Spokanisch Archief

PERSONEN: vorsten en familie
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen

Zie ook
Koningslijst en stambomen
 

Bestandsgroep
Adel • Beeldende kunst • Bestuur • Creatief beroep •
Geestelijkheid • Koninklijk personeel • Leger + Politie •
Literatuur • Media • Overig • Politiek • Stichten + Oprichten •
Theater • Vorsten + Familie • Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Alle staatshoofden van Spokaniė, Pegreviė en Garos, alsmede hun familie.
Voor een overzicht van alle Spokanische vorsten die geregeerd hebben, zie ook de Koningslijst en de Stamboom.

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam van Bakel staat onder de V.


 1. Ajeusto Cozenn (1492-1580)

  Prins, broer van koning Mazu Cōhale. Gehuwd met prinses En’ze Larō.

 2. Alasonur (ca. 1010-1082)

  Oudste zoon van Leif Ketilbjornsson; volgt deze in ca. 1030 op als bestuurder van Zuid-Berref. Bestuurt later geheel Berref vanuit Conityje. Lijft Tigof in. Is feitelijk de eerste "echte" Spokanische koning. (DOM 155/177)

 3. Aleroh Cafociy Zempeha (12.11.1810-21.06.1873)

  Spokanische koning 1860-1873. Gehuwd met koningin Joveeny Huron. Vormt samen met zijn dochter Lindokiy Zabert Āncaramé een dubbelregering. Wordt in 1872 ernstig gewond bij de 1e Keltische opstand, en sterft enkele maanden later (in 1873) aan een infectie. Hij was een broer van Halari Hecoiy Huron, die eerder koning was. Lees historische achtergrond .

 4. Amalaliano Cōhale (1599-1666)

  Spokanische koning 1631-1666. Zoon van koning Hastām Temp Grāmbarynne en gehuwd met koningin Lovve, bijgenaamd Latieit ("Blauwoog"). Heft in 1632 het Alleenrecht van Klesto Mercu op. Rampjaar 1653. Interesseert zich voor het Christendom en laat de Bijbel vertalen. Sneuvelt in 2e Engelse Oorlog. In het Historisch Museum te Hirdo wordt nog een haarlok van A. bewaard. Stond bekend als een intolerant heerser die in geweldige driftbuien kon uitbarsten.

 5. Amyro Olyna* (04.04.1908-01.10.1979)

  Prinses; gehuwd met prins Riko Zempeha. Het echtpaar is kinderloos gestorven.

 6. Barenn Grenna* (ca. 1539-1572)

  Vrouw van prins Karāst Temp Gizell. Toen hun zoon (Hastām Temp Grāmbarynne) in 1624 koning werd, kreeg zij postuum de titel van prinses.

 7. Bjertens (....-....)

  Garosische prins (zoon van Imelda). (FLAP.DOM)

 8. Chila Fantin* (12.01.1933 [Hirdo]-....)

  Prinses, oudste zuster van koning Huron Herco Loefe IV. Gehuwd met prins Sylvest. Woont in het Rense-paleis te Minde. Hun dochter is Neeniy Nuchyre. Zie "Familieportret Huron III".

 9. Clonale Gizell* (ca. 1630-ca. 1700)

  Koningin, gehuwd met koning Mōlastiy Lerdu. De naam Gizell doet vermoeden dat zij verwant is met koningin Thyrra Gizell, die een eeuw eerder leefde. Het echtpaar heeft nooit kinderen gehad.

 10. Cōhale Festo (1746-1757)

  Prins, zoon van koningin Larō Atori Thyrra en prins Lorensiy (Laurance Mistot Vraignée). Het kind stierf reeds op 11-jarige leeftijd, en hierna heeft de koningin nooit meer kinderen willen hebben.

 11. Cōhale Lejf (ca. 1245-1303)

  Spokanische koning, regeerde van 1271-1303, als eerste koning na het Eerste Heersersloze Tijdperk. Waarschijnlijk directe afstammeling van een broer van Hacori II. Was getrouwd met koningin Mōlastiy, uit welk huwelijk twee kinderen werden geboren: de dochter Fantin Šymmiy (die na de dood van Cōhale Lejf koningin zou worden) en een verder onbekende zoon.

 12. Dānda Lerdu* (1519-1576)

  Koningin, echtgenote van koning Mazu Pliy Thyrra. Had grote invloed op haar man, en feitelijk regeerde zij, niet haar man.

 13. Diylt Ber (ca. 1270-ca. 1324)

  Prins, echtgenoot van koningin Fantin Šymmiy. Er is niet veel over hem bekend. In de Sage van de moedige Prinses wordt hij opgehemeld als een vermogend edelman en succesvol veldheer, maar meer betrouwbare bronnen vermelden dat hij een schoenmaker was die door koning Cōhale Lejf werd uitgenodigd om hem en zijn familie van schoenen te voorzien. Hij diende daarom nauwkeurig de maat van de voeten van de koning en zijn familie op te nemen, en zou hierbij de voeten van prinses Fantin Šymmiy zo sensueel hebben betast dat zij met hem wilde trouwen. In allerijl is de schoenmaker in de adelstand verheven en kon hij vervolgens inderdaad gemaal van de aanstaande koningin worden.

 14. Dovjanā Keldy* (1378-1435)

  Koningin. Tweede vrouw van koning Kerkocuiy Ÿrcam’r. Ook dit huwelijk bleef kinderloos.

 15. Elveg* (ca. 1220-ca. 1275)

  Pegrevische prinses om wie 2 edellieden in ca. 1241 duelleerden. Op de plek waar het hoofd van één van de edelen ligt begraven, is de stad Floran gebouwd; op het marktplein staat een gedenksteen voor Elveg.

 16. Emanuala* (03.04.1965 [Hirdo]-....)

    

  Kroonprinses; dochter van koning Huron Herco Loefe IV en koningin Maquerta Loefe. Op 03.03.1996 getrouwd met baron Pōšil Nieche Burton. Hun zoon heet Karl Jāndra. Emanuala woont met haar man in het landhuis Lindo bij Kjeja.

  (2000)

 17. En’ze Larō* (ca. 1490-ca. 1570)

  Prinses, gehuwd met prins Ajeusto Cozenn.

 18. Fajjite* (1741?-1807)

  Koningin, vrouw van koning Gremsū Halorius Huron. Toerist in Ales

 19. Falyssa Monincro Lerdu* (12.09.1910 [Blort]-13.07.1989 [Hirdo])

  Koningin van 1934-1965. Echtgenote van koning Huron Herco III. Dochter van Ina Stjerwéńg en Mōlastiy Thor Ferwen. Zie "Familieportret Huron III".

 20. Fantin Šymmiy* (1275-1331)

  Spokanische koningin 1307-1324, dochter van Cōhale Lejf. Haar tweede naam Šymmiy is eigenlijk een bijnaam, want die betekent letterlijk "de Blonde" (vergelijk het moderne Spokaanse woord šymiy: "blonde man of vrouw"). Zij was getrouwd met prins Diylt Ber, en toen deze in 1323 of 1324 stierf, is zij volkomen gek geworden; vanwege haar uiterst agressieve driftbuien werd zij in een vertrek van haar kasteel (nu de ruļne Šymmiy-seert) opgesloten. Omdat zij regelmatig alles kort en klein sloeg, werd het vertrek voorzien van enkele uit rotsblokken gehouwen meubelstukken. De grote hoeveelheid zachte kussens die de stoelen en haar bed bedekten, scheurde zij regelmatig aan flarden zodat het kostbare ganzendons als sneeuw door het vertrek dwarrelde (zo staat het beschreven in de Sage van de moedige Prinses). Zij was niet meer in staat om haar taak als koningin uit te voeren en werd daarom in 1325 door haar zoon Roensa Thyrra opgevolgd.

 21. Fausto Enrique Lax (1934-....)

  Broer van prins Joaquin Lax; Spanjaard, woont in Madrid); zie Monincro Huron.

 22. Fraja* (ca. 1664-1713)

  Koningin, gehuwd met koning Krafta Ber Cōhale. Officieel heet het dat zij bij de geboorte van prinses Neeniy Thyrra in 1713 in het kraambed is gestorven. Zij was toen 49 jaar, en wellicht te oud om nog een kind te krijgen. Waarschijnlijk is de natuurlijke moeder van Neeniy Thyrra dan ook een veel jongere geliefde van de koning.

 23. Klesto Frākkeny Rifo Flāgpe-Parō Mesā (09.06.1952-....)

    

  Baron, gehuwd met prinses Lamy Vequesy. Als voorzitter van de Ekonomise Šark-cōmišo (vergelijk de SER in Nederland) onderhoudt hij nauwe contacten met zowel de politiek als het bedrijfsleven; hij is daarom dikwijls in het nieuws.

  (2005)

 24. Gala Hanse Quela* (21.01.1962-....)

  Prinses, echtgenote van prins Monincro Huron.

 25. Gloprin Karāst (1518-1559)

  Vader van koningin Hyndy Thyrra en prins Karāst Temp Gizell. Was gehuwd met Thyrra Gizell.

 26. Gremsū Halorius Huron (1735-1798)

  Spokanische koning 1770-1793. Neef van koningin Larō Atori Thyrra. Zijn ouders waren prinses Neeniy Thyrra (zuster van Larō Atori Thyrra) en prins Tejoden Tejoden. Hij was gehuwd met koningin Fajjite. (DOM 160)

 27. Gryhelle Matilda* (1830-1912)

  Koningin, vrouw van Lotcārmen. (TEUJAN.DOM)

 28. Hacori I (ca. 1045-ca. 1110)

  Spokanische koning; waarschijnlijk de/een zoon van Alasonur, maar anderen houden het erop dat dit een "autochtone" Spokaniėr was, en slechts een vertrouweling van Alasonur. Nationalistisch denkende Spokaniėrs beschouwen Hacori I als de eerste "echte" Spokanische koning. Regeerde ca. 1080-ca. 1110 over Berref en West-Liftka (het toenmalige "Spokaniė"). In de Sage van de moedige Prinses wordt gesuggereerd dat hij getrouwd was (of in ieder geval een verhouding had) met ene Zajita. Uit dit huwelijk (of: deze verhouding) zouden drie zoons zijn voortgekomen, onder meer Hacori II. (DOM 155)

 29. Hacori II (ca. 1075-ca. 1150)

  Spokanische koning; oudste zoon van Hacori I. Had waarschijnlijk nog 2 jongere broers. Zijn moeder is officieel niet bekend, maar in de Sage van de moedige Prinses wordt gesuggereerd dat zij Zajita heette. Na zijn dood ca. 1150 begon het Eerste Heersersloze Tijdperk tot 1271.

 30. Hacori III (1306-1377)

  Spokanische koning 1332-1377. Achterneef van Roensa Thyrra. Gehuwd met koningin Lindokiy Chila.

 31. Hacori Festo Zlebaōno (1561-1631)

  Spokanische koning 1599-1624. Zoon van koning Klesto Mercu's vrouw (Hyndy Thyrra) en een (onbekende) graaf (waarschijnlijke naam: Hōgta). Is nooit getrouwd geweest, wat voor een koning zeer uitzonderlijk is. Noemt zichzelf "keizer", voert isolationisme in en verliest Liftka (1610). Laat Nationale Bibliotheek te Hirdo bouwen (1623); Tijd van de Grote Oorlogen. Zie ook een beroemde uitspraak van deze vorst, naar aanleiding van zijn overnachting in de herberg van Kindisrutt (1599). (DOM 128/129/130)

 32. Halari Hecoiy Huron (1791-1880)

  Spokanische koning 1804-1860. Zoon van koningin Materrōl Poji Huron; gehuwd met koningin Riypen Thalja. Berfowa Prushelfer Nent (1740-1821) (broer van koning Gremsū Halorius Huron) is zijn voogd van 1804-1811. Halari Hecoiy Huron had geen kinderen en toen hij in 1860 zwaar dement was, werd hij opgevolgd door zijn broer, Aleroh Cafociy Zempeha. Grondwet in 1846.

 33. Hastām Temp Grāmbarynne (1565-1631)

  Spokanische koning 1624-1631; hij was een van de 5 ą 7 kinderen van Karāst Temp Gizell en Barenn Grenna, en gehuwd met koningin Roėmulle Lorjen. Hij volgde zijn neef, koning Hacori Festo Zlebaōno op. Legde de Plūx-tuin aan; zijn profiel is met zonsopgang in een rotspartij bij Reentg’rts a/e Plafotō te zien. (DOM 168)

 34. Helee Quly* (12.11.1916-....)

  Geboren als Helee Quly-Jobleempiyt, als dochter van generaal Prōsper Quly-Jobleempiyt en Heeliy Quly-Jobleempiyt. Gehuwd met prins Quentiy Pelmer. Moeder van Maquerta Pelmer-Quly. Toen Maquerta Pelmer-Quly in 1962 trouwde met prins Huron Herco Loefe (die later koning zou worden), werd zij prinses Maquerta Loefe, en mocht haar moeder zich prinses Helee Quly noemen. Haar man, Quentiy Pelmer-Murrtes, mocht zich toen prins Quentiy Pelmer noemen. Na de dood van haar echtgenoot heeft Helee Quly verscheidene vrienden gehad, in 1982 is ze nog "betrapt" met de regisseur Patriyk Seeteffe-Mej. Zie geruchtmakende foto.

 35. Hōgta (ca. 1547-ca. 1613)

  Waarschijnlijke naam van de graaf die vreemd ging met koningin Hyndy Thyrra, uit welke verhouding koning Hacori Festo Zlebaōno werd geboren.

 36. Huron I (1453-1511)

  Spokanische koning 1474-1492, gehuwd met koningin Pōlcerrde. Zoon van koning Kerkocuiy Ajeusto Meretuy.

 37. Huron Herco II (23.07.1871-16.06.1934)

  Spokanische koning, regeerde tot aan zijn dood (15.08.1894-16.06.1934). Zoon van koningin Lindokiy Zabert; gehuwd met koningin Mariy Olyna. Grote hervormer. Begin van de Democratie (1894). Pegreviė wordt Spokanisch. Zie groepsfoto "Koning Huron II met Kabinet". (DOM 160/171)

 38. Huron Herco III (07.04.1908-11.05.1965 13:32h)

    

  Spokanische koning, regeerde tot aan zijn dood (23.06.1934-11.05.1965). Hij stierf geheel onverwacht aan een hartverlamming. Zoon van koning Huron Herco II. Gehuwd met koningin Falyssa Monincro Lerdu. Begin Industriėle Expansie (1958). Zie ook "Familieportret Huron III".

  (1948)

 39. Huron Herco Loefe IV (23.10.1936-....)

    

  Huidige Spokanische koning, regeert vanaf 25.06.1965. Zoon van koning Huron Herco III; op 6 mei 1962 gehuwd met Maquerta Pelmer-Quly, die zich toen prinses Maquerta Loefe mocht noemen. Toen haar man koning werd, werd zij koningin. Het echtpaar heeft drie kinderen: Emanuala (kroonprinses), prins Kraltū Atori III en prins Rygtā Mazu. Loslating Isolationisme (ca. 1970). Zie ook "Familieportret Huron III" en "Galaconcert Koninklijk Theater".

  Koning Huron Herco Loefe IV en
  koningin Maquerta Loefe (1998)

  Huron Herco Loefe IV heeft 26 titels, waarvan in officiėle documenten alleen de eerste drie worden genoemd: Huron Herco Loefe IV, Kindis rifo Spooksoliy, Jabār rifo Pegrefyte ur Ÿrslāfer rifo Teujan (Koning van Spokaniė, Vorst van Pegreviė en Graaf van Teujan).

 40. Hurona* (ca. 1465-1503)

  Prinses, zuster van koning Huron I. Gehuwd met "prins" Lehore.

 41. Hymm* (1431-1499)

  Vermoed wordt dat dit de naam is van de adellijke vrouw die gehuwd was met Sājen Rynte. Terwijl haar naam niet met zekerheid vast te stellen is, zijn haar geboorte- en sterfjaar wel nauwkeurig te bepalen, omdat er een gedenksteen staat op een grafheuvel bij het dorp Woetū, waarop de jaartallen duidelijk leesbaar zijn. Haar naam stond vermoedelijk op het bovenste deel van de steen, dat is afgebroken.

 42. Hyndy Thyrra* (ca. 1552-ca. 1620)

  Vrouw van koning Klesto Mercu. Ging vreemd met een onbekende graaf (waarschijnlijk heette hij Hōgta), en uit deze verhouding werd Hacori Festo Zlebaōno geboren, die Klesto Mercu als koning zou opvolgen.

 43. Imelda* (....-....)

  Garosische prinses. (FLAP.DOM)

 44. Ina Stjerwéńg* (05.03.1881-02.05.1970)

  Prinses; gehuwd met prins Mōlastiy Thor Ferwen. Hun dochter Falyssa Monincro Lerdu was koningin. Zie "Familieportret Huron III".

 45. Irameene* (1693-1709)

  Prinses, dochter van koning Krafta Ber Cōhale en koningin Fraja. Het gerucht gaat dat ze lesbisch was en altijd razend jaloers was op de (jonge) minnaressen van haar vader. Ondanks dat raakte ze in 1709 zwanger, maar stierf samen met haar baby in het kraambed. Het verhaal gaat dat Zaker Heenōše de vader van het kind was. (DOM 162)

 46. Ivichinia Maquarta* (05.09.1937-....)

  Prinses; zuster van koning Huron Herco Loefe IV; was gehuwd met prins Joaquin Lax. Beheert het šarkdomenn Ef Sinto-Aša en is een verdienstelijke jazz-zangeres. Ze is ook voorzitter van de Stichting De Wagenmakers. (DOM 179)

 47. Jāndra Jules (08.08.1918-27.10.1965)

  Prins; zoon van prinses Ina Stjerwéńg en prins Mōlastiy Thor Ferwen. Broer van koningin Falyssa Monincro Lerdu. Gehuwd met prinses Louisa Lamy (en in 1963 weer gescheiden).

 48. Jeely Fantin* (18.12.1842-16.08.1903)

  Prinses; gehuwd met Freiherr Karl von Schenkendorff. Hun dochter Mariy Olyna trouwde met koning Huron Herco II.

 49. Joaquin Lax (03.05.1930-12.09.2015)

  Prins; echtgenoot van prinses Ivichinia Maquarta; zijn vader was een Spanjaard. (DOM 179)

 50. Joveeny Huron* (1809-1877)

  Koningin, echtgenote van koning Aleroh Cafociy Zempeha. Hoewel zij niet tot het koninklijke geslacht Huron behoorde, had zij toevallig wel die naam.

 51. Justes Huron (09.08.1877-02.10.1954)

  Prins; zoon van koningin Lindokiy Zabert; broer van koning Huron Herco II. Gehuwd met prinses Zita Juliy. (DOM 174)

 52. Justes Michemm (15.11.1831-26.03.1928)

  Prins; echtgenoot van koningin Lindokiy Zabert Āncaremé. Zie ook Elselyne Hecāne Gyrrt-Hylkā. (DOM 133)

 53. Justes Qulann (12.12.2002-....)

  Prins; zoon van prins Kraltū Atori III en prinses Ravaja.

 54. Karāst Temp Gizell (ca. 1545-1609)

  Prins, broer van koningin Hyndy Thyrra. Was gehuwd met Barenn Grenna. Hij schijnt na een duik in een vijver doof geworden te zijn. Vandaar de uitdrukking deff lo ef prens rifo ef knurfel ("doof als de prins van het water"; ofwel: stokdoof).

 55. Karl Jāndra (12.08.1997 [Tosiy]-....)

  Prins; zoon van kroonprinses Emanuala en baron Pōšil Nieche Burton.

 56. Kehhe Zovyzyndre (ca. 1463-1523)

  Broer van koningin Pōlcerrde; oom van koning Mazu Cōhale; trad 1492-1511 als diens voogd op.

 57. Kerkocuiy Ajeusto Meretuy (1428?-1498)

  Eerste koning uit het Huis van Huron; regeert van 1459-1474. Geen verwantschap met vorige vorsten. Met zijn regering eindigt het Tweede Heersersloze Tijdperk. Gehuwd met koningin Lezjamy Toja.

 58. Kerkocuiy Ÿrcam’r (1350-1433)

  Spokanische koning ca. 1380-1433. Zoon van Hacori III. Eerst gehuwd met Maquarta, later met Dovjanā Keldy. Uit geen van beide huwelijken kwam nageslacht, zodat hij de laatste koning voor het Tweede Heersersloze Tijdperk werd.

 59. Leif Ketilbjornsson (ca. 970-1030)

  Viking; volgens de overlevering de eerste buitenlander die voet op Spokanische bodem heeft gezet; bij Piroes zou hij omstreeks 1000 aan land zijn gegaan, waarna hij onmiddellijk een groot aantal vrouwen verkrachtte; ondanks dat werd hij met vreugde ontvangen omdat de Spokaniėrs dachten dat hij een afgezant van Erget was; hij wordt beschouwd als de eerste "koning" van Spokaniė, maar zal in werkelijkheid slechts een leider geweest zijn van wie de macht zich niet verder uitstrekte dan de zuidkust van Berref. (DOM 155/156)

 60. Klesto Mercu (1540-1599)

  Koning ofwel dictator 1571-1599; halfbroer van koning Mazu Pliy Thyrra, gehuwd met koningin Hyndy Thyrra. Verleent in 1581 de bewoners van Mikkon het "alleenrecht tot overzetting" (grélare-mainrigt). Slag bij Feuni in 1588. Bestand van Lostō (1590), nu ook Zuid-Br’r Spokanisch. Zie ook bij Lotōlmensten.

 61. Krafta Ber Cōhale (1658-1722)

  Spokanische koning 1684-1712. Broer van Mōlastiy Lerdu; was gehuwd met koningin Fraja. IJdel man die van goed eten hield. Hij was de eerste (en wellicht enige) Spokaniėr die, in navolging van de Franse mode, een pruik droeg. (DOM 162)

 62. Kraltū Atori III (02.09.1967 [Hirdo]-....)

  Prins; oudste broer van kroonprinses Emanuala; zal kroonprins worden als Emanuala en haar zoon Karl Jāndra eerder overlijden dan hun vader/grootvader koning Huron Herco Loefe IV. In 2001 gehuwd met prinses Ravaja. (DOM 133)

 63. Kraltū Atori Laji (1681-ca. 1715)

  Spokanische koning 1712-1714. Zoon van Krafta Ber Cōhale, maar van onbekende moeder. Dictator, wordt na 2 jaar afgezet en vlucht naar Garos waar hij na ca. 1715 spoorloos verdwenen is.

 64. Lamy Vequesy* (17.10.1943-....)

  Prinses; dochter van prins Jāndra Jules en prinses Louisa Lamy. Nicht van koning Huron Herco Loefe IV. In 1998 gehuwd met baron Klesto Frākkeny Rifo Flāgpe-Parō Mesā.

 65. Larō Atori Thyrra* (1711-1783)

  Spokanische koningin 1714-1770. Zuster van Kraltū Atori Laji; gehuwd met de Fransman Laurance Mistot Vraignée, algemeen bekend als prins Lorensiy. Trōma Feertupiyre (1640-1732) was haar voogd 1714-1731. Laat Fordo-seert na paleisbrand te Blort (1733) bouwen. Zet bataljons in bij Engels-Oostenrijks-Hollands leger tegen de Fransen bij Fontenoy (1745). Stelt in 1750 een algeheel verbod op het verkopen en eten van rijst in, n.a.v. de dood van Pejo en Pano; tot op heden is rijst een weinig geliefd voedsel. Ze was weinig geleefd bij de bevolking, want ze liet vaak genoeg blijken dat ze niets om haar volk gaf. Zie ook Droja Liocc. Lees fragment uit Uit in Spokaniė (DOM 124)

  Fausto Enrique Lax

  Zie Fausto Enrique Lax.

 66. Lehore (ca. 1460-ca. 1510)

  Gehuwd met prinses Hurona. Hij noemde zichzelf "prins", maar werd als zodanig niet erkend, omdat hij niet kon aantonen van adel te zijn (hij wist niet wie zijn vader was).

 67. Lerdu Geeneg-Hubert (27.03.1936-08.05.2019)

  Prins; broer van koningin Maquerta Loefe. Is in 1964 getrouwd met prinses Louisa Lamy (nadat zij van Jāndra Jules was gescheiden). Zie "Familieportret Huron III".

 68. Lezjamy Toja* (ca. 1435-1494)

  Koningin. Vrouw van koning Kerkocuiy Ajeusto Meretuy.

 69. Lindokiy Chila* (ca. 1290-ca. 1355)

  Koningin, gehuwd met koning Hacori III.

 70. Lindokiy Huron* (14.08.1874-17.12.1962)

  Prinses; dochter van koningin Lindokiy Zabert; zuster van koning Huron Herco II. Was gehuwd met graaf Lerdu Flās Comāf-Kanea.

 71. Lindokiy Zabert Āncaramé* (04.09.1840-17.02.1901)

  Spokanische koningin 1860-1894; gehuwd met prins Justes Michemm. L. had moeilijkheden met de 2e Keltische opstand in 1874; zie Cālde-rel. Afschaffing van lijfstraffen 1863. Stichtte in 1882 de Staatsuniversiteit in Amahagge en maakte in 1884 Staatsuniversiteiten van de oude rooms-katholieke universiteiten in Asjetto en Zest, en de oude ergynische universiteiten in Hirdo en Milbo. Begin Industriėle Ontwikkeling. Vormde samen met haar vader, koning Aleroh Cafociy Zempeha, een dubbelregering. Stond bekend als bekwaam bemiddelaarster, maar was ook trots en ijdel. Lees historische achtergrond . (DOM 133)

  Lorensiy

  Zie Laurance Mistot Vraignée.

 72. Lotcārmen (24.12.1832-13.03.1894)

  Pegrevische koning 1880-1894; marionet van de Spokanische regering want Pegreviė is een Spokanisch protectoraat; na de dood van L. wordt Pegreviė ingelijfd bij Spokaniė (13 maart 1894); omdat de pogingen van L. om Pegreviė zijn zelfstandigheid terug te geven, op niets uitliepen, heeft hij als bijnaam "de Zwakke" gekregen; zie ook Lotlyndylen. Zoon van koning Lotpālmen II; halfbroer van koning Lotlyndylen; vader van prins Tefyll.

 73. Lotcyrdanen (ca. 1418-1479)

  Pegrevische koning ca. 1450-1479, zoon van koning Lotmervylen; vader van koning Lotdārnen I en Lotferwen I. Toerist in Ales

 74. Lotdārnen I (1449-1499)

  Pegrevische koning 1479-1499, zoon van koning Lotcyrdanen, broer van koning Lotferwen I. Veldslag in 1481 tegen Huron I. Toerist in Ales

 75. Lotdārnen II (1502-1570)

  Pegrevische koning 1538-1570, zoon van koning Lotferwen I, neef van koning Lotōlmensten.

 76. Lotdārnen III (1714-1782)

  Pegrevische koning 1755-1781, broer van koning Lotpālmen I en Lotgirjen.

 77. Lotdyrrne (ca. 1375-ca. 1440)

  Legendarische Pegrevische koning uit de Sage van Grurve en Āncarramé, regeerde van ca. 1400-ca. 1440; zoon van koning Lotqurten, waarschijnlijk oom van koning Lotmervylen.

 78. Lotfalyten (1670-1723)

  Pegrevische koning; regeerde van 1703-1723; monument bij Leeserf. Zoon van koning Lotlozen, neef van koning Lotpālmen I.

 79. Lotferwen I (1453-1538)

  Pegrevische koning 1499-1538, broer van koning Lotdārnen I, vader van koning Lotdārnen II.

 80. Lotferwen II (1779-1847)

  Pegrevische koning 1812-1847, zoon van koning Lotlorjen, vader van koning Lotpālmen II en Lotlyndylen.

 81. Lotfrandera (??-??)

  Legendarische Pegrevische koning uit de tweede helft van de 12e eeuw.

 82. Lotgirjen (1712-1755)

  Pegrevische koning 1551-1755, broer van koning Lotpālmen I en Lotdārnen III, vader van koning Lotlorjen.

 83. Lotidriylen (1571-1641)

  Pegrevische koning 1592-1641, zoon van koning Lotōlmensten, vader van koning Lotlozen.

 84. Lotlorjen (1746-1812)

  Pegrevische koning 1781-1812, zoon van koning Lotgirjen, vader van koning Lotferwen II.

 85. Lotlozen (1620-1703)

  Pegrevische koning 1641-1703, zoon van koning Lotidriylen, vader van koning Lotfalyten.

 86. Lotlyndylen (1812-1880)

  Pegrevische koning 1862-1880, gehuwd met koningin Quovyra. Hij streefde naar vriendschap en samenwerking met Spokaniė, met als gevolg dat Pegreviė in 1880 een Spokanisch protectoraat werd en zijn zelfstandigheid kwijt was; nationalistische Pegreviėrs geven L. dan ook de bijnaam "de Schijnheilige"; zie ook Lotcārmen. Halfbroer van koning Lotpālmen II.

 87. Lotmerlen (??-??)

  Legendarische Pegrevische koning uit de eerste helft van de 12e eeuw; zie Hōrno-ruinn.

 88. Lotmervylen (ca. 1400-ca. 1450)

  Legendarische Pegrevische koning die met vergiftigde wijn vermoord is; in het Spokaans bestaat nog de uitdrukking: ef sterde lo eft lotmervylen ("door vergiftigde wijn sterven"). Regeerde van ca. 1440-ca. 1450, waarschijnlijk neef van koning Lotdyrrne; vader van koning Lotcyrdanen.

 89. Lotōlmensten (1539-1594)

  Domme Pegrevische koning 1570-1592; roept in 1588 de hulp van Spokaniė in om de onlusten tussen Pegrevische boeren en nomaden te onderdrukken; in plaats van dat de Spokaniėrs komen helpen vallen zij de Pegrevische koning aan, wat resulteert in de slag bij Feuni; het Spokaans kent nog de uitdrukking: lo pūl lo Lotōlmensten ("zo stom als het achtereind van een varken; te dom om voor de duvel te dansen"). Neef van koning Lotdārnen II, vader van koning Lotidriylen. Zie ook bij Klesto Mercu

 90. Lotpālmen I (1700-1751)

  Pegrevische koning 1723-1751; zie Gerfta en Hupster-Veemt-korda. Neef van koning Lotfalyten, broer van koning Lotgirjen en Lotdārnen III.

 91. Lotpālmen II (1802-1864)

  Pegrevische koning 1847-1862; zie Gerfta en Hupster-Veemt-korda. Zoon van koning Lotferwen II, halfbroer van koning Lotlyndylen, vader van koning Lotcārmen.

 92. Lotqurten (ca. 1345-ca. 1400)

  Pegrevische koning ca. 1370-ca. 1400, zoon van koning Lotrōmyll, vader van koning Lotdyrrne.

 93. Lotrōmyll (ca. 1300-ca. 1370)

  Pegrevische koning ca. 1325-ca. 1370; vader van koning Lotqurten; zie Zōcjef-toren.

 94. Louisa Lamy* (05.07.1920-28.01.1989)

    

  Prinses; in 1963 gescheiden van prins Jāndra Jules. In 1964 gehuwd met prins Lerdu Geeneg-Hubert. Dit laatste huwelijk was een schandaal omdat Lerdu 16 jaar jonger was dan Louisa.

  Prinses Louisa Lamy, in 1952 gefotografeerd met haar lievelingspoes in de tuin van haar landhuis bij Xolestajo.

 95. Lovve Latieit* (1609-1660)

  Koningin, gehuwd met koning Amalaliano Cōhale. Haar bijnaam Latieit ("Blauwoog") had zij te danken aan haar uitzonderlijk blauwe ogen. Sommigen beweren dat zij daarom Scandinavisch bloed had, en "dus" een nazaat van Alasonur zou kunnen zijn. In dat geval was er dus een link tussen de geslachten van Alasonur en van Huron.

 96. Maquarta* (ca. 1365-1406)

  Koningin. Eerste vrouw van koning Kerkocuiy Ÿrcam’r. Dit huwelijk bleef kinderloos, waarom hij van haar scheidde en met Dovjanā Keldy trouwde.

 97. Maquerta Loefe* (12.05.1940-....)

  Huidige koningin van Spokaniė. Ze is geboren als Maquerta Pelmer-Quly en trouwde op 6 mei 1962 met prins Huron Herco Loefe. Toen werd zij prinses Maquerta Loefe. Toen haar man koning Huron Herco Loefe IV werd, werd zij koningin (zie foto). Vanwege haar huwelijk kregen haar ouders de titel van prins en prinses: prins Quentiy Pelmer en prinses Helee Quly. Zie "Familieportret Huron III" en "Galaconcert Koninklijk Theater".

 98. Mariy Olyna* (04.02.1876-05.12.1940)

  Koningin; dochter van Jeely Fantin en Freiherr Karl von Schenkendorff. Gehuwd met koning Huron Herco II.

 99. Materrōl Odray* (1843-1923)

  Prinses, zuster van koningin Lindokiy Zabert Āncaramé. Gehuwd met prins Sevoriyc.

 100. Materrōl Poji Huron* (1766-1804)

  Spokanische koningin 1793-1804; dochter van koning Gremsū Halorius Huron en koningin Fajjite; gehuwd met prins Menerrše. Ze werd sterk beļnvloed door haar zuster Pōlcerrde Poji Huron; noemde zich "keizerin" i.p.v. koningin om de indruk te wekken dat zij machtig was. Roept Hirdo tot hoofdstad uit (10 juni 1793).

 101. Matilda Ivichinia* (07.10.2000-....)

  Prinses, dochter van prins Monincro Huron en prinses Gala Hanse Quela.

 102. Mazu Cōhale (1491-1539)

    

  Spokanische koning 1492-1539; zoon van koning Huron I. Zijn oom Kehhe Zovyzyndre trad 1492-1511 als voogd op. Hij is twee keer getrouwd geweest, eerst met koningin Rynte Puriyta en later met prinses Mercinne (die zich geen koningin mocht noemen omdat Mazu Cōhale van zijn eerste vrouw gescheiden was). Hij liet de Doffiy Kolini in 1521 vervaardigen.

  Mazu Cōhale (zilveren reliėf, ca. 1520 -
  Historisch Museum, Hirdo)

 103. Mazu Pliy Thyrra (1518-1581)

  Spokanische koning 1539-1571; zoon van koning Mazu Cōhale en diens eerste vrouw (koningin Rynte Puriyta). Werd sterk beļnvloed door zijn vrouw, koningin Dānda Lerdu (die feitelijk het bestuur in handen had). Hij verordonneerde in 1562 dat ruilhandel met koperen plaatjes en weegmerken een staatsaangelegenheid moest worden; feitelijk was toen het geld als betaalmiddel in Spokaniė geboren. Assisteert bij onderdrukking van legeropstand op Teujan (1540).

 104. Menerrše (1769-1845)

  Prins, gehuwd met koningin Materrōl Poji Huron. Hij was een goedaardig man die met lede ogen toezag hoe zijn vrouw werd beļnvloed door haar zuster. Dit verklaart zijn teruggetrokken leven waarbij hij het contact met zijn schoonfamilie zo veel mogelijk vermeed. Het gerucht gaat dat hij een heimelijke relatie onderhield met een stalknecht van de koninklijke stallen van het Sparot-lofipana in Blort.

 105. Mercinne* (1513-1589)

  Prinses, tweede vrouw van koning Mazu Cōhale. Ze mocht zich geen koningin noemen omdat haar man van zijn eerste vrouw gescheiden was (die officieel koningin bleef).

 106. Mesturia Ploji* (1682-ca. 1715)

  Officieel koningin, maar werd als zodanig niet erkend.

 107. Laurance Mistot Vraignée (ca. 1712-1783)

  Franse graaf, gehuwd met koningin Larō Atori Thyrra. Hij mocht zich daarna prins Lorensiy noemen. Hij heeft getracht om het Spokanische koningshuis wat Franse beschaving en cultuur bij te brengen. Zijn echtgenote deed erg haar best om Frans te leren en Franse boeken te lezen. Ook verruilde zij haar Spokanische klederdracht vaak voor elegante japonnen en droeg zij de paleiskok op om in Franse stijl te koken. De rest van haar familie zag echter niets in al dat Franse gedoe, alleen de wijnen uit dat land werden hogelijk gewaardeerd (waarschijnlijk té hoog, want de drankzucht kende aan het hof geen grenzen).

 108. Mōlastiy* (ca. 1250-1317)

  Dochter van een edelman die waarschijnlijk een uitgestrekt gebied bezat waar tegenwoordig de šarkdomenns Šabāiy, Hogorit Qualā en Luft Xejafiy fes Sinto liggen. Ze huwde met koning Cōhale Lejf en werd daardoor koningin van Spokaniė.

 109. Mōlastiy Lerdu (1629?-1699)

  Spokanische koning 1666-1684; gehuwd met koningin Clonale Gizell; zoon van koning Amalaliano Cōhale; ziet zijn vader sneuvelen in de 2e Engelse oorlog tegen Michiel de Ruyter. Hij heft in 1667 het vrije grondbezit op.

 110. Mōlastiy Thor Ferwen (12.10.1880-07.12.1961)

  Prins; gehuwd met Ina Stjerwéńg. Zijn dochter Falyssa Monincro Lerdu was koningin.

 111. Monincro Huron (17.08.1960-....)

  Prins; zoon van Ivichinia Maquarta en Joaquin Lax; wordt in de boulevardpers omschreven als de playboy van het koninklijk huis; kwam in 1990 in opspraak nadat hij met zijn dure sportwagen op de boulevard van Berezze een poedeltje doodreed; de eigenaresse eiste bij de rechtbank een originele schadevergoeding: zij wenste voortaan elk jaar bij de koninklijke nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn, die in het zomerpaleis in Minde gehouden wordt en alleen bestemd is voor adellijke gasten; de rechter heeft dit verzoek gehonoreerd, onder voorwaarde dat de vrouw zich waardig, als een adellijke dame, leerde gedragen; het gerucht gaat dat zij nu op zeer intieme voet staat met Fausto Enrique Lax, de broer van prins Joaquin Lax. M. huwde in 2000 met prinses Gala Hanse Quela, en nog datzelfde jaar werd prinses Matilda Ivichinia geboren.

 112. Neeniy Nuchyre* (26.08.1964 [Hirdo]-....)

    

  Prinses; dochter van prins Sylvest en prinses Chila Fantin; nicht van koning Huron Herco IV. Ze is in 1986 op de Kunstacademie te Blumarr afgestudeerd, en heeft daarna carričre bij het AB-theater in Hirdo gemaakt. Haar rol als afatische lesbienne in "Mijn dood is de jouwe niet" (een stuk van Ārmyll Laji Qurharrt uit 1982) veroorzaakte in 1995 veel ophef. Sinds die tijd lijkt N. de voorkeur aan wat minder controversiėle rollen te geven (men zegt dat de koning hierop heeft aangedrongen).

  (1995)

 113. Neeniy Thyrra* (1713-1767)

  Prinses; ziekelijke en hysterische zuster van koningin Larō Atori Thyrra. Haar moeder (koningin Fraja) is waarschijnlijk niet haar natuurlijke moeder, want die was reeds 49 toen Neeniy Thyrra werd geboren. Waarschijnlijk is een veel jongere minnares van haar vader haar echte moeder geweest. Neeniy Thyrra was gehuwd met prins Tejoden Tejoden. (DOM 124)

 114. Jenva Nieche Burton* (13.08.1970 [Husta]-....)

  Barones; zuster van Pōšil Nieche Burton (zie foto hieronder). Zij maakt geen deel uit van het Koninklijk Huis, is getrouwd met een Braziliaanse zakenman en woon in Braziliė. Zelden vertoont zijn zich nog in Spokaniė.

 115. Pōšil Nieche Burton (27.04.1962 [Husta]-....)

  Baron; op 03.03.1996 gehuwd met kroonprinses Emanuala. Als zij ooit koningin mocht worden, zal hij prins Pōšil Burton gaan heten. Dat hij niet direct bij het huwelijk met de kroonprinses de titel van "prins" heeft gekregen, komt doordat het echtpaar "om principiėle redenen" geen toestemming voor het huwelijk aan de regering had gevraagd.

    

  Pōšil Nieche Burton, de man van Kroonprinses Emanuala, zal Prins Pōšil Burton worden als zijn vrouw Koningin van Spokaniė wordt. Zo lang dit nog niet het geval is, vermijdt hij de publiciteit zo veel mogelijk. Dit zal de reden zijn dat journalisten hem proberen te betrappen, zoals op de avond van 22 mei 2003 in het centrum van Hirdo, waar hij met zijn zuster Jenva Nieche Burton incognito aan het stappen was. De heren op de achtergrond heten officieel "vrienden" te zijn, maar lijken ook een bewakingstaak te hebben. Jenva Nieche Burton komt nog veel minder in de publiciteit; zij is getrouwd met een Braziliaanse zakenman en woont in Braziliė.

 116. Odray Justa* (1773-1850)

  Derde dochter van koning Gremsū Halorius Huron. Haar twee oudere zusters, Materrōl Poji Huron (die later koningin zou worden, maar zich "keizerin" noemde) en Pōlcerrde Poji Huron (die grote invloed uitoefende op de "keizerin") hebben Odray Justa altijd vernederd en getreiterd. Zo mocht zij nooit de namen Poji Huron voeren, en werd zij geheel buiten spel gezet. Wellicht is dat de reden dat Odray zich geheel wijdde aan haar vlinder- en reptielenverzameling, die tegenwoordig te bewonderen valt in het Museumkasteel van Beeckbergh. Haar teruggetrokken leven paste goed bij het teruggetrokken leven van prins Menerrše (de man van de "keizerin") en ze konden het dan ook heel goed met elkaar vinden. Er gaan niet alleen geruchten dat hij een homoseksuele verhouding met een stalknecht had, ook wordt beweerd dat Odray Justa een lesbische relatie onderhield met een oudere adellijke dame.

 117. Olyna Helee* (30.05.2005-....)

  Prinses; zoon van prins Rygtā Mazu en prinses Tena Gizell.

  Quentiy Pelmer-Murrtes

  Zie Quentiy Pelmer.

  Maquerta Pelmer-Quly*

  Zie Maquerta Loefe.

 118. Plįńges Swersjy (1919 [Garos]-1996 [Monaco])

    

  Prins van Garos; regeerde 1950-1958; toen Garos in 1958 bij Spokaniė ingelijfd werd, werd P. adviseur van de Spokanische koning. Was gehuwd met de Pegrevische prinses Thystiy Valāgja; het prinselijk paar woonde sinds 1988 in Monaco.

  De laatste foto van Prins Plįńges Swersjy in zijn hoedanigheid
  van Prins van Garos (Prenshej ri'Gįrosh; 1958).

  Pōšil Burton

  Zie Pōšil Nieche Burton.

 119. Pōlcerrde* (ca. 1460-1522)

  Koningin, gehuwd met koning Huron I. Zij was een dochter van Sājen Rynte en Hymm. Haar broer was Kehhe Zovyzyndre.

 120. Pōlcerrde Poji Huron* (1769-1803)

  Gehate zuster van koningin Materrōl Poji Huron; bemoeide zich met staatszaken en stierf tot ieders opluchting aan een hartaanval op de oprijlaan van het Sparot-lofipana te Blort; een bescheiden gedenkteken ter plaatse herinnert nog aan dit gebeuren.

 121. Berfowa Prushelfer Nent (1740-1821)

  Broer van koning Gremsū Halorius Huron. Is voogd van Halari Hecoiy Huron in 1804-1811. Stelt op eigen houtje een huurlegertje samen en valt daarmee bij Brest en Cherbourg binnen, als protest tegen de acties van Napoleon (1810). Ook zijn aversie tegen alles wat Frans is (een erfenis van zijn vader, prins Tejoden Tejoden), zal wel met deze daad te maken hebben. Hierdoor wordt hij gedwongen afstand van het voogdijschap te doen. Tevens wordt hij door zijn broer (de koning) als lid van het koninklijk huis geroyeerd. Dit betekent dat hij zijn titel van prins kwijt is en hij zijn laatste twee namen als dubbele achternaam moet gaan voeren. Hij mag zich dan nog wel graaf noemen.

 122. Quentiy Pelmer (04.04.1909-07.06.1972)

  Geboren als Quentiy Pelmer-Murrtes. Was gehuwd met prinses Helee Quly. Vader van Maquerta Pelmer-Quly. Toen Maquerta Pelmer-Quly in 1962 trouwde met prins Huron Herco Loefe (die later koning zou worden), werd zij prinses Maquerta Loefe, en mocht haar vader zich prins Quentiy Pelmer noemen. Zijn vrouw, Helee Quly-Jobleempiyt, mocht zich toen prinses Helee Quly noemen. Zie "Familieportret Huron III".

 123. Heeliy Quly-Jobleempiyt* (28.04.1887-28.02.1959)

  De moeder van Helee Quly-Jobleempiyt (de latere prinses Helee Quly).

  Helee Quly-Jobleempiyt*

  Zie Helee Quly.

 124. Prōsper Quly-Jobleempiyt (05.01.1873-10.12.1955)

  Generaal. De vader van Helee Quly-Jobleempiyt (de latere prinses Helee Quly). Zie ook Mata Hari.

 125. Quovyra* (1821-1905)

  Pegrevische koningin (1892-1880), gehuwd met koning Lotlyndylen. Zij droeg altijd opzichtige sieraden van witgoud of zilver, ingezet met smaragd, omdat wit met lichtgroen de nationale kleuren van het koninkrijk Pegreviė waren. Daarom werd zij wel spottend het "smaragdenvrouwtje" genoemd (ef ton-genka). Een collectie van haar sieraden is te zien in het Stadsmuseum van Milbo.

 126. Ravaja* (18.03.1970-....)

    

  Prinses; gehuwd met prins Kraltū Atori III. Het is algemeen bekend dat zij het absoluut niet kan vinden met kroonprinses Emanuala, haar schoonzus. Waarschijnlijk speelt jaloezie een rol, want als bij de troonopvolging mannen voorrang boven vrouwen zouden hebben (zoals dat in andere landen het geval is), zou Kraltū Atori III koning worden en werd Ravaja dus koningin. Nu moet ze accepteren dat haar schoonzus Emanuala koningin zal worden (tenzij die voortijdig sterft).

  (2000)

 127. Riko Pelmer (24.11.2009-....)

  Prins; zoon van prins Rygtā Mazu en prinses Tena Gizell.

 128. Riko Zempeha (09.07.1907-22.11.1984)

  Prins; broer van koning Huron Herco III. Gehuwd met prinses Amyro Olyna.

 129. Riypen Thalja* (1799-1852)

  Koningin, gehuwd met koning Halari Hecoiy Huron. Is onder verdachte omstandigheden voor de Zverosta-kust verdronken tijdens een pleziertochtje op een zeilschip. Het gerucht gaat dat de koning van haar af wilde omdat zij hem geen kinderen had geschonken.

 130. Roėmulle Lorjen* (1578-1622)

  Koningin, gehuwd met koning Hastām Temp Grāmbarynne. Vanwege haar Pegrevische afkomst werd zij in de koninklijke familie geheel genegeerd.

 131. Roensa Thyrra (1299-1365)

  Spokanische koning 1325-1332. Zoon van Fantin Šymmiy. Was niet getrouwd en had geen kinderen (voor zover bekend). Hij werd daarom opgevolgd door zijn achterneef Hacori III.

 132. Rygtā Mazu (25.02.1969-....)

  Prins; zoon van koning Huron Herco Loefe IV; heeft tot 1995 een marine-opleiding op de marinebasis te Hildi gevolgd. Tijdens deze opleiding, en ook erna, schijnt hij achter de schermen een bemiddelende rol bij de NAVO te spelen, de laatste jaren met name bij de conflicten in Centraal-Europa. In 2004 is hij gehuwd met prinses Tena Gizell. Zie ook het titelblad van Terrats.

 133. Rynte Puriyta* (ca. 1500-1547)

  Koningin, tot ca. 1520 gehuwd met koning Mazu Cōhale. Na hun scheiding bleef zij echter koningin, en de tweede vrouw van de koning bleef prinses.

 134. Sājen Rynte (ca. 1426-1506)

  Edelman, vader van koningin Pōlcerrde en Kehhe Zovyzyndre.

 135. Sevoriyc (1832-1918)

  Prins, gehuwd met prinses Materrōl Odray. Zijn overgrootmoeder was een zuster van Berfowa Prushelfer Nent.

 136. Sylvest (15.07.1928-....)

  Prins; echtgenoot van prinses Chila Fantin.

 137. Tefyll (04.07.1874-21.05.1942)

  Prins; zoon van de laatste Pegrevische koning Lotcārmen. Als Pegreviė na 1894 een zelfstandig koninkrijk was gebleven, was prins Tefyll koning geworden met de naam Lotmōrrden (omdat zijn vader feitelijk Mōrrden heette).

 138. Tejoden Tejoden (ca. 1705-1782)

  Prins; echtgenoot van prinses Neeniy Thyrra. Leefde op voet van oorlog met zijn Franse zwager (prins Lorensiy), die pogingen deed om het Spokanische hof wat Franse cultuur en beschaving bij te brengen. Hoewel Tejoden Tejoden van huis uit een Pegreviėr was, en ook de Spokanische cultuur niet zo zag zitten, is hij zich uiterst "Spokanisch" gaan gedragen om zich tegen de Franse invloed af te zetten.

 139. Tena Gizell* (05.08.1974-....)

  Prinses; in 2004 gehuwd met prins Rygtā Mazu. Ze is geboren als Tena Ūndarjenn Furrs-Ūndarjenn Furrs, dochter van baron Moffain Ūndarjenn Furrs-Ūndarjenn Furrs.

 140. Thyrra Gizell* (1522-1560)

  Moeder van koningin Hyndy Thyrra en prins Karāst Temp Gizell. Was gehuwd met Gloprin Karāst.

 141. Thyrra Hacori (1248-1314)

  Prins, broer van koning Cōhale Lejf. Was getrouwd met de verder onbekende prinses Veloene. Hun zoon, Hacori III, zou Roensa Thyrra als koning opvolgen.

 142. Thystiy Valāgja* (1923 [G’rō]-2013 [Garos])

  Pegrevische prinses, was gehuwd met prins Plįńges Swersjy van Garos. Verhuisde na de dood van haar man van Monaco terug naar Garos.

  Titioros Huron Herco Loefe IV

  Oorspronkelijke naam van de Spokanische koning; sinds 1980 is de eerste naam Titioros officieel vervallen, zoals de koning zelf wenste omdat hij een hekel aan die naam heeft; zie verder Huron Herco Loefe IV.

  Tena Ūndarjenn Furrs-Ūndarjenn Furrs*

  Zie Tena Gizell.

 143. Veloene* (ca. 1270-ca. 1306)

  Vrouw van prins Thyrra Hacori. Er is niets over haar bekend, behalve dat zij, evenals Thyrra Hacori zelf, afstamt van een broer van koning Hacori II. De namen Veloene en Thyrra wijzen op een Pegrevische afkomst. Veloene was 22 jaar jonger dan Thyrra Hacori, en hun zoon (Hacori III) zou Roensa Thyrra als koning opvolgen.

 144. Veraquandro Corona* (12.06.1952-04.11.1954 [Hirdo])

  Prinses; oudste dochter van koning Huron Herco Loefe IV; zou troonopvolgster geworden zijn als ze niet reeds op haar 2e jaar aan een longontsteking was gestorven. Zie ook Veraquandro-zalas.

 145. Karl von Schenkendorff (07.03.1844-25.09.1932)

  Freiherr; gehuwd met prinses Jeely Fantin; vader van koningin Mariy Olyna.

 146. Wergóncjerts (1772-1821)

  Prins van Garos 1795-1821; sluit in 1811 een bondgenootschap met Engeland en staat in 1812 Lomky af aan Spokaniė.

 147. Wersja Glónt (1526-1575)

  Garosische prins; begraven in de St.Jānes-domiy te Asjetto; fraai hek om het graf. (ASJETTO.DOM)

 148. Zajita* (ca. 1050-ca. 1120)

  Zij wordt genoemd in de Sage van de moedige Prinses, als vrouw (of geliefde) van koning Hacori I. Er is verder niet veel van haar bekend, behalve dat ze een dochter was van een veldheer die een groot gebied rondom Trendon bezat.

 149. Zita Juliy* (19.08.1880-04.11.1959)

  Prinses; dochter van Jeely Fantin en Freiherr Karl von Schenkendorff. Zuster van koningin Mariy Olyna. Gehuwd met prins Justes Huron.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 14 jun 1999

jaartallen - JAARTALL.HTM