Spokanisch Archief

KLOOSTERS
Gerelateerde bestanden
Kloosterordes en sektes
Kerken en tempels
 
Terug naar
Bouwwerken

Dit bestand
1. Alfabetisch overzicht kloosters
2. Stichtingsjaren
 

Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Status: Gegevens aanvullen; ook adressen!
 

Ten oosten van Ameronne, op de eenzame Wequh-vlakte, bevindt zich het
Nes-klooster van de ergynische Kleter-Bariylt-orde. De 34 nonnen en monniken
die hier wonen hebben nauwelijks voldoende middelen om het
gebouwencomplex te onderhouden. Het hoofdgebouw (op de foto) stamt
uit het stichtingsjaar van dit klooster (1755), de overige gebouwen
zijn van latere datum en verkeren in iets betere staat.
 

Rooms-katholieke en ergynische kloosters van historische en/of culturele betekenis.
Het woord "geestelijken" wordt gebruikt om monniken en nonnen samen te noemen; het gaat dan dus om kloosters met een gemengde bevolking.

§ = Ergynne-klooster
† = RK-klooster

šd = šarkdomenn (landgoed, dus geen gemeente)

Als een item op een -deelkaart is aangegeven, staat het aanklikbare kaartnummer tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.

   Voorbeeld van een ergynisch klooster (boven) en een katholiek klooster (onder), met hun naam op een deelkaart.

Onderstreepte kloosternamen kunnen aangeklikt worden voor een afbeelding.
Een nummer tussen rechte haken [..] verwijst naar het nummer waarmee dit gebouw is aangegeven op de Centrumkaart van Amahagge.
Verwijzing naar een postcodekaart van Amahagge waarop het item staat aangegeven
Verwijzing naar een regiokaart waarop het item staat aangegeven


1. Alfabetisch overzicht

 1. § Afinâf-covent (in Lostô; gesticht 1342; orde Wâlka rifo ef Trempers; 121 monniken)

  In 1920 gerestaureerd; hier logeren de 254 ryltiys gedurende 26 dagen als er een nieuwe Reelâ gekozen moet worden. Het klooster huisvest een beroemde bibliotheek. Verder biedt het een erkende opleiding tot geestelijke.

 2. § Atroks-covent (Reven; gesticht 1788; orde Atrokse; 34 monniken) • {I 02}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke.

 3. § Axer-covent (Jareucâ; gesticht 1540; orde Pelresa; 21 monniken) • {L 08}

 4. Banylâ-Nes-covent (C˙rbarâs; gesticht ???; orde ???) • {J 11}

  Klooster. ???. Naam staat niet op deelkaart.

 5. Bazerha-covent (Trâ; gesticht 1582; orde Jezuďeten; 40 monniken) • {G 10}

 6. Benedict-covent (Uofiten; gesticht ??; orde Benedictijnen) •

  Voormalig klooster in Uofiten. Tegenwoordig een cultureel cenrum.

 7. § Berch-Pôly-covent (šd Lestô; gesticht 12e eeuw; orde Pelresa; 25 nonnen) • {L 07}

  De F.A.S. heeft dit klooster tot beschermd object verklaard, zie object 215 .

 8. Bjaneg-covent (in Tsjech; gesticht ca.1620; orde Jezuďeten)

  Voormalig RK klooster in Tsjech; sinds 1978 een kunstmuseum.

 9. § Blotter-Avyro-covent (Oneus˙rt; gesticht 1750; orde Atrokse; 73 nonnen) • {J 03}

 10. § Br˙ro-covent (Kjoepiy; gesticht ca.1200; orde Wâlka rifo ef Trempers; 80 geestelijken) • {K 07}

  Dit klooster bij Metie wordt reeds in een handschrift uit ca. 1420 genoemd, maar stamt waarschijnlijk uit ca.1200; de 80 geestelijken leven van de visvangst en schapenteelt, en sinds 1960 exploiteren zij een simpel pension op hun landgoed waar overspannen leerkrachten bij kunnen komen en schrijvers rustig aan een boek kunnen werken; het klooster is bekend vanwege de Trisâgo, de Ergynische "drie-eenheid" die hier in ca.1650 is "uitgevonden".

 11. § Bytset-covent (Mozent; gesticht ???; orde ???) •

  Groot gebouwencomplex dat voor een deel leeg staat. Het klooster ligt aan de Ber˙mt-oever, in een bosrijke omgeving. De kruidentuin is heel beroemd.

 12. § Câfore-covent (Lift; gesticht 1802; orde Atrokse; 60 nonnen) • {E 03}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke.

 13. Clara-covent (Fexa; gesticht 1602; orde Pleebanieten; 28 monniken) • {D 07}

 14. § Côgt-covent (Milbo; gesticht 13e eeuw; orde Pelresa; 17 nonnen) • {L 05}

 15. Covent furt Đizem (Tosiy; gesticht 1746; orde Benedictinessen; 56 nonnen) •

  De nonnen hebben zich vanaf 2010 fel verzet tegen de geplande verlenging van de startbaan van het naburige vliegveld van Tosiy. Uiteindelijk besliste de rechter in 2017 dat deze uitbreiding mocht doorgaan. In 2020 is de verlengde startbaan in gebruik genomen en klagen de nonnen over de herrie van de vliegtuigen die nu vlak bij hun klooster landen en opstijgen.

 16. Covent kaf ef Capű (Aequetâ; gesticht ???; orde ???) • {G 13}

  Klooster op de landtong van de Strâmpaiy-kaap. ???. Naam staat niet op deelkaart.

 17. § Covent rifo Ârmyll (Tij˙; gesticht 15e eeuw; orde Pelresa; 12 monniken) • {J 06}

 18. Covent rifo ef Sinto-Cubu (Mosafeto; gesticht 1593; orde Pleebanieten; 35 nonnen) • {D 06}

 19. Covent rifo ef Sinto-Vildul (Lasy; gesticht 14e eeuw; orde Benedictijnen; 24 monniken) • {G 12}

  Het oudste deel stamt uit de 14e eeuw; in ca. 1905 is een deel vanwege de vervallen staat gesloopt en hierbij is een keukenvloer uit ca. 1850 onder de aarde verdwenen, maar in 1995 weer blootgelegd. De cementen tegelvloer met een gaaf blauw ruitpatroon is tegenwoordig te bezichtigen; zie afbeelding en tekst op informatiebord. De F.A.S. heeft de keukenvloer tot beschermd object verklaard, zie object 870 .

 20. § Covent rifo Flesst (Gaquggee; gesticht ???; orde ???) • {F 07}

  ???. Op deelkaart F07 staat een KERK aangegeven.

 21. § Covent rifo Nutter-bladidos (Tunbas; gesticht 1641; orde Bariylt; 66 geestelijken) • {G 02}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke.

 22. Covent rifo Sinto-Âlbân (C˙rtas-Jecű; gesticht 1510; orde Franciscanen; 19 monniken) • {J 12}

 23. Covent rifo Sinto-Petriy (Ef źchis; gesticht 1562; orde Jezuďeten; 22 monniken) • {I 11}

  In dit klooster wordt een manuscript uit omstreeks 1580 bewaard waarin gewag wordt gemaakt van bevers die langs de oevers van de Cheetucjâ zouden leven. Waarschijnlijk gaat het om ratten, want bevers waren in die tijd in Spokanië nog niet aanwezig.

 24. § Creaviy-covent (Crea (LA); gesticht 14e eeuw; orde Pelresa; 22 monniken) •

  Ergynne-klooster, dat vooral bekendheid geniet vanwege de onderaardse vluchtgang die hier begint, en in de 18e eeuw gebruikt is om wijn het klooster binnen te smokkelen.

 25. Duji-covent (Duji; gesticht 1599; orde Pleebanieten; 58 nonnen) • {C 04}

 26. Eerdiô-covent (Manes-źrcas; gesticht 1762?; orde Cisterciënsers; 68 nonnen) • {H 13}

 27. § Ennucoriy-covent (in Blumarr; gesticht 1529; orde Atrokse)

  Afgebrand in 1800, waarbij 36 monniken om het leven kwamen; hiermee is alweer bewezen dat '36' een heilig getal is. Tegenwoordig zijn de oude contouren van het klooster met een heg gemarkeerd. Binnen deze omheining liggen nog wat brokstukken, en verder is hier een speeltuin.

 28. § Falessa-covent (Đebantiy; gesticht 13e eeuw; orde Pelresa; 66 nonnen) • {I 06}

 29. § Fentiy-covent (Leeserf; gesticht 12e eeuw; orde Sinto-Fentiyf-wâlka; 120 geestelijken) • {L 05}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke. Het klooster is ook bekend vanwege de Fentiy-kronieken die hier geschreven zijn en bewaard worden.

 30. § Fetu-pleko-covent (Blort; gesticht ???; orde ???) •

  ...

 31. § Gârder-covent (Staef; gesticht 1600; orde Bariylt; 84 geestelijken) • {I 04}

  Bij het klooster hoort een bos (Gârder-domenn) dat rijk is aan paddenstoelen en eetbare bessen en vruchten. De kloosterlingen verkopen eigengemaakte jam van de vruchten uit het bos, en eigengemaakte soep van de paddenstoelen en het wild dat ze schieten. Verder mag iedereen in het bos naar eetbare paddenstoelen en eetbare bessen komen zoeken.

 32. Giynatt-ketter-covent (źrnajecű; gesticht 1570; orde Jezuďeten; 12 monniken) • {I 10}

  De meeste kloosters liggen in een bosrijke omgeving, maar dit klooster ligt boven op een kale heuvel, met vrij uitzicht op onder meer de rivier de Sântser. Aan de buitenkant lijkt het een weinig gastvrije burcht, maar bezoekers die de prachtige verzameling schilderijen en iconen willen bewonderen, worden gastvrij onthaald met een glaasje wijn.

 33. § Helfef-Lostô-covent (Mena; gesticht ???; orde ???) • {F 07}

  Het klooster verkoopt producten die gemaakt zijn uit de opbrengst van het aangrenzende bos (o.a. paddenstoelen(soep) en bosbessen(jam). ???.

 34. § Hupster-Bergo-covent (Zekon; gesticht 1762; orde Atrokse; 21 monniken) • {F 07}

 35. Ialefer-covent (Trofy; gesticht 1612; orde Pleebanieten; 47 monniken) • {H 13}

 36. § Jannen-covent (Keranôs-s˙rt; gesticht 1355?; orde Pelresa; 34 monniken) • {L 06}

 37. Jerusalym-covent (Tul˙nn; gesticht 1584; orde Pleebanieten; 53 nonnen) • {C 08}

 38. Kasser-covent (Wenâs; gesticht 1523; orde Franciscanen; 30 monniken) • {B 05}

  Gesticht door Petrus Rifo Kurriy. (DOM 97-98)

 39. Keeër-covent (Manes-Pômân; gesticht 1655; orde Pleebanieten; 48 geestelijken) • {F 09}

 40. § Koronalista-covent (Manes-Puriy; gesticht 1442; orde Koronalister-wâlka; 160 geestelijken) • {I 10}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke.

 41. § Kôtyniy-covent (Mena; gesticht ???; orde ???) • {F 07}

  ???.

 42. Kult-Zűps-covent (in Amahagge; gesticht ca.1760; orde Dominicanessen; 10 nonnen) [112] •

  Een klein klooster dat voornamelijk als museum dienst doet.

 43. § Kvoza-covent (in Eeneteree; gesticht 1504; orde Wâlka rifo ef Trempers; 25 monniken)

  Al sinds het begin van de 16e eeuw houden de monniken in dit klooster zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Ergynne. Vanwege hun kritische houding en de vraagtekens die zij zetten bij de juistheid van allerlei ergynische dogma's worden deze geestelijken door veel andere Ergynne-gelovigen verketterd.
  Sommig onderzoek dwingt echter algemeen respect af, zoals in 1541, toen de kloosterlingen berekend hebben wanneer Erget zijn "tegenstander" Blaűc versloeg (hoofdstuk 4 uit de Ergemip). Deze datum geeft namelijk het begin van de jaartelling volgens de Ergynne-kalender aan.

 44. § Lajate-covent (Lammafin; gesticht 1789; orde Atrokse; 17 monniken) • {B 04}

 45. § Lârtanâ-covent (Toneija; gesticht ??; orde ??; ??) •

 46. Leljahove-covent (Cleft; gesticht 1550?; orde Pleebanieten; 6 nonnen) • {E 05}

  Klooster in gotische stijl bij het dorpje Skorp, waar de eerste Pleebanieten onderdak vonden. Het complex is in 1975 gerestaureerd en huisvest veel 17e-eeuwse kunstschatten. Sinds 2001 heeft het klooster ook de status van museum.

 47. Lopiy-Arânja-covent (Gasky; gesticht 1370; orde Clarissen; 10 nonnen) • {I 13}

 48. § Meer-covent (Manes-Sjeny; gesticht 11e eeuw; orde źrb˙r-Atrokse; 21 monniken) • {D 06}

 49. § Molen-covent (Molen; gesticht ???; orde ???) • {H 08}

  ???.

 50. § Műstyđes-covent (Grejala; gesticht 16e eeuw; orde ??; ?? monniken) •

  Ergynne-klooster, midden op de eenzame Huron-môliy. ????

 51. § Nalataris-covent (Plenk; gesticht 1802; orde Mindakaser-wâlka; 10 nonnen) • {G 07}

 52. § Nâmpa-covent (Kneno; gesticht 1438; orde Pelresa; 23 monniken) • {D 08}

 53. § Nes-covent (Ameronne; gesticht 1755; orde Kleter-Bariylt; 34 geestelijken) • {E 04}

 54. Nuliyrt-covent (Korif; gesticht ??; orde ??; ?? monniken) •

  In dit klooster worden enkele bijzondere manuscripten uit de 16e eeuw bewaard, geschreven in het dialect van Plefô, en met Ierse uncialen (in plaats van Pegrevische letters). Het gaat om Bijbelfragmenten en enkele andere religieuze geschriften. Het gebruik van het Ierse alfabet is uniek in Spokanië; waarschijnlijk hebben Ierse monniken hieraan gewerkt.
  In het klooster worden ook maaltijden (voor)bereid, bestemd voor een rooms-katholiek jongens- en meisjesinternaat in het noorden van Korif. Het eten wordt er enkele keren per week met een bestelbusje heen gebracht.

 55. § Nűšeety-covent (Asjetto; gesticht ???; orde ???) • {J 12}

  Klooster. ???. Naam staat niet op deelkaart.

 56. § Ođerhynne-covent (Mone; gesticht 1704; orde Ođerhynner; 59 nonnen) • {J 10}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke.

 57. § Ôftiy-covent (Reo; gesticht 12e eeuw; orde Pelresa; 20 nonnen) • {F 04}

 58. Paille-covent (Reven-Paille; gesticht ???; orde ???) •

  .....

 59. Pântiyf-covent (Kussik; gesticht 1530; orde Franciscanen; 40 monniken) • {C 02}

  Klooster is genoemd naar de voormalige boerderij Pântiyf die op deze plek stond.

 60. § Pantosiy-covent (in Liyrotyka; gesticht 14e eeuw; orde ??; ?? monniken)

  Ergynisch klooster in Liyrotyka, waar Heegarâc woonde; in 1823 tot de grond toe afgebrand; op deze plek ligt tegenwoordig een park: Pantosiy-arâbe.

 61. § Pârfâs-covent (Lostô; gesticht 1460; orde Pelresa; 110 monniken) • {I 02}

 62. § Pechiyla-covent (Kles; gesticht 1733; orde Unitijnen; 16 monniken) • {L 02}

 63. § Pejo-ur-Pano-covent (Ozaneto/Prek; gesticht 1644; orde Cendâcer-wâlka; 48 geestelijken) • {I 07}

 64. § Pelle-Hynđe-covent (Girdesef; gesticht 1820; orde Bariylt; 33 geestelijken) • {L 08}

  In dit klooster wordt de bekende Doctor Beltâ's Voetzalf gemaakt, een middel tegen blaren en opgezwollen voeten, op basis van medicinale planten en kruiden die in de kruidentuin van het klooster worden verbouwd.

 65. § Pômân-covent (Minde; gesticht ca.1500; orde ??)

  Klooster op het eilandje Pômânhynne. Stond vanaf 1941 leeg, en is in 1989 gesloopt. Het aardige kerkje naast het voormalige klooster is als monument bewaard gebleven.

 66. § Prânda-covent (Quobenta; gesticht 1768; orde Atrokse; 16 monniken) • {J 04}

 67. § Prummiy-covent (Tona a/e Grât; gesticht ???; orde ???) • {G 07}

  ???.

 68. § Pr˙nc-covent (Girdes; gesticht 1430?; orde Zutter-Pelresa; 9 nonnen) • {L 09}

 69. Quista-Mosjeus-covent (Lajy; gesticht 1250?; orde Kartuizers; 14 monniken) • {I 12}

 70. § Qurharrt-covent (Moze-Lâpranâ; gesticht 1543; orde Pelresa; 46 nonnen) • {J 05}

 71. § Razo-Rygt-covent (Andel; gesticht 1802; orde Atrokse; 15 nonnen) • {G 05}

  De 15 nonnen uit dit klooster zijn uitzonderlijk muzikaal. Regelmatig worden zij als zangkoor bij allerlei muzikale gelegenheden uitgenodigd, en zij werden in het hele land populair toen zij in 1991 als achtergrondkoor bij een TV-optreden van Elton John fungeerden.

 72. § Reeše-covent (Lostô; gesticht 1434; orde Pelresa; 96 nonnen) • {I 02}

 73. § Rôgtiy-ef-Tira-covent (Milbo; gesticht 14e eeuw; orde Tirajer-wâlka; 25 nonnen) • {L 05}

 74. Sinto-Andreus-covent (Plercô; gesticht 1680; orde Kartuizers; 21 monniken) • {C 06}

  Het klooster ligt tegen een zeer steile helling aan, en is te bereiken via een grindpad dat aansluit op een scherpe haarspeldbocht in weg 60. De uiterst fraaie ligging, het imponerende uitzicht en de historische achtergrond zijn de voornaamste redenen dat dit complex nog in stand wordt gehouden en bewoond blijft.
  De F.A.S. heeft dit klooster tot beschermd object verklaard, en beheert het ook, zie object 269 .

 75. Sinto-Crusa-covent (in Hildi; gesticht ??; orde ??; ??)

  Dit klooster moet ooit in Hildi gestaan hebben. Hierheen moest de Heilige Mâgdalena haar bronwater brengen om zieken te genezen. De plek van het klooster is omstreden: er komen twee locaties in aanmerking waar men oude funderingen heeft gevonden; omdat de ene plek op een ontoegankelijk marineterrein ligt heeft het stadsbestuur de andere plek gemakshalve als de ware locatie aangemerkt teneinde er een toeristische attractie van te kunnen maken.

 76. Sinto-Johanna-covent (in Tul˙nn; gesticht 1666; orde Sinto-Johanna-wâlka; 47 nonnen)

  Klooster in centrum van Tul˙nn.

 77. Sinto-Leone-covent (Kitia; gesticht ???; orde ???; ?? nonnen) •

  ....

 78. Sinto-Mâgdalena-covent (Manes-Puriy; gesticht 1764; orde Cisterciënsers; 33 nonnen) • {I 10}

 79. Sinto-Mariy-Rovret-covent (Akâm; gesticht 1545; orde Ursulinen; 66 nonnen) • {J 11}

 80. Sinto-Nicels-covent (Ibesto-Horo; gesticht 1700; orde Pleebanieten; 50 nonnen) • {J 02}

  Groot kloostercomplex rondom een fraaie binnenplaats, het zogenoemde "hemel-atrium". Hier kunnen de nonnen overdag vertoeven aangezien hun orde voorschrijft dat zij alleen na zonsondergang een dak boven hun hoofd mogen hebben. Je kan hier ook overnachten; het is voor gasten toegestaan om ook overdag onder een dak te verblijven, maar het wordt wel op prijs gesteld dat dat "niet te lang duurt". Met andere woorden: je mag naar bed als de zon nog niet onder is, en je mag opstaan en binnenshuis ontbijten als de zon al is opgekomen. Maar verder moet je naar buiten. Bij het klooster hoort ook een RK begraafplaats.

 81. Sinto-Orana-covent (Knolbol-belt; gesticht 1547; orde Ursulinen; 103 nonnen) • {C 06}

  (DOM 98)

 82. Sinto-Sebâl-covent (źrbas; gesticht 1701; orde Pleebanieten; 44 geestelijken) • {B 03}

  Zie ook bij de beschrijving van het dorp Vâldes-Sebâl. (DOM 75-76)

 83. Sinto-Sebâsten-covent (Kűrânien; gesticht 1543; orde Ursulinen; 40 nonnen) • {I 10}

 84. Sinto-Theresja-covent (Tsjech; gesticht ???; orde ???; ?? nonnen) •

  De nonnen onderhouden hier een grote kruidentuin en verkopen allerlei geneeskrachtige en culinaire kruiden en afgeleide producten.

 85. Sinto-Urba-covent (Đubiy; gesticht 1488; orde Benedictijnen; 20 monniken) • {E 08}

  Dit klooster geniet landelijke bekendheid omdat de monniken er een goed kloosterbier brouwen, het Urba-siddos.

 86. Sinto-Verone-covent (Lasy; gesticht 1567; orde Jezuďeten) •

  Voormalig klooster. Omstreeks 1920 hebben de laatste monniken het klooster verlaten. Tegenwoordig is het een multifunctioneel complex met kleine bedrijfjes en ateliers voor kunstenaars. Sinds 1982 is hier ook de volkshogeschool Sinto-Verone-zrazos gehuisvest.

 87. Sinto-Vikter-covent (Tsjech; gesticht 1600; orde Jezuďeten; 23 monniken) • {H 09/10}

 88. § Sinto-Wânđas-covent (Đorâs; gesticht ???; orde ???) •

  Het klooster ligt mooi tussen de bergrug met de 1766 meter hoge Hôrno-top, en de glooiende oevers naar het Firani-meer. Er is een interessante kruidentuin en je kan er overnachten in een apart gebouw met gastenverblijven. Een bekend wandelpad komt erlangs.

 89. § Slofaro-covent (Xariy; gesticht 1432; orde Bytseter-wâlka; 55 monniken) • {N 04}

 90. § Snűriyst-covent (Teujan; gesticht 1750; orde Atrokse; 58 monniken) • {M 03}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke.

 91. § Tâftola-covent (Afarcal; gesticht 1768; orde Atrokse; 47 nonnen) • {I 04}

 92. Teresa rifo Ávila-covent (Balison; gesticht ???; orde Karmelietessen; 12 nonnen) • {D 09}

  Klooster op het eiland Fôlshynne. Hier wonen ongeschoeide karmelietessen. (DOM 159)

 93. § Tiyndagge-covent (Xemân; gesticht 13e eeuw; orde Pelresa; 30 nonnen) • {I 07}

 94. Trendon-wâlj˙-covent (Đark; gesticht ???; orde ???) • {F 07}

  ???.

 95. Tys-covent (Xôc˙rđamiy; gesticht 1512; orde Franciscanen; 8 monniken) • {B 01}

  Klooster in een ruig duingebied aan de Atlantische kust, aan de oostkant ingesloten door ontoegankelijke moerassen.

 96. § Uvory-covent (Ubipa; gesticht 1812; orde Bariylt-Frina; 22 geestelijken) • {I 02}

  Hier is ook een crematorium.
  Genoemd in de Amagene .

 97. Valdez-covent (Gasky; gesticht 1451; orde Norbertijnen; 33 monniken) • {I 13}

 98. § Vergent-covent (Hoggebim; gesticht 1630; orde Cendâcer-wâlka; 12 nonnen) • {J 08}

 99. § Xlaherpsa-poiros-covent (Ef Plâkomer; gesticht 1777; orde Wâlka rifo ef Trempers; 8 monniken) • {F 08}

 100. Zâlbinasos-covent (Trejasu; gesticht 1689; orde Franciscanessen; 22 nonnen) • {C 07}

 101. § Zeruzze-painer-covent (Zelzakiy; gesticht 13e eeuw; orde Zeruzzer-wâlka; 34 geestelijken) • {I 07}

 102. § Z˙ršiy-covent (Faremoe; gesticht 1548; orde Pelresa; 30 monniken) • {J 09}

  Dit klooster biedt een erkende opleiding tot geestelijke.


In Spokanië zijn er totaal ca. 230 Ergynne-kloosters (met ca. 9800 geestelijken) en ca. 160 katholieke kloosters (met ca. 8500 geestelijken).


2. Stichtingsjaren

Alle kloosters
 
11e eeuw   § Meer-covent
12e eeuw § Berch-Pôly-covent
12e eeuw § Fentiy-covent
12e eeuw § Ôftiy-covent
13e eeuw § Tiyndagge-covent
13e eeuw § Zeruzze-painer-covent
13e eeuw § Côgt-covent
13e eeuw § Falessa-covent
ca.1200 § Br˙ro-covent
1250? † Quista-Mosjeus-covent
14e eeuw † Covent rifo ef Sinto-Vildul
14e eeuw § Creaviy-covent
14e eeuw § Pantosiy-covent
14e eeuw § Rôgtiy-ef-Tira-covent
1342 § Afinâf-covent
1355? § Jannen-covent
1370 † Lopiy-Arânja-covent
15e eeuw § Covent rifo Ârmyll
15e eeuw † Sinto-Crusa-covent
1430? § Pr˙nc-covent
1432 § Slofaro-covent
1434 § Reeše-covent
1438 § Nâmpa-covent
1442 § Koronalista-covent
1451 † Valdez-covent
1460 § Pârfâs-covent
1488 † Sinto-Urba-covent
ca.1500 § Pômân-covent
1504 § Kvoza-covent
1510 † Covent rifo Sinto-Âlbân
1512 † Tys-covent
1523 † Kasser-covent
1529 § Ennucoriy-covent
1530 † Pântiyf-covent
1540 § Axer-covent
1543 § Qurharrt-covent
1543 † Sinto-Sebâsten-covent
1545 † Sinto-Mariy-Rovret-covent 
1547 † Sinto-Orana-covent
1548 § Z˙ršiy-covent
1550? † Leljahove-covent
1562 † Covent rifo Sinto-Petriy
1570 † Giynatt-ketter-covent
1582 † Bazerha-covent
1584 † Jerusalym-covent
1593 † Covent rifo ef Sinto-Cubu
1599 † Duji-covent
1600 § Gârder-covent
1600 † Sinto-Vikter-covent
1602 † Clara-covent
1612 † Ialefer-covent
ca.1620   † Bjaneg-covent
1630 § Vergent-covent
1641 § Covent rifo Nutter-bladidos 
1644 § Pejo-ur-Pano-covent
1655 † Keeër-covent
1666 † Sinto-Johanna-covent
1680 † Sinto-Andreus-covent
1689 † Zâlbinasos-covent
1700 † Sinto-Nicels-covent
1701 † Sinto-Sebâl-covent
1704 § Ođerhynne-covent
1733 § Pechiyla-covent
1750 § Blotter-Avyro-covent
1750 § Snűriyst-covent
1753 † Kult-Zűps-covent
1755 § Nes-covent
1762? † Eerdiô-covent
1762 § Hupster-Bergo-covent
1764 † Sinto-Mâgdalena-covent
1768 § Prânda-covent
1768 § Tâftola-covent
1777 § Xlaherpsa-poiros-covent
1788 § Atroks-covent
1789 § Lajate-covent
1802 § Câfore-covent
1802 § Nalataris-covent
1802 § Razo-Rygt-covent
1812 § Uvory-covent
1820 § Pelle-Hynđe-covent

 

 
Ergynische kloosters
 
11e eeuw  Meer-covent
12e eeuwBerch-Pôly-covent
12e eeuwFentiy-covent
12e eeuwÔftiy-covent
13e eeuwTiyndagge-covent
13e eeuwZeruzze-painer-covent
13e eeuwCôgt-covent
13e eeuwFalessa-covent
ca.1200Br˙ro-covent
14e eeuwCreaviy-covent
14e eeuwPantosiy-covent
14e eeuwRôgtiy-ef-Tira-covent
1342Afinâf-covent
1355?Jannen-covent
15e eeuwCovent rifo Ârmyll
1430?Pr˙nc-covent
1432Slofaro-covent
1434Reeše-covent
1438Nâmpa-covent
1442Koronalista-covent
1460Pârfâs-covent
ca.1500Pômân-covent
1504Kvoza-covent
1529Ennucoriy-covent
1540Axer-covent
1543Qurharrt-covent
1548Z˙ršiy-covent
1600Gârder-covent
1630Vergent-covent
1641Covent rifo Nutter-bladidos 
1644Pejo-ur-Pano-covent
1704Ođerhynne-covent
1733Pechiyla-covent
1750Blotter-Avyro-covent
1750Snűriyst-covent
1755Nes-covent
1762Hupster-Bergo-covent
1768Prânda-covent
1768Tâftola-covent
1777Xlaherpsa-poiros-covent
1788Atroks-covent
1789Lajate-covent
1802Câfore-covent
1802Nalataris-covent
1802Razo-Rygt-covent
1812Uvory-covent
1820Pelle-Hynđe-covent
 
 
Katholieke kloosters
 
1250?Quista-Mosjeus-covent
14e eeuw  Covent rifo ef Sinto-Vildul
1370Lopiy-Arânja-covent
15e eeuwSinto-Crusa-covent
1451Valdez-covent
1488Sinto-Urba-covent
1510Covent rifo Sinto-Âlbân
1512Tys-covent
1523Kasser-covent
1530Pântiyf-covent
1543Sinto-Sebâsten-covent
1545Sinto-Mariy-Rovret-covent 
1547Sinto-Orana-covent
1550?Leljahove-covent
1562Covent rifo Sinto-Petriy
1570Giynatt-ketter-covent
1582Bazerha-covent
1584Jerusalym-covent
1593Covent rifo ef Sinto-Cubu
1599Duji-covent
1600Sinto-Vikter-covent
1602Clara-covent
1612Ialefer-covent
ca.1620Bjaneg-covent
1655Keeër-covent
1666Sinto-Johanna-covent
1680Sinto-Andreus-covent
1689Zâlbinasos-covent
1700Sinto-Nicels-covent
1701Sinto-Sebâl-covent
1753Kult-Zűps-covent
1762?Eerdiô-covent
1764Sinto-Mâgdalena-covent
Na 1764 zijn er geen nieuwe katholieke kloosters meer gesticht. Het valt op dat er in de 19e eeuw nog 5 ergynische kloosters zijn gesticht, waarvan er 3 in 1802. Dit jaartal is geen toeval: het was de toenmalige Reelâ Krafta die er met felle propaganda en financiële regelingen (sommigen zeggen: omkoping) in slaagde om in dat jaar 3 kloosters te stichten.


In onderstaande tabel zijn alle kloosters opgenomen die wel op de deelkaarten staan maar (nog) geen naam hebben. De items zijn gerangschikt op deelkaartnummer.

    Religie LocatieGemeente  Deelkaart-
       nummer
  rk--Falebo {B 04}
  rkAermenHildi {C 06}
  rk--Korif {C 08}
  rkZlesstyMoninaa {D 04}
  rkeil. Fôlshynne*Balison {D 09}
  erg--Blort {E 05}
  erg--Hier {E 08}
  erg--Keunee {E 08}
  rkPailleReven-Paille {E 09}
  rkVyl-źrbloTosiy {E 09}
  erg--Mânt {F 03}
  rkT˙rpsĐark {F 07}
  erg--**Gaquggee {F 07}
  ergaan GrâtMena {F 07}
  ergaan GrâtMena {F 07}
  erg--Monce {F 08}
  rkWefotekaAutaniy {F 12}
  ergaan GrâtTona a/e/ Grât  {G 07}
  rkStrâmpaiy-kaapAequetâ {G 13}
  ergAmerGrejala {H 04}
  erg--***Molen {H 08}
  rk--Kitia {H 09}
  rk--Tsjech {H 10}
  ergaan Ber˙mtMozent {I 06}
  ergaan Firani-meer Đorâs {I 07}
  erg--Đamô {I 09}
  erg--źrlentô {J 02}
  erg--Ms.Ferđô {J 07}
  erg--Toneija {J 07}
  rk--C˙rbarâs {J 11}
  erg--Asjetto {J 12}
  erg--Pageri {L 08}

*     Teresa rifo Ávila-covent; klooster van de ongeschoeide karmelietessen op Fôlshynne,
       te bereiken met een onregelmatige bootverbinding. (DOM 159)
**   Covent rifo Flesst
*** Molen-covent

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 52-010482 • SPARC 13 apr 1997

naam van klooster - DICTIO {N} - 26.03.06