Spokanisch Archief

EVENEMENTEN, FEESTEN en FEESTDAGEN
Gerelateerd bestand
Openingstijden
 
Dit bestand
1. Alfabetisch overzicht
2. Chronologisch overzicht
 
Status: Nog uitwerken. Eventueel nog in DICTIO opnemen.
 

1. Alfabetisch overzicht

Voor een overzicht welke winkels en openbare gebouwen wanneer gesloten zijn, zie bestand Openingstijden.


 1. Aquonda Zyle-sport-tofent˙ (Nationale Rensportfestival)

  Elk jaar in de tweede week van augustus gehouden in de Plűx-arâbe bij Gret; een van de weinige evenementen in Spokanië met een wedstrijd- en gokelement.

 2. Bâr-fesqummerte-tojesfsâ (Boterboetseercompetitie)

  In Amahagge, elk jaar op 21 februari. Beeldend kunstenaars vervaardigen plastieken en beelden uit boter, waarmee prijzen te behalen vallen.

 3. Ergynya

  Nationale feestdag op 31 oktober. Herdenking van het feit dat Erget de strijd aanbond met zijn gepersonifieerde ziel Blaűc, die door Erget in 14 stukken geslagen werd, die de eerste 14 mensen op aarde werden.

 4. Flecso-fenta (Vuurwerkfeest)

  Groot vuurwerk in de eerste week van augustus in Amahagge. Traditiegetrouw vond dat plaats op de Tygyraniy-blufk, maar sinds dit terrein bebouwd is met New City en de sporthal, is het vuurwerk uitgeweken naar het terrein langs de Keelb˙-weg. De Vuurwerkfeesten worden genoemd in de Amahâkšo .

 5. Generâl Šark-tof (Algemene Landsdag)

  Nationale feestdag op 3 oktober, waarop de ministeries en andere overheidsinstanties een soort "open house" houden. Alle winkels en banken zijn dan gesloten.

 6. Grurveëx ef Nâs-miypos (Herdenkingsdag van Grurve)

  Op de ...-pas en in .... Elk jaar in mei, op de 2e dag na vollemaansnacht wordt Grurve herdacht (op de geboortedag van zijn zoon).

 7. Jareucâ-fartos (Jareucâ-loop)

  Vierdaagse wandeltocht tussen Jareucâ en Manes-Toniys en terug; totaal ca. 100 km; start is elke 2e zondag in juli. Dit evenement kan beschouwd worden als het Spokanische equivalent van de Vierdaage in Nijmegen.

 8. Jobiy-stovy (Banenmarkt)

  Jaarlijkse beurs in de Claba-halls in Amahagge, gehouden in het tweede weekend van november (za, zo en ma). Hier worden aanbod aan werk en werkzoekenden bij elkaar gebracht. Voor velen is de Banenmarkt een gezellig uitje, maar werklozen uit de regio Amahagge, die verplicht zijn om de beurs te bezoeken, denken daar meestal anders over. Website: www.jobiystovy.sp.
  Advertentie in de Amagene .

 9. Jul-Ollstovy (Julikermis)

  Zie Perenkermis.

 10. Kanol-zylos (Kanaal-ren)

  Hardloopwedstrijd langs het Amahagge-kanaal in Amahagge, voor scholieren en studenten tussen de 10 en 20 jaar. Elk jaar begin mei, 5 km lang.
  Genoemd in de Amahâkšo . Vervolg op pagina 3 in de Amahâkšo .

  De Kanaal-ren op 3 mei 1983.

 11. Kindis-tof (Koningsdag)

  Nationale feestdag op 23 oktober: verjaardag van de Koning.

 12. Kolofâ-kâslecc-fenta (Winternachtmerrie-feest)

  Het toneelstuk Kolofâ-kâslecc (Winternachtmerrie, een parodie op Shakespeares Midzomernachtsdroom) van Pôđil Gyll wordt elk jaar op 2 juli in het park van Ozaneto a/e Prek opgevoerd.

 13. Kussik-dârg-tofent˙ (Kussik-dârg-festival)

  Feest in Yfte waar de beroemde soep Kussik-dârg de hoofdrol speelt. Elk jaar op 22 oktober. (DOM 162-164).

 14. Larde-stovy (Eetmarkt)

  Markt in Trondom, elke jaar in de eerste week van juli. Hier kun je bij tientallen kraampjes en op terrasjes de meest uiteenlopende soorten voedsel en drank proeven. Tegenwoordig ook veel internationale gerechten. Zie afbeelding .

 15. Leffy-ollstovy (Perenkermis)

  Grote kermis gedurende de eerste week van juli in Amahagge. Traditiegetrouw vond deze plaats op de Tygyraniy-blufk, achter de Quapiydrô-mirra, maar sinds dit terrein bebouwd is met de sporthal en New City (1994), is de kermis de eerste jaren uitgeweken naar een terrein aan de oostzijde van de stad (bij het stadion) en tegenwoordig naar de Kleter Fabrokiy-blufk, tussen de Mirrâtat-weg en de Keelb˙-weg. Waar de naam "Perenkermis" vandaan komt is onbekend, maar hij bestaat al sinds ca. 1820. Het evenement wordt ook wel Julikermis genoemd. Het wordt genoemd in de Amahâkšo . Terreinen nog in SPARC opnemen en op kaarten aangeven. Kleter Fabrokiy-blufk wordt in Amahâkšo genoemd.

 16. Lurgkormondô (Midzomer)

  Op of omstreeks 22 juni. De langste dag van het jaar en tevens de ijkdatum voor de Ergynne-kalender. Officieel is Midzomer een ingetogen religieuze dag met gebedsdiensten, rituele offers en een "nachtwake". Maar de laatste decennia is Midzomer ook uitgegroeid tot een volksfeest met straattheater, muziek, volksdansen, kluchten, vreugdevuren, enzovoort. Hierbij wordt flink gezopen en zijn de rellen door dronken jongeren berucht. Het is kortom steeds meer gaan lijken op de wijze waarop in de Scandinavische landen Midzomer gevierd wordt.
  De Midzomerviering in Trondom heeft altijd een apart karakter gehad vanwege de uitbundige studentenfeesten. Al vanaf ca. 1660 (de universiteit werd in 1651 geopend) wordt melding gemaakt van de drankgelagen en rellen die deze stad rond de 21e juni teisteren. Daar is na ruim 4 eeuwen nooit verandering in gekomen.

 17. Mâgdalena-piylgrem-poh (Mâgdalena-bedevaart)

  Bedevaart naar de Mâgdalena-bron bij Tona a/d Grât. Elk jaar op 15 mei.

 18. Music on the Track (Muziekfestival)

  Pop- en jazzfestival, elk jaar in de 1e week van augustus in Sinto-Bercâ-Leras. Gehouden in het voormalige station. (UIS 88-89)

  In 1968 vond het eerste pop- en jazzfestival van St.Bercâ-Leras plaats. De eerste 14 jaar traden er voornamelijk Spokanische artiesten op, want buitenlandse muziek werd door de Censuurraad met achterdocht bejegend en werkvergunningen voor buitenlanders werden nauwelijks verstrekt. Het beleid versoepelde na 1980, en in 1982 kon Music on the Track zelfs beroemdheden als Bryan Ferry, Ry Cooder en Yellow Magic Orchestra verwelkomen. Ze staan alle op dit affiche.

  Klik op de afbeelding voor een leesbare weergave van de tekst.

 19. Nâmpa-tof (Nâmpa-dag)

  Feestdag op 12 mei. Opening van het nieuwe regeringsjaar, waarbij de koning de Nâmpa-quariy ("Troonrede") voorleest en vervolgens over de inhoud ervan in het openbaar discussieert met de Zâmporementec ("Volksvertegenwoordiging"). Alle winkels en banken zijn dan gesloten.

 20. Nie-Spocann (Nieuw-Spokanië)

  Feestdag op 11 augustus. Herdenking van de Vrede van Mora (vereniging van Spokanië en Pegrevië op 11.08.1894); begin van de democratie onder Koning Huron Herco II. In hele land kermis, optochten, muziek ed., en alle winkels en banken zijn gesloten. Tevens het begin van het Theaterfestival in Amahagge.

 21. Nuser-tof (Nuser-dag)

  Theaterdag op 7 december. Het muziekdrama Dufjaex ef Giyrt (De Arrestatie van de Duivel) van Nuser wordt in diverse theaters in het gehele land opgevoerd.

 22. Prummiy-tof (Prummiy-dag)

  Wiekklimwedstrijden bij de Molen van Prummiy. Elk jaar in de eerste week van juli. (DOM 171)

 23. Sailka (Zeil)

  Jaarlijks zeilfestijn op 23 juli; honderden plezierjachten varen dan vanaf hun winterligplaats in Hirdo over de Trendon, via Empecho naar Tosiy. Er zijn grote feestelijkheden onderweg, en in Tosiy is er bovendien een muziek- en theaterfestival. Op 14 september vaart men weer terug. De eerste Sailka was in 1924, t.g.v. de verjaardag van koning Huron Herco II, die in Tosiy werd gevierd. Deze tocht werd toen Huron II-ex ef Jagt-poh (Jachttocht van Huron II) genoemd (UIS 78-80). Lees De Sailka .

  De Quratjena, het jacht van de KSC-voorzitter
  Moffain Mesturia Ploji-Locârđen opent de tocht.

 24. Sectâ-toylâmos-fenta (Wijngildefeest)

  Feest in september na de druivenoogst, onder meer gehouden in: Noniy, Sinto-Manta.

 25. Teatriy-tofent˙ (Theaterfestival)

  Wordt in veel steden gehouden:
  Amahagge: 11-20 augustus

 26. Tyffalôte (eig. "Schapenscheerfeesten")

  De naam Tyffalôte is een samensmelting van tyfe, een dialectisch woord voor "schapenscheren" (West-Berref), en falôte, het meervoud van het archaďsche woord falot, dat "volksfeest" of "jaarmarkt" betekent. Van oudsher was Tyffalôte dus een jaarmarkt waarbij ook schapenscheerwedstrijden werden gehouden. Op West-Berref waren ook wedstrijden voor jongeren heel populair; zij moesten de schapen binnen een omheining drijven en daar scheren. Allengs werd Tyffalôte een specifieke feestdag voor jongeren. Tegenwoordig is het een nationale feestdag, op 28 maart, de Dag van de Jeugd. De meeste Spokaniërs weten niet meer wat "Tyffalôte" letterlijk betekent, en zien er ook geen meervoudsvorm meer in; het is dus een gewone enkelvoudige eigennaam geworden, en de associatie met schapenscheren is geheel verdwenen.
  Banken, winkels en scholen zijn op 28 maart gesloten, en alle organisaties, (sport)clubs, instanties, ed. die iets met de "jeugd" te maken hebben, organiseren evenementen. Vanaf ca. 1970 moesten veel moderne jongeren niets meer hebben van deze nogal oubollige evenementen, en gingen deze dag liever hun eigen weg. Popconcerten en evenementen met een hoog gehalte aan survival en stoerheid werden veel geliefder, maar hadden nog weinig met een "nationale feestdag" te maken. In 1988 nam de actrice Myrjâm Côlmer-Gindoroh het initiatief om Tyffalôte weer nieuw leven in te blazen. Lees achtergrondinformatie .

 27. Vabje-lo˙buti-tof (Smeulende-haarddag)

  De Smeulende-haardliteratuur is een populair literair genre, niet alleen beoefend door professionele schrijvers, maar ook door veel amateurs. Elk jaar op 12 november hebben de grote Spokanische kranten een speciale bijlage die vol staat met verhalen in dit genre, geschreven door de lezers van die krant. Het is langzamerhand een nationale manifestatie met een belangrijk wedstrijd-element geworden, waar ook radio en tv veel aandacht aan besteden.

 28. Vicente de Peńafort-prosešo

  Processie in Gasky ter ere van Vicente de Peńafort op 27 augustus (UIS 111).

 29. Xeber-tof (Xeber-dag)

  Nationale feestdag op 16 juni: de Dag van de Natuur. Alle Spokaniërs gaan picknicken en wandelen in de vrije natuur, en Ergynne-gelovigen voeren bovendien offerrituelen ten gunste van Xeber uit; alle steden zijn uitgestorven en er is een grote politiemacht paraat om plunderingen en inbraken te voorkómen. Banken en winkels zijn gesloten.


2. Chronologisch overzicht

Voor een overzicht welke winkels en openbare gebouwen wanneer gesloten zijn, zie bestand Openingstijden.


21 februari
Boterboetseercompetitie in Amahagge

28 maart
Tyffalôte

mei: 1e week
Kanaal-ren in Amahagge

mei: 2e dag na vollemaansnacht
Grurve wordt herdacht (de geboortedag van zijn zoon)

12 mei
Nâmpa-dag

15 mei
Bedevaart naar Mâgdalena-bron

16 juni
Xeber-dag

ca. 22 juni
Midzomer

juli: hele maand
"Perenkermis" (Leffy-ollstovy) langs de Quapiydrô-mirra in Amahagge

juli: 1e week
Wiekklimwedstrijden bij de molen van Prummiy
Eetmarkt (Larde-stovy) in Trondom

juli: 2e zondag
Jareucâ-loop tussen Jareucâ en Manes-Toniys en terug

2 juli
Kolofâ-kâslecc van Pôđil Gyll wordt in het park van Ozaneto opgevoerd

23 juli
Sailka

augustus: 1e week
Vuurwerkfeest in Amahagge
Muziekfestival in Sinto-Bercâ-Leras

augustus: 2e week
Nationale Rensportfestival in de Plűx-arâbe te Gret

11 augustus
Nie-Spocann
Begin Theaterfestival in Amahagge (tot 20 augustus)

27 augustus
Processie in Gasky ter ere van Vicente de Peńafort

september: diverse data
Druivenoogstfeesten in o.a. Noniy en Sinto-Manta

3 oktober
Algemene Landsdag

22 oktober
Kussik-dârg-festival in Yfte

23 oktober
Koningsdag (verjaardag van de Koning)

31 oktober
Ergynya

12 november
Vabje-lo˙buti-tof

7 december
Dufjaex ef Giyrt van Nuser opgevoerd in diverse theaters in het gehele land

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 22 nov 1998

namen van evenementen/feestdagen/feesten - DICTIO {N}/{C} - 23.02.06