatieve Staatspartij (CSP) en expert op het gebied van nationale en internationale financiŽn, ziet de oprichting van de CbS, en dus de opsplitsing van de SB, als een veeg teken: "Als het zo is dat de Europese Unie ons nu overtuigt van de noodzaak dat wij een onafhankelijk, niet-commercieel, controlerend en regulerend instituut nodig hebben, en wij installeren zo'n instituut ook inderdaad binnen de kortste keren, dan is het bewijs geleverd dat wij als SpokaniŽ geen onafhankelijk beleid meer kunnen voeren, maar ons geheel conformeren aan de wereldwijde financiŽle waan van de dag."


Categorie: Economie
Bank of Spocania
 Your business is ours


 
 

De Vereniging voor Onroerendgoed-eigenaren behartigt alle belangen van huizenbezitters, en vele belangen van particuliere bezitters van bedrijfspanden.