Spokanisch Archief

Stamboom geslacht Huron (vanaf Lindokiy Zabert)
Gerelateerd bestand
Koningslijst

Dit bestand
printversie
 

Bestandsgroep Stambomen
Stamboom geslacht Alasonur
Stamboom geslacht Huron (tot en met Lindokiy Zabert)
Stamboom geslacht Huron (vanaf Lindokiy Zabert tot heden)
Stamboom Pegrevische koningen
 

Deze stamboom geeft het geslacht Huron weer. Hij begint bij koningin Lindokiy Zabert en eindigt met prins Karl J‚ndra, de zoon van de huidige kroonprinses Emanuala. Alle troonopvolgers zijn rood omkaderd; de regerende vorst heeft een gele achtergrond, de troonopvolger een witte achtergrond.
Onder de namen staan geboorte- en sterfdatum. Een groene stip tussen twee namen betekent "gehuwd met". Vanuit deze stip lopen lijnen omlaag naar de kinderen uit dit huwelijk. Vrouwen zijn gemarkeerd met een sterretje *.
Alle troonopvolgers zijn met elkaar verbonden door een "rode draad". Momenteel staat het vast dat prinses Emanuala haar vader, koning Huron Herco IV, zal opvolgen (ondanks het feit dat de kroonprinses broers heeft, maar dat speelt in de Spokanische troonopvolgingswet geen rol). Zoals de situatie nu is, zal Emanuala opgevolgd worden door haar zoon, prins Karl J‚ndra. Ook als Emanuala komt te overlijden vůůrdat ze ooit haar vader heeft kunnen opvolgen, zal Karl J‚ndra als opvolger gelden.
Mocht zowel Emanuala als Karl J‚ndra niet meer in leven zijn als de huidige koning opgevolgd moet worden, dan komen Emanuala's broers in aanmerking: eerst KraltŻ Atori III (de oudste), anders eventueel Rygt‚ Mazu (de jongste broer).
Als Emanuala meer kinderen zou krijgen, hebben deze voorrang op haar broers (maar anno 2019 is dit hypothetisch, gezien de leeftijd van Emanuala).


De personen op het licht gekleurde vlak (het onderste deel van het schema) zijn allen nog in leven (stand: mei 2019). Zij dragen allen de titel "prins" of "prinses" (behalve de koning en de koningin natuurlijk), met uitzondering van baron Klesto Fr‚kkeny Rifo Fl‚gpe-ParŰ Mes‚ (gehuwd met prinses Lamy Vequesy) en baron PŰūil Nieche Burton (gehuwd met kroonprinses Emanuala). Beide heren zijn niet (in adellijke termen) verheven tot prins omdat er voor hun huwelijk met een prinses geen toestemming aan de regering is gevraagd. Prinses Lamy Vequesy besloot zonder toestemming te trouwen omdat ze geen rechtstreekse afstammeling van de koning is en bovendien al 55 jaar oud was. Kroonprinses Emanuala is zonder toestemming van de regering getrouwd "om principiŽle redenen". In haar geval geldt de specifieke regeling dat haar man tot prins verheven zal worden (en dan prins PŰūil Burton zal gaan heten) zodra Emanuala koningin wordt. Vanaf ca. 2012 gaan er geruchten dat Emanuala geen zin heeft om haar vader op te volgen. Zij zou dan vůůr zijn overlijden moeten afzien van een eventuele troonopvolging - een tamelijk ongebruikelijke gebeurtenis in SpokaniŽ.


In de Grondwet is vastgelegd dat er pas van een troonopvolging sprake kan zijn als het huidige staatshoofd komt te overlijden. Op dat moment wordt de kroonprins of kroonprinses automatisch het nieuwe staatshoofd. Er is dan ook geen sprake van een kroning of inhuldiging met een daarbij behorend feest of ceremonieel. Het enige officiŽle element is dat het voltallige kabinet en de Volksvertegenwoordiging hun trouw aan het nieuwe staatshoofd moeten zweren. Dit gebeurt in de Veraquandro-zaal.
Hoe het nieuwe staatshoofd zijn nieuwe functie wil "vieren", blijft een persoonlijke aangelegenheid die zich voornamelijk in huiselijke kring afspeelt. Wel is het traditie dat de kersverse koning of koningin met zijn/haar gezin alle eilanden en districten afreist om daar kennis te maken met de besturen. Ook deze bezoeken blijven een sobere aangelegenheid, waarbij het enige openbare element een rijtoer(tje) door de hoofdstad zal zijn. Van festiviteiten is verder geen sprake, laat staan dat het nieuwe staatshoofd zich tussen een feestende menigte begeeft.
Verder schrijft de Grondwet voor dat het staatshoofd in Fordo-seert (het paleis in Hirdo) moet wonen. Het is gebruikelijk dat het gezin van de overleden voorganger naar een ander paleis of kasteel verhuist. Het paleispersoneel krijgt het nieuwe staatshoofd als werkgever, maar voor de meer intieme functies (paleisdames, adviseurs, secretarissen) kan het nieuwe staatshoofd andere mensen kiezen.

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 20 nov 1997