Spokanisch Archief

PERSONEN: adel
Terug naar
Personen
Geregistreerde personen

Zie ook
Adellijke namen
 

Bestandsgroep
Adel • Beeldende kunst • Bestuur • Creatief beroep •
Geestelijkheid • Koninklijk personeel • Leger + Politie •
Literatuur • Media • Overig • Politiek • Stichten + Oprichten •
Theater • Vorsten + Familie • Wetenschap
 
Dit bestand (beginletter van achternaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Overzicht van grondbezitters en historische figuren, voor zover ze van adel zijn.

Voorvoegsels in buitenlandse namen tellen bij de alfabetisering mee: dus de naam De Labouillaire staat onder de D.


 1. Terre Aāstiy Larmina-Tejoden (1939-....)

  Baron, sinds 1978 beheerder van het šarkdomenn Aāstiy-Vender.

 2. Juan Alvarez Cuellar (1922-2005)

  Graaf, van 1979 tot 2005 beheerder van het šarkdomenn Sinto-Lankos.

 3. Ricardo Alvarez Cuellar-Teengochyve (1961-....)

  Graaf, sinds 2005 beheerder van het šarkdomenn Sinto-Lankos. Hij volgde zijn vader, graaf Juan Alvarez Cuellar op.

 4. Arūgt Cālm Hufy-Ilo Zjae (1738-1793)

  Baron, vogelvrij verklaard vanwege zijn bouw van Fesfōresta; zie Elmarylla en Ilo Zjae-Pocomānja. Lees fragment uit Uit in Spokaniė

 5. Bernard Olivier Charles Clermont de Fontaigny (1874-1932)

  Zoon van Jean-Jacques Jérome Clermont de Fontaigny. Groeide op in een weeshuis in Hoggebim.
  Bekleedde uiteindelijk een invloedrijke positie op het Ministerie van Handel en Nijverheid onder Koning Huron Herco II en wist de overheid ervan te overtuigen dat het Hazācki-meer drooggelegd moet worden. Zie ook het bestand Moerassen, delta's en polders (Hazācki-polder). (RENO.DOM)

 6. Bertel Olāf Cristo Clermont de Fontaigny (1906-1981)

  Zoon van Bernard Olivier Charles Clermont de Fontaigny. Was minder succesvol dan zijn vader, maar dankzij zijn adellijke afkomst kon hij trouwen met jonkvrouw Mendra Eltu Varyh-Ferken Heles en wist hij zich van een prominente positie te verzekeren in haar familie zodat hij in 1966 beheerder werd van het šarkdomenn Ja G’rō ur Onent.

 7. Jean-Jacques Jérome Clermont de Fontaigny (1848-1875)

  Zoon van Raoul Louis Clermont de Fontaigny, geboren in Liyrotyka. Trouwde met een Ierse vrouw en kreeg in 1874 een zoon (Bernard Olivier Charles Clermont de Fontaigny). Wilde in 1875 terug naar Frankrijk maar het schip verging bij Garos. Hij en zijn vrouw verdronken maar hun zoontje werd gered en groeide op in een weeshuis in Hoggebim. (RENO.DOM)

 8. Xavier Yves Clermont de Fontaigny (1765-1832)

  Kwam als adviseur van Lodewijk Napoleon in 1807 in Nederland terecht, maar keerde later terug naar Frankrijk. (RENO.DOM)

 9. Raoul Louis Clermont de Fontaigny-de la Bouillčre (1807-1849)

  Zoon van Xavier Yves Clermont de Fontaigny, geboren in Haarlem. Ontvluchtte de Februari-revolutie in Frankrijk en vestigde zich met zijn vrouw in 1848 in Liyrotyka. Raakte in 1849 dodelijk gewond bij een stoommachineontploffing. (RENO.DOM)

 10. Tybelt Clermont de Fontaigny-Ferken Heles (1939-2014)

  Baron, van 1991 tot 2014 beheerder van het šarkdomenn Ja G’rō ur Onent. Zoon van Bertel Olāf Cristo Clermont de Fontaigny.

 11. Sājen Clermont de Fontaigny-Her Fameto (1974-....)

  Baron, zoon van Tybelt Clermont de Fontaigny-Ferken Heles. Sinds 2014 beheerder van het šarkdomenn Ja G’rō ur Onent.

 12. Petriy Jānes Moffain Clermont de Fontaigny-Roiée (1950-....)

  Een van de vele telgen van deze adellijke familie. Woont op een fraai landgoed bij Opjevu en financiert op de achtergrond veelbelovende wijngaarden in het zuiden van Spokaniė.

 13. Conyra (1671-1721)

  Graaf van Tigofiy. Echtgenoot van gravin Hesta.

 14. Conyra Faly (1700-1788)

  Graaf van Tigofiy; zoon van graaf Conyra. (ASJETTO.DOM)

 15. Crympāf Hueste (1517-1578)

  Landheer van domein Oopariy.

 16. Sylvest Crympāf Hueste-Issa Nusa (1900-1991)

  Burggraaf. ...

 17. Jacques De Labouillaire ur Steefj-Blef Ef Vildul (1927-2011)

  Ridder, van 1983 tot 2011 beheerder van het šarkdomenn Ef Solōs.

 18. Nōrbert De Labouillaire ur Steefj-Hanse Quela (1958-....)

  Ridder, zoon van Jacques De Labouillaire ur Steefj-Blef Ef Vildul. Sinds 2011 beheerder van het šarkdomenn Ef Solōs.

 19. Quly De Labouillaire ur Steefj-Jobleempiyt* (1837-1901)

  Barones; zie Celf Hūnt.

 20. Gerfy Ef Esperos-Itārzatreef (1888-1964)

  Echtgenoot van gravin Lindokiy Flās Comāf-Huron.

 21. Mendra Eltu Varyh-Ferken Heles (1911-1991)

  Jonkvrouw; echtgenote van baron Bertel Olāf Cristo Clermont de Fontaigny.

 22. Faly Mahōgge

  Adellijke familie die bijna hele Ašas-jakām bezat. (DOM 141/142)

 23. Ardures Faly Mahōgge (1853-1919)

  Ridder (BLOI.DOM)

 24. Fōlsa Faly Mahōgge (ca. 1720-ca. 1790)

  Ridder (BLOI.DOM)

 25. Riko Faly Mahōgge (1938-2008)

  Ridder, eigenaar van landgoed Taris-granōs. Na zijn dood erfde zijn stiefzoon, baron Tedor Merlen Zelzer-Plas Mert, het terrein. (DOM 141/142)

 26. Fija (ca. 1650-ca. 1700)

  Veldheer uit Ÿrofly (Noord-Ales).

 27. Flās Comāf

  Riddergeslacht dat tussen ca. 1100 en ca. 1400 over Zuidoost-Berref (Qumk-vlakte) heerste. Verscheidene leden van dit geslacht liggen begraven in het Merdec-graf. (Om historische redenen wordt de naam soms als Flās-Comāf geschreven, maar het koppelstreepje is feitelijk niet correct.)

 28. Fidela Flās Comāf (1949-2013)

  Ridder, van 1990 tot 2013 beheerder van het šarkdomenn Oopariy.

 29. Lerdu Flās Comāf (ca. 1380-ca. 1445)

  Bekendste ridder uit het riddergeslacht Flās Comāf. Het verhaal gaat dat hij in het Merdec-graf begraven ligt, maar dat is niet zeker, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat er nog mensen nį ca. 1300 in dit graf begraven zijn.

 30. Sylviy Flās Comāf (1979-....)

  Ridder, zoon van Fidela Flās Comāf, sinds 2013 beheerder van het šarkdomenn Oopariy.

 31. Lindokiy Flās Comāf-Ef Esperos* (1927-2006)

  Gravin, was eigenares van het Sparot-paleis in Blort. Na haar dood (3 februari 2006) kan dit paleis eindelijk gerestaureerd worden.

 32. Elsa Flās Comāf-Ferken Heles* (1950-....)

  Ridderes, sinds 1974 beheerder van het šarkdomenn Troef.

 33. Lindokiy Flās Comāf-Huron* (1902-1975)

  Gravin, was gehuwd met Gerfy Ef Esperos-Itārzatreef.

 34. Lerdu Flās Comāf-Kanea (1870-1954)

  Graaf, was gehuwd met prinses Lindokiy Huron.

 35. Elselyne Frākkeny Rifo Flāgpe-Heenōše Zyftoen* (1926-1999)

  Barones, haalde na haar dood de landelijke pers vanwege een conflict dat haar zoon, Nōrbert Frākkeny Rifo Flāgpe-Heenōše Zyftoen, had met de rooms-katholieke kerk.

 36. Flajāc Frākkeny Rifo Flāgpe-Heenōše Zyftoen (1943-....)

  Baron, sinds 2003 beheerder van het šarkdomenn Hogorit Qualā.

 37. Nōrbert Frākkeny Rifo Flāgpe-Heenōše Zyftoen (1961-....)

  Baron, haalde na de dood van zijn moeder, barones Elselyne Frākkeny Rifo Flāgpe-Heenōše Zyftoen de landelijke pers vanwege een conflict dat hij kreeg met de rooms-katholieke kerk. Zijn moeder was gescheiden en volgens de Spokanische wet erven de kinderen de adellijke titel van een gescheiden moeder, ook al leeft de vader nog. De rooms-katholieke kerk, die een echtscheiding niet erkent, gaat ervan uit dat iemand zo'n titel pas erft na de dood van zijn/haar vader. Zie verder in het Bestand Adel in Spokaniė.

 38. Tiffian Frākkeny Rifo Flāgpe-Ista Lōra (1805?-1877)

  Graaf. Zie Blof-nurp.

 39. Freema Grūns (1710-1782)

  Landheer van het voormalige šarkdomenn Hafegge (nu gemeente Sinto-Hafegge).

 40. Freema Marys (ca. 1700-ca. 1760)

  Landheer van het landgoed Ifōlta-jakām. De man leefde een afgezonderd en geheimzinnig leven, en niemand weet wanneer hij precies geboren en gestorven is, en hoe. Zijn naam is verbonden aan het Vreugdevuur-monument op zijn landgoed, dat tegenwoordig een toeristische trekpleister is.

 41. Fyffe (1675-1743)

  Secretaris van graaf Conyra. Was verliefd op gravin Hesta en zou de graaf daarom vergiftigd hebben.

 42. Elselyne Hecāne Gyrrt-Hylkā* (1850-1938)

  Jonkvrouw, maītresse van prins Justes Michemm. (DOM 133)

 43. Justus Hecāne Gyrrt-Jālba Holiy (1983-....)

  Jonkheer, sinds 2007 beheerder van het šarkdomenn St.Abenatošā. Erfde dit landgoed na de dood van zijn vader, jonkheer Lenne Hecāne Gyrrt-Jālba Holiy.

 44. Lenne Hecāne Gyrrt-Jālba Holiy (1949-2007)

  Jonkheer, werd in 2003 beheerder van het šarkdomenn St.Abenatošā. Erfde dit landgoed na de dood van de toenmalige beheerder, zijn tante jonkvrouw Karašinn Hecāne Gyrrt-Patenkzjoeńg. Vier jaar later was hij ook overleden en toen kwam het landgoed in handen van zijn oudste zoon, Justus Hecāne Gyrrt-Jālba Holiy.

 45. Karašinn Hecāne Gyrrt-Patenkzjoeńg* (1924-2003)

  Jonkvrouw, van 1989 tot 2003 beheerder van het šarkdomenn St.Abenatošā. Stierf ongehuwd en kinderloos, waarna haar neef, jonkheer Lenne Hecāne Gyrrt-Jālba Holiy, het landgoed erfde.

 46. Meńgéu Heenōše Zyftoen-Moniynfyndre (1931-....)

  Markies, sinds 1957 beheerder van het šarkdomenn Garostiy.

 47. Hesta* (1680-1762)

  Gravin van Tigofiy. Echtgenote van graaf Conyra.

 48. Qummer Hojic Manōf-P’nih (1927-1993)

  Gefortuneerd inwoner van Eeneteree; ondanks zijn rijkdom leefde hij zeer eenvoudig en maakte hij uit liefhebberij vele meubelstukken. Verder was hij een verwoed verzamelaar van bronzen vrouwenfiguren (waar hij veel geld aan besteedde). Hij woonde in het bekende Wevershuis en na zijn dood is dit een museum geworden waar de beelden- en meubelcollectie te bewonderen is.

 49. Hyvre Ilo Zjae-Pocomānja* (ca. 1745-1796)

  Barones, vrouw van baron Cālm Hufy-Ilo Zjae. Lees fragment uit Uit in Spokaniė

 50. Roseline Issa Nusa-Itchquas Fyljgiy* (1951-....)

  Burggravin, nicht van jonkheer Nest Itchquas Fyljgiy. Sinds mei 2016 beheerder van het šarkdomenn Ja Tren ur Ms.Toniys.

 51. Moffain Itārzatreef Rifo Troef (1855-1903)

  Geboren als Moffain Itārzatreef. Werd in ca. 1855 in de adelstand verheven en heette sindsdien baron Moffain Itārzatreef Rifo Troef. Zijn naam verwijst naar het landgoed Troef, waar hij in de buurt woonde.

 52. Nest Itchquas Fyljgiy (1938-2014)

  Jonkheer, van 1983 tot 2014 beheerder van het šarkdomenn Ja Tren ur Ms.Toniys. Hij was ongehuwd en stierf kinderloos. Het was toen onduidelijk wie het landgoed moest gaan beheren. De enige eis was dat het landgoed binnen het geslacht Itchquas Fyljgiy zou blijven. Pas in 2016 kon het besluit vallen dat zijn nicht burggravin Roseline Issa Nusa-Itchquas Fyljgiy het beheer van het landgoed over zou nemen. Tot die tijd werden de beheertaken waargenomen door een notaris in Lassos, die door de rechtbank als voogd was aangesteld.

 53. Idriyl Izōlmariqué Laj (1605-1662)

  Burggraaf, eigenaar van grote gebieden op Teujan, onder meer het huidige šarkdomenn St.Tuniy en het voormalige landgoed Ef Eent-Šarks (tegenwoordig een natuurreservaat). Hij vergrootte zijn bezit door de grillige grenzen van de landgoederen recht te trekken en de hoeken te markeren met witte palen. Zie ook het bestand met de uitleg van de grenzen op Teujan.

 54. Rosina Izōlmariqué Laj-Fōlcwine* (1949-....)

  Jonkvrouw, nicht van Reestiy Izōlmariqué Laj-McLowen. Eigenares van het paleis Seert rifo Kester-dunje op Teujan.

 55. Reestiy Izōlmariqué Laj-McLowen (1945-....)

  Burggraaf, sinds 1993 beheerder van het šarkdomenn St.Tuniy. (TEUJAN.DOM)

 56. Ivonn Jālba Holiy-Aāstiy Larmina* (1951-2015)

  Barones, van 2003 tot 2015 beheerder van het šarkdomenn Flāgpe ur Frāk ja Gasky. Na haar dood werd haar zoon Petriy Jālba Holiy-Aāstiy Larmina de nieuwe beheerder.

 57. Petriy Jālba Holiy-Aāstiy Larmina (1989-....)

  Baron, sinds 2017 beheerder van het šarkdomenn Flāgpe ur Frāk ja Gasky. Toen zijn moeder, barones Ivonn Jālba Holiy-Aāstiy Larmina, in 2015 overleed, kwam zijn oudste zuster als eerste in aanmerking om het landgoed te erven. Zij woont echter al jaren in de Verenigde Staten en was niet geļnteresseerd in deze erfenis. Het lag daarom voor de hand dat Petriy het landgoed zou overnemen, maar zijn twee jongere broers maakten daartegen om onduidelijke redenen bezwaar. Er ontspon zich een juridische strijd en in 2017 bepaalde de rechter dat Petriy het recht op de erfenis had. In de twee jaren dat deze strijd duurde, werden de belangen van het landgoed behartigd door een notariskantoor in Gasky, dat als "voogd" optrad.

 58. Hānse Jālba Holiy-Ista Lōra (1930-2018)

  Baron, tussen 1962 en 2018 beheerder van het šarkdomenn St.Fu.

 59. Moffain Jālba Holiy-Tejoden (1965-....)

  Baron, sinds 2018 beheerder van het šarkdomenn St.Fu. Zoon van Hānse Jālba Holiy-Ista Lōra.

 60. Halyna Jālba Holiy-Ūndarjenn Furrs* (1915-10.08.2002)

  Gravin, geboren als Halyna Jālba Holiy-Rodynn. Heeft haar leven lang op het kasteel Ierquāseert gewoond.

 61. Kalaco Riycsym (1782-1856)

  Landheer van het voormalige šarkdomenn Tona.

 62. Leffy Keranōs ur Keranōs-Blef Ef Vildul (1947-....)

  Baron, sinds 1998 beheerder van het šarkdomenn Hogorit Keranōs.

 63. Leffy Keranōs ur Keranōs-Tja Henna (1682-1720)

  Markies. Is in 1720 in zee verdronken omdat hij niet kon zwemmen en de drijvers die hem boven water moesten houden, niet werkten. (LITII.DOM)

 64. Justes Lajy Heenōše-Flās Comāf (1911-1988)

  Hertog. (KINA.DOM)

 65. Amest Lajy Heenōše-Hojic Manōf (1795-1877)

  Graaf. Bewoner van het landgoed Peevjabo.

 66. Sevoriyc Lajy Heenōše-Jālba Holiy (1858-1928)

  Graaf. Zoon van graaf Ernest Lajy Heenōše-Trātre Zyss.

 67. Amest Lajy Heenōše-Nutā Lemm’ (1888-1955)

  Graaf. Zoon van graaf Sevoriyc Lajy Heenōše-Jālba Holiy. Laatste bewoner van het landgoed Peevjabo.

 68. Ernest Lajy Heenōše-Trātre Zyss (1824-1897)

  Graaf. Zoon van graaf Amest Lajy Heenōše-Hojic Manōf.

 69. Tedor Merlen Zelzer-Plas Mert (1967-....)

  Baron. Stiefzoon van ridder Riko Faly Mahōgge. Toen de ridder in 2008 overleed, erfde Tedor het onbewoonde en overwoekerde landgoed Taris-granōs aan de rand van het Krappa-gebergte, gemeente Nustiy. Om te voorkomen dat de staat het terrein met waardevolle flora en fauna zou confisqueren, heeft de baron er een villa op laten bouwen waar hij officieel woont.

 70. Javlān Merlen Zelzer-Staef ur Staef (1937-....)

  Baron in Blort. (AMERONNE.DOM)

 71. Nuser Mesturia Ploji-Mesturia Ploji (1658?-1716)

  Hertog. (DOM 160)

 72. Nyjā Moneetass Rifo Ef Hupster Agrus-Nutā Lemm’* (1821-1904)

  Barones.

 73. Hypolyty Montrō ur Montrō-Clermont de Fontaigny (1920-2011)

    

  Baron, van 1971 tot 2011 beheerder van het šarkdomenn Aneta-ur-Montrōšārko. Hij was de enige šarkdomenn-bezitter die het bestieren van het landgoed altijd heeft overgelaten aan een aangestelde "bestuurder". De baron zelf was tot 1982 professor in de wiskunde aan de Staatsuniversiteit van Milbo, en verbleef alleen in de weekeinden op het kasteel van zijn landgoed. Na zijn emeritaat hield hij zich bezig met het kweken van orchideeėn (samen met zijn vrouw). Tegenwoordig wordt het landgoed bestierd door zijn dochter Erma Nōmbary Tj’rco-Montrō ur Montrō en haar echtgenoot, die er ook weer wonen.

  Baron en barones Montrō ur Montrō-Clermont de Fontaigny van het landgoed Aneta ur Montrōšārko (1986).

 74. Sypa Montrō ur Montrō-Clermont de Fontaigny* (1923-2012)

  Barones, echtgenote van de eveneens overleden beheerder van het šarkdomenn Aneta-ur-Montrōšārko, baron Hypolyty Montrō ur Montrō-Clermont de Fontaigny.

 75. Burgert Montrō ur Montrō-Frākkeny Rifo Flāgpe (1953-....)

  Ridder. Zoon van Hypolyty Montrō ur Montrō-Clermont de Fontaigny. (FLENAZJ.DOM)

 76. En’ze Montrō ur Montrō-Frākkeny Rifo Flāgpe* (1961-....)

  Ridderes. Echtgenote van Burgert Montrō ur Montrō-Frākkeny Rifo Flāgpe. (FLENAZJ.DOM)

 77. Mrōgte Faest (1670-1719)

  Landheer van het voormalige šarkdomenn Halepoes.

 78. Mrōgte Kōndy (1697-1756)

  Landheer van het voormalige šarkdomenn Halepoes; opvolger van Mrōgte Faest.

 79. Ob’n Nieche Comāf-Plas Mert (1948-....)

  Jonkheer, sinds 1979 beheerder van het šarkdomenn Labenō-St.Logono ur Qupsāt.

 80. Neemt Nieche Flofarri-Thor Gyvryll (1918 [Leeserf-Lassos]-1999)

  Jonkheer Neemt Nieche Flofarri-Thor Gyvryll (links) krijgt bezoek van een inspecteur van de Domeinraad (rechts), op de dag dat er twee boerenknechten dood in een hooischuur op het landgoed werden gevonden (feb. 1960). De foto is stiekem gemaakt door een andere knecht die zich achter een bosje verscholen hield.

    

  Jonkheer, van 1951 tot 1999 beheerder van het šarkdomenn Leeserf-Lassos; overleden in januari 1999. In 1960 werden er twee boerenknechten onder verdachte omstandigheden dood in een hooischuur op het landgoed aangetroffen. De jonkheer werd na een geruchtmakend proces in 1961 medeplichtig bevonden aan de dood van de twee knechten en kreeg 4 jaar gevangenisstraf. Deze lage straf had hij zo goed als zeker te danken aan zijn hoge maatschappelijke positie. Toen hij weer vrij kwam leefde hij een teruggetrokken bestaan in het kasteel van zijn landgoed en was hij de enige grootgrondbezitter in Spokaniė die nooit deelnam aan het jaarlijkse Domeinbal ten paleize van de Koning. Zijn zoon, Lerdu Nieche Flofarri-Tja Henna, is nu de beheerder van het landgoed. Aanvankelijk was ook hij nooit aanwezig op het Domeinbal. Hij bezocht het feest pas in juli 2006, toen andere šarkdomenn-beheerders hem ervan hadden weten te overtuigen dat hem de daden van zijn vader niet aangerekend werden.

 81. Lerdu Nieche Flofarri-Tja Henna (1944 [Leeserf-Lassos]-....)

  Jonkheer, sinds januari 1999 beheerder van het šarkdomenn Leeserf-Lassos; zie ook Neemt Nieche Flofarri-Thor Gyvryll.

 82. Aliyx Nōmbary Tj’rco-Montrō ur Montrō (1955-....)

  Burggraaf, gehuwd met Erma Nōmbary Tj’rco-Montrō ur Montrō. Hij is, samen met haar, beheerder van het šarkdomenn Aneta-ur-Montrōšārko.

 83. Erma Nōmbary Tj’rco-Montrō ur Montrō* (1956-....)

  Burggravin, dochter van baron Hypolyty Montrō ur Montrō-Clermont de Fontaigny en gehuwd met Aliyx Nōmbary Tj’rco-Montrō ur Montrō. Na de dood van haar vader (in 2011) heeft zij het landgoed Aneta-ur-Montrōšārko geėrfd, waar zij (in tegenstelling tot haar ouders) permanent woont en dat zij samen met haar echtgenoot bestiert.

 84. Oaji Quzo (ca. 1110-ca. 1160)

  Veldheer. Het stadje Sinto-Oaji-Quzo op Br’r is naar hem vernoemd omdat hij in de 12e eeuw een kerk heeft laten bouwen. (ZVEROSTA.DOM)

 85. Gemell Ošyff ur Teta-Grāmbarynne* (1935-....)

  Gravin, sinds 1990 beheerder van het šarkdomenn Ja Frāk ur Teta.

 86. Olāf Ošyff ur Teta-Itchquas Fyljgiy (1966-....)

  Graaf, sinds 1998 beheerder van het šarkdomenn Hogorit Teta.

 87. Materrōl Parō Mesā-Montrō ur Montrō* (1892-1965)

  Barones, de laatste bewoonster van het landgoed Nārzja-Zūmbara bij Aneta. Zij was de laatste van de familie Parō Mesā die het landgoed vanaf 1795 had bewoond. In haar testament vermaakte zij de landerijen aan diverse neven en nichten, maar het landhuis zelf werd geschonken aan de gemeente Aneta, die er een museum van moest maken.

 88. Eenara Pōrtessi Hiylft* (ca. 1660-1710)

  Gravin, zie graaf Ichōc Pōrtessi Hiylft.

 89. Ichōc Pōrtessi Hiylft (ca. 1655-1710)

  Graaf, bewoner van Plafotō-seert. Zie ook verhaal.

 90. Preno Tacarifity

  Adellijk geslacht

 91. Moffain Refsāf Br’r (1650-1711)

  Graaf (17e eeuw) in Litii.

 92. Olāf Rōfta Crybbe-Ista Lōra (ca. 1710-1765)

  Hertog, zoon van Moffain Rōfta Crybbe-Pguńg Psgro. (ASJETTO.DOM)

 93. Eemerhōst Rōfta Crybbe-Parō Mesā (....-....)

  Hertog. (RENO.DOM)

 94. Moffain Rōfta Crybbe-Pguńg Psgro (ca. 1670-1741)

  Hertog, vader van Olāf Rōfta Crybbe-Ista Lōra. Heerste over Reeše en voerde daar een hertogelijke belasting in, die nog steeds bestaat.

 95. Rygt’ Helfef (1779-1843)

  Bekend veldheer in Zuid-Flenazjekk.

 96. Saly Fahōgge

  Geslacht dat ca. 1400-ca. 1850 over vele šarkdomenns op Lomky heerste.

 97. Saly Hakon (1702-1765)

  Landheer van Halaresto.

 98. Solōs

  Geslacht in Noord-Tjemp; ca. 1500-ca. 1810).

 99. Tinovyll Staef ur Staef-Clermont de Fontaigny* (1947-....)

  Barones, sinds 2000 beheerder van het šarkdomenn Staef-Fea.

 100. Era Thor Lyndyll-Hiylft (1970-....)

  Baron, erfde in 2014 het šarkdomenn Luft Xejafiy fes Sinto van zijn vader Wales Thor Lyndyll-Jālba Holiy.

 101. Wales Thor Lyndyll-Jālba Holiy (1944-2014)

  Baron, van 1979 tot 2014 beheerder van het šarkdomenn Luft Xejafiy fes Sinto. Na zijn dood nam zijn zoon Era Thor Lyndyll-Hiylft het landgoed over.

 102. Hānis Tja Henna-Bellart (1951-....)

  Jonkheer, sinds 1998 beheerder van het šarkdomenn Šabāiy.

 103. Meche Tja Henna-Bellart (1933-2000)

  Jonkheer, van 1965 tot 1994 beheerder van het šarkdomenn Lestō.

 104. Hānis Tja Henna-Hecāne Gyrrt (1967-....)

  Jonkheer, zoon van Meche Tja Henna-Bellart. Heeft sinds 1994 het beheer van het šarkdomenn Lestō op zich genomen, omdat zijn vader daartoe geestelijk en lichamelijk niet meer in staat was.

 105. Moffain Tja Henna-Ista Lōra (1940-....)

  Jonkheer, sinds 1994 beheerder van het šarkdomenn Cōltehynne. Zoon van Olmes Tja Henna-Plas Mert.

 106. Olmes Tja Henna-Plas Mert (1901-1994)

  Jonkheer, voormalige beheerder van het šarkdomenn Cōltehynne. Zijn zoon Moffain Tja Henna-Ista Lōra nam na zijn dood deze taak over. Olmes Tja Henna nam in 1927 het initiatief om een deel van zijn kasteel als museum in te richten. De stichting die tegenwoordig de belangen van de museumkastelen behartigt, is naar hem vernoemd.

 107. Moffain Ūndarjenn Furrs-Ūndarjenn Furrs (1942-....)

  Baron, sinds 1976 beheerder van het šarkdomenn Fentiy-Husof. Zijn dochter is prinses Tena Gizell.

 108. Iger Xāsma Bonair-Itārzatreef Rifo Troef (1929-2015)

  Graaf, van 1991 tot 2014 beheerder van het šarkdomenn St.Gasky.

 109. Kōmurr Xāsma Bonair-Parō Mesā (1968-....)

  Graaf, zoon van Iger Xāsma Bonair-Itārzatreef Rifo Troef. Nam in 2014 het beheer van het šarkdomenn St.Gasky over toen zijn vader op sterven lag.

 110. Dreest Xāsma Bonair-Šynāg (1844-1902)

  Baron. Verzamelaar van exotische voorwerpen, zoals mummies, Egyptische beelden en Tibetaanse gebedsmolens. Na zijn dood is zijn landhuis in Amahagge als museum ingericht.(AMAHAGGE.DOM)

 111. Leon Xāsma Bonair-Šynāg (....-....)

  Baron. ???

 112. Ybbanā (ca. 1350-ca. 1400)

  Ridder (14e eeuw). (NEZE.DOM)

 113. Zaker Molitā (1720-1784)

  Landheer van Cjoefen, omgeving Ameronne, gebied van de Dreegt; was zeer geliefd bij zijn boeren, niet in de laatste plaats omdat hij een schuur als een soort bordeel had ingericht, waar zijn twee knappe dochters als hoer moesten werken, en de boeren aan hun trekken konden komen; we zouden hier van "boerhoeren" kunnen spreken als deze alliteratie ook in het Spokaans zou opgaan.

 114. Pikāst Zyftoen Trōla-Eltu Varyh (1958-....)

  Baron. Woont in het kasteel F’fre-Trōla bij Bōrā, dat in het bezit is van de familie Zyftoen Trōla. Hij maakt van de appels, peren en pruimen uit de boomgaard bij het kasteel heerlijke cider en likeur, die hij samen met zijn vrouw in de voormalige paardenstal bij het kasteel verkoopt (bezoek op afspraak).

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 14 jun 1999

jaartallen - JAARTALL.HTM