Spokanisch Archief

LANDSCHAPPEN EN STREKEN
Zie ook
 
Tuinen, parken en bossen
Gebergtes
Moerassen, delta's en polders
 
Vlaktes, duinen en mliys
Landgoederen
Natuurreservaten en andere natuurgebieden
 
Status: Gegevens nog aanvullen.
 

Landschappen en landstreken die een historische, geografische of culturele eenheid vormen en onder een bepaalde naam bekend zijn. Dit is een open lijst: alleen de namen die ergens in het Spokanisch Archief zijn genoemd, zijn hier opgenomen.

Namen van landschappen zijn veelal niet officieel, of worden alleen in een historische context gebruikt. Zij staan meestal niet op de -deelkaarten aangegeven, maar het aanklikbare kaartnummer waarop dit gebied (globaal) is te vinden, staat tussen {..}.

{..}Tussen {..} staat het nummer van de deelkaart van Spokani waarop het item te vinden is.
Item te vinden op een regiokaart (Big Maps).
Alle (deel)kaarten worden in een apart venster geopend.


 1. Agens rifo Ker ur Laje (gemeente Gret)

  Akkerbouwgebied. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 2. Bajxy-agens (gemeenten Amejo en Gret)

  Akkerbouwgebied. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 3. Balison-Fls {D 09}

  Landtong ten zuiden van Balison, met onder meer de camping Imelda. Vanaf een pier bij deze landtong vertrekt het veerbootje naar Flshynne. (DOM 161)
  Naam staat niet op de deelkaart aangegeven

 4. Bremk {I 04}

  Gebied waar "de heks van Bremk" woont: boze tovenares uit de Ergemip (vlo XV hym 4). Volgens Ergynne-deskundigen refereert Bremk aan het brongebied van de Klinnr en de Ygge, even ten noorden van Afarcal.

 5. Dyek-nes

  Eenzame landtong bij Moleije. Hier staat sinds 2014 een groot windmolenpark.

 6. Ef Bure-kipt (gemeenten Ies en Molen)

  Klein tuinbouwgebied. Glastuinbouw en boomgaarden. Een groot deel van dit gebied is de laatste decennia opgeslokt door de uitbreiding van Ies, met name door het industrie- en bedrijventerrein aan de westkant van de stad.

 7. Ef Laboh {B 05/06}

  Westelijke kuststrook van Berref tussen Br en Korif. Ook de kustwateren worden zo genoemd. De Laboh is berucht vanwege de enorme branding en sterke stromingen bij westenwind; de Atlantische Oceaan botst hier met volle kracht op de kust.

 8. Ef Nes {M 04/05} {N 04/05}

  Noordoostelijke uitloper van het eiland Brr met onder meer de steden Prus, Zar en Husta. Meestal wordt het Kjutiy-kanaal als westelijke grens van dit gebied beschouwd. Hoewel nes in geografische zin 'landtong' betekent, zou met Ef Nes ook 'De Neus' bedoeld kunnen worden, want dit gebied heeft meer de vorm van een neus dan van een landtong.
  Naam staat niet op de deelkaart aangegeven

 9. Ef Sntsiy {H 10} {I 11}

  De streek tussen Qual en Huron-srt op Centraal-Tigof, bekend om de gewaardeerde Kursuus-sect (rode wijn).

 10. Eterctiy

  Wijnbouwgebied in de gemeenten Abenato, Ef chis, Eterctiy-srt, Huron-srt en St.Hafegge, plus het arkdomenn St.Abenato. Zie ook het bestand Wijnbouw en wijnen. .....

 11. Girdes-nes (gemeente Girdes)

  Landtong. ...

 12. Jtry-agens (gemeente Toleo)

  Akkerbouwgebied met ook wat veeteelt. ....

 13. Krdxo-nes (gemeente Sinto-Jeny)

  Landtong. ...

 14. Lemns-agens (gemeenten Amejo en Ef Dis)

  Akkerbouwgebied. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 15. Mariy-nes (gemeente Tloer)

  Bosrijke landtong. ...

 16. rey-agens (gemeente Amejo)

  Akkerbouwgebied. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 17. Prt {B 03/04}

  Agrarische streek tussen Br en Lammafin; bekend om zijn zuivelproducten, zoals de prt-kaas.

 18. Ponto rifo Lyny (gemeente Mikentall)

  Landtong. Uitloper van het duingebied langs de Larmin-kust. ....

 19. Pldiy-agens (gemeente Toleo)

  Akkerbouwgebied met ook wat veeteelt. ....

 20. Racna (gemeente Jedenfals)

  "Landtong". Feitelijk de smalle strook land tussen de meren Belt-Racn-ses en Hupster-Racn-ses. Aan de zuidkant zit Racna vast aan de Huron-mliy, aan de noordkant eindigt de streek in een punt waar de rivier de Fakliy zich splitst in beide meren. Deze punt van de landtong maakt al deel uit van het Racn-moeras. Op Racna is een camping en een netwerk van wandelpaden. Voor de rest grazen er alleen schapen.

 21. Reee
   
   
  Gebied omvattende: Neze, Kina, Flp, omgeving Aflif. Tot ca. 1780 zeer zelfstandig, met goede betrekkingen met het Prinsdom Garos. Tot op de dag van vandaag worden de bewoners in het gebied van het voormalige Reee met dit historische feit geconfronteerd, want zij moeten nog steeds de zogenoemde "hertogelijke opcenten" betalen: een belasting die hertog Moffain Rfta Crybbe-Pgug Psgro omstreeks 1710 had ingesteld, maar tegenwoordig ten goede komt aan het eiland Lomky, het district Flp en de gemeenten Aflif, Jena, Mone, Vch en Xenhe. Het gaat om een bescheiden bedrag (enkele herco's per jaar), tegenwoordig besteed aan culturele evenementen.

 22. Renkstama-agens (gemeente Arestaliy-Motacoque)

  Akkerbouwgebied. ....

 23. Rilko-kbotass-eka {D 08}

  Letterlijk de "Zuidwesthoek". Het gaat hier om het zuidwesten van het district Munt, grofweg het kustgebied langs de Hildi-fonis tussen Hildi in het noorden en Tloer in het zuiden. De oostgrens is daar waar het tamelijk vlakke landschap overgaat in de uitlopers van het Ziffon-gebergte. (DOM 104/111)

 24. Tigofiy {H 10}

  Historisch gebied op Centraal-Tigof, grofweg bestaande uit de huidige arkdomenns abiy, Hogorit Qual, Luft Xejafiy fes Sinto en Sinto-Abenato, plus de streek tussen de laatste twee arkdomenns. Zie Conyra en Hesta.

 25. Tjokky

  Wijnbouwgebied in de gemeenten Huron-srt, Qual, Xejafiy en rnajec, plus de arkdomenns Hogorit Qual en Luft Xejafiy fes Sinto. Zie ook het bestand Wijnbouw en wijnen. .....

 26. Tnefer Agens (gemeenten Gret en Pitrani)

  Akkerbouwgebied. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 27. Tort-plato {C 03}

  Hoogvlakte tussen de plaatsen Zendoreno, Lufia en Xarebafiy in het Plsten-gebergte, gemiddeld 710 m hoog (hoogste deel is 781 m hoog). Geliefd langlauf- en wandelgebied, te bereiken met een kabelbaan vanuit Zendoreno en over een pad vanuit Xarebafiy. (DOM 91)

 28. Uaniy-cap (gemeente Reven-Paille)

  Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet om een hooggelegen "kaap", maar om een tanelijk vlakke landtong. Hier zijn een camping, een pension en een badstrand. Ook is er redelijk veel verspreide bewoning.

 29. Vls {G 12}

  Gebied in de westelijke uitlopers van het Lamk-gebergte op Lomky; het centrum is het arkdomenn Troef. Bekend wijngebied.

 30. Weinoh-agens (gemeente Toleo)

  Akkerbouwgebied met ook wat veeteelt. ....

 31. Xeest {D 05}

  Stukje stroomgebied van de Trendon, rondom de Xeest-watervallen.

 32. Zotiyl {I 10}

  Streek tussen Zutterseert en Krnien (Noord-Tigof), bekend om de kopermijnen (sinds 1952 wegens uitputting gesloten). De munt zotiylko is naar deze streek genoemd.

 33. Zvenchiy-agens (gemeenten Amejo en Qula)

  Akkerbouwgebied. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 70-090982 SPARC 03 mei 1997

namen van landstreken - DICTIO {G} - 27.10.07