Spokanisch Archief

OPENINGSTIJDEN en FEESTDAGEN
Gerelateerde bestanden
Feestdagen en feesten
Supermarkten en warenhuizen
 
Dit bestand
1. Reguliere openingstijden
    a. Horeca (restaurants, cafés en discotheken)
    b. Winkels, supermarkten en warenhuizen
    c. Banken en openbare gebouwen
    d. Musea
    e. Tankstations
2. Openingstijden op feestdagen
 

1. Reguliere openingstijden

a. Horeca (restaurants, cafés en discotheken)

De openingstijden voor horecagelegenheden zijn te vinden in het bestand Eet-, drink- en dansgelegenheden.

b. Winkels, supermarkten en warenhuizen

Tot april 2002 kende Spokanië een strenge "Winkeltijdenwet" (Lacs frópjÿ Tuffes-forts furt Misans ur âs Aptoppest) waarin de openingstijden en het aantal uren per week dat een winkel geopend mocht zijn nauwkeurig waren vastgelegd. Alle gemeenten dienden erop toe te zien dat deze wet werd gehandhaafd. De wet kende een aantal uitzonderingen. Zo mochten sommige winkels in toeristische gebieden in bepaalde gevallen langer of vaker open zijn en was het gemeenten toegestaan om één koopavond per week vast te stellen. Het aantal uren dat een zaak tijdens een koopavond open was, moest dan weer verminderd worden op de overige uren, want het wettelijk vastgestelde maximum aantal openingsuren mocht niet overschreden worden. Voor "gewone" winkels golden andere tijden dan voor supermarkten en warenhuizen (zie tabel).
Sinds mei 2002 is er een nieuwe "Winkeltijdenwet" (Tuffes-fort-lacs furt Misans) van kracht die een stuk soepeler is. Alleen het maximum aantal uren per week dat een zaak geopend mag zijn, ligt vast. Verder wordt de regelgeving aan de gemeenten overgelaten. De ene gemeente is soepeler dan de andere, maar in principe kunnen winkeliers en de leiding van supermarkten en warenhuizen zelf beslissen hoe dit maximum aantal uren in een week verdeeld wordt, rekening houdend met de gemeentelijke bepalingen. Sommige gemeenten stellen bijvoorbeeld dat er na 21.00 uur geen enkele winkel meer open mag zijn, andere staan ook nachtwinkels toe, of verlenen vergunning om ook op zondag open te zijn. De regels kunnen specifiek toegespitst zijn op één bepaalde branche, kunnen gelden voor één bepaalde wijk of winkelgebied, enzovoort. Er zijn ook regionale verschillen. In grote steden zullen de gemeenten soepeler zijn dan in dorpen of op het platteland. In katholieke gebieden voelt men over het algemeen minder voor openingstijden op zondag, terwijl in ergynische gebieden de winkelsluiting op allerlei religieuze feestdagen gerespecteerd wordt. Kortom, gemeenten kunnen maatwerk leveren en doen dat meestal in samenspraak met de winkeliersverenigingen en andere branche-organisaties (zie tabel).

c. Banken en openbare gebouwen

De openingstijden voor bankfilialen worden vastgesteld door de Vereniging voor de Spokanische Bankenbranche. Bij openbare gebouwen hangt het ervan af tot welke overheid ze behoren. Voor kantoren van de rijksoverheid (inclusief postkantoren) worden de openingstijden bepaald door het Ministerie van Economische Zaken. Bij openbare gebouwen van een gemeente is het de gemeente die de openingstijden bepaalt. Denk hierbij aan gemeentehuizen, gemeentelijke bibliotheken, sociale diensten, enzovoort (zie tabel).

d. Musea

De oude "Winkeltijdenwet" was ook van toepassing op musea en tentoonstellingsgebouwen, al hadden gemeenten de bevoegdheid om in bijzondere gevallen van de strikte regelgeving af te wijken. In de nieuwe wet worden musea en tentoonstellingsgebouwen niet meer genoemd. Het zijn de organisaties zelf die hun openingstijden bepalen, rekening houdend met eventuele gemeentelijke bepalingen. De meeste musea houden zich aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Museumraad, zodat een min of meer uniforme regeling in het hele land gegarandeerd kan worden. Zo is bijvoorbeeld landelijk vastgesteld dat als musea ervoor kiezen om één dag in de week gesloten te zijn, dat op dinsdag moet gebeuren (zo was het ook in de oude Winkeltijdenwet geregeld, maar toen was het verplicht) (zie tabel).

e. Tankstations

Noch de oude noch de nieuwe Winkeltijdenwet zegt iets over de openingstijden van tankstations. Automobilisten wisten dan ook niet waar ze aan toe waren als ze brandstof nodig hadden, en zeker in de tijd dat er nog geen of nauwelijks betaalautomaten waren, kon je bij een gesloten station ook niet tanken. Maar tegelijk met de invoering van de nieuwe wet is de Branchevereniging van brandstofpomphouders met aanbevelingen gekomen waar de meeste tankstations (vooral langs de doorgaande wegen buiten de bebouwde kom) zich aan houden, al kunnen gemeentelijke bepalingen andere openingstijden voorschrijven. Als stations gesloten zijn, hebben ze tegenwoordig dikwijls wel een betaalautomaat waarmee je met bankbiljetten of een bankpasje zelf kunt tanken (zie tabel).


  Wet t/m april 2002Wet vanaf
mei 2002
Overige regelingenNoot
Winkelsma-vr
 
za
zo
9.00-12.00 en 14.00-18.00
of 13.00-18.00 en 19.30-23.00
9.00-14.00
gesloten
max. 40 uur
per week
  
Supermarkten
en warenhuizen
di-vr
za
10.00-20.00
9.30-14.00
max. 42 uur
per week
  
Bankenma-vr
za
10.00-16.00
9.30-13.00
 10.00-17.00
gesloten
a
Postkantorenma-vr
za
10.00-16.00
9.30-13.00
 09.00-17.00
10.00-13.00
b
Museawo-ma
di
10.00-17.00
gesloten
 10.00-17.00
10.00-17.00 of gesloten
c
Tankstationsma-zo  9.00-22.00 of 8.00-23.00d

Noten
aAanbevolen door de Vereniging voor de Spokanische Bankenbranche.
bVastgesteld door het Ministerie van Communicatie.
cAanbevolen door de Museumraad.
dAanbevolen door de Branchevereniging van brandstofpomphouders. De langere openingstijden gelden voor tankstations langs drukke wegen en autosnelwegen. Afwijkende tijden zijn altijd mogelijk, vooral bij stations in de bebouwde kom waar de gemeente haar eigen regels mag opleggen.


2. Openingstijden op feestdagen

Op officieel erkende feestdagen gelden dikwijls andere (beperktere) openingstijden of zijn winkels en gebouwen gesloten. Het gaat hier om drie soorten feestdagen: (1) Roomskatholieke feestdagen; (2) Ergynische feestdagen; (3) niet-religieuze feestdagen. Sommige religieuze feestdagen (zoals Kerstmis of Ergynya) gelden als nationale feestdagen, ongeacht het geloof. Andere religieuze feestdagen worden alleen regionaal erkend (zoals Goede Vrijdag in katholieke streken en Xeber-tof in ergynische streken). De niet-religieuze feestdagen hebben per definitie een nationaal karakter.

In onderstaande tabel staan de dagen zo veel mogelijk op datum gerangschikt. De kolom "Winkels" geldt ook voor supermarkten en warenhuizen. Onder "Openbare gebouwen" vallen ook banken en postkantoren. Voor een nadere beschrijving van de typisch Spokanische feestdagen zie bestand Feestdagen. Merk op dat "open" of "beperkt open" alleen van toepassing is als de zaak of het gebouw niet sowieso gesloten is, bijvoorbeeld omdat de feestdag op een zondag valt.

  WinkelsOpenbare
gebouwen
Musea
KleterzempofNieuwjaarsdag$##
Tyffalôte (28 mrt)Dag v.d. Jeugd##-
Quista FrÿtofGoede vrijdag$ (RK #)- (RK #)- (RK #)
Pask-kôbotof1e Paasdag##$
Pask-lunatof2e Paasdag$#$
Nâmpa-tof (12 mei)"Prinsjesdag"###
AvyrovenderHemelvaartsdag$#$
Pentecôt-kôbotof1e Pinksterdag##$
Pentecôt-lunatof2e Pinksterdag- (RK $)- (RK #)$
Xeber-tof (16 jun)Dag v.d. Natuur- (Erg #)#-
Ponto-kormondôBegin v.d. Zomer$#-
Nie-Spocann (11 aug)"Vredesdag"##$
Generâl Šark-tof (3 okt)Alg. Landsdag-#-
Kindis-tof (23 okt)Koningsdag###
Ergynya (31 okt)"Ergynne-dag"$ (Erg #)#$
Kriystâs-tof1e Kerstdag###
Stefân-tof2e Kerstdag- (RK $)#$
LiftkazempofOudejaarsdag$#-

Legenda
-Open.
$Niet alles open, of beperkt open.
(RK $)In katholieke regio's niet alles open, of beperkt open.
#Alles gesloten.
(Erg #)In ergynische regio's alles gesloten.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 16 apr 2017

namen van feestdagen - DICTIO {N} - 15.04.15