Spokanisch Archief

TUINEN, PARKEN, BOSSEN en WEIDEN
Bestandsgroep Landschappen
Tuinen, parken, bossen en weiden
Landgoederen (arkdomenns)
Natuurreservaten en andere natuurgebieden
Vlaktes, duinen, mliys en heuvelrugggen
 
Gerelateerd bestand
Bezienswaardigheden

Zie ook
Landschappen en streken

Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Het "Engbos" (ofwel Kats-uoff is de bijnaam van een bosgebied in de Firani-vallei, dat officieel Doec-fresta heet, maar niemand in de streek gebruikt die naam; die vind je alleen in de toeristenbrochures.

Het bos, dat zich kilometers lang uitstrekt langs de Firani-oevers, dankt zijn naam aan de griezelige geluiden die de zwiepende stammetjes voortbrengen. De Nederlandse langeafstandsloopster Joyce zegt erover:

"Ergens op Zuid-Liftka ging het pad kilometers lang door een raar bos van lange dunne zwiepende stammetjes. Bij het geringste zuchtje wind sloegen ze tegen elkaar. Dat maakte het geluid van zwiepende zweepslagen, maar ook van schel gepiep en nors gekras. Na een half uur kreeg ik het ervan op mijn zenuwen, temeer daar ik al die tijd niemand tegenkwam, terwijl ik op dit pad buiten dit bos altijd wel andere wandelaars tegenkwam. Maar het was wel fascinerend!"

 


Tuinen, parken, bossen en weiden; zowel in steden als erbuiten.

  niet toegankelijk
  beperkt toegankelijk (een deel van het gebied en/of onder bepaalde voorwaarden)
  algeheel toegankelijk (voor het publiek opengesteld)

{..}Tussen {..} staat het nummer van de deelkaart van Spokani waarop het item te vinden is.
[..]Tussen [..] staat het nummer waarmee het item op de Gebouwenkaart van Zest is aangegeven.
Item te vinden op een regiokaart (Big Maps).
Item te vinden op een deelkaart van Hirdo of van Amahagge.
Item te vinden op een wijkkaart van Hirdo of Zest; of een postcodekaart van Amahagge.
Alle (deel)kaarten worden in een apart venster geopend.

  Voorbeeld van een park (als 'attractie') met zijn naam op een deelkaart.

  Voorbeeld van een bos/woud* (als groter gebied) met zijn naam op een deelkaart.

* Grotere, aaneengesloten, bosgebieden zijn altijd op de deelkaarten aangegeven (met groen),
maar namen staan er vaak (nog) niet bij.
Zodra de naam bekend is dient deze op de deelkaart aangebracht te worden en moet het item
in onderstaande lijst worden opgenomen.


 1. Afarcal-domenn (gemeente Afarcal)

  Bosgebied ....

 2. Ager-wuma (gemeente Kurriy)

  Bosgebied, gedeeltelijk toegankelijk. ....

 3. Ajaf-wuma (gemeente Ajaf-Herc-Monet)

  Klein bosgebied bij het dorp Hst, gesloten voor het publiek. ....

 4. Alasonur-fresta (gemeente Piroes)

  Bosgebied. ....

 5. Albert-wuma (gemeente Hirdo) {F 06}

  Bosgebied aan de zuidkant van Hirdo, naar de Trendon toe. Het bos ligt voornamelijk in het dal van de Vst, een beek die ten zuiden van Hirdo uitmondt in de Trendon. Het is een prachtig gebied om te wandelen, of om in de Vst te kanon en te vissen.

 6. Ales-fini-fresta (gemeente Jajes)

  Bosgebied. ....

 7. lfrych-labore-wuma (gemeente Quitas-Olas)

  Bosgebied. ....

 8. mquffa-wuma (gemeente Minde)

  Bosgebied. ....

 9. Armtat-wuma (gemeenten Ef Plkomer / Mena / Zekon)

  Zuidelijk deel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon. ....

 10. ver-fresta (gemeente Opjevu)

  Het bos ligt tegen de renbaan aan en is populair bij ruiters.

 11. Brjerr-fresta (gemeente Opjevu)

  Bos. ...

 12. Bast-wlj-wuma (gemeente Crbast-srt)

  Bosgebied. ....

 13. Belt Knygta-fresta (gemeente Tura)

  Klein bosgebied in de Krappa-vallei. ....

 14. Belt-Orana-fresta (gemeenten Knolbol / Knolbol-belt)

  Klein, ontoegankelijk bosgebied in bergachtige omgeving. Hier ontspringt de zuidelijke tak van het Orana-knurfel. ...

 15. Bermt-wuma (gemeenten Mnin / Polefi-Jarilo)

  Groot bosgebied. Het noordelijke deel (in de gemeente Polefi-Jarilo) is vrij toegankelijk; het zuidelijke deel (Mnin) is voor het publiek gesloten. ...

 16. Blof-fresta (gemeente Hirdo)

  Bosgebied aan de zuidkant van Hirdo, als buffer tussen bebouwde kom en platteland.

 17. Bomps-fresta (gemeente Crnt)

  Bosgebied. ....

 18. Broms-wuma (gemeente Amahagge)

  Oude naam voor het Amahaagse deel van het Fonishagge-wuma. De naam leeft nog voort in de naam van een metrostation. ....

 19. Brpra-wuma (gemeenten Kreozy / Hildi)

  Bosgebied ten oosten van Hildi. Hier ontspringt de beek de Kocra. ...

 20. Bure-fresta (gemeente Blort)

  Bosgebied. ....

 21. Bure-wuma (gemeente Crelco)

  Bosgebied. Feitelijk de zuidelijke uitloper van het Huron-wuma, ten zuiden van weg 18.

 22. Caliy-wuma (gemeente Gret)

  Bosgebied. ....

 23. Cndiy-fresta (gemeente Mosento)

  Bosgebied. ....

 24. Celf Hnt-prc (in Hirdo)

  Stadspark in Engelse landschapsstijl, in de wijk Ef Aas. De ingang bevindt zich aan de Weg rifo ef Prgts. Van het oorspronkelijke park (aangelegd in 1912) is nog slechts een driehoekig deel over, nu ingeklemd tussen een spoorlijn en twee autowegen. Bij de vijver ligt het Giyner-pavelonn, met een openluchttheater. Vanwege de herrie door de autowegen zijn hier voornamelijk rumoerige opvoeringen zoals traditionele kluchten en popconcerten. 's Zomers is het paviljoen met zijn grote terras aan het water een geliefde plek om te ontspannen. Celf Hnt was een schilder uit de Trondomse School, en Giyner was een leerling van hem.

 25. Cerma-arc (gemeente Trendon)

  Bosgebied. Niet toegankelijk. ...

 26. Cermriynt-wuma (gemeente Iba)

  Bosgebied. Niet toegankelijk productiebos. ...

 27. Chlsyu-fresta (gemeente Zelzakiy)

  Bosgebied langs beide oevers van de Zelze. Niet toegankelijk productiebos.

 28. Chertn-fresta (gemeente Zar)

  Bos aan de Zmbara-kust, in een duingebied.

 29. Chrg-fresta (gemeenten Ajertaliy / Daba-Chrg / Qual / Sinto-Alycro / Tr)

  Uitgestrekt bosgebied tussen Sinto-Alycro en Qual. Het middelste deel is niet toegankelijk. Hier bevindt zich een driehoekig "betwist gebied", waarvan niet duidelijk is onder welke gemeente het ressorteert. Vandaar dat het district Neno hier zeggenschap over heeft. Voor meer informatie, zie Enclaves en omstreden gebieden. .....

 30. Cliyn-fresta (gemeente atoliy)

  Bosgebied in de Bermt-vallei. Aangrenzend zijn een camping en een sportterrein.

 31. Chale-fresta (gemeente Piroes)

  Bosgebied. ....

 32. Chale-wuma (gemeenten Frk / Pitu)

  Bosgebied. Het bos wordt doorsneden door de snelweg M6. Het westelijke deel van het bos is vrij toegankelijk, het oostelijke deel is gesloten.....

 33. Cltos-fresta (gemeenten Puty / Tearo)

  Bosgebied bij het dorp Laver, ooit deel van het landgoed Laver-seert.

 34. Crilletea (gemeente Fach) {G 06}

  Bosgebied dat naar de kust toe overgaat in een duinlandschap. Oostelijk deel is niet toegankelijk.

 35. Crf-mes (gemeente Tosiy)

  Bosgebied, gesloten voor het publiek. ....

 36. Crf-wuma (gemeente Tosiy)

  Bosgebied wordt doorsneden door autosnelweg M47. Ten noorden ervan is het bos niet toegankelijk; ten zuiden wel. ....

 37. Cvf-fresta (gemeenten Tarina / Seertzeekoles)

  Bosgebied, brongebied van de beken Wint en Tejs. Er lopen fiets- en ruiterpaden doorheen.

 38. Dadcs-riyg-fresta (gemeente Trendon)

  Klein bosgebied, feitelijk een drooggelegd deel van het moerasgebied Ef Dadcs.

 39. mpi-fresta (gemeente Hajofese)

  Bosgebied ...

 40. Distrykalo Fresta (gemeenten Kurriy / Lammafin)

  Bosgebied ....

 41. Diyn-fresta (gemeente Hcr)

  Bosgebied ....

 42. iyst-mes (gemeenten Seertzeekoles / Tejho-Klea)

  Bosgebied ....

 43. Doec-fresta (gemeente Tejho-Klea) {I 08}

  Het Doec-bos strekt zich in de Firani-vallei (Zuid-Liftka) aan weerszijden van de rivier uit, en wordt doorsneden door een wandelpad dat de dorpen Klea-Doecha en Ziypaf met elkaar verbindt. Ooit was dit een onherbergzaam gebied waar de bewoners zich niet graag buiten hun dorpen begaven, uit angst voor de geesten en paranormale verschijnselen die het hier voor het zeggen hebben. Sinds dit pad opgenomen is in een langeafstandswandelpadnetwerk en hier dus veel toeristen komen, lijkt het gebied een iets gastvrijer karakter te krijgen. Maar het Doec-bos wordt door de lokale bewoners nog steeds Kats-uoff ("Engbos") genoemd, en gemeden zodra de wind opsteekt. De dunne stammen maken bij het geringste zuchtje wind een onheilspellend geluid, ze zwiepen tegen elkaar en men gelooft dat vogels, eekhoorns en vleermuizen tussen de als zwepen te keer gaande stammetjes vermorzeld worden.

 44. Doffiy Fresta (gemeente Plekotex) {H 04}

  Bosgebied langs kust tussen Sylf en Plekotex. De aangrenzende duinen staan bekend als Doffiyn Dunjes. Zie ook de gelijknamige tramhaltes op tramkaart 08.

  De spoorlijn tussen Plekotex en Jedenfals door het Doffiy Fresta.

 45. Drgna-fresta (gemeente Acaratsa)

  Bosgebied aan de westkant van het Plsten-gebergte. Men mag erin maar het is slecht toegankelijk en er zijn geen paden. ...

 46. Drtj-fresta (gemeente Plerc)

  Bos aan de zuidkant van het Plafot-meer. Men mag erin maar het is slecht toegankelijk en er zijn geen paden. ...

 47. Droemote-fresta (gemeenten Hutnsch / Mena / Zekon)

  Bos als onderdeel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon. ....

 48. Drntoliy-fresta (gemeente eftaliy)

  Bosgebied. Productiebos, niet toegankelijk voor publiek. ....

 49. Dvakene-fresta (gemeenten Kles / Trus)

  Bos dat de scheiding vormt tussen het duingebied aan de westkant en het landbouwgebied aan de oostkant. In het bos is een offerplaats waar Ergynne-rituelen worden gehouden. ...

 50. Dunje-fresta (gemeente Troebasrt)

  Bos ...

 51. Ef Alta-vilduls (gemeente Jajes)

  Bossen lang de Alta. Populair wandelgebied.

 52. Ef Belt Sviks (gemeente Min-zutter)

  Bosgebied. ....

 53. Ef Broekses (gemeenten Balison / Fexa)

  Groot bosgebied. Vrij toegankelijk, maar er zijn geen paden, dus de toegang is lastig. ...

 54. Ef Bursta (gemeente Plenk)

  Klein bosgebied ter weerszijden van weg 15. Er zijn verder geen wegen of paden, dus is het bos slecht toegankelijk. De schaapskudden op de Qumk-vlakte schuilen er graag.

 55. Ef Cliyns (gemeente Twento)

  Bos in het duingebied ten noorden van Twento. Het vormde ooit met het Maro-fresta een aaneengesloten woud, maar door de aanleg van de spoorlijn (in 1872) is dit gebied in tween gesplitst.

 56. Ef Doffiy-fresta (gemeente Amentlestu)

  Bosgebied ....

 57. Ef Eent-mes (gemeente Kanea)

  Klein bosgebied tussen Kanea en het riviertje de Eent. ....

 58. Ef Fr Jiysz (gemeente Stan)

  Bosgebied. ....

 59. Ef Frakas Fresta (gemeenten Leo / Nust / Plafot)

  Particulier bosgebied voor houtproductie. Niet toegankelijk. Het grootste deel van het bos valt onder de gemeente Plafot, maar daarin bevindt zich een enclave die bij de gemeente Leo hoort. ...

 60. Ef Gremps (gemeente Tosiy)

  Bosgebied op het eiland Zverosta.

 61. Ef Grist-epa (gemeente Ben)

  Bosgebied, bestemd als recreatiegebied.

 62. Ef Hamiys (gemeente Fnk)

  Bosgebied, ....

 63. Ef Helmys (gemeenten Liyrotyka / Nayes)

  Bosgebied bij het dorp mber-fes-ef-Fresta. Vrijwel geheel in de gemeente Nayes. Geliefd bij ruiters.

 64. Ef Hupster Sviks (gemeenten Min-zutter / Tulnn)

  Bosgebied. ....

 65. Ef Jec-klesz (gemeente Crtas-Jec)

  Weiland, naast het bos Ef Jec-vilduls. ....

 66. Ef Jec-vilduls (gemeenten Crtas-Jec / Halaresto)

  Bosgebied. ....

 67. Ef Kanol-sparots (gemeente Trendon)

  Klein dennenbos langs het Trendon-kanaal, bij Sinto-Justes. Particulier bezit en niet toegankelijk.

 68. Ef Klarbrs (gemeente Ozaneto a/e Leije)

  Bosgebied. ....

 69. Ef Kloerstos (gemeente Leeserf)

  Bosgebied. ....

 70. Ef Knigt-vilduls (gemeente Krea)

  Bosgebied. ....

 71. Ef Kranderhiys (gemeenten Blumarr / Eon / Jent)

  Bosgebied tussen Blumarr en de Trendon-oever. Het gedeelte in de gemeente Eon is niet toegankelijk en maakt deel uit van een grotere ecologische eenheid waarbij ook het bos op het eilandje Kjstara hoort. Het deel in de gemeenten Jent en Blumarr is wel toegankelijk.

 72. Ef Mes Chlcs (gemeenten Afarcal / Grejala / Sinto-Manes / Xals)

  Uitgestrekt bosgebied. ....

 73. Ef Mes Halfs (gemeente Teujan)

  Bosgebied. Hierin ligt een beroemde zuilengang. ...

 74. Ef Mes Ingocet (gemeente Folates)

  Bosgebied, officieel vrij toegankelijk, maar er zijn nauwelijks begaanbare paden. ...

 75. Ef Nyndcs (gemeenten Stan / Ula)

  Bosgebied. ....

 76. Ef Paliys (gemeente Xals)

  Klein bosgebied. ....

 77. Ef Pawa-mes (gemeente ark)

  Bosgebied. ....

 78. Ef Prg-mes (arkdomenn Luft Xejafiy fes Sinto)

  Bosgebied. ....

 79. Ef Raiys (gemeente Tona a/e Grt)

  Klein eikenbos tussen Tona a/e Grt en Sinto-Ditra-Menso. Midden in het bos is een tra waar twee populaire wandelpaden elkaar kruisen. Met volle maan (Pakra) is dit een geliefde verzamelplaats voor ergynische maan-aanbidders.

 80. Ef Ryset (gemeenten Ies / Molen / Seertzeekoles)

  Ooit een aaneengesloten bosgebied (samen met het naburige bos Fjmpiy-wuma). Tegenwoordig bestaat het uit vijf losse gebieden, van elkaar gescheiden door een dicht net van wegen en paden. De delen worden onderscheiden met de toevoegingen Belt (Klein), Nutter (Noord), Opper (Oost), Zutter (Zuid) en Wefot (West).

 81. Ef Sntsiyer (gemeente Huron-srt)

  Uitgestrekt bosgebied ....

 82. Ef eft (gemeente eftaliy)

  Bosgebied ....

 83. Ef Tenta-vilduls (gemeenten Heles-Tenta / Trobensta)

  Bosgebied. Het grootste deel wordt in beslag genomen door het landgoed Tenta-jakm. ...

 84. Ef Vx-jakms (gemeente Pitu)

  Bosgebied. ...

 85. Ef Wumatriy-woes (gemeente Iba)

  Groot bosgebied. Niet toegankelijk, gedeeltelijk productiebos. ...

 86. Ef Zomarte Toarks (gemeente Tearo)

  Bosgebied ....

 87. Ef Zvozaa-vilduls (gemeenten Slofaro / Tearo)

  Bosgebied ....

 88. Egriyf-wuma (gemeenten Kanea / Zjk)

  Bosgebied. Brongebied van de Polea. ...

 89. Eldpm-fresta (gemeente Cris)

  Bosgebied. ....

 90. Engerrex ef Wuma (gemeente Milbo)

  Bosgebied. ....

 91. Esne-wuma (gemeenten Amahagge / Fonist)

  Klein bosgebied op de grens van de districten Ales en Jelafo.

 92. Fini-fresta (gemeente Toleo)

  Klein bosgebied langs de districtsgrens tussen Bloi en Munt. Tot halverwege de 19e eeuw strekte het bos zich over de grens in Munt uit, maar dat is allemaal gekapt.

 93. Fisa-wuma (gemeente Tanbr)

  Bosgebied langs de kust, behoort bij het bewoonde kasteel Roza-hove, maar is opengesteld voor het publiek. Er is ook een openluchtbioscoop.

 94. Fiylt-wuma (gemeenten Acherque / Sinto-Christs)

  Bosgebied als onderdeel van de Fiylt-dunjes.

 95. Fjmpiy-wuma (gemeente Seertzeekoles)

  Bosgebied. Aan de noordkant ligt een begraafplaats. Het bos is van de gemeente Seertzeekoles en niet toegankelijk. Ooit vormde het samen met de bosgebieden Ef Ryset een aaneengesloten woud.

 96. Flyddere-fresta (gemeente Amahagge)

  Bosgebied ten zuiden van Amahagge, met onder meer een crematorium en een begraafplaats. ....

 97. Flrach-wuma (gemeente Jedenfals) {H 03}

  Loofbosgebied tussen de beide Racn-meren. Ooit een uitgestrekt bos, maar vanaf ca. 1900 voor het grootste deel gekapt. Sinds 1980 worden weer delen aangeplant, maar dit herbebossingsproject gaat trager dan gepland. Naam nog op kaarten aanbrengen! Is dit hetzelfde als Fresta rifo Kiynes??

 98. Fontiy-wuma (gemeente Mollefin)

  Bosgebied. ....

 99. Fonishagge-wuma (gemeenten Amahagge / Fonist)

  Bosgebied tussen Amahagge en Fonist. Vroeger heette het Amahaagse deel Broms-wuma. ....

 100. Fresta Ef Qundras (gemeente Tolm)

  Bosgebied. Buiten de wegen en paden geen toegang voor het publiek. ....

 101. Fresta rifo Dysze (gemeente Liyrotyka)

  Bosgebied. ....

 102. Fresta rifo ef Cubus (gemeenten Lenano / Nutterkoles)

  Bosgebied. ....

 103. Fresta rifo Kiynes (gemeente Jedenfals)

  Bosgebied op een wat hoger gelegen deel van de Huron-mliy ten westen van het Hupster-Racn-meer. Het is vrij toegankelijk, maar alleen in de noordelijke punt loopt een pad. ... Is dit hetzelfde als Flrach-wuma??

 104. Fresta rifo Peyx (gemeenten a / Polefi-Jarilo / atoliy / Xeno)

  Bosgebied. De Oes stroomt erdoorheen. Aan de noordkant is er een bijzondere 4 kilometer lange en ca. 50 meter brede bosstrook die de gemeentegrens tussen Sinto-Manes en Xeno markeert. ....

 105. Fresta rifo Quonn (gemeenten Lelko / Totiarofe-Leresc)

  Bosgebied ....

 106. Fskamo-mes (gemeente Polefi)

  Bosgebied, onderdeel van de Fskamo-duinen. Populair wandel- en picknickgebied.

 107. Frina-fresta (gemeente Amejo)

  Bosgebied. ....

 108. Froemiy-fresta (gemeenten Kwgseert / Crobela / Staef) {I 03/04}

  Dit bosgebied vormt het brongebied van de rlagch. Het is een zeer vochtig gebied en er groeien vele soorten paddestoelen en varens. Hoewel het doorsneden wordt door de snelweg M8a, de hoofdweg 16 en een spoorlijn (met een lange tunnel), is het slecht toegankelijk, want vanaf de wegen zijn geen mogelijkheden om het bos te betreden. Alleen bij de Ziyxter-kents aan de noordkant is het bos toegankelijk. Hier komen dan ook veel mensen om paddestoelen en bessen te zoeken. Dit gebied is ook rijk aan wilde zwijnen. Tussen 1958 en 1974 zijn verscheidene treinen op een wild zwijn gebotst dat de tunnel was binnengegaan. In 1974 was er sprake van een ernstig ongeluk waarbij 4 doden te betreuren waren (eigenlijk vijf: ook het zwijn was dood). Sindsdien zijn er veeroosters bij de tunneluitgangen aangebracht.

 109. Fu-jakm-wuma (gemeente Fonist)

  Bosgebied. Midden in het bos ligt een prachtig meer.

 110. Grder-domenn (gemeente Staef)

  Bosgebied, behorende bij het Grder-klooster. Oorspronkelijk was dit een onderdeel van het Froemiy-fresta, maar tegenwoordig ligt het er los van. ...

 111. Girdestona-labore-wuma (gemeenten Abert / Aboris-Sinto-Jenu / Jareuc / Quitas-Olas)

  Zeer groot bosgebied. ....

 112. Glagv-mes (gemeente eftaliy)

  Bosgebied ....

 113. Gotista-fresta (gemeenten Fliapia / Klemp)

  Bosgebied ...

 114. Grapj-fresta (gemeente Leeserf)

  Bosgebied ...

 115. Grekoqu-fresta (gemeente Kitia)

  Klein bos in het duingebied ten zuiden van Twento. Het vormde ooit met het moerasgebied ten westen ervan een aaneengesloten ecologisch systeem, maar de aanleg van de spoorlijn dwars door dit gebied (in 1872) heeft bos en moerasmeer van elkaar gescheiden.

 116. Grofista-fresta (gemeenten Qula / Tura)

  Bosgebied. Midden in het bos ligt een Ergynne-kerkje.

 117. Groller-wuma (gemeenten Bergosrt / Xolije)

  Bosgebied. ...

 118. Grufoci-fresta (gemeente Tanbr)

  Bosgebied aan de noordkant van Tanbr. Geliefde ontspanningsplek, met een uitspanning aan de kust en een uitzichttoren.

 119. Hacori-fresta (gemeente Piroes)

  Bosgebied. ....

 120. Hamiy-blufk (gemeente Hirdo)

  Weiland bij gelijknamige buurtschap.

 121. Hpyja-fresta (gemeente Hoggebim)

  Bosgebied. ...

 122. Hveeriy-fresta (gemeenten Crnt / Lammafin)

  Bosgebied. ....

 123. Heelst-wuma (gemeente Kjefa)

  Bosgebied. ....

 124. Helfef-wuma (gemeente Mena)

  Bos bij het Ergynne-klooster Helfef-Lost-covent. Het bos is in het bezit van het klooster en dient voor houtproductie en de jacht. De grote hoeveelheid paddestoelen, bosbessen en andere eetbare producten uit het bos worden door het klooster verwerkt en verkocht. ....

 125. Hera-wuma (gemeente Manes-Bec)

  Bos. ....

 126. Hofaja-fresta (gemeente Twento) {H 08}

  Bosgebied tussen Twento en Ies, voornamelijk populair vanwege het zwembad. Zie ook de gelijknamige tramhalte op tramkaart 10.

 127. Hlsta-wuma (gemeente Lamoneo)

  Bosgebied ...

 128. Hrno-fresta (gemeenten Heles-Tenta / atoliy)

  Bosgebied. Niet toegankelijk productiebos. In het zuiden gaat het over in het enorme bos Riff-wuma rifo Heles.

 129. Hupster Dunje-fresta (gemeente Rolane)

  Bosgebied dat onderdeel is van de Gizela-dunjes. Het stadje Rolane ligt in een ontgonnen gebied tussen de duinen en dit bos.

 130. Huron-mes (gemeente Husta)

  Bos aan de westkant van Husta; populair recreatiegebied.

 131. Huron-wuma (gemeenten Klaeu / Crelco) {H 03}

  Vochtig bosgebied bij de zuidelijke punt van het Hupster-Racn-meer. Het vormt een lager gelegen, dichtbegroeide plek temidden van de hogere en drogere Huron-mliy eromheen. Het bos is vanwege de moerassige bodem zo goed als ontoegankelijk, en verder is het nogal gehavend vanwege de snelwegen en de spoorlijn die het doorsnijden. De zuidelijke uitloper, ten zuiden van weg 18, staat bekend als Bure-wuma.

 132. Husof-fresta (gemeenten Bercori / Flento / Pn)

  Bosgebied met grote open plekken.

 133. Husof-fresta (gemeenten Fonist / Mnin)

  Bosgebied. Niet toegankelijk productiebos.

 134. Husof-wuma (gemeenten Eon / atoliy)

  Bosgebied. ....

 135. Iaflo-fresta (gemeente Tloer)

  Bosgebied. ....

 136. Ilderrt-fresta (gemeenten Fjeso / Gras / Hirdo)

  Bosgebied. ....

 137. Jakila-prc (in Hirdo)

  Parkachtige wijk in Zuid-Hirdo waar de meeste regeringsgebouwen zich bevinden. De lanen zijn alle genoemd naar Italiaanse steden. Ook bekend als Tangodm-prc.

 138. Jstep-fresta (gemeente Areo)

  Bosgebied. ....

 139. Jiynk-fresta (gemeenten Doe / Tona a/e Grt)

  Oostelijk deel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon. ....

 140. Jopa'i-fresta (gemeenten Tearo / Puty / Xea)

  Bosgebied dat doorsneden wordt door de Krappa, en ook in de vallei van deze rivier ligt; het maakt deel uit van de bosrijke Honnemeg-mliy. Het is een geliefd recreatiegebied voor de bewoners van Hirdo, Xea en andere steden in de buurt.

 141. Kalda-fresta (gemeente Milbo) {L 04}

  Bosgebied ten oosten van Milbo. Het huidige bos is slechts een klein restant van een uitgestrekt bosgebied dat hier tot halverwege de 18e eeuw aanwezig was. Het laatste restje is nog verder verpest sinds er in 1964 een autosnelweg dwars doorheen is aangelegd. Ondanks alles is het voor de inwoners van Milbo een geliefde plek om te ontspannen.

 142. Kmpos-fresta (gemeente Frk)

  Bosgebied, doorsneden door de Qulboech en de Vryniy. Een populair recreatiegebied, ook al vanwege de nabijgelegen camping Iymper-pafos. ...

 143. Kerans-wuma (gemeenten Kerans-srt / Sinto-Oaji-Quzo)

  Bosgebied. De stad Kerans-srt ligt ertegenaan. ....

 144. Kerrdiyfer-fresta (gemeenten Leeserf / Tren; arkdomenn Hogorit Kerans)

  Bosgebied. ....

 145. Kijola-fresta (gemeenten Krea / Teereso) {F 09}

  Bosgebied langs zuid-oever van Krea-meer. Het noordelijke deel direct aan het water is vrij toegankelijk, het grotere deel ten zuiden van de tramlijn niet. Zie gelijknamige tramhalte op tramkaart 06.

 146. Kindista-wuma (gemeente Trendon)

  Bosgebied langs de Trendon-oevers bij de stad Trendon. Oorspronkelijk een deel van het moerasgied Ef Dadcs. Het bos is een geliefde recreatieplek voor de bewoners van Trendon. Joggers en wandelaars zouden graag zien dat de bedding van de voormalige spoorlijn, die dwars door het bos loopt, wordt geasfalteerd, maar deze is een beschermd industrieel erfgoed en moet in de oorspronkelijke staat gehouden worden. Wat in de praktijk betekent dat de bedding overwoekerd is. De naam "Kindista-wuma" (Koninginnebos) refereert aan de legende dat koningin Dnda Lerdu (1519-1576) hier regelmatig wandelde of op haar paard rondreed (en in de Trendon zwom). Een nogal onwaarschijnlijk verhaal als we ons realiseren dat dit bos in haar tijd een ontoegankelijk, drassig moerasbos geweest moet zijn.

 147. Kjacnd-wuma (gemeente Trejasu)

  Bosgebied. ....

 148. Kjstara (gemeenten Eon / Jent)

  Bos op het eilandje Kjstara in de Trendon. Ontoegankelijk natuurgebied.

 149. Klaff-fresta (gemeente Opjevu)

  Het bos ligt bij de renbaan en is populair bij ruiters.

 150. Klalb-fresta (gemeente Tenk)

  Bosgebied in de Trendon-vallei. ....

 151. Kl-mes (gemeente Klaeu)

  Klein bos op een heuvel van de Huron-mliy, waar het beekje de Kl ontspringt. ....

 152. Kbotass-fresta (gemeenten Amahagge / Trobensta)

  Klein bosgebied. ....

 153. Kbotass-wuma (gemeenten Flento / Pn)

  Bosgebied, doorsneden door Weg 2. Het deel ten noorden van de hoofdweg is niet toegankelijk, het zuidelijke deel wel. ...

 154. Klk-vilduls (gemeente Areo)

  Klein bosgebied langs het riviertje de Klk. ....

 155. Kolini-wuma (gemeenten Hirdo / Puty)

  Bosgebied tussen Hirdo en Puty, op een steile heuvelrug, waar de autosnelweg M70 in een tunnel onderdoor gaat.

 156. Komgia-fresta (gemeente Bora-Fercen) {E 02}

  Bos tussen Bora-Fercen en Lpkmp in een toeristisch duin- en strandgebied. Zie gelijknamige tramhalte op tramkaart 04.

 157. Korda-mes (gemeente Mit)

  Bosgebied. ....

 158. Koronalista-wuma (gemeente Tjokkyt)

  Bosgebied. ....

 159. Ktyniy-fresta (gemeenten Mena / Zekon)

  Bos als onderdeel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon. ....

 160. Krafrniyc-wuma (gemeenten am / rtazo)

  Bosgebied ....

 161. Krappa-krum-fresta (gemeenten Neest / Oofo / Potasrt)

  Bosgebied ....

 162. Krato-fresta (gemeente Merunu-srt)

  Klein particulier bosgebied; niet vrij toegankelijk. .....

 163. Kreea-fresta (gemeente Fonist)

  Klein bos dat bekend staat als "spookbos". Hoewel het voor het publiek is opengesteld, zal niemand zich erin wagen.

 164. Krperne-fresta (gemeente Tanbr)

  Bos. Midden in het bos is een open plek waar twee paden elkaar kruisen. Hier verzamelen met volle maan gelovigen om te "maanbaden".

 165. Krur-fresta (gemeente Plef)

  Bosgebied. ....

 166. Kryos-fresta (gemeenten Acherque / Alas / Halaresto)

  Bosgebied. ....

 167. Kvortiyn-fresta (gemeente Hier)

  Bosgebied. ....

 168. Lafta-wuma (gemeente Daba / arkdomenns abiy / Hogorit Qual)

  Bosgebied. Het gedeelte dat onder de gemeente Daba ressorteert is vrij toegankelijk. De rest valt onder het beheer van twee landgoederen en is privterrein. ...

 169. Lajate-fresta (gemeente Mosento)

  Particulier bosgebied, niet toegankelijk voor het publiek. ....

 170. Lama-prc (gemeente Lankos) {H 13}

  Savanne-achtig landschap met kurkeiken. olijfbomen, lama's en bruine hazen. Dit landschap ligt beschut tussen de hoge oprijzende wanden van de zuidelijke uitlopers van het Boesh-gebergte, en vormt een interessant contrast met de kale ongenaakbare rotspartijen die dit deel van het eiland Lomky domineren.

 171. Lmbe-fresta (gemeenten Heles-Tenta / atoliy)

  Bosgebied, met onder meer de nieuwe villawijk Oasiy rifo ef Lmbe-muts. ....

 172. Lndyge-fresta (gemeenten Fexa / Teujo / Tloer / Xalf)

  Uitgestrekt bosgebied. Het bos is vrij toegankelijk op enkele paden, maar er worden regelmatig excursies gehouden waarbij ook minder toegankelijke delen worden opgezocht. ...

 173. Lstyrre-wuma (gemeente Sinto-Torafebab) {B 03}

  Bos in het Plsten-gebergte, rond de splitsing van de Caherrte en de Plst; een regenachtig, drassig gebied, populair voor wandeltochten.

 174. Latatube-fresta (gemeente Adv)

  Bosgebied, brongebied van de Latatube. ....

 175. Laver-seert (gemeente Puty)

  Landgoed, bestaande uit bos- en weidepartijen, bij het dorp Laver. Midden in het bos staat en fraai landhuis, omzoomd met glooiende gazons. De bewoners hebben enkele kamers en zalen voor het publiek opengesteld, en hier worden regelmatig tentoonstellingen en culturele en culinaire avonden gehouden. In het weekend is ook het park voor het publiek toegankelijk. Het bosgebied Cltos-fresta was ooit een deel van dit landgoed.

 176. Leif-fresta (gemeente Piroes)

  Bosgebied. ....

 177. Leja-wuma (gemeente Astiy)

  Particulier bosgebied waar de Latatube doorheen stroomt. Niet toegankelijk. .... . ....

 178. Lemns-fresta (gemeente Abenato)

  Vanwege de accidentatie een moeilijk toegankelijk bosgebied. De Prg stroomt erdoorheen en hierlangs loopt een wandel/ruiterpad. ....

 179. Lemns-mes (gemeente Doe)

  Klein bosgebied ten noordoosten van Doe. Het is in het bezit van de gemeente Doe en die wil er een groot recreatiegebied met sportfaciliteiten en een zwembad van maken, waarbij een deel van de bomen zal moeten sneuvelen. De weerstand tegen deze plannen uit 2003 is zo groot dat de plannen nog steeds in de ijskast liggen. ....

 180. Lemns-wuma (gemeente Molen)

  Klein bosgebied tussen Molen en Ies. Aan de rand, in een glooiende weide, liggen een opvallende grafheuvel en een Ergynisch klooster. Het bos zelf is niet toegankelijk; alleen de monniken uit het klooster mogen het betreden.

 181. Lerkara (gemeente Amahagge)

  Voormalig landgoed, op de plaats waar tegenwoordig de Plep rifo ef Sparots (wijk 277) loopt. Het (toch al vervallen) landgoed is omstreeks 1850 verdwenen toen deze nieuwe wijk van Amahagge werd gebouwd. Lerkara is waarschijnlijk een verbastering van "lerrke-cara", ofwel "gezang van de veldleeuwerik". De naam leeft nog voort in een tramhalte van de interlokale tramlijn 1.

 182. Lerp-fresta (gemeente Lasy)

  Groot bosgebied, niet toegankelijk voor het publiek. ....

 183. Liftkar Breenc-wuma (gemeente Kitia)

  Particulier bosgebied, alleen het zuidelijke deel is toegankelijk voor het publiek. Het noordelijke deel is voor houtproductie (met een houtzagerij). ....

 184. Liftkar Vsote-fresta (gemeente Hirdo)

  Bosgebied ten zuidwesten van Hirdo. Brongebied van de beek de Vst.

 185. Liger-mes (gemeente Bleuj)

  Bos dat de scheiding vormt tussen het duingebied aan de westkant en het landbouwgebied aan de oostkant. ...

 186. Ljamiylto-fresta (gemeenten Afarcal / Crelco) {I 04}

  Bosgebied waar de Ygge doorheen stroomt.

 187. Lgtfiy (gemeente Quobenta) {J 04}

  Bosrijk gebied in het Crona-gebergte (Ben), waar de laatste kerrdiyfer waargenomen zou zijn.

 188. Lomala-fresta (gemeente Amahagge)

  Bosgebied aan de oostkant van Amahagge, ten zuiden van het vliegveld.

 189. Lorfnca-wuma (gemeenten Hutnsch / Zekon)

  Bosgebied. ....

 190. Lotseciy-belt-wuma (gemeente rnajec)

  Klein bos ten noorden van het veel grotere Lotseciy-wuma, in het dal van de Cheetucj. ....

 191. Lotseciy-wuma (gemeente Huron-srt)

  Groot bosgebied. ....

 192. Luiysta-fresta (gemeente rtan)

  Bos, behorend bij een landhuis dat erin staat. Het bos is vrij toegankelijk.

 193. Luta-fresta (gemeente Tona a/e Grt)

  Langgerekte bospartij ten oosten van Tona a/e Grt op de Kylgiy-mliy. Het laagste deel van het bos ligt in een niet-afwaterende inzinking en grenst aan een moerasgebied.

 194. Lyc-fresta (gemeenten Eeneteree / Liyrotyka)

  Groot bosgebied, de zuidelijke helft is toegankelijk, met een uitgebreid net van wandelpaden. Het noordelijke deel is gesloten, maar hier bevindt zich het openluchtmuseum Lyc-Fresta.

 195. Lys-fresta (gemeente Afarcal)

  Bosgebied ....

 196. Maro-fresta (gemeente Twento)

  Bosgebied aan de rand van het duingebied ten noorden van Twento. Erin verscholen ligt een crossterrein voor motorfietsen. Het bos vormde ooit met Ef Cliyns een aaneengesloten woud, maar door de aanleg van de spoorlijn (in 1872) is dit gebied in tween gesplitst.

 197. Materrl Poji-fresta (gemeente Adv; arkdomenn Ef Sinto-Aa)

  Bosgebied, in bezit van de koninklijke familie. Niet toegankelijk. ....

 198. Mazyll-fresta (gemeente Halaresto)

  Bosgebied bij het dorp Mazyll-mliy. ....

 199. Merater Krden-wuma (gemeente Doe)

  Bosgebied. Vernoemd naar Lmpa Krden. Het bos is onderdeel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon.

 200. Mesens rifo Xeest (gemeente Trendon)

  Bospartijen ....

 201. Mes rifo Pamiyraty (gemeenten Akm / Noniy)

  Bosgebied, deel van het natuurreservaat Akm-prc. ....

 202. Mibleeza-fresta (gemeenten ran / no-Zeanu)

  Bosgebied. Grenst aan de paardenfokkerij/manege Mibleeza-srt.

 203. Minerva-fresta (gemeenten Zar / Zar-Husta)

  Bosgebied tussen Zar en Husta.

 204. Mirrr-wuma (gemeenten Flo / Plk)

  Groot bosgebied in het Az-gebergte. ...

 205. Moens-wuma (gemeente Mosento)

  Bosgebied. ....

 206. Moffain-fresta (gemeente Kwg)

  Bosgebied ....

 207. Mjl-fresta (gemeenten Amejo / Ef Dis / Michen)

  Bosgebied in de Kolai-dunjes. ....

 208. Mosemm-fresta (gemeenten Korif / Tulnn)

  Bosgebied aan de kust van de Hildi-fonis. ....

 209. Nmpa-fresta (gemeenten Doe / Gaquggee / Hutnsch)

  Noordelijk deel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon. Het Nmpa-bos ligt als een ring rondom een steile heuvelrug waar ook het Ergynne-klooster Covent rifo Flesst is gelegen. Het noordelijke deel van het bos is gesloten voor het publiek.

 210. Natarens-fresta (gemeente Ekkrey)

  Bosgebied op het eilandje Hupster-Hurt. ....

 211. Natastiyre-wuma (gemeente Girdesef)

  Bosgebied; niet toegankelijk. In het bos is een luchtmachtbasis en er zijn ook gecamoufleerde startbanen. ....

 212. Noeff-fresta (gemeente Stan)

  Bosgebied. ....

 213. Nutter Ezzrs-fresta (gemeente Kles)

  Bosgebied. ....

 214. Nutter Hmpk-fresta (gemeente Moja)

  Het bos is formeel toegankelijk, maar een aantal wegen die er doorheen lopen zijn voor alle verkeer gesloten. Samen met het Zutter Hmpk-fresta sluit het een veld in met 7 beroemde grafheuvels.

 215. Nutter Hulaa-wuma (gemeente Hirdo)

  Bosgebied tussen Hirdo en Wegsrt Stesst. Priv-jachtgebied van het katholieke adellijke geslacht Heene Zyftoen.

 216. Nutter Isac-fresta (gemeente Has-belt)

  Bosgebied. ...

 217. Nutter Leresc-wuma (gemeente Totiarofe-Leresc)

  Bosgebied.....

 218. Nutter Psiylfo-wuma (gemeente Twento)

  Bosgebied ten noordoosten van Twento. Vormde met het Zutter Psiylfo-wuma n geheel, totdat een brede strook werd gekapt ten behoeve van een hoogspanningsleiding. Er lopen paden door het bos en je mag er wandelen.

 219. Nutter Swoliy-wuma (gemeenten Oofo / Zeone)

  Bosgebied ....

 220. Nstma-fresta (gemeenten Plef / Wens)

  Bosgebied. ....

 221. ftellef-wuma (gemeenten Fonist / Fraja)

  Bosgebied. Particulier terrein, niet toegankelijk.

 222. Ojsner-fresta (gemeenten Aneta / Girdesef / Pageri / Tun)

  Groot bosgebied, voor een deel ook vallend onder het arkdomenn Aneta ur Montrrko. De stad Pageri ligt er middenin. ....

 223. lmer-fresta (gemeente Nutterkoles)

  Groot bosgebied. ...

 224. Opper Canaz-wuma (gemeente Fach)

  Bosgebied. ....

 225. Opper Clamia-wuma (gemeente Sinto-Manta (LA))

  Bosgebied. ....

 226. Opper-Drmp-wuma (gemeente Conityje)

  Bosgebied ...

 227. Opper Hra-fresta (gemeente Akm)

  Klein bos. ....

 228. Opper Leresc-wuma (gemeente Totiarofe-Leresc)

  Bosgebied. ....

 229. Opper Lofipana-mes (gemeente Troebasrt)

  Bosgebied langs de rechteroever van de Klinnr. Het hoort bij het grondgebied van het Troeba-paleis en is priv-terrein. Het Wefot Lofipana-mes langs de linkeroever is wel toegankelijk. ....

 230. Opper Palamiy-fresta (gemeenten Kwg / Tura)

  Bosgebied in de Krappa-vallei; vormt samen met het Wefot Palamiy-fresta een uitgestrekt productiebos.

 231. Opper-Prek-fresta (gemeente Hafonis)

  Bos tussen de stad Hafonis en de rivier de Prek. Alleen het zuidelijke deel (waar het aan de camping Hafonis grenst) is vrij toegankelijk.

 232. Opper-Priyfiy-fresta (gemeenten Doe / Mena)

  Bos als onderdeel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon. ....

 233. Orana-fresta (gemeente Knolbol-belt)

  Ontoegankelijk bosgebied in bergachtige omgeving. Hier ontspringt de noordelijke tak van het Orana-knurfel. ...

 234. Pajt-riff-wuma (gemeenten Arestaliy-Motacoque / Lenano)

  Bosgebied. ....

 235. Pantosiy-arbe (in Liyrotyka {K 09})

  Het park is tussen 1830-1836 aangelegd op de plek waar het Pantosiy-klooster in 1823 afbrandde; het bevat een fraaie vijver met een kunstmatige waterval, opgetrokken uit de steenbrokken van de kloosterrune. De grijze Amerikaanse eekhoorn die hier aan het begin van de 20e eeuw "voor de grap" is losgelaten heeft de inheemse bruine Europese eekhoorn op een groot deel van het eiland Liftka zo goed als geheel verdrongen, en rukt nu ook op naar de andere eilanden.

 236. Poege-fresta (gemeente Frk)

  Bosgebied aan de rand van Frk. Een geliefd wandelgebied, al zorgt de snelweg M65 voor een hoop herrie. ...

 237. Premkor-fresta (gemeente Vlel)

  Bosgebied aan de Laboh-kust. ....

 238. Pylm-wuma (gemeente Kerans-srt; arkdomenn Hogorit Kerans)

  Groot bosgebied in het Girdes-gebergte. Middenin ligt het dorp Vrevet.

 239. Pypjna-fresta (gemeente Astiy)

  Groot naaldbos, onderdeel van het natuurreservaat Astiy-vender op het eiland Rsterhynne. ....

 240. Qufta-fresta (gemeente Liyrotyka)

  Bosgebied, niet toegankelijk. ...

 241. Ralmoene-wuma (gemeenten ebantiy / Quober)

  Bosgebied vol grotten. Middenin het bos ligt de camping Ralmoene-wuma. ...

 242. Ramiy-fresta (gemeenten Aagee / Jentu / Knolbol)

  Bos. Het noordelijke deel met de grafheuvel is toegankelijk; de rest van het bos niet. Alleen een klein gedeelte aan de zuidoostkant valt onder de gemeente Aagee. ...

 243. Rne-fresta (gemeente Afarcal)

  Bosgebied ....

 244. Ranksto-fresta (gemeente Ef Dis)

  Bosgebied in de Kolai-dunjes. ....

 245. Rpip-Murrtes-arbe (in Zest) [43]
  Mennweg-na-Tsjech 142

  Botanische tuin, in 1822 door de universiteit aangelegd voor wetenschappelijke doeleinden. Is in 1857 vernoemd naar de bekende botanicus Ardex Rpip-Murrtes die in dat jaar overleed. De tuin ligt ingeklemd tussen de hoofdweg en de Gp, en was vroeger, voordat de hoofdweg werd verbreed, veel groter. Er is ook een kas met bijzondere varens en planten. Tegenwoordig is de tuin voornamelijk een algemene attractie, zonder veel wetenschappelijke pretenties. De universiteit heeft de tuin dan ook in 1967 aan de gemeente overgedaan.

 246. Rster-fresta (gemeente Gralkrich)

  Bos aan de noordkant van Gralkrich, met een recreatieve functie (aan de rand zijn een stadion, sportvelden en een openluchtbad). ....

 247. Reec-fresta (gemeente Hildi)

  Bos. ...

 248. Reekyk-fresta (gemeente Mikentall)

  Bos. Door het zuidelijke deel stroomt de Bermt; dit is een drassig, welhaast moerasachtig terrein. ...

 249. Rens-fresta (gemeente Ies)

  Bosgebied met wandelpaden en het karakter van een prachtig aangelegd park. Hierin ligt onder meer de residentie van de ryltiy (ryltiy-rens). ....

 250. Riff-wuma rifo Heles (gemeenten Aschen / Heles-Tenta)

  Groot bosgebied. Productiebos, waar de beek de Klk in ontspringt. Het deel van de gemeente Aschen is vrij toegankelijk; het deel van de gemeente Heles-Tenta is alleen rondom de wegsrt Hrno te betreden. Het noordelijke deel van dit bosgebied heet Hrno-fresta.

 251. Riyftl-wuma (gemeenten Stan / Ula)

  Bosgebied. ....

 252. Riyn-fresta (gemeente Tunbas)

  Bos. Restant van een veel groter bosgebied dat bij het paleis Liftkar-Clamia hoorde. Zowel het bos als het paleis verkeert in zeer vervallen staat.

 253. Rfta-wuma (gemeenten Halepoai / Halepoai a/e Kjoep / Harfloja-rtuhaj / Lf / Opjevu)
  {J 06}

  Dicht woud in Ren, populair bij de zoekers van paddenstoelen en bessen. Het gedeelte ten westen van Ef Doffiy Mirra (Weg 30) is niet toegankelijk.

 254. Roli-fresta (gemeente Toleo)

  Klein particulier bosgebied. ...

 255. Rnzata-fresta (gemeente Huis)

  Bos dat onderdeel is van de Gizela-dunjes.

 256. Rost-wuma (gemeente Xubenuke)

  Bosgebied. Hier bevindt zich een graf met een altaar. ...

 257. Rovn-wuma (gemeente Plafot)

  Particulier bosgebied bij Plafot, op een heuvelrug tussen het Plafot-meer, de Ons en de Ylt. ....

 258. Rovn-wuma (gemeente Tun)

  Bosgebied aan de zuidkant van het Pogalo-meer. ...

 259. Sa Ater-fresta (gemeenten Imenal / Halest-Meen / Oneusrt / Quobenta) {J 03}

  Een uitgestrekt bosgebied in het Hajega-gebergte, met drie duidelijk te onderscheiden karakters. Het (zo goed als ontoegankelijke) westelijke deel ligt het hoogst en bestaat voornamelijk uit dicht naaldwoud. Het (geheel ontoegankelijke) middendeel is gemengd bos, op veel plaatsen onderbroken door open stukken met loodrechte wanden en diepe kloven waar hoogstens een enkele struik zich weet te handhaven. Het oostelijke deel (bij Oneusrt) ligt aan de rand van het gebergte en hier hebben loofbomen de overhand. Hier stroomt de Kjoep doorheen en komt ook de Tiress in de Kjoep uit. Het is een geliefd recreatiegebied, goed te bereiken over de hoofdweg 32 (tussen Oneusrt en Halest-Meen) en de deels onverharde weg tussen de dorpen nks en Sa Chyt. In tegenstelling tot wat de naam Sa Ater doet vermoeden, heeft het bos geen relatie met de veel zuidelijker gelegen dorpen Ater-eeroymp en Ater-G. Ater is een algemeen voorkomende naam voor een dorp aan een rivier, waar houtvlotters woonden. Sa betekent 'huis' of 'kasteel'. We mogen aannemen dat er ergens aan de Tiress of aan de Kjoep een huis, kasteel of gehucht is geweest met de naam Sa Ater, waaraan het bos zijn naamt ontleent.

 260. Safari-prc (gemeente Zelzakiy) {I 07}

  Een beschermd natuurgebied (oorspronkelijk het arkdomenn Ja Pluf ur Zelze), bestaande uit schakering van bospartijen, weilanden en akkers. Een deel van dit gebied is omheind, en hier grazen tientallen soorten exotische dieren. Oorspronkelijk heette dit wildpark Safari-prc, maar zo langzamerhand wordt deze naam voor het gehele gebied gebruikt.

  Midden in dit natuurgebied (buiten het feitelijke wildpark) bevindt zich een oud landhuis, waar tegenwoordig The Famon's University is gehuisvest. Het gebied is vrij toegankelijk, maar voor het "echte" safaripark moet men toegang betalen. Een deel ervan kan alleen met de auto bezocht worden, omdat de dieren "loslopende" mensen kunnen aanvallen.

 261. gg-wuma (gemeenten Ef Plkomer / Mena)

  Bos als onderdeel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon. ....

 262. Salviy-fresta (gemeenten Tarina / Xemn)

  Bosgebied, ....

 263. arkontegg-wuma (gemeenten Blort / Ula)

  Bosgebied. ....

 264. Stroiyn-fresta (gemeenten Acherque / Sinto-Christs)

  Bosgebied. ....

 265. Sebl-wuma (gemeenten Kjefa / rbas)

  Ontoegankelijk bosgebied. Een groot gedeelte van het bos ligt op het eilandje Sebl-ark, ingesloten door de noordelijke en zuidelijke tak van de Plst. Dit gebied wordt beschouwd als een beschermd natuurgebied, hoewel het (nog) niet die officile status heeft. ...

 266. Ses-wuma (gemeente Teereso)

  Bosgebied. ....

 267. Sgoemaciy-wuma (gemeente Lnges)

  Bosgebied, ....

 268. Sinto-lbn-fresta (gemeente Crtas-Jec)

  Klein bos, behorende bij het Covent rifo Sinto-lbn; alleen toegankelijk voor bezoekers van het klooster. ....

 269. Sinto-Arabell-fresta (gemeente Balier)

  Bosgebied, ....

 270. Sinto-Criybo-wuma (gemeente Hildi)

  Bosgebied, .....

 271. Sinto-Jnis-wuma (gemeenten Frk / Gasky; arkdomenn Ja Frk ur Teta)

  Bosgebied. Langgerekt bosgebied. Het deel dat tot het arkdomenn behoort, is niet vrij toegankelijk; de rest wel. Het bosgebied van het arkdomenn Flgpe ur Frk ja Gasky, en het aangrenzende bos van het arkdomenn Ja Frk ur Teta vormen weliswaar n geheel met het Sinto-Jnis-wuma, maar dragen niet deze naam. ...

 272. Sinto-Josef-fresta (gemeente Aagee)

  Bos. Het noordelijke deel is toegankelijk; de rest van het bos niet. ...

 273. Sinto-Martn-fresta (gemeente Plerc)

  Bos. Men mag erin maar het is slecht toegankelijk en er zijn geen paden. ....

 274. Sinto-Mates-fresta (gemeente Haleu)

  Bosgebied. Tot ca. 1900 in het bezit van een katholieke grootgrondbezitter die er ook een kerkje liet bouwen. Tegenwoordig is het bos eigendom van de gemeente Haleu.

 275. Sinto-Mateus-fresta (gemeente Hajofese)

  Bosgebied, .....

 276. Sinto-Mateus-fresta (gemeente Tearo)

  Bosgebied tussen Tearo en de Krappa-oever.

 277. Sinto-Mateus-fresta (gemeenten Hajofese / Kosr)

  Bosgebied. Het westelijke deel, waar de mpi doorheen stroomt, is vrij toegankelijk; het oostelijke deel niet.

 278. Sinto-Moffain-wuma (gemeenten Ef Dis / Michen / Pitrani)

  Groot bos in de Kolai-dunjes. ....

 279. Sinto-Odilla-fresta (gemeenten Flento / Tolee)

  Bosgebied ....

 280. Sinto-Patriyk-fresta (gemeente Asjetto)

  Klein bos met de Sinto-Patriyk-tmp. ....

 281. Sinto-Pertres-fresta (gemeente Ozaneto a/e Leije)

  Bosgebied, ....

 282. Sinto-Sylvest-fresta (gemeente Qual)

  Hooggelegen, zeer geaccidenteerd bosgebied. ....

 283. Sinto-Verone-wuma (gemeenten Halaresto / Lijerc-srt)

  Groot bosgebied, deels toegankelijk. ....

 284. Slre-wuma (gemeenten Balier / Cris / Teereso)

  Bosgebied, ....

 285. Slure-fresta (gemeenten Nutterkoles / Xcramiy)

  Bosgebied. Het westelijke deel loopt over in het Tysamiy-moeras.

 286. Soet-fresta (gemeente Mit)

  Bosgebied. ....

 287. Sport-fresta rifo Stesst (gemeente Hirdo)

  "Sportbos", waar allerlei sportiviteiten in groepsverband kunnen worden beoefend. Zie bestand Sport en spel.

 288. Stovyatjen-fresta (gemeente Doe)

  Bosgebied in de Krappa-vallei, ....

 289. Syl-srtiy (gemeente Hirdo)

  Klein landgoed aan de Trendon-oever, tegenover het dorp Mjl-zeces. Bij dit landgoed denken we in de eerste plaats aan de gelijknamige ambtswoning van de minister-president.

 290. Tangodm-prc (in Hirdo)

  Zie Jakila-prc.

 291. Temci-fresta (gemeenten Rn / Toneija)

  Bos. Populair wandelgebied. ...

 292. Teneera-fresta (gemeenten Hajofese / Zekon)

  Bosgebied, .....

 293. Tesen-kibs-wuma (gemeenten Fonist / Mnin)

  Groot bosgebied. Officieel vrij toegankelijk maar zeer moeilijk te betreden. Het ligt op een hoge heuvel met steile hellingen, met als hoogste punt de Lee-agru (Leeuwentop) van 618 meter. Hier ontspringt ook de beek de Lee, die uitmondt in de Bermt. Vanaf de boswachterij aan de oostkant kan een excursie geregeld worden met jeeps via de onverharde weg door dit woeste gebied, naar de herberg (Ef Oo Mojeru) aan de zuidkant.

 294. Tjftr-fresta (in Hirdo)

  Klein bosgebied met grasland rondom aansluiting H21 (autoweg M2 en Geemiyos-weg). Dit is het restant van een veel groter bos dat in de loop van de 19e en begin 20e eeuw is verdwenen vanwege de stadsuitbreiding. Het grasland is vrij toegankelijk.

 295. Tjftr-vilduls (gemeente Zekon)

  Productiebos, niet toegankelijk voor het publiek. ....

 296. Tjftr-wuma (gemeenten Mozent / atoliy)

  Klein bosgebied waar de Bermt ontspringt. ....

 297. Tmp-fresta (gemeente Yfte)

  Bosgebied, ....

 298. Trobensta-prc (in Amahagge)

  Stadspark aan de oostkant van Amahagge, grenzend aan het Lomala-fresta. Genoemd in de Amahko .

 299. Trops-arbe (in Aflif {K 10})

  De "Tropentuin" is omstreeks 1850 voor educatieve doeleinden aangelegd en bevat een keur aan inheemse planten en bomen, en enkele kassen met palmen en andere vertegenwoordigers van de tropische flora. Zie verder De stad Aflif.

 300. Trme-vilduls Nutter (gemeenten Hajofese / Monanee)

  Bosgebied. Ooit was Trme-vilduls n aaneengesloten bosgebied. Tegenwoordig drie onafhankelijke bospartijen, onder meer gescheiden door een hoogspanningsleiding die het bos in tween splitst.

 301. Trme-vilduls Wefot (gemeente Monanee)

  Bosgebied. Ooit was Trme-vilduls n aaneengesloten bosgebied. Tegenwoordig drie onafhankelijke bospartijen, onder meer gescheiden door een hoogspanningsleiding die het bos in tween splitst.

 302. Trme-vilduls Zutter (gemeenten Hajofese / Monanee)

  Bosgebied. Ooit was Trme-vilduls n aaneengesloten bosgebied. Tegenwoordig drie onafhankelijke bospartijen, onder meer gescheiden door een hoogspanningsleiding die het bos in tween splitst.

 303. Tper-fresta (gemeente Manes-Half)

  Bosgebied tegen het dorp Tper-Kester. Hier stroomt de Polea doorheen. ....

 304. Trps-klarbr-wuma (gemeente ark)

  Bosgebied aan de zuidwestkant van het Drpze-meer. De strook tussen weg 39 en de oever is vrij toegankelijk; de rest is particulier bezit en gesloten voor het publiek. Hier groeit naaldhout voor de houtproductie.

 305. Tystlf-fresta (gemeente Zimp)

  Bosgebied, grenst aan het arkdomenn Sinto-Tuniy, waar het bos in doorloopt. ....

 306. Uashynne-fresta (gemeenten Duji / Trondom)

  Bosgebied ten westen van Trondom, langs de Trendon-oever. ....

 307. Urster-wuma (gemeenten Flipa / Jatty (BF))

  Groot bos tussen Flipa en Jatty (BF). Brongebied van de Urster en de Laft. Vanuit Jatty loopt er een kabelbaan door het bos naar het Leije-stadion aan de westkant. ....

 308. Vlahagge-wuma (gemeente atoliy)

  Bosgebied. ....

 309. Vilduls rifo Poniy (gemeenten Jatty (BF) / Xark / Zekon)

  Gemengd bos in sterk geaccidenteerd terrein; brongebied van de Blts en Grt. De Jatty en Belt-Trendon stromen erdoorheen en worden gevoed met talloze beekjes en bronnen.....

 310. Vilduls rifo Qunaze (gemeenten Ent / Nichtkalas)

  Gemengd bos in eenzaam mliy-gebied. ....

 311. Vrmpaza-fresta (gemeenten Aelas / Aequet)

  Bosgebied. ....

 312. Wlj-wuma (gemeente Lammafin)

  Bosgebied. ....

 313. Wefot Canaz-wuma (gemeente Fach)

  Bosgebied. ....

 314. Wefot Clamia-wuma (gemeente Sinto-Manta (LA))

  Bosgebied. ....

 315. Wefot-Drmp-wuma (gemeente Conityje)

  Bosgebied ...

 316. Wefot Hra-fresta (gemeenten Akm / Noniy)

  Klein bos. ....

 317. Wefot Lofipana-mes (gemeente Troebasrt)

  Bosgebied langs de linkeroever van de Klinnr. Het hoort bij het grondgebied van het Troeba-paleis, maar is wel opengesteld voor het publiek. Het Opper Lofipana-mes langs de linkeroever is gesloten. ....

 318. Wefot Palamiy-fresta (gemeente Taru)

  Bosgebied in de Krappa-vallei; vormt samen met het Opper Palamiy-fresta een uitgestrekt productiebos. Er zijn plannen om het Wefot Palamiy-fresta aan de west- en zuidkant fors uit te breiden, helemaal tot aan het plaatsje Taru toe.

 319. Wefot-Prek-fresta (gemeente Jajes)

  Bos tussen de stad Jajes en de rivier de Prek. Alleen het zuidelijke deel is vrij toegankelijk. Aan de noordrand van het bos is de Prek-grot.

 320. Wefot-Priyfiy-fresta (gemeenten Hutnsch / Mena)

  Bos als onderdeel van een groot bosgebied dat zich globaal uitstrekt tussen de plaatsen Hutnsch, Doe, Mena en Zekon ....

 321. Weinoh-fresta (gemeenten Afarcal / eftaliy)

  Bosgebied, niet toegankelijk. ....

 322. Woes rifo Sinto-Jenu (gemeente Aboris-Sinto-Jenu)

  Klein particulier bosgebied tussen het bosrijke Girdes-gebergte en de stad Aboris-Sinto-Jenu aan de kust. ....

 323. Wuma rifo Dercs (gemeenten Oofo / Stant / Tearo / Zeone)

  Bosgebied, .....

 324. Wuma rifo Dercx (gemeenten Hajofese / Jatty (BF))

  Bosgebied, .....

 325. Wuma rifo ef Prensa (gemeente eftaliy)

  Bosgebied ....

 326. Wuma rifo Gizela (gemeenten Duji / Empecho / Huis / Quacr / Trondom)

  Groot bosgebied tussen Empecho en Trondom. Het grootste deel is productiebos en niet toegankelijk (er lopen wel wandel- en fietspaden door). ....

 327. Wuma rifo Itsquandroh (gemeente Mnin)

  Bosgebied. Klein productiebos, niet toegankelijk.

 328. Wuma rifo Kryfa (gemeente Plef)

  Bosgebied. ....

 329. cforest-wuma (gemeente Tura)

  Bosgebied in de Krappa-vallei, behoort bij het landgoed cforest, en is feitelijk een voortzetting van het Opper Palamiy-fresta, .....

 330. chis-wuma (gemeente Ef chis)

  ...

 331. c-ur-Ferre-wuma (gemeenten Krg / Tanburo)

  ...

 332. Ylt-cliyn-wuma (gemeente Plafot)

  Groot bosgebied. Strekt zich uit vanaf het Plafot-meer, langs de oevers van de Ylt tot aan in het Az-gebergte. Het westelijke deel tussen het Plafot-meer en de Ylt heeft een recreatieve functie. Ten oosten van de Ylt is het terrein zeer bergachtig waardoor het bos niet of lastig toegankelijk is. ...

 333. Ympacc-fresta (gemeenten Flemeuni / Penenen / rbas)

  Bosgebied aan de zuidkant van het Ympacc-moeras. In en rondom het bos is een netwerk van gemarkeerde wandelpaden. ...

 334. Ynel-fresta (gemeenten Hirdo / Hajisen)

  Bosgebied, aangelegd als geluidsbuffer tussen het vliegveld Trymt en het stadje Hajisen. Hoewel dit bos bij de aanleg als recreatiegebied was bedoeld, is het tot op heden praktisch ontoegankelijk. Het is, tot verdriet en ergernis van de inwoners van Hajisen, een verwaarloosd en overwoekerd stuk natuur geworden, waar niemand iets aan heeft.

 335. Yraggo-fresta (gemeente Tloer)

  Klein bosgebied bij het dorp Iaflo. Grenst aan het Yraggo-moeras. ...

 336. rcrympa-fresta (gemeenten Folates / Trendon)

  Klein bosgebied. ...

 337. Zampr-prc (in Tsjech)

  Groot park aan de zuidkant van Tsjech. Bekend vanwege de festivals en andere evenementen.

 338. Zeces-fresta (gemeente Zimp)

  Bosgebied bij het dorp Cal. Het bos vormt de grens tussen de duinen en de Cerobiy-vlakte. ...

 339. Zluff-fresta (gemeente Faremoe)

  Bosgebied.....

 340. Zorgt (gemeenten Krea / Piroes) {F 09}

  Het noordelijke deel van dit bosgebied is een voormalig landgoed, ten zuiden van Drufpl. Langs weg 42 staan nog een oud koetshuis en de rune van het landhuis. Zie gelijknamige tramhalte op tramkaart 06. Het zuidelijke deel (gemeente Piroes) is een in de jaren negentig aangelegd bosgebied dat hierop aansluit.

 341. Zutter Ezzrs-fresta (gemeente Kles)

  Bosgebied. ....

 342. Zutter Hmpk-fresta (gemeente Moja)

  Samen met het Nutter Hmpk-fresta sluit het een veld in met 7 beroemde grafheuvels.

 343. Zutter Hulaa-wuma (gemeente Hirdo)

  Bosgebied, recreatiegebied bij de Wegsrt Stesst.

 344. Zutter Isac-fresta (gemeenten Has-belt en Trondom)

  Bosgebied. ...

 345. Zutter Leresc-wuma (gemeente Totiarofe-Leresc)

  Bosgebied.....

 346. Zutter Psiylfo-wuma (gemeente Twento)

  Bosgebied ten oosten van Twento. Vormde met het Nutter Psiylfo-wuma n geheel, totdat een brede strook werd gekapt ten behoeve van een hoogspanningsleiding. Het bos is een rustgebied voor wild, en niet toegankelijk voor mensen.

 347. Zutter Swoliy-wuma (gemeente Kwg)

  Bosgebied. ...

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 08 aug 2000

namen van tuinen, parken, bossen, weiden - DICTIO {G} - 10.10.07