Spokanisch Archief

PERSONEN: bestuur
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen

Zie ook
Publicaties
 

Bestandsgroep
Adel Beeldende kunst Bestuur Creatief beroep
Geestelijkheid Koninklijk personeel Leger + Politie
Literatuur Media Overig Politiek Stichten + Oprichten
Theater Vorsten + Familie Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Directeuren, bestuurders en leden van organisaties, verenigingen, commissies.

Sommige personen hebben boeken gepubliceerd. Gebruikte code:

AU  autobiografie, memoires

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam van Bakel staat onder de V.


 1. Maliyster Bs-Buta (1928-1999)

  Eerste Commissielid van de Werklozenraad in Amahagge (1968-1982). Toen de voorzitter van deze gehate instantie, Celf Mindefit, vanwege zijn discriminerende uitlatingen geschorst werd, heeft B.-B. uit solidariteit met de voorzitter zijn werk eveneens neergelegd. Toen beide heren in 1976 hun werk weer mochten hervatten gingen er stormen van protest op.

 2. Moffain Blaaf-Tlmen (1933-1999)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 3. Herneg Bliytd (1949-....)

  Huidige directeur van de gelijknamige glasfabriek in Hajequ. (DOM 123)

 4. Krle Bozjafiy-Koll (1916-1986)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 5. Sem Brlgog-Eensen (1912-1997)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 6. Alister Brna-Kwent (1953-....)

  Sinds 1 maart 2008 president van de Central Bank of Spocania die op die datum werd opgericht. Van 2001 tot eind 2007 was Brna-Kwent topambtenaar op het Ministerie van Financin. Zie afbeelding .

 7. Pytt Brujeer-Stoot (1922-2012)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 8. Herneg Cfrs-Koles (1927 [Liyrotyka]-1997)

    

  Was tot zijn dood voorzitter van het centrale bestuur van de I.I. te Gralkrich.

  Mariy (links) en Herneg (rechts) Cfrs-Koles, vice-voorzitter en voorzitter van het centrale bestuur van de I.I. te Gralkrich (1983).

 9. Mariy Cfrs-Koles* (1928 [Tejho-Klea]-2001)

  Was tot 1998 vice-voorzitster van het centrale bestuur van de I.I. te Gralkrich.

 10. Rtse Cltsiy-Metrusse (1936 [Tona a/d Grt]-2012 [Minde])

    

  Tussen 1977 en 1986 directeur van de I.I. te Conityje. Tussen 1988 en 1999 hoofdambtenaar op het Ministerie van Sociale Zaken.

  (1986)

 11. Buta Clofiy* (1898 [Kruic]-2003)

    

  Oudste lid van de I.I., sinds 1922. Zij maakte zich in het begin van deze eeuw zeer verdienstelijk bij de opvang van alcoholisten in de achterbuurten van Blort en Blumarr. Zij stierf in een verzorgingstehuis in Blort.

  (1996)

 12. Milas Coliyf-Herfegge* (1941 [Hoggebim]-....)

    

  Directrice (1973-1989) van de GEP. Haar beleid staat onder supervisie van het Ministerie van Communicatie. Een jaarlijks referendum onder de burgers die kijkgeld betalen moet uitwijzen of de ambtstermijn van de GEP-directeur met een jaar verlengd kan worden. In 1989 heeft C. echter zelf besloten om op te stappen; zij is opgevolgd door Brugg Hlm-Stoot.

  (1972)

 13. Moffain Debando-Mue (....-....)

  Zie I.I.

 14. Lapi Ef Mjakmkiy-Keldus (1927-1998)

  Voorzitter van de I.I. (1967-1971).

 15. Spensa Ef Wopster-Hucr* (1912-1986)

  Penningmeester van de I.I. (1967-1971).

 16. Lano Estert-Rkfr* (....-....)

  Directrice van de Oepiyre-harbos furt Fa'i, Gtliy een Nej (OefGN; "Keuringsdienst voor Vee, Vis en Vlees"). Toen de OefGN in 2017 in opspraak kwam vanwege corrupte medewerkers die zich door diverse slachthuizen lieten betalen om wantoestanden in de doofpot te stoppen, is Lano Estert krachtig opgetreden en heeft ze, met behulp van vooraanstaande politici, de inspectiedienst weer "gezond" gemaakt. Diverse corrupte medewerkers zijn zelfs tot gevangenisstraffen veroordeeld.

 17. Grenn Fleemt-Gindyroh (1942-2011)

  Van 1973 tot 2004 voorzitter van de empoeg Fisa-clup die zich inzet voor de bescherming van de kaklbes.

 18. Crles Gnkiy (1911-1987)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 19. Hnse Halasdre-Fes Ef Knurfel (1938-2010)

  Van 1982 tot 1988 hoofd van het informatiekantoor van de Aquonda Omsty Cmpano (AOC) in Ies.
  Genoemd in het informatieblad van de AOC.

 20. Melger Hnk-Qundriy (1960-....)

  Directeur van het Radio-museum in Zelzakiy.
  Genoemd in de Amagene .

 21. Petriy Hardiy (1968-....)

  Directeur van de Afdeling Gebouwen van de Spokanische Spoorwegen.
  Genoemd in de Amagene .

 22. Lerdu Hemmel-Nolec (1928-2006)

  Voormalig onderdirecteur bij de chemische fabriek Polyfiyx. Hij is genoemd in de Amahko .

 23. Ronesa Hucr-Vanyzah (1932-2013)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 24. Tek Hupsteriy* (1800-1877)

  Directrice (1845-1877) van het voormalige rooms-katholieke weeshuis Hijeronym-seert in het voormalige dorp Meelfert bij Zest. Het weeshuis heeft bestaan van ca. 1780 tot 1905. Het dorp is voor het grootste deel verdwenen; wat ervan over is, is nu een stadswijk van Zest. Tek Hupsteriy was de opvolgster van Petriy Pajec-Muriy.

 25. Leo Hpa-Itchquandro (1926-1997)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 26. Petriy Jakorsa-Knndery (1963-....)

  2003-2014 - Hoofd van de Afdeling Wegbeheer van het district Neze.
  Is in 2017 Mejje van Garos geworden.

 27. Gyder Jlba (1943-2006)

  Voorzitter van de Efantoiy-ratt. Hij is genoemd in de Amahko .

 28. Javln Jertek (...-....)

  Woordvoerder van de QULA (binnenlandse veiligheidsdienst).

 29. Emanjel Kareh-Ung (1975-....)

  Woordvoerder van de Aquonda Bntukeer ("Nationale Agrarische Bond").

 30. Trofila Kjelp* (1962-....)

  Voorzitter van de Aquonda Ququl rifo Stafiyn Medikiys.

 31. Tina Kolesmerater-Furr* (1928-....)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 32. Lerdu Kr-Eldrem (1919-1988)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 33. Peoll Larmatiy (1952-....)

  Van 1998 tot halverwege 2005 was hij hoofd van de Vertare-cmio ("Privatiseringscommissie"). In 2013 is hij Kjelef van Kina geworden.

 34. Denis Lafayette (....-....)

  Directeur van het Instituut te Bergosrt. (DOM 108/109)

 35. Blocriy Loest (1949-....)

  Van 1 augustus 2007 tot 1 november 2010 was hij president van de Njebopiy-benc in Br. Na de fusie van de Njebopiy-benc en de Umynast-benc in 2010 werd hij president van de nieuwe bank (Fabrokaliyto-benc: Industriebank).
  Vr zijn carrire als bankpresident was hij twee maal minister (Financin 1994-2002; Wetenschap en Kunst 2002-2006).

 36. Elsa Lokiy-Greem* (1946-....)

  Dierenarts en tussen 1984 en 2002 voorzitster van de SD (= nt-schiqu-dodos), een stichting die zich inzet tegen het uitsterven van de schiqu.

 37. Peoll Loo-Teengochyve (....-....)

  Zie I.I..

 38. Alessiy Lopes-Herneg (....-....)

  Beheerder van het natuurreservaat Ef Laboros.

 39. Sebsten Malst (....-....)

  Directeur van het weeshuis Rx-seert in Aflif.

 40. Nuser Mareo-Kaf Ef Wegh (1952-....)

    

  Sociale ombudsman bij het actiecentrum Port-wuma in Amahagge. Opvolger van Valgja Metrusse.
  Genoemd in de Amahko .

 41. Biyx Mej-Oyff (1949 [Milbo]-....)

    

  Was tussen 1973 en 1981 voorzitter van het Actiecomit Bergrnda in Lor, dat namens de bevolking van Teujan jarenlang de acties en protesten heeft gecordineerd tegen de militaire bases en oefenterreinen op Teujan, waardoor dit eiland verboden gebied was voor buitenlanders. Sinds 1991 is M.-O. de populaire burgemeester van Lor. Bergrnda is de oorlogsmaagd die regelmatig voorkomt in Pegrevische vertellingen.

  Een zykrntm (marechaussee) in zwart uniform met pet rechts controleert een automobilist in de buurt van het militaire oefenterrein op Teujan. Op de voorgrond de demonstrerende voorzitter van Bergrnda, Biyx Mej-Oyff, in traditionele klederdracht en met de Spokanische vlag (1983).

 42. Rolaver Mender* (1795-1852)

  Directrice voormalig weeshuis in Korif.

 43. Moffain Mesturia Ploji-Locren (1921-28.03.2000)

    

  Jonkheer; tot aan zijn dood voorzitter van de KSC.

  (ca. 1960)

 44. Valgja Metrusse* (1954-....)

  Sociale ombudsman bij het actiecentrum Port-wuma in Amahagge. Zij werd opgevolgd door Nuser Mareo-Kaf Ef Wegh. Zij is genoemd in de Amahko .

 45. Henne Metrusse-Oemve (1898-1969)

  Directeur van de GPO (1948-1969); berucht vanwege zijn conservatieve opvattingen over muziek; heeft zich in de jaren 60 zo fel verzet tegen het uitbrengen van grammofoonplaten met popmuziek, en was daarbij zo invloedrijk, dat er in die periode van censuur gesproken kan worden.

 46. Celf Mindefit (1936-1982)

  Voorzitter van de Werklozenraad 1970-1980 in Amahagge. Vanwege zijn discriminerende uitlatingen ("elke werkloze heeft de ellende aan zichzelf te danken", "er is werk in overvloed, alleen de luien en asocialen denken dat er geen vacatures zijn", en dat soort opmerkingen) werd hij in deze functie in 1975-1976 geschorst. Toen hij in 1976 zijn werk weer mocht hervatten gingen er stormen van protest op. In 1982 werd Mindefit dood in zijn flat gevonden. De officile doodsoorzaak heet zelfmoord, maar velen twijfelen daaraan en denken dat hij door een kwade werkloze is omgebracht.

 47. Rolaver Moffayn-Vlom* (1954-....)

  Voorzitter en woordvoerder van de Stichting voor de Bevordering van het Tweede-taalonderwijs.

 48. Jons Ngalym (1891-1964)

  Directeur van de Stadsschouwburg in Br (1934-1955).

 49. Leo Nakana (1940-2011)

  Commissaris bij de Atlantische Investeringsbank (1983-1994). Zie foto opening nieuwe gebouw van de A.K.I.

 50. Mefa Neeato* (1947-....)

  Voorzitter en woordvoerder van de Fenta-meeg (Feestraad) in Amahagge. Zij is genoemd in de Amahko .

 51. Elselyne Nisrda* (1946-....)

  Conservatrice van het Rifo Plp-Mnes-seert (museum in Ef Prenkiy). (DOM 61/62)

 52. Brugg Oemve-Qurten (1965-....)

  Voorzitter van de "scholierenvakbond" Jola Bellart. Hij is genoemd in de Amahko .

 53. Fyla Omeriy-Mip Seert* (1954-2014)

  Van 1987 t/m 1994 was zij burgemeester van Zutterseert. Toen haar man Jnes Omeriy-Mip Seert minister-president werd, moest zij haar burgemeestersfunctie opgeven, en werd zij in 1995 directeur van het Stadstheater in Blort.

 54. Myrjm Opeck* (1959-....)

  Sinds april 2008 directeur van de ZoGA (openbaarvervoerbedrijf van Amahagge).

 55. Sara Otze-Jiyl* (1944-....)

  Voorzitster Gezondheidsraad (1982-1992). Zie foto opening nieuwe gebouw van de A.K.I.

 56. Gevren Ozzpiyle (1931-2003)

  Directrice (1970-1985) van het bejaardentehuis Zeruzze-seert in Fonist. Genoemd op de voorbeeldpagina van het telefoonboek .

 57. Petriy Pajec-Muriy (1781-1855)

  Directeur (1821-1845) van het voormalige rooms-katholieke weeshuis Hijeronym-seert in het voormalige dorp Meelfert bij Zest. Het weeshuis heeft bestaan van ca. 1780 tot 1905. Het dorp is voor het grootste deel verdwenen; wat ervan over is, is nu een stadswijk van Zest. Petriy Pajec werd opgevolgd door Tek Hupsteriy.

 58. Hgge Plmer-Dryst (1942-2015)

  Directeur Inspectie voor de Luchtvaartveiligheid (1988-2000); zie eentriyos furt ef Ayrs-quruboiy.

 59. Bluta Palynne* (....-....)

  Directeur van de Vereniging van de Kamers van Koophandel.
  Genoemd in de Amagene .

 60. Svells Ploc (....-....)

  Directeur van gelijknamige rederij in Tina.

 61. Hesta Plck* (17.01.1948-....)

  Directeur Inspectie voor de Luchtvaartveiligheid (1981-1987); directeur Luchthaven Amahagge (1987-1997). Was in beide functies belust op conflicten en publiceerde in 1997 haar memoires, waarin zij zichzelf openbaart als een gefrustreerde politica, altijd het slachtoffer van de intriges van anderen. Zij was in 1983 aanwezig bij de ondertekening van het luchtvaartverdrag tussen Nederland en Spokani, ten kantore van minister Neelie Smit-Kroes in Den Haag. Van 1991 t/m 1995 was zij burgemeester van Sinto-Hafegge. Sinds 1996 schuwt zij de publiciteit en leeft ze met haar vriendin Elmira Droemote in een huis op de vlakte van Hekory.
  Zie groepsfoto "Luchtvaartverdrag Nederland-Spokani".

  AU-1997: We fit risinar! (O zo voorzichtig!) (Asjetto: Biycj)
  AU-1999: Kaf lkorsor tiffugs (Op kousevoeten) (Asjetto: Biycj)

 62. Elsyne Priymp-Husof* (....-....)

  Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Verhuur in Amahagge.

 63. Elsa Prfet* (1948-....)

    

  In 1983 benoemd als voorzitter van een nieuw in het leven geroepen onafhankelijke klachtencommissie die in de gemeente Amahagge klachten over politieoptreden moest gaan behandelen (tot die tijd handelde de politie zelf die klachten af). Vr die tijd was zij sociaal medewerkster bij de universiteit in Amahagge. Verder was zij van 1980-1995 bestuurslid van Lesbifem. In 1996 is zij de politiek in gegaan.
  Genoemd in de Amahko .

 64. Pskel Qummertee-Zlaje (1944-....)

  (december 1983)

    

  Expert op het gebied van het redden van in financile nood verkerende culturele organisaties. In 1975 heeft hij als directeur de schouwburg van Tsjech voor een faillissement behoed. In 1984 werd hij aangesteld als directeur van de Tfjana-concertzaal in Amahagge, om dit noodlijdende etablissement te redden. In 1987 stapte hij op om (voor veel meer geld) bij de gemeente Tosiy aan de slag te gaan (de Tfjana-concertzaal ging in 1991 alsnog failliet).

 65. Quly Qundriy* (1939-....)

  Voorzitter van de Vereniging van Kamers van Koophandel.

 66. Petriy Qurfj-Sff (1939-....)

  Voorzitter van de winkeliersvereniging Oftian 280. Hij is genoemd in de Amahko .

 67. Mefa Quzoji-Vnn* (1932 [Hirdo]-2009 [Hirdo])

    

  Directrice van de Toneelraad (overkoepelend orgaan dat de belangen behartigt van alle aangesloten Spokanische toneel- en dansgezelschappen). Haar persoonlijke relatie met Moffain Alicropa (minister van Wetenschap en Kunst 1972-1982) maakte de Toneelraad lange tijd tot een soort verlengstuk van dit ministerie. De opvolger van Alicropa heeft de Toneelraad een meer onafhankelijke status gegeven. Q.-V. gaf tot 1969 colleges in kunstgeschiedenis aan de Kelfer-academie te Tsjech.

  (1967)

 68. Pelcer Raiy-Drmote (1948-....)

  Van 1995 t/m 2011 voorzitter van het Institua furt ef Wein-lebetecr Kadobiyros in Manes-Puriy.

 69. Heef Remp-Giyner (1993-....)

  Zoon van Milber Remp-Giyner.

 70. Milber Remp-Giyner (1964-....)

  Voorzitter van de Crse-clup Xt-riders te Xt, een vereniging van liefhebbers van terreinwagens, motoren en quads. Zijn zoon Heef is even fanatiek en wordt wel de "ondervoorzitter" genoemd.

 71. Wut Rifo Duc-Lelperiy (1930-1999)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 72. Mynzer Rifo Ef Mergo-Tan (1930-2012)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 73. Jnpyt Rifo Ef Mjl (1950-....)

  Directeur van het Xeber-museum in Amahagge. (AMAHAGGE.DOM)

 74. Moffain Rifo Ef Plaju-Frex (1925 [Lost]-2013 [Garos])

    

  Tussen 1975 en 1991 verantwoordelijke Rechter van het Landelijk Gerechtshof (Stat-korsamen) te Hirdo. Dit is de hoogste gerechtelijke instantie in Spokani, en professor R.-F. was daar de hoogste gezagshandhaver van. Hij was altijd geliefd door zijn eenvoud en vaderlijk optreden tegen de zwaarste criminelen, maar zijn lijfspreuk "Spokanirs zijn beter dan buitenlanders" wordt door velen als discriminerend ervaren. Van 1992 tot 2003 was hij voorzitter van een commissie die de Spokanische strafwetgeving moet herzien.

  (1982)

 75. Hypolyty Rolbini (1953-2015)

  Geneesheer-directeur van het op 1 augustus 2006 geopende Helee Quly-hspitalo in Aelas. Was vr die tijd professor aan de Medische faculteit van de Staatsuniversiteit te Amahagge.

 76. Kruna affe-Neee* (1937-2003)

  Toen zij in 1980 secretaris van Generl Gillt (GG; de overkoepelende federatie van vakbonden) werd, vreesden velen in het bestuur dat dit niet lang goed kon gaan, aangezien haar man, Petriy affe-Neee, reeds voorzitter van de GG was. Hun slechte onderlinge relatie en de belangenverstrengeling leidden ertoe dat zij per november 1982 haar secretarisfunctie opzegde.

 77. Petriy affe-Neee (1936-....)

  Van 1978 t/m 1986 voorzitter van Generl Gillt (GG; de overkoepelende federatie van vakbonden). Hij ontmoette veel kritiek toen zijn vrouw, Kruna affe-Neee, in 1980 secretaris van de GG werd. Na haar vertrek in 1982 kon hij beter functioneren. Tussen 1987 tot aan zijn pensioen in 2001 bekleedde hij een belangrijke functie op het Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Werkgelegenheid.

 78. Moffain Sajst (1932-2013)

  Rijke reder en scheepswerfdirecteur in Br die veel geld in het behoud van de oude binnenstad stak. (DOM 73)

 79. Meche Sarefater-Fll (1940-....)

  Juridisch adviseur van de Werklozenraad 1971-1982 in Amahagge. Was minder in opspraak dan de andere leden van deze raad (omdat hij zijn mond nooit opendeed), maar daarom niet minder gehaat.

 80. Elsa arkater-Mller* (1924-2000)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 81. Obn ator-Granes (1876-1957)

  Directeur van de grootste kolenmijn in Sinto-Berc-Leras (1914-1955). Een sociaal bewogen man die ervoor zorgde dat de mijnwerkers goed gehuisvest werden en hun kinderen goed onderwijs kregen. Toen begin jaren zestig de mijnen wegens uitputting gesloten werden, raakte Sinto-Berc-Leras in verval en bleef er weinig over van de sociale inspanningen van de inmiddels overleden mijndirecteur.

 82. Xerma Sinto Bilardo-Kwnt* (1927-2002)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 83. Justa Sinto-Vildul-Nester* (1972-....)

  Woordvoerster bij het mijnbouwbedrijf TUC in Tulnn (in ieder geval in 2012 en 2013).

 84. Hyndy Slagortiy-Grt (1955-2006)

  Directeur-generaal van de Ekonomise ark-cmio ("Economische Landscommissie").

 85. Porrte Steptola-Krakenfan (1945-12.08.2008)

  Voormalig directeur van het Kindisiy Teatriy te Hirdo (1987-1998). Van juni 1999 tot zijn dood in augustus 2008 wethouder voor culturele zaken in Hirdo. (DOM 37). Zie afbeelding .

 86. Elsa Stoot-Lerdu (1939-2014)

  Van 1979 t/m 1989 hoofd van het Culturele Archief van de Stadsbibliotheek in Hirdo.

 87. Rtry Stoot-Sinto-Leer (1937-1998)

  Van maart 1967 tot april 1979 directeur van Children's Playhouse in Hirdo. Wist deze oorspronkelijke discotheek uit te bouwen tot een gerenommeerd muziektheater, te vergelijken met het Amsterdamse Paradiso. Heeft tussen 1980 en 1998 diverse bestuurlijke functies in de theaterwereld vervuld. Kwam in 1998 bij een roofoverval op Garos om het leven.

 88. Elsa Strftmmui-Oten* (1919-1987)

  Directrice van de Censuurraad 1959-1982; bekend om haar soepele houding ten aanzien van de censuur.

 89. Merlen Stuniy-Glppe (1936-2012)

  Van 1981 tot 1990 directeur van de Aquonda Omsty Cmpano (AOC) in Blumarr.
  Genoemd in het informatieblad van de AOC.

 90. Ingret Tarisz-Qurharrt* (1923-2003)

  Directeur van de I.I. (1967-1971).

 91. Charlt Uleff-Rifo Hpst* (1920-1996)

  Bestuurslid van de I.I. (1967-1971).

 92. Lako pjader (1951-....)

    

  Voorzitter van de FTQ te Zest (Stichting voor Vreemdelingenwelzijn). Hij is van huis uit politicoloog, en heeft het in de Verenigde Staten aan den lijve ondervonden hoe het is om als "illegaal" behandeld te worden.

  Op 13 augustus 2005 vond er in het Congrescentrum van de Universiteit te Zest een symposium plaats over het Vreemdelingenbeleid in Spokani. Lako pjader, voorzitter van de Stichting Vreemdelingenwelzijn hield hier een wakkerschuddende presentatie voor meer dan honderd genodigden, waaronder talloze journalisten en hoogwaardigheidsbekleders uit diverse EU-landen.

  Na afloop stelde de Nederlandse minister Rita Verdonk zich aan de voorzitter voor. Zij wilde haar waardering uitspreken over zijn heldere betoog, waarin zij zich goed kon vinden (hoewel zijn standpunten lijnrecht tegenover die van Verdonk staan). Hierbij deed zij een poging zijn hand te schudden, wat door pjader werd genegeerd, omdat handen schudden alleen gedaan wordt om een afspraak te bevestigen of belofte te bezegelen, en een hand geven altijd gepaard moet gaan met het gelijktijdig leggen van de linkerhand op andermans schouder. Daar had Verdonk rekening mee moeten houden. Overigens wordt van Nederlandse regeringszijde officieel ontkend dat Verdonk op het symposium aanwezig was.

 93. Petriy Vlament-Karadc (1968-....)

  Voorzitter van de Vakbond IJzer- en Staalindustrie.

 94. Wesi Vlyg-Seeteffe (1928-2006)

  Directeur van het Aquonda Knks-institua (1979-1992).

 95. Lerdu Vozjf-Haln (1933-2015)

  Directeur van de luchthaven Amahagge (1998-2000).

 96. Riynes Vromjagenn-Kpp (1949-....)

  Is vanaf ca. 1975 betrokken geweest bij The Globe in Amahagge. In eerste instantie als manusje van alles, maar tussen ca. 1990 en 2010 de voorzitter van de stichting die dit inmiddels gerenommeerde theater beheert.

 97. Pil Weert-Plmen (1937-2003)

  Bestuurslid van de I.I. (1975-1994).
  Genoemd in de Amahko .

 98. Hyn Xergola-Lopes* (1938-....)

  Was tussen 1971 en 1982 bestuurslid bij het Stat-museem in Hirdo. Heeft daarna tot 2001 allerlei bestuurlijke functies op kunstgebied gehad.

 99. Krva zolufo (1891-1948)

  Directeur van het voormalige gemeentelijke trambedrijf in Amahagge (1930-1945).

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 14 jun 1999

jaartallen - JAARTALL.HTM