Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 4 augustus 2008
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Overheid ziet nog niet veel in digitale informatie


In SpokaniŽ hebben ongeveer 2,8 miljoen mensen toegang tot internet; dat is 26,4% van de bevolking. Hiermee rangschikt SpokaniŽ zich tussen Rusland (23,2%) en Griekenland (35,3%). Het CoŲrdinatieplatform voor Internetgebruik bij de Overheid (CIM: Coordinere-bun‚ furt Internet-uöos luft ef MippainŰsta) concludeert hieruit dat er nog te weinig maatschappelijk draagvlak bestaat om serieus werk te maken van digitalisering van de overheidscommunicatie. Een veel te groot deel van de Spokanische bevolking heeft immers nog geen toegang tot informatie die verspreid wordt via internet en geen mogelijkheid om via internet met instanties te communiceren.
Het CIM vindt het dan ook niet verstandig als de overheid veel geld besteedt aan het ontwikkelen van richtlijnen voor overheidswebsites, of aan het aanbieden van zulke sites op internet. Het CIM komt met de aanbeveling dat de overheid eerst de toegang tot internet moet stimuleren tot een niveau waarop zeker meer dan de helft van de inwoners er gebruik van maakt.

Op dit moment bieden vrijwel alle organisaties van de rijksoverheid een eigen website aan. Ook de meeste lagere overheden op het niveau van eiland en district zijn al ver met hun digitale informatie. Maar de 573 gemeentes in SpokaniŽ blijven ver achter. Ongeveer 32% biedt een website aan met informatie die is toegespitst op het gemeentelijk beleid. Dit zijn voornamelijk de grotere steden. Nog eens ca. 40% van de kleinere gemeentes heeft weliswaar een website, maar deze heeft voornamelijk een toeristische of culturele insteek en richt zich dus niet specifiek op de inwoners van de eigen gemeente.

Het CIM is van mening dat allereerst een veel groter deel van de SpokaniŽrs toegang moet krijgen tot internet, en dat vervolgens geld en energie gestoken kan worden in de ontwikkeling van richtlijnen waaraan overheidssites zouden moeten voldoen. Het gaat dan niet alleen om het soort informatie dat geboden dient te worden, maar ook hoe die op een website gepresenteerd dient te worden. Verder moeten er ook regels komen voor interactieve websites, waarbij de burger digitaal gebruik kan maken van de diensten van de overheid, zoals het aanvragen van documenten, het doen van belastingaangifte, enzovoort. Ook meent het CIM dat digitale diensten als internetbankieren verder ontwikkeld moeten worden.
Zolang slechts een minderheid van de SpokaniŽrs toegang heeft tot internet, zal de papieren dienstverlening en informatieverschaffing nog een onvervangbare rol in de maatschappij spelen.


Categorie: Maatschappij


VERZEKER U TEGEN DE ONGEMAKKEN VAN DE NATUUR:
BLIKSEMINSLAG
STORMSCHADE
WATEROVERLAST
De natuur kunt u niet de baas zijn, maar u kunt zich er wel op voorbereiden.

W W W . S F I N K S . S P

Sfinks insŻr‚nsos
Priyft‚-mirra 4 - 5004-Liyrotyka


FOTOAFIY is hťt maandblad voor de liefhebbers van fotografie, video, film en beeldbewerking. Of het nou ambachtelijk in de doka is, of cool achter de pc, FOTOAFIY informeert, assisteert en inspireert.
 

 
Al meer dan 70 jaar weet men in SpokaniŽ dat je niet buiten FOTOAFIY kan.