Spokanisch Archief

KASTELEN
Gerelateerde bestanden
Musea algemeen
Verdedigingswerken
Runes
 
Terug naar
Bouwwerken
 

Het kasteel Gerf-Seert stamt uit de 16e eeuw, maar het interieur is een mengsel uit de 18e en 19e eeuw. Een deel ervan is opengesteld voor het publiek.

  
 

Op deze kaart staan alle kastelen en kasteelrunes die bij de Mbriy-ratt (vgl. Monumentenzorg)
als monument zijn geregistreerd. Ze zijn tevens op alle deelkaarten aangegeven.
Kasteelrunes zijn gearchiveerd in het bestand Runes.


Kastelen voor zover ze expliciet zijn genoemd in het Spokanisch Archief, of zijn aangegeven op de Archiefkaart van Spokani.
Onderstreepte namen kunnen aangeklikt worden om een afbeelding te zien.

Als een item op een -deelkaart is aangegeven, staat het aanklikbare kaartnummer tussen {..}.
Verwijzing naar een regiokaart waarop het item staat aangegeven
Kaarten worden in een apart venster geopend.
Regiokaarten moeten nog aangevuld worden!

  Voorbeeld van een bewoond kasteel met zijn naam op een deelkaart.*

  Voorbeeld van een museumkasteel met zijn naam op een deelkaart.

* Ook congrescentra, instituten ed. worden als "bewoond kasteel" beschouwd.


Het jaartal geeft aan wanneer het kasteel met zekerheid voor het eerst is bewoond. Achter AV staat het aantal vertrekken; hierbij zijn ook keukens, gangen, hallen, opslagruimtes, stallen ed. meegerekend.
Achter cat. staat de toegepaste verdedigingsmethode:

berghoog gebouwd op bergtop of tegen steile wand
gracht  omgeven door slotgracht
kaaphoog gebouwd aan steile kust
jachtslot dat niet zo zeer als verdedigingswerk maar als jacht- of lustslot bedoeld was/is

De kastelen die in een arkdomenn (d) thuishoren hebben geen specifiek verdedigingssysteem.
Museumkastelen zijn hieronder wel opgenomen, maar nader beschreven in het bestand Musea.

Voor andere verdedigingswerken (zoals vestingen, muren, torens, vluchtgangen), zie het bestand Verdedigingswerken.
Voor runes (van kastelen, kerken, tempels en dergelijke), zie het bestand Runes.


 1. Abert-Vender (gem. Qualeja; ca. 1600; AV 45; cat. kaap) {K 06}

  Bewoond kasteel.

 2. Aboris (gem. Aboris-Sinto-Jenu; ca. 1630; AV 24; cat. jacht)

  Bewoond kasteel.

 3. Airdon (gem. Tosiy; ca. 1540; AV 33; cat. kaap/jacht) {E 09}

  Kasteel bij Tosiy, ingericht als opleidingsinstituut voor hoge officieren ofwel "koningsofficieren"; de zogenoemde Koningsuniversiteit.
  Het kasteel was ooit een deel van de kustverdediging tussen Tosiy en Tloer; zie ook de rune Belt-Airdon.

 4. Aneta-ur-Montr (d. Aneta-ur-Montrrko; 1590; AV 25; cat. -) {L 08}

  Bewoond kasteel.

 5. Aa-seert (d. Ef Sinto-Aa; 1689; AV 35; cat. jacht) {G 08}

  Bewoond kasteel.

 6. Beeckbergh (gem. Fnk; ca. 1570; AV 16; cat. kaap) {F 10}

  Bewoond museumkasteel. (DOM 159)

 7. Brahf-berg (gem. Dreumn; 1611; AV 22; cat. berg) {I 05}

  Onbewoond museumkasteel.

 8. Bratzgy (gem. Garos; 1490; AV 60; cat. -) {L 12}

  Bewoond kasteel.

 9. Clea (gem. Lelko; ca. 1610; AV 13; cat. gracht) {I 08}

  Bewoond kasteel, prachtig gelegen aan de glooiende oever van de Prek.

 10. Cltehynne (d. Cltehynne; ca. 1740; AV 19; cat. -) {I 09}

  Bewoond kasteel.

 11. Crybbe (d. Ja Gr ur Onent; 1755; AV 23; cat. -) {J 07}

  Bewoond kasteel. Langs de ruim n kilometer lange oprijlaan die al buiten de grenzen van het landgoed begint staan drie indrukwekkende rijen kastanjebomen. De oprijlaan fungeert als zichtas, gericht op de statige voorgevel van het kasteel. Alleen 's winters, als de bomen kaal zijn, is dit imponerende perspectief te bewonderen.

 12. fty-hove (gem. Pla (BLO); ca. 1567; AV 25; cat. -) {E 03}

  Bewoond museumkasteel. (DOM 134-135)

 13. Doffiy-Berga (gem. Amentlestu; 1743; AV 41; cat. berg) {I 04}

  Bewoond kasteel.

 14. Dunjes-hove (gem. Wena; 1579; AV 39; cat. gracht) {G 04}

  Bewoond museumkasteel.

 15. Dunjes-Zerfos (gem. Floran; 1633; AV 26; cat. gracht) {K 03}

  Onbewoond museumkasteel.

 16. Fentiy-seert (d. Leeserf-Lassos; 1548; AV 19; cat. -) {L 05}

  Bewoond kasteel.

 17. Ffre-Trla (gem. Br; 1705; AV 40; cat. jacht) {A/B 03}

  Bewoond kasteel, in het bezit van de adellijke familie Zyftoen Trla. Van de appels, pruimen en peren uit de bijbehorende boomgaard maakt de kasteelheer (baron Pikst Zyftoen Trla-Eltu Varyh) heerlijke cider en likeur die hij en zijn vrouw in de voormalige paardenstal verkopen (bezoek op afspraak).

 18. Geffy-ialef (gem. Hae; 1487; AV 38; cat. kaap) {I 09}

  Bewoond kasteel.

 19. Gerf-Seert (gem. Zumela; 1573; AV 26; cat. kaap) {E 09}

  Bewoond museumkasteel.

 20. Huron-Seyrt (gem. Crelco; 1580; AV 30; cat. berg/jacht) {H 03}

  Onbewoond museumkasteel.

 21. Ierquseert (gem. Holare; 1577; AV 51; cat. gracht/jacht) {B 02}

  Bewoond kasteel. In bezit van het geslacht Jlba Holiy. Na de dood van de laatste bewoonster, gravin Halyna Jlba Holiy-ndarjenn Furrs in 2002, woont er niemand meer permanent. De erfgenamen vinden de omgeving veel te rumoerig, aangezien het kasteel op slechts een kilometer afstand van het vliegveld Ympacc (bij Br) ligt.

 22. Kara-Zrvve (gem. X jf Prusots; ca. 1620; AV 25; cat. berg) {I 07}

  Tot 1965 een rune. Sindsdien een onbewoond museumkasteel.

 23. Kriysts-hove (gem. Halaresto; 1623; AV 25; cat. -) {J 11}

  Bewoond kasteel.

 24. Lntaj-taris (gem. Tona a/e Grt; ca. 1720; AV 17; cat. -)

  Bewoond kasteel aan de oever van de Grt.

 25. Loroeg Seert (in Lor; ca. 1610; AV 15; cat. -)
  Husof-lirrotiy 6300-Lor

  Kasteeltje midden in de stad. De naam betekent "Huis van Lor", en wordt ook wel in het Pegrevisch Loreg Srt genoemd. In 1968 werd het vervallen gebouw opgekocht door de welgestelde verffabrikant Matest Lanes-Yqufjen uit Kanea. Hij heeft het geheel opgeknapt en er een "vakantiehuis" voor terminale kankerpatinten van gemaakt. Na de dood van de verffabrikant in 1992 is het kasteeltje opnieuw in verval geraakt en achtte de gemeente het niet langer verantwoord om hier doodzieke mensen een "vakantie" aan te bieden. In 1998 is het gebouw heropend als cultureel centrum. Onder andere de Culturele Raad van Teujan is hier gevestigd.

 26. Lyny (gem. Mikentall; ca. 1683; AV 24; cat. -)

  Bewoond kasteel. Tot 1954 liep het bij het kasteel behorende grondgebied tot aan de Larmin-kust, inclusief het strand. De gemeente Mikentall heeft dit strand en het omringende gebied gekocht en er een openbare bestemming aan gegeven. Het badstrand staat nu bekend als Lyny-ager.

 27. Na-Css (gem. Cs; ca. 1580; AV 17; cat. berg) {J 05}

  Bewoond kasteel.

 28. mfer-hoggebim (in Aflif; ca. 1530; AV 21; cat. -)

  "Merellust" (voormalig kasteel, omstreeks 1810 verbouwd tot groot landhuis.

 29. Plk (gem. Plk; ca. 1650; AV 25; cat. berg) {C 06}

  Onbewoond museumkasteel.

 30. Reven-cap (gem. Reven; ca. 1455; AV 24; cat. kaap) {I 02}

  Bewoond museumkasteel.

 31. Riycsa-seert (gem. Doe; 1990; AV 21; cat. jacht) {G 07}

  Kasteel, gebouwd in 1990 en in 2005 als congrescentrum met hotel-restaurant en recreatieve voorzieningen geopend. Het oorspronkelijke jachtslot werd in 1825 door Kalaco Riycsym langs de Grt-oever gebouwd, echter zonder toestemming van Koning Halari Hecoiy Huron. Deze liet het in aanbouw zijnde kasteel slechten; de brokstukken liggen nog steeds langs de oever van de Grt. Het nieuwe gebouw is vrijwel identiek aan het oorspronkelijke ontwerp, maar ligt 200 m van de rivieroever af.

 32. Roza-hove (gem. Tanbr; ca. 1700; AV 37; cat. jacht) {J 01}

  Bewoond kasteel aan de kust. Het bijbehorende bos (Fisa-wuma) is voor het publiek opengesteld.

 33. Seyrt-Knolbl (gem. Knolbol; 1580; AV 22; cat. gracht/jacht) {C 07}

  Bewoond kasteel.

 34. Seyrt-na-Gran (d. Sinto-Fu; ca. 1740; AV 23; cat. -) {J 04}

  Bewoond kasteel.

 35. Seyrt-na-Rfta (gem. Lf; 1548; AV 52; cat. gracht) {J 06}

  Bewoond kasteel.

 36. Seyrt-Simona (d. Troef; 1750; AV 31; cat. -) {G 12}

  Bewoond kasteel.

 37. Seyrt-Toesro (gem. Hajequ; 1692; AV 43; cat. berg) {D 07}

  Bewoond museumkasteel; een klein gedeelte is bewoond en er zijn Bed & Breakfast-faciliteiten. (DOM 123)

 38. Sinto-Knoniy (gem. Tina; 1488; AV 13; cat. gracht) {D 01/02}

  Bewoond kasteel.

 39. Sinto-Lankos (d. Sinto-Lankos; 1695; AV 24; cat. -) {H 13}

  Bewoond kasteel.

 40. Sinto-Ryca (gem. Sinto-Alycro-Poniy; 1572; AV 45; cat. gracht) {I 10}

  Bewoond kasteel. Op een stukje drooggelegd moeras met een klein bos. De slotgracht staat in verbinding met de zee, heeft zout water en kent getijden.

 41. Sinto-Tona (gem. Tona a/e Grt; 1588; AV 20; cat. gracht) {G 07}

  Bewoond museumkasteel.

 42. Sparot-axess (gem. Abert; 1722; AV 32; cat. berg) {L 07}

  Bewoond kasteel.

 43. cforest (gem. Tura; 1586; AV 28; cat. gracht) {G 06}

  Bewoond museumkasteel.

 44. Zjobaclte (d. Cltehynne; 1755; AV 26; cat. jacht) {I 09}

  Bewoond museumkasteel.

 45. Zjobakul (gem. Quober; ca. 1520; AV 14; cat. berg) {I 06}

  (Voormalig) kasteel aan het Xtiy-meer in het uvelme-gebergte. Sinds 1996 een hotel annex congrescentrum. Ook het kantoor van Focus (belangenbehartiger voor congresfaciliteiten) is hier gevestigd.

 46. Zobid (gem. Tsjech; ca. 1450; AV 47; cat. kaap) {H 09}

  Onbewoond museumkasteel.

 47. Zx-Heelfer (in Amahagge; 1732; AV 22; cat. gracht)
  Heelfer-prc 4003-Amahagge

  Bewoond kasteel. Lag ooit in een moerassig gebied aan de kust. Een deel van het moeras is drooggelegd, waarbij de Heelfer als waterloop overbleef. Hieraan ligt het kasteel, ingeklemd tussen het oude stadscentrum in het oosten en het industriegebied in het westen. Het kasteel wordt bewoond door leden van het adellijke geslacht Clm Hufy. Omdat de financile situatie van de bewoners niet rooskleurig is, stellen zij hun kasteel sinds 2003 gedeeltelijk en incidenteel open voor recepties en andere bijeenkomsten van standing. Op deze wijze kan het onderhoud van dit kasteel bekostigd worden.

 48. Zryalc (gem. Kjeja; ca. 1500; AV 26; cat. jacht) {D 04}

  Bewoond kasteel. Het kasteel lijkt op een stadspoort, want de openbare weg gaat via een enorm gewelf onder het hoofdgebouw door. Dit lust- en jachtslot is gebouwd door prinses Hurona (de zuster van koning Huron I) en haar man Lehore. Al direct na de voltooiing kwam Huron I er te wonen; vanwege zijn geestelijke aftakeling had hij de regering in 1492 moeten overdragen aan zijn zoon Mazu Chale, en dit gloednieuwe kasteel was een geschikte plaats voor hem waar hij goed verzorgd kon worden. De demente man heeft tot aan zijn dood in 1511 vrijwel dagelijks achter een raam boven de poort over de weg zitten staren. 's Ochtends in een vertrek aan de zuidzijde, vanaf de middag aan de noordzijde. Zo kon hij het beste de zon zien opkomen en ondergaan. Iedereen die langs de weg onder de kasteelpoort door trok kon er zeker van zijn dat hij of zij door de voormalige koning werd opgemerkt.
  Tegenwoordig wordt het kasteel bewoond door leden van het adellijke geslacht Itrzatreef Rifo Troef, waartoe ook prins Lehore behoorde.

 49. Zrynkul (gem. Quober; 1602; AV 57; cat. -) {I 06}

  Bewoond kasteel.

 50. Zutter-jakm (gem. Lost; 1511; AV 30; cat. gracht) {I 02}

  Onbewoond museumkasteel.


Verder bezit Spokani nog ongeveer 110 voormalige kastelen die tegenwoordig een andere functie hebben, zoals hotel, congrescentrum of instituut. Deze gebouwen hebben hun kasteelkarakter dikwijls geheel verloren en zijn ook geen beschermd monument.


Archivering van naamloze kastelen, ingetekend op de deelkaarten (soort nog aangeven!)
(M = museumkasteel (groen blokje); B = bewoond kasteel (oranje blokje))

    LocatieGemeente  Deelkaart-
      nummer
1 M  bij dorp Hex  Ms.Pjeufiy{C03}
2 M  --Plk*{C06}
3 B  LiteoPrest{F03}
4 B  aan GrtTona a/e Grt {G07}
5 B  --Mikentall{H05}
6 B  dHogorit Qual{H10}
7 B  VlolunzatakImenal{J03}
8 B  MundraAboris-St.Jenu{L07}
9 B  --d Sinto-Tuniy  {M02}
 
* Dit is een onbewoond museumkasteel

 

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 42-220182 SPARC 14 nov 1998

namen van kastelen - DICTIO {N} - 26.03.06