Spokanisch Archief

PERSONEN: overig
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen

Zie ook
Publicaties
 

Bestandsgroep
Adel • Beeldende kunst • Bestuur • Creatief beroep •
Geestelijkheid • Koninklijk personeel • Leger + Politie •
Literatuur • Media • Overig • Politiek • Stichten + Oprichten •
Theater • Vorsten + Familie • Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Literaire of historische figuren, sagehelden, personen die om de een of andere reden het nieuws hebben gehaald. Ze vallen buiten een van de andere categorieėn. Ook personen met een onvolledige omschrijving zijn hier opgenomen.

Sommige personen hebben werk gepubliceerd. Gebruikte codes:

GSa  artikel aangehaald in Grammatica van het Spokaans
PRpraktisch boek, kookboek ed.

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam van Hout staat onder de V.


 1. Āldergeene (ca. 1410-ca. 1480)

  Hoofdpersoon uit de Sage van Āldergeene; kasteelheer van het kasteel Ypriy-Āldergeene bij Imenal, nu ruļne.

 2. Odray Alertobiy-Quūzzt* (1966-....)

  Vroegere leerlinge van de Keerā-koles in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren.
  Genoemd in de Amahākšo .

 3. Pelf Alexej-Xāsma (....-....)

  Medewerker op het belastingkantoor in Minde (in ieder geval in 2004). Zie brief Belastingdienst .

 4. Pyt Alorje-Seert (1944-....)

  De dorpsgek van Iypper, wordt P’r Pyt genoemd. (DOM 160)

 5. Loskam Amaj-Plōx (1947-....)

  Zakenman. Directeur regionale busmaatschappij op Zuid-Br’r (gevestigd in Tuūn); zie bestand Buslijnen.

 6. Āncarramé*

  Geliefde van de sageheld Grurve uit de Sage van Grurve en Āncarramé. Lees fragment uit Uit in Spokaniė

 7. Ārmyll (1664-1684)

  Zoon van een marktkoopman die verliefd was op de officiersdochter Valāgja Rifo Ef Wālj’, en daarom door haar vader is doodgeschoten (06.06.1684, 20 jaar oud), want de officier duldde geen jongen van lagere stand als man voor zijn dochter. Ārmyll woonde in de huidige Mirra rifo Koffon Ārmyll in Liyrotyka. Bochōc Fāga maakte van Ā. een literaire held in zijn bundel Liftollus rafane ("Grootvader vertelt").

 8. Kohylle Atrogeniy (1987-....)

  Sociaal werker en bedrijfsleider van het Opvangtehuis voor Daklozen en Verslaafden in Hoggebim.

 9. Philip Baltimore (1957-....)

  Engelse toerist uit Bath. Haalde in 2012 het nieuws omdat hij na 2 jaar procederen werd vrijgesproken voor de straf wegens te hard rijden.

 10. Mares Belkiy-Hunn (??-??)

  Onbekend. Staat in Adresboekje.

 11. Lerdu Biyca-Zlomiy (1947-....)

    

  Eigenaar van de bekende cd-keten Meldy. Wegens fiscale fraude en de verkoop van illegaal gekopieerde cd's veroordeeld.

 12. Fajiyn Bliymān-Portessi (1899-1967)

  Wijnhandelaar uit Lift, kocht het zakkende huis van Palōst. (DOM 140)

 13. Mefa Blocriy-Dicorona* (1932-....)

  Advocate van het actiecentrum Port-wuma. Zij is genoemd in de Amahākšo .

 14. Pārfas Blocriy-Muėn (1748-1824)

  Neef van Halorius Rifo Riylmiy. Lees Toerist in Aflif (JELAFO.DOM)

 15. Moffain Bobeeje-Palynne (1911-1986)

  Excentrieke miljonair. Verzamelaar van klavierinstrumenten; was getrouwd met de bekende pianiste Hilda Brandt. (ASJETTO.DOM)

 16. Pyt Boma (1926-2006)

  Boer met Friese voorouders. (BORA.DOM)

 17. Elwe Brujeer-Atelva* (1909-1985)

  Echtgenote van Minister Clāst Brujeer-Atelva.

 18. Lerdu Būlfer-Pacelane (1955-....)

  Restaurant-ondernemer. Heeft diverse wegkwijnende restaurants opgekocht en wist daar bloeiende zaken van te maken. Zijn laatste initiatief was de creatie van een spraakmakend restaurant in een afgedankte elektriciteitscentrale bij het dorpje Ater-G’ (Ef Sentraliy). Dit is de eerste keer dat Lerdu Būlfer een geheel nieuw etablissement begon, en bovendien toont hij hier zijn vakmanschap als kok, in plaats van het accent op de "geslaagde zakenman" te leggen. (CRONA.DOM)

 19. Mareo Cendrec-Paraquro (1855-1902)

  Eigenaar van een zetterij/drukkerij in Gralkrich. Na zijn dood nam Genoll Hugte-Plāfiy het bedrijf over.

 20. John Chesterfield (1971-....)

  Vroegere leerling van de Rygtā Mazu-koles in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren.
  Genoemd in de Amahākšo .

 21. Raoul Louis Clermont de Fontaigny-de la Bouillčre (1815? [Toulouse]-1875 [Parijs])

  Franse baron; vestigt zich in 1848 in Liyrotyka, en maakt als invloedrijke koopman deze stad welvarend.

 22. Ugena Clofiy-Umerr* (1933-....)

  Dochter van Ugena Clofiy-Nōnga. (DOM 103, AZY.DOM)

 23. Hesta Clošer-Edisōn* (1903-1977)

  Echtgenote van Mejōje Fala Clošer-Edisōn.

 24. David Cohen (1949-....)

  Succesvol makelaar en handelaar in onroerend goed in Amahagge; heeft een van de grootste makelaarskantoren (David Cohen uLG) van Spokaniė. Een kleurrijk figuur die zichzelf als belangrijkste vertegenwoordiger van de kleine joodse gemeenschap in Spokaniė beschouwt, en in die hoedanigheid regelmatig in het nieuws is.

 25. Kenneth Cole (1941-....)

  Ier die illegaal in Ms.Puriy woont. (NENO.DOM)

 26. Merja Comura-Klajes* (....-....)

  Echtgenote van Lerdu Metrusse-Comura.

 27. Lester Crevo (1952-....)

  Eigenaar van het installatiebedrijf Lester Crevo in Mena.

 28. Joost den Haan (1947-....)

  Nederlands Spokaniė-kenner.

  PR-1999: Spokaniė: Berref (Bloemendaal: Gottmer) (& Rolandt Tweehuysen)

 29. Gijs Dirckszoon (....-....)

  Amsterdamse koopman. Zijn naam is bekend uit een document uit 1672 dat bewaard is gebleven in het stadsarchief van Liyrotyka.

 30. Margareth Dilliscop* (ca. 1737-??)

  Engelse huishoudster. Lees Toerist in Aflif (JELAFO.DOM)

 31. Dōlty

  Figuur uit de Ergemip. (ST-HER.DOM)

 32. Elmira Droemote* (....-....)

  Vriendin van Hesta Plōck.

 33. Jān Droemote-Fisa (1956-1999)

  Eigenaar van een lasbedrijf in G’rō. Het bedrijf explodeerde op 8 november 1999, waarbij de eigenaar om het leven kwam.

  Pierre Duhoux

  Zie Pieter Verhulst. (RENO.DOM)

 34. Viyster Ef Ninker-Cārfryll (....-....)

  Advocaat op het advocatenkantoor GENO in Amahagge.

 35. Elmarylla* (ca. 1730-ca. 1800)

    

  De vrouw die in 1793 het hoofd van de vogelvrij verklaarde baron Cālm Hufy-Ilo Zjae bij de koning bracht. Zij was slechts 1,20 m groot en het is nooit opgehelderd door wie de baron is vermoord. Zie ook de beeldhouwer Moffain Quzoji-Pr’r. Lees fragment uit Uit in Spokaniė

  Beeld in grijs Afachisch marmer door Moffain Quzoji-Pr’r (1852).

 36. Halari Emmerliyst-Refsāf (1945-....)

  Notaris in Hoggebim. Is in april 2012 gearresteerd wegens een miljoenenfraude.

 37. Josef Enelānder (1938 [Xemān]-juli 1996 [Rurf])

    

  Ondercommandant van de politie in Asjetto. Heeft in die hoedanigheid twee meisjes van 14 en 16 jaar verkracht en op gruwelijke wijze met een bijl vermoord. Werd tot levenslange gevangenisstraf in de strafgevangenis op het eilandje Rurf veroordeeld. Is aldaar in 1996 op verdachte wijze om het leven gekomen. De zaak is nog steeds in onderzoek.

  Foto genomen in de gymnastiekzaal van de
  Politieacademie in Bōrā (1960).

 38. Lōra Farth* (1914 [Milbo]-1982 [Milbo])

  Zuster van Ob’n Farth-Fonsegg (oprichter van de fabriek Farth & Rusen). Zij speelde op de achtergrond een belangrijke rol bij het financiėle beleid van de fabriek, omdat zij veel meer kijk op de financiėn had dan haar broer.

 39. Moffain Farth-Rusen (1947-....)

  Zoon van fabrieksdirecteur Ob’n Farth-Fonsegg en schoonzoon van mede-directeur Sereg Rusen. Nam in 1982 het bedrijf Farth & Rusen in Milbo over. Hij veranderde de naam in "Farth-Rusen" (dus feitelijk zijn eigen achternaam), maar verloor de rechtszaak die zijn eigen familie en zijn schoonfamilie tegen de naamswijziging aanspanden, en sindsdien heeft het bedrijf de oude naam weer terug, daarmee de twee oorspronkelijke oprichters erend. De wijziging van het &-teken in een koppelstreepje kan dus grote gevolgen hebben.

 40. Crena Feertupiyre* (1953-2019)

  Vrouw van burgemeester Rygtā Feertupiyre van Zelzakiy.
  Genoemd in de Amagene .

 41. Keeche Feldariy-Weena* (....-....)

  Chefkok van het bekende restaurant Ef Tuffes Karee in Hirdo. Genoemd in een artikel in Vini.

 42. Renne Flofarri-Husater (??-??)

  Onbekend. Staat in Adresboekje.

 43. Flortof

  Jager uit de Sage van Āldergeene.

 44. Kersta Frāmenn-Dleebro* (....-....)

  Medewerkster op het advocatenkantoor Gryhelle-Perdu & Thyss in Minde.

 45. Sjocc Furdās* (1985-....)

    

  Bekend zwemster. Zou graag aan de Olympische Spelen meedoen, als Spokaniė er überhaupt aan deelnam. Medeopsteller van het rapport Velparen ef Rutōs.

 46. Fyla

  Sageheld, bekend om zijn grote moed. Leeft nog voort in de uitdrukking ef strette lo eft fyla ("zeer moedig strijden"). Zie de Sage van Fyla en het dode paard.

 47. Polo Gālpales-Gloef* (....-....)

  Reisdeskundige bij het reisbureau Eurotravel in Hoggebim.
  Genoemd in de Amagene .

 48. Gašyll

  Legendarische figuur uit Pegreviė. Waarschijnlijk gaat het om een edelman uit de 13e eeuw, van wie beweerd wordt dat hij Tanb’r heeft gesticht. Spokaniėrs zeggen dat dit allemaal flauwekul is, maar Pegreviėrs, en vooral de nationalisten, vereren de man als een held. De nationalistische architect Qunaze Bavān-Matō vond het nodig om in het door hem ontworpen centraalstation van Tanb’r een reusachtig beeld van Gašyll te plaatsen. Hij wist de Spokanische (!) beeldhouwer Mitārt Huliy zo ver te krijgen om dit beeld te maken. Aangezien niemand weet hoe Gašyll eruit heeft gezien, heeft Huliy gekozen voor een abstract beeldhouwwerk, dat de contouren van een in een mantel gehulde man weergeeft, maar verder alles aan de fantasie overlaat. Het beeld staat op een van de perrons in het station en is vanwege de politieke lading nog steeds omstreden. Opvallend is dat de Spokanische Bank besloten heeft om dit station met het beeld af te beelden op de bankbiljetten van 25 herco.

 49. Wesi Gilltāc-Verass (....-....)

  Directeur van het bouwbedrijf Gilltāc & Herkiy in Sinto-Manta (LA). Hij is de zwager van burgemeester Qurrde Hāmliy-Verass van Tunbas, wat tot belangenverstrengeling leidt.

 50. Pōšil Glāmee (....-....)

  Advocaat op het advocatenkantoor GENO in Amahagge.

 51. Kryna Glónt-Remste* (....-....)

  Meteorologe bij Met-In.

 52. Mesā Granes-Rifo Diō* (07.05.1893 [Trondom]-30.10.2005 [Hildi])

  Voormalige onderwijzeres. Tot haar dood was zij officieel de oudste levende persoon in Spokaniė. Zij woonde vanaf 1973 in een verzorgingstehuis in Hildi en keek elke dag met belangstelling naar het nieuws op de tv. Alleen scheen ze de laatste decennia nauwelijks te beseffen dat het om werkelijke feiten ging. De huidige wereld kwam bij haar als science-fiction over, en zo zag ze de nieuwsuitzendingen dan ook. Haar geboortedatum staat niet geheel vast: ze zou ook een jaartje ouder of jonger geweest kunnen zijn (de burgerlijke stand functioneerde eind 19e eeuw nog gebrekkig). Sinds haar dood leeft er geen enkele Spokaniėr meer die nog in de 19e eeuw is geboren. Zie ook Pliy Hārt-War’.

 53. Petriy Grōmpūssta-Hast (1942-2006)

  Eigenaar van de winkel voor modelspoorwegbouw Belttrenojeren in Amahagge. Hij is genoemd in de Amahākšo .

 54. Grurve

  Sageheld uit de Sage van Grurve en Āncarramé; hij woonde op de Zrāvve-pas. Lees fragment uit Uit in Spokaniė

 55. Drōmote Gryhelle-Perdu* (....-....)

  Advocate op het advocatenkantoor Gryhelle-Perdu & Thyss in Minde.

 56. Lembō Hakvaniy (....-....)

  Eigenaar van een schoenenzaak in Tuūn.

 57. Petriy Halāf-Meenst (1967 [Tunbas]-....)

  Makelaar in Tunbas. Hij zag zijn reputatie en financiėle situatie vanaf 2006 aanzienlijk verslechteren nadat hij zich ingelaten had met dubieuze praktijken op het gebied van time-sharing in Spanje. Toen twee jaar later bleek dat zijn onroerendgoed-avonturen in de Verenigde Staten dankzij de kredietcrisis op een totale mislukking waren uitgelopen, begon de Spokanische fiscus zich voor hem te interesseren - en vervolgens ook justitie. Het is begin 2009 nog niet duidelijk in hoeverre hij strafrechtelijk vervolgd zal worden. Zie ook het titelblad van Satiyr.

 58. Tōlst Halan-Oliyi (1936-12.06.2011)

  Schoolhoofd in Zelzakiy. Liet een interessante verzameling oude radio's en andere geluidsapparatuur na, die nu in het Radio-museum in zijn woonplaats is ondergebracht.
  Genoemd in de Amagene .

 59. Mārje Halaresto-Pōna* (....-....)

  Contactpersoon bij de Sošala Kinā-insūrānsos in Gret.

 60. Fernent Halātea (....-....)

  Wijnboer in Ākevildul.

 61. Monja Hamiy-Neeato* (1947-....)

  Bewoonster van voormalige synagoge in Hoggebim. (RENO.DOM)

 62. Plona Hamiy-Neeato* (1978-....)

  Dochter van Monja Hamiy-Neeato. (RENO.DOM)

 63. Pliy Hārt-War’ (12.01.1898 [Emchent]-07.08.2005 [Emchent])

  Voormalige schaapsherder, geboren op 12 januari 1898 in het dorp Emchent (gemeente Laffenet), in het Kulano-gebergte (Centraal-Liftka). Tot zijn dood in 2005 was hij de oudste levende man in Spokaniė. Hij heeft zijn hele leven in Emchent gewoond en heeft dit dorp zelden verlaten. Zijn verste reis is ooit een uitstapje naar Amahagge geweest. Hij woonde de laatste 26 jaar van zijn leven bij zijn kleindochter Zofy Pālfer-Hārt; zijn twee dochters waren al eerder overleden. Zie ook Mesā Granes-Rifo Diō.

 64. Drōmote Hāzeriy (....-....)

  Zakenman. (HONNEMEG.DOM)

 65. Helurfe (....-....)

  Bewoner van Helurfe-seert, een paleis in de Mariy-duinen.

 66. Velga Herdures-Pinā* (....-....)

  Boerin met Friese voorouders. (BORA.DOM)

 67. Felex Hindaranne (1946-....)

    

  Bekende wijnkenner. Een mediageniek figuur die geregeld op de tv verschijnt (zoals in het programma Lurfels ur Poentels), diverse columns schrijft en ook al enkele boeken over wijn heeft uitgegeven. Hij wordt bewonderd en verguisd vanwege zijn grove taalgebruik en uiterst kritische beschouwingen. Zijn oordeel over Spokanische wijnen wordt over het algemeen als onpartijdig en deskundig beschouwd, maar de manier waarop hij met name de Franse wijn en wijncultuur onderuit haalt, lijkt meer een persoonlijke hetze. Niet voor niets staat hij bekend als "de grootste francofoob van Spokaniė". Genoemd in een artikel in het wijntijdschrift Vini .

  Felex Hindaranne in een uitzending van het
  Kloppa-programma Lurfels ur Poentels (2004).

 68. Genoll Hugte-Plāfiy (1870-1939)

  Nam in 1902 de zetterij/drukkerij van Mareo Cendrec-Paraquro in Gralkrich over, en noemde het bedrijf Cendrec & Hugte TC.

 69. Moffain Hunne-Reeše (1967-....)

  Vroegere leerling van de Pārf Quggernees-koles in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren. Is vanaf ca. 2002 ook politiek actief; hij is in 2013 Kjelef van Neno geworden
  Genoemd in de Amahākšo .

 70. Lāgte Hurseftā-Equell (1959-....)

  Notaris, kleinzoon van notaris Hurseftā-Rifo Ef Kolini. (DOM 141/142)

 71. Gāres Hurseftā-Rifo Ef Kolini (1901-1976)

  Notaris uit Lift, bezoekt het zakkende huis van Palōst. (DOM 140)

 72. Isiyder Hydek (....-....)

  Schaapherder uit het dorp Wima.

 73. Elsa Hynderacce* (1970-....)

  Psychiater bij het Pjakār-instituša in Hoggebim.

 74. Irtava* (....-....)

  Pseudoniem van een waarzegster en astrologe, die in diverse tijdschriften (roddelbladen) een rubriek heeft. Zie ook het titelblad van Terrats.

 75. Pofeeni Iymerstiy* (1535-1580)

  Zie beschrijving.

 76. Tavryja Izul Maryke* (1821-1884)

  Gravin. Liet een grote som gelds na ten behoeve van arme mensen in Amahagge.

 77. Vressa Jālba Holiy-Lafayette* (1941-....)
  Genoemd in de Amagene .

  Echtgenote van de auteur Clopiy Jālba Holiy-Lafayette.

 78. Myndriy Jālba Holiy-Portessi (1942-....)

  Broer van de auteur Clopiy Jālba Holiy-Lafayette.
  Genoemd in de Amagene .

 79. Janos Tiros (....-....)

  Zie Ipana. (AMERONNE.DOM)

 80. Jarāskiy (....-....)

  Zie Ipana. (AMERONNE.DOM)

 81. Ōrvo Jāstiy (1910-1977)

  De eerste directeur van de Spokanische Spoorwegen (Spooksoliy Arānkas) die in 1953 werden opgericht. In 1967 trad hij af.

 82. Plona Jateuvi-Rāpip* (....-....)

  Hoofd van de Commerciėle Afdeling van de zinkfabriek PUC in Plafotō.

 83. Rynne Jateuvi-Troftam (1891-1948)

  Foto waarschijnlijk gemaakt in de fotostudio van Leger Plocā-Pardoen te Gret (1916).

    

  Was tussen 1911 en 1916 een uiterst populaire worstelaar, die de traditionele worstelsport, klimmā geheten, uit het slop haalde en er weer een volwaardige sportieve bezigheid van wist te maken. Hij was van mening dat sport zo "puur" mogelijk bedreven diende te worden en wees dan ook op de oude Grieken die dit naakt deden. Om zijn ideeėn te onderstrepen liet hij zich in 1916 geheel naakt fotograferen. Hoewel de foto op de "gevoelige" plekken geheel zwart was, veroorzaakte deze toch zo veel ophef dat Rynne Jateuvi een verdere carričre als succesvol worstelaar wel kon vergeten. Algemeen wordt geloofd dat het vooral de katholieke minister van Justitie Fōns Jastaf was, die niets heeft nagelaten om deze beroemde en geliefde sportman te breken. Jateuvi raakte aan de drank en stierf gedesillusionnerd en vergeten in 1948.

 84. Hilta Jelāy-Quts* (1942-....)

  Staat in Adresboekje.

 85. Pelcer Jelāy-Quts (1946-....)

  Staat in Adresboekje.

 86. Noa Jertek-Vozjāf* (1982 [Hirdo]-....)

  Bekendste handbalspeelster. Speelt bij de nationaal succesvolle club Kos’rbāl.

 87. Olāf Jiyl-Metrusse (....-....)

  Bouwkundige in Fonistā. Zie bouwkundig bureau Olāf Jiyl-Metrusse in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 88. Kāhysse

  Sagefiguur: minstreel die door zijn vader gedood wordt omdat hij aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

 89. Lāmpa Kārden (1844-1903)

  Bekende inwoner van Doe. Hij had veel geld en heeft veel grote projecten in de stad gefinancierd. Het Merater Kārden-bos is naar hem vernoemd.

 90. Fraja Kārmenn-Myna (1984-....)

  Voorzitster van de Stichting Restauratie Ennderur-kerk in Sinto-Leraquen.

 91. Lyda Kāstesch-Uiresa* (....-....)

  Hoofd Afdeling Buitenlandse Aangelegenheden van het Ministerie van Economie, Ontwikkeling en Technologie (in ieder geval in 2013). Zie brief Ministerie EWT .

 92. Modesta Kelde-Māff* (....-....)

  Vrouw van Quzo Kelde-Māff, zie de stichting Wencatos rifo Liftkar Arānkanolacs.

 93. Elsa Kelk* (1915-1986 [Kanea])

  Voerde felle acties tegen (uitbreiding van) het militaire oefenterrein bij Kanea op Teujan. Vanwege de militaire activiteiten is Teujan (sinds 1975 alleen de omgeving van Kanea) altijd verboden gebied voor buitenlanders geweest; tenzij buitenlanders bij familie of kennissen op bezoek wilden. Elsa Kelk noemde zich "kennis" van elke buitenlander die erheen wilde, zodat iedereen na een bezoekje bij haar vrij rond kon kijken in de omgeving van Kanea.

 94. Māx Kerido (1932-1998)

  Eigenaar van de verf- en glashandel Māx Kerido in Amahagge. Hij is genoemd in de Amahākšo .

 95. Lariy Kilazō-Rott (1985 [Mollefin]-....)

    

  Meest geliefde voetballer. Speelt bij Sportiy Spocana BC. Wordt door zijn fans Lariyriy genoemd.

  Lariy Kilazō-Rott (2006).

 96. Lerdu Klachet-Bāntār (1908-1916)

  Patiėntje van Quše Rifo Pl’p-Mānes. (RO-HIRDO.DOM)

 97. Moffain Klopaliy-Ameronne (....-....)

  Kleermaker in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 98. Elselyne Kriyfter* (....-....)

  Magazijnmedewerkster bij het transportbedrijf Daro Gabanos.

 99. Freema Kruche-Lopynne (1959-....)

  Melkveehouder in Alerita.
  Genoemd in de Amagene .

 100. Kryfa

  Houthakker uit de Ergemip, wordt door de smid Lako vermoord. Dat is stom van Lako want nu kan hij niet meer aan brandstof voor zijn smidsvuur komen.

 101. Kryna Puriyta* (....-....)

  ??? Zie Amalaliano Cōhale.

 102. Moffain Ladi (1931-1996)

  Verhuurder van bootjes in Acherque.

 103. Fyna Laji-Roemā* (....-....)

  Dochter van Bochōc Roemā-Polefi. (HILDI.DOM)

 104. Lako

  Smid uit de Ergemip die Kryfa vermoordt. Voor deze daad wordt hij door Erget gestraft: alles wat Lako aanraakt wordt zo gloeiend heet dat hij zijn handen brandt.

 105. Romjo Lanōs (1988-....)

  Voormalig voetballer bij Exelšor Tunbas SQB. Is halverwege februari 2011 naar Braziliė gevlucht, omdat hij daar een voetbalcarričre wil opbouwen die volgens hem in Spokaniė onmogelijk is.

 106. Plefy Latra-Sarefater (....-....)

  Eigenaar van het in december 2008 afgebrande hotel Labe-jelšā.

 107. Gregg Lefaber (1953-....)

  Amerikaanse zakenman, woont al sinds 2005 in Tosiy. Nogal onduidelijk wat de man doet, maar hij wordt in verband gebracht met wapenhandel en onroerendgoedspeculatie. Sinds 2016 worden ook de connecties met Trump genoemd, die zouden lopen via de topdiplomaat Philip Brins van de Amerikaanse ambassade in Hirdo.

 108. Jūmer Leget-Tetaiy (....-....)

  Man in Moques die een taxivergunning bezit (zie afbeelding bij Taxi's).

 109. Alister Leserf-Māgynne (....-....)

  Manager bij het constructiebedrijf Cōnstrubōr in Bōrā. Hij staat genoemd in een brief van Hobart Brothers uit 1973 die zich in de oude ordner SPOKA (Fysieke Archief ) bevindt.

 110. Gerte Lester-Nacheufiy (....-....)

  Slager in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 111. Karmi Lestomary-Mefa (1823-01.01.1872)

  Broer van Miko Lestomary-Mefa en Troja Lestomary-Mefa. De drie broers hadden in de 19e eeuw elk een grote boerenhoeve in het Trendon-dal bij het toenmalige Hirdo. Omstreeks 1870 heeft de gemeente Hirdo de boerderijen laten slopen om ruimte te maken voor een nieuwe stadsuitbreiding. Hoewel de drie broers elders een nieuwe boerderij kregen aangeboden, waren ze zo van slag dat ze alledrie op 1 januari 1872 zelfmoord hebben gepleegd. Kennelijk kreeg de gemeente spijt van de botte manier waarop zij de boeren van hun land had verdreven, want de nieuw te bouwen wijk is naar de drie broers en hun boerderijen vernoemd. Ook zijn op de drie locaties van de gesloopte boerderijen pleinen aangelegd, met cirkelvormige straten eromheen, het Karmi-rens-plein, het Miko-rens-plein en het Troja-rens-plein (rens betekent "grote boerenhoeve"). Zo is de geschiedenis hier met namen en stratenpatronen vastgelegd.
  Van de drie broers was alleen Karmi getrouwd. Zijn vrouw en zoon hebben zich na de dood van Karmi teruggetrokken in de Vurtāgt a/e Krappa-Kents, een Ergynne-commune bij Zuttertaris in het Krappa-gebergte.

 112. Miko Lestomary-Mefa (1827-01.01.1872)

  Jongere broer van Karmi Lestomary-Mefa.

 113. Troja Lestomary-Mefa (1819-01.01.1872)

  Oudere broer van Karmi Lestomary-Mefa.

 114. Mariy Lext-Hamiylle* (1914-1995)

  Boerin bij Kūrānien. Zie Moffain Lext-Hamiylle.

 115. Moffain Lext-Hamiylle (1912-1986)

  Boer bij Kūrānien. Hij werd in 1952 vereerd met een bezoek van de Ministers van Landbouw en van Plattelandsontwikkeling, en het Eilandshoofd van Tigof, met hun beider echtgenotes. Tegen de zin in van de boer moest het hele gezelschap op de foto, met de boerin erbij. Hij heeft het gezelschap twee emmers verse melk aangeboden, en haalde de voorpagina's van alle kranten met dit nogal onconventionele gebaar. Achteraf bleek hoe slim de boer geweest was: de snelweg tussen Manes-Puriy en Kūrānien is met een grote boog om zijn land heen gelegd. In de Kleter Hirdoegg schreef een journalist: Ef kelte lef ten pakāls helt - flectre ral ef weg-delt ("De boer met twee emmers melk - buigt de wegbedding nu om"). Dit is een duidelijke pastiche op de eerste twee strofen van een traditionele ballade, die luidt: Harbatjen lef ten pakāls lot - vende 'kara ef prusot ("Meid met de twee zware emmers - gaat naar de rivier"). Zie groepsfoto "Gewichtig bezoek bij Kūrānien".

 116. Horst Lindemann (....-....)

  Duitser. Topman bij TOF/Volkswagen in Tsjech.

 117. Ārjana Lint-Wāndel (....-....)

  Masseuse in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 118. Hegtence Lona-Merf (1892-1947)

    

  Oorlogsmisdadiger; kreeg op 05.02.1947 de doodstraf omdat hij in 1944 in Polen ca. 30 Spokanische krijgsgevangenen heeft vermoord; de Spokaniėrs waren door de Duitsers van een schip gehaald dat om onduidelijke redenen op de Noordzee voer.

  (1946)

 119. Karāst Lōtt-Pelger (1947-....)

  Eigenaar van het transport- en verhuisbedrijf Karāst Lōtt-Pelger in Tona a/e Grāt.

 120. Lufanius

  Edelman uit de Sage van Āldergeene.

 121. Lyst

  Sagefiguur uit de Sage van de Mislukte Weddenschap.

 122. Glo Lyster (....-....)

  Schoenmaker in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 123. Fyršiy Malāst (....-....)

  Zie Beeldarchief: personen ??

 124. Bereng Mānderfit-Kārdes (....-....)

  Heeft samen met zijn vrouw Noa Mānderfit-Kārdes een bed & breakfast-accommodatie in het dorpje Eamiy.

 125. Noa Mānderfit-Kārdes* (....-....)

  Heeft samen met haar man Bereng Mānderfit-Kārdes een bed & breakfast-accommodatie in het dorpje Eamiy.

 126. Franēois Marron (1837?-1889)

  Franse landmeter, die in 1877 uitgenodigd werd om Spokaniė kadastraal op te meten; hij is hier tot zijn dood mee bezig geweest, samen met enkele Spokanische medewerkers; enkele daarvan hebben zijn werk voortgezet, tot in 1910 al het grondbezit van Spokaniė in kaart was gebracht. Hij heeft in 1879 het initiatief genomen om het Cārtografise Instituša in Gralkrich op te richten.

 127. Govert Matisoff (....-....)

  Manager van het bekende restaurant Ef Tult in Xea. Genoemd in een artikel in Vini.

 128. Elsa Mefterna* (....-....)

  Lerares in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 129. Zita Mej-Slenk* (1967-....)

  Vroegere leerlinge van de Keerā-koles in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren.
  Genoemd in de Amahākšo .

 130. Elger Mequs-Irršen (....-....)

  Brood- en banketbakker in Fonistā. Zie bakkerij Mequs-Irršen in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 131. Herta Mequs-Qurrše* (....-....)

  Yoga- en riyks-therapeute in Fonistā. Riyks is een ontspanningstherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van het balspel riyka. Zij is genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 132. Quše-Tyrr Merge (....-....)

  Paardenfokker in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 133. Moffain Metrusse-Beelmānt (....-....)

  Vader van Lerdu Metrusse-Comura.

  Lerdu Metrusse-Comura (04.06.1948 [Amahagge]-....)

  Zie geboorteakte en Lerdu Metrusse-Qurbjent.

 134. Lerdu Metrusse-Qurbjent (04.06.1948 [Amahagge]-....)

  Trouwde op 03.02.1990 met Merja Comura-Klajes, en heet sindsdien Lerdu Metrusse-Comura.

 135. Gajener Michemm-Irjen (??-??)

  Onbekend. Staat in Adresboekje.

 136. Mitārt Mikkon (1961-....)

    

  Bekende bodybuilder. In de jaren 80 was hij een populaire gast bij veel manifestaties en tv-programma's. Hij had niet veel te zeggen, maar zijn acts waarbij hij met een ferme trap deuren versplinterde, en dat alles zo goed als naakt, trokken altijd veel publiek. Hij is genoemd in de Amahākšo .

  (ca. 1983)

 137. Arūgt Milas-Pārf (1963-....)

  Eigenaar van het autoschadeherstelbedrijf Arūgtex ef Nenniy-nios in Mena.

 138. Kārdes Mirnurp (1935-2003)

  Badmeester die in 1964 twee kinderen van de verdrinkingsdood in de Hoggebim-fonis redde. In 2004 is de Nar Ool-terf in Hoggebim naar hem vernoemd.

 139. Lerdu Moenon-Pōlfer (1944-2002)

  Een van de succesvolste voetballers ca. 1965. Speelde tussen 1966 en 1970 bij een Engelse club.

 140. Lerdu Mofainaler (1956-....)

  Begon in 1982 als medewerker bij het voormalige theater Sail-terf; is tegenwoordig (anno 2010) directeur van de Stadsschouwburg in Korif. Hij is genoemd in de Amahākšo .

 141. Lerdu Murrtes (1915-1976)

    

  Arts. Heeft in 1959 zijn collega Fyršiy Cōmsa-Bergo doodgeschoten omdat hij zich niet kon verenigen met de progressieve ideeėn van Cōmsa-Bergo met betrekking tot de medische en sociale hervormingen in het kader van de Industriėle Expansie. M. is in 1960 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, en heeft 10 jaar van de straf uitgezeten op Rurf, waarna hij vrijkwam.

  Direct na zijn vrijlating in 1970.

 142. Vadim Myatlev (....-....)

  Russische zakenman die in Spokaniė woont en geregeld in opspraak is vanwege zijn gedrag en zijn dubieuze relaties.

 143. Kers Myhhen-Corona (1940-....)

  Eigenaar van de slagerij Myhhen-Corona in Amahagge. Hij is genoemd in de Amahākšo .

 144. Enel Nakana* (1944-....)

  Echtgenote van Leo Nakana (commissaris bij de Atlantische Investeringsbank).

 145. Irva Nāndrec* (1978-....)

  Medewerkster bij het Bureau Calamiteiten van de Spokanische Spoorwegen.

 146. Miko Neeato (....-....)

  Contactpersoon bij het ISBN-bureau te Hirdo.

 147. Kjobee Omeršiy-Wesi (....-....)

  Advocaat op het advocatenkantoor GENO in Amahagge.

 148. Petriy Osagenis-Piyx (....-....)

  Hoofdconservator van het Museum voor Moderne Kunst in Amahagge.
  Genoemd in de Amagene .

 149. Petriy Otaniy-Kārst (....-....)

  Staat in Adresboekje.

 150. Kers Ovoeta (....-....)

  Belastingconsulent in Fonistā. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 151. Jānes Ozzūpiyle-Bāljer (....-....)

  Makelaar. Zie Hen’ Lyn-Cherf.

 152. Heeliy Pajec-Frāmenn* (....-....)

  Bedrijfleidster van het weeshuis Rāx-seert in Aflif.

 153. Lerf Palata (....-....)

  Brandweercommandant in Empecho.

 154. Elsa Palata-Rifo Ef Seert* (1970-....)

  Employee bij een kantoor van de Spooksoliy Benc in Trendon.

 155. Kruna Pālfer-Hārt* (1923-1989)

  Zuster van Keldy Vlomā-Hārt; dochter van Pliy Hārt-War’.

 156. Zofy Pālfer-Hārt* (1954-....)

  Dochter van Kruna Pālfer-Hārt; kleindochter van Pliy Hārt-War’.

 157. Moffain Palōst (1898-1964)

  Schapenfokker, bekend geworden door zijn huis dat in de bodem wegzakte, aan de Ocki-weg onder Lift; zie Palōst-seert. (DOM 138-141)

 158. Pāzerster

  Sagefiguur uit de Sage van de Mislukte Weddenschap.

 159. Moffain Peeniy-Knūr (ca. 1745-1812)

  Klokkenluider in de kathedraal van Zest (ca. 1790-1800). Bekend om zijn grote lengte (2,30 m?).

 160. Moffain Pelmer-Zofy (....-....)

  Medewerker op het belastingkantoor in Hirdo (in ieder geval in 2004). Zie brief Belastingdienst .

 161. Jenva Plōx-Portāe (....-....)

  Secretaris van de afdeling Burgerzaken, gemeente Tona a/e Grāt.

 162. Lerdu Polefi-Herkiy (1891-1989)

  De laatste in leven zijnde tbc-lijder uit het sanatorium van Bergos’rt. (DOM 110)

 163. Olyna Pōlsta-Lamk* (1962-....)

  Advocate. Genoemd in de Amagene .

 164. Sylva Pōmenja-Undoryll* (1968-....)

  Vroegere leerlinge van de Wuma-koles in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren.
  Genoemd in de Amahākšo .

 165. Lariy Pōmjāne-Br’gh (1930-14.05.2002)

    

  Dorpsomroeper (rélvās) in Lapoā; hij was de enige/laatste Spokaniėr die dit beroep nog uitoefende. Ooit zei hij dat hij er op vrijdag 29 december 2000 voor goed mee zou ophouden. Dan zou hij de laatste nieuwtjes van dat millennium verkondigen en was het vanaf 2001 met het verschijnsel van dorpsomroeper in Spokaniė gedaan (tenzij iemand zich geroepen voelde om P. onbezoldigd op te volgen). Tot stomme verbazing van de bewoners van Lapoā hield hij er echter niet mee op, maar beloofde hij om er tot zijn dood mee door te gaan. Op 14 mei 2002 overleed hij; het verschijnsel van dorpsomroeper leek daarmee in Spokaniė uitgestorven. Zie ook afbeelding .

  © Doriann Kransberg (1982)

 166. Valāgja Priva* (1931-2011)

  (1999)

    

  Waarzegster en voorspelster van allerlei zaken. Boeren en organisatoren van manifestaties in de open lucht hechten dikwijls veel waarde aan haar weersvoorspellingen. En inderdaad, in meer dan de helft van de gevallen komen deze ook uit. Daarmee scoort ze net zo hoog als het officiėle Metereologisch Instituut in Blort.
  Maar voor velen is de natuurlijke gave van mevrouw Priva overtuigender dan de wetenschappelijke analyses van de weerkundigen. Tenslotte is ook het weer zelf allereerst een natuurlijk fenomeen, en niet een wetenschappelijk gegeven.

 167. Petriy Priyft (....-....)

  Brandweercommandant in Tuūn.

  P’r Pyt

  Gekke Piet, de dorpsgek van Iypper; zie Pyt Alorje-Seert. (DOM 160)

 168. Qunaze Pyrrah (1833-1899)

  Schoolhoofd in Quitas-Olas; liet na zijn dood een fortuin na dat hij bestemd had voor het onderwijs aan arme kinderen.

 169. Maliy Quafy-Mintefit (1941-1989)

  Nachtclubeigenaar in Hoggebim. Was in 1973 betrokken bij een enorm oplichtingsschandaal, waarbij enkele grote projectontwikkelaars het slachtoffer werden, en Quafy-Mintefit meer dan een half miljoen herco rijker werd. Hij werd in 1976 veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf.

 170. Javlān Querdu Quavve (1864-1934)

  Jonkheer. Bekende sponsor voor de sport en cultuur in Amahagge.

 171. Alynne Qurbjent-Rifo Ef Vildul* (....-....)

  Moeder van Lerdu Metrusse-Comura.

 172. Jonās Quyrmū-Lāffiy* (....-....)

  Bewoner van het adres Mōjōl-pāt 3 in Sinto-Ÿrcō. Dit blijkt uit een envelop die staat afgebeeld op een schilderij van Alexandra van Thiel, getiteld "Berref" (2010).

 173. Wali Quyrmū-Lāffiy* (....-....)

  Bewoonster van het adres Mōjōl-pāt 3 in Sinto-Ÿrcō. Dit blijkt uit een envelop die staat afgebeeld op een schilderij van Alexandra van Thiel, getiteld "Berref" (2010).

 174. Hegtence Rāgt (ca. 1750-ca. 1810)

  Pruikenmaker die ooit in de naar hem vernoemde straat woonde.

 175. Ūno Remste-Hāmliy (1958-....)

  Eigenaar van het bekende restaurant Ef Elder in Conityje. Genoemd in een artikel in Vini.

 176. Göran Renkvist (....-....)

    

  Afgevaardigde van Saab in Spokaniė. Probeert de Gripen aan de Spokanische luchtmacht te verkopen.

 177. Ricoh

  Sageheld uit de Sage van de Mislukte Weddenschap.

 178. Moffain Rišōs (....-....)

  Koopman. (GRALIES.DOM)

 179. Ora Rišōs-Fes Ef Fōresta* (....-....)

  Manager bij het bouwbedrijf Kānda. Is in november 2016 opgestapt vanwege de slechte bedrijfsresultaten. Zij is de zuster van het Kamerlid Elger Fes Ef Fōresta-Blach’, en deze relatie verklaart wellicht waarom Kānda zo veel overheidsopdrachten kreeg.
  Genoemd in de Amagene .

 180. Valāgja Rifo Ef Wālj’* (1666-1703)

  Officiersdochter; geliefde van Ārmyll; werd in 1690 door haar vader uitgehuwelijkt aan een Pegrevische officier. Het huwelijk bleef kinderloos maar was ook zo slecht dat Valāgja in maart 1703 zelfmoord pleegde door zich te verhangen.

 181. Nādess Rifo Ef Wegh* (1962-....)

  Cursusleidster en sociaal werkster bij het actiecentrum Port-wuma.
  Genoemd in de Amahākšo .

 182. Quše Rifo Pl’p-Mānes (1865-1916)

    

  Arts in Ef Pārenkiy; zijn huis is na zijn dood een museum geworden en verkeert in exact dezelfde staat als toen hij stierf; Rifo Pl’p-Mānes-seert, Ef Mārket 7, Ef Pārenkiy. (DOM 59/60)

  Dokter Quše Rifo Pl’p-Mānes, enkele maanden (?) voor zijn dood. Het is de enige foto die van hem bekend is. De situatie die de foto weergeeft is in bijna identieke toestand in het museum geconserveerd.

 183. Vromaza Rifo Pl’p-Mānes* (1871-1943)

  Vrouw van Quše Rifo Pl’p-Mānes. (RO-HIRDO.DOM)

 184. Dura Rifo Riylmiy* (1768-1822)

  3e dochter van Halorius Rifo Riylmiy. Lees Toerist in Aflif (JELAFO.DOM)

 185. Eera Rifo Riylmiy* (1765-1822)

  1e dochter van Halorius Rifo Riylmiy. Lees Toerist in Aflif (JELAFO.DOM)

 186. Halorius Rifo Riylmiy (ca. 1722-1783)

  Koopman. Lees Toerist in Aflif (JELAFO.DOM)

 187. Tena Rifo Riylmiy* (1766-1822)

  2e dochter van Halorius Rifo Riylmiy. Lees Toerist in Aflif (JELAFO.DOM)

 188. Pyla Rifo Zaker-Hunsa (....-....)

  Brandweercommandant in G’rō.

 189. Drōmote Riyn-Kruna (....-....)

  Zakenman in Ameronne. (AMERONNE.DOM)

 190. Bram Roodakker (1945-....)

  Nederlander die eind jaren 70 een verlopen kroeg in St.Ana-Plaju opkocht en hiervan een typisch Hollands café van wist te maken. Zijn Pōlder-poentel loopt na dertig jaar (anno 2002) nog steeds goed.

 191. Truitje Roodakker* (1948-....)

  Vrouw van Bram Roodakker. Heeft vanaf eind jaren 70 tot ca. 2000 samen met haar man het Oerhollandse café in St.Ana-Plaju gerund. Bram en Truitje zijn sinds 2001 gescheiden, zij heeft zich ontwikkeld tot een verdienstelijke kunstschilderes, die tegenwoordig voornamelijk op het Ierse platteland woont; ze exposeert regelmatig in het café van haar ex-man en signeert haar werk met de naam True Red Acre.

 192. Janes Ryšo-Umāsse (1852-1927)

  Schoolhoofd; nam samen met Manōf Hārta-Jateuvi het initiatief om de Hārta-Ryšo-encyclopedie te gaan schrijven.

 193. Mefa Ses-Rāgtōf* (1911 [Krappa]-1995 [Krappa])

    

  Een bekende helderziende, die wel door de politie werd ingeschakeld om vermiste personen op te sporen. In 1975 heeft de Koning haar persoonlijk een bezoek gebracht in de voormalige watermolen die als haar huis fungeerde. Dit bezoek was naar aanleiding van het feit dat mevrouw Ses met haar paranormale gave een vermist meisje in Amahagge had weten op te sporen. Ze beweerde bovendien dat ze met volle maan trollen kon zien. Die zijn zoals bekend in het Krappa-gebergte in groten getale aanwezig. Voor het ontdekken van trollen had de helderziende een bril met speciale polariserende glazen nodig. (ALES.DOM)

  (1992)

 194. Olāf Sjann-Zolānā (....-....)

  Directeur van het Spooksoliy Publikašo Fesququlā (Spokanisch Publicatie Genootschap).

 195. Marazze Šomgeeet-Teleft (1954-....)

  Amandelkweker en een van de producenten van Spāmoša-notenwijn in Vort-Knurfelstiy.

 196. Ungala Sūlkriy* (1951-....)

  Eigenaresse van het restaurant Ungala Sūlkriy in Qualeja, dat zij met haar vijf dochters drijft.

 197. Tālteejeh

  Hoofdpersoon in de Sage van Tālteejeh.

 198. Fāpsiy Tāneess-Draheff (1906-1973)

  Vanaf 1936 directeur van het bouwbedrijf Tāneess in Xemān. Zijn zoon Quny Tāneess-Gāmpa nam in 1972 het bedrijf over.

 199. Quny Tāneess-Gāmpa (1940-2014)

  Vanaf 1972 directeur van het bouwbedrijf Tāneess in Xemān. Zijn zoon Moffain Tāneess-Oedren nam in 2001 het bedrijf over.

 200. Moffain Tāneess-Oedren (1973-....)

  Vanaf 2001 directeur van het bouwbedrijf Tāneess in Xemān. Hij is de achterkleinzoon van Moffain Tāneess-Cvārf, die het bedrijf in 1911 heeft opgericht.

 201. Tāstō

  Held uit de Sage van de Boswereld; kreeg opdracht om alle gevaarlijke en griezelige (lees: mythologische) dieren in een bos te doden, opdat de boseigenaar weer in alle rust op zijn reeėn en vossen kon jagen.

 202. Romariyc Teereso-Bavān (02.10.1948-....)

  Jachtopziener op het landgoed Hogorit-Qualā van 02.03.1973 tot 12.11.1985.
  Genoemd op het voorbeeld van een Jachtopzienersakte (met Nederlandse vertaling).

 203. Moffain Tejoden (1969-....)

  Vroegere leerling van de Trisāgo-koles in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren.
  Genoemd in de Amahākšo .

 204. Pelcer Thyss (....-....)

  Advocaat op het advocatenkantoor Gryhelle-Perdu & Thyss in Minde.

 205. Pyra Thyss-Wynder (1965-....)

  Vroegere leerling van de Xeber-akademiy in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren.
  Genoemd in de Amahākšo .

 206. Marina Tja Henna-Kalkas* (....-....)

  Woordvoerster en persvoorlichtster van het Palequeo-museem in Asjetto.

 207. Merja Tōs-Leffy* (1971-....)

  Vroegere leerlinge van de Nestafie-Ūffen-koles in Amahagge. Won in 1983 een prijs bij de Kanaal-ren.
  Genoemd in de Amahākšo .

 208. Rolandt Tweehuysen (1948-....)

  Nederlands Spokaniė-kenner. (DOM 212)

  PR-1982: Uit in Spokaniė - nooit weg (Gralkrich: Pelger & Māršant)
  GSa-1994: Resultative and Past Tense (Spoc 44)
  PR-1999: Spokaniė: Berref (Bloemendaal: Gottmer) (& Joost den Haan)

 209. Justes Tyca-Godez (....-....)

  Man van de moeder die binnen anderhalf jaar twee keer een drieling baart.

 210. Pavly Tyca-Godez* (....-....)

  Vrouw in Manes-Puriy die binnen anderhalf jaar twee keer een drieling baart.

 211. Corina Ūfte-Vogily* (....-....)

  Medewerkster bij het Meteorologisch Instituut.

 212. Olyna Urylle* (1952-....)

  Cursusleidster bij het actiecentrum Port-wuma.
  Genoemd in de Amahākšo .

 213. Oesete Ūto-Pacōs* (1981-....)

  Stewardess bij Spocanair (in ieder geval in 2012).

 214. Elsa Vanbeek-Wesi* (1967-....)

  (foto: februari 1983)

    

  Woonde in 1983 in een gekraakt pakhuis in Port-wuma. Ze was toen nog minderjarig en omdat de wet voorschrijft dat minderjarigen die zelfstandig wonen 40% van de kinderbijslag rechtstreeks ontvangen, maakte haar vader bezwaar tegen het feit dat zijn dochter zelfstandig woonde (want zo krijgt hij die 40% niet). Haar ouders hadden er echter wel mee ingestemd dat ze zelfstandig mocht wonen. Dit is een hele juridische touwtrekkerij geworden, waar de landelijke pers veel aandacht aan besteedde. Haar moeder is hierdoor zo overspannen geraakt dat ze in een psychiatrische inrichting opgenomen moest worden. Elsa is uiteindelijk in Engeland gaan wonen, maar is in 1999 weer teruggekeerd. Anno 2012 is ze directeur van een ICT-bedrijf in Zar-Husta. Haar ouders zijn door de hele toestand gescheiden, maar zijn intussen beiden overleden.
  Genoemd in de Amahākšo .

 215. Fleur van Hout* (1973-....)

  Dochter van de Nederlandse kunstenares Tine van Hout die de galerie Rōrra Tine van Hout in Sinto-Alycro-Poniy had gesticht. De dochter heeft de galerie in 2007, na de dood van haar moeder, overgenomen.

 216. Nōrbert Vercs (1976-....)

  Eigenaar van het restaurant Ef Liftkar Leld'seert in Asjetto.

 217. Pieter Verhulst (....-....)

  ??. (RENO.DOM)

 218. Sidōn Vijona-Jāquše (12.08.1980-....)

  Student aan het Zomarte Instituša in Asjetto, die op 31 augustus 2009 zijn diploma behaalde. Het diploma bevindt zich in het Fysieke Archief . Merk op dat zijn ID-nummer op het diploma fout is ingevuld. Er staat 12088.02316, maar het moet zijn: 120880.02316.

 219. Trofila Viylder* (ca. 1710-ca. 1770)

  Vrouw uit Amentōlestu. Offerde haar leven op voor hulp aan dak- en werklozen, alcoholverslaafden en armen.

 220. Keldy Vlomā-Hārt* (1931-1999)

  Zuster van Kruna Pālfer-Hārt; dochter van Pliy Hārt-War’.

 221. Mazu Vurrmen (1899-1931)

  Avonturier. Wilde in zijn eentje in 1931 met een luchtballon naar Amerika maar stortte in de Kjūpur-zee en verdronk.

 222. Hubertus Winsen (1677-1743)

  Hollandse koopman. Kocht in 1713 het kasteel Beeckbergh, dat tegenwoordig een museum is. (DOM 159/160)

 223. Ryna Xeerft-Jūmer* (1943 [Hirdo]-....)

  (1977)

    

  Een doktersassistente die in 1977 de voorpagina's haalde omdat zij tijdens een wandeling met haar hond in de Tjempse duinen een vliegende schotel gezien zou hebben en contact met een buitenaards wezen gehad zou hebben. Sinds deze gebeurtenissen lijdt zij aan een hardnekkige huiduitslag, die volgens de medici niet meer is dan een aandoening van nervositeit; volgens haarzelf is ze besmet door het buitenaardse wezen. Sinds 1993 is ze spoorloos van de aardbol verdwenen, en de helderziende vrouw Mefa Ses-Rāgtōf heeft nog geprobeerd om X.-J. terug te vinden, maar "haar blikken reikten niet verder dan de aardse dampkring", zei ze.

 224. Moffain Ÿlanos-Pahoj (1927-1957)

  Succesvol atleet. Wilde in 1956 meedoen aan de Olympische Spelen in Melbourne, maar Spokaniė doet nooit mee aan deze spelen, dus maakte Moffain Ÿlanos geen kans. Uit teleurstelling pleegde hij zelfmoord. Zo werd hij voor velen toch nog een held.

 225. Ergtiy Yqufjen-Kerfewiynne (....-....)

  Bakker te G’rō (zie UIS 17).

 226. Zaker Heenōše (1664-1711)

  Maarschalk, bekend om zijn lengte (2,30 m) en zijn sterkte. Was wegens misdragingen opgesloten in een cel van kasteel Yftalo (nu ruļne) op Zvomina, alwaar hij door zijn kracht in staat was een gat in de muur te stoten, waardoor hij kon ontsnappen. Het verhaal gaat dat hij de vader was van de baby van prinses Irameene die in 1709 samen met haar kind in het kraambed stierf. Zijn skelet is te bezichtigen in het Blofyrgtā-museem (Maarschalk-museum) in Flixomo. (DOM 103, 162/163)

 227. Gyzell Zampy-Neeferf* (....-....)

  Afdelingshoofd op het QEC-kantoor te Hirdo (in ieder geval in 2004). Zie brief kantooropening .

 228. Quer Zellem (....-....)

  Bekende advocaat in Asjetto. Heeft zich ingezet om de oude gevangenis in deze stad te behouden (omdat dit een beschermd monument is). Dit gebouw is nu een populair expositiecentrum met restaurant. (ASJETTO.DOM)

 229. Lerdu Zinšes (1844-1901)

  Bekende arts uit Hoggebim.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 14 jun 1999

jaartallen - JAARTALL.HTM