Spokanisch Archief

MUSEA EN EXPOSITIERUIMTES: in Hirdo
Bestandsgroep Musea
Musea en expositieruimtes algemeen
Musea en expositieruimtes in Amahagge
Musea en expositieruimtes in Hirdo

Zie ook
Museumkastelen
Kunst en cultuur
voor namen van tentoonstellingen en kunstwerken
 

Terug naar
Bouwwerken
Adressen
 

Zie ook
Lezing bij de opening van de tentoonstelling Reizen door stad en land op 7 oktober 2000 in het Teylers Museum te Haarlem
 

Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
In de Brandweerkazerne in Hirdo is een klein museum ondergebracht, maar het pronkstuk is een oude brandweerauto uit ca. 1925 die zelfs nog kan rijden.  

Onderstreepte museumnamen kunnen aangeklikt worden voor een afbeelding.
Een * achter een museumnaam geeft aan dat dit museum op de Centrumkaart van Hirdo is aangegeven.


 1. Bribâbof-museem *
  • Bribâbof-lirrotiy • 3000-Hirdo • Tf (010) 2146404

  Achter de Bribâbof-kerk bevindt zich een klein museum. Hier vinden we veel religieuze attributen, zoals de oudste complete Ergemip (de Bribâmip uit ca. 1320).

  Het vertrek waar het museumpje zich bevindt is zo benauwd dat er maar een half dozijn bezoekers tegelijk in kunnen, anders wordt het dringen. Gezien de toenemende belangstelling wordt het gebrek aan ruimte nijpend. De gemeente wil alle uitgestalde voorwerpen onder brengen in het Historisch Museum, maar daar wil het kerkbestuur niets van weten. Dat wil liever een vleugel achter de fjegas aanbouwen, iets waar de gemeente weer fel op tegen is. Door deze patstelling gebeurt er al jaren niets en moeten de museumbezoekers op drukke dagen soms wel een uur wachten voordat ze erin kunnen. Aangeraden wordt dan ook om eerst een nummertje te trekken en in te schatten hoe lang de wachttijd zal zijn. Vervolgens kan men deze tijd tegenover de kerk in een van de cafés of restaurants overbruggen.

 2. Ef Covent (Het Klooster) *
  • Portâ-mirra 3-5 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2156465
  • Ws www.efcoventhirdo.sp

  Museum over de geschiedenis van de woninginrichting en het kostuum.
  Genoemd in de Amagene . (DOM 208)

 3. Ef Draka (De Waag) *
  • Ef Draka 2 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2815774

  Waaggebouw en Gildehuis uit de 15e eeuw. Tentoonstellingsruimte, museumpje en leuke bar op de zolderverdieping met mooi uitzicht over de Trendon en het Trendon-kanaal. (DOM 208)

 4. Ef Knurfelrif (De Waterfabriek) *
  • Ef Lelks 5 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2152774

  Galerie voor moderne abstracte kunst.

 5. Fârmakologise Museem (Farmacologisch Museum) *
  • Perše-mirra 2 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2151799

  Het museum is gevestigd in het gebouw van het Rituzeenűn-laboratorium. (DOM 208)

 6. Gratyliy-seert (Bakenhuis) *
  • Gratyliy-lirrotiy (Mikkon) • 3000-Hirdo • Tf (010) 2823847

  Informatie en permanente tentoonstelling over de waterhuishouding in Spokanië, bruggen- en dijkenbouw, stuwdammen, enzovoort. Hier is tevens het regionale kantoor van Šarkiffos (het Spokanische equivalent van Rijkswaterstaat) gevestigd.
  Genoemd in de Amagene .

 7. Hirdo-Europe
  • Katsyny-mirra 7B • 3000-Hirdo • Tf (010) 2156193

  Galerie gespecialiseerd in performances en installaties. Grote ophef veroorzaakte in 1997 een tentoonstelling met objecten gebouwd uit tv-apparaten, van de Koreaans-Amerikaanse kunstenaar Nam June Paik (overleden in 2006). (DOM 36)

 8. Historise Museem (Historisch Museum) *
  • Romba-weg 78 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2146969

  "Alles" over de geschiedenis van Spokanië. Bezienswaardig zijn onder meer de Zwarte Steen, de verongelukte koets van koningin Materrôl Poji Huron en de uitgeholde heiligenbeelden van bisschop Xavier. Verder ligt er een beduimeld boekje, een soort reisgidsje uit 1887, waarin de Koningssteen met de lengte- en breedtegraden staat afgebeeld (dit is de oudste afbeelding die bekend is). (UIS 50; DOM 33, 102)

 9. Hoviy-seert (Hoviy-huis) *
  • Mikkon-mirra 112 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2144768

  Insektenmuseum. (DOM 208)

 10. Jűmer-Uleff-seert (Jűmer-Uleff-huis) *
  • Opper-klarb˙r 103 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2154322

  Museum met werk van de beeldhouwer Glopiy Jűmer-Uleff. (DOM 208)

 11. Kulâs-museem (Kulâs-museum) *
  • Ef Mô 72 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2156318

  Museum voor moderne kunst. (DOM 208)

 12. Liftkar Muzeem (Oude Museum) *
  • Ef Woches • 3000-Hirdo • Tf (010) 2844600

  Overzicht van oude ambachten en werktuigen. Ook de voormalige bel bij het tolhek op de Bumbiynde-brug is hier te bewonderen. (DOM 209)

 13. Mikkon-museem (Mikkon-museum) *
  • Herco-kah 34 (Mikkon) • 3000-Hirdo • Tf (010) 2145600
  • (achteringang, geschikt voor rolstoelen) Ef Kelbra 12

  Museum over de geschiedenis van het eilandje Mikkon en de opkomst van Hirdo. Hier is onder meer de beroemde Leporello-kroniek te bewonderen. (DOM 24-25)

 14. Nertflecs-necân (Brandweerkazerne) *
  • Trendon-kah 34 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2145762

  Brandweerkazerne, met klein museum over de (geschiedenis van) de brandweer. (DOM 209)

 15. Riyn-eksposiseert *
  • Tiffug-mirra • 3000-Hirdo • Tf (010) 2152150

  Tentoonstellingsgebouw. (DOM 209)

 16. Stat-museem
  • Lotândrynn-plep 120 • 3002-Hirdo • Tf (010) 2817781

  In 1987 nam de regering het besluit dat Spokanië een museum diende te hebben dat een "nationale allure" uitstraalde en een visitekaartje voor het land zou zijn. In 1992 werd het architectonisch opvallende gebouw in een nogal onaanzienlijke wijk in het zuidwesten van Hirdo door de koning geopend. Maar tot op heden (anno 2004) is het onduidelijk wat dit museum nu precies moet presenteren. Het gebouw is inderdaad een "visitekaartje" voor de Spokanische architectuur, maar de tentoonstellingen en manifestaties binnenin zijn over het algemeen niet van het gehalte waarmee Spokanië als natie voor de dag kan komen.
  In 2003 suggereerde de minister van Cultuur dat dit museum zich wellicht beter kon oriënteren op de Europese kunst. Hoewel kunstliefhebbers deze suggestie met open armen ontvingen, en hierin een goede mogelijkheid zagen om het Spokanische volk te tonen wat er in de Europese Unie op creatief gebied te beleven valt, heeft de politiek elke verdere uitwerking van deze suggestie geblokkeerd, want men vreesde dat de bemoeienis met Europese kunst te veel zou ontaarden in propaganda voor aansluiting bij de Europese Unie.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 06 mrt 1999

naam van museum - DICTIO {N} - 21.03.06
straatnaam - STRATENL.HTM - 21.03.06
straatnaam + nummer - STRATENO.HTM - 21.03.06
telefoonnummer - TELLIJST.HTM - 21.03.06
(jaartal) - JAARTALL.HTM
(persoon) - PERSLYST.HTM - 21.03.06