Spokanisch Archief

KUSTWATEREN
Bestandsgroep Wateren
Kanalen
Kustwateren
Meren
Moerassen, delta's en polders
Rivieren en beken
Watervallen
 
Zie ook
Territoriale wateren
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Hieronder zijn opgenomen: zeen, inhammen, baaien, zeestraten en overige kustwateren die de Spokanische eilanden omringen.

Onderstreepte namen kunnen aangeklikt worden om een afbeelding te zien.

eka= hoek  nes= landtong, water rond landtong
fonis= inham, baai  port= haven
knurfel  = water  strett  = zeestraat
koern= hoek  terf= smalle zeestraat, zeengte

AS Aflif-strett  KZ Kjpur-zee  MS Manta-strett  TR Ef Tragam
B Ef Bnriy  LA Ef Laboh  MT Ef Moneetass  V Ef Vmpiyass
GZ Gubina-zee  LM Ef Larmin  OC Ef Ochert  ZS Zobid-strett
HF Hildi-fonis  LZ Lompik-zee  PK Ef Plks Krg  ZT Zee rifo Tano
HO Hoggebim-fonis  MI Ef Mitrameesta  RS Rurf-strett  ZU Ef Zuykenamoefiy
HS Hurt-strett  MO Ef Manta-Ochert  RZ Rums-zee  ZV Ef Zverosta/Zvomina
KK Korif-knurfel  MR Ef Mora  SZ Skiyl-zee  ZZ Zmbara-zee
KS Kjoep-strett               

Op bovenstaande kaart zijn de grotere kustwateren rondom en tussen de eilanden aangegeven, die elk over verscheidene deelkaarten verspreid zijn. De grenzen zijn slechts globaal, omdat een duidelijke definitie ervan niet bestaat; de verschillende wateren lopen a.h.w. in elkaar over. In het meest centrale deel van de wateren staat de afkorting van de naam.


In onderstaande lijst staan de deelkaartnummers waarop het water is te vinden tussen {...}. Bij grotere wateroppervlaktes, die over meerdere deelkaarten verspreid zijn, is een tweeletterige afkorting gegeven die terug te vinden is op het overzichtskaartje hierboven. Van de -deelkaarten is in dat geval alleen de kaart die het centrale deel van het water bevat tussen {...} aangegeven. Regiokaarten worden alleen aangegeven bij de (meestal kleinere) wateren die niet op bovenstaand kaartje staan vermeld.
Deelkaarten en regiokaarten worden in een apart venster geopend.
De kusten (stroken land) die aan de kustwateren grenzen worden veelal met dezelfde naam aangeduid, aangevuld met xijera ("kust"). Zo grens de Laboh-xijera (Laboh-kust) aan het water Ef Laboh. Merk op dat het lidwoord Ef bij het kustwater een deel van de naam is (met hoofdletter), maar bij de kustnaam niet.


 1. Aflif-strett: tussen Jelafo en Tigof AS {I 10}

  Sterke stroming; groot getijdeverschil.

 2. Blotter-fonis: voor Jelafo bij Blotter-fonis {I 09}

 3. Bonar-fonis: bij Crtas-Jec

  Inham, monding van de Wefot-Cheetucj.

 4. Brichol-fonis: bij Astiy

  Inham in het duingebied langs Ef Rster-kust.

 5. Brus-fonis: bij Lnges (Zverosta-kust)

  Inham.

 6. Clamia-eka: voor Jelafo bij Ajfetas {I 09}

 7. Dyek-fonis: Voor Ales bij Moleije

  Kleine inham bij Moleije.

 8. Eiy-terf: tussen Tjemp en Eiy/Pls bij Lenano {B/C 01}

 9. Ef Belt Spits: voor Bloi bij Bora-Fercen {E 02}

 10. Ef Bnriy: voor Tjemp; westkust tot aan Br B {A 02}

  De kust heet Bnriy-xijera.

 11. Ef Clte: tussen Cltehynne en Jelafo bij Xolestajo {H/I 09}

 12. Ef Dreelfa: voor Ziyp bij Cris (Zverosta-kust) {F 10}

 13. Ef Ekker: tussen Mclajoh en Hupster-Hurt

 14. Ef Fls: tussen Munt en Flshynne (Zverosta-kust) {D 09}

 15. Ef Girdestiy: voor Flenazjekk bij Girdes (Girdestona-delta) {L 09}

 16. Ef Gnirra: westkust van Teujan

  Kleine inham van Ef Rx.

 17. Ef Gsitta: tussen Vlociys en Litii {L 04/05}

 18. Ef Gvmpa: voor Neze bij Teta {I 13}

 19. Ef Jekiy: voor Bloi bij Jek {F 02}

 20. Ef Kalda: voor Litii bij Milbo {L 04}

 21. Ef Krg: voor Tjemp bij Krg {C 01}

 22. Ef Kgt: tussen Beekberg en Ziyp, bij Berezze (Zverosta-kust) {F 10}

 23. Ef Laboh: voor Plef en stukje Tjemp, gehele westkust van Br tot Korif LA {B 06}

  De kust heet Laboh-xijera. (DOM 94-95)

 24. Ef Larmin: tussen Berref en Liftka LM {G 06}

  De lage, zanderige kusten zijn populair bij badgasten en watersportliefhebbers, maar echte badplaatsen zijn er nauwelijks te vinden.

 25. Ef Manta-Ochert: langs noordkust van Mantahynne MO {G 02}

 26. Ef Mitrameesta: overgang van Aflif-strett naar Skiyl-zee MI {K 10}

 27. Ef Moefiy: tussen Mantahynne en Ales {H 02}

  In het zuidelijke deel van Ef Moefiy ligt het langgerekte eilandje Hgts. Het water ten westen van Hgts staat bekend als Wefot-Hgtsa, ten oosten ervan Opper-Hgtsa.

 28. Ef Moneetass: tussen Garos, Flp en Neze MT {J 12}

 29. Ef Mora: voor noordkust van Bloi bij Lift MR {F 02}

  De kust heet Mora-xijera.

 30. Ef Motrik: tussen Litii en Ucjyfe-zee bij Tacemenu {M/N 04}

 31. Ef Nes: voor Munt bij Hajequ {D 07}

 32. Ef Ochert: voor noordkust van Ales OC {H 02}

  De kust heet Ochert-xijera.

 33. Ef Opper Krur: voor Ben bij Mollefin {L 03/04}

 34. Ef Pantos: voor Ren bij Liyrotyka {K 09}

 35. Ef Plks Krg: langs de noordkust van Tjemp PK {B 01}

 36. Ef Pmn: tussen Pmnhynne en Ziyp {G 09}

 37. Ef Rster: tussen Rsterhynne en Ziyp bij Astiy {G 08}

 38. Ef Rx: voor Teujan bij Kanea {L 02/03}

 39. Ef Reltac: tussen Pmnhynne en rle

  Nauwe zeestraat die bij laagwater goeddeels droog staat. Dan kun je (onder leiding van een gids) van Pmnhynne naar rle lopen. De naam ("de Fuik") slaat op het feit dat schepen hier bij laagwater aan de grond lopen en tussen de eilandjes "gevangen zitten".

 40. Ef one: voor Litii bij Kjutiy {M 04}

 41. Ef Spits: voor Bloi bij Bora-Fercen {E 02}

 42. Ef Stopg: tussen Lest-Wefot en Flenazjekk {L 07}

 43. Ef Strmpaiy: voor Kina bij Tolm {G 13}

 44. Ef Tragam: tussen Mantahynne en Rurf TR {G 03}

  Hier mondt de Klinnr met zijn moerassige delta uit; de baai is zanderig en ondiep; tussen Tunbas en Jedenfals wordt een vaargeul opengehouden welke berucht is vanwege de sterke getijdestromingen.

 45. Ef Tryjump: voor Kina bij St.Fecone-St.Laje {G 11} {F 12}

 46. Ef Tuckr: tussen Tuckrhynne en Neno {I 11}

 47. Ef Uza: voor Teujan bij Tuniy {M 02}

 48. Ef Verres: voor Neze bij Trofy {H 12}

 49. Ef Vmpiyass: tussen Flp en Neze V {I 12}

 50. Ef Wefot-zerfos: overgang van Atlnto-port naar de Atlantische Oceaan (Rede van Br) {A 03}

 51. Ef Zuykenamoefiy: voor noordkust van Ben tussen Tanbr en grens met Ales ZU {J 02}

  De kust heet Zuyka-xijera.

 52. Ef Zverosta: voor Munt/Ziyp, gehele zuidkust van Berref (Zverosta-kust) ZV {E 10}

  (ook Zvomina) De kust heet Zverosta-xijera; zelden wordt Zvomina-xijera gebruikt. (DOM 149-150)

 53. Ef Zvomina Zie Ef Zverosta

 54. Ergnt-nes: tussen Bloi en Rurf bij Wena {G 04}

 55. Faniy-fonis: voor Ben bij Riysbo {K 03}

 56. Fisa-fonis: voor Plef/Bloi bij Meer {D 03}

 57. Fiylniy-fonis: in de stad Lasy

  Inham.

 58. Fnkiy-fonis: tussen Fnk en Berezze (Zverosta-kust)

  Inham.

 59. Fu-fonis Zie Reees-fonis

 60. Gerf-fonis: voor Munt bij Xrfu-izem (Zverosta-kust) {E 09}

 61. Gubina-zee: tussen Zuid-Teujan, Litii en Ben GZ {L 03}

 62. Halaresto-fonis: voor Flp bij Halaresto {J 11}

 63. Hpyja-fonis: tussen ?? (Zverosta-kust)

  Inham, gemeenten Balison en Fexa.

 64. Hildi-fonis: tussen Munt en Plef HF {D 08}

  Grote zeearm die Plef van de rest van Berref scheidt; aan het einde ervan ligt Empecho (monding van de Trendon), verder vindt de Spokanische marine er een beschutte plek op de rede en in de haven van Hildi; de oostkust is vlak en zanderig, met enkele badstranden; de westkust rijst tamelijk steil op en is feitelijk een flank van het Az-gebergte.

 65. Hoggebim-fonis: tussen Ren en Jelafo HO {J 09}

 66. Hupster Port-fonis: in Amahagge

  Brede mond van het Amahagge-kanaal, het havenbekken van Amahagge.

 67. Hurt-strett: tussen Neno en Lomky HS {H 11}

  De zuidkust van het district Neno heet Nutter Hurt-xijera. De noordkust van het district Neze heet Zutter Hurt-xijera. ("Nutter" en "Zutter" refereren dus aan de ligging ten opzichte van de Hurt-strett.)

 68. Hurt-terf: tussen Mclajoh/Hupster-Hurt en Kina, bij Lasy {G/H 12}

  Zeestraat tussen Kina-kust en eilanden ervoor; goeddeels droog bij eb.

 69. Imelda-eka: bij Balison

  Inham.

 70. Ipana-nes: voor Bloi bij Ipana {D/E 03}
  (DOM 135)

 71. Jakiy-fonis: bij Tosiy

  Inham waar de Jakiy in zee uitmondt.

 72. Kester-eka: voor Teujan bij Manes-Half {M 03}

  Inham. Monding van de Polea.

 73. Kjoeplas-fonis: voor Ben/Ren bij Mollefin {K 04}

 74. Kjoep-strett: tussen Brr en Ren KS {K 07}

 75. Kjpur-zee: tussen Tjemp en Bloi KZ {D 02}

  Visrijke, ondiepe, zee ten noorden van Berref, tussen Tjemp, Bloi en stukje Plef; uitgestrekte stranden en duinen langs de kust.

 76. Kloppa-fonis: bij Crtas-Jec

  Inham, monding van de Wefot- en Opper-Cheetucj.

 77. Knigta-fonis: voor Ziyp bij Piroes (Zverosta-kust) {F 10}

  (DOM 156)

 78. Knoniy-terf: tussen Tina-ark en Tjemp {D 01/02}

 79. Kolai-fonis: voor Kina bij Xoe {G 13}

 80. Korif-knurfel: tussen Korif en Qua; overgangsgebied van de Hildi-fonis naar de Atlantische Oceaan KK {D 09}

 81. Laboh-koern: voor Plef bij Plafot-ses {B 05}

  Ondiep kustwater, onderdeel van Ef Laboh.

 82. Laraine-fonis: voor Neno/Flp bij Laraine {I 11}

 83. Luben-eka: voor Bloi bij Pla {E 03/04}

  (DOM 133-134)

 84. Leev-eka Zie Tiys-eka

 85. Le-terf: tussen Rsterhynne en rle {G 09}

 86. Lompik-fonis: voor Ben bij Vlament {K 02}

 87. Lompik-zee: tussen Teujan en Ben LZ {K 02}

  De kust van het district Ben heet Lompik-xijera.

 88. Lyny-fonis: voor Ales bij Rgtall

  Kleine inham.

 89. Manta-strett: tussen Mantahynne en Bloi MS {G 02}

 90. Mariy-fonis: bij Tloer

 91. Milbo-fonis: voor Litii bij Milbo {L 04}

 92. Minde-fonis: voor Ziyp bij Uofiten {G 09}

 93. Moens-eka: voor Tjemp bij Nutterkoles {B 01}

 94. Mlsta-fonis: bij Girdes

  Inham bij de Girdestona-delta.

 95. Mras-port: bij Tanburo {C 01}
  moet bij havens opgenomen

 96. Motrik-fonis: tussen Litii en Prockve bij Prus {M 04}

 97. Nar Hildi-fonis: tussen Plef en Munt bij Papije {C 05}

 98. Njstem-fonis: bij Abert

 99. Nurp-port: bij Korif {C 08}
  moet bij havens opgenomen

 100. Opper-Cheetucj-fonis: bij Crtas-Jec

  Inham.

 101. Opper-Hgtsa: tussen Hgts en Ales

  De smalle zeestraat Opper-Hgtsa is feitelijk onderdeel van het grotere water Ef Moefiy dat het eiland Mantahynne van het vasteland van Liftka scheidt. Zie ook Wefot-Hgtsa.

 102. Orpellut-fonis: bij Laraine

  Kleine inham, monding van de Cheetucj.

 103. Oz-fonis: voor Kina bij Poriy {G 13}

  Nauwe inham aan de zuidkust van Kina (Lomky), waar de Cjstaiff in uitmondt; het zeewater heeft hier een wonderlijke paarse kleur vanwege de modder die de rivier meevoert, waarin zich blauwige algen ontwikkelen.

 104. Paille-fonis: voor Munt/Ziyp bij St.Bater (Zverosta-kust) {E 09}

  Beschutte inham aan Zverosta-kust met mooie zandstranden; 's zomers zeer toeristisch.

 105. Pndra-fonis: voor Neze bij Gasky {I 13}

 106. Pitla-fonis: tussen Ziyp en Zvomina (Zverosta-kust) {F 10}

 107. Piyya-fonis: voor Bloi en Hcr {F 04} {G 05}

  Inham tussen Ergnt-moeras en de rechter 'schouder' van Berref. Valt bij eb voor een groot deel droog. De eenzame, onbewoonde kusten zijn een afwisseling van moerassen, duinen en dennenbossen; de enige plaats aan deze kust is Hcr.

 108. Pleko-fonis: voor Plef bij Genta (Kjpur-zee) {D 03}

 109. Pogalo-fonis: voor Flenazjekk bij Girdesef {L 09}

 110. Prest-fonis: bij Girdes

  Inham bij de Girdestona-delta.

 111. Qualeja-fonis: voor Ren bij Qualeja {K 06}

 112. Qundra-fonis: voor Kina bij Tolm {G 13}

 113. Qunvec-fonis: in noordkust van Ergnt-moeras {G 04}

 114. Rsmr-fonis: bij Girdes

  Inham bij de Girdestona-delta.

 115. Reees-fonis: voor Ales/Jelafo bij Fonist {H 06}

  (ook Fu-fonis)

 116. Reee-terf: tussen Vlociys en Ben bij Mollefin {L 04}

 117. Restc-fonis: voor Bloi bij Mnt {F 03}

 118. Reven-fonis: voor Ales bij Reven {I 02}

 119. Rums-zee: tussen Berref (Ef Zverosta) en Lomky RZ {F 10}

  (DOM 158)

 120. Rurf-strett: tussen Rurf en Bloi bij Nustiy RS {G 03}

 121. Ryca-terf: tussen Tuckrhynne en Neze {I 12}

 122. Sal-eka: voor Neno bij Ajertaliy {H 10/11}

 123. eeb-fonis: voor Garos {L 12}

 124. Sell-toopp: voor Tuckrhynne

  Droogvallende plaat voor de kust van het eilandje Tuckrhynne.

 125. Skiyl-zee: tussen Flenazjekk, Garos en Jelafo SZ {K 10}

 126. Soekos: tussen Hupster-Hurt en Belt-Hurt

 127. Srt-knurfel: in Korif

  Uitmonding van de Ovap-Plafot in Korif.

 128. Tanbr-fonis: bij Tanbr {J 01}

 129. Tilda-eka: voor Ziyp bij Balier (Zverosta-kust)

 130. Tina-fonis: voor Tjemp bij Tina {C 02}

 131. Tiys-eka: voor Jelafo bij Aflif {K 10}

  (ook Leev-eka)

 132. Tr-eka: voor Neno bij Tr {G 10}

 133. Trofy-fonis: voor Neze bij Pitu {I 12}

 134. Urapas-port: bij Husta {N 05}
  moet bij havens opgenomen

 135. Victer-eka: voor Tjemp/Plef bij Nens {C 03}

 136. Wefot-eka: voor Kina bij Autaniy {F 12}

 137. Wefot-Hgtsa: tussen Hgts en Mantahynne

  De smalle zeestraat Wefot-Hgtsa is feitelijk onderdeel van het grotere water Ef Moefiy dat het eiland Mantahynne van het vasteland van Liftka scheidt. Zie ook Opper-Hgtsa.

 138. Wena-terf: tussen Rurf en Bloi bij Wena {G 04}

 139. Wetja-fonis: inham bij Plafot-delta

 140. Xalf-terf: tussen Zverosta en Munt bij Tosiy {E 09}

 141. Xrstfnt-fonis: voor Garos {L 12}

 142. Zar-fonis: voor Litii bij Prus {M 04/05}

 143. Zee rifo Tano: ten zuiden van Lomky en de Rums-zee ZT {F 12}

  De kust heet Tano-xijera.

 144. Zlne-fonis: ten oosten van Xolestajo {I 09}

  Kleine inham, maar met groot getijdenverschil (soms wel 5 meter).
  Naam staat nog niet op deelkaart

 145. Zobid-strett: tussen Ziyp en Neno ZS {G 09}

  De kust van het district Neno heet Zobid-xijera.

 146. Zmbara-zee: ten oosten van Brr ZZ {M 07}

 147. Zvomm-fonis: voor Ziyp bij Lnges (Zverosta-kust) {G 10}

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 76-091082 SPARC 14 apr 1998

namen van wateren - DICTIO {G} - 28.03.06
(alleen links naar gehele bestand, niet naar individuele wateren)