Spokanisch Archief

MUSEA EN EXPOSITIERUIMTES: in Amahagge
Bestandsgroep Musea
Musea en expositieruimtes algemeen
Musea en expositieruimtes in Amahagge
Musea en expositieruimtes in Hirdo

Zie ook
Museumkastelen
Kunst en cultuur
voor namen van tentoonstellingen en kunstwerken
 

Terug naar
Bouwwerken
Adressen
 

Zie ook
Lezing bij de opening van de tentoonstelling Reizen door stad en land op 7 oktober 2000 in het Teylers Museum te Haarlem
 

Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Het Tramremisemuseum in Amahagge is ondergebracht in het restant van een oude remise. Helaas is er geen geld om het gebouw en de oude trams op te knappen. Naast de oude remise staat een gloednieuwe loods waar het trambedrijf tegenwoordig zijn trams stalt en onderhoudt.  

Onderstreepte museumnamen kunnen aangeklikt worden voor een afbeelding.
Tussen rechte haken [..] staat het aanklikbare nummer waarmee het museum op de Centrumkaart van Amahagge is aangegeven.  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Acarym (Aquarium)

  Levende en opgezette vissen. Ook enkele opgezette 'vervalsingen' uit het Kriyfter-museum in Ergânt-belt (bij Andel) in bruikleen. Het museum is onderdeel van de in 1892 geopende dierentuin en bevindt zich ook op het grondgebied ervan.

 2. Arânka-museem (Spoorwegmuseum) • [5]

  Museum is in 2004 gesloten. Het grootste deel van de collectie is nu ondergebracht in het Spoorwegmuseum te Eon. Ook staat er wat materieel opgeslagen in het voormalige locomotievendepot van Gaza-jakâm.
  Na een verbouwing van 2 jaar is in het voormalige museumgebouw in 2006 het winkelcentrum Fesdure-city geopend.

  Voormalige tekst:

  • Fesdure-lirrotiy 4 • 4005-Amahagge • Tf (040) 2834811

  Geschiedenis van de spoorwegen in Spokanië. Veel modellen, souveniers en kunst m.b.t. de spoorwegen. Interessante, maar kleine collectie materieel van de voormalige maatschappijen Liftkaoeg Tâmp-Arânkas en Pegrefyte Arânkas. Ook te bezichtigen is de eerste autobus, in 1899 uitgevonden door Moffain Gerlas. De bus kon 15 passagiers vervoeren en was geheel gesloten, maar de Daimler-motor bleek te zwak. Het museum is geopend in 1969, tegelijk met de opening van het nieuwe station Amahagge-Fesdure (beide gebouwen zijn met een overdekte gaanderij met elkaar verbonden).

 3. Ârgeolôiy-instituša (Archeologie-instituut) • [132]
  • Kleter-tex 52 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2865363

  Dit museumpje was tot mei 1999 te vinden in het aquariumgebouw van de dierentuin. Bij de uitbreiding van de dierentuin (en de sloop van enkele oude panden die eraan grensden) is het museum verhuisd naar een geheel herbouwd herenhuis aan de rand van dit park. Het museum bezit veel munten en gebakken kleitabletten met maanstanden, feestdagen ed. uit de 13e en 14e eeuw. Het meeste materiaal is gevonden tijdens de bouw van de dierentuin (ca. 1888). Verder is er een collectie weegmerkjes te bewonderen.
  Het herbouwde herenhuis is een exacte kopie van een zeldzaam Jugendstilpand dat hier tussen 1901 en 1946 stond. Toen het in 1946 geheel was afgebrand, verscheen er op deze plaats een parkeerterrein, dat er tot 1994 heeft gelegen. Nadat de kopie van het huis was voltooid (maart 1997) heeft het 2 jaar leeg gestaan omdat men het niet eens kon worden over de bestemming ervan. Dankzij de uitbreiding en renovatie van de dierentuin kon dit fraaie pand bij dit project betrokken worden. De oorspronkelijke collectie munten, kleitabletten en weegmerkjes is echter bij lange na niet uitgebreid genoeg om het enorme pand te vullen (alleen de twee royale kamers-en-suite op de begane grond zijn hiervoor gereserveerd), zodat de rest van het pand gebuikt wordt voor allerlei wisselende tentoonstellingen.

 4. Armâtat-museem (Lichtmuseum) • [91]
  • Xamirâs-mirra 20A • 4000-Amahagge • Tf (040) 2868806

  Geschiedenis van de verlichting in ons huis en op de openbare weg. Aparte afdeling over vuurtorens. Het museum is geopend in 1982 (in twee met elkaar verbonden herenhuizen uit ca. 1910); sinds 1991 is het uitgebreid met een vleugel waarin 'licht' als natuurkundig verschijnsel wordt behandeld.

 5. Aschen-pavelonn (Aschen-paviljoen) • [121]
  • Aschen-grâg 28 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2883636

  Enkele 18e-eeuwse pakhuizen zijn hier samengevoegd tot één complex dat expositieruimtes en een theatertje met café huisvest (geopend in 1994). De expositieruimtes zijn in feite een galerie waar de nadruk ligt op contemporaine abstracte kunst, bij voorkeur uit de Verenigde Staten en Afrikaanse landen.
  Alles wat in het intieme theater wordt gepresenteerd houdt direct verband met de tentoongestelde kunst. Ofwel: je dient eerst de galerie bezocht te hebben om de theatervoorstellingen te kunnen volgen. Deze wijze van verbandleggen tussen beeldende kunst en theater wordt in Spokanië (vooral in Amahagge) sinds ca. 1998 beschouwd als een nieuwe culturele stroming die bekend is onder de (op zijn Engels uit te spreken) naam Galtheat (Gallery + Theatre).
  Maar ook als er geen theatervoorstellingen zijn, of de wanden in de galerie zijn leeg, is het oude pakhuizencomplex een bezoek meer dan de moeite waard: zo worden in het café de beste tapa's van Spokanië geserveerd (maar waar kun je ze elders in dit land krijgen?) en zijn ook de live-optredens van Amerikaanse en Deense jazzmusici hier niet te versmaden.

 6. Atrokse-museem (Atrokse-museum) • [92]
  • Afstoen-oftian luft Seert 80 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2862769

  Atrokse is een kloosterorde van de Ergynne, gesticht halverwege de 18e eeuw. Het voormalige klooster is sinds 1954 een museum. Te bezichtigen zijn vele gouden en zilveren sieraden en kerkelijke attributen, alsmede martelwerktuigen en gebruiksvoorwerpen uit de 15e en 16e eeuw.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 7. Blacroer-seert (Reptielenhuis)
  • Parc-plep 3 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2862986

  Levende en opgezette reptielen. Ook enkele opgezette 'vervalsingen' uit het Kriyfter-museum in Ergânt-belt (bij Andel) in bruikleen. Het museum is onderdeel van de in 1892 geopende dierentuin, maar heeft een aparte ingang vanaf de straat.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 8. Claba-halls (Wereldhallen) • [127]
  • Claba-lirrotiy 4 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2842929

  Het uitgestrekte parkeerterrein ten zuiden van het IES-tentoonstellingsgebouw was anno 1990 uit de tijd: op de ene helft van het terrein werd een extra tentoonstellingsgebouw gebouwd, de 'Wereldhallen'. Ernaast is een kleinere tentoonstellingsruimte met een parkeergarage verschenen, de 'Maanhal'.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 9. Douba-seert (Mist-huis)
  • Afstoen-oftian Seert 47-3 • 4000-Amahagge

  Het huizenblok nummer 47 was opgedeeld in 3 afzonderlijke woningen. In één ervan (nummer 3) was tussen ca. 1972 en 1994 een galerie gehuisvest. Na een brand in 1994 is het huis geheel gerenoveerd, maar de galerie is er niet meer teruggekeerd. Douba-seert wordt genoemd in de Amahâkšo .

 10. Drakâ (Waag) • [29]
  • Eertef Portâ Wola-mirra 2C • 4004-Amahagge • Tf (040) 2806384

  Waaggebouw uit 1678. Nu museum met antieke en moderne wandkleden en ander textiel. Onder meer twee Franse gobelins uit de 17e eeuw.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 11. Ef Beeliy-kul (Het Ketelhuis)
  • Châc-pât • 4002-Amahagge • Tf (040) 2922920

  Voormalig ketelhuis op het gasfabriekterrein (nu de wijk Gaza-jakâm). Tegenwoordig een beschermd monument. Hier zijn een infocentrum en tentoonstelling gehuisvest over de geschiedenis van dit terrein (voormalige gasfabriek, tegenwoordig woningbouw en allerlei culturele en recreatieve voorzieningen). Hier vertrekt een toeristische trein en verder is er een restaurant.

 12. Ef Kveer Rôrra ('De Dwarse Galerie') • [122]
  • Kveer Aschen-mirra 31D • 4000-Amahagge • Tf (040) 2883605

  Dat Kveer slaat in eerste instantie op de straatnaam, te vertalen als Aschen-dwarsstraat, maar natuurlijk ook op de invalshoek van de galeriehouder, die vindt dat hij 'dwars' moet liggen. Wat valt er in deze expositieruimte te zien? Het motto is simpel: alles wat in de hele wereld - en zeker in Spokanië - (nog) niet als KUNST wordt beschouwd, zullen wij hier als kunst vertonen. Zoiets kan ook 'experimentele kunst' genoemd worden, hoewel de galeriehouder er niet van houdt dat zijn beleid als 'experimenteel' wordt opgevat, omdat hij niet experimenteert maar zeker is van zijn zaak.
  In deze galerie (geopend in 1995) is altijd veel te zien op het gebied van de digitale technologie: ..........

 13. Ef Mittors ('De Trap')
  • Šark-weg 106 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2816250

  Galerie in een grote kelder onder een bedrijfspand, geopend in 1972. Toont vooral werk van aankomende, veelbelovende kunstenaars. Er worden ook performances, lezingen en discussies georganiseerd.
   

  Advertentie, ooit geplaatst in de Amahâkšo (december 1980). De advertentie bevindt zich in het Fysieke Archief , het tijdschrift is niet aanwezig.

 14. Ef Pavelonn (Het Paviljoen) • [58]
  • Trymt-blufk-mirra • 4000-Amahagge • Tf (040) 2853851

  Dit luchtige glazen gebouw, idyllisch omringd door weide-, bos- en waterpartijen, is een van de meest geslaagde creaties van de door Mies van der Rohe geďnspireerde architect Hydy Olâpba-Cor. Het gebouw is geopend in 1955, aan de vooravond van de 'Industriële Expansie', en dus feitelijk nog een exponent van het 'Feodale Tijdperk'. Ef Pavelonn biedt onderdak aan de meest uiteenlopende evenementen, met enkele regelmatig terugkerende manifestaties - dikwijls met een charitatief karakter - zoals de jaarlijkse Boterboetseerwedstrijd, de Biertestcompetities, het Hycmerre-festival (een songfestival voor jongeren; de term "hycmerre" is een woordspeling: het refereert zowel aan hyccmerre dat "fluitspelen" betekent, als aan hyc dat "ambitieus" betekent; in een Nederlandse vertaling van een brochure over dit festival is de term "Fluitenkruidfestival" gebruikt) en de Blindengeleidehonddressuurcompetities (Lestôke-hurt-pilfse-cômpetišos). Ook het café-restaurant met zijn in terrassen aangelegde terras is het hele jaar door een populaire ontmoetingsplek.
  In de keldergewelven is het Foto-museum gehuisvest, het enige permanente onderdeel in dit paviljoen.

 15. Esterulâr-museem (Esterulâr-museum)
  • Peerg-mirra • 4002-Amahagge • Tf (040) 2874926

  Een esterulâr is een vluchtgang zoals die bij kastelen voorkwamen. Onder Amahagge loopt een esterulâr van ca. 5 km lengte. Deze is gedeeltelijk gerestaureerd en stamt uit de 14e eeuw. In enkele onderaardse gewelven (waar ook een beek stroomt) wordt de Spokanische kasteelbouw en -restauratie uit de doeken gedaan.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 16. Flâxa-seert (Flâxa-huis)
  • Lônde-mirra 3 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2973006

  Een flâxa-toren is een drie- of vierkantelige toren, zoals op wapens en vlaggen afgebeeld wordt. In dit museum wordt de heraldiek behandeld. Grote collectie oude wapens, schilden, vlaggen en wimpels.

 17. Foto-museem (Foto-museum) • [58]
  • Ef Pavelonn, Trymt-blufk-mirra • 4000-Amahagge • Tf (040) 2853853
  • Ws www.fotomuseem.sp

  Oude en moderne fotografie. Verzameling antieke camera's. Dit museum is gehuisvest in de keldergewelven van het transparante en lichte gebouw dat bekend staat als Ef Pavelonn.
  Genoemd in de Amagene .


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 18. Generâl Plata-ofiss (Algemeen Grammofoonplatenbureau) • [40]
  • Cwerty-blufk-mirra 36 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2916870

  Oorspronkelijk een overheidsinstantie voor de distributie en censuur van grammofoonplaten, en de behartiging van auteursrechten ed. Vanaf 1988 zijn de centrale distributie en de censuur afgeschaft, en houdt dit bureau zich alleen nog bezig met de auteursrechten op alle geluidsdragers (platen, CD's, video ed.). Het kantoor huisvest een klein museum met als thema: het vastleggen van muziek door de eeuwen heen (notenschrift ed., maar ook mechanische en digitale registratie).

 19. Grânden-pavelonn (Grânden-paviljoen) • [79]
  • Avenű-Sinto-Pacarefaniy 571 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2906622 en 2907733
  • Ws www.granden.sp • Ep info@granden.sp

  Voormalige wagen- en paardenstalling (tot ca. 1940 behorende bij het Sinto-Veraquandro-ziekenhuis), sinds 1997 een rustiek ingericht gebouw waar debutanten de kans krijgen om hun artistieke prestaties in een gemoedelijke ambiance te tonen - dit geldt voor zowel beeldende kunst als theater en muziek. Het paviljoen is ook beschikbaar voor prestigieuze recepties, niet al te massale symposia en andere bijeenkomsten met een artistiek, wetenschappelijk of politiek stempel.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 20. Heelfer-seyrt (Heelfer-huis) • [35]
  • Splajah 3 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2912754

  Voormalig herenhuis (gebouwd in ca. 1800), sinds 1903 een museumpje/expositieruimte. (Ontstaans)geschiedenis van Amahagge. Opgravingen en oude afbeeldingen van de stad.

 21. Huron-eksposiseert (Huron-tentoonstellingsgebouw) • [86]
  • Kleter Flipflor-lirrotiy • 4002-Amahagge • Tf (040) 2923333

  De Huron-schouwburg en het Huron-tentoonstellingsgebouw zijn in 1980 op een weinig prominente plek in Amahagge gebouwd, in een uithoek van de stad, achter de toenmalige gasfabriek en aan de rand van een arbeiderswijk. Het was een goedkope bouwlocatie, maar de gemeente meende toen al te kunnen voorspellen dat dit deel van de stad opgekrikt zou worden naar een 'hoger sociaal en maatschappelijk niveau'. De gasfabriek is inmiddels gesloopt en het voormalige fabrieksterrein krijgt meer en meer het karakter van een nette woonwijk - al gaat dat langzaam.
  De schouwburg en het tentoonstellingsgebouw dragen al twee decennia helaas niet de hoogstaande cultuur uit die het gemeentebestuur zo graag had gezien. Volle zalen en een drukbezochte tentoonstelling zijn in deze uithoek van de stad alleen gegarandeerd als de evenementen tot de categorie 'volksvermaak' gerekend kunnen worden. Traditionele Spokanische opera's, popconcerten, gebedsgenezers, tentoonstellingen van sportwagens, tuindecoraties, vechthonden en postduiven - daar komt men op af.
  Wellicht dat het culturele gehalte kan groeien als dit deel van de stad door middel van die 'nette' woonwijken meer aansluiting vindt bij het echte centrum.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 22. IES-eksposiseert (IES-tentoonstellingsgebouw) • [14]
  • Claba-lirrotiy 1-3 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2840001

  Het grootste en belangrijkste tentoonstellingsgebouw in Spokanië, geopend in 1978. Hier worden de bekendste grote beurzen georganiseerd, maar vanwege het Spokanische isolationisme vinden er zelden evenementen met een internationaal karakter plaats.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 23. Jamin Jastaf-seert (Jamin Jastaf-huis) • [8]
  • Blef Ef Fâsatts 3E • 4005-Amahagge • Tf (040) 2835166

  Jamin Jastaf is de godin van de Liefde. Dit museum toont van alles op het gebied van tradities en bijgeloof met betrekking tot geboorte, huwelijk en sterven. Ook een collectie kuisheidsgordels, primitieve voorbehoudsmiddelen en oude gynecologische instrumenten. Het museum is gehuisvest in een voormalig "ziekenhuis" (feitelijk een inrichting voor mensen met ongeneeslijke en/of besmettelijke ziekten, van wie men zeker wist dat ze er nooit meer levend uit zouden komen), dat bij de bouw (1823) geheel buiten de stad stond.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 24. Katona-zalas (Katoenzaal) • [28]
  • Portâ Âbiy-mirra 5D • 4004-Amahagge • Tf (040) 2804285

  In dit gebouw werden in de 17e en 18e eeuw katoenen, linnen en wollen stoffen gekeurd en verhandeld. In de 19e eeuw was er een weverij en viltfabriek gevestigd, en vanaf 1967 fungeert het gebouw als galerie. De hier tentoongestelde kunst is niet altijd van een hoog niveau, maar het gebouw zelf, met zijn fraaie houtsnijwerk op de lambrizeringen en zware eikenhouten plafondbalken is zeker de moeite waard.

 25. Kloppa-museem (Klokkenmuseum) • [118]
  • Afstoen-oftian Huflif 19 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2866805

  Grote verzameling antieke klokken en horloges. Demonstratie van een Vlaams carillon (kerkklokken en carillons zijn in Spokanië zo goed als onbekend). Het museum is in 1980 geopend in een fraai herenhuis uit 1912, ooit bewoond door de beroemde geneeskunde-professor Svells Plândo Fynn-Hanse Quela, en tegenwoordig een monument.

 26. Kult-Zűps-covent (Onze-Hart-klooster) • [112]
  • Zűps-mirra • 4002-Amahagge • Tf (040) 2871919

  Katholiek klooster (Dominicanessen) met een interessante collectie middeleeuwse drieluiken en Mariabeelden.

 27. Kűra-museem (Kunstmuseum) • [15]
  • Ka'en-weg 2 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2827777

  Geopend in 1948, ter gelegenheid van het 14e regeringsjaar van Koning Huron III (14 is een heilig getal!). Internationale schilder- en beeldhouwkunst van na 1800. Onder meer Raimundo de Madrazo (Spanje), William Bouguereau (Frankrijk), Aubry Beardsley (Engeland) en Celf Hűnt (Spokanië).


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 28. Liftkar Zintes Museem (Museum voor oude wetenschap) • [80]
  • Avenű-Sinto-Pacarefaniy 572 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2906241

  Techniek door de eeuwen. Veel oude apparaten en werktuigen. Archief met opmerkelijke uitvindingen en octrooien die nimmer werkelijkheid werden. Het museum is gehuisvest in een gebouw dat tot 1966 bij het Sinto-Veraquandro-ziekenhuis hoorde.

 29. Luna-hall (Maanhal) • [127]
  • Claba-lirrotiy 6 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2845167

  Het uitgestrekte parkeerterrein ten zuiden van het IES-tentoonstellingsgebouw was anno 1990 uit de tijd: op de ene helft van het terrein werd een extra tentoonstellingsgebouw gebouwd, de 'Wereldhallen'. Ernaast is een kleinere tentoonstellingsruimte met een parkeergarage verschenen, de 'Maanhal'.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 30. Mârket-seert (Markthuis)
  • Tâlbyre-arâbes-mirra 14 • 4002-Amahagge (Tâlbyre)• Tf (040) 2732500

  Voormalige waag en marktkantoor in het dorp Tâlbyre. Een bijzonder gebouw waarvan de wanden van de 1e en 2e etage zijn opgetrokken van eikenhouten balken. Tegenwoordig is er een bescheiden museum, een informatiecentrum voor lokale ambachten en streekproducten, en een restaurant.

 31. Museem ef Gjonett (Museum 'de Bult')
  • Gjonett-lirrotiy 8 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2974482

  Zo genoemd naar de opvallende heuvel in Amahagge-Zuid. Museum van 19e-eeuwse tekenkunst, in een voormalig weeshuis. Verder een collectie uniformen en hoofddeksels uit die tijd.

 32. Museem rifo Palequeo Kűra (Museum voor Moderne Kunst)
  • Flâ-gratyliy-weg 82 • 4005-Amahagge • Tf (040) 2764113

  Belangrijkste museum in Amahagge voor de kunst van na 1910. Veel nationale en internationale kunstenaars, zoals Karel Appel, Asger Jorn, Juan Gris, Mondriaan, Picasso, Jânpyt Flor en Cermel Pôluff. Veel wisselende tentoonstellingen van hedendaagse artiesten. Delen van de collectie waren tot 1984 te zien in het Trymt-paleis (eveneens een museum). Pas in augustus 1984 werd het Museum voor Moderne Kunst aan de noordrand van Amahagge geopend. Een van de paviljoens, een opvallende lila koepel, hangt half over de Cârderame-tanko, een vijver die vernoemd is naar de beeldhouwer Peoll Cârderame. In 2000 is naast het sparrenbos bij het museum nog een nieuw paviljoen geopend: het Piro-pavelonn. Piro is een weinig gebruikt woord voor "Spokanische zilverspar", beter bekend als blotter đôle.
  Genoemd in de Amagene .


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 33. Pirâmer-museem (Geschiedkundig museum) • [111]
  • Jozef-weg 24 • 4002-Amahagge • Tf (040) 2874626

  Werk en leven van beroemde Spokanische schrijvers, dichters, wetenschapsmensen, politici en staatshoofden vanaf ca. 1350. Het museum is in 1916 geopend, in een gebouw dat ooit deel uitmaakte van het oude weeshuis dat er nog naast ligt.

 34. Piro-pavelonn

  Paviljoen bij het Museem rifo Palequeo Kűra in Amahagge.
  Genoemd in de Amagene .

 35. Plâfiy-seert (Plâfiy-huis) • [59]
  • Nar Servas-plep 3F • 4000-Amahagge • Tf (040) 2857100

  Geboortehuis van de in 1917 overleden schilder Plâfiy. Het interieur met wand- en plafondschilderingen, alles ontworpen door Plâfiy, is geheel in tact. Verder een collectie van zijn schilderijen en etsen. Beďnvloeding door Manet en Renoir is duidelijk waarneembaar.

 36. Port-museem (Havenmuseum) • [133]
  • Hupster Port-mirra Wefot • 4004-Amahagge • Tf (040) 2804499

  Historisch overzicht van de havens in Spokanië. Veel maquettes scheepsmodellen en voorwerpen uit wrakken. Het museum is gehuisvest in een deel van een enorme fabriekshal uit 1903, die een beschermd monument is.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 37. Šynâg-seert (Šynâg-huis) • [81]
  • Avenű-Sinto-Pacarefaniy 584; Šynâg-lirrotiy 34 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2904767

  Landhuis (uit ca. 1750) met stijlkamers uit de 18e eeuw. Tevens een verzameling Egyptische beelden en mummies. Deze behoren tot de nalatenschap van de in 1902 in dit huis overleden baron Xâsma Bonair-Šynâg. Tot het begin van de 20e eeuw stond het landhuis in een fraai park aan de rand van de stad. Sindsdien zijn hier troosteloze woonwijken gebouwd.

 38. S˙rt-bibliotekke (Stadsbibliotheek) • [51]
  • Havôteji-mirra 99 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2886222
  • Ws www.syrtbibama.sp • Ep infomuseem@syrtbibama.sp

  Primair een bibliotheek, maar ook een museum. Grote verzameling etsen, prenten en landkaarten uit de 17e en 18e eeuw. Verder een collectie van de oudste Spokanische kranten en pamfletten. Ook staat er een drukpers waarvan beweerd wordt dat deze de oudste van Europa is.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 39. Toraniefatiy-instituša (Instituut voor geneeskunde) • [62]
  • Mennweg-na-Fonistâ 523, Huflif F • 4001-Amahagge • Tf (040) 2898265

  Behoort tot de medische faculteit van de Staatsuniversiteit. Een historisch overzicht van de ontwikkeling in de Spokanische geneeskunde, geďllustreerd met talloze afbeeldingen, voorwerpen, geprepareerde lichaamsdelen en skeletten.

 40. Tôvreena-seert (Tôvreena-huis)
  • Šark-weg 221 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2889549

  Historisch materiaal met als thema: Spokanië in het buitenland - het buitenland in Spokanië. Het accent ligt op de isolationistische politiek en hoe het buitenland daarop reageert.

 41. Trem-gara-museem (Tramremise-museum) • [116]
  • Avenű-Sinto-Trymt 12 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2845809

  Bescheiden museum, ondergebracht in een wrakkige loods bij de officiële remise. Het museum wordt door het trampersoneel op vrijwilligersbasis geëxploiteerd. Er zijn wat vitrines met oude documenten, stadsplattegronden met vroegere tramnetten, dienstregelingen, kaartjes, foto's enzovoort. Verder wat oude voorwerpen, zoals halteborden en haverzakken (voor de paarden uit de tijd van de paardentram). Ook staan er wat antieke trams, die helaas niet rijvaardig zijn (geld en tijd om ze op te knappen ontbreken). Bezoekers aan het museum mogen tevens een kijkje in de werkplaats nemen, waar de hedendaagse trams worden onderhouden.

 42. Trymt-lofipana (Trymt-paleis) • [12]
  • Avenű-Sinto-Trymt 4 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2843098

  Inrichting van het paleis (gebouwd in 1704-1712), sieraden en kostbaarheden van het (huidige) koninklijk huis van Spokanië en het (voormalig) koninklijk huis van Pegrevië. Veel Pegrevische schilderijen en beeldhouwwerken.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 43. Vogily-seert (Vogelhuis) • [90]
  • Querdu Quavve-plep 2 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2862604

  Levende en opgezette vogels en vissen uit de gehele wereld. Ook enkele opgezette 'vervalsingen' uit het Kriyfter-museum in Ergânt-belt (bij Andel) in bruikleen. De voiličre met het museum is onderdeel van de in 1892 geopende dierentuin. Tot in 2005 was het gebouw bereikbaar vanuit een doodlopend eind van de Zutter-Ovap-plep (nummer 44). Na de herinrichting van de dierentuin is dit doodlopende stukje straat als pad bij de dierentuin getrokken, en heeft het Vogelhuis een ingang aan de straatzijde gekregen aan de Querdu Quavve-plep. Via het Vogelhuis is ook de rest van de dierentuin te bereiken. Verder huisvest het gebouw nog een café met een groot populair terras aan de straatzijde, het Vogelterras.

 44. Vricc-taris (Vricc-toren) Dit gebouw staat alleen nog op de postcodekaart aangegeven!
  • Ef Vricc • 4003-Amahagge • Tf (040) 2976255

  15e-eeuwse uitkijktoren op de Gjonett-heuvel, die onder meer dienst heeft gedaan als politiebureau. Interessante collectie echte en vervalste identiteitspapieren, paspoorten en andere officiële dokumenten. Voorts de grootste verzameling vinger-, pols- en teenafdrukken van de wereld (zegt men). Ook enkele neusafdrukken van 19e-eeuwse honden zijn aanwezig. Al deze afdrukken zijn ooit verzameld door een hoofdcommissaris uit de 19e eeuw die wilde onderzoeken of er een verband bestond tussen het soort afdruk en criminaliteit.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 45. Xeber-museem ur Eksposiseert (Xeber-museum en Tentoonstellingsgebouw) • [52]
  • Havôteji-mirra 97 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2886614

  Xeber is de godin van de Schoonheid. Belangrijkste museum te Amahagge voor de beeldende kunst van voor 1900. Internationale kunstenaars als Chantron, Millais, Rembrandt, Waterhouse, Nicolas Largilličre, Luca Signorelli. Spokanische kunstenaars als Hirdostenn Âlmer, Câlmer, Leffy Leen en Lenert Vanbeek.
  De tentoonstellingen in het Xeber-tentoonstellingsgebouw hebben een zeer gevarieerd karakter, met de nadruk op kunst, kunstnijverheid, architectuur, industriële vormgeving en techniek uit de 19e eeuw, zowel in Spokanië als erbuiten. Het museum is in 1962 geopend, tegelijk met de bibliotheek ernaast.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 46. Zampôr-museem (Volksmuseum) • [119]
  • Preno Tacarifity-weg 59 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2862417

  Museum voor Spokanische land- en volkenkunde. De hoofdthema's zijn folklore, het leven op het platteland, de industriële revolutie en volksmuziek. Voornamelijk van Liftka. Het museum is in 1938 geopend in een voormalige school die uitgebreid is met een extra verdieping en een aanbouw.

 47. Zomarte Ârgeff (Gemeente-archief) • [120]
  • Sfinks-plep 22 • 4001-Amahagge • Tf (040) 2898480

  Gehuisvest in het resterende deel van een oude kazerne (18e eeuw). Grote collectie landkaarten, plattegronden, postzegels en oude documenten. Ook een brief van Napoleon aan koning Halari Hecoiy Huron (1809). Zie ook bestand Bibliotheken en Archieven.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 100-100484 • SPARC 11 apr 1997

naam van museum - DICTIO {N} - 19.03.06
straatnaam - STRATENL.HTM - 19.03.06
straatnaam + nummer - STRATENO.HTM - 19.03.06
telefoonnummer - TELLIJST.HTM - 19.03.06
(jaartal) - JAARTALL.HTM
(persoon) - PERSLYST.HTM - 19.03.06