Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 16 juni 2005
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
DisclaimerDe drie Rijksuniversiteiten die interessante programma's voor buitenlandse studenten bieden!


Is Mohammed B. ooit
in SpokaniŽ geweest?


Vertaling (en bewerking) van het artikel "Aftel Mohammed B. meldo kva fes Spooksoliy?" door Kroniy Lecc-Yne in Kleter Hirdoegg (11 juni 2005).

HIRDO - Gebrek aan ervaring, gebrek aan communicatie en gebrek aan kennis van het Nederlands - zie hier de drie oorzaken waarom de kersverse minister van Justitie, Fla‚f Oleema-Six, van mening was dat Mohammed B., de moordenaar van de Nederlandse cineast Theo van Gogh, ongemerkt in SpokaniŽ kon vertoeven.

Fla‚f Oleema-Six was in april van dit jaar nog hoofdcommissaris van politie in de hoofdstad Hirdo, en ambieerde absoluut geen carriŤre in de politiek. Maar de recente kabinetscrisis heeft hem daar anders over doen denken. Welhaast met de haren is de man erbij gesleept. Of hij alsjeblieft minister van Justitie wilde worden, want de conservatieve CSP kon zo gauw geen enkele andere kandidaat voor deze job vinden - en dat het een CSP'er moest zijn, dat was in dit Tussenkabinet, een "subtiele" coalitie van CSP, DeF en AZR, een uitgemaakte zaak.

Fla‚f Oleema, die toch al niet bekend staat als een charismatisch, tactvol strateeg, heeft zich nu al direct aan het begin van zijn ministerscarriŤre ontpopt als een uiterst onhandige, geobsedeerde stemmingmaker, al lijkt het erop dat de topambtenaar die hem een opruiende memo toespeelde, het vuur nog aangewakkerd heeft. Want waar ging die memo over? De topambtenaar (uiteraard wenst deze anoniem te blijven) had kennis genomen van de website van het Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (ayaanhirsiali.web-log.nl/log/2317641), waarop een column te lezen is van Theodoor Holman (Holmans Hoofdstad) uit Het Parool van 14 april 2005. Hierin wordt van Mohammed B. letterlijk gezegd:

"Hij leeft duidelijk in een zelf geschapen sprookjeswereld. Tawheedland, of zoiets. Een land dat niet bestaat maar waarvoor Mohammed 'wetten' schrijft. Het is zijn eigen SpokaniŽ en natuurlijk wil hij dat Nederland zijn Fantasieland wordt. (...)"

De topambtenaar, die enige kennis van het Nederlands meent te hebben, heeft deze passage zo geÔnterpreterd dat Mohammed "duidelijk in de door hemzelf gekozen wereld van SpokaniŽ heeft geleefd" (wellicht las hij "Spookjeswereld" en verwarde hij dat met Spooksoliy...). Ook de kop boven de column ("SpokaniŽ") zette deze ambtenaar op een verkeerd spoor. Hij stuurde een memo op hoge poten naar zijn baas, waarin hij suggereerde dat "de Nederlandse pers het voor mogelijk houdt dat deze Marokkaan in SpokaniŽ gewoond, althans verbleven, kan hebben". De minister heeft de memo uiterst serieus opgevat en in de tweede helft van mei in het diepste geheim een onderzoek laten uitvoeren naar de omvang van de dreiging van het moslimterrorisme in ons land. Ook zou hij zijn Nederlandse collega Verdonk op de hoogte gebracht hebben van de verontrustheid die er in SpokaniŽ bestaat. Oleema had het goed getimed: hij was ervan op de hoogte dat Verdonk naar Marokko zou gaan en zou haar gesuggereerd hebben dat zij daar wellicht ook "de Spokanische zaak" zou kunnen aankaarten aangezien SpokaniŽ zelf geen diplomatieke betrekkingen met Marokko onderhoudt.

Mocht het inderdaad zo zijn dat Mohammed B. ooit in SpokaniŽ gewoond heeft, of er op zijn minst is geweest, dan zal dat voor grote onrust in dit zich zo veilig wanende land zorgen. Maar het lijkt er eerder op dat de topambtenaar gewoon te slecht Nederlands beheerst en er bovendien op uit is geweest om de nieuwe - niet bepaald populaire - minister op te stoken. De minister heeft natuurlijk weinig elegant op de memo gereageerd en van een onbetekenende mug een olifant gemaakt, weliswaar net zo onbetekenend als die mug, maar toch.

Minister Verdonk (links) en minister Oleema (rechts). De baardige man op de achtergrond is een woordvoerder van de MinisteriŽle Persdienst. Kennelijk wordt er gevreesd dat de minister zijn onderhoud met de media niet alleen af kan...

"Maar ook als het vermoeden dat Mohammed B. ooit in SpokaniŽ is geweest, ontzenuwd kan worden", zo reageert de minister, "blijft de vraag knellen waarom SpokaniŽ in deze column dan een 'fantasiewereld' wordt genoemd."
De minister zal zich hier tevreden moeten stellen met het gegeven dat de naam SpokaniŽ in Nederland nu eenmaal in overdrachtelijke zin als "fantasieland" kan worden opgevat. Net zomin als we bij een uitdrukking "hij leeft als God in Frankrijk" ervan uit mogen gaan dat iemand ook daadwerkelijk in Frankrijk woont (laat staan als God!), mogen we een uitdrukking als "hij leeft in SpokaniŽ" (fantasieland dus) zo interpreteren dat iemand ook wťrkelijk in dat land woont (tenzij het natuurlijk letterlijk wordt bedoeld).

Ook zal de minister zich tevreden moeten stellen met het feit dat hij waarschijnlijk nooit enige reactie van zijn collega Verdonk hoeft te verwachten, want zij is in haar eigen land berucht om haar twijfelachtige wijze van "politiek bedrijven" en "communiceren". Tot op heden zou Verdonk ontkend hebben dat zij ooit enig contact met haar Spokanische ambtsgenoot heeft gehad. Dit lijkt het zoveelste geval dat haar lezing lijnrecht tegenover de lezing van anderen staat.

Kroniy Lecc-Yne


Categorie: Opmerkelijk
Het dagblad voor
de serieuze lezer
 
¬KE - NYN
Supermarkten
Altijd open van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds
Altijd bij u in de buurt
Altijd voordelig