Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 13 augustus 2005
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Is Verdonk ooit
in SpokaniŽ
geweest?


Officieel is er niets over bekend. Erger nog: algemeen wordt aangenomen dat minister Verdonk hoe dan ook niet wenst te communiceren met wie dan ook in SpokaniŽ. Evenals Mohammed B. leeft zij in een fantasiewereldje waarin - althans voor haar - de mogelijkheid bestaat om je geÔnspireerd te voelen door Mandela.

Maar wat vertelt het fotootje hierboven ons? Minister Verdonk is hier in gesprek met Lako Řpjader, in SpokaniŽ alom bekend als voorzitter van de Stichting Vreemdelingenwelzijn (Feslosos furt Tneferdos-Quistos, ofwel FTQ), een organisatie in Zest die zich bekommert en inzet om mensen die op de een of andere wijze in SpokaniŽ "verzeild" zijn geraakt zonder dat ze over geldige papieren beschikken. Zulke mensen zijn in SpokaniŽ over het algemeen geen asielzoekers (want voor hen is dit land te onbekend, te ver en te eng), maar er landen wel regelmatig mensen in bootjes op de kusten, nogal begrijpelijk als je bedenkt dat dit land een archipel in de Atlantische Oceaan is, midden in de Warme Golfstroom.

De FTQ bekommert zich om zulke "aangespoelde" mensen, want de overheid doet dat niet. En omdat de FTQ, anders dan de overheid, een aansluiting bij de Europese Unie nastreeft, wordt niets nagelaten om dit politieke standpunt uit te dragen. Ook het congres op 11 augustus in het Congrescentrum van de Universiteit van Zest is daar onderdeel van. Lako Řpjader hield daar een wakkerschuddende presentatie voor meer dan honderd journalisten en hoogwaardigheidbekleders uit diverse EU-landen, waarbij ook minister Verdonk aanwezig was. Hoewel zij er alles aan deed om "low profile" te blijven en daarmee te suggereren dat ze er eigenlijk niet bij was, kon ze na afloop van het congres haar lusten kennelijk niet bedwingen en stevende met vooruitgeschoven boegbeeld zonder dralen op voorzitter Řpjader af om hem te complimenteren met zijn fantastische presentatie. "Zo had ik het ook wel willen doen", schijnt ze hem toegefluisterd te hebben.

Ze deed daarbij een poging om de hand van de voorzitter te schudden; kennelijk is haar integratie in SpokaniŽ nog niet geheel op peil, want anders was ze zich er wel van bewust geweest dat handenschudden in dit land een nogal intiem gebeuren is.
Deze misstap op etiquettegebied kunnen we haar vergeven - tenslotte valt het niet mee om je als vreemdeling in een ander land conform de conventies te gedragen - maar wat ons wel dwarszit is de vraag waarom de Nederlandse overheid zo angsthazerig doet om dergelijke uitstapjes van deze minister te verzwijgen. Waarom deze minister wel een congres over het menselijke aspect bij vreemdelingenbeleid bijwoont maar niet haar Spokanische ambtgenoten wenst te ontmoeten.
Ja, Nederland blijft opgezadeld met een onbegrijpelijke minister.


Categorie: Opmerkelijk

PROBLEMEN MET UW EIGEN IDENTITEIT?
 
HEBBEN ANDEREN PROBLEMEN MET UW INDIVIDUALITEIT?
 
BRENG UW PSYCHE OP ORDE MET ONZE TRAININGEN EN CURSUSSEN!
 
MENTAL HEALTH ENHANCEMENT
 
Get your opportunity!

Mental Health Enhancement is een erkend instituut dat trainingen geeft om uw aberraties te leren elimineren en om andermans deviaties te leren beheersen.


Ook de kerk met deze prachtige deur is een beschermd monument onder hoede van de F.A.S. (Stichting voor het Beheer van Bezienswaardigheden, het Spokanische equivalent van Monumentenzorg).
De F.A.S. beheert duizenden monumenten - van reusachtige kathedralen tot nederige turfhutten - en zorgt ervoor dat ze voor het nageslacht behouden blijven, zodat ook ķ en uw kleinkinderen er nog van kunnen genieten.
De F.A.S. beheert het Spokanische erfgoed als de ideale Huisvader.

Feslosos furt
Akalbin‚k-Stˇrūos

Kindis-plep 41 - 7000-Tsjech
Tf. (070) 210 85 86
www.fas.sp

Let op de bekende gele borden met de rode A: overal in SpokaniŽ markeren zij het Spokanische erfgoed dat de F.A.S. beheert - het zijn plekken om te bezoeken!