Spokanisch Archief

MEREN
Bestandsgroep Wateren
Kanalen
Kustwateren
Meren
Moerassen, delta's en polders
Rivieren en beken
Watervallen
 
Zie ook
Territoriale wateren
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Het Nrzja-meer bij Aneta (Zuidoost-Brr) ligt ingeklemd in een vlak gebied tussen de kust en de mliys. De westelijke oevers van het meer zijn een geliefd recreatiegebied met een camping. De oostelijke kant is veel vlakker en minder bosrijk, maar hier kun je nog in alle eenzaamheid roeien en zwemmen.
 

Achter de naam van het meer staat tussen haakjes het district/eiland waar het zich bevindt. Als het om een stuwmeer gaat, is dit aangegeven, met de datum waarop het stuwmeer (als energiebron voor een elektrische centrale) in gebruik is genomen.
Ook onderdelen van meren (zoals inhammen) staan in deze lijst opgenomen.

Onder de naam van het meer staan achtereenvolgens:

Lgrootste lengte in km
Bgrootste breedte in km
Dgrootste diepte in m
inrivier (of ander meer) die het meer voedt
uitrivier (of ander meer) waarop het meer loost
in/uitrivier die door het meer heen stroomt
plaats(en)  plaatsen aan het meer gelegen

Als een meer op een -deelkaart is aangegeven, staat het aanklikbare kaartnummer tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.

  Voorbeeld van een meer met zijn naam op een deelkaart.

Onderstreepte namen van meren kunnen aangeklikt worden voor een afbeelding.


 1. Azro-ses (Plef; stuwmeer: mei 1966) {B 04}
  L 6 km; B 2,1 km; D 28 m; in/uit p; plaats Vel-Azro

 2. Belt-Racn-ses (Ales) {H 03}
  L 6,1 km; B 2,2 km; D 9 m

 3. Belt-Stay-ses (Ben; stuwmeer: juni 1970) {J 04}
  L 3,4 km; B 0,9 km; D 40 m; in rlagch; uit Stay-ses

 4. nhe-ses (Munt; stuwmeer: april 1962) {E 06/07}
  L 4,7 km; B 2,6 km; D 26 m; in/uit Ziffon; plaats nha

  Oorspronkelijk een natuurlijk meer.

 5. Drpze-ses (Ziyp; stuwmeer: augustus 1967) {F 07}
  L 3,9 km; B 2,1 km; D 29 m; in/uit Trendon

  (DOM 58)

 6. Ef Glmk (arkdomenn Astiy-vender)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Duinmeertje op het eiland Rsterhynne. De belangrijkste zoetwaterbron voor de ca. 230 bewoners van het eiland.

 7. Ef Jola Woes (Mn)
  L 300 m; B 90 m; D 3 m; --

  Bosmeertje aan de rand van een klein bos. Een geliefde vis- en picknickplek, te bereiken via een pad vanaf de gelijknamige herberg.

 8. Ef Kaftjonde-pirt (Ren) {J 07}
  L 3 km; B 1 km; D 5 m; langs Vendne-kanol

  Klein meer, gevoed door het Vendne-kanol. Is feitelijk restant van het moerassige Hazcki-meer dat in 1914 is drooggelegd. In de noordwestelijke hoek is een zwemgelegenheid met picknickplaats.

 9. Ef Kluros (gemeente Nust)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Duinmeertje in de rene-dunjes.

 10. Ef Maklus (gemeenten Berezze / Lnges)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Moerassen en meren langs de oevers van de Pitla-fonis, waar deze inham grenst aan de Pitla-plder. Restant van een uitgebreider moerasgebied toen de Pitla-plder nog zee was. De moerasmeren zijn nu van het zeewater gescheiden door dijken, maar er kunnen sluizen geopend worden om het moerasgebied van vers water te voorzien en om te voorkomen dat ze uitdrogen.

 11. Ef Perdr Marianstys (gemeente Feuni)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Twee bosmeertjes in het Sinto-Odilla-bos bij Flento. Een geliefde zwemplek. De naam ("De Twee Bruiden") refereert aan een bruid die ooit in een van deze meertjes is verdronken. Op de dag van het huwelijk was zij met haar man en enkele bruiloftsgasten gaan zwemmen. Het gerucht gaat dat een van de gasten haar heeft laten verdrinken omdat hij jaloers was dat hij niet met haar is kunnen trouwen. Omdat het om twee meertjes gaat, is de naam "De Twee Bruiden", hoewel er maar n bruid in het spel is.

 12. Ef Pogalo-dacu (gemeente Girdesef)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Inham van het Pogalo-ses. ....

 13. Efti-knurfel (gemeente Alas (BF))
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Klein meer, bij een schaapskooi.

 14. Fentiy-ses (Litii; stuwmeer: maart 1959) {L 05}
  L 5,1 km; B 2,3 km; D 44 m; in/uit Lassos

  Zie ook de Tren-waterval.

 15. Firani-ses (Jelafo; stuwmeer: maart 1974) {I 07}
  L 7,7 km; B 3 km; D 28 m; in/uit Firani

 16. Fors-maclu (gemeente Tenk)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Bosmeertje. Dankzij de gelijknamige herberg op deze idyllische plek komen hier redelijk veel mensen.

 17. Fors-ses (gemeente rbas)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Het meertje is feitelijk een verbreding van de Plst. Aan de noordkant ligt de villawijk van Flemeuni, aan de zuidkant gaat het meertje over in het Ympacc-moeras. Vanwege het moeraswater is het meertje helaas niet geschikt om te zwemmen. Er kan wel met kleine boten geroeid en gezeild worden. Gemotoriseerde boten zijn verboden.

 18. Frera ur Sour (gemeenten Fach / Nichtkalas)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Twee duinmeertjes in de Kolai-dunjes. Er is altijd discussie welke van de twee de frera (broer) en de sour (zuster) is.

 19. Gleest-knurfel (gemeente X)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Meertje in een inzinking van het land, waardoor het water niet naar de rivieren stroomt, maar samenkomt op het diepste punt van de inzinking. ...

 20. Grekoqu-knurfel (gemeente Kitia)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Moerasmeer in het duingebied ten zuiden van Twento. Het vormde ooit met het bosgebied ten oosten ervan een aaneengesloten ecologisch systeem, maar de aanleg van de spoorlijn dwars door dit gebied (in 1872) heeft moerasmeer en bos van elkaar gescheiden.

 21. Hazcki-ses (drooggelegd in 1914)
  L ? km; B ? km; D ? m; in/uit Kjoep

  Voormalig moerassig meer langs de Kjoep, ontstaan doordat de Kjoep elk voorjaar buiten zijn oevers trad; in 1914 drooggelegd; zie Hazcki-plder.

 22. Heelferex ef Ses (gemeente Famon)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Klein meer bij Famon.

 23. Hoflp-ses (gemeente Xolije)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Klein meer op de Gizela-mliy. ...

 24. Hupster-Racn-ses (Ales) {H 03}
  L 12 km; B 1,4 km; D 10 m; plaats Klaeu

 25. Kindista-wik (gemeente Trendon)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Feitelijk een inham van de rivier de Trendon, in het Kindista-bos. De inham en het bos zijn de restanten van een uitgebreid moerasgebied langs de Trendon-oevers (waarvan Ef Dadcs tegenwoordig nog resteert). De naam "Kindista-wik" (Koninginnebad) refereert aan de legende dat koningin Dnda Lerdu (1519-1576) hier regelmatig een bad nam of rondzwom. Een nogal onwaarschijnlijk verhaal als we ons realiseren dat dit water in haar tijd niet meer dan een stinkend moeras geweest moet zijn.

 26. Kolai-ses (Ziyp) {hir-a3}
  L ? km; B ? km; D ? m; plaats Hirdo

  Klein meertje in bos ten noordwesten van Hirdo.

 27. Klk-ses (gemeente Aschen)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Klein meer tussen Aschen en Amahagge, feitelijk een verbreding van het riviertje de Klk.

 28. Krappa-ses (Bloi; stuwmeer: mei 1962) {F 04}
  L 4,5 km; B 1,2 km; D 32 m; in/uit Krappa

 29. Krea-ses (Ziyp) {F 09}
  L 4,6 km; B 3,9 km; D 14 m; in Krea; plaatsen Krea, Drufpl

  (DOM 156/174-175)

 30. Leef-tankos (gemeente Yfte)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Twee meertjes (eigenlijk grote vijvers) bij Yfte. Vanwege het bruine, schuimende water worden ze "Bokbiervijvers" genoemd.

 31. Ljniy-knurfel (gemeente Kitia)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Moerasmeer in het duingebied ten zuiden van Twento. Het vormde ooit met het bos en het meer ten oosten ervan een aaneengesloten ecologisch systeem, maar de aanleg van de spoorlijn dwars door dit gebied (in 1872) heeft moerasmeer en bos van elkaar gescheiden.

 32. Medriy-tanko (gemeente Titeref)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Meertje ten zuiden van Amahagge, in een bospartij. Oorspronkelijk was dit een duingebied, maar vanwege de verstedelijking en de aanleg van een weg en een spoorlijn is er hier van de duinen weinig over.

 33. Merft-ses (Teujan) {L 02}
  L 2,5 km; B 2,5 km; D 29 m; in/uit Eent

 34. Mlggee-ses (Neno; stuwmeer: juni 1973) {H 10}
  L 6 km; B 2,8 km; D 31 m; in/uit Gp; plaats Daba-Chrg

  In 1973 aangelegd voor de stroomvoorziening van Tsjech, Zest en omstreken; de elektriciteitscentrale bij dit stuwmeer is tot halverwege de jaren negentig berucht geweest door de vele storingen, die o.m. het computercentrum van de universiteit in Zest ernstig ontregelden; de kosten die dit centrum heeft moeten maken om een ongestoorde stroomvoorziening te garanderen, zijn destijds verhaald op het Ministerie van Onderwijs, dat echter weigerde te betalen. De universiteit heeft jarenlang tevergeefs geprocedeerd om het ministerie te dwingen te betalen. Pas in juni 2005 heeft de toen net aangetreden minister-president Lerdu Heedrgter-Pliyfon de knoop doorgehakt en kreeg de universiteit een bescheiden vergoeding. Intussen behoren de stroomstoringen tot het verleden.

 35. Nrzja-ses (Flenazjekk) {L 08}
  L 6,9 km; B 2,7 km; D 22 m; plaats Aneta

  Dit natuurlijke meer wordt gevoed door de Nrst, een riviertje dat aan de zuidkant van het Girdes-gebergte het regenwater afvoert. De meest oostelijke lob van het Nrzja-meer ligt slechts 1 km van de oostkust van Brr, en deze smalle landstrook is een moerassig en drassig gebied via welk het meer zijn overtollige water aan de zee kwijt kan. Het is tevens de plek waar de oostkust het laagst is.
  Aan de zuidpunt van het Nrzja-meer ligt het stadje Aneta. De palingvisserij en de houtindustrie waar Aneta altijd van leefde, hebben sinds 1990 moeten wijken voor het toerisme. Het ondiepe meer met zijn zandige oevers is een zeer geliefde plek voor recreatie. Vooral de stadsbevolking uit het gendustrialiseerde noorden van Brr brengt hier graag het weekend door, en 's zomers zelfs een hele vakantie. De zeekust met zijn loodrechte rotswanden en koude zeewater is niet erg aantrekkelijk voor watersportliefhebbers, maar het Nrzja-meer biedt meer. Aan de westelijke kant ligt in een bosrijk gebied een camping, en de overige oevers zijn een goed uitgangspunt voor zwemmen en windsurfen.
  De zuidwesthoek van het meer behoort tot het landgoed Aneta ur Montrrko. Over het algemeen zijn zulke landgoederen gesloten voor publiek, maar hier heeft de eigenaar besloten dat het meer en de bospartijen in het zuidelijke deel ook voor de recreant toegankelijk moeten zijn. Bovendien ligt het station van Aneta er, en dat moet natuurlijk ook bereikbaar zijn.
  Tussen het Nrzja-meer en de kust loopt een kaarsrechte allee waaraan en oud landgoed is gelegen. Tegenwoordig is dit het Akalbink-museem (Museum van Bezienswaardigheden).

 36. Olonys-maklu (gemeente Hoggebim)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Bosmeertje in het Hpyja-fresta, bij het dorp Hpyjasta. ....

 37. Oz-ses (Kina) {G 13}
  L 4,2 km; B 1,1 km; D 26 m; in/uit Cjstaiff

  Zeer eenzaam gebied; in 1984 is aan de oever het motelcomplex Ludana gebouwd, zodat het toerisme in deze streek aanzienlijk is toegenomen.

 38. Paliyn-ses (gemeenten a / Mnin)
  L 0,8 km; B 0,3 km; D 4 m; in/uit Bermt

  Feitelijk een verbreed gedeelte van de Bermt.

 39. Plafot-ses (Plef) {B 05/06}
  L 9,2 km; B 7,6 km; D 7 m; in/uit Ylt; plaatsen Plafot, Sinto-Trinidadiy, Ylt, Nust

  Groot ondiep meer, wordt gevoed en vloeit af via de Ylt; het is een geliefde plek om te zwemmen en windsurfen; voor zeilboten is het te ondiep. Langs de oevers zijn verscheidene campings en pensions. Boven het meer verschijnen geregeld opvallende spiraalvormige wolken, "kurkentrekker" (crrc-fiys) genoemd. Ze onstaan door de bijzondere termiek als gevolg van de berghellingen aan de oostkant van het meer. (DOM 95/100-101)

 40. Pogalo-ses (Flenazjekk) {L 09}
  L 4,3 km; B 2,1 km; D 15 m; in/uit Girdestona; plaatsen Piyrre, Prusotkolini

 41. Plpoem-ses (Ziyp) {F 06} {hir-c5}
  L 2,9 km; B 1,3 km; D 12 m; in/uit Trendon; meer in Hirdo

  Feitelijk een verbreed gedeelte van de Trendon als deze door Zuid-Hirdo stroomt; in het meer ligt het eilandje Loet.

 42. Puriy-ses (Flp) {H/I 10}
  L 9,2 km; B 4,6 km; D 13 m; plaats Manes-Puriy

 43. Ranksto-ses (gemeente Ef Dis)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Duinmeertje in de Kolai-dunjes. ...

 44. Reuntosla-ses (gemeente Troebasrt)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Meertje in een lager gedeelte (inzinking) van de Huron-mliy. ...

 45. Romule-fonis (gemeente ors)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; deel van Firani-ses

  Inham van het Firani-meer.

 46. Sinto-Jost-ses (Ziyp; stuwmeer: april 1979) {F 08}
  L 4,8 km; B 5 km; D 63 m; in Leije en Blts; uit Leije; plaats Pitla-pnt

  Vanwege de beschutte ligging is de omgeving relatief warm met weinig wind; de zuidelijke uitlopers van dit meer hebben glooiende zandstranden en hier heeft zich sinds ca. 1985 een strandleven ontwikkeld, speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Vanaf 1990 staat de overheid ook een beperkt aantal restaurants en campings langs de oevers toe; het dorpje Brts dreigt een echt toeristenplaatsje te worden, mede dankzij de forellenkwekerijen die hier te bezoeken zijn.

 47. Sinto-Merlen-ses (Munt; stuwmeer: oktober 1959) {E 08}
  L 7,3 km; B 4,4 km; D 45 m; in/uit Jakiy

 48. Smstiy-ses (gemeente Zar)
  L 600 m; B 100 m; D 3 m

  Duinmeertje met zwemgelegenheid.

 49. Stay-ses (Ben; stuwmeer: april 1955) {J 04}
  L 5,2 km; B 2,6 km; D 42 m; in Belt-Stay-ses; uit Fu en rlagch; plaats Rupabe

 50. Sven-ses (gemeente Amahagge)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Klein meer (eigenlijk grote vijver) in Amahagge, waar de Klk in uitmondt.

 51. Sven-ses (gemeente Lenano)
  L ?? km; B ?? km; D ?? m; ?? ??

  Duinmeertje in de Jele-duinen, bij de rune Helurfe-Seert.

 52. Tsjok-ses (Flp) {J 10/11}
  L 9 km; B 3 km; D 17 m; in Tsjok; uit Gerneerter; plaatsen Acherque, Tsjok-eka, Alas

  Het meer staat in open verbinding met het Blizer-moeras, en kent getijden; visserij en rietteelt.
  Genoemd in de Amagene .

 53. Tuckr-ses (Neze) {I 12}
  L 4,2 km; B 2,7 km; D 6 m; in Qulboech; uit Qulboech en Oes

 54. Wens-ses (Plef; stuwmeer: juli 1969) {B 05}
  L 3,1 km; B 1,4 km; D 19 m; in/uit Ons

 55. Xtiy-ses (Ales; stuwmeer: augustus 1972) {I 06}
  L 6,1 km; B 3,2 km; D 39 m; in/uit Lajec; plaatsen Zryn a/e Ses, Dejiygfu

 56. rofly-ses (Ales) {H 02/03}
  L 12 km; B 3 km; D 18 m; in/uit Klinnr; plaats Troeba a/e Ses

  Het meer is onderdeel van de Klinnr-delta en is een restant van een voormalige grote inham in de Larmin-kust die in de loop der eeuwen is dichtgeslibt en tegenwoordig een moerasgebied is.

 57. rufy-ses (Ben)
  L 600 m; B ca. 300 m; D 3 m; in/uit --; plaats --

  Dit meertje is een restant van de zeestraat tussen het eiland Poleahynne en het vasteland, die in het zuiden verzand is.


JAREN VAN INGEBRUIKNEMING VAN DE STUWMEREN

maand+jaarstuwmeernaam
apr 1955Stay-ses
mrt 1959Fentiy-ses
okt 1959Sinto-Merlen-ses
apr 1962nhe-ses*
mei 1962Krappa-ses
mei 1966Azro-ses
aug 1967Drpze-ses
jul 1969Wens-ses
jun 1970Belt-Stay-ses
aug 1972Xtiy-ses
jun 1973Mlggee-ses
mrt 1974Firani-ses
apr 1979Sinto-Jost-ses
* Bestond al als natuurlijk meer

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 18-300381 SPARC 28 dec 1991

namen van meren - DICTIO {G} - 31.03.06